Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 749
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Abrahamsson, Sandra
  et al.
  Mansour, Mariebelle
  Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan: En kvalitativ studie om hur förskollärare främjar flerspråkiga barns språkutveckling2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur förskollärare stimulerar språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Studien har haft ett fokus på hur förskollärare beskriver arbetet kring språkutvecklingen hos flerspråkiga barn i förskolan. Studiens frågeställningar är: Vilka metoder beskriver förskollärare att de använder för att stötta flerspråkiga barn i sin språkutveckling? Hur beskriver förskollärare sina möjligheter att stötta flerspråkiga barns språkutveckling? Det sociokulturella perspektivet som grundas i Vygotskijs teorier om hur barnet utvecklas, lär sig genom språk och tar till sig olika kulturer har förankrats i denna studie. Studien har utgått från en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer valdes där sex yrkesverksamma förskollärare intervjuades för att besvara våra frågeställningar. Resultatet har påvisat att förskollärarna skapar olika strategier för flerspråkigheten att synas i förskolans verksamhet och stöttar barnen till att utveckla det svenska språket oberoende på barnens modersmål. Slutsatsen är att samarbetet med vårdnadshavarna och förskolorna har en betydelsefull roll i att utveckla barnens flerspråkighet, däremot upplever förskollärarna en viss utmaning i hur de ska främja flerspråkighet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Agebjörn, Anders
  et al.
  Malmö universitet, Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Bokander, Lars
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Communication, Culture and Diversity (CCD).
  Exploring the relationship between educational background, vocabulary learning strategy use, and vocabulary knowledge in immigrants learning L2 Swedish2023Ingår i: EUROSLA 32: Book of abstract, University of Birmingham , 2023, s. 42-43Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research in SLA has traditionally involved mainly well-educated language learners. Therefore, scholars have recently pointed out the need to investigate more diverse populations of L2 learners (Andringa & Godfroid 2019). The present project responds to this call by examining the role of educational background in vocabulary-learning-strategy use and vocabulary knowledge in immigrants studying L2 Swedish. Research on individual differences in SLA suggests that strategy use may affect learning outcomes and that strategies might also be successfully instructed (Griffiths, 2022). Hence one can speculate that well-educated learners have generally more efficient strategies, giving them an advantage compared to less educated learners. However, findings are inconclusive with regard to the relationship between educational background and strategic behavior (LaBontee 2019). The present study addresses this knowledge gap.

  In this ongoing project, a questionnaire was distributed to 42 adult immigrants studying L2 Swedish at the A2 level. The group was heterogeneous with regard to age (Mdn = 35; IQR = 2545), length of residence in Sweden (Mdn = 4; IQR = 2–5), years of education (Mdn = 10; IQR = 9–14), and language background; the most represented L1s among the participants were Arabic, Kurdish and Farsi. Vocabulary knowledge was measured with a modified version of Bokander’s (2016) SweLT test, with items selected to match the participants’ level of L2 Swedish. Use of vocabulary-learning strategies was examined with a modified version of Labontee’s (2019) SVLSS 2.0 test. Together, these data enable us to explore interactions between educational background, vocabulary knowledge, and strategy use, while controlling for participants’ age, time of residence, and language background.

  Data collected so far indicate that learners with a shorter education generally use fewer vocabulary-learning strategies, compared to learners with longer education. Importantly, learners with shorter education also appear to prefer basic strategies, like writing and rehearsing wordlists, and this preference is negatively correlated with vocabulary knowledge. In contrast, learners with longer education prefer contextual strategies, like guessing the meaning of new words, and this preference is positively correlated with vocabulary knowledge. In other words, while lesseducated learners appear to focus on rehearsing words, more well-educated learners strive to learn new words in an autonomous way, which may enable them to acquire a larger vocabulary. These results suggest that research on vocabulary-learning-strategy use in well-educated L2 learners cannot be directly generalised to other populations. In addition, the findings may be helpful for L2 teachers aiming at individualising their strategy-use instruction. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Ahlkvist, Fanny
  Högskolan i Jönköping.
  Traditionellt eller digitalt?: En kvalitativ studie om för- och nackdelar med traditionell skrivinlärning och ASL2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare beskriver möjligheter och hinder med traditionell skrivinlärning respektive digital skrivinlärning genom metoden ASL. Målet är att bidra med kunskap om hur metoderna kan användas i undervisningen. Fyra forskningsfrågor ställdes utifrån syftet:

  • Hur beskriver lärare att de arbetar med traditionell skrivinlärning?
  • Hur beskriver lärare att de arbetar med ASL?
  • Vilka fördelar finns det med metoderna anser lärare?
  • Vilka nackdelar finns det med metoderna anser lärare?

  Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. En kvalitativ metod har använts för att genom semistrukturerade intervjuer samla in data. Respondetnerna bestod av fem lärare, yrkesverksamma i grundskolans lägre åldrar. Studiens empiri analyserades genom en tematisk analysmetod där materialet färgkodades med utgångspunkt i hur studiens forskningsfrågor besvarades. Resultatet visar hur fem lärare undervisar traditionell skrivinlärning och digital skrivinlärning samt vad det finns för möjligheter och hinder med de båda metoderna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Traditionellt eller digitalt?
 • 4.
  Ahlstedt, Angela
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Eriksson, Julia
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Dialogisk högläsning ur ett flerspråkigt perspektiv: –Dialogisk högläsning som språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga elever i årskurs F – 32023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Ahnberg, Nikolina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Engelskundervisning genom skönlitterära texter i åk 4–6: Skönlitterära texters för- och nackdelar i engelskundervisningen i åk 4–62018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att granska vad samtida forskning säger om användningen av skönlitteratur i undervisning i engelska som främmande språk i mellanstadiet. Forskningsfrågorna fokuserar på för- och nackdelar med användningen av skönlitteratur, samt hur dessa förhåller sig till kunskapskraven i engelska i mellanstadiet. Bakgrunden berör olika begrepp viktiga för förståelse av detta ämne, skönlitteraturens betydelse allmänt och i skolans värld samt de delarna i styrdokumentet Lgr 11 som pekar på behov av ett komplext undervisningsmaterial i engelska som främmande språk. Resultatdelen lyfter fram olika forskningsresultat som rör användningen av skönlitteratur i de yngre och äldre årskurserna. Här berörs för- och nackdelar när det gäller inlärning av nya ord, grammatik samt utveckling av andra aspekter såsom empati, kritiskt tänkande och interkulturell kompetens. Det lyfts även fram olika aspekter av arbetet med skönlitteratur som till exempel att förberedelse, genomförande och uppföljning av lektioner kräver mer tid av en lärare, än undervisning som endast följer en kursbok. Granskningen är baserad på forskningsartiklar, samt böcker som behandlar temat skönlitteraturens betydelse allmänt samt skönlitteraturens betydelse för inlärning av främmande- och andraspråk. Eftersom denna granskning är inriktad mot grundskolans mellanstadium, och i avsaknad av ytterligare material som behandlar mellanstadieålder, har jag även använt mig av undersökningar som omfattar äldre elever. Genom en noga granskning av forskningsmaterialen återger studien en bild av skönlitterära texters för- och nackdelar för språkundervisning i engelska som främmande språk i mellanstadiet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Alfredsson, Antonia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  The Impact of Preconceived Notions: A Literary Study of Moral Complexity in the Harry Potter Series2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay examines the use of the character Harry Potter as focalizer in the Harry Potter series. The objective is to see how Harry’s preconceived notions are caused by his inability to grasp moral complexity. The study is conducted by a close reading of the novels with the focus on the relationship between Harry and the character Severus Snape. The study is based on the theoretical foundation of narratology by Gérard Genette, as well as Wolfgang Iser’s explanation of the implied reader. Many instances of interaction between Harry and Snape in the book series are dependent on Harry’s viewpoint and his preconceived notions. Harry as the focalizer of the text affects the implied reader’s given view of Snape, while the real reader sees other parts of his personality due to the independence from the focalizer’s point-of-view. Snape’s moral complexity shows by the choices he makes is the cause of the misconceptions held by Harry and the implied reader. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Alfredsson, Antonia
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  "What Variety Do You Think I Should Use?": Seven Swedish EFL Teachers' views on language varieties in the classroom2021Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to gain knowledge about attitudes towards the use of different varieties of English in the classroom from the perspective of seven English teachers in Swedish upper secondary school. The study was carried out through interviews with teachers from different upper secondary schools in Sweden. Qualitative interviews were used to gain information from the teachers. The results showed that the language varieties most of the teachers used were American English and British English, which had to do with what variety they were more exposed to. When asked about their students’ choices of language variety in the classroom, the teachers said that they used American English because of the frequent presence of the variety in films and television. The teachers worked with language varieties in the classroom by incorporating different varieties into the teaching using films, clips or listening comprehensions with speakers of, for example, Indian English or Australian English. Regarding the significance of working with language varieties in the classroom, the teachers said that it could develop knowledge and understanding of other people and that it could expand knowledge about the English-speaking world. In conclusion, the results showed that, even though American English and British English are the most commonly used English varieties in Swedish upper secondary schools, there are many ways teachers try to incorporate other language varieties to help students develop their English.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Allard, Marcus
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Gentlemen - en degenerationsroman?: Dekadensen i Klas Östergrens Gentlemen2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker dekadensens betydelse för Klas Östergrens generationsroman Gentlemen (1980). Syftet är dels att uppmärksamma ett hittills förbisett författarskap, dels att applicera en teori som kan belysa Gentlemen. Frågeställningen utgår därmed ifrån hur dekadensen återspeglas i romanens huvudkaraktärsskildringar, samhällsstämningar och form.

  Uppsatsens dekadensdefinition grundar sig i Paul Bourgets Théorie de la decadence (1883), där han skildrar samhällets, individens och språkets förfall. Utifrån dessa tankar antar jag en bred dekadensdefinition som fokuserar människans ambivalens inför att leva i en värdemässigt förfallen värld. Dekadensteorin är därmed utgångspunkten för analysen där jag genom närläsning urskiljer framträdande dekadenta drag.

  Framförallt betydande är den s.k. Makten, och dess förväntningar på lojalitet, som orsak till undergångsstämningar. För att hantera samtidens mörker blir konsten en utväg likt, dekadensens artificiella paradis. Henry gör likt dandyn konst av sig själv och sina trygghetsskapande vardagsritualer, Leo försöker sin illojalitet trogen avslöja sanningen om Maktens lögner i sin poesi, och berättaren Klas berättar sanningen om Henry och Leo genom att skriva Gentlemen. Genom en homodiegetiskt berättare upplöses karaktärerna till deras handlingar, och intrigen till detaljerna. Därmed återfinns dekadensen både i bokens tematik och estetik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Allwood, Jens
  SCCIIL Interdisciplinary Center, Dept. of AIT University of Gothenburg, 412 96 Göteborg, Sweden .
  Cognition, communication, and readiness for language2012Ingår i: Pragmatics & Cognition, ISSN 0929-0907, E-ISSN 1569-9943, Vol. 20, nr 2, s. 334-355Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This review article discusses some problems and needs for clarification that are connected with the use of the concepts culture, language, tool, and communication in Daniel Everett’s recently published book, Language: The Cultural Tool. It also discusses whether the idea of biological readiness and preparedness for language (rather than grammar) can really be disposed of as a result of Everett’s very convincing arguments against a specific genetic predisposition for the syntactic component of a grammar. Finally, it calls into question whether Everett really is true to his professed ideology of scientific ideographical pragmatism. ©2012 John Benjamins Publishing Company.

 • 10.
  Allwood, Jens
  Institutionen för lingvistik & Kollegium SSKKII.
  Language survival kits2006Ingår i: Lesser-Known Languages Of South Asia: Status And Policies, Case Studies And Applications Of Information Technology / [ed] Saxena, A; Borin, L, Berlin: Walter de Gruyter, 2006, Vol. 175, s. 279-292Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 11.
  Allwood, Jens
  University of Gothenburg.
  Meaning potentials and context: Some consequences for the analysis of variation in meaning2003Ingår i: Cognitive Approaches To Lexical Semantics, 2003, Vol. 23, s. 29-65Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to suggest a view of word meaning on the type level which is based on “meaning potentials” rather than on reified type meanings founded on either of the two traditional approaches of abstract generalization (Gesamtbedeutung) and typical or basic meaning (Grundbedeutung). It is suggested that actual meaning on the occurrence level is produced by context-sensitive operations of meaning activation and meaning determination which combine meaning potentials with each other and with contextually given information rather than by some simple compositionality operations yielding phrase and sentence meaning from simple type meanings of one of the two traditional kinds. To establish this goal, I first present the traditional notions and discuss some problems which arise when trying to handle variation in meaning. I then specifically discuss the relation of homonymy and polysemy to the traditional notions. In section 3, 1 introduce the notion of “meaning potentials” as an alternative to the traditional notions and then discuss in section 4 how this notion might be used to handle problems of meaning variation, focusing especially on homonymy and polysemy.

 • 12.
  Allwood, Jens
  Institutionen för lingvistik & Kollegium SSKKII.
  Multimodal corpora2008Ingår i: Corpus Linguistics, Part 1 / [ed] Ludeling, A; Kyto, M, Berlin: Walter de Gruyter, 2008, Vol. 29, s. 207-225Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 13.
  Allwood, Jens
  Department of Linguistics and SSKKII, Center for Cognitive Studies, University of Gothenburg, Box 200, Göteborg, Sweden.
  Some remarks on the relationship between the semantic and the pragmatic web2008Ingår i: Proceedings of the 3rd International Conference on the Pragmatic Web: Innovating the Interactive Society / [ed] Pär J. Ågerfalk, New York: ACM Press, 2008, Vol. 363, s. 35-39Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper discusses the relations between the semantic and the pragmatic web. After recapitulating some characterizations and definitions of the semantic and the pragmatic web two main tasks of pragmatics and of the pragmatic web are distinguished. The nature of the first of these tasks is then briefly discussed, leaving a further explication for future work. The paper ends by relating both tasks of the pragmatic web to the semantic web. Copyright 2008 ACM.

 • 14.
  Allwood, Jens
  et al.
  SCCIILL Interdisciplinary Center, Department of Applied IT, University of Gothenburg, Göteborg, Sweden.
  Chindamo, M.
  Ahlsen, E.
  On identifying conflict related stances in political debates2012Ingår i: Proceedings - 2012 ASE/IEEE International Conference on Privacy, Security, Risk and Trust and 2012 ASE/IEEE International Conference on Social Computing, SocialCom/PASSAT 2012, 2012, s. 918-925Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to discuss some problems in identifying stances and the features that express these stances in televised political debates where there is conflict escalation. The study is based on an analysis of video-recorded political debates in different European languages (Italian (1), German (2) and US-American English (1)) and consists of a qualitative analysis of the videos in order to understand the similarities and differences in the use of social signals for stances in conflict situations in a similar setting (televised political debate) in three western cultures. ©2012 IEEE.

 • 15.
  Allwood, Jens
  et al.
  University of Gothenburg.
  Groqvist, L
  Ahlsén, E
  Gunnarsson, M
  Annotations and tools for an activity based Spoken Language Corpus2003Ingår i: Current And New Directions In Discourse And Dialogue, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003, Vol. 22, s. 1-18Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 16.
  Allwood, Jens
  et al.
  Department of Linguistics, University of South Africa, PO Box 392, Pretoria 0003, South Africa.
  Grönqvist, L.
  Hendrikse, A. P.
  Developing a tagset and tagger for the African languages of South Africa with special reference to Xhosa2003Ingår i: Southern African Linguistics and Applied Language Studies, ISSN 1607-3614, E-ISSN 1727-9461, Vol. 21, nr 4, s. 223-237Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There are currently two distinct but not necessarily mutually exclusive approaches to the retrieval of information from linguistic corpora. ’Corpus-driven’ approaches rely solely on the corpus itself to yield significant patterns. With the exception of orthographic spacing, no additional annotations to a ’raw’ corpus are used to guide searches and the retrieval of information from the corpus. Typically, key word in context (KWIC) analyses are applied to relevant concordance lines to extract statistically significant lexical and grammatical patterns. In ’corpus-based’ approaches, on the other hand, information is retrieved from an enriched corpus on the basis of annotations in the form of linguistic tags and annotations. That is, the annotations are used to direct the searches to specific grammatical and lexical phenomena in a corpus. In this article, we propose a corpus-based approach and a tagset to be used on a corpus of spoken language for the African languages of South Africa. A number of problematic linguistic phenomena such as fixed expressions, agglutination, morphemic merging and spoken language phenomena such as interrupted words etc., often have some effect on tagging principles. These problematic phenomena are discussed and illustrated. The development of the tagset is based on the morphosyntactic properties of Xhosa for reasons that are outlined in the article. Manual tagging of a large corpus would be quite a daunting and time-consuming task, not to mention the potential for various kinds of errors. This problem is solved in a two-step process. Firstly, a computer-based drag-and-drop tagger was developed to facilitate the manual tagging of a so-called training corpus. This training corpus then forms the input to the development of an automatic tagger. The principles and procedures for the development of an automatic tagger for African languages are also discussed. ©2003 NISC Pty Ltd.

 • 17.
  Allwood, Jens
  et al.
  Department of Linguistics, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Hendrikse, A. P.
  Spoken language corpora for the nine official African languages of South Africa2003Ingår i: Southern African Linguistics and Applied Language Studies, ISSN 1607-3614, E-ISSN 1727-9461, Vol. 21, nr 4, s. 189-201Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper we give an outline of a corpus planning project which aims to develop linguistic resources for the nine official African languages of South Africa in the form of corpora, more specifically spoken language corpora. In the course of the article, we will address issues such as spoken language vs. written language, register vs. activity and normative vs. non-normative approaches to corpus planning. We then give an outline of the design of a spoken language corpus for the nine official African languages of South Africa. We consider issues such as representativity and sampling (urban-rural, dialects, gender, social class and activities), transcription standards and conventions as well as the problems emanating from widespread loans and code switching and other forms of language mix characteristic of spoken language. Finally, we summarise the status of the project at present and plans for the future. ©2003 NISC Pty Ltd.

 • 18.
  Allwood, Jens
  et al.
  SSKKII/SCCIIL, Dept. of Applied IT, Chalmers and University of Gothenburg, Sweden.
  Lindström, N. B.
  Lu, J.
  Intercultural dynamics of fist acquaintance: Comparative study of Swedish, Chinese and Swedish-Chinese first time encounters2011Ingår i: Universal access in human-computer interaction : 6th International Conference, UAHCI 2011, held as part of HCI International 2011, Orlando, FL, USA, July 9-14, 2011, proceedings / [ed] Constantine Stephanidis, Berlin: Springer, 2011, Vol. 6768 LNCS, nr PART 4, s. 12-21Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Today, intercultural first acquaintance meetings are becoming more and more frequent. The aim of this study is to describe, analyze and compare Swedish, Chinese and Swedish-Chinese first acquaintance interactions. Our focus lies on a classification of the topics in mono- and intercultural first-time encounters. The analysis is based on 12 arranged face-to-face first acquaintance interactions between Chinese-Chinese, Swedish-Swedish and Swedish-Chinese students (4 of each dyad). The interactions are video-recorded and transcribed. In addition, semi-structured interviews with the participants have been conducted to get a better understanding of their communication. The method of activity-based communication analysis is used to analyze the data. The result of the study is a classification and a cross-cultural comparison of topics and the order of their occurrence in first time encounters. In addition, the study sheds light on the similarities and differences between Chinese and Swedish communication patterns. ©2011 Springer-Verlag.

 • 19.
  Allwood, Jens
  et al.
  Department of Linguistics University of Göteborg, Göteborg, Sweden.
  Nivre, J.
  Ahlsén, E.
  On the semantics and pragmatics of linguistic feedback1992Ingår i: Journal of Semantics, ISSN 0167-5133, E-ISSN 1477-4593, Vol. 9, nr 1, s. 1-26Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper is an exploration in the semantics and pragmatics of linguistic feedback, i. e. linguistic mechanisms which enable the participants in spoken interaction to exchange information about basic communicative functions, such as contact, perception, understanding, and attitudinal reactions to the communicated content. Special attention is given to the type of reaction conveyed by feedback utterances, the communicative status of the information conveyed (i. e. the level of awareness and intentionality of the communicating sender), and the context sensitivity of feedback expressions. With regard to context sensitivty, which is one of the most characteristic features of feedback expressions, the discussion focuses on the way in which the type of speech act (mood), the factual polarity, and the information status of the preceding utterance influence the interpretation of feedback utterances. The different content dimensions are exemplified by data from recorded dialogues and by data given through linguistic intuition. Finally, two different ways of formalizing the analysis are examined, one using attribute-value matrices and one based on the theory of situation semantics. ©1992 N.I.S. Foundation (1992).

 • 20.
  Allwood, Jens
  et al.
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden .
  Regmi, B. N.
  Dhakhwa, S.
  An activity based spoken language corpus of Lohorung2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Social activities are an important part of the context of language use and provide many keys to understanding linguistic and communicative features. Such features can be well understood only if they are observed in their natural setting which to some extent is possible using a multimodal corpus as linguistic communication itself is multimodal. In order to study naturalistic multimodal communication using a corpus, the corpus should contain a combination of recordings, documentation, and transcription of multimodal communication from different social activities in naturalistic settings, preserving unedited conversation. This paper presents a brief account of the principles, methodology, current status, and further issues, based on an incrementally growing and multimodal activity based spoken language corpus of Lohorung.

 • 21.
  Allwood, Jens
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Regmi, B. N.
  Dhakhwa, S.
  Uranw, R. K.
  An activity based spoken language corpus of Nepali2012Ingår i: 2013 International Conference Oriental COCOSDA Held Jointly with 2013 Conference on Asian Spoken Language Research and Evaluation, O-COCOSDA/CASLRE 2013, 2012, s. 24-29Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Language is used for communication and communication facilitates social activities. If we want to capture this, linguistic investigation has to be carried out within a wider context. Examination of linguistic communication in a wider context shows that it is multimodal. In order to study naturalistic multimodal communication using a corpus, the corpus should contain a combination of recordings, documentation, and transcription of multimodal communication from different social activities in naturalistic settings, preserving unedited conversation. This paper presents a brief account of the principles, methodology, current status, and preliminary findings, based on an incrementally growing and multimodal activity based spoken language corpus of Nepali. ©2012 IEEE.

 • 22.
  Almgren White, Anette
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  An overview of diverse representation in children’s books from publishing houses in Sweden2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 23.
  Almgren White, Anette
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Communication, Culture and Diversity @ JU (CCD@JU).
  Bilderbokens potential att i förskoleklass utveckla förståelse om människans aktiva roll för global hållbar utveckling2020Ingår i: Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman: i barn- och ungdomslitteratur / [ed] C. Löwe & Å. Nilsson Skåve, Stockholm: Natur och kultur, 2020, s. 80-103Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 24.
  Almgren White, Anette
  Linnéuniversitetet, Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Book review of Elise Seip Tønnessen (ed.): Jakten på fortellinger: Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier2015Ingår i: Barnelitterært forskningstidsskrift, E-ISSN 2000-7493, Vol. 6, nr 7 May, artikel-id 28159Artikel, recension (Refereegranskat)
 • 25.
  Almgren White, Anette
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  Climate change and its effect on the relation between Man and other Species in two Children’s Picture books2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The text analyzes and compares the presence of the Anthropocene discourse in picture books from the northern hemisphere, both published in 2007, I skogen (In the wood) by Swedish author Eva Lindström and Winston of Churchill: One Bear’s Battle Against Global Warming by Canadian Jean Davis Okimoto. The books depict the tripartite relation between man-animal-nature as interdependent, but differently. While the Canadian book has an overt mission to enlighten the public about the effects of climate change for the artic region, in the Swedish book there is no overt message, but can be spotted and understood from an ecocritical perspective.

   

  According to Anthropocene discourse nature is no longer a passive and static context for human actions (Crutzen 2000) and human control is an illusion (Carson 2002) [1962]. With Darwin man is defined as one species among many and after the rise of Ecology man is regarded as a species subsumed into an ecosystem. Ecologist Tormod Valaand Burkey advocates therefore for a new ethics where economy and man´s practices and values must adapt to a larger ecological context (2013).

   

  The picture book analysis focuses on the combined pictorial and verbal narrative depiction of climate change and its threat to biodiversity. The focus is on how the representation of man as a species is depicted as well as its relation to other species of fauna and flora. The analysis will concentrate on attitudes, actions and ethical values expressed by protagonists when dealing with climate change in relation to an ecological ethics where human rights are closely knit with animal rights and biodiversity.  

 • 26.
  Almgren White, Anette
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  Culture and identity: Popular culture as characterizing device in Håkan Nesser’s sister novels Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö (1998) and Och Piccadilly Circus ligger inte i Kumla (2002)2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Nesser’s most popular crime novel Kim Novak and its pendant Piccadilly, set in the 1960’s in Midsweden, share time, location, and the adolescence’s search for identity. In that quest the merging popular culture plays an important role. (Grossberg 1997) Nesser catches the characteristics of the time; Erik, 14 years, reads and writes comics; Mauritz, 17 years, listens to the latest pop music and constantly adds to his album collection. He also writes poetry and reads classics while listening to his rock music. The preferences of music, film and literature as well as the media practices by the protagonists convey authenticity to the setting but also serve as a narrative device to characterize the protagonists. The paper illustrates how the references to popular culture are used to depict the complexity and the dynamics of the main characters’ development.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Abstract
 • 27.
  Almgren White, Anette
  Linnéuniversitetet, Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Den levandegjorda statyn: En intermedial analys av statyekfraser i bilderboken2014Ingår i: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, Vol. 44, nr 2, s. 35-48Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 28.
  Almgren White, Anette
  Linnéuniversitetet, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Gojor som gojar!? En intertextuell belysning av Cornelis Vreeswijks ’Cloës goja'2012Ingår i: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, s. 25-32Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 29.
  Almgren White, Anette
  Växjö universitet, Institutionen för humaniora.
  Intermedial narration i fotolyrik: Två exempel: Katarina Frostenson/Jean Claude Arnault och Rut Hillarp2009Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 30.
  Almgren White, Anette
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  "No country for artsy women?": Bilderboksrepresentationer av svenska konstnärer och konstnärskap på den svenska marknaden2016Ingår i: Nordisk forskarkonferens 2016: Med bilden i fokus., 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Konstetablissemanget speglar en patriarkal värld i vilken olika spelregler gäller för kvinnor och män. Detta förhållande påkallar en undersökning för hur förutsättningarna ter sig för manligt och kvinnligt konstnärskap i bilderböcker i barnlitteraturen. Den västerländska bilderboken är ett lämpligt undersökningsobjekt eftersom den sedan modernismen har varit en konstform som uttrycker, speglar och experimenterar med bildkonst och konstnärskap. (Beckett 2012, Druker 2008). Beckett undersöker i sin översikt av crossover-bilderböcker en del av detta fenomen, nämligen bilderböcker som alluderar till bildkonst. I hennes redogörelse framkommer det att anmärkningsvärt få böcker handlar om kvinnliga konstnärer, liksom om konst skapad av kvinnor, Frida Kahlo undantagen. Om Becketts översikt är representativ bekräftar den att framställningar av kvinnligt konstnärskapande är försummat i bilderböcker. 

  Syftet med mitt paper är sålunda att studera hur bildkonstnärer och konstnärlig aktivitet representeras på den svenska bilderboksmarknaden med hänsyn till genus. Till min hjälp har jag genusstudier utförda på barnlitteratur (Andrae 2001, Söderberg et al. 2013) och på bilderböcker (Österlund 2009). Min metod är att jämföra framställningar av kvinnliga och manliga konstnärliga aktiviteter ur ett genusperspektiv. Min analys kommer också att inkludera en inledande kvantitativ undersökning av bilderböcker som behandlar konstnärer och konstnärlig kreativitet på marknaden. Hur många är de? Hur många representerar kvinnors konstskapande? Min avsikt är att kvantifiera antalet böcker som behandlar kvinnliga konstnärer i förhållande till manliga, liksom att skissera typiska karakteristiska i dessa bilderböcker för konstnärskap och konstnärlighet med hänsyn till genusmönster.

  Föredraget kommer att ge exempel på representationer av konstnärskap i vilken också paratexter (biografier och marknadsföring) har undersökts. Den preliminära studien är ur ett genusperspektiv betraktad en besvikelse (2014). Det finns inte en enda bilderbok som endast ägnar sig åt en svensk kvinnlig konstnär. I de fall de förekommer är de i egenskap av hustru, till exempel Karin Larsson i böcker om maken Carl.

  Eftersom den kvinnliga konstnären är marginaliserad är nästa steg att finna ut om och hur kvinnligt konstnärskap kan definieras i andra termer än manligt? I så fall, hur ser villkoren ut? Eftersom materialet är så tunt med historiska karaktärer kommer jag att inkludera bilderböcker som porträtterar fiktiva karaktärers kreativa aktiviteter, till exempel Lundbergs Vita Streck, Wirséns Nallen och Höglunds Mina, vilka kan betecknas som konstnärliga, om än inte utifrån ett konventionellt synsätt. 

 • 31.
  Almgren White, Anette
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS). Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Communication, Culture and Diversity (CCD).
  Pictures of Alma of Katthult2021Ingår i: Astrid Lindgren's Works / [ed] H. Ehriander, Växjö: Linnæus University Press , 2021, s. 22-38Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 32.
  Almgren White, Anette
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  Transmediations of the Anthropocene – Climate change and its effect on the relation between Man and other Species in Children’s Picture books2016Ingår i: Transmediatons! Communications across Media Borders:: Abstracts., 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to investigate transmediations of the Anthropocene discourse into two picture books from the northern hemisphere, both published in 2007, I skogen (In the wood) by Eva Lindström and Winston of Churchill: One Bear’s Battle Against Global Warming by Jean Davis Okimoto.  The analysis is focused on how the combined pictorial and verbal narrative transmediate scientific media of climate change and its threat to biodiversity. The focus is on how the representation of man as a species is transmediated as well as its relation to other species of fauna and flora. In the Anthropocene discourse nature is no longer a passive and static context for human actions. (Crutzen 2002).  Rachel Carson was among the first to state that the human control of nature is an illusion born in an age “when it was supposed that nature exists for the convenience of man”. (2002)[1962]. Since Darwin man is defined as one species among many and since the rise of Ecology man is defined as a species subsumed into an ecosystem. Ecologist Tormod Valaand Burkey sketches an ethics where economy and man´s practices and values must adapt to a larger ecological context (2013). In this paper I will direct my attention to how man is depicted in relation to other species of fauna and flora from an ecological perspective. The analysis will concentrate on attitudes, actions and ethical values shown by protagonists when dealing with climate change in relation to an Anthropocene ethics where human rights are closely knit with animal rights and biodiversity. 

 • 33.
  Almgren White, Anette
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  Visual poetry in poetical picturebooks2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Since modernism picturebook typography and its visual display in cooperation with the image have been used to produce iconotext (Druker 2008; Beckett 2012). Typographical arrangement can for example create the illusion of movement, time and space and sonorous effects (Druker 2008). It can also imitate a still image as is the case in artists’ books (Beckett 2012). The use of picturebook typography has parallels to visual poetry (Druker 2008). The connection Druker detects between visual poetry and picturebook text has, however, major focus on the influences on the plot, character and setting, and less on the influences from the poetry-genre.

  During the last decades picturebooks with traits that correspond to those defining the genre of poetry have emerged. (Rhedin 2004). The poetical picturebook is characterized by Rhedin as depicting rather than narrating, but her focus is mainly on the picturebook illustration, not on the poetical traits of the text.

  The aim of this paper is therefore to explore the influence of poetry in the text of poetical picturebooks and contribute with knowledge about how the use of visual devices in cooperation with the picturebook image creates a poetic iconotext. What influences from poetry in the picturebook text, and particularly from visual poetry, can be found in the material?

  This study will be carried out by combining findings by Druker and Beckett with Rhedin’s about the poetical traits in picturebooks, but also by adding theories/findings concerning visual aspects of poetry (Olsson 2007; Elleström 2011) and poetry combined with images (Almgren White 2011). Elleström develops a typology for visual iconicity of poetry and distinguishes between visual and auditive material signs, that also will be tested.

  The expected result is to show examples of how the figurative language of poetry about instant moments, atmospheres, emotions and mental states contributes visually to create a poetic iconotext.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Abstract
 • 34.
  Almgren White, Anette
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS). Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Communication, Culture and Diversity (CCD).
  Ehriander, Helene
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  A Pet for Pelle – A Picture Book’ s Relationship to Seacrow Island2021Ingår i: Astrid Lindgren's Works / [ed] H. Ehriander, Växjö: Linnaeus University Press, 2021, s. 39-69Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 35.
  Almgren White, Anette
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS). Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Communication, Culture and Diversity (CCD).
  Ehriander, Helene
  Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Astrid Lindgren’s Seacrow Island from an Intermedial Perspective2021Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In our presentation we analyse how the chapter book Seacrow Island (1964 in Swedish), the original television series of the same name and the subsequent films have been reimagined as two new picturebooks illustrated by Maria Nilsson Thore (2019, 2020). We will discuss the artistic/didactic/considerations given to at once remaining respectful to the source material and to making the story an understandable and enjoyable experience for a new generation of readers.

  Astrid Lindgren’s works belong to Sweden’s cultural heritage and many of her books have been translated into multiple languages and are read around the world. It is interesting to ponder which of Lindgren’s books will live on as classics and what adaptations are required in terms of their content, language, style and form for this to happen. Here, it is also appropriate to consider what Göte Klingberg called medium-choosing adaptations, in order to give due consideration to how a story can maintain the reader’s interest in a new millennium (Klingberg 1972: 95). Likewise, to observe the artistic deliberations involved in the illustrator’s visualisations (Nikolajeva & Scott 2001: 41-60). In the context of children’s literature, classics are often adapted works that are more or less reworked versions of the source material, whether originally intended for children or adults. Many of the works we now call classics would not have survived without this reworking (Ehriander 2015: 26-27). It is also striking that the story of Seacrow Island, the archipelago and the people who live there, is now being reworked for a younger readership in much the same way as many of Lindgren’s other works, in keeping with the changing times and changes in reading habits over the half century since the first generation of children encountered the fictional world of Seacrow Island (Almgren White & Ehriander 2020).

  Selected Bibliography

  Astrid Lindgrens bildvärldar (ed.) Helene Ehriander & Anette Almgren White, Göteborg: Makadam 2019.

  “Ett litet djur åt Pelle” – en bilderboks relationer till Vi på Saltkråkan. Anette Almgren White & Helene Ehriander, HumaNetten, 2020, p. 231-255.

  “Pictures of Alma in Katthult: Emil’s Mother the Writer in an Intermedial Light”, LP Publishing Contemporary Literary Criticism series: Astrid Lindgren, to be published 2021.

 • 36.
  Almgren White, Anette
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Communication, Culture and Diversity @ JU (CCD@JU).
  Ehriander, Helene
  Linnéuniversitetet.
  Ett litet djur åt Pelle – en bilderboks relationer till Vi på Saltkråkan2020Ingår i: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, nr 45, s. 231-255Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 37.
  Almgren White, Anette
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Communication, Culture and Diversity (CCD).
  Ehriander, Helene
  Linnéuniversitetet.
  Konstverk som hjälpare vid tidsförflyttning. Ekfrasen i Sigrid Heucks Mäster Joachims hemlighet (1995) och Den förtrollade ryttarstatyn (2007) av Pamela Kavanagh2023Ingår i: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, nr 51, s. 142-160Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Tidsresor är vanligt förekommande i fantasy skriven för barn och ungdomar. Det är ett effektfullt litterärt grepp att låta berättelsens karaktärer resa i tiden för att kunna levandegöra såväl fiktiva som historiska händelser och gestalter. Genrerna fantasy och historisk roman kombineras ofta i barnlitteraturen ochdetta resulterar i en hybridgenre kallad historisk fantasy. Huvudpersonen som reser bakåt i tiden möter såväl fiktiva som historiska gestalter och blir involverad i händelser, löser uppgifter och bidrar på så sätt till den historiska utvecklingen och kan ibland också påverka det förflutna. Fantasy med tidsresor förekommer också i kombination med andra genrer, exempelvis hästböcker (Ehriander 2018: 59–122). Den här artikeln vill genom studiet av två romaner för unga läsare, Mäster Joachims hemlighet av Sigrid Heuck och Den förtrollade ryttarstatyn av Pamela Kavanagh, vidga kunskapen om tidsresor som litterärt grepp samt ekfraser, det vill säga ett skrivet verk som beskriver ett annat konstverk. Genom ekfraserna ser man nya saker i bilderna och när man beskriver en bild gör man samtidigt en tolkning då man väljer vad som beskrivs och hur detta görs. Ekfras används här inte som en litterär genre utan som ett särskilt litterärt modus som ”uttryckligen och implicit aktualiserar teoretiska aspekter på samspelet mellan text och bild” (Jansson 2016: 51). Därutöver lyfter vi fram hur bild- och formkonstverk i barn- och ungdomslitteraturen kan bidra till förflyttning i tid och rum genom levandegöring, något som är helt i enlighet med den antika ekfrasens uppgiftoch där tid och rum inte står i något motsatsförhållande utan snarast bildar en enhet (kronotop). Ekfrasens re-presentation av konstverkets ”representation aktualiserar aspekter på rum och tid, stasis och rörelse” (Jansson 2016: 53). Genom att undersöka de litterära greppen för att levandegöra fiktiva såväl som historiska gestalter och händelser där levandegöringen sker med hjälp av bild- och formkonstverk belyses ytterligare perspektiv på tidsresornas betydelse.

 • 38.
  Almgren White, Anette
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Communication, Culture and Diversity (CCD).
  Ehriander, Helene
  Linnéuniversitetet.
  Piltz, Linda
  Linnéuniversitetet.
  I dialogens tjänst. Det mediala samtalet i den heteromediala bilderboken2023Ingår i: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, nr 51, s. 161-175Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 39.
  Almqvist, Whilma
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  ”I Want to Make Them Think”: An Analysis of Teachers’ Use of Dystopian Literature in the Swedish EFL Classroom2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study aims to investigate the role of dystopian literature in the Swedish EFL classroom. In particular, it intends to investigate and analyze the method that Swedish EFL teachers use to employ this genre into the classroom, as well as the aim for the usage. The study is qualitative and has been carried out through the conducting of semi-structured interviews consisting of open-ended questions. The findings of the study show that there are a number of common aims and methods among the respondents.  The aim for the using of this particular genre was commonly to increase the students’ willingness to read by working with literature that would hopefully be appealing to them. Common methods for  using this genre of literature include discussions in different group-constellations, as well as employing films and shorter video clips as a complement to the standard literature used during lectures. Further findings show that teachers are inclined to adapt their teaching depending on the individual student groups. In other words, there is a tendency among the respondents to be flexible in their teaching, in order to favor students’ development in the English language.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Almroth, Klas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Postmoderniara: En revy över en postmodern idévärld i Harry Martinsons Aniara2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ämnar belysa hur Harry Martinsons Aniara (1956) förebådar postmodernismen trots att verket är rotat i den modernistiska traditionen. Analysen tar upp två aspekter med fokus på innehåll och berättarteknik där verket visar prov på en postmodern idévärld.

  Först behandlas miman, och resonemang förs kring att hon och hennes produktion bör ses som en masskulturell företeelse snarare än som elitistisk diktkonst. Analysen anknyter till Baudrillards teori om hyperverklighet och simulacrum och visar på hur miman skapar detta med sin kultur­produktion. Här framstår två tolkningsalternativ: ett där miman i egenskap av masskultur upp­värderar synen på masskulturen och pekar framåt mot postmodernismen, och ett andra där hon blir en negativ symbol för masskulturen. Detta eftersom hon döljer verkligheten för befolkningen så pass länge att de slutar försöka lösa sin situation.

  Den andra aspekten är Aniaras förhållande till metanarrativ, vilket belyses utifrån Lyotards teorier om vad som kännetecknar det postmoderna samhället. Analysen visar hur metanarrativen ses som omöjliga inom fiktionen och istället byts ut mot lokalt meningsskapande. Verket i sin helhet bjuder också på motstånd mot metanarrativ genom att (1) utge sig för att vara en klart av­gränsad händelse, (2) skriva ut ett motstånd mot djuplodande tolkningar och slutligen genom att (3) mimaroben som ska förmedla revyn över människan i tid och rum inte är pålitlig nog att lägga fram en allmän sanning. Sammantaget konstateras att verket är rotat i modernismen men att det samtidigt förebådar postmodernismen i dess syn på masskultur, hyperverklighet och meta­narrativ.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Almroth, Klas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Vilken underbar värld vi förstörde...: Historiebruk i postapokalyptisk fiktion, exemplet Metro 20332014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ämnar utforska hur den postapokalyptiska genren brukar historia. Detta görs genom en läsning av Dimitrij Gluchovskijs Metro 2033 (2009), utifrån Espmarks syn på dialogicitet och Aronssons historiebruksteoretiska tankar, där historiskt meningsskapande med olika syften blir till genom berättelser i former som större narrativ, metaforer, metonymier och symboler.Bakhtins kronotop används också, men med Aronssons fokus på dess spatiala sida. Uppsatsen föreslår att figuren kan användas för att visa hur fiktionen kan skapa ett abstrakt rum istället för ett rent konkret eller fysiskt, och därmed få med de känslor och den världssyn som är intimt sammanlänkade med det fysiska rummet. I uppsatsen friläggs hur Metro 2033 återskapar en abstrakt version av det kalla krigets spelplan för att legitimera kärnvapenkrigsmotivet.Förslag ges också på en begreppsapparat för att tala om olika historiska nivåer i den postapokalyptiska fiktionen där vår samtids accepterade historia, förutom att den modifieras fiktivt, också får sällskap av spekulativ pre- och postapokalyptisk historia. Uppsatsen ger flera exempel på hur texten brukar historia, bland annat hur den spekulativa historien kan användas för att kommentera företeelser ur samtidens accepterade historia. Uppsatsen visar också att ett av textens huvudsakliga budskap, uppmaningen till mänskligheten att sluta konstruera och demonisera den andre, medvetet förstärks genom bruket av historia eftersom den historiska dimensionen ger kontinuitet till den framtida visionen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Alyasin, Boshra
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Hanna, Gabriella
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Att främja nyanländas språkutveckling: En litteraturstudie om lärarens betydelse ochframgångsfaktorer som påverkar nyanländas språkutveckling i svenskundervisning i årskurs F -3.2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudie handlar om hur nyanlända elever kan utveckla det svenska språket i samband med lärarens roll och framgångsfaktorer. Syftet med studien är att undersöka hur nyanländas språkutveckling behandlas i forskning i svenskämnet i årskurs F-3, med fokus på undervisning och framgångsfaktorer som påverkar språkutvecklingen. Studien har sin utgångpunkt i den sociokulturella teorin. Materialet som analyserats är vetenskapliga texter av olika publikationstyper. Vi har använt oss av nationella och internationella undersökningar. Resultatet av materialanalysen visar att nyanländas språkutveckling gynnas av att använda språket i olika sammanhang och genom att använda det svenska språket i hemmet. Lärarens undervisning och inställning har en avgörande roll i hur nyanlända elever utvecklar det svenska språket. Genom att läraren använder sig av användbara metoder och arbetssätt samt bjuder in eleverna till samtal gynnas deras språkliga förmåga. Detta påverkar i sin tur hur nyanlända elever lär sig nya kunskaper och utvecklas. Utöver vikten av lärarens undervisning, spelar andra faktorer en stor roll i nyanländas språkutveckling. Det har visat sig att förkunskaper och erfarenheter elever bär med sig som familjens bakgrund och förhållandet till modersmålet är några faktorer som påverkar språkutvecklingen. För att nyanlända elever ska lära sig och utveckla det svenska språket är det av stor vikt att läraren ser över sin undervisning, vilka strategier och arbetssätt som läraren använder sig av. Dessutom är det viktigt med ett gott samarbete mellan hemmet och skolan så att elevernas nivå följs upp och utvecklas.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Andersson, Andreas
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  The Relevance of Social Class: A Content Analysis of EFL Coursebooks for Swedish Upper Secondary School2023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study focuses on social class in Swedish EFL coursebooks. The aim is to investigate what different social classes are represented and how much space they are given, as well as how they are portrayed in three Swedish EFL coursebooks aimed at English 5 for upper secondary school. The selected coursebooks Viewpoints 1, Blueprint A 3.0, and Pioneer 1 have been analyzed using qualitative content analysis, focusing on texts and images presented in the materials. The analysis emanates from Neo-Marxist theory in order to point to different social class conditions. The results show lower-, middle-, and upper-class representation to various degrees. Mostly the lower class and upper class are visible, while the middle class is underrepresented. The lower class, in most cases, is shown together with the upper class in exploitative circumstances. This is made apparent through the lower class, in most cases, lacking the ability to decide for themselves in relation to their upper-class counterparts. Further, this indicates that the upper class rules the world on behalf of the lower class. Meanwhile, when the middle class is shown, they are mainly depicted through overconsumption, and as victims of upper-class dominance. Despite previous research showing the importance of social class on a global, European and Swedish scale, the coursebooks somewhat disregard its importance in different texts and images.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Andersson, Anna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  I jättens grepp?: En undersökning av morfemet jätte i svenska skriftspråket2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med undersökningen har varit att studera etableringen och användningen av morfemet jätte i skrivna elevtexter och tidningstexter idag, med fokus på jätte som förstärkande prefix. Frågeställningen lyder: ”Hur, av vem och i vilken utsträckning används morfemet jätte i elevtexter och tidningstexter?”.För att besvara ovanstående har två korpusundersökningar genomförts, en på tidningstexter och en på elevtexter. Resultatet visar att jätte förekommer i relativt stor utsträckning jämfört med andra förstärkande prefix som till exempel tok- och super-. Vanligast är att jätte används i sammansättningar med adjektiv, både i tidningstexterna och elevtexterna. I tidningstexter förekommer det oftast vid direkt talspråksåtergivning men det har också tagit sig in i mer formella delar såsom ledare. I elevtexterna används jätte oftast vid berättande inslag. När jätte förekommer i sin grundform används det aldrig i betydelsen ”en övernaturlig varelse”.Språkbrukarna i tidningstexterna kan delas in i två grupper, intervjuade och journalister. Spridningen bland användarna är stor då det används av både kvinnor och män i olika åldrar och med olika yrken. I elevtexterna används jätte främst av flickor. Jätte används också inom flera olika ämnesområden men är något vanligare inom sport- och nöjesjournalistiken. Den breda användningen av jätte tyder på en språklig förändring där jätte nu är accepterat i skriftspråket, det används dock fortfarande främst i mer informella sammanhang.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Andersson, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Odehammar, Carl Johan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Kanonlärare: En undersökning av svensklärares litteratururval2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en studie om vilken litteratur gymnasielärare i svenska använder i sin undervisning, och de bakomliggande motiveringarna och faktorerna till detta urval. Syftet är att besvara följande frågeställningar: Finns det en outtalad kanon inom gymnasiets undervisning i svenska, och vilken litteratur be- står den i så fall av? Mot vilken bakgrund och förkunskap väljer lärare i svenska på gymnasiet den litteratur de be- gagnar i sin undervisning?För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ enkätstudie genomförts med 14 gymnasielä- rare i svenska. Resultatet visar på tendenser i lärarnas litteratururval som ligger nära en kanon. Det finns större likheter mellan vilka författare lärarna använder sig av i undervisningen än de verk som används av samma författare. Litteratururvalet som lärarna gör kan sägas spegla ett manligt, vitt och västerländskt perspektiv.De mest förekommande motiveringarna till att enskilda verk är viktiga att använda i undervis- ningen är att de tillhör kulturhistorien, har betydelse för kulturarvet och att de tillhör allmän- bildningen. Faktorer som påverkar urvalet är framförallt saker som finns i lärarens vardag såsom kollegor, utbud på skolan, elever, styrdokument och till mindre del eget intresse. Kanon, läromedel och utbildning har historiskt haft stor betydelse för litteratururvalet i skolan. Lärarna anser inte att de påverkas av detta i hög utsträckning idag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för språkstudier.
  Edlund, Lars-ErikUmeå universitet, Institutionen för språkstudier.Haugen, SusanneUmeå universitet, Institutionen för språkstudier.Westum, AsbjörgUmeå universitet, Institutionen för språkstudier.
  Studier i svensk språkhistoria 13: Historia och språkhistoria2016Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Andersson, Emelie
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Surfplattans påverkan på skrivutvecklingen: En fenomenografisk studie om hur lärare uppfattar surfplattans påverkan på elevers stavning i svenskundervisningen.2021Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skolan idag präglas av digitala verktyg och ett av dessa är surfplattan. Elever skriver för det mesta digitalt idag och penna och papper försvinner alltmer. I styrdokumenten står det tydligt att eleverna ska få möjlighet att använda digitala verktyg, men hur mycket de ska användas och till vad är varje skolas val. Genom en fenomenografisk metod med kvalitativa intervjuer ämnade denna studie undersöka hur lärare upplever elevers stavning, när de skriver med penna och papper respektive när de skriver digitalt. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, då surfplattan ses som ett medierande verktyg. Surfplattans rättstavningsprogram kan bidra till appropriering hos eleverna, det vill säga att eleverna reflekterar över varför en rödmarkering, uppstår och omedelbart korrigera ordet.

  Resultatet av analysen visar att eleverna har brister i stavningen när de skriver för hand. Elever idag förlitar sig på autokorrigering av rättstavning och när den inte finns tillgänglig uppstår det stavfel. Studien visar även att stavfelen kan variera beroende på var skolan ligger geografiskt. Stavfel som görs av elever som går på en skola i Småland; skiljer sig från elever som går på en skola i exempelvis Stockholm. Autokorrigering kan användas på olika sätt och beroende på hur programmet används kan eleverna gynnas eller hinder kan uppstå. Genom att variera arbetsformer och stänga av stavningskontroll på surfplattan bör stavningen förbättras, enligt de medverkande i studien.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Surfplattans påverkan på skrivutvecklingen
 • 48.
  Andersson, Filippa
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Åkesson, Anna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Elevers läsvanor: Vad motiverar elever i årskurs 6 till läsning?2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet   med denna studie är att beskriva vad som motiverar elever i årskurs 6 till   läsning av sköntlitteratur och facklitteratur samt vilka läsvanor eleverna   har. Studien baseras på följande frågeställningar:

  •   Hur beskriver   eleverna sin motivation till läsning av skönlitteratur respektive facklitteratur?
  •   Hur   beskriver eleverna sina läsvanor?
  •   Vilka   anledningar beskriver eleverna till att de inte läser?
  •   Vad   beskriver eleverna att skolan kan göra för att stimulera dem att läsa?

  I   studien används en kvalitativ forskningsmetod i form av halvstrukturerade   intervjuer. Sammanlagt intervjuades 14 elever i årskurs 6. Då intervjuerna   genomförts transkriberades och analyserades de. Resultatet visar att en del   av de intervjuade eleverna tycker att läsning är roligt, medan en del tycker   det är tråkigt. Alla elever uppger att de läser i skolan, både skönlitteratur   och facklitteratur. På fritiden däremot är det inte alla elever som läser. I   vilken utsträckning eleverna läser varierar mycket från elev till elev. De   anledningar eleverna ger till att de inte läser är bland annat för att   intresset saknas och för att böckerna är för svåra eller för tråkiga. För att   eleverna ska läsa är det spännande och roliga böcker som efterfrågas. Enligt   resultatet tycker många av eleverna att skolan kan motivera dem till att läsa   mer. Förslag som har kommit upp i intervjuerna är bland annat att ge eleverna   mer tid till läsning och att köpa in nyare och roligare böcker.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Elevers läsvanor
 • 49.
  Andersson, Kristin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Pettersson, Emma
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Multimodalitet i skolans läs-och skrivundervsining: En litteraturstudie om vad bilder och medier kan möjliggöra för läs- och skrivutveckling i årskurs F-32016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I takt med att samhället förändras erbjuds fler möjligheter i undervisningen. De bilder och medier elever möter har stor betydelse och kan därför med fördel inkluderas i klassrummet. Syftet med studien är att undersöka bild och mediers relation till svenskundervisningen, med avgränsningen till årskurs F-3. Studien har genomförts med det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt där lärande i samspel med andra stått i fokus. Följande frågeställning har undersökts och besvarats:Vad säger forskning om betydelsen av bild och medier för elevers lärande i läs- och skrivförståelse i årskurs F-3?

  I studien har en variation av nationell och internationell forskning eftersträvats och även variation av publikationstyp, detta för att kunna möta syftet och besvara frågeställningen. Artiklar, avhandlingar, antologier, forskningssammanställningar och forskningsrapporter är de publikationstyper som använts. Studien är en komparativ litteraturstudie vilket innebär att forskning som studerats har sammanställts, sammanfattats och jämförts.

  Resultatet visar att arbete med bild och medier är gynnsamt för läs- och skrivutveckling i svenska och fungerar som en väg in i lärandet. Slutsatsen är att bild och medier öppnar upp för möjligheten att arbeta med olika uttrycksformer i svenskundervisningen. Det möjliggör också tillvaratagandet av elevens egna erfarenheter och att lära i samspel med andra.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Andersson Ovcina, Erica
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Rosell, Sarah
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Språkutveckling inne och ute: En litteraturstudie om svenskämnet kombinerat med utomhusundervisning som metod.2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudie har grundat sig i att underssöka uterummer som komplement i svenskundervisningen. Syftet med studien har varit ur ett didaktiskt perspektiv belysa vad forskning säger om att kombinera svenskämnet och utomhusundervisning i årskurs F-3. Fokus under litteraturstudien har varit på hur variationsrika miljöer kan ha en betydande roll för elevernas lust att lära. Litteraturstudiens bakgrund bygger på Vygotsskijs teori om att människan ser världen genom sitt språk, Deweys teori om att eleven är en värdefull resurs till sitt eget och andras lärande, Aristoteles filosofi som ugår från att sinne och praktik bör förenas i undervisningen och Jan Amos Comenius teori om den gyllene regeln som innebär att kroppens sinnen bör användas så mycket som möjligt under ett och samma undervisningstillfälle. 

  Litteraturstudiens material och metod grundar sig i framsökta vetenskapliga artiklar från olika databaser för forskningspublikationer, tidigare kurslitteratur och läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Resultatet av studien visar att utomhusundervisningen kan fungera som ett komplement till svenskundervisningen. Utomhusmiljöer kan genom samtal om till exempel omgivningen och tillsammans med kroppens sinnen gynna elevernas språkutveckling. Det framkommer ven att utomhusundervisning inte passar alla elever, genom att använda utomhusundervising som kompletterande metod i svenskundervisningen kan lärtillfället tillgodose fler elevers behov och förutsättningar.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 av 749
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf