Change search
Refine search result
1 - 14 of 14
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Anderberg, Elsie
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Literacy Research.
  Språkanvändningens funktion vid kunskapsbildning2009In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 14, no 4, p. 293-310Article in journal (Refereed)
 • 2.
  Avby, Gunilla
  Jönköping University, School of Health and Welfare, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  Att genom reflection organisera för en medveten och kunskapsrik praktik2016In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 21, no 3-4, p. 261-282Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Ett i högre grad vetenskapsbaserat samhälle ställer ökade krav på att professionellt arbete ska grundas i evidens och att beslut ska vila på evidens- baserade kriterier. På ett generellt plan är idén bakom en evidensbaserad praktik att överbrygga gapet mellan teori och praktik, men hittills har den evidensbaserade agendan främst fokuserat på professionellas instrumentella kunskapsanvändning. Mindre intresse har visats för en mer indirekt användning av forskningsbaserad kunskap, en så kallad konceptuell kunskapsanvändning med avsikt att utmana och förändra etablerade tanke- och vanemönster. Ett grundläggande antagande bakom denna artikel är att lärande gynnas när praktikern använder olika kunskapskällor. Artikeln bidrar till att utvidga och fördjupa reflektionens betydelse i professionell praktik. 

 • 3.
  Avery, Helen
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Sustainable Development and Science education.
  Att förebygga stora översvämningar: reflektioner om språk och mening i ett flerspråkigt och interdisciplinärt sammanhang2009In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 14, no 4, p. 354-373Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln redogör för en intervjustudie som gjordes med 15 internationella studenter på ett mastersprogram med inriktning mot hållbar utveckling, där undervisningen ägt rum på engelska. Studenterna frågades i individuella intervjuer på engelska hur de ansåg att stora översvämningar kunde förebyggas. En intentional-expressiv dialogstruktur anpassades till att innefatta frågor om hur nyckeluttryck i deras svar kunde uttryckas på studenternas modersmål. Studenterna fick sedan jämföra och kontrastera uttryckssätten och betydelserna som de använt i sina förklaringar, på engelska och på modersmålet. Deras skiftande språkliga och ämnesmässiga bakgrund speglades generellt genom en bred variation i uppfattningarna av frågeställningen, och i studenternas reaktioner till intervjusituationen. Resultaten visar att dialogstrukturen dessutom fick många av studenterna att inkludera andra aspekter i sina förklaringar, när frågan om uttryck och innebörder på modersmålet infördes, än när de först förklarat enbart på engelska.

 • 4.
  Engström, Annika
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Arbetsmöten: Arenor för samspel och lärande2016In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 21, no 3-4, p. 283-305Article in journal (Refereed)
 • 5.
  Evaldsson, Ann-Carita
  et al.
  Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet.
  Nilholm, Claes
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Evidensbaserat skolarbete och demokrati: Mobbning som exempel2009In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 14, no 1, p. 65-82Article in journal (Refereed)
 • 6. Göransson, Kerstin
  et al.
  Nilholm, Claes
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  Om smygrepresentativitet i pedagogiska avhandlingar2009In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 14, no 2, p. 136-142Article in journal (Other academic)
 • 7.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Utbildningsvetenskap: En möjlighet att förvetenskapliga en civilisation2003In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 8, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8.
  Lilliedahl, Jonathan
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  Sundberg, Daniel
  Linnéuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Wahlström, Ninni
  Linnéuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Teoribaserad utvärdering som svar på det tidiga 2000-talets frågor om utbildningsreformer2016In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 21, no 1-2, p. 9-29Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Theory-based evaluation in response to the issues of education reforms in the early 2000s

  The current surge of interest in evidence based policy has re-actualised issues of research, policy and pedagogic practice. Research are expected to support the development of systematically substantiated reforms as well as evidence-based practices. At the same time, criticism has been brought against dominant evaluation models. The question is whether they really respond to an increasingly complex landscape of governance, and the varying conditions and variations that characterize today’s schools? This article examines the potential of a theory-based evaluation model in order to systematically and empirically investigate education reforms. This approach provides the ability to include analysis of how transnational, national and local discourses converge and diverge in relation to each other, to take different kinds of contexts into consideration, and how these contexts affect the recontextualisation of pedagogic discourse. In order to further develop the approach of a theory-based evaluation, the authors point to recent steps within mixed methods research in relation to the design of, and findings in an empirical case study of the Swedish curriculum reform, Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation centre, Lgr 11. Based on policy analyses, four hypotheses are presented: (i) the hypothesis of reform; (ii) the hypothesis of teachers’ professional practice; (iii) the hypothesis of teaching repertoires; (iv) and the hypothesis of assessment practices. Each of these hypotheses has been followed up by questionnaire responses and interviews.  The sequential explanatory design in this study relates critically transnational policy arenas to national education reforms and pedagogic practice in order to test the weight of the empirical evidence obtained. On the grounds of conclusion, there are reasons to revive and further develop the tradition of theory-based evaluations. Therefore, the article put forward theoretical and methodological proposals for the continued direction.

 • 9.
  Nilholm, Claes
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Fakultetsopponenten sammanfattar: Karin Bengtsson avhandling "Talandet som levd erfarenhet-en studie av fyra barn med Downs syndrom."2007In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 12, no 2, p. 166-168Article, book review (Other academic)
 • 10.
  Nilholm, Claes
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Fakultetsopponenten sammanfattar. Yvonne Karlsson avhandling "Att inte vilja vara problem-social organisering och utvärdering av elever i en särskild undervisningsgrupp.2008In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 13, no 1, p. 77-80Article, book review (Other academic)
 • 11.
  Nilholm, Claes
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Mats Myrbergs Dyslexi - en kunskapsöversikt2007In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 12, no 3, p. 226-229Article, book review (Other academic)
 • 12.
  Nilholm, Claes
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Recension2007In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 12, no 3, p. 226-229Article, book review (Other academic)
 • 13.
  Nilholm, Claes
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research. Pedagogiska institutionen, Örebro universitet.
  Specialpedagogik: Vilka är de grundläggande perspektiven?2005In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 10, no 2, p. 124-138Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Forskningen om specialpedagogik brukar delas in i två grund-läggande perspektiv. Å ena sidan ett mer traditionellt, individualistiskt perspektiv med rötter i medicin och psykologi och, å andra sidan, ett alternativt perspektiv med betoning på sociala faktorers betydelse för skolproblem. Denna dikotomisering utgör utgångspunkten för en stor del av forskningen inom fältet. I den här artikeln diskuteras variationer inom ramen för de respektive perspektiven och rimligheten i den typ av förenklingar som perspektiven utgör. Medan ett flertal olika variationer urskiljs argumenteras ändå för vikten att avgränsa dessa två grundläggande perspektiv men också för att de behöver kompletteras. Olika »kandidater» till ett tredje perspektiv diskuteras. Utifrån en argumentation om att båda perspektiven på specialpedagogik i hög grad tar sin utgångspunkt i vem eller vad som är ansvarig för skolproblem och att de har lösningar på dessa problem, föreslås ett tredje perspektiv som tar sin utgångspunkt i dilemman, inte minst av etisk art, vilka samhälle och skola har att hantera för att möta elevers olikhet. Innebörden i ett sådant dilemma-perspektiv utvecklas i artikeln.

 • 14.
  Schmidt, Catarina
  et al.
  Örebro universitet.
  Gustavsson, Bernt
  Örebro universitet.
  Läsande och skrivande som tolkning och förståelse: Skriftspråket som meningsskapande literacypraxis2011In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 16, no 1, p. 36-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article is an attempt to seek possible ways to link local ethnographies of literacy towards relationships of power and institutional processes in an ever changing world. Starting from cognitive and socio-cultural perspectives, the current notion of literacy is described as pluralistic, heterogeneous and complex phenomena. Our point of departure is that ways with word and texts are meaning making processes. The process of reading and writing is always linked to meaning making in terms of interpretation, understanding, exploring and configuration. According to Gadamer the »space between» is a pre-condition for making new interpretations, which relates to Homi Bhabha’s concept of a ›third space›. From a hermeneutic perspective mea-ning-making through literacy can be described, discussed and analyzed. From a post-colonial perspective possibilities for meaning-making are made visible and analyzed in matters of openness, limitation or prevention.

1 - 14 of 14
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf