Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 49 av 49
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Agevall, Lena
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Jonnergård, Karin
  Linnéuniversitetet, Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Krantz, Joakim
  Linnéuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn? Om dokumentstyrning av professioner2017Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  De professionellas arbetssätt befinner sig i förändring. Att följa manualer och standarder, att möta en ny typ av redovisningsansvar, extern kvalitetskontroll och krav på dokumentation utmanar på flera sätt den traditionella bilden av professioner. I Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn belyses erfarenheter av dokumentstyrning från tre professioner, revisorer, lärare och socionomer.

  Boken fokuserar vad dokumentstyrningen betyder för professionernas kunskapsbas och normbas samt hur professionernas autonomi förändras när det gäller att bedöma vad som ska göras, vad som är kvalitet i arbetet och när det gäller möjligheten att ta ett professionellt ansvar.

  De professionellas erfarenheter analyseras utifrån en modell – kunskapstriaden – vars aspekter; kännarskap, känslomässigt engagemang och utvärdering av och ansvar för eget arbete tillsammans antas utgöra en motor för utvecklingen, upprätthållandet och vidareutvecklingen av de professionellas kunskaps- och normsystem.

  Boken vänder sig till studerande inom professionsutbildningar företrädesvis på en avancerad nivå och till forskare och andra som har ett övergripande intresse för styrnings- och professionsfrågor. Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn manar också till fortsatt forskning om de professionellas villkor.

 • 2.
  Ahl, Helene
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Tillmar, Malin
  Linköping University.
  Swedish welfare state retrenchment and the call for women’s entrepreneurship to fill the void2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The last two decades have seen major welfare state retrenchment in Sweden. The public sector, which used to be a large and stable employer for women, was downsized. Public schools and public health and care services were privatized. Customer choice models were introduced. The rhetoric connected to privatization stressed the unique opportunities for women formerly employed by the state to start their own businesses in this sector, now open for competition and private initiatives. In this paper we ask what the results were. We discuss the results from a feminist perspective, i.e we ask if privatization and business ownership has improved women’s situation on the labor market, or not. The paper draws together the research findings from our own empirical research (about fifteen different studies) as well as from research done by other Nordic scholars in the field.

 • 3.
  Allard, Karin
  et al.
  Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.
  Pousette, Anders
  Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen, Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa.
  Tengelin, Ellinor
  Göteborgs universitet, Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa.
  Härenstam, Annika
  Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.
  Dellve, Lotta
  A gender perspective in the relationship between work demands, boundary setting strategies and organizational flexibility in work-family conflict among managers in the public sector2014Ingår i: Threats and possibilities facing Nordic working life: Book of abstracts and programme / [ed] Tommy Isidorsson, 2014, s. 169-169Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  It is common to view work-family dilemmas like work-family conflict as the individual’s problem despite the fact that these kinds of dilemmas often have contextual sources. The aim of the present study is to explore the experience of work-family conflict among governmental employed managers by examining work demands, boundary setting strategies and organizational flexibility at the individual and at a contextual level where both the organizational belongingness and the gender composition is examined.

  Our results show that organizational and contextual research on work-family issues contributes with knowledge about organizational aspects and processes that managers in organizations have to be aware of instead of understanding work-family dilemmas as individuals’ problems. We also conclude that a gender perspective both at the individual and at the organizational level is needed in the field of work-family research.

 • 4.
  Avby, Gunilla
  Linköpings universitet, Pedagogik och sociologi.
  Professional practice as processes of muddling through: a study of learning and sense making in social work2015Ingår i: Vocations and Learning, ISSN 1874-785X, E-ISSN 1874-7868, Vol. 8, nr 1, s. 95-113Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Using an ethnographic approach, the aim of this study was to explore how social workers learn and make sense of experiences in their daily practices. Five events that took place during an ordinary day of child investigation work are described and serve as the basis for the analysis. The findings imply that investigation work is largely a social rationalization process and that the interaction between different actors in work is a strategy to enhance the level of knowledge and contribute to learning among the professionals. Thus, learning is embedded in daily activities, for example, consulting colleagues, framing problems and building relationships. Furthermore, the findings suggest the possibility of assuming a contextualized view of reasoning, a so-called contextual rationality, which maintains that practitioners need to make judgments in a way that is sensitive to and relevant for their own contextualized settings. Contextual rationality is a reasonable strategy to deal with complex problems in daily practices that cannot be completely analysed or solved. Contextual rationality is thus not about accuracy, rather it engages individuals to find meaning and order in the complexity of modern organizations where norms, values and expectations provide frameworks for explanations. Besides offering an explanation for the basis of practice, the study identifies a variety of learning opportunities in everyday practice that could potentially be used in efforts to organize a more reflective practice to facilitate improved workplace learning.

 • 5.
  Avby, Gunilla
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Linköpings universitet, Pedagogik och sociologi.
  Nilsen, Per
  Linköpings universitet, Avdelningen för samhällsmedicin.
  Ellström, Per-Erik
  Linköpings universitet, Pedagogik och sociologi.
  Knowledge use and learning in everyday social work practice: A study in child investigation work2017Ingår i: Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206, Vol. 22, nr Supplement S4, s. 51-61Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore knowledge use and learning among social workers in everyday child investigation work. Research was undertaken in two Swedish children’s services departments. The study applied an ethnographic approach. Methods for data collection included interviews, participant observations, reflective dialogues and a documentary analysis of case files. The social workers’ knowledge sources were classified into research-based, practice-based and ordinary knowledge. The findings show that the social workers preferred practice-based knowledge, which was primarily conveyed from colleagues and previous experience, and rarely consulted knowledge from sources found outside the practice setting. Furthermore, the findings suggest that the integration of knowledge was made possible through the social workers' engagement in both a verbal and a more cognitive (tacit) reasoning activity, processes that fostered learning at work. The social workers’ learning was predominantly adaptive as they learned to handle tasks in a fairly routinized way on the basis of rules or procedures. The findings lend support to the notion that the use of different knowledge forms could potentially trigger learning in everyday social work.

 • 6.
  Bennich, Maria
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd). Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Åldrande - livsvillkor och hälsa.
  Lärmiljöer, strategier för kompetensutveckling och synen på kompetens i omsorgsarbete2015Ingår i: Tidsskrift for Arbejdsliv, ISSN 1399-1442, Vol. 17, nr 1, s. 61-77Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 7.
  Bergman, Emelie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Wallin, Ellen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Kompetensförsörjning som mål - jämställdhet som medel: Om upplevda hinder för att söka chefstjänster2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är kunskap och kompetens kritiska framgångsfaktorer för företag och organisationer. I och med detta är det av stor vikt att kompetens tillvaratas, särskilt när det kommer till rekrytering av chefer. För att göra detta anser vi att man behöver undanröja alla de irrationella faktorer som hindrar att kompetenta människor söker sig till chefstjänster. I ett könssegregerat Sverige behöver särskilt de hinder som gör att kvinnor inte når ledande positioner identifieras och undanröjas. Utifrån detta konstaterande formades syftet med denna studie; att få ökad förståelse och insikt i vad som kan upplevas som hinder för att söka chefstjänster på en statlig myndighet. Studien utgick från en fenomenologisk forskningsansats och genomfördes med kvalitativ metod. Datainsamlingen genomfördes med kvalitativa intervjuer vilka analyserades utifrån en metod, inspirerad av tematisk analys och meningskoncentrering. Resultatet visade att det finns upplevda hinder. De hinder som identifierades var bland annat; ett alltför stort fokus på manligt/kvinnligt och att kvinnor i hög grad vill vara säkra på sin förmåga innan de söker en chefstjänst. I resultatet konstaterar vi även att det till viss del finns hinder i organisationsstruktur, organisationskultur och livet utanför arbetet, men att dessa inte är lika stora som de övriga. 

  Studien ger en bild över vilka upplevda hinder för att söka en chefstjänst som kan finnas. Förhoppningen är att resultatet kan vara en hjälp i myndighetens fortsatta arbete med att få fler kvinnor till ledande positioner. En slutsats vi drar är att arbetet med att få jämn könsfördelning är komplext och att det finns risk att ett fokus på hinder i sig blir ett hinder.

 • 8.
  Black, Melissa H.
  et al.
  School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Western Australia. Curtin Autism Research Group, Curtin University, Perth, Western Australia .
  Mahdi, Soheil
  Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), Centre for Psychiatry Research; Department of Women’s and Children’s Health, Karolinska Institutet & Child and Adolescent Psychiatry, Stockholm Health Care Services, Stockholm County Council, Stockholm, Sweden .
  Milbourn, Benjamin
  School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Western Australia; Curtin Autism Research Group, Curtin University, Perth, Western Australia .
  Thompson, Craig
  School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Western Australia; Curtin Autism Research Group, Curtin University, Perth, Western Australia .
  D'Angelo, Axel
  Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), Centre for Psychiatry Research; Department of Women’s and Children’s Health, Karolinska Institutet & Child and Adolescent Psychiatry, Stockholm Health Care Services, Stockholm County Council, Stockholm, Sweden .
  Ström, Eva
  Swedish Public Employment Service, Unit for Rehabilitation and Work, Hallunda-Norsborg, Stockholm, Sweden..
  Falkmer, Marita
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Western Australia; Curtin Autism Research Group, Curtin University, Perth, Western Australia .
  Falkmer, Torbjörn
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Western Australia; Curtin Autism Research Group, Curtin University, Perth, Western Australia; Pain and Rehabilitation Centre. Department of Medical and Health Sciences, Linkoping University, Linkoping, Sweden .
  Lerner, Matthew
  Stony Brook University, Stony Brook, New York, USA..
  Halladay, Alycia
  Autism Science Foundation, New York, USA.
  Gerber, Alan
  Stony Brook University, Stony Brook, New York, USA..
  Esposito, Christopher
  Stony Brook University, Stony Brook, New York, USA..
  Girdler, Sonya
  School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Western Australia; Curtin Autism Research Group, Curtin University, Perth, Western Australia .
  Bölte, Sven
  School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Western Australia; Curtin Autism Research Group, Curtin University, Perth, Western Australia; Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), Centre for Psychiatry Research; Department of Women’s and Children’s Health, Karolinska Institutet & Child and Adolescent Psychiatry, Stockholm Health Care Services, Stockholm County Council, Stockholm, Sweden .
  Perspectives of key stakeholders on employment of autistic adults across the United States, Australia and Sweden2019Ingår i: Autism Research, ISSN 1939-3792, E-ISSN 1939-3806, Vol. 12, nr 11, s. 1648-1662Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Despite efforts to improve employment outcomes for autistic individuals, internationally their employment rates remain low. There is a need to better understand the factors influencing successful employment for autistic adults in the labor market from the perspectives of multiple keystakeholders. This study represents the second in a series of papers conducted as part of an International Society for Autism Research policy brief aimed at improving employment outcomes for autistic individuals. A community consultation methodology using focus groups, forums, and interviews was applied with autistic individuals (n = 19), family members (n = 18), service providers (n = 21), employers (n = 11), researchers (n = 5), and advocacy group representatives (n = 5) in Australia, Sweden, and the United States, aiming to identify the factors perceived to determine gaining and maintaining employment for autistic individuals. Directed content analysis, guided by the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), was conducted to investigate the key factors influencing employment outcomes for autistic individuals. Meaningful verbal concepts, or units of text with common themes, were also derived from the qualitative data and then linked and compared to the ICF Autism Spectrum Disorder (ASD) Core-sets. Across countries, activity and participation and environmental factor categories of the ICF were the most associated with employment outcomes. Results suggest that removal of environmental barriers and enhancing environmental facilitators may assist to remediate ASD-related difficulties in the workplace.

  LAY SUMMARY: This study sought to understand the perspectives of autistic individuals and key stakeholders on factors influencing if autistic adults get and keep jobs. Across Australia, Sweden, and the UnitedStates, focus groups and interviews were conducted to understand international perspectives on what helps and hinders getting and keeping a job for autistic individuals. The environment, including supports, relationships, attitudes, and services, were perceived to be the most important for workplace success. Intervention targeting barriers and facilitators in the workplace environment may support autistic adults to be successful in the labor market.

 • 9.
  Börjesson, Josefin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Melin, Karin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Personlighetsfaktorer i rekryteringsprocessen: En explorativ studie av sambandet mellan anställningsannonser och anställningsurval2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Följande examensarbete på kandidatnivå utgår från problemformuleringar kring hur personliga egenskaper, relaterade till McCrae och Costas (2002) femfaktormodell, förekommer och används i rekryteringsprocesser. Två kvantitativa studier upprättades, där den första studien testade två hypoteser gällande personliga egenskapers förekomst i (N = 192) platsannonser utifrån en innehållsanalys som analyserades med frekvensanalys och Cramérs V. Den andra studien testade två hypoteser kring rekryteringsansvarigas personlighetsfaktorer och deras bedömning av lämplig kandidat genom en enkätundersökning med (N = 30) deltagande rekryterande chefer och HR-medarbetare. Enkätverktyget bestod av två delar, där första delen utgjordes av ett befintligt validerat test och del två konstruerades av författarna. Den andra studien har analyserats med Pearsons Korrelationskoefficient för att ta reda på samband mellan variablerna som mättes i enkäterna. Resultatet i studie ett visade att samvetsgrannhet var den personlighetsfaktor som förekom i majoriteten av platsannonserna. Resultatet i studie två visade att samvetsgrannhet kan ha viss betydelse vid bedömning av lämplig kandidat (r = 0,376, p < 0,05).

 • 10.
  Cevik, Gulcan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan.
  Tuyan, Ayhan
  Leadership Behaviour in Multi-Ethnic Teams: Path-Goal Perspective2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 11.
  Dreaver, Jessica
  et al.
  School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Australia.
  Thompson, Craig
  School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Australia.
  Girdler, Sonya
  School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Australia.
  Adolfsson, Margareta
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Black, Melissa H.
  School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Australia.
  Falkmer, Marita
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Australia.
  Success Factors Enabling Employment for Adults on the Autism Spectrum from Employers' Perspective2019Ingår i: Journal of autism and developmental disorders, ISSN 0162-3257, E-ISSN 1573-3432Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Employment outcomes for individuals with autism spectrum disorder (ASD) are poor and there is limited understanding on how best to support individuals with ASD in the workplace. Stakeholders involved in the employment of adults with ASD, including employers and employment service providers have unique insights into the factors influencing employment for this population. Organisational and individual factors facilitating successful employment for adults with ASD across Australia and Sweden were explored, including the supports and strategies underpinning employment success from an employers' perspective. Three themes including Knowledge and Understanding of ASD, Work Environment and Job Match emerged, suggesting that a holistic approach was key to supporting success, with employer knowledge and understanding of ASD underpinning their ability to facilitate employment.

 • 12.
  Erlandsson, Johanna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Gårlin, Charlotte
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Om man bara öppnar en dörr, finner man femton miljoner andra dörrar: En studie om hur chefer vid IKEA Jönköping uppfattar arbetsgivarvarumärket2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks chefers uppfattning om vad som attraherar, behåller och utvecklar dem med deras arbete. Syftet är att analysera deras uppfattning av IKEA som arbetsgivarvarumärke samt se hur uppfattningen förändras under deras anställningstid. Bakgrunden till studien baseras på samspelet mellan individ och organisation samt forskning om begreppet arbetsgivarvarumärke. Studien genomförs med en kvalitativ metod och en konstruktionistisk ontologisk utgångspunkt. Empiri samlades in genom sex semistrukturerade intervjuer med chefer på IKEA Jönköping. Vilken sedan analyserades med inspiration av en fenomenografisk utgångspunkt för att finna variationer av uppfattningar. I resultatet urskiljs skillnader i hur cheferna uppfattar arbetsgivarvarumärket i de tre faserna attrahera, behålla och utveckla. Cheferna attraherades av försörjning, anställningstrygghet och personlig utveckling. Deras uppfattning om arbetsgivarvarumärket är i dag mer samstämmig där fokus ligger på organisationskultur och utveckling. Inför framtiden uppfattar respondenterna möjligheten till utveckling som en viktig del av arbetsgivarvarumärket. Genom att samla arbetet kring attrahera, behålla och utveckla personal stärks arbetsgivarvarumärket. Detta är något som kan förtydliga Human Resource avdelningens roll i organisationen.

 • 13.
  Eskilsson, Carl-Hansi
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  "Ostadig som dagen": En fenomenografisk studie av hur bemanningsanställda upplever trygghet2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 14.
  Gomér, Maria
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Kermani Magham, Shima
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Genuskonstruktioner i vardagen och arbetslivet: En studie om könsroller och chefskap2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien undersökte faktorer som kan förklara bristen på kvinnliga chefer och frågeställningarna berörde vilka egenskaper kvinnor och män tillskrev sig, om en önskvärd chef tillskrevs feminina eller maskulina egenskaper samt även könsskillnader angående balansen mellan familjeliv/arbetsliv. Ett bekvämlighetsurval gjordes på ett privat företag (n=82) och instrument som användes i undersökningen var BSRI-SE (Bem, 1974; Persson, 1999) (α=0.85) samt en omarbetad version av Work/family pressure scale (Marongiu & Ekehammar, 1999) (α=0.71). Resultatet av en One-Way ANOVA analys visade signifikanta skillnader mellan respondenterna angående femininitet (p=0,001) men inte gällande maskulinitet (p=0,103). Maskulina och feminina egenskaper var önskvärda hos en chef dock skattades maskulina egenskaper något högre än feminina egenskaper. Undersökningen visade också att männen hade lättare för att balansera familjeliv med arbetsliv. Slutsatsen blev att chefsrollen fortfarande överensstämmer något mer med den manliga normen samt att männen hade lättare för att balansera familjeliv/arbetsliv.

 • 15.
  Göransson, Sara
  et al.
  Stockholms universitet.
  Lindfors, Petra
  Stockholms universitet.
  Ishäll, Lars
  Stockholms universitet.
  Nylén, Eva Charlotta
  Stockholms universitet.
  Kylin, Camilla
  Karlstads universitet, Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Sverke, Magnus
  Stockholms universitet samt North-West University, Sydafrika.
  Dialog och kunskap om arbetsmiljö - En intervention som balanserar?2013Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 19, nr 4, s. 113-125Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Psykosociala arbetsmiljöfaktorers inverkan på hälsa och produktivitet kan sammanfattas i ett antal balanser; balanserna krav–kontroll, ansträngning–belöning, arbete–återhämtning, mål–resurser och kvantitet–kvalitet. Trots befintlig kunskap saknas interventionsstudier som fokuserat på dessa balanser. Här redovisas resultat från ett pilotprojekt där medarbetare och chefer deltog i en intervention med fokus på dialog om uppdraget och arbetsmiljöns balanser.

 • 16.
  Hannerz, Lisa
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Kommunikationen mellan arbetsplatser och invandrade praktikanter under arbetsplatspraktik: En kvalitativ studie gjord vid två företag2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka språk, ledarskaps- och organisationskulturer samt kultur

  och värderingars betydelse för kommunikation och förståelse mellan arbetsplatser och

  invandrade praktikanter. I studien som var kvalitativ, gjordes semistrukturerade

  intervjuer med totalt sex respondenter, från två olika företag. Kommunikationen och

  förståelsen förbättrades av en gemensamt god språkförståelse och om praktikanterna

  hade tillräcklig kompetens för sina arbetsuppgifter. Ledarskaps- och

  organisationskulturer utgjorde ett mindre hinder för förståelsen förutsatt att

  praktikanterna kom från liknande miljöer, däremot kan arbetsplatserna ha behövt

  tydliggöra olika roller mer för att öka praktikanterna förståelse ytterligare. Minst

  betydelse hade kultur och värderingar, förutsatt att båda arbetsplatserna och

  praktikanterna var motiverade till att följa de organisatoriska kulturerna och

  värderingarna. Organisatoriska värderingar kunde därför fylla ett pedagogiskt syfte för

  kommunikationen och förståelsen. Mer likvärdig språkförståelse, kompetens och

  värderingar verkade underlätta kommunikationen och förståelsen mellan arbetsplatserna

  och praktikanterna.

 • 17.
  Hargeby, Liv
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Sjöman, Maria
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Finns det köns- ålders- och utbildningsnivårelaterade skillnader med utgångspunkt från Herzbergs tvåfaktorsteori gällande arbetsmotivation?: - En kvantitativ enkätstudie2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Organisationer i dagens samhälle kan genom motiverade medarbetare effektivisera sin verksamhet utan att öka kostnaderna. Studiens syfte var att undersöka huruvida det finns köns- ålders- och utbildningsnivårelaterade skillnader med utgångspunkt från Herzbergs tvåfaktorsteori. Vi utförde en kvantitativ enkätundersökning (n=93) på två organisationer med hjälp av bekvämlighetsurval. Reliabilitetstestet Cronbachs alfa utfördes på enkätverktyget och visade till viss del på låg reliabilitet. Vi använde oss av One Way ANOVA och Bonferroni Post Hoc test för att analysera resultatet, vilket visade att det finns signifikanta könsrelaterade och åldersrelaterade skillnader med utgångspunkt från Herzbergs tvåfaktorsteori, men ingen signifikant utbildningsrelaterad skillnad.

 • 18.
  Hilton, Gillean
  et al.
  Department of Occupational Therapy, Central Queensland University, Melbourne, Australia.
  Unsworth, Carolyn
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Department of Occupational Therapy, Central Queensland University, Melbourne, Australia.
  Murphy, Gregory
  School of Public Health La Trobe University, Melbourne, Australia.
  The experience of attempting to return to work following spinal cord injury: a systematic review of the qualitative literature.2018Ingår i: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 40, nr 15, s. 1745-1753Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  PURPOSE: This review sought to answer the question "What are the barriers and facilitators influencing people's experience of return to work following spinal cord injury?"

  METHODS: Studies that met the selection criteria were identified, presented and critically appraised using National Institute for Health and Care Excellence guidelines. Thematic synthesis was completed with studies possessing strong methodological rigor. Synthesis and interpretation involved three stages; coding of primary data; development of descriptive themes reflective of the primary data; and establishment of analytical themes to answer the review question.

  RESULTS: Data from nine papers were included in the thematic synthesis. Several descriptive themes and three analytical themes were drawn from the data to answer the research question. Analytical themes included: a matrix of personal and environmental factors exists requiring complex navigation in order to create possibilities and opportunities for postinjury employment; the process of seeking or gaining employment shares a reciprocal relationship with the temporal nature of adjustment to spinal cord injury; and there is an intrinsic need for occupational engagement through paid employment.

  CONCLUSIONS: Returning to or gaining employment after spinal cord injury is a fundamentally difficult experience for people. Multiple strategies are required to support the navigation of the process. There is, however, a need in people with spinal cord injury, to be a worker, and with that comes the inherent benefits of being employed. Implications for rehabilitation Returning to work should be a significant focus of spinal cord injury rehabilitation. Employment is both possible and health promoting following spinal cord injury. Multiple strategies are required to support people to navigate the return to work process. It is important to be cognizant of the individual motivations for being a worker and the complexity of the adjustment process. Spinal cord injury centers can provide a consistent and supportive framework and culture of positivity about employment after spinal cord injury.

 • 19.
  Hilton, Gillean
  et al.
  Central Queensland University, Melbourne, VIC, Australia.
  Unsworth, Carolyn
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Central Queensland University, Melbourne, VIC, Australia.
  Stuckey, Ruth
  La Trobe University, Melbourne, VIC, Australia.
  Murphy, Gregory C
  La Trobe University, Melbourne, VIC, Australia.
  The experience of seeking, gaining and maintaining employment after traumatic spinal cord injury and the vocational pathways involved.2018Ingår i: Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 59, nr 1, s. 67-84Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Vocational potential in people with spinal cord injury (SCI) are unrealised with rates of employment substantially lower than in the labour force participation of the general population and the pre-injury employment rates.

  OBJECTIVES: To understand the experience and pathway of people achieving employment outcome after traumatic spinal cord injury by; classifying participants into employment outcome groups of stable, unstable and without employment; identifying pre and post-injury pathways for participants in each group and, exploring the experiences of people of seeking, gaining and maintaining employment.

  METHODS: Thirty-one participants were interviewed. Mixed methods approach including interpretive phenomenological analysis and vocational pathway mapping of quantitative data.

  RESULTS: The most common pathway identified was from study and work pre-injury to stable employment post-injury. Four super-ordinate themes were identified from the interpretive phenomenological analysis; expectations of work, system impacts, worker identity and social supports. Implications for clinical practice include fostering cultural change, strategies for system navigation, promotion of worker identity and optimal use of social supports.

  CONCLUSIONS: The findings increase insight and understanding of the complex experience of employment after spinal cord injury. There is opportunity to guide experimental research, policy development and education concerning the complexity of the return to work experience and factors that influence pathways.

 • 20.
  Jansson, Inger
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ADULT.
  Occupation and basic income through the lens of Arendt’s vita activa2019Ingår i: Journal of Occupational Science, ISSN 1442-7591, E-ISSN 2158-1576Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is a debate about the meaning and importance of paid work for individuals as well as for society. On the one hand, paid work is considered the only way to secure general welfare. On the other hand, the Jobs Strategy urged by the OECD as the only possible model for achieving welfare is questioned and challenged through the idea of basic income. While basic income is frequently discussed within other disciplines, it is scarcely raised within occupational science, despite its obvious relevance. In this article, the significance of paid work and the possible consequences of introducing basic income are raised. Paid work may have healthy effects, but for many people worldwide dependence on paid work for basic security implies unhealthy, hazardous, and unsecure circumstances. Basic income may have a substantial impact on people’s occupational patterns as well as their experiences of occupational meaning. Three underlying rationales for introducing basic income can be traced: i) abolish a bureaucratic payment transfer system and maintain consumption, ii) diminish poverty and enhance a self-determined life, and iii) deepen democratization. These three rationales are discussed through the lens of Arendt’s vita activa: labor, work and action. Rationales underlying claims for basic income have substantially different underlying ideologies and are therefore important to scrutinize. Rationales mainly building on maintaining consumption imply a risk that people are reduced to homo consumens and denizens. Developing all modalities creates opportunities for occupational justice as well as inclusion and citizenship.

 • 21.
  Jegermalm, Magnus
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Sjögren, Jessica
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Kompetens nord och syd - utbildningar för arbetslösa försörjningsstödstagare i Stockholms stad: en studie av ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och utbildningssamordnare2006Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 22.
  Johannisson, Bengt
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, EMM (Entreprenörskap, Marknadsföring, Management).
  Rylander, DavidHögskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Nationalekonomi.
  Entreprenörskap i regioners tjänst: Ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv2010Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Regioner kan ses både som mål och som medel i den omvandling som fört den traditionella industriella ekonomin in i en ny era präglad av verksamheter som använder kreativitet och annat kunskapskapital för att producera upplevelser. Mål eftersom regionerna utanför storstadsområdena svarat för en stor del av den svenska tillverkningsindustrin och följaktligen avkrävs förnyelse. Medel därför att dessa regioner besitter en stor potential att aktivera i form av nya framväxande näringar med avstamp i design, upplevelser och kulturarv.

  Denna antologi har som syfte att reflektera kring och konkret belysa på vilka sätt lokalt/regionalt främjande av entreprenörskap i kreativa näringar kan stimulera såväl den egna som den nationella utvecklingen och dessutom lägga grunden för en ’glokal’ utvecklingsstrategi där en bro slås mellan det lokala och det globala.

  Boken vänder sig till alla som har intresse för dialog mellan praktik och forskning till nytta för regional utveckling: beslutsfattare, utvecklare, samhälls-entreprenörer och entreprenörer i näringslivet liksom till högskolans forskare, lärare och studenter. Vi vill nå denna breda läsekrets dels genom att ur olika perspektiv belysa den initiativkraft som de kreativa och upplevelse-inriktade näringarna förmedlar, dels genom att praktisera interaktiva metoder, alltså arbetssätt som ser kunskap som en produkt inte bara av dialog forskare emellan utan också mellan forskare och praktiker.

  Bokens författare är 14 forskare och sex praktiker. Forskarna representerar olika discipliner: etnografi, företagsekonomi, kulturgeografi, idéhistoria, industriell organisation och statsvetenskap. De medverkande praktikerna arbetar som utvecklare och kommer från fyra regioner med olika särdrag: Jämtland, Halland, Gotland och Gnosjöregionen. Dessutom representerar de vitt skilda erfarenheter utifrån olika utvecklarroller med inriktning på industri, företag, samhälle, design och turism.

  Forskarna och utvecklarna delar ett starkt intresse för att ge läsarna inblick i de kreativa och upplevelseinriktade näringarnas framväxt och nutida betydelse. De vill inte minst förmedla insikter i hur kreativa och entreprenöriella processer kan kopplas till lärande och utveckling.

  Boken rapporterar från ett brett samverkansprojekt som initierats av KK-stiftelsen och Arbetslivsinstitutet tillsammans med fem kommuner, två länsstyr-elser, ett landsting, två regionförbund och fyra högskolor. Projektets ambition har varit att skapa bättre förutsättningar för framväxten av nya jobb och företag genom kunskaps- och kompetensutveckling inom kreativa näringar. Så kan befintliga företag utvecklas och så kan nya entreprenörer stimuleras att gå till handling genom att knyta högskolorna närmare de företag och organisationer som finns i respektive region.

  De fyra nämnda regionerna - Gnosjöregionen, Gotland, Halland och Jämtland – som samarbetar i ett FoU-nätverk är både lika och olika ifråga om storlek, geografisk lokalisering, näringsstrukturella traditioner, utmaningar de står inför respektive vilka ambitioner de uttryckt och strategier de format för att hantera sina utmaningar. Forsknings- och utvecklingsaktiviteter med sikte på nyskapande design, engagerande upplevelser och identitetsstärkande kulturarv bidrar till inspiration och lärprocesser som växlas upp av förstärkta länkar mellan samhälle-högskola-näring-kultur.

 • 23.
  Johansson, Malin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Mellqvist, Alexandra
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Socialsekreterares arbetsmiljö: En kvalitativ studie2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med studien är att undersöka och analysera socialsekreterares erfarenheter av att arbeta inom sektionen för myndighetsutövning inom barn- och ungdomsverksamheten för att få en inblick i hur de själva upplever och påverkas av eventuella hinder respektive möjligheter i arbetsmiljön. Studien bygger på kvalitativ metod och består av enskilda forskningsintervjuer. Samtliga socialsekreterare i studien beskriver sin arbetssituation som väldigt tuff med ett högt ärendeinflöde som är svårt att påverka. Många menar att det är svårt att hinna med arbetsuppgifterna inom de tidsramar som finns reglerade i socialtjänstlagen. Av resultaten i studien framgår det att socialsekreterarnas arbetsmiljö präglas av olika kulturer som inverkar på varandra, begränsar socialsekreterarnas handlingsutrymme och genererar stress. Detta har en negativ inverkan på socialsekreterarnas arbetsmiljö och leder i förlängningen till hög personalomsättning.

 • 24.
  Johansson, Rasmus
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Millennials och ledarskap: En kvalitativ studie om ledarskapspreferenser på RGB2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how generation Y in RGB (fictional name) describes different leadership preferences and to further evaluate whether RGB´s recruitment strategy aligns with those preferences. A targeted selection of organization was made followed by a targeted selection of participants which resulted in eight respondents (n=8). A qualitative approach designed as a case study was conducted. The study included both unstructured and semi-structured interviews. A pilot study was carried out to get a wider view and understanding of the complexity of the organization. A complementary interview was also performed since the organization showed an interest in comparing their recruitment strategy with the participants´ descriptions of leadership preferences. The distribution of the sample was six women and two men with varying occupational roles but with two things in common, social work and the exercise of public authority. The Pilot study, main data collection and the complementary interview was analyzed using elements from both thematic- and pragmatic analysis. The result of the study showed that the overall recruitment strategy in wide terms aligned with the leadership preferences presented by generation Y. Social competence, self-awareness and presence were central aspects which were mentioned by both participants, recruitment officer and HR-consultant.

 • 25.
  Jonnergård, Karin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Krantz, Joakim
  Linnéuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  När tanke blir regel: om dokumentstyrning av lärare och socionomer2017Ingår i: Organisation & Samhälle, ISSN 2001-9114, E-ISSN 2002-0287, nr 2, s. 56-61Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 26.
  Jonnergård, Karin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Krantz, Joakim
  Linnéuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Tråkigt på jobbet: dokumentstyrning av revisorer och lärare2017Ingår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 24, nr 3-4, s. 261-279Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim is to investigate how experiences of work amongst teachers and auditors change as a shift from input control towards action control is implemented through management by documents. The study is based on interviews with auditors and teachers with long professional experience. The result shows that action control of professionals implies that (i) the core of work shifts from being based on relationships with clients to be based on documentation; (ii) priorities change to satisfy document requirements; (iii) there is a reduction in the sense of the work being relevant. These implications reduce the professionals work-related enthusiasm. In conclusion: management by document establishes conditions that do not provide incentives for professionals to fully apply their individual capabilities, thereby also preventing professional development and learning.

 • 27.
  Jonnergård, Karin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Krantz, Joakim
  Linnéuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Usch vad tråkigt jag har: dokumentstyrningens påverkan på professionellas arbetssituation2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 28.
  Kjellström, Sofia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Avby, Gunilla
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Andersson Bäck, Monica
  University of Gothenburg.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Andersson-Gäre, Boel
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare). Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Leadership as a driver for work motivation: a study of well-functioning primary healthcare centers in Sweden2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction: Little is known about how, why, or under which circumstances work motivation is formed and linked to reforms and interventions.

  Aim: The aim of this study is to explore work motivation among professionals at well-functioning primary healthcare centers subject to a national healthcare reform which include financial incentives.

  Material & method: Five primary healthcare centers in Sweden were purposively selected for being well-operated and representing public/private and small/large units. Forty-three interviews were completed with different medical professions and qualitative deductive content analysis was conducted.

  Results: Work motivation exists for professionals when their individual goals are aligned with the organizational goals and the design of the reform. The centers’ positive management was due to a unique combination of factors, such as clear direction of goals, a culture of nonhierarchical collaboration, and systematic quality improvement work. Social processes where professionals work together as cohesive groups, and provided space for quality improvement work is pivotal in addressing how alignment is created. The units expressed a collective capacity to produce direction, alignment and commitment.

  Conclusions: The design of the reforms and leadership are essential preconditions for work motivation. Leaders need to consistently translate and integrate reforms with the professionals’ drives and values. This is done by encouraging participation through teamwork, time for structured reflection and quality improvement work. The values of the study consist of showing how a range of aspects combine for primary healthcare professionals to successfully manage external reforms, and how professionals collectively produce leadership.

 • 29.
  Kjellström, Sofia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare). Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Institutet för gerontologi. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ADULT.
  Stålne, Kristian
  Lunds tekniska högskola.
  Törnblom, Oskar
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Department of Industrial Economics and Management, KTH Royal Institute of Technology.
  The qualitative different understandings of leadership development as a potential tool for the good organization2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 30.
  Lima, T. M.
  et al.
  Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies (C-MAST), Department of Electromechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Beira Interior, Calçada Fonte do Lameiro, Covilhã, Portugal.
  Coelho, Denis A.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning. Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies (C-MAST), Department of Electromechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Beira Interior, Calçada Fonte do Lameiro, Covilhã, Portugal.
  A participatory ergonomics approach to prevention of musculoskeletal disorders in Portuguese small and medium enterprises: Ergo@Office2019Ingår i: International Journal of Human Factors and Ergonomics, ISSN 2045-7804, E-ISSN 2045-7812, Vol. 6, nr 3, s. 273-295Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A participatory ergonomics program enables a company to engage employees in its preventive strategy. This paper presents Ergo@Office, an integrated methodology devised for promoting continuous implementation of preventive measures while monitoring their effectiveness over time in a participatory manner. It consists of a straightforward and cost-effective resource which is primarily aimed at supporting the identification of the need for implementation of interventions for strategic prevention of musculoskeletal disorders. As a practitioner tool, Ergo@Office guides the deployment of a participatory approach to ergonomics in both the analysis as well as in the intervention phase. The implementation of the measures envisaged in this planning support framework result from teamwork between the OSHS (Occupational Health and Safety Services) and the employee whose work is under focus. The implemented measures should then be monitored, which will enable assessing their effectiveness and their adjustment to the labour setting in an up-to-date manner. 

 • 31.
  Lindgren Halje, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Carlsson, Nina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Employer Branding: Att attrahera, rekrytera och behålla rätt personal – En kvalitativ studie inriktad på HR:s arbete inom ingenjörsföretag2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att öka förståelsen för hur personer inom HR arbetar strategiskt med Employer Branding för att attrahera och säkerställa behovet av ingenjörer samt hur arbetet påverkar organisationens utveckling.

  Vi har genomfört en kvalitativ studie med hermeneutisk ansats och har intervjuat sammanlagt sju respondenter från tre olika ingenjörsföretag. Utifrån intervjuerna kunde vi genom hermeneutisk analysmetod kombinerat med tematisk analysmetod utvinna fyra huvudteman med tillhörande subteman.

  Resultatet visar på att företagen arbetar proaktivt med att attrahera och skapa intresse för ingenjörsyrket. Det har framkommit att värderingarna utgör en viktig del för att differentiera företag på arbetsmarknaden och att dessa bör integreras i företagens Employer Branding arbete.

  Vidare visar studien att arbetet med Employer Branding ska gå i linje med företagets affärsstrategi och mål och att det ska genomsyra hela organisationen. 

 • 32.
  Lindmark, Ulrika
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ADULT. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Oral hälsa.
  Mycket stress bland tandläkare2016Ingår i: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, nr 4, s. 46-48Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 33.
  Maijanen, Päivi
  et al.
  School of Business and Management, Lappeenranta University of Technology, Finland.
  Virta, Sari
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC). School of Communication, Media and Theatre, University of Tampere, Finland .
  Managing Exploration and Exploitation in a Media Organisation: A Capability-based approach to Ambidexterity2017Ingår i: Journal of Media Business Studies, ISSN 1652-2354, Vol. 14, nr 2, s. 146-165Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study contributes to emerging research on management of organisational tensions in the media industry. We approach the topic by utilising the concept of ambidexterity, which has hardly been applied to media organisations. The goal of this study is to provide a capability-based approach to organisational ambidexterity. Thus, we offer a new approach for analysing media management by operationalising ambidexterity with operational and dynamic capabilities.

  The study analyses what kinds of tensions ambidexterity creates between managerial operational and dynamic capabilities. The empirical analysis is based on interviews with top-level managers at the Finnish Broadcasting Company, Yle, during 2013/14. The approach is qualitative. The results are presented by using our theoretical approach of combining exploration and exploitation (ambidexterity) with sensing and seizing (dynamic and operational capabilities).

 • 34.
  Nilsen, Charlotta
  et al.
  Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet/Stockholm University, Sweden.
  Andel, Ross
  School of Aging Studies, University of South Florida, Tampa, Florida, USA.
  Darin-Mattsson, Alexander
  Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet/Stockholm University, Sweden.
  Kåreholt, Ingemar
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Institutet för gerontologi. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping). Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet/Stockholm University, Sweden.
  Psychosocial working conditions across working life may predict late-life physical function: a follow-up cohort study2019Ingår i: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 19, nr 1, artikel-id 1125Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Increasing life expectancy has made understanding the mechanisms underlying late-life health and function more important. We set out to investigate whether trajectories of change in psychosocial working conditions are associated with late-life physical function.

  METHODS: Two Swedish surveys, linked at the individual level, were used (n = 803). A psychosocial job exposure matrix was used to measure psychosocial working conditions during people's first occupation, as well as their occupation every five years thereafter until baseline in 1991. Physical function was measured in 2014. Random effects growth curve models were used to calculate intraindividual trajectories of working conditions. Predictors of physical function were assessed with ordered logistic regression.

  RESULTS: A more active job at baseline was associated with increased odds of late-life physical function (OR 1.15, CI 1.01-1.32). Higher baseline job strain was associated with decreased odds of late-life physical function (OR 0.75, CI 0.59-0.96). A high initial level followed by an upward trajectory of job strain throughout working life was associated with decreased odds of late-life physical function (OR 0.32, CI 0.17-0.58).

  CONCLUSIONS: Promoting a healthier workplace by reducing chronic stress and inducing intellectual stimulation, control, and personal growth may contribute to better late-life physical function.

 • 35.
  Nylén, Eva Charlotta
  et al.
  Department of Psychology, Stockholm University, Sweden.
  Lindfors, Petra
  Department of Psychology, Stockholm University, Sweden.
  Ishäll, Lars
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell. Department of Psychology, Stockholm University, Sweden.
  Göransson, Sara
  Department of Psychology, Stockholm University, Sweden.
  Aronsson, Gunnar
  Department of Psychology, Stockholm University, Sweden.
  Kylin, Camilla
  Department of Psychology, Karlstad University, Sweden.
  Sverke, Magnus
  Faculty of Economic and Management Sciences, North-West University, South Africa.
  A pilot-study of a worksite based participatory intervention program: Its acceptability and short-term effects on work climate and attitudes in human service employees2017Ingår i: Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 56, nr 4, s. 625-636Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Psychosocial factors, including job demands and poor resources, have been linked to stress, health problems, and negative job attitudes. However, worksite based interventions and programs targeting psychosocial factors may change employees' perceptions of their work climate and work attitudes.

  OBJECTIVE: This pilot study describes a newly developed worksite based participatory organizational intervention program that was tested in the social service sector. It is evaluated using participants' perceptions of the intervention to investigate its acceptability as a feature of feasibility and its short-term effects on work climate factors (job demands and resources) and work-related attitudes.

  METHODS: Forty employees of a Swedish social service unit provided self-reports before, during, and after the intervention.

  RESULTS: As for effects, quantitative role overload and social support decreased while turnover intention increased. Responses to an open-ended question showed that participants considered the intervention program valuable for addressing issues relating to the psychosocial work climate.

  CONCLUSIONS: Although the findings are preliminary, it was possible to carry out this worksite based participatory organizational program in this particular setting. Also, the preliminary findings underscore the challenges associated with designing and implementing this type of intervention program, thus adding to the methodological discussion on implementation and evaluation.

 • 36.
  Persson, Roland S
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Distress or satisfaction?: Talent management in higher education worldwide2017Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this report was to explore the degree to which academic staff worldwide havebeen satisfied with their work in higher education, and whether they have experienced a workenvironment conducive to creative and innovative output in teaching and research. Makinghigher education instrumental in increasing innovative output by marketisation, massification,performativity and accountability, is an explicit objective in the emerging global knowledgeeconomy. The premise underlying the study was that creative and innovative outputs areintrinsically tied to, and dependent upon, supportive and benevolent work environments. Theresearch was designed as a systematised literature review of 91 selected empirical articles andliterature reviews in multiple languages, published from 1996 until the present, representing34 countries on all continents. The analysis suggests that academics worldwide tend not tofare well under new public management, being the knowledge economy’s favoured tool ofcontrol and implementation. Contrary to expectation, however, neoliberal policies and newpublic management seem not necessarily need to be blamed for stress and workdissatisfaction. It would appear that it is rather the academic leadership and its managementwho have a key role in deciding the health and wellbeing of their staff.

 • 37.
  Persson, Roland S.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  The few, the proud and the brave: Finding, hiring and managing gifted employees in a time of talent wars2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The notion of Talent Wars is the invention of worldwide consultants McKinsey & Company and their researchers in describing the scarcity of talent deemed necessary to further global and macro-economic growth during the Fourth Industrial Revolution. Everyone wants to find and employ talent but the general understanding of what talent is, is surprisingly vague somewhat mirroring the definition crisis in Gifted Education. Because of the growing need for talent management to sustain envisioned economic development it has become essential to merge the experience of several fields of application and research to eliminate management practices based mainly on ideology and wishful thinking to make an organizational culture and climate optimal for recruited talent. Gifted education has a fair understanding of who the gifted and talented are and what they need, even though theories and identification models vary considerably. Talent Management, on the other hand, is a relatively new phenomenon but no current model includes the notion of giftedness. Outside education systems the notion of talent is mainly used as a term for human capital relating mainly to the executive leaders of tomorrow. Yet current talent management practice still divides talent into high achievers, low achievers, and several stages in between, but without knowing much of the social and psychological dynamic following different levels of ability and competence well known to most academic scholars in education and psychology. Gifted education has much to contribute to talent management. This keynote will chart this new territory and pinpoint areas of contention, agreement, pitfalls, misconceptions and best practises as culled from Gifted Education, management, as well as from the documented experience of the Google Corporation; one of the World’s most successful businesses and most popular employers.

 • 38.
  Persson, Roland S.
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Aktaş, Vezir
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  De som kan mer än du: Talent management i Googles tidevarv för särskilda begåvningar i svenska organisationer2017Ingår i: HR: Att ta tillvara mänskliga resurser / [ed] Helene Ahl, Ingela Bergmo-Prvulovic & Karin Kilhammar, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 1, s. 237-256Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 39.
  Podmetina, Daria
  et al.
  Lappeenranta University of Technology, Finland.
  Soderquist, Klas Eric
  Athens University of Economics & Business, Greece.
  Dąbrowska, Justyna
  Lappeenranta University of Technology, Finland.
  Hafkesbrink, Joachim
  Hochschule für Organisation and Management, Germany.
  Lopez-Vega, Henry
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC).
  Industrial needs for open innovation education2016Ingår i: Innovation education reloaded: Nurturing skills for the future : The open innovation handbook / [ed] Anne-Laure Mention, Arie P. Nagel, Joachim Hafkesbrink, Justyna Dąbrowska, Lappeenranta University of Technology , 2016, s. 42-60Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The first step in the OI-Net project was to collect information on the industrial needs for open innovation education. For this purpose, the first European Survey on Identification of Industrial Needs for Open Innovation Education was developed and launched. The OI-Net project partners collected over 500 responses from European companies (large, SMEs, and micro firms). This study responds to the challenge of creating a European-wide open innovation policy (Chesbrough, Vanhaverbeke, Lopez-Vega & Bakici, 2011) that attracts qualified and experienced researchers to boost R&D, entrepreneurship and links between industry and society in Europe. This chapter provides a summary of the key findings derived from the survey, including such indicators as the variety and intensity of open innovation practices adopted by companies, their experience and future ambitions in open innovation adoption, and the key organizational competences defining the open innovation capability of a firm. In addition to analyzing organizational capabilities and open innovation adoption practices on the company level, employees’ individual skills associated with open innovation implementation were studied. This resulted in one of the core findings of the project - the Open Innovation Specialist Competences Profile consisting of the most important skills and abilities that specialists in open innovation should possess. These findings bring new knowledge to companies’ HR and innovation management; to their hiring policy, to employees’ training and education practices, and at the same time, provide Higher Education Institutions (HEIs) with a competence framework, based on which open innovation education can be planned. Thus, the impact of this chapter includes: 1) enhancing academic research, 2) providing new instruments for academic teaching, and 3) guiding companies in the relevant skills for open and collaborative innovation.

 • 40.
  Schedin, Mathilda
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Bondenius, Karolina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Kommunikationens förebyggande funktion på sjuksköterskors upplevda arbetsmiljö: En kvalitativ fallstudie på en psykiatrisk intensivvårdsavdelning2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka huruvida kommunikationen mellan medarbetare på en psykiatrisk intensivvårdsavdelning kan fungera som ett förebyggande verktyg för medarbetarnas upplevda psykosociala arbetsmiljö. Studien är genomförd med en kvalitativ metod där empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med sju medarbetare på en psykiatriska intensivvårdsavdelning. Empirin har tolkats genom en hermeneutisk ansats. Resultatet av studien visar att den interna kommunikationen mellan medarbetarna har en stor inverkan för den upplevda arbetsmiljön. På grund av den studerade avdelningens stundtals påfrestande och stressiga arbetssituation var de faktorer som påtalades som viktigast för att må bra på arbetet sammanhållning, förtroende, öppen kommunikation och humor. Dessa framkommer genom studien vara kommunikativa verktyg som går att arbeta förebyggande för att främja välmående på arbetsplatsen.

 • 41.
  Scott, Melissa
  et al.
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Jacob, Andrew
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Hendrie, Delia
  School of Public Health, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Parsons, Richard
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Girdler, Sonya
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Falkmer, Torbjörn
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Falkmer, Marita
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Employers' perception of the costs and the benefits of hiring individuals with autism spectrum disorder in open employment in Australia2017Ingår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 12, nr 5, artikel-id e0177607Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research has examined the benefits and costs of employing adults with autism spectrum disorder (ASD) from the perspective of the employee, taxpayer and society, but few studies have considered the employer perspective. This study examines the benefits and costs of employing adults with ASD, from the perspective of employers. Fifty-nine employers employing adults with ASD in open employment were asked to complete an online survey comparing employees with and without ASD on the basis of job similarity. The findings suggest that employing an adult with ASD provides benefits to employers and their organisations without incurring additional costs.

 • 42.
  Scott, Melissa
  et al.
  Curtin University, School of Occupational Therapy and Social Work, Perth, Australia.
  Milbourn, Benjamin T.
  Curtin University, School of Occupational Therapy and Social Work, Perth, Australia.
  Falkmer, Marita
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Curtin University, School of Occupational Therapy and Social Work, Perth, Australia.
  Black, Melissa H.
  Curtin University, School of Occupational Therapy and Social Work, Perth, Australia.
  Bölte, Sven
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Halladay, Alycia K.
  Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick, United States.
  Lerner, Matthew D.
  Stony Brook University, Department of Psychology, Stony Brook, United States.
  Taylor, Julie Lounds
  Vanderbilt University Medical Center, Nashville, United States.
  Girdler, Sonya J.
  Curtin University, School of Occupational Therapy and Social Work, Perth, Australia.
  Factors impacting employment for people with autism spectrum disorder: A scoping review2019Ingår i: Autism, ISSN 1362-3613, E-ISSN 1461-7005, Vol. 23, nr 4, s. 869-901Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to holistically synthesise the extent and range of literature relating to the employment of individuals with autism spectrum disorder. Database searches of Medline, CINAHL, PsychINFO, Scopus, ERIC, Web of Science and EMBASE were conducted. Studies describing adults with autism spectrum disorder employed in competitive, supported or sheltered employment were included. Content analysis was used to identify the strengths and abilities in the workplace of employees with autism spectrum disorder. Finally, meaningful concepts relating to employment interventions were extracted and linked to the International Classification of Functioning, Disability and Health Core Sets for autism spectrum disorder. The search identified 134 studies for inclusion with methodological quality ranging from limited to strong. Of these studies, only 36 evaluated employment interventions that were coded and linked to the International Classification of Functioning, Disability and Health, primarily focusing on modifying autism spectrum disorder characteristics for improved job performance, with little consideration of the impact of contextual factors on work participation. The International Classification of Functioning, Disability and Health Core Sets for autism spectrum disorder are a useful tool in holistically examining the employment literature for individuals with autism spectrum disorder. This review highlighted the key role that environmental factors play as barriers and facilitators in the employment of people with autism spectrum disorder and the critical need for interventions which target contextual factors if employment outcomes are to be improved. 

 • 43.
  Seing, Ida
  et al.
  Linköpings universitet.
  Ståhl, Christian
  Linköpings universitet.
  Nordenfeldt, Lennart
  Linköpings universitet.
  Bülow, Pia H.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Ekberg, Kerstin
  Linköpings universitet.
  Avstämningsmötet som arena för förhandling om arbetsförmåga2011Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 88, nr 5, s. 408-417Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I studien analyseras på vilka grunder individers arbetsförmåga bedöms, med utgångspunkt i nio avstämningsmöten mellan sjukskrivna, Försäkringskassan, sjukvården och arbetsgivare. Fokus riktas mot hur parterna diskuterar och resonerar om arbetsförmåga och hur aktörerna ser på sin och övriga parters roll i rehabiliteringsprocessen. Avstämningsmötena utmärktes av en förhandling om arbetsförmåga och vilka aktörer som hade rehabiliteringsansvaret för den sjukskrivne. Studien visar att sjukskrivnas arbetsförmåga i hög grad bestämdes av arbetsgivarens anpassningsmöjligheter. Bedömningen av arbetsförmåga grundades således i praktiken på relationen mellan individens förmåga och arbetets förutsättningar. Studien visar också hur läkares arbetsförmågebedömningar, trots att de ibland bygger på osäkra uppskattningar, används som objektiva expertutlåtanden i diskussioner om sjukpenning och återgång i arbete.

 • 44.
  Stahre, Nina-Maria
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation. 880820-5903.
  Dahlqvist, Lovisa
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Kompetensbaserad rekrytering: En kvalitativ studie om chefers upplevelse av kompetensbaserad rekrytering i Region Jönköpings län2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka rekryterande chefers uppfattning om verktyget kompetensbaserad rekrytering (KBR) samt utfallet av implementeringen av verktyget i Region Jönköpings län. Studien har även ett övergripande syfte att undersöka om chefers attityder påverkar användningen av verktyget. Datainsamlingen är av kvalitativt slag och samlats in via semistrukturerade intervjuer som tolkats med en hermeneutistisk ansats.

  Studiens resultat visar att större delen av cheferna generellt har en positiv inställning till KBR. Majoriteten upplever att verktyget har hjälp dem att få en tydlig struktur vid rekrytering vilket bidrar till att cheferna ser till kompetensen och vågar frångå sin magkänsla. Enligt cheferna bidrar verktyget till att rekryteringsprocessen blir kvalitetssäkrad och motverkar felrekryteringar. Flertalet av cheferna beskriver att de fick bra med information och stöd vid implementeringen av verktyget. Avslutningsvis tyder studiens resultat på att chefernas attityd påverkar hur KBR verktyget används.

 • 45.
  Söderlind, Frida
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Michaela, Österdahl
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Strategisk kompetensutveckling: En organisations strategiska förhållningssätt till kompetensutveckling2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna fallstudie undersöks hur en kompetensbaserad personalstrategi ter sig inom en organisation. Då det är ett brett område har en avgränsning gjorts och det är enbart kompetensutveckling som berörs. Syftet är att skapa förståelse för det strategiska förhållningssättet till kompetensutveckling inom en organisation. Inom ramen för våra forskningsfrågor undersöks också de verktyg och metoder som en organisation använder sig av för att utveckla rätt kompetens samt de hinder och utmaningar som finns. Det har av tidigare forskning framkommit att ett strategiskt förhållningssätt är avgörande för en organisations överlevnad och framgång. Det finns en samstämmighet kring att organisationer vid valet av kompetensutvecklingsinsatser behöver utgå från verksamhetens behov, kundkrav och framtida mål för att bli gynnsamma. Syftet för insatserna blir därmed avgörande och en central del i det strategiska förhållningssättet till kompetensutveckling. Studien utgår från en fenomenologisk ansats och insamling av data har skett med hjälp av sju semi-strukturerade intervjuer med öppna frågor som utgått från tydliga teman. Studiens intervjuer har genomförts i en politiskt styrd organisation med cirka 5000 anställda och analysen av dessa intervjuer har skett enligt en femstegsmodell där vi avsett att synliggöra de mest väsentliga beståndsdelarna av fenomenet. Studien har tydliggjort hur organisationens strategiska förhållningssätt ser ut och också tydligt påvisat faktorer som gör det svårt att upprätthålla. De verktyg och metoder organisationen använder sig av är exempelvis webbaserad utbildning, ständiga förbättringar, nätverk, händelsehanteringssystem, en utbildningsplattform samt ett formulär för utbildningsförfrågningar. De hinder och utmaningar som synliggjorts är exempelvis utomstående faktorer, ekonomi, ansvarsfördelning och samverkan. Vår studie har också bidragit till en insikt i hur viktigt det är att noga överväga vilken metod som bör användas vid olika typer av kompetensutvecklingsinsatser. Det är viktigt att inte låta fokus hamna på att genomföra det minst kostsamma, utan låta valet av metod syfta till att ge det mest effektiva lärandet. Det är viktigt att i varje skede göra strategiska avvägningar som inte enbart har sin grund i ekonomiska perspektiv vad gäller besparingar och minskade kostnader. Ett intressant område till vidare forskning ser vi i chefsperspektivet. Vi finner detta intressant då det både genom tidigare forskning och genom vår egen studie tydligt har framgått att chefer har en nyckelroll och det finns därför ett intresse att närmre undersöka den roll som chefer delegeras i kompetensutvecklingsinsatser och vilka möjligheter de har i arbetet med dessa frågor.

 • 46.
  Thilén, Frida
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Pettersson, Elin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Talent Management: Utan Talent Management?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att kontrastera en utvald organisations strategier för att attrahera, behålla, utveckla och avveckla de viktigaste resurserna mot Talent Management och dess komponenter. Studien ämnar således mot att göra en kontrastering mellan traditionellt kompetensförsörjningsarbete mot det mer moderna konceptet Talent Management. Författarna har valt att undersöka detta genom att samla empiri från intervjuer med sex medarbetare kombinerat med analys av interna dokument. Resultatet visar att delar av myndighetens arbete med kompetensförsörjning kan likställas med Talent Management men att vissa komponenter är uteblivna. Baserat på resultatet framhålls i resultatdiskussionen att myndigheten möter stora utmaningar gällande enhetligt arbete med kompetensutveckling, kompetensförsörjning och ledarskap på grund utav det delegerade ansvaret från central nivå. I slutskedet av avsnittet för resultatdiskussion redovisas även en sammanfattande slutsats som grundar sig i ett framgångsrikt arbete inom blocken attrahera och avsluta samtidigt som arbete inom blocket behålla och utveckla varierar inom organisationen, dels på grund av delegerat ansvar. Slutligen presenteras förbättringsförslag inom organisationen och vidare forskning inom ämnet. 

 • 47.
  Thude, Bettina Ravnborg
  et al.
  Department of Centre for Quality, Region Syddanmark Center for Kvalitet, Middelfart, Denmark.
  Juhl, Andreas Granhof
  Institute for Communications, Århus Universitet, Aarhus, Denmark.
  Stenager, Egon
  Department of Neurology, Hospital of Southern Jutland, Focused Research Unit in Neurology, Aabenraa, Denmark.
  von Plessen, Christian
  Department of Regional Health Research, University of Southern Denmark, Sønderborg, Denmark.
  Hollnagel, Erik
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  Staff acting resiliently at two hospital wards2019Ingår i: Leadership in Health Services, ISSN 1751-1879, E-ISSN 1751-1887, Vol. 32, nr 3, s. 445-457Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  PURPOSE: The purpose of this paper is to understand how the hospital staff (nurses and physicians) at two hospital wards have coped with everyday work having leaders in conflict or longer periods without one or the other leader and whether the way the staff handled the challenges was resilient.

  DESIGN/METHODOLOGY/APPROACH: Through semi-structured interviews with the staff at the two wards, the authors analysed how the staff were working, if they had cooperation and interdisciplinary cooperation, how they would handle uncertainties and how they coped with the absence of their leaders.

  FINDINGS: The staff at both wards were handling the everyday work in a resilient way. The authors argue that to increase the resilience in an organisation, leaders should acknowledge the need to establish strong emotional ties among staff and at the same time ensure role structures that make sense in the everyday work.

  ORIGINALITY/VALUE: This study reports on original work and shows what decision makers could do to increase resilience in an organisation. This paper shows that the organisational context is important for the staff to act resiliently. As leaders come and go, it can be important for the stability of the organisation to promote the staff in acting resiliently independent of the leader situation.

 • 48.
  Törnblom, Oskar
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Managing complexity in organizations: Analyzing and discussing a managerial perspective on the nature of organizational leadership2018Ingår i: Behavioral Development, ISSN 1942-0722, Vol. 23, nr 1, s. 51-62Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Alternative ways of organizing are emerging, questioning and challenging conventional assumptions regarding organizational structures, managerial roles, and leadership. In addition, new emerging industries, such as the Internet industry, possibly fuel the development of new ways of organizing. This article examines and discusses stratified systems theory in terms of its key concepts, constructs, support, and limitations, as well as discussing its perspectives and underlying assumptions, applicability in academic research, and usefulness for practitioners. The theory is positioned as a modernistic approach and an early attempt, and, in some ways, a contribution to the integration of leadership and organizational theory, and of theory and practice. From the practitioner’s perspective, this article provides no general academic support for the proposed value of applying the theory and its extension for organizational design and improvement. However, applicability of the theory in contemporary research has some support, but there are differences in its support, and limitations to the key concepts and constructs should be considered. This article calls for further research exploring the support and limitations of the key concepts and constructs from theories within the field of adult development, and furthermore, research that explores what is really new regarding hierarchical structures, managerial roles, and leadership in new types of organizations. Finally, research that explores how organizational design can shape and leverage leadership development is called for.

 • 49.
  Törnblom, Oskar
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Stålne, Kristian
  Malmö University, Malmö, Sweden.
  Kjellström, Sofia
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Analyzing roles and leadership in organizations from cognitive complexity and meaning-making perspectives2018Ingår i: Behavioral Development, ISSN 1942-0722, Vol. 23, nr 1, s. 63-80Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Organizations can be seen as social systems with hierarchical structures and roles at different levels of complexity with correspondingly different complexity of tasks. This article applies the perspectives of two theories from the field of adult development, namely, the model of hierarchical complexity (MHC) and ego development theory (EDT) to analyze stratified systems theory (SST). Although the theories are not regarded as strictly comparable and commensurable on account of differences in basic assumptions and methods of the theories, the analysis leads to the conclusion that descriptions of role complexity and individual capabilities in SST, to some extent, correspond to descriptions of developmental levels according to the MHC and EDT. Both comparisons support the notion that task and leadership complexity increases with organizational level, and thereby demonstrates support for the existence of qualitatively different levels of leadership. However, based on the methodological choices of the study, it is beyond the scope of the article to validate the key concepts, constructs in SST, as well as provide support or nonsupport for the proposed value of application in practice. Furthermore, we point out the lack of a more thorough analysis and comparison between the theories built on rich empirical material. Nevertheless, we conclude that the MHC, EDT and SST are fruitful lenses that can further the understanding of organizations as social systems with hierarchical structures.

1 - 49 av 49
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf