Change search
Refine search result
1 - 10 of 10
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahl, Helene
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Oavsiktliga lektioner i kön: Hur ett praktikfall i entreprenörskap konstruerar kön och hur studenter lär sig annat än vad som var avsett2007In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 17, no 3, p. 185-206Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande artikel är en narrativ analys av ett praktikfall som används ientreprenörskapsundervisning. Analysen utgår från ett post-strukturalistisktfeministiskt perspektiv, där kön ses som socialt konstruerat. Analysen finner attpraktikfallet reproducerar en könsordning där kvinnor, och kvinnligt, systematisktnedvärderas. Praktikfallet avser att lära studenterna hur det kan gå till att starta ettföretag, men det lär samtidigt kvinnor att de inte hör hemma i affärslivet. Män lärsig att entreprenörskap är till för dem, samtidigt som de lär sig att kvinnor är tillför att gifta sig med och föda deras barn. De lär sig också att behandla kvinnorrespektlöst. För att förändra detta föreslås praktikfall med huvudpersoner som ärkvinnor, ett könsneutralt språk, samt berättelser som medvetet utmanartraditionella könsordningar. För att ytterligare berika lärandet från praktikfallföreslås vidare att studenter och lärare själva gör narrativa analyser av praktikfall.

  Download full text (pdf)
  Accepted Manuscript
 • 2. Edholm, Edmund
  et al.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Ämnesdidaktiken, lärarutbildningen och Nationalecyklopedin i postmoderna tider1995In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, no 4, p. 23-46Article in journal (Other academic)
 • 3.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Den sofistikerade instruktionen: Datorspelens pedagogik2012In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 21, no 2, p. 375-386Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studien har som syfte att utveckla kunskap om datorspelens pedagogik; hur är den uppbyggd, vilka pedagogiska principer bygger den på och går det att överföra den till skolmiljöer?

  En alternativ formulering av studiens syfte är att utveckla kunskap om vad det är i datorspelen som får unga att tillsammans med ett sexpack Red Bull sitta stilla i timmar framför datorn och ägna sig åt datorspel. Finns det en pedagogisk innovation i spelen som i överförd mening skulle kunna få unga, tillsammans med en sexpack Red Bull, att sitta med sin matematikläxa i timmar varje dag – eller sammanlagt 10.000 timmar utöver dem som skolan kräver? 

  Resultatet visar att datorspelen tar pedagogiken till en ny nivå.

 • 4.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Didaktik: Från konst till vetenskap1991In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, no 1/2, p. 14-23Article in journal (Other academic)
 • 5.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Fenomenografisk didaktik: En möjlighet2007In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 17, no 12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  @ography2006In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 16, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 7.
  Kroksmark, Tomas
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Fredriksson, S
  Betygsättning av projektarbete på gymnasiet2007In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 17, no 12Article in journal (Other academic)
 • 8.
  Martin Hugo, Martin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  This is for real: Researching Lived Experience at upper secondary School2007In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 16, no 4Article in journal (Other academic)
 • 9.
  Sädbom, Rebecka
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  I en del av lärares vardag - det etiska handlandet och dess relation till intuition-i-aktion som existerande yrkesskicklighet2007In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 17, no 3, p. 165-183Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här studien introduceras ett nytt grepp kring etik vilket innebär att medvetandegöra

  huruvida lärare handlar som etiska subjekt där de använder sin intuition som en navigatör för att skapa lärsituationer som samtidigt inkluderar relationen till eleven. Läraryrkets etiska aspekter har ofta kopplats samman med huruvida läraren skall handla efter bokens exempel A eller exempel B för att ordna upp en situation som kräver handling vilket ger ett något statiskt tänkande kring ett område som är mer flyktigt än så. I det här fallet är det lärares praktiska verksamhet och vardag som är utgångspunkt för undersökningen. För att kunna genomföra en sådan studie har en viss etisk plattform valts ut vilket är Knud Løgstrups existensetik som presenteras i boken; Det etiska kravet. Existensetiken knyts i sin tur samman med begreppet intuition-i-aktion vilket presenteras av Torbjörn Johansson och Tomas Kroksmark, och de lägger tillsammans en teoretisk ram för genomförandet av den här studien.

  Studien har en hermeneutisk ansats och bygger på sex djupintervjuer med lärare inom gymnasieskolan där Per-Johan Ödmans verk Tolkning, förståelse, vetande används som metodisk referens. Utifrån lärarnas utsagor har två huvudkategorier framträtt som knyter an till huvudfrågeställningen.

  Resultatet visar att lärarna använder sig av sin intuition i ett led att fånga upp vad elever behöver och det framträder därför som ett verktyg till förmån för eleverna. Intuitionen ingår därför i en etisk diskurs som benämns som etik-i-aktion som innebär att lärarna handlar där och då och att de handlar etiskt samtidigt som de utgår ifrån elevens behov i en direkt situation.

  I diskussionen argumenteras för att lärare innehar en yrkesskicklighet som sällan lyfts fram men som utgör en tydlig del av varje lärares handlande och vardag. Vidare ställs frågor kring resultatet i ett större sammanhang och vilken betydelse det kan få för hela lärarkåren, för eleverna, för blivande lärare och för samhället i stort.

 • 10.
  Wennergren, Ann-Christine
  et al.
  Halmstad högskola.
  Åman, Pia
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  Vägar till en skola på vetenskaplig grund2011In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 20, no 4, p. 207-230Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Olika vägar till vetenskaplig grund
1 - 10 of 10
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf