Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 104
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlstedt, Angela
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Eriksson, Julia
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Dialogisk högläsning ur ett flerspråkigt perspektiv: –Dialogisk högläsning som språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga elever i årskurs F – 32023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ahnberg, Nikolina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Teaching and Learning Language, Literature and Media.
  Engelskundervisning genom skönlitterära texter i åk 4–6: Skönlitterära texters för- och nackdelar i engelskundervisningen i åk 4–62018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att granska vad samtida forskning säger om användningen av skönlitteratur i undervisning i engelska som främmande språk i mellanstadiet. Forskningsfrågorna fokuserar på för- och nackdelar med användningen av skönlitteratur, samt hur dessa förhåller sig till kunskapskraven i engelska i mellanstadiet. Bakgrunden berör olika begrepp viktiga för förståelse av detta ämne, skönlitteraturens betydelse allmänt och i skolans värld samt de delarna i styrdokumentet Lgr 11 som pekar på behov av ett komplext undervisningsmaterial i engelska som främmande språk. Resultatdelen lyfter fram olika forskningsresultat som rör användningen av skönlitteratur i de yngre och äldre årskurserna. Här berörs för- och nackdelar när det gäller inlärning av nya ord, grammatik samt utveckling av andra aspekter såsom empati, kritiskt tänkande och interkulturell kompetens. Det lyfts även fram olika aspekter av arbetet med skönlitteratur som till exempel att förberedelse, genomförande och uppföljning av lektioner kräver mer tid av en lärare, än undervisning som endast följer en kursbok. Granskningen är baserad på forskningsartiklar, samt böcker som behandlar temat skönlitteraturens betydelse allmänt samt skönlitteraturens betydelse för inlärning av främmande- och andraspråk. Eftersom denna granskning är inriktad mot grundskolans mellanstadium, och i avsaknad av ytterligare material som behandlar mellanstadieålder, har jag även använt mig av undersökningar som omfattar äldre elever. Genom en noga granskning av forskningsmaterialen återger studien en bild av skönlitterära texters för- och nackdelar för språkundervisning i engelska som främmande språk i mellanstadiet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Alfredsson, Antonia
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  The Impact of Preconceived Notions: A Literary Study of Moral Complexity in the Harry Potter Series2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay examines the use of the character Harry Potter as focalizer in the Harry Potter series. The objective is to see how Harry’s preconceived notions are caused by his inability to grasp moral complexity. The study is conducted by a close reading of the novels with the focus on the relationship between Harry and the character Severus Snape. The study is based on the theoretical foundation of narratology by Gérard Genette, as well as Wolfgang Iser’s explanation of the implied reader. Many instances of interaction between Harry and Snape in the book series are dependent on Harry’s viewpoint and his preconceived notions. Harry as the focalizer of the text affects the implied reader’s given view of Snape, while the real reader sees other parts of his personality due to the independence from the focalizer’s point-of-view. Snape’s moral complexity shows by the choices he makes is the cause of the misconceptions held by Harry and the implied reader. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Almgren White, Anette
  Linnéuniversitetet, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Gojor som gojar!? En intertextuell belysning av Cornelis Vreeswijks ’Cloës goja'2012In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, p. 25-32Article in journal (Other academic)
 • 5.
  Almgren White, Anette
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Communication, Culture and Diversity (CCD).
  Ehriander, Helene
  Linnéuniversitetet.
  Konstverk som hjälpare vid tidsförflyttning. Ekfrasen i Sigrid Heucks Mäster Joachims hemlighet (1995) och Den förtrollade ryttarstatyn (2007) av Pamela Kavanagh2023In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 51, p. 142-160Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Tidsresor är vanligt förekommande i fantasy skriven för barn och ungdomar. Det är ett effektfullt litterärt grepp att låta berättelsens karaktärer resa i tiden för att kunna levandegöra såväl fiktiva som historiska händelser och gestalter. Genrerna fantasy och historisk roman kombineras ofta i barnlitteraturen ochdetta resulterar i en hybridgenre kallad historisk fantasy. Huvudpersonen som reser bakåt i tiden möter såväl fiktiva som historiska gestalter och blir involverad i händelser, löser uppgifter och bidrar på så sätt till den historiska utvecklingen och kan ibland också påverka det förflutna. Fantasy med tidsresor förekommer också i kombination med andra genrer, exempelvis hästböcker (Ehriander 2018: 59–122). Den här artikeln vill genom studiet av två romaner för unga läsare, Mäster Joachims hemlighet av Sigrid Heuck och Den förtrollade ryttarstatyn av Pamela Kavanagh, vidga kunskapen om tidsresor som litterärt grepp samt ekfraser, det vill säga ett skrivet verk som beskriver ett annat konstverk. Genom ekfraserna ser man nya saker i bilderna och när man beskriver en bild gör man samtidigt en tolkning då man väljer vad som beskrivs och hur detta görs. Ekfras används här inte som en litterär genre utan som ett särskilt litterärt modus som ”uttryckligen och implicit aktualiserar teoretiska aspekter på samspelet mellan text och bild” (Jansson 2016: 51). Därutöver lyfter vi fram hur bild- och formkonstverk i barn- och ungdomslitteraturen kan bidra till förflyttning i tid och rum genom levandegöring, något som är helt i enlighet med den antika ekfrasens uppgiftoch där tid och rum inte står i något motsatsförhållande utan snarast bildar en enhet (kronotop). Ekfrasens re-presentation av konstverkets ”representation aktualiserar aspekter på rum och tid, stasis och rörelse” (Jansson 2016: 53). Genom att undersöka de litterära greppen för att levandegöra fiktiva såväl som historiska gestalter och händelser där levandegöringen sker med hjälp av bild- och formkonstverk belyses ytterligare perspektiv på tidsresornas betydelse.

 • 6.
  Almgren White, Anette
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Communication, Culture and Diversity (CCD).
  Ehriander, Helene
  Linnéuniversitetet.
  Piltz, Linda
  Linnéuniversitetet.
  I dialogens tjänst. Det mediala samtalet i den heteromediala bilderboken2023In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 51, p. 161-175Article in journal (Refereed)
 • 7.
  Almqvist, Whilma
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  ”I Want to Make Them Think”: An Analysis of Teachers’ Use of Dystopian Literature in the Swedish EFL Classroom2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate the role of dystopian literature in the Swedish EFL classroom. In particular, it intends to investigate and analyze the method that Swedish EFL teachers use to employ this genre into the classroom, as well as the aim for the usage. The study is qualitative and has been carried out through the conducting of semi-structured interviews consisting of open-ended questions. The findings of the study show that there are a number of common aims and methods among the respondents.  The aim for the using of this particular genre was commonly to increase the students’ willingness to read by working with literature that would hopefully be appealing to them. Common methods for  using this genre of literature include discussions in different group-constellations, as well as employing films and shorter video clips as a complement to the standard literature used during lectures. Further findings show that teachers are inclined to adapt their teaching depending on the individual student groups. In other words, there is a tendency among the respondents to be flexible in their teaching, in order to favor students’ development in the English language.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Alyasin, Boshra
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Hanna, Gabriella
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Att främja nyanländas språkutveckling: En litteraturstudie om lärarens betydelse ochframgångsfaktorer som påverkar nyanländas språkutveckling i svenskundervisning i årskurs F -3.2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudie handlar om hur nyanlända elever kan utveckla det svenska språket i samband med lärarens roll och framgångsfaktorer. Syftet med studien är att undersöka hur nyanländas språkutveckling behandlas i forskning i svenskämnet i årskurs F-3, med fokus på undervisning och framgångsfaktorer som påverkar språkutvecklingen. Studien har sin utgångpunkt i den sociokulturella teorin. Materialet som analyserats är vetenskapliga texter av olika publikationstyper. Vi har använt oss av nationella och internationella undersökningar. Resultatet av materialanalysen visar att nyanländas språkutveckling gynnas av att använda språket i olika sammanhang och genom att använda det svenska språket i hemmet. Lärarens undervisning och inställning har en avgörande roll i hur nyanlända elever utvecklar det svenska språket. Genom att läraren använder sig av användbara metoder och arbetssätt samt bjuder in eleverna till samtal gynnas deras språkliga förmåga. Detta påverkar i sin tur hur nyanlända elever lär sig nya kunskaper och utvecklas. Utöver vikten av lärarens undervisning, spelar andra faktorer en stor roll i nyanländas språkutveckling. Det har visat sig att förkunskaper och erfarenheter elever bär med sig som familjens bakgrund och förhållandet till modersmålet är några faktorer som påverkar språkutvecklingen. För att nyanlända elever ska lära sig och utveckla det svenska språket är det av stor vikt att läraren ser över sin undervisning, vilka strategier och arbetssätt som läraren använder sig av. Dessutom är det viktigt med ett gott samarbete mellan hemmet och skolan så att elevernas nivå följs upp och utvecklas.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Andersson, Andreas
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  The Relevance of Social Class: A Content Analysis of EFL Coursebooks for Swedish Upper Secondary School2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study focuses on social class in Swedish EFL coursebooks. The aim is to investigate what different social classes are represented and how much space they are given, as well as how they are portrayed in three Swedish EFL coursebooks aimed at English 5 for upper secondary school. The selected coursebooks Viewpoints 1, Blueprint A 3.0, and Pioneer 1 have been analyzed using qualitative content analysis, focusing on texts and images presented in the materials. The analysis emanates from Neo-Marxist theory in order to point to different social class conditions. The results show lower-, middle-, and upper-class representation to various degrees. Mostly the lower class and upper class are visible, while the middle class is underrepresented. The lower class, in most cases, is shown together with the upper class in exploitative circumstances. This is made apparent through the lower class, in most cases, lacking the ability to decide for themselves in relation to their upper-class counterparts. Further, this indicates that the upper class rules the world on behalf of the lower class. Meanwhile, when the middle class is shown, they are mainly depicted through overconsumption, and as victims of upper-class dominance. Despite previous research showing the importance of social class on a global, European and Swedish scale, the coursebooks somewhat disregard its importance in different texts and images.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Andersson, Filippa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Åkesson, Anna
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Elevers läsvanor: Vad motiverar elever i årskurs 6 till läsning?2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet   med denna studie är att beskriva vad som motiverar elever i årskurs 6 till   läsning av sköntlitteratur och facklitteratur samt vilka läsvanor eleverna   har. Studien baseras på följande frågeställningar:

  •   Hur beskriver   eleverna sin motivation till läsning av skönlitteratur respektive facklitteratur?
  •   Hur   beskriver eleverna sina läsvanor?
  •   Vilka   anledningar beskriver eleverna till att de inte läser?
  •   Vad   beskriver eleverna att skolan kan göra för att stimulera dem att läsa?

  I   studien används en kvalitativ forskningsmetod i form av halvstrukturerade   intervjuer. Sammanlagt intervjuades 14 elever i årskurs 6. Då intervjuerna   genomförts transkriberades och analyserades de. Resultatet visar att en del   av de intervjuade eleverna tycker att läsning är roligt, medan en del tycker   det är tråkigt. Alla elever uppger att de läser i skolan, både skönlitteratur   och facklitteratur. På fritiden däremot är det inte alla elever som läser. I   vilken utsträckning eleverna läser varierar mycket från elev till elev. De   anledningar eleverna ger till att de inte läser är bland annat för att   intresset saknas och för att böckerna är för svåra eller för tråkiga. För att   eleverna ska läsa är det spännande och roliga böcker som efterfrågas. Enligt   resultatet tycker många av eleverna att skolan kan motivera dem till att läsa   mer. Förslag som har kommit upp i intervjuerna är bland annat att ge eleverna   mer tid till läsning och att köpa in nyare och roligare böcker.

  Download full text (pdf)
  Elevers läsvanor
 • 11.
  Axelsson, Jennie
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Carlsson, Sandra
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Högläsning och läsförståelse: En litteraturstudie om hur arbetet med högläsning utvecklar elevers läsförståelse i årskurserna 1-32018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Berglund, Aron
  Jönköping University.
  Att utforska det kritiska: En undersökning av hur två läroböcker som behandlar kursen svenska 1 på gymnasieskolan möjliggör för elever att utveckla förmågan att kritiskt granska texter.2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the following study is to contribute to knowledge regarding how textbooks that address the course Swedish 1 in upper secondary school enables students to develop the ability to critically examine texts. The theoretical framework in this essay have been a revised version of the four resources model and a conceptual apparatus derived from Critical literacy. The method in use is derived from the theoretical framework and a form of close reading.  The results show that the examined textbooks to some extent enables students to develop the ability to critically examine texts. The study can contribute with information regarding critique for principals and teachers to ponder regarding the choice of textbooks.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Berglund, Samuel
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  "We're here, and we don't know why": An analysis of the postmodernist rejection of a universal meaning to life in Ken Grimwood’s novel Replay2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The question of the meaning of life is at the centre of this study without being directly addressed. The study does not analyse the meaning of life but rather how the main characters of the novel Replay (Jeff and Pamela) approach the question. This study argues that the novel Replay by Ken Grimwood presents a postmodern rejection of a universal meaning to life by making use of the literary device time loop and various other postmodern literary strategies. Although this study is one of the first to analyse the novel the study is not the first to analyse postmodern ways of viewing truth and meaning or existential questions such as the meaning of life. The study draws on earlier research to situate the reader in the context of postmodern literary analysis and to analyse the material. The theoretical framework for the analysis is provided by Lyotard’s definition of postmodernism and grand narratives. The analysis shows how the main characters’ experience of trying to understand why they are stuck in a time loop can be connected to the experience of every person trying to understand why they are here on earth. The time loop represents repetition, which is a prominent ingredient in Replay. Jeff and Pamela’s repeated rejections of various grand narratives, such as religion and, science and rationality, are what constitute the postmodern rejection of a universal meaning to life.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Bernspång, Moa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research.
  Jogenvik Nyander, Emilia
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research.
  Digitala verktyg eller skriva för hand?: En litteraturstudie om skrivundervisning med digitala verktyg och att skriva för hand2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudie sammanställer forskning om för och nackdelar i skrivundervisningen med digitala verktyg och att skriva för hand. Syftet med litteraturstudien är att få en förståelse kring vilken metod som gynnar elevernas skrivinlärning samt motivation för att skriva. Syftet är även att se om det går att kombinera de olika arbetssätten i skrivundervisningen och hur det påverkar elevernas motivation.   Fokuset är på studier som undersökt elever som går i förskoleklass upp till årskurs 3. Litteraturanalysen (bilaga 1) som användes gav litteraturstudien en bredare förståelse och översikt kring vad forskning säger om skrivundervisning. Eleverna behöver ha motivation för att producera texter och undervisningen ska utveckla deras skrivprocess. I litteraturstudien framkommer inte någon större skillnad mellan att ha skrivundervisning med digitala verktyg eller att skriva för hand, förutom några moment som skiljer sig åt. Däremot är det tydligt att forskarna till studierna förespråkar en kombinerad undervisning med digitala verktyg och att skriva för hand.  

  Download full text (pdf)
  Digitala verktyg eller skriva för hand?
 • 15.
  Bjarnehall, Sandra
  et al.
  Jönköping University.
  Karkouh, Nancy
  Jönköping University.
  Att förstå det skrivna: En litteraturstudie med inriktning på läsförståelse och inferensläsning2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudie syftar till att undersöka hur sambandet mellan lässtrategin inferensläsning och elevers läsförståelseutveckling presenteras genom tidigare forskning. Studien inriktar sig mot undervisning inom svenskämnet för årskurs F-3. Vidare belyser studien hur läraren genom språkutvecklande arbetssätt kan bidra till att utveckla elevernas läsförståelse. Läsutvecklingen lägger grunden för fortsatt kunskapsutveckling och är ett av skolans viktiga uppdrag. Lässtrategin inferensläsning kan utgöra en viktig del av identitetsskapandet eftersom eleverna genom strategin kopplar textens handling till egna erfarenheter och känslomässiga tillstånd. Alla elever får idag inte det stöd de behöver för att utveckla sin läsförståelse. Elever har dessutom olika förutsättningar att lära, vilket i sin tur ställer höga krav på lärarens kompetens och förmåga att anpassa undervisningen så att alla elever ges möjlighet att nå kunskapsmålen. Resultatet av det analyserade forskningsmaterialet visar sig knyta an till den sociokulturella teorin som belyser vikten av interaktion mellan lärare och elev.

  Datainsamlingen har skett genom informationssökningar i olika databaser. Det material som undersökts består både av nationella och internationella vetenskapliga artiklar och journaler. Avgränsningar som tillämpats vid informationssökningen är bland annat att den undersökta forskningen ska vara av aktuellt publikationsår samt att den behandlar en åldersgrupp som är relevant i förhållande till studiens syfte, vilket presenteras närmre i urvalet. I analysen av det undersökta materialet framkommer likheter och skillnader kring relationen mellan inferensläsning och läsförståelseutveckling. I studiens bakgrund förankras även litteratur som är relevant för studiens syfte samt kopplingar till svenska skolans styrdokument. Resultatet av studien visar att elevers läsförståelse utvecklas när lässtrategin inferensläsning undervisas genom dialogisk högläsning, frågeställningar och textsamtal. För att språk och läsförståelseutveckling ska ske är elevernas motivation samt interaktionen mellan lärare och elev avgörande.

  Download full text (pdf)
  Att förstå det skrivna
 • 16.
  Bradling, Björn
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Learning Practices inside and outside School (LPS). Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Communication, Culture and Diversity (CCD).
  ”Jag hade velat att det skulle hända nånting!” – ett lärararbetslag om tio minuters läsning varje lektion2021Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Trots att läsning av skönlitteratur spelar stor roll för hur väl studenter klarar eftergymnasiala studier (Jerrim & Moss, 2019), minskar ungdomars fritids- och skolläsning (Vinterek et al., 2020). Ett lärararbetslag på gymnasiet driver ett ”läsprojekt” – i allt väsentligt bestående av tio minuters fri läsning per lektion – i syfte att öka elevernas läslust och förmåga att hantera den textmängd som studier på samhällsprogrammet kräver och vill genom en övergripande participatory research-metod (Bergold & Thomas, 2012; Hansen et al., 2001) utvärdera projektet i syfte att ta det framåt på genomtänkta och praktiska vis. 

  Efter att lärararbetslaget enats om att gå in i ett participatory research-arbete genomfördes fokusgruppsamtal med lärarna i syfte att dokumentera och bepröva deras erfarenheter av projektet. Å ena sidan visar samtalen läsfrämjande ambitioner, såsom att läsningen ska ske för sin egen skull samt vara lustfylld, och positiva bieffekter av undervisningsmetodiken, såsom bryggor mellan annars ämnesmässigt åtskilda lektioner samt lugna lektionsstarter.  Å andra sidan visar samtalen problem med den kontinuerligt avbrutna läsningen, att läsningen reduceras till medel för externa ändamål och uttryck för upplevd meningslöshet: ”Jag hade velat att det skulle hända nånting!” Vidare indikerar samtalen potentialen i ett tätt samarbete med skolbibliotek samt vikten av att ”bottom up-styrda” undervisningsprojekt innefattar utrymme för gemensam lärarreflektion för att inte uppfattas som ”top down-styrda” när personalstyrkan förändras. 

  Fokusgruppsamtalen rymmer praktiknära uttryck för dimensioner som återfinns i såväl läsforskningen som i det litteraturdidaktiska fältet, exempelvis betydelsen av inre drivkraft för läsningen (Andersson, 2015) och att låta sig absorberas av densamma (Felski, 2008; 2020), vikten av den finala läsningen och intrigskuggningens funktion (Öhman, 2015), den litterära identiteten (Nordberg, 2017) och litteraturundervisning som del av ett transformativt lärande (Bradling, 2020). Därtill kommer frågor om didaktisk potential och bokval för undervisningen (Alkestrand, 2016) samt de styrdokument som avgör ”klassrummets princip” (Degerman, 2012). 

  Referenser 

  Alkestrand, Malin (2016). Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete. Göteborg: Makadam förlag. 

  Andersson, Jonas (2015). Med läsning som mål Om metoder och forskning på det läsfrämjande området. Stockholm: Statens kulturråd. 

  Bergold, Jarg & Thomas, Stefan (2012). ”Participatory Research Methods: A Methodological Approach in Motion”. Forum: Qualitative Social Research Sozialforschung. Vol. 13, #1, januari, 2012. Artikel 30. Retrieved from: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1801/3334 

  Bradling, Björn (2020). Låt romanen komma in. Jönköping: Jönköping University. 

  Degerman, Peter (2012). ”Litteraturen, det är vad man undervisar om”: Det svenska litteraturdidaktiska fältet i förvandling. Åbo: Åbo Akademi University Press. 

  Felski, Rita (2020). Hooked. Art and Attachment. Chicago: Chicago University Press. 

  Felski, Rita (2008). Uses of Literature. Oxford: Blackwell Publishing. 

  Hansen, Helen P., Ramstead, Jennaya, Richer, Stephen, Smith, Susan & Stratton, Mary (2001). ”Unpacking Participatory Research in Education”. Interchange. Vol. 32, #3. s. 295–322 

  Jerrim, John & Moss, Gemma (2019). ”The link between fiction and teenagers’ reading skills: International evidence from the OECD PISA study”. British Educational Research Journal, Vol. 45, #1/2019. s. 181–200. 

  Nordberg, Olle (2017). Avkoppling och analys: Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar. Uppsala: Uppsala universitet. 

  Vinterek, Monika, Winberg, Mikael, Tegmark, Mats, Alatalo, Tarja & Liberg, Caroline (2020). ”The Decrease of School Related Reading in Swedish Compulsory School – Trends Between 2001 – 2017”. Scandinavian Journal of Educational Research

  Öhman, Anders (2015). Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger. Malmö: Gleerups.

 • 17.
  Bradling, Björn
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Communication, Culture and Diversity (CCD).
  ‘We are the Others’: A literary analysis of the rise, fall and resurrection of Ultima Thule’s Viking-rock2022In: Punk & Post Punk, ISSN 2044-1983, E-ISSN 2044-3706, Vol. 11, no 1, p. 7-33Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Viking-rock grew out of the diminishing Swedish punk scene in the early 1980s and is lyrically linked to British Oi! and the far-right ‘Rock against Communism’ (RAC) scene. Previous research on Viking-rock either emphasizes the genre as a cultural expression of the Swedish white power milieu of the 1990s or as a product of the skinhead subculture. However, critical analyses of Viking-rock lyrics are scarce. This study emphasizes the development of the Other, as expressed in the lyrics of Viking-rock flagship band Ultima Thule from the 1980s to the 2010s, in relation to the development of the political party the Sweden Democrats. The lyrics are analyzsed from a comparative literature perspective that draws upon both borealism and the concept of the subaltern as an anti-intellectual voice of power as well as the idea that long-lasting political change is preceded by cultural change. The results suggest that Ultima Thule’s lyrical Other has gone from vague to distinct characterization. Ultima Thule also makes use of self-victimization when confronting journalism and intellectualism, much like the Sweden Democrats’ own view of themselves as political outcasts. Ultimately, the lyrics toe the party line and describe nationalists as an outcast Other in an alleged, politically correct, discourse.

 • 18.
  Bradling, Björn
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Learning Practices inside and outside School (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  Lindberg, Ylva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Learning Practices inside and outside School (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  Critical Perspectives as Advanced Reading Strategies: An Intersectional Approach to John Ajvide Lindqvist's Let the Right One In and Handling the Undead2018In: Horror Literature and Dark Fantasy: Challenging Genres / [ed] Mark A. Fabrizi, Leiden: Brill Academic Publishers, 2018, p. 81-98Chapter in book (Refereed)
 • 19.
  Brokelind, Jessica
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Hur uppfattar elever skrivande?: - En kvalitativ intervjustudie om elevers uppfattning om skrivutveckling samt analoga och digitala skrivverktyg i skrivundervisningen2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Digitization has been giving a lot more room in the education system. This might lead to changes in the writing classes. Therefore, the opinions of pupils need to be considered when planning writing classes. The aim of this study is to investigate how pupils perceives writing development, writing education as well as analog and digital writing tool. To achieve the goal of this study the following questions were asked; How do pupils experience writing classes and the purpose of writing, also what experience do pupils have of different tools of writing? Five pupils were interviewed through a semi-structured interview which later was transcribed and analyzed based on a thematic analysis. The study is based on Simple View of Writing. The results are reported through four headings that are linked to the purpose of this study: Writing education and writing development, writing situations, writing tools and students’ understanding of editing with different writing tools. The result shows that the pupils have little knowledge about their writing development and why they learn to write. Also, the result shows that most of the writing is done on the learning board.   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20. Bromér, Emma
  et al.
  Lennox, Hanna
  Läsmotivation i klassrummet: En litteraturstudie om hur lärare kan öka elevers läsmotivation i årskurs 1 - 32022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Independent reading is given lower priority in today's teaching. School activities prioritize students' reading ability to a greater extent than student motivation. Both the curriculum and various mapping materials focus more on students' reading development than on students finding reading pleasurable. The purpose of the study is therefore to explore how students' interest in reading is taken advantage of in grades 1-3 and to make visible how teachers work to promote students' fiction reading. The literature on which the study is based has been found by means of information search via various search services. The material that has been analyzed is eight scientific articles, one doctoral dissertation, one report and two research overviews. These are a mixture of international and national studies. The results of the study showed that there are several factors that affect students' motivation. The study places great emphasis on the factors that have a positive effect; internal motivation, strategies to increase students' interest, the teacher's role in the work with reading and the relationship between student and teacher. Extrinsic motivation is also discussed in relation to intrinsic motivation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Bäcke, Maria
  Karlstad university.
  "Freedom for just one night": the promise and threat of information and communication technologies2007In: Women Writers: a zine, ISSN 1535-8402Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Traditionally technology has been a male area of interest; not many novels have been written about technology from a female perspective. It has largely been true that, as Barbara Page puts it, women often have an aversion ‘to computer technologies and programs thought to be products of masculinist habits of mind’ (112). However, with a broadening perspective and use of information and communication technologies (ICT), a growing number of women also take interest in, advantage of – sometimes even change – the technology to meet their own requirements. Reflecting this shift, Jeanette Winterson’s The PowerBook and Pat Cadigan’s children’s book Avatar are two examples of novels where ICT play a major role. That women often see the benefits of a less regulated space provided by the technology is explored in these two novels. Édouard Glissant explains how computers can generate a ‘‘space within the indeterminacy of axioms” (84, my italics). According to Glissant this indeterminacy opens up possibilities and “creates the opportunity for an infinite sort of conjunction, in which science and poetry are equivalent. […] The poetic axiom, like the mathematical axiom, is illuminating because it is fragile and inescapable, obscure and revealing. In both instances the prospective system accepts the accident and grasps that in the future it will be transcended” (85). The indeterminacy is destabilizing, and together science and literature create an imaginary space where imaginative (hence ideological) liberation is possible.

 • 22.
  Calais, Linus
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Livsidealet i förändring: En komparativ litteraturstudie kring utvecklingsprocessen och definitionen av begreppet bushidō2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The samurai has been viewed as the Oriental equivalent of the feudalistic knights of Europe ever since the Europeans of old first landed on the shores of Japan in the 16th century. This comparison was not only because of their positions as the military class of their respective societies, but also because of the similarities in ethics and morality causing them to personify the concept of chivalry. The code of moral principles, based on the influences of Confucianism, Buddhism, and Shintoism, which the samurai was either instructed or required to observe, is called Bushidō or the Way of the Samurai. By the application of the theory of conceptual history, the study analysed the three works The Book of Five Rings by Miyamoto Musashi, Hagakure – The Way of the Samurai by Yamamoto Tsunetomo, and Bushido – The Soul of Japan by Inazo Nitobe. The purpose of the essay was to analyse and discuss how bushidō has been defined and explained by the three sources written in different time periods and how these three authors differ in their definitions of bushidō. Furthermore, the definitions were contextualized based on the societal changes of Japan between the time of writing the sources. The results showed how the authors focus on different aspects of what is included in bushidō and how the samurai was supposed to act for the benefit of society. Musashi added more focus on the way the samurai was supposed to excel on the battlefield. Tsunetomo, however, wrote his work while peace in Japan had established itself and thus focused on how the samurai was supposed to behave outside of the battlefield. Nitobe’s definition of bushidō also showed implications of a change in society based on how he chose to explain the concept of what bushidō was, and how it had evolved without the knights who had fostered it.

  Lastly, the study was discussed within an educational context. The samurai have seen a rise in popular history through games, film, advertisements, and more, and thus the curiosity of students, not only in Oriental culture, but Japanese culture in particular has been acknowledged. Therefore, teachers need further development of their own knowledge within the field of Oriental culture, which this study hopefully succeeds in.

  Download full text (pdf)
  Livsidealet i förändring
 • 23.
  Calais, Linus
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  The Ingredients of Culture: A Study on Cultural Identity and Cultural Belinging in Relation to Food in Hiromi Goto's Chorus of Mushrooms2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Food is something every human consumes in order to survive. However, cuisine and culinary practices hold more power than the basic biological need. Food can be used as a tool to express cultural identity and cultural belonging. Culinary practices and traditions make crossing cultural borders entirely possible on an everyday basis. A fictional novel which explores the symbolic meaning of food in connection to cultural identity and cultural belonging is Hiromi Goto’s Chorus of Mushrooms (1994). In order to analyse the way that Goto portrays the characters Naoe, Keiko, and Muriel in relation to food and how they use food as a tool to construct their cultural identities, and define their cultural belonging, a close-reading analysis of the three female characters was conducted. The results of the study show the difficulties of completely excluding oneself from certain cultures which the individual comes in contact with on a regular basis. Naoe, trying to maintain a Japanese lifestyle in Canada, is determined to only consume Japanese food with the intention on sustaining her cultural identity and cultural belonging. Keiko, Naoe’s daughter, completely casts her Japanese heritage away and tries to adapt to the new influences of culture in Canada, only cooking Canadian food. Caught between Naoe’s and Keiko’s radical principles, Muriel, the granddaughter of Naoe and daughter of Keiko, is left to search for her own cultural identity and cultural belonging. Using food, Muriel combines both Japanese and Canadian culinary traditions in order to embrace her cultural in-betweenness and replace the uncertainty she feels by embracing a cultural hybridity.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Calais, Linus
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  The Representation of Culture: A Comparative Analysis of Cultural Representation in Swedish EFL Coursebooks2021Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The overall aim of this study is to analyse the cultural representation in fictional texts in three English as a Foreign Language (EFL) coursebooks written for the English 5 course in Swedish upper secondary school. The three coursebooks are Blueprint A 3.0, Pick & Mix 1, and Solid Gold 1. The study was conducted in order to compare and discuss the portrayal and representation of cultures of the English-speaking world. The method used consists of a combination of the two-stage model constructed by McDonough et al. (2013) and a qualitative content analysis. The three coursebooks were analysed through the theoretical framework of postcolonial theory. The results show that American culture is represented to a higher extent than any other culture in the included fictional works. Because of the discrepancy in representation, American culture was portrayed through various societal issues, living conditions, and cultural features. However, many other cultures of the English-speaking world were barely represented at all. Furthermore, the results show that cultures such as Indian or Irish are not included in all the coursebooks. The lack of fictional texts representing cultures of Africa included in the coursebooks further shows the discrepancy and specific focus on certain parts of the English-speaking world. Solid Gold 1 was the only one of the three coursebooks which included fictional texts discussing all cultures highlighted. Although there is a notable difference in the representation of cultures, and the number of times certain cultures are mentioned, the analysis shows that the coursebooks create many opportunities, through fictional texts, for students to learn about societal issues, cultural features, and living conditions in parts of the world where English is used, meeting the requirements of the Swedish curriculum.

  Download full text (pdf)
  The Representation of Culture
 • 25.
  Dahl, Elin
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Läsförståelse i grundskolans tidiga år: Undervisningens och lärarens betydelse för en god utveckling av läsförståelse2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läsförståelse är nyckeln till framgång i skolan och en avgörande kompetens för att individen ska kunna fungera i ett kunskapssamhälle som vårt. I PISA-undersökningen från 2012 framkom det att svenska elevers läsförståelse har försämrats markant i jämförelse med tidigare år. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad den didaktiska forskningen betonar och lyfter fram om hur undervisningen kan utformas av läraren för att möjliggöra utveckling av en god läsförståelse hos eleverna i grundskolans tidiga år. Med följande syfte som utgångspunkt formulerades två frågeställningar:

  • Hur kan lässtrategier och metoder användas av läraren i undervisningen för att skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en god läsförståelse?
  • Vilken betydelse har läraren i elevernas utveckling av god läsförståelse i undervisningen?

  Studien är en litteraturstudie, vilket innebär att olika vetenskapliga publikationer har lästs och analyserats. Undersökningsmaterialen består av avhandlingar och vetenskapliga artiklar, innefattande både nationell och internationell forskning. För att avgöra materialets relevans har kriterier för inklusion skapats. Vidare analyserades materialet i olika steg och med stöd av en analysöversikt.

   

  Beträffande studiens första frågeställning visar resultatet att undervisningen ska bestå av varierade metoder i form av högläsning, självständig läsning, frågor och samtal. Vidare framkommer det att användning och kombination av flera olika förståelsestrategier i undervisningen bör användas då det främjar elevernas läsförståelse. Även användandet av metakognitiva strategier bidrar till förbättring av läsförståelseutvecklingen. Utifrån studiens andra frågeställning visar resultatet att läraren har en betydande roll i elevernas läsförståelseutveckling. Det inkluderar lärarens kompetens, professionella utveckling samt att läraren är en modellerare och erbjuder en stödstruktur [scaffolding] som möjliggör för eleverna att utveckla en god läsförståelse. Den slutsats som dras utifrån resultatet är att undervisningen kan organiseras på olika sätt för att bidra till utveckling av god läsförståelse hos eleverna. Det handlar om att läraren varierar sin undervisning samt gör medvetna val av metoder och arbetssätt. Vidare har läraren en betydande roll i elevernas utveckling vilket betyder att de själva måste besitta kompetens inom läsförståelsen för att kunna undervisa eleverna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Dahlqvist, My
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Nordin, Helena
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Formativ bedömning av elevers läsförståelseutveckling genom gruppdiskussioner: En litteraturstudie om sambandet mellan läsförståelseutveckling, gruppdiskussioner och formativ bedömning med inriktning mot årskurs 4-62022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det svenska samhället bygger på förmågan att kunna läsa och skriva och läsförståelse är av den anledningen en viktig förutsättning för att bli en delaktig samhällsmedborgare. Bedömning av elevers läsförståelse är många gånger problematisk på grund av dess komplexitet, men samtidigt nödvändig. Enligt PIRLS studie från 2011 framkommer det att elever många gånger lämnas själva i sitt arbete med läsförståelse, och att det hade varit mer fördelaktig att låta dem arbeta i grupp. Denna litteraturstudie syftar till att ge ett kunskapsbidrag om hur tidigare forskning å ena sidan beskriver kopplingen mellan elevers läsförståelseutveckling och gruppdiskussioner, å andra sidan hur tidigare forskning beskriver kopplingen mellan formativ bedömning och gruppdiskussioner för att diskutera hur lärare kan arbeta för att utveckla läsförståelse i årskurs 4-6. För att besvara syftet användes framför allt en databassökning. Tidigare forskning som har undersökts är elva vetenskapliga artiklar, en avhandling, en forskningsrapport och en tryckt bok. Av litteraturen som använts är avhandlingen skriven på svenska men i övrigt är litteraturen internationell. Teorin om det sociokulturella perspektivet på lärande återfinns i vald forskning och har således en central plats i denna litteraturstudie. Studiens resultat visade att det är möjligt att utveckla elevernas läsförståelse genom gruppdiskussioner och att gruppdiskussioner är en effektiv form för att bedöma elever formativt. Två metoder för gruppdiskussioner studerades närmare, Reciprocal Teaching och Quality Talk. Reciprocal Teaching var framför allt gynnsamt vid utvecklingen av elevers läsförståelse på en grundläggande nivå. Quality talk utvecklade både den grundläggande och högre kognitiva nivån hos eleverna, dock la forskare i sin studie emfas på den högre kognitiva nivån. Vid formativ bedömning av elevers läsförståelseutveckling visade sig gruppdiskussioner i mindre grupper vara fördelaktigt. Slutsatsen vi kan dra är att det finns positiva aspekter med att introducera elever för gruppdiskussioner både när det gäller att utveckla deras läsförståelse och för att som lärare kunna bedöma dem formativt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Daniel, Windy
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  The Selectiveness of Nick Carraway: The Unreliable Narrator in The Great Gatsby2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Many scholars have argued back and forth regarding the reliability of the narrator Nick Carraway in F. Scott Fitzgerald’s most well-known novel The Great Gatsby. Nick’s attention to detail in his narrative is the element due to which many scholars argue in favour of his reliability. One of these scholars is Wayne C. Booth, who was the first that introduced reliability and unreliability, and marked Nick as a reliable narrator. Nick’s account is a retrospective telling of events which happened two years earlier and Booth argues for Nick’s reliability because he provides the benefit of hindsight. However, in this essay, I will argue that Nick Carraway is an unreliable narrator as the consequence of his selectiveness that is visible in the narrative. Through Nick’s selectiveness, four categories are evident: concealment of information, censorship, memory, and drunkenness. As a result, these categories, alongside the central aspect of selectiveness, verify the suppression of the complete plot which Nick hides from the reader.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  de Flon, Louise
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Tahiri, Florentina
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Vad påverkar elevers engelskinlärning?: En litteraturstudie om elevers engelskinlärning med fokus på grammatik och olika faktorer som kan påverka inlärningen2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie lyfter fram elevers engelskinlärning inom grammatik samt hur den påverkas av utomstående faktorer. Syftet med litteraturstudien har varit att undersöka grammatikens roll och olika påverkande faktorer i engelskinlärningen. I likhet med samhället är skolan i en utveckling där digitala medier har en ledande roll. Utifrån denna förändring märks det att engelskinlärningen har förändrats under de senaste 40 åren. Litteraturstudien genomfördes utifrån ett kvalitativt systematiskt perspektiv där materialet är inhämtat från olika databaser. 

  Resultatet i de utvalda artiklarna har visat att flera faktorer som exempelvis digitala medier och motivation påverkar elevers grammatikinlärning. Fokuset för studien och dess material var på mellanstadiets år 4–6 men påverkan av motivation och digitala medier visade sig vara återkommande i flera åldrar. Andra påverkande faktorer som resultatet har visat är elevers modersmål, socioekonomiska bakgrund och den globala engelskan. Resultatet visade att ytterligare forskning behövs kring engelsk grammatikundervisning där fokuset är på engelska som ett främmande språk i den svenska grundskolan. En annan slutsats var att det i skolan behöver arbetas vidare med olika strategier för att underlätta engelskainlärningen hos eleverna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29. Demir, Melisa
  Sexuality in The Hours: An Intertextual Analysis on the Reconstruction of Characters and the Representation of Sexuality2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The essay aims to analyse what impact the reconstruction of the characters of Mrs Dalloway and the fictional character of Virginia Woolf has on the representation of sexuality in The Hours. The theoretical framework is based on queer theory, heteronormativity and gender studies. It also focuses on the use of allusions of intertextuality as a technique in the rewriting of Mrs Dalloway. The study focuses on the characters of The Hours: Clarissa Vaughan, Richard Brown, Laura Brown, and Virginia Woolf. The notion of sexuality and gender are common themes throughout The Hours where characters explore their choices and feelings for their sexual identities. The analysis examines what impact heteronormativity has in past and present societies. The notion of sexuality is explored among the characters where they struggle with their understanding of their sexualities. Cunningham demonstrates how sexuality can be perceived as ambiguous and how the search for sexuality continues to be apparent throughout the different time periods.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Deutgen, Ann-Sofie
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Edoff, Isabella
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Andraspråkselevers läsförståelse: En litteraturstudie om sambandet mellan lässtrategier och läsförståelse för elever i årskurs F-3.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att förstå vad man läser är en grundläggande förmåga för att kunna vara delaktig i både samhället och i skolans alla ämnen. Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad forskning belyser om användning av lässtrategier vid utveckling av andraspråkselevers läsförståelse. Studiens utgångspunkt utgår från följande frågeställningar:

  • På vilket sätt påverkar lässtrategier andraspråkselevers läsförståelseutveckling?

  • Vilka möjligheter och hinder kan förekomma i andraspråkselevers läsförståelseutveckling? 

  Materialinsamlingen består av internationella och nationella studier som är publicerade mellan åren 2000–2019. Resultatet i denna litteraturstudie visar att lässtrategier är användbara för att utveckla och fördjupa andraspråkselevers läsförståelse. Däremot krävs det att både elev och lärare är medveten om när, hur, varför och vilka lässtrategier som bör tillämpas. För att stödja andraspråkselever är det av vikt att lärare uppmuntrar, stimulerar samt ställer höga krav på elevers språkförmåga. Vidare bör lärare anordna strukturerad undervisning där elever får använda sitt andraspråk i en trygg miljö.

 • 31.
  Dinu, Radu Harald
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Communication, Culture and Diversity (CCD).
  Microhistories of the Holocaust: between factual and fictional narrative2024In: Prose Studies, ISSN 0144-0357, E-ISSN 1743-9426Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores the complex relationship between fact and fiction in Holocaust narratives, focusing on the often-overlooked realm of microhistory. By applying Gérard Genette's approach to narrative discourse, it scrutinizes Christopher R. Browning's Remembering Survival and Omer Bartov's Anatomy of a Genocide, thereby underscoring the distinction between microhistorical accounts and grand narratives. The core argument posits that microhistories, which emphasize first-person testimonies and bottom-up perspectives, introduce an additional layer of complexity to the line between fiction and nonfiction. Unlike macrohistories that center on broad social, economic, or political processes, microhistorical approaches delve into the lives of ordinary people and incorporate fictional elements to a greater extent. Consequently, the article emphasizes the significance of narrative theory in Holocaust historiography and explores the challenges of narrating the Holocaust through a microhistorical lens, which intensifies the use of fictional elements.

 • 32.
  Dodou, Katherina
  et al.
  Högskolan i Dalarna.
  Svensson, Anette
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Learning Practices inside and outside School (LPS). Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Communication, Culture and Diversity (CCD).
  Lärarutbildares känslor om och erfarenheter av litteraturundervisning och litteraturdidaktik2021Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vilka känslor väcker litteraturundervisning hos lärarutbildare och på vilket sätt förbereder lärarutbildare blivande lärare i engelska för den kommande praktiken i sin litteraturundervisning? Tidigare forskning visar att flertalet lärarutbildare som undervisar i litteraturstudier och/eller i litteraturdidaktik i lärarutbildningsämnena engelska är litteraturforskare, dvs. de är disputerade inom ämnet engelska med litteraturvetenskaplig inriktning och de har sin huvudsakliga forskning inom det litteraturvetenskapliga området (Dodou & Gray, kommande). Även om flera av dessa också har en bakgrund inom skolundervisning är få forskningsverksamma inom det litteraturdidaktiska fältet och somliga anger att de saknar kunskap om litteraturdidaktisk teori och praktik. Man vittnar om att litteraturundervisningen inom ramen för lärarutbildningarna upplevs som givande men också om att den väcker känslor av frustration och otillräcklighet (Dodou & Gray, kommande).  

  Med avstamp i denna forskning vill vi bidra med ytterligare kunskap om relationen mellan å ena sidan lärarutbildarnas känslor å andra sidan hur de förbereder blivande lärare för den kommande litteraturundervisningen i skolämnet engelska. Specifikt identifierar vi vilka känslor som kopplas till litteraturundervisningens uppdrag och genomförande samt vilka prioriteringar och hänsynstaganden som lärarutbildarna gör i sin litteraturvetenskapliga och skolorienterade litteraturdidaktiska undervisningspraktik. Vår presentation rapporterar resultat från en studie baserad på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med lärarutbildare inom ämnet engelska vid svenska lärosäten under innevarande år.  

  Lärarutbildares attityder – och inte minst deras känslor inför sina arbetsuppgifter och de kompetenser som krävs av dem – är viktiga att förstå. De påverkar litteraturundervisningens vad, hur och varför i lärarutbildningarna och i förlängningen kan de påverka de möjligheter och begränsningar som lärare ser för litteraturundervisning i skolans engelskämne. 

  Referenser:

  Dodou, Katherina & Gray, David (kommande). Literary scholar, teacher educator? English staff profiles and attitudes to teacher education. Nordic Journal of English Studies 

 • 33.
  Dybelius, Anders
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Om han ändå hade förstått att svälja stoltheten! Frans G Bengtssons syn på Karl XII2021In: Frans G. Bengtsson: Omtyckt och omtryckt, Frans G. Bengtsson-sällskapet , 2021, p. 3-8Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 34. Ekdén, Anna
  et al.
  Wallin, Linnea
  Muntlig interaktion i det flerspråkiga klassrummet: Inverkan på flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt ett sociokulturellt perspektiv är språk och tanke varandras förutsättningar, samtidigt som kunskaper och språk utvecklas i samspel med andra. Muntlig interaktion är därmed viktig för elevers språk- och kunskapsutveckling men avgörande för flerspråkiga elever. Detta ställer höga krav på lärarens utformning av undervisning samt det utrymme som ges för muntlig interaktion. Skolinspektionens granskning visar dock att det råder stor brist gällande undervisning i det flerspråkiga klassrummet, vilket hämmar flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka, sammanställa och presentera forskning som behandlar muntlig interaktion i det flerspråkiga klassrummet. Frågeställningarna som relaterar till syftet utgår ifrån det sociokulturella perspektivet och lyder:

  • Vilken betydelse har muntlig interaktion för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling?
  • Vilka faktorer påverkar utrymmet för muntlig interaktion i det flerspråkiga klassrummet?

  Studien är en litteraturstudie som bygger på nationell och internationell forskning i form av vetenskapliga artiklar, avhandlingar, konferensbidrag, forskningsrapport samt vetenskapligt baserade böcker.

   

  Resultatet visar att muntlig interaktion har betydelse för flera olika aspekter inom språk- och kunskapsutveckling, bland annat för den kognitiva utvecklingen och för identitetsskapande processer. Vidare framgår att lärarens inställning, val av interaktionsformer samt gruppformatering är avgörande faktorer för hur utrymmet för muntlig interaktion möjliggörs och för flerspråkiga elevers möjlighet att nå språk- och kunskapsutveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Englund, Lina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Literacy Research.
  Genrepedagogisk skrivundervisning: Utveckling av elevers skrivförmåga2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Eriksson, Jenni
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Linnér, Johanna
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Med andraspråkselever i klassrummet: En litteraturstudie om språkutvecklande arbetssätt i undervisningen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudie beskriver andraspråksutveckling utifrån forskning. Vår upplevelse av verksamheten är att lärare inte har kunskaper hur elever med annat modersmål än svenska ska undervisas på bästa sätt. Resultatet i denna studie visar att lärarens kunskaper om andraspråksutveckling är en viktig faktor för andraspråkselevers skolframgång. Forskning visar flera gynnsamma arbetssätt som skulle bidra till en mer utvecklande undervisning för andraspråkslever om läraren har kunskaper om dessa arbetssätt. Lärarens kunskaper kring språkutveckling är starkt förknippat med lärarens attityd till flerspråkighet. Med godare kunskaper kommer också ett positivare förhållningssätt gentemot elever med ett annat modersmål än svenska. Elevens språk bör ses som en resurs och inte som ett hinder. Emellertid visar resultatet att lärare saknar korrekt kompetens, vilket har negativa konsekvenser för elevens språkutveckling. En annan slutsats från resultatet är att kollegialt samarbete har stor betydelse för andraspråkselevers skolframgång. När elevens utbildning grundas på ett gott samarbete mellan modersmålslärare, klasslärare och studiehandledare blir elevens behov synliga. På detta sätt kan man ge eleven större möjligheter att utvecklas så långt som möjligt. Studien är en litteraturstudie som genomförts med informationssökning och litteraturanalys som metod. Syftet med studien är att analysera forskningsmaterial för att kunna sammanställa ett resultat kring vad forskning säger om språkutvecklande arbetssätt. Studien belyser sociokulturell teoriram, kognitivism, pragmatism och behaviourism utifrån ett språk- och lärandeperspektiv. Materialet som använts i studien har valts ut genom kriterier som innebär att texterna ska innehålla skolkontext, årskurs 1-9 och första- och andraspråksinlärning.

  Download full text (pdf)
  Eriksson, Linnér
 • 37.
  Eriksson, Madeleine
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Resistance to Materialism in Into the Wild: A Comparative Narratological study of the Biography and the Film Adaptation2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  From an environmental perspective, the earth’s future has been, and is, a current and much-debated topic in today’s society. Consumerism and materialism are two reasons why earth’s natural resources run out earlier and earlier every year. One opponent of materialism whose life has been portrayed in Jon Krakauer’s nonfiction biography Into the Wild and later in director Sean Penn’s film adaptation with the same title was Christopher (Chris) McCandless (1968-1992). In Penn’s film adaptation, materialism is made more prominent than in the biography, which gives an effect of directing criticism against a materialistic society. The theoretical framework is based on narratology and adaptation theory. Moreover, the method proceeds from close reading and comparative method to detect differences and similarities and to make a comparative analysis of the texts. One significant aspect was detected as essential when close reading the texts, namely: intertextuality. Hence, intertextuality served as a key concept in the analysis.

  Download full text (pdf)
  Resistance to Materialism in Into the Wild
 • 38.
  Ernsth Bravell, Gunnar
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  The Super-Male and the Super-Female: Gender Criticism in Watchmen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay aims to analyze if the graphic novel Watchmen criticizes the conventions of the superhero comic genre in regards to gender. The literary theory applied is gender studies. The essay examines the visual portrayal of male and female characters, as well as the male-dominated narrative. The novel does, to some extent, satirize the genre conventions. This can be seen in the hyperbolic visual portrayals of the characters, as well as the comments made on them. However, as there is a lack of self-aware criticism, the novel could not be considered as a satire of the visual representation of genders within the genre, but rather a reinforcement of them. Furthermore, the male-dominated narrative is present in Watchmen, and Laurie could be seen as satirizing this genre convention, as she is a hyperbolic interpretation of the girlfriend archetype. However, there is little change or self-aware critique against the genre norms here as well, thus it cannot be considered satire. Laurie does, however, show criticism of the violence against women within the genre by making a number of comments on the attempted rape of her mother. This may not be satire but she does provide commentary of this trope. In conclusion, while there are instances of criticism, the novel as a whole cannot be considered satire of the superhero genre.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Fagerlind, Hanna
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Moa, Gustafsson
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Språkutveckling och digitala hjälpmedel - ett vinnande koncept?: En litteraturstudie om elevers språkutveckling med hjälp av digitala hjälpmedel i årskurserna F-32021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien kommer elevers språkutveckling med hjälp av digitala hjälpmedel undersökas, med ett extra fokus på L2-elevers språkutveckling. Syftet med den här studien är att undersöka hur elevers språkutveckling främjas av att använda digitala hjälpmedel i undervisningen. Detta kommer besvaras genom frågorna: På vilket sätt påverkas elevernas språkutveckling av digitala hjälpmedel? Hur används digitala hjälpmedel i samband med L2 inlärning? Vad finns det för fördelar och nackdelar med digitala hjälpmedel i språkundervisningen?

   

  Den litteratur som använts i den här studien har inhämtats ifrån databaserna ERIC och SwePub. Det är mestadels internationell forskning som studien utgått ifrån, samt en artikel som har en nationell utgångspunkt. Litteraturen har analyserats utifrån det sociokulturella, kognitiva och socialkonstruktivistiska perspektivet, för att på så sätt undersöka vilket perspektiv som är mest framträdande i språkundervisning med digitala hjälpmedel. Det resultat som framkommit av studien är att digitala hjälpmedel på många sätt främjar elevers språkutveckling genom bland annat lekfulla lektionstillfällen, ett stort förråd av aktiviteter och genom möjligheter till att koppla samman L1 med L2 på ett nytt och unikt sätt. De fördelar som framkommit har visat sig väga upp för de problem som kan uppstå, problem som dels handlat om tekniska och ekonomiska aspekter. Den teoretiska utgångspunkt som varit mest framträdande genom litteraturen är det sociokulturella perspektivet, då mycket av undervisningen har haft en utgångspunkt i ett socialt klassrum där elever lär sig genom ett samspel mellan lärare och elev.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Fast, Axel
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Odh, Simon
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Läsförståelse i Sverige och Norge: En jämförande litteraturstudie av Sveriges och Norges läsförståelseundervisning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att jämföra Sveriges respektive Norges läsförståelseundervisning. Vi har analyserat material från olika publikationstyper för att återspegla vad tidigare forskning säger om ämnet. De frågeställningar arbetet utgår ifrån är:

  • Hur ser läsförståelseundervisningen ut i respektive land?

  • Vilka satsningar har gjorts i respektive land för att öka läsförståelsen?

  • Vilka bakomliggande faktorer påverkar resultaten?

   Källorna i studien uppgår till 20 och består av olika publikationstyper i form av doktorsavhandlingar, artiklar, olika undersökningar och läroplaner. Utifrån materialet har vi gjort en grundlig jämförelse mellan Sverige och Norge. Resultatet av studien visar att Norges satsningar på läsförståelseundervisning de senaste 15 åren har varit mer genomtänkta och innehållit en tydligare struktur än de svenska. Norge har tagit lärdom av sina tidigare brister och systematiskt arbetat fram ett kunskapscenter som baseras på vetenskap och utgår från universitet. Norge har även lagt stora satsningar på att öka motivationen till att läsa. Genomgående för den svenska läsförståelseundervisningen är att det lagts för stort ansvar på elever i för tidig ålder. Sverige startade ett nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling som ligger under Skolverket och som inte är forskningsbaserat till skillnad från Norges kunskapscenter. Studien påvisar flertalet bakomliggande faktorer som påverkar resultaten och som vi i vår framtida profession kommer dra nytta av. Dessa bakomliggande faktorer pekar på hur migrationen, hemförhållanden och andra omständigheter påverkar resultaten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Forslund, Emma
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Wisén, Jessica
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Att läsa och skriva i de tidiga skolåren: En litteraturstudie om betydelsefulla faktorer för elevers läs- och skrivutveckling2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Forss, Jonatan
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Johansson-Qvick, Adam
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Läsförståelse vid traditionell läsning och skärmläsning2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digitala verktyg förekommer allt mer i skolan vilket leder till att lärare behöver ha kunskap om hur de digitala verktygen kan påverka elevers kunskapsutveckling. Syftet med denna litteraturstudie är därför att belysa eventuella skillnader mellan skärmläsning och traditionell läsning angående läsförståelse, läshastighet och fysisk påverkan på läsaren. Mot denna bakgrund formulerades tre frågeställningar:

  • Vilka möjliga skillnader i läsförståelse skildras i en jämförelse av skärmläsning och traditionell läsning?

  • Vilka slutsatser kan dras angående läshastighet vid traditionell läsning gentemot skärmläsning?

  • På vilka sätt kan skärmläsning eventuellt påverka läsaren fysiskt?

  För att få svar på frågeställningarna har flera vetenskapliga publikationer analyserats och förts in i en analytisk tabell. Texternas relevans i förhållande till studiens syfte avgjordes med hjälp av uppsatta kriterier gällande skärmläsning, läsförståelse och publiceringsår. Om materialet uppfyllde kriterierna inkluderades det i urvalet. Urvalet består av flera internationella tidsskriftartiklar och en svensk doktorsavhandling.Beträffande studiens två första frågeställningar visar resultatet inget tydligt svar. Flera studier hävdar att det inte är någon skillnad i läsförståelse och läshastighet vid traditionell läsning och skärmläsning, medan andra studier hävdar att det finns tydliga skillnader. Gällande studiens tredje frågeställning visar resultatet att skärmläsning påverkar läsaren fysiskt i form av eyestrain. Någon slutsats angående läsförståelsen och läshastighet har inte kunnat dras, men den fysiska påverkan verkar göra att majoriteten anser att traditionell läsning är behagligare än skärmläsning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Fransson, Filip
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Haegerstam, Namfon
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Att vilja läsa för sin egen eller andras skull: En litteraturstudie om skolans och lärarens roll att utveckla elevers läsmotivation.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien kommer vi att undersöka ämnet läsmotivation och vad som kan utveckla den hos elever. Lärarens och skolans roll kommer att vara i fokus. Syftet är att undersöka vad forskning säger om vad som kan väcka elevers läsintresse i klassrummet på ett bibehållet sätt och de forskningsfrågor vi kommer att utgå från är: ”Hur kan lärare och skolmiljö motivera elevers läsintresse?” och “Hur kan ett bestående läsintresse skapas hos elever?”. Metoden som används är en litteraturstudie där vi systematiskt analyserar relevanta källor utifrån våra forskningsfrågor. Vi har, i den här studien, kommit fram till att det finns ett hav av faktorer som kan påverka elevers läsmotivation. Vi har därmed begränsat oss till de faktorer som flera forskare har en gemensam syn på gällande skolbibliotekets roll, lärarens roll och stödet hemifrån. Begreppet läsmotivation definieras som inre, yttre och social motivation som påverkar läsningen på olika sätt. Studien visar att inre motivation är det viktigaste för elevers läsmotivation.

 • 44.
  Franzon - Isaksson, Erica
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Hellberg, Erika
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Läsförståelse + Medier = Läsutveckling?: Hur elevers läsförståelse kan utvecklas med hjälp av olika medier2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research shows that media is a central part of society because information and entertainment are mediated. Children often meet different types of texts through different media in their free time and at school. If students can connect their past experiences to new information, their skills are consolidated on a deeper level. Because reading comprehension is a central part of the teaching, media should therefore be integrated into the teaching. The Swedish National Agency of Education also believes that pupils' previous experiences should be part of the teaching. The purpose of the literature study is to develop knowledge about how teaching in primary school's previous years can strengthen students' development in reading comprehension using various media, which has led to the following issues:

  • How does media influence pupils' development of reading comprehension?
  • How can teachers use media to contribute to a developed reading comprehension?

  The study material consists of national and international material consisting of seven articles, four doctoral dissertations, a licentiate dissertation and anthology. The material concerns the purpose and the issues of the literature study and is scientifically reviewed.

  From the first question it has been found that pupils' reading comprehension is influenced in relation to media and motivation. The result showed that students who had media integrated in teaching where they read and interpreted multimodal texts gained a deeper understanding of texts content and messages. Through the second issue, it has been found that media and pupils' previous experiences are something that rarely integrates into teaching, due to lack of experience in teachers. The result also showed that teachers who teach explicitly through reading media strategies contribute to students developing their reading comprehension.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Gillberg, Isabella
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Literacy Research.
  Vi hoppar över helvetesgapet och vi skyddar oss mot vildvittrorna: En kvalitativ studie om verksamma lärares aktiva arbete med högläsning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to study how working teachers view the use of read-aloud as a pedagogical tool to develop pupils’ reading and writing skills. Four primary- school teachers have been interviewed for this study and they were chosen through a snowball sampling. The result shows that both the teachers in this study and previous research consider read-aloud as a pedagogical tool to have a positive effect on pupils’ development of reading and writing skills. The teachers in this study point out that teachers’ attitude towards reading is one significant aspect to pupils’ reading interest, but also that read-aloud allows a variation in the education. In this study, the result shows that the teachers believe that read-aloud activities contribute to the development of vocabulary, grammar, the ability to interpret and    make    connections    to    their   own experiences.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Grahn Gustavsson, Mathilda
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Höglund, Emma
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Relationen mellan lässtrategier och läsförståelseutveckling: En litteraturstudie om relationen mellan lässtrategier och läsförståelseutveckling i svenskämnet för årskurs 4-62022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läsförståelsen hos elever i årskurs 4 har försämrats mellan åren 2001 och 2016. Detta visar resultat från den internationella studien Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS). Den senaste PIRLS undersökningen från 2016 visar däremot en förbättring när det rör sig om läsförståelse hos elever i årskurs 4. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva relationen mellan lässtrategier och läsförståelseutveckling i tidigare forskning inom svenskämnet i grundskolan med fokus på årskurs 4-6. Den sociokulturella teorin och den metakognitiva förmågan utgör en central del i uppsatsen. Materialet som undersökts är sju vetenskapliga artiklar, två avhandlingar, två böcker samt en rapport. I uppsatsen har både nationella och internationella studier undersökts. Resultatet visar att de mest förekommande lässtrategier som tidigare forskning behandlar kategoriseras i tre olika grupper, vilka är; memoreringsstrategier, fördjupningsstrategier och kontrollstrategier. Lässtrategierna i dessa tre grupper har olika syften med läsande och de olika lässtrategierna kan med fördel användas tillsammans. Lässtrategianvändning har en avgörande roll för att elever ska öka sin läsförståelse. Lärare behöver undervisa i de olika lässtrategierna och hur de används vid läsning av olika texter. Detta är betydelsefullt eftersom elever behöver få en verktygslåda med redskap de ska använda när de stöter på problem vid läsande av texter och för att förstå texters innehåll. Elevernas inställning till läsning påverkar läsförståelsen. Att visa engagemang och att ha en vilja för att läsa och utveckla sin läsförmåga har en avgörande roll för användandet av lässtrategier och därigenom kunna utveckla sin läsförståelse. Eleverna behöver ges tid till att lära sig lässtrategier, tid till att lära sig kombinera olika lässtrategier och tid till att lära sig av sina misstag. Slutsatsen med föreliggande litteraturstudie är att lässtrategier behöver utgöra en central del i läsundervisningen i svenskämnet för elever i grundskolan för att utveckla elevers läsförståelse.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Gustavsson, Maria Helming
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Practice Based Educational Research.
  Engagemang vid fiktionsläsning: en studie med lärare och elever i svenskundervisning i årskurs 7–92023Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Abstract
 • 48.
  Gustavsson, Maria Helming
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Practice Based Educational Research.
  Engagement when reading fiction in various formats: A study of teachers’ and students’ understanding of reading engagement in Grade 7-9 Swedish language classes2023Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Being engaged in reading fiction is a crucial starting point for developing literacies (Guthrie et al., 2012) and achieving aesthetic experiences of fiction (Rosenblatt, 2002). Fiction could though be read in various formats, and previous research shows that adolescents certainly do have an interest in multimodal texts (Nordberg, 2015). Even if recent studies have shown student interest in reading is not in decline (Tattersall Wallin et al., 2022), many adolescents report that they only read if they are compelled to do so (Organisation for Economic Cooperation and Development [OECD], 2019).

  However, teachers and students could prove to have different viewpoints regarding engagement in reading fiction. From hermeneutic phenomenology, where ‘lifeworld phenomenology’ is central (Bengtsson, 2005; Ricœur, et al., 1993), this PhD project aims to investigate how teachers and students in Grade 7-9 Swedish language classes understand which prerequisites there are for students to be engaged in reading fiction. Both teachers and students have, and will, participate in semi-structured interviews and classroom observations.

  The findings from the first sub-study reveal that adopting a multimodal fiction format, including various digital resources, may hold didactic relevance, especially regarding the enhancement of the students’ aestetic experiences. However, this is not the crucial prerequisite for engagement, according to the teachers. The teachers find that the most significant prerequisite for reading engagement is satisfied when teachers and students interact with each other through fiction in safe collaborating learning environments. How students understand engagement and the prerequisites they identify as relevant to reading engagement are questions that are in process to be answered by upcoming classroom observations and interviews with students. 

  Download full text (pdf)
  Abstract
 • 49.
  Gustavsson, Maria Helming
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Practice Based Educational Research. Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Eliaso Magnusson, Josefina
  Högskolan i Borås.
  Schmidt, Catarina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Practice Based Educational Research.
  Svensklärares tankar om engagemang vid fiktionsläsning på högstadiet2022Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att belysa svensklärares uppfattningar av engagemang vid fiktionsläsning, inom ramen för svenskundervisning i årskurs 7–9 samt vilka förutsättningar för engagemang som de uppger finns i nämnd undervisning. Svensklärare har en viktig uppgift att stimulera elever till läsengagemang. Deras uppfattningar vad engagemang vid fiktionsläsning innebär speglas i den undervisning de bedriver, utifrån textval och läsaktiviteter. Att språka om litteratur vid litterära samtal är till exempel en sådan aktivitet som kan bidra till ett ökat engagemang, framgår det i innevarande studie. Således knyter denna studie an till temat ”Språk och litteratur – en omöjlig eller skön förening”, med betoning på skön förening.

  Studien har genomförts utifrån individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer, via zoom. Materialet har sedan analyserats tematiskt i syfte att se övergripande teman i lärarnas utsagor. Mot bakgrund av teoretisk utgångspunkt i hermeneutisk fenomenologi har innehållet i lärarnas utsagor tolkats för att få en inblick i lärarnas livsvärldar (Husserl, 2014) och förståelsehorisonter (Gadamer, 1997).

  Engagemang är enligt lärarna i denna studie betydelsefullt vid fiktionsläsning. De beskriver läsengagemang som sammansatt, där det handlar om att bli uppslukad, berörd, att vilja möta nya insikter samt att vilja samtala med andra om litterärt innehåll. Viktiga förutsättningar för läsengagemang i undervisning är enligt lärarna att välja fiktion som elever kan knyta an till, att ställa rätt frågor till texterna samt att undervisningsmiljön präglas av tillit och samarbete. Här behöver lärarna vägleda sina elever genom att hjälpa dem att hitta fiktion som engagerar och att lära dem ställa frågor till texterna. Detta behöver göras i en tillitsfull undervisningsmiljö där lärarna och eleverna möter fiktion och möts genom fiktion.

  Källförteckning

  Gadamer, H. (1997). Sanning och metod (i urval). Daidalos.

  Husserl, E. (2014). Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology. Routledge.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50.
  Hayek, Christine
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Afrem, Maggie
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Flerspråkiga elevers språkutveckling: Faktorer som gynnar språkutvecklingen hos flerspråkiga grundskoleelever2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudie ämnar undersöka flerspråkiga elever. Syftet var att granska vilka faktorer som gynnar deras språkutveckling samt hur lärare arbetar för att främja deras språkutveckling. Undersökningen riktar sig till grundskolan, med huvudfokus i årskurserna 4–6. Informationssökning har använts som metod i studien där material från flertalet databaser och söktjänster kritiskt granskats utifrån inkluderingskriterier- och exkluderingskriterier. Sammanlagt har 12 stycken studier inkluderats i litteraturstudien som bestod av vetenskapliga artiklar, konferensbidrag, antologier och en bok.

  Studiens resultat synliggör ett samband mellan lärarens kompetens och flerspråkiga elevers förutsättningar för språkutvecklingen. Majoriteten av materialet som analyserats har sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, där vikten av samverkan och stöttning är avgörande för elevernas utveckling. Resultatet redogör för detta perspektiv, eftersom det synliggör att lärarens roll och samspelet i det flerspråkiga klassrummet är betydelsefullt för språkutvecklingen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
123 1 - 50 of 104
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf