Change search
Refine search result
1 - 34 of 34
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Agic, Haris
  et al.
  Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet.
  Samuelsson, Tobias
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Social Studies and Didactics. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Global Studies.
  Föräldrastödsprogram för utrikesfödda föräldrar: Vad händer när manualbaserade föräldrastödsprogram översätts och implementeras i svensk kontext?2015In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, no 5, p. 545-552Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  På senare år har ett antal program som t.ex. Community Parent Education Program (COPE) initierats för att främja barns hälsa och psykosociala utveckling. COPE är ett manualbaserat program som ofta används som del i de föräldrautbildningar som ges i invandrartäta områden. COPE utvecklades i Kanada och vid användningen i Sverige översätts materialet. Program erbjuds på språk som t.ex. arabiska och somaliska och när dessa kurser ges översätts materialet ytterligare. I artikeln undersöks vad som händer när ett manualbaserat program översätts och implementeras i svensk kontext. Studien visar att de samtalsledare som leder programmen strävar efter manualtrogenhet, men att översättningar och kulturella anpassningar sker för att de utrikesfödda deltagarna ska förstå programmet. Många föräldrar är dock nöjda med och känner sig stärkta i sitt föräldraskap efter att ha genomgått COPE programmen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Berg, Stig
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Malmberg, Bo
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Äldres flyttningar till service och vårdinstitutioner - erfarenheter från Vetanda kommun1983In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 60, no 10, p. 539-544Article in journal (Refereed)
 • 3.
  Björck-Åkesson, Eva
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Simeonsson, Rune
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Varför behövs en barnversion av ICF?2003In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 6, p. 510-514Article in journal (Other academic)
 • 4.
  Borell, Klas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Anmälan av Hess & Blanchard-Fields: Social Cognition and Aging2000In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 78, no 4, p. 282-283Article, book review (Other academic)
 • 5.
  Brodin, Jane
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research.
  Kan utomhuspedagogik stödja lärande och inkludering? Personer med intellektuella funktionsnedsättningar2011In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 88, no 5, p. 445-458Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Idag betonas vikten av utomhusaktiviteter för människors hälsa och välbefinnande. Att utforska och lära ute i naturen handlar om att lära med alla sinnen, d.v.s. smak, lukt, känsel, syn och hörsel. Artikeln baseras på EU-projektet Learning in Motion med fokus på barn och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar. Syftet var att utröna om och i så fall hur utomhusaktiviteter kan ge fysisk och sensorisk stimulering för personer med intellektuella funktionshinder. Studien baseras på intervjuer, enkäter och litteraturstudier. Resultatet visade att deltagarnas välbefinnande och livskvalitet ökar förutsatt att miljön är tillgänglig och anpassad. Vistelse ute i naturen stimulerade och motiverade deltagarnas lärande och sociala inkludering. Bristen på ett systematiskt lärande i utomhusmiljö saknas dock ofta och är nödvändigt för denna målgrupp.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Bülow, Pia
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Research Platform of Social Work.
  "Röster" i samtal om arbetsförmåga: Kommunikativa processer i avstämningsmöten2009In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 86, no 3, p. 275-287Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln bygger på material från en studie om avstämningsmöten – ett institutionellt flerpartssamtal där Försäkringskassan, försäkrad och ytterligare minst en part t.ex. arbetsgivaren bedömer den enskildes arbetsförmåga. Utifrån begreppet ”röst” analyserades nio inspelade avstämningsmöten. Ett kommunikativt mönster framträdde med fyra olika röster: medicinens, arbetslivets, regelverkets och livsvärldens röst. Den mångröstade karaktären är sannolikt av stor vikt för att förstå komplexiteten, dynamiken och svårigheterna som hör ihop med dessa möten. Studien är gjord genom Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering (RAR), Linköping.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Cernerud, Lars
  et al.
  Mälardalens högskola.
  Keller, Christina
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Informatics.
  Modell för kvalitetsbedömning av högskoleutbildningar i folkhälsovetenskap2000In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 77, no 2, p. 122-125Article in journal (Refereed)
 • 8.
  Fridlund, Bengt
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Larsson, PA
  Hjärtinfarkt: resultatet av biopsykosocial stress sett ur ett vårdvetenskapligt perspektiv1989In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 1, p. 44-50Article in journal (Refereed)
 • 9.
  Granlund, Mats
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Almqvist, Lena
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Eriksson, Lilly
  Delaktighet i skolmiljöer för barn och ungdomar med funktionshinder2002In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 79, no 6, p. 538-545Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Jansson, Inger
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Department of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Lönearbete och medborgarlön – reflektioner utifrån Hannah Arendts vita activa2017In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 94, no 5, p. 603-609Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The jobs strategy emphasizes paid work as necessary for welfare. However, both the jobs strategy and continual economic grow th have been questioned. Here, philosopher Hannah Arendt’s three modalities of human activity, labour, work and action, can be of interest. Labour implies activities that are constantly carried out to maintain biological existence. Work means  activities that create a man-made world. Action is activity taking place between people. Arendt means that the organization of paid work is in accordance with the labour modality. According to Arendt, it is in the action modality that humans achieve real freedom. Basic income may liberate groups of people from paid work. Growth would thereby have the potential to take place in the action modality rather than in the labour modality.

 • 11.
  Jansson, Peter M.
  Högskolan Dalarna, Socialt arbete.
  Avhandlingspresentation; Våldets onda cirklar2018In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 95, no 1, p. 108-108Article, book review (Other academic)
 • 12.
  Karltun, Anette
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Engineering and Management.
  Utvärdering av interventionsarbete med hälsofrämjande åtgärder: en metodologisk ansats.2006In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 83, no 2, p. 130-146Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Det är vanligt att forskare utvärderar hälsofrämjande interventioner genom attlåta deltagarna besvara samma standardfrågor vid före- och eftermätning och mäter interventionens effekt som en statistisk skillnad mellan mättillfällena. Det finns en risk att resultaten av en sådan beräkning blir missvisande av det skälet att undersöknings-personen tolkar svarsskalorna för respektive standardfråga olika av vid de olika mättillfällena (Westlander, 2004).

  Denna risk har tidigt uppmärksammats av Golembiewski et al (1976) som pekade på att vi här har att göra med en psykometrisk problematik som är särskilt tydlig i interventioner. Frågan gäller huruvida individens egen måttstock för att bedöma eller värdera ett visst förhållande/område är densamma efter som före interventionen eller om måttstocken har förändrats beroende på att undersökningspersonen fått nya erfarenheter inom begreppsområdet. Golembiewski (ibid) kallar detta fenomen för betaförändring och i denna uppsats används fortsättningsvis denna term.

  Syftet med uppsatsen är att empiriskt illustrera förekomsten av betaförändring och dess eventuella konsekvenser för tolkning av resultaten med ledning av en modell av Terborg et al (1980). Vi använder ett material hämtat från en studie av ett hälso-främjande interventionsarbete inom postutdelningsverksamheten, Posten Sverige AB.

 • 13.
  Karltun, Johan
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Deltagare, experter och förändringsagenter i hälsofrämjande utvecklingsarbete2006In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, no 2, p. 156-174Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna artikel tar kort upp mina erfarenheter från forskning om förändringsarbete i små tillverkande träindustrier. Min roll i dessa förändringsarbeten har varit både forskarens och förändringsagentens, med forskning på respektive i företagen. Forskningsansatserna har i några fall varit observerande och utvärderande och i några andra fall utgjorts av aktionsforskning där min egen roll har varit att försöka åstadkomma förändringar samtidigt som jag utvärderat förändringsprocesserna. Artikeln utgörs av en reflektion och en analys av de roller som finns i ett förändringsarbete med en fokusering på den professionella förändringsagentens möjliga roller. Det dilemma som finns i forskarrollen vid studier av förändring behandlas inte här utan där hänvisas läsaren till andra publikationer, t ex Svensson (2002).

 • 14.
  Malmberg, Bo
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Informationens betydelse för äldres användning av gånghjälpmedel1987In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 64, no 9, p. 383-385Article in journal (Refereed)
 • 15.
  Nilsson, Håkan
  Jönköping University, School of Education and Communication. Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi, Högskolan Väst.
  Existentiell ångest och den tragiska treklövern i ljuset av ungas psykiska ohälsa2023In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 100, no 1, p. 100-110Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is, through a close reading of Paul Tillich’s book The Courage to Be and Viktor Frankl’s book Life must have a meaning, to illuminate similarities and differences in the view of existential anxiety as a predicament in the individual’s search for meaning. The article discusses how anxiety is channeled through fate and death, guilt and condemnation and emptiness and meaninglessness. Frankl’s tragic triad: pain, guilt and death running like a red line through these anxiety impulses. From a contemporary context, Tillich and Frankl’s thoughts raise questions about how we can approach young people’s mental illness.  

 • 16.
  Nilsson, Håkan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Mindful hållbart åldrande – holistiskt åldrande i ny belysning2016In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 93, no 6, p. 692-703Article in journal (Refereed)
 • 17.
  Nilsson, Håkan
  Jönköping University, School of Education and Communication. Högskolan Väst, Trollhättan.
  Till frågan om ett holistiskt välbefinnande: Om friska yngre äldres tillgång till en meningsfull fritid2023In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 100, no 2, p. 300-312Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna artikel har varit att belysa hur ett riktat folkhälsoarbete mot friska yngre äldres tillgång till en meningsfull fritid kan bidra till ett hälsosamt åldrande. Detta syfte är motiverat av att friska yngre äldre i samhället ökar och att de håller sig friska längre än ett tidigare generationer, vilket föranleder att pensionen blir viktig att fylla med meningsfulla aktiviteter. Ett kommunalt folkhälsoarbete som innehåller både förebyggande som främjande aktiviteter ger både ett mervärde åt friska yngre äldres holistiska välbefinnande och därtill upplevda meningsfulla fritid, samt en samhällsekonomisk vinst genom minskade kommunala stödinsatser.

 • 18.
  Nilsson, Håkan
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Andersson, Gerhard
  Linköpings universitet, Karolinska Institutet.
  Mindfulness – terapier och paradoxer2016In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 93, no 1, p. 106-112Article in journal (Refereed)
 • 19.
  Persson, Roland S.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Särbegåvning: Ett differentierat fenomen med sociala konsekvenser2014In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 91, no 2, p. 139-151Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article summarises current research in the cross-disciplinary phenomenon of intellectual giftedness aiming to propose a theoretical definition of giftedness,relevant to a Scandinavian setting, by synthesising a vast and varied international literature and by contextualising the phenomenon. Departing from the tenet of normal distribution it is feasible to assume that in any population there are approximately 15-20% basically or moderately gifted individuals (these are also termed as high-achieving individuals); 2-4% highly gifted;about 0.003% exceptionally gifted and less than 0.00002% at a genius level.In any context where average-based norms rule a majority of these gifted individualsrisk being marginalised or even stigmatised since they by definitionare extreme. While a normal population rarely has problems expressing an understanding of individuals perceived as weaker and inoffensive including them into the social context, it is however much more common for the high achieving or gifted individual to rather be placed under suspicion and suffer exclusion. They tend to present a more or less unaware threat to the socialcontext to which they belong. Such exclusion has apparent social, educational and clinical consequences. These will be discussed in brief

 • 20.
  Renblad, Karin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research.
  Brodin, Jane
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Behövs specialpedagoger i förskolan?2014In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 91, no 4, p. 384-390Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att vart fjärde barn i förskolan mår dåligt och har psykiska, emotionella och/eller sociala problem. Rapporter från pedagoger i förskolan visar att de sett en förändring där allt yngre barn mår dåligt jämfört med tidigare decennier. En aktuell fråga är därför i vilken utsträckning som förskollärarna har stöd från specialpedagoger för att underlätta för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Oftast finns ett antal specialpedagoger anställda i en kommun och de har till uppgift att serva flera förskolor. I den kommun vi studerat finns tre specialpedagoger som ansvarar för barn i behov av särskilt stöd i förskola och skola. Frågan är vilken roll specialpedagogerna har i förskolan och vilken funktion de anser sig ha? Resultatet visar bland annat att deras viktigaste funktion är som rådgivare, handledare och bollplank till personalen. De har även en viktig roll när det gäller att upprätta handlingsplaner i samarbete med föräldrarna. Specialpedagogerna bedömer att behovet av deras kompetens ökar kontinuerligt och de ser läroplanen som ett stöd i arbetet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Renblad, Karin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research.
  Brodin, Jane
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research.
  Kvalitén i förskolan påverkar barns välbefinnande: Några förskolechefers syn på den nya läroplanen och kvalitet i förskolan2012In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 89, no 4-5, p. 416-424Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Nästan alla barn i Sverige går i förskola och förskoleperioden betraktas som en av de mest intensiva perioderna i barns liv och utveckling. Under denna period läggs grunden till barnens framtida möjligheter, både när det gäller socialisation, trygghet och kommunikation med omgivningen. Att personalen i förskolan är kvalificerade pedagoger har stor betydelse för barnens hälsa och välbefinnande. Förskolepersonal omfattar både förskollärare och barnskötare som dock har olika roller. Fokusgruppsintervjuer med fyra förskolechefer om betydelsen av den nya läroplanen samt kvalitetsarbete i förskolan har genomförts. Totalt spelades åtta timmar in på band och dessa har transkriberats i sin helhet. Resultatet visar att god kvalitet i förskolan bidar till barns hälsa och välbefinnande. Slutsatsen är att kvalitetshöjande arbete är nödvändigt för förskolans utveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Seing, Ida
  et al.
  Linköpings universitet.
  Ståhl, Christian
  Linköpings universitet.
  Nordenfeldt, Lennart
  Linköpings universitet.
  Bülow, Pia H.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Ekberg, Kerstin
  Linköpings universitet.
  Avstämningsmötet som arena för förhandling om arbetsförmåga2011In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 88, no 5, p. 408-417Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I studien analyseras på vilka grunder individers arbetsförmåga bedöms, med utgångspunkt i nio avstämningsmöten mellan sjukskrivna, Försäkringskassan, sjukvården och arbetsgivare. Fokus riktas mot hur parterna diskuterar och resonerar om arbetsförmåga och hur aktörerna ser på sin och övriga parters roll i rehabiliteringsprocessen. Avstämningsmötena utmärktes av en förhandling om arbetsförmåga och vilka aktörer som hade rehabiliteringsansvaret för den sjukskrivne. Studien visar att sjukskrivnas arbetsförmåga i hög grad bestämdes av arbetsgivarens anpassningsmöjligheter. Bedömningen av arbetsförmåga grundades således i praktiken på relationen mellan individens förmåga och arbetets förutsättningar. Studien visar också hur läkares arbetsförmågebedömningar, trots att de ibland bygger på osäkra uppskattningar, används som objektiva expertutlåtanden i diskussioner om sjukpenning och återgång i arbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Sidenvall, Birgitta
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Äldre kvinnors matlagning och måltidsvanor2001In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, no 4, p. 312-316Article in journal (Refereed)
 • 24.
  Sundström, Gerdt
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Hjälpbehov hos mycket gamla hemmaboende: en totalundersökning!1997In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, no 6-7, p. 290-292Article in journal (Refereed)
 • 25.
  Sundström, Gerdt
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Johansson, Lennarth
  Anhörigvårdens omfattning i Sverige2002In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, no 2, p. 119-130Article in journal (Refereed)
 • 26.
  Sundström, Gerdt
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Lundén, Britt
  Chockhöjda hemtjänsttaxor: hur gick det för vårdtagarna?1999In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, no 3, p. 57-62Article in journal (Refereed)
 • 27.
  Sundström, Gerdt
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Samuelsson, Gilis
  Ingvad, Bengt
  Werner-Gustavsson, Mona
  Formellt och informellt stöd till en grupp äldre dementa1991In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, no 5, p. 259-264Article in journal (Refereed)
 • 28.
  Sundström, Gerdt
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Samuelsson, Gillis
  Att sluta sitt liv på institution: Det longitudinella perspektivet1986In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, no 5-6, p. 257-263Article in journal (Refereed)
 • 29.
  Sundström, Gerdt
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Waerness, K
  Avlönat och oavlönat omsorgsarbete- myter och verklighet1982In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, no 9, p. 353-359Article in journal (Other academic)
 • 30.
  Thörne, Karin
  et al.
  Futurum akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län.
  Jansson, Inger
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Department of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Existentiella samtal i grupp - Två studiers perspektiv2023In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 100, no 1, p. 188-207Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article describes thoughts and reflections based on two ongoing studies. Both concern existential group conversations, but with different target groups: clients and healthcare professionals respectively. The two studies differ in aims and theoretical frameworks.

  In the client study the concepts doing, being, belonging, and becoming, all commonly used in occupational science, were applied; whereas the study of the healthcare professionals applied the theoretical framework of practice architectures together with the concept resonance to understand what happens in ongoing practices.

  Five common areas from the results have been identified, and these are illuminated from the respective studies’ aims and theoretical frameworks. These areas are: Existential framing and leadership, Freedom framed by time and space, The significance of the group, Reflective judgement and Becoming and transformative learning.

  Finally, the authors share their experiences when two studies’ research processes become intertwined in the work with this article.   

 • 31. Trygged, Sven
  et al.
  Hedlund, Ebba
  Kåreholt, Ingemar
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology.
  Sociala konsekvenser av sjukdom - exemplet stroke2013In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 90, no 4, p. 613-629Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Allvarliga sjukdomar kan medföra stora sociala konsekvenser för de drabbade. Konsekvenserna varierar beroende på sjukdom och påverkas av de drabbades socioekonomiska position före insjuknandet. Tre registerstudier om situationen efter en stroke visar att 1)personer med högre utbildning och högre inkomst har större sannolikhet att återkomma i arbete, 2)personer med högre utbildning separerar i lägre utsträckning än personer med lägre utbildning och 3)personer med låga inkomster har en förhöjd risk att avlida i förtid efter en stroke. En fjärde studie, byggd på intervjuer, visar att personer som återgått i arbete efter en stroke har fortsatta besvär med trötthet och sårbarhet. Eftersom sociala orättvisor även skapar ojämlikheter på hälsans område så krävs att insatserna mot stroke sätts in i ett brett socialpolitiskt perspektiv.

 • 32. Tryggred, Sven
  et al.
  Hedlund, Ebba
  Kåreholt, Ingemar
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology.
  Våldutsatta kvinnor drabbas av långsiktiga negativa ekonomiska konsekvenser2013In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 90, no 4, p. 604-612Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utsatthet för våld kan medföra långvariga konsekvenser. Studien tar upp långsiktiga ekonomiska konsekvenser för våldsdrabbade kvinnor med fokus på behovet av försörjningsstöd. Den sammanfattar två registerstudier som undersökt den ekonomiska utvecklingen för 6085 kvinnor 18-64 år som utsatts för våld som krävt sjukhusvård. Gruppen jämförs med 55 016 kvinnor i befolkningen. Analyser görs med logistiska regressioner. Utsatthet för våld ökar risken för långvariga negativa ekonomiska konsekvenser både för kvinnor med och utan barn. Lågutbildade kvinnor löper störst risk att råka ut för våld men alla som drabbas löper en väsentligt förhöjd risk att behöva försörjningsstöd. Den förhöjda risken kvarstår upp till tio år efter vårdtillfället.

 • 33.
  Wendt, Lill-Kari
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Oral health.
  Kariesrisk kan förutses redan hos småbarn1996In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, no 73, p. 285-289Article in journal (Other academic)
 • 34.
  Wijma, Barbro
  et al.
  IKE, Linköpings universitet.
  Persson, Alma
  Linköpings universitet.
  Ockander, Marlene
  Jönköping University, School of Health and Welfare, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Brüggemann, Jelmer
  Linköpings universitet.
  Upprepad utsatthet - bakgrund av övergrepp hos kvinnor och män och risken att uppleva kränkningar i vården2019In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 96, no 4, p. 499-518Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Forskning visar att var sjätte kvinnlig och var trettonde manlig patient har upplevt kränkningar i vården. En bakgrund av övergrepp ökar risken att som vuxen uppleva sig kränkt i vården. 

  Detta samband analyseras i artikeln liksom dess orsaker och konsekvenser för patienter och vårdgivare. På basen av mångårig interventionsforskning diskuteras även hur vården på både strukturell och individuell nivå kan förhindra att patienter kränks och speciellt patienter med en bakgrund av övergrepp. 

  Ett stort ansvar vilar på vårdens alla ledningsnivåer, från myndighet till klinik, för att skapa förutsättningar i form av tid, kunskap och verktyg så att vårdgivare kan agera mot att patienter kränks. Artikeln beskriver ett antal sådana verktyg.

1 - 34 of 34
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf