Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 861
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aakula, Anna
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  "Det där med delaktighet - det är nog lite begränsat det": Professionellas perspektiv på kognitivt funktionshindrades delaktighet vid flytt till egen bostad.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att ur professionellas perspektiv undersöka hur personer med kognitiva funktionshinder är delaktiga i beslut gällande flytt till egen bostad samt hur professionellas handlingsutrymme påverkar besluten. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med hermeneutisk ansats och kvalitativ innehållsanalys som bearbetningsmetod. Intervjuer gjordes med fem anställda, de flesta av dem socionomer inom en offentlig organisation som producerar tjänster för personer med kognitiva funktionshinder. Resultatet visar att personer med kognitivt funktionshinder har begränsad delaktighet och få valmöjligheter i beslut gällande flytt till egen bostad. Delaktigheten påverkas av klientens och socialarbetarens förmåga att kommunicera med varandra men trots det användes inga kommunikationshjälpmedel i utredningen. Anhöriga antar ofta rollen som klientens tolkningsföreträdare och när det gäller beslut om flytt till egen bostad är det anhöriga som tar beslutet oberoende klientens grad av funktionshinder. Socialarbetarna upplever sig styrda av överordnade men det hindrar dem inte från att ibland överskrida det formella handlingsutrymmet för att göra det som de anser vara det bästa för klienten.

 • 2. Aartsen, Marja
  et al.
  Béland, Daniel
  Edmondson, Ricca
  Ginn, Jay
  Komp, Kathrin
  Nilsson, Magnus
  Karlstads universitet, Avdelningen för sociala studier.
  Perek-Bialas, Jolanta
  Sorensen, Penny
  Weicht, Bernard
  Ageing in the light of crises: Economic crisis, demographic change, and the search for meaning2012Report (Other academic)
 • 3.
  Abbass Nagim, Tony
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Molin, Jonas
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Psychopaths in the media: Criminals, madmen or hidden among us?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When society is viewed in a social constructive manner, the social worker is as affected as the general population by the media and the image it portrays. A prejudice or bias social worker will not be as effective in his work as his intentions are.

  The purpose of this thesis was to discover if there are any visible cultural differences in the usage and description of the concept of psychopathy or a psychopath himself in the media, more specifically, daily newspapers. There are three American newspapers and three Swedish newspapers examined in this study.

  The study is based on a quantiative content analysis of articles published between 1st of January 2008 and 1st of July 2012. The collected data is categorized where the articles can fall under one or more of five available categories. Even though no clear results occurred, some interesting indications are visible between American newspapers and Swedish newspapers, but more so between different American newspapers. Psychopaths, people with an Antisocial Personality Disorder, are most frequently mentioned as criminals or maniacs/madmen in both countries with a modestly higher percentage for the United States of America.

  Download full text (pdf)
  Bachelor thesis Molin & Abbass
 • 4.
  Abraham, Daniella
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Moayed Babke, Mariana
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Varför stannar hon?: En kvalitativ studie av kvarhållande mekanismer i biografiska skildringar av kvinnors erfarenheter av mäns våld i nära relation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abrahamsson, Tobias
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Matin, Hossein
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Familjestruktur, föräldrainsyn och vänners inverkan på ungdomsbrottslighet: En kvantitativ studie där resultat från LoRDIA, rörande risk- och skyddsfaktorer för brott, studeras samt jämförs med tidigare resultat från BRÅ:s skolundersökning2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to examine risk- and protective factors connected to juvenile delinquency. To accomplish this, data from the research project LoRDIA (Longitudinal Research on Development In Adolescence) will be examined, and the results will then be compared with the results from the school study done by BRÅ (The Swedish National Council for Crime Prevention). The theoretical framework of this study is based on social development theory. LoRDIA:s study is carried out on 1441 adolescents attending grades 8 and 9 between the ages of 13–17 (with an age average of 14,8 years). Also, parental monitoring and its effect on risk- and protective factors are examined. Comparisons between the two studies show that there are similarities in general, where boys as well as if the parents of the adolescent are divorced/separated exhibit greater risk associated with delinquent behaviour. Both of these risk factors are connected to a lack of parental monitoring. An insufficient parental monitoring where mainly connected to if the adolescents parents were divorced/separated and the adolescent alternated between living with its parents. The study also show that the crime rates differ between the municipalities participating in the LoRDIA:s study. All results generated by this study are of value for crime prevention in social work. Further research are however required in order to concretely implement the findings in practice.

 • 6.
  Adam, Sandra
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Department of Social Work.
  Göransson, Rebecka
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Department of Social Work.
  I vilken utsträckning tar nordisk forskning hänsyn till barn som upplevt våld?: En scoping review om konsekvenser för barn som upplevt våld i nära relation utifrån barndomssociologin och ett intersektionellt perspektiv2022Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: I vilken utsträckning tar nordisk forskning hänsyn till barn som upplevt våld? – En Scoping review om konsekvenser för barn som upplevt våld i nära relation utifrån barndomssociologin och ett intersektionellt perspektiv.

  Författare: Sandra Adam & Rebecka Göransson

  Handledare: Nina Åkerlund

  Examinator: Tina Olsson

  Följande uppsats är en litteraturstudie i form av en scoping review på redan befintlig forskning om barns konsekvenser av att ha upplevt våld i nära relation.

  Bakgrund: Var tionde barn i Sverige har upplevt våld i nära relation. Våld mot barn i nära relationer är ett relativt nytt forskningsområde och ett utbrett folkhälsoproblem. I flertalet fall av våld i nära relation finns det barn i hushållet. Forskning visar på att barn är sårbara och att våldet leder till psykiska, beteendemässiga och sociala konsekvenser. Våld mot barn går även att ses som en försvårande omständighet när det dessutom sker av barnets omsorgspersoner. Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån barndomssociologin och det intersektionella perspektivet studera forskning från Norden som involverar barn som har upplevt våld i nära relationer. Metod: En sammanställning av 17 vetenskapliga artiklar gjordes genom en scoping review utifrån Arksey & O´malleys modell. Artiklarna togs fram genom sökningar i två olika databaser och därefter gjordes en kvalitetsgranskning av alla 17 artiklar. Analysen är teoridriven, vilket innebär att resultatet analyserades utifrån barndomssociologin och ett intersektionellt perspektiv som därefter delades in i över- och underteman. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudteman och tio underteman. Det första huvudtemat belyser synen på barn i nordisk forskning; hur barn beaktas och hanteras. Analysen visar att barn hanteras en homogen grupp i flera avseenden. Det andra huvudtemat är konsekvenser av våld vilket belyser olika våldsformers lång- och kortsiktiga konsekvenser för barn. Olika våldsformer påverkar barn på olika sätt, men tenderar att överlappa varandra i flesta fall. Det tredje temat handlar om hur våldet får olika konsekvenser för olika barn. Här lyfts forskningens representation av kön och ålder, närmare bestämt pojkar, flickor, små barn och ungdomar. Slutsats: Barn som utsätts för våld i nära relation är olika och bör därför hanteras som en heterogen grupp både i forskning och praktiskt socialt arbete. 

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Granlund, Mats
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Björck-Åkesson, Eva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Ibragimova, Nina
  Pless, Mia
  Exploring changes over time in habilitation professionals' perceptions and applications of the International Classification of Functioning, Disability and Health, version for children and youth (ICF-CY)2010In: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 42, no 7, p. 670-678Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective:This study explored how professionals in interdisciplinary teams perceived the implementation of the World Health Organization’s International Classification of Functioning, Disability and Health, version for Children and Youth (ICF-CY) in Swedish habilitation services.

  Design:Descriptive longitudinal mixed-methods design.

  Methods:Following participation in a 2-day in-service training on the ICF-CY, 113 professionals from 14 interdisciplinary teams described their perceptions of the implementation of the ICF-CY at 3 consecutive time-points: during in-service training, after 1 year, and after 2.5 years.

  Results:Implementation of the ICF-CY in daily work focused on assessment and habilitation planning and required adaptations of routines and materials. The ICF-CY was perceived as useful in supporting analyses and in communication about children’s needs. Professionals also perceived it as contributing to new perspectives on problems and a sharpened focus on participation.

  Conclusion:Professionals indicated that the ICF-CY enhanced their awareness of families’ views of child participation, which corresponded to organizational goals for habilitation services. An implementation finding was a lack of tools fitting the comprehensive ICF-CY perspective. The study points to the need for ICF-CY-based assessment and intervention methods focusing on child participation.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 8.
  Agevall Gross, Lotta
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Denvall, Verner
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Kjellgren, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Skillmark, Mikael
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Brottsoffer i indikatorland: Öppna jämförelser inom socialtjänstens brottsofferstödjande arbete2015In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, E-ISSN 2003-5624, Vol. 22, no 3-4, p. 341-358Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Crime victims in Indicatorland – Open comparisons in the social services’ work with victim support

  Since the 90s there have been extensive changes in the public sector, such as rationalization and increasing demands for documentation and review. The changes have also affected the social services’ victim support work that has increasingly been subject to various forms of regulation, such as requirements for monitoring, evaluation and quality assurance. This article aims to examine one of the monitoring systems applied in the victim support work: the instrument of open comparisons. This article is based on an exploratory study of the local organization of crime prevention in two municipalities and analyses how the processes of open comparisons are organized at local, regional and central levels. The empirical data consists of documents such as legal sources and handbooks from e.g. the National Board of Health and Welfare and the Swedish Association of Local Authorities and Regions, as well as documents obtained locally in the two municipalities. Furthermore, interviews were conducted with professionals working on different organizational levels. 

  Analytically the study has been inspired by programme theory, which made it possible to concentrate on clarifying the operational idea in which open comparisons are based and capturing the consequences in the two cases. 

  The study shows that open comparisons have been implemented without support from existing research. However, strong normative support for open comparisons exists within governmental agencies and the Swedish Association of Local Authorities and Regions. They are included as one of many elements of New Public Management and result in changes in the victim support work. In contrast to present visions, the performance is not affected to any significant extent. In contrast, a comprehensive administration is created, where employees of municipalities are supposed to collect data, register information and analyse the results generated by the open comparisons.

 • 9.
  Agevall Gross, Lotta
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Denvall, Verner
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Skillmark, Mikael
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Fighting men`s violence against woman in the age of evidence and NPM2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Men's violence against women is a widespread global problem and a serious threat to women's health. This symposium will report from a study in Sweden that studies mechanisms that influence the design of interventions contesting domestic violence in two cities.

  The symposiums three presentations will answer the following questions:

  1. Given the fact that the organizations face many different views and ideologies; how does this affect the ways the problem of domestic violence is represented?

  2. In what way affects ideas from performance measurement and new public management the interventions?

  3. In what way are the social services organizing towards an evidence-based practice in this field?

  Presentation 1 Interpersonal violence-From policy to local practice

  Presentation 2 Open Comparisons in social work

  Presentation 3 Negotiating in risk assessment practices

 • 10. Agevall Gross, Lotta
  et al.
  Skillmark, Mikael
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Brottsoffer i indikatorland: en analys av programidén och implementeringen av Öppna jämförelser inom brottsofferområdet2015In: Presentation på Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens, 10 november 2015, Stockholm, 2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Idén om mål- och resultatstyrningen har fått stort genomslag i offentlig förvaltning. Det brottsofferstödjande arbetet som riktas mot våldsutsatta personer har liksom andra ansvarsområden inom socialtjänstens verksamhetsfält mött ökade krav på att säkra och redovisa kvalitet. Öppna jämförelser är ett instrument som används inom offentlig verksamhet för att mäta, offentliggöra och jämföra kvaliteten av det arbete som bedrivs. År 2012 lanserades för första gången öppna jämförelser inom brottsofferområdet. I studien analyseras Öppna jämförelsers programidé och dess implementering inom brottsofferområdet. Empirin utgörs av för studiens syfte, relevanta styrdokument samt intervjuer med aktörer på central nivå (Socialstyrelsen och SKL), regional nivå (Länsstyrelsen) samt lokal nivå (två fallkommuner i södra Sverige) Fokus riktas mot hur de har arbetat med Öppna jämförelser och vilka erfarenheter de har gjort. 12 I presentationen av studien visar författarna hur Öppna jämförelser avseende stöd till brottsoffer inte fått det genomslag som regeringen förutsatt. Den politiska styrningen är tydlig samtidigt som de olika ”intressenter” som Öppna jämförelser är tänkt att vara till för i praktiken givits en marginaliserad position

 • 11.
  Ahlstedt, Nora
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dept. of Social Work.
  Dahlgren, Carolin
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dept. of Social Work.
  Kunskap & kompetens: En kartläggning av socialsekreterares upplevda kunskap och kompetens om våld i nära relationer och våldsutövare2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social services in Sweden are tasked with preventing domestic violence through support for victims of violence, children who have witnessed or been exposed to violence and perpetrators of violence. Today’s discourse of domestic violence originates from the gender equality policy which ultimately explains domestic violence as a problem linked to inequality between the sexes. Although, the view of what is classified as violence or problematic violence has varied throughout times. New legislation in 2021 expanded social services responsibility for perpetrators of violence. This study aims to explore how social workers who meet families experience their knowledge and competence in working with domestic violence and perpetrators of violence. The knowledge and skills that are explored is based on those specified in the National Board of Health and Welfare's general advice and guidelines for domestic violence and according to previous studies. Our study is based on a quantitative method with online survey as data collection method and reports answers from the 55 social workers who participated.

  The results of the study show that the social workers reported their knowledge and competence to detect violence and work with different target groups relatively unanimously. However, differences were seen in perceived knowledge for different parts of domestic violence as well as between different competencies and skills to work with victims of violence, children and perpetrators of violence. The social workers who often or always asked about violence, estimated their knowledge and competence higher compared to the social workers who rarely asked about violence. The results of the study also show that the social workers who had one or more days of training on perpetrators of violence felt they had higher competence than those who received little or no training. The results of the study are discussed in relation to social services' responsibility for domestic violence and the knowledge and skills social workers should possess according to the general advice and guidelines. Furthermore, previous research, Abbott's theory of professions and social workers' knowledge development are highlighted.

 • 12.
  Ahlström, Gerd
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work.
  Wadensten, Barbro
  Uppsala University.
  Encounters in close care relations from the perspective of personal assistants working with persons with severe disablility.2010In: Health & Social Care in the Community, ISSN 0966-0410, E-ISSN 1365-2524, Vol. 18, no 2, p. 180-188Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden adults with major and sustainable disabilities can be granted publicly financed support in the form of personal assistance after assessment and decision-making in accordance with government rules. The purpose of the present study was to explore more deeply the encounters in close care relations between personal assistants and disabled persons of working age, as well as the prerequisites for and obstacles to the success of such encounters, this from the perspective of the personal assistants. Thirty-two personal assistants (22- to 55-year old) who worked for 32 persons with serious neurological diseases living at home were interviewed. The transcribed unstructured interviews were qualitatively analysed using latent content analysis. The analyses resulted in five main themes: Perceptive awareness, Entering into the other's role, Mutuality, Handling the relationship and Personal difficulties facing the assistant. These themes illustrated that a prerequisite for the encounter's being meaningful is that the assistant should be able to observe and understand the unique needs of the disabled person. The assistant must furthermore be able to put herself/himself into the other person's position. It is also important that the personal chemistry between the assistant and the disabled person should be good. Being able to share feelings and interests with the functionally impaired person provides the assistant with positive emotional confirmation of a good relationship. A distressing dilemma the assistant faces is that of distinguishing between the working relationship and the personal friendship. In this borderline area are found experiences, feelings and events that the assistant may view as negative or even unacceptable. This study contributes to the understanding of the complexity underlying the daily community care of disabled persons with an extensive need for care and assistance.

 • 13. Ahnfeldt, Klara
  et al.
  Manu, Jennifer
  "Man drar åt samma håll": En kvalitativ studie om samverkan kring prostitution i en mellanstor svensk kommun2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to increase insight into the collaboration of different organisations that work against prostitution in a Swedish municipality. With this purpose as a basis, four research questions were formulated: How do different organisations working against prostitution in the municipality collaborate? Which factors promote collaboration between these organisations? Which factors inhibit collaboration between these organisations? What areas of improvement exist in regards to collaboration? The analysis is qualitative and based on semi-structured interviews with six organisations that work against prostitution in different ways. The interviewed organisations include government-controlled organisations as well as non-governmental organisations. In this study, the empirical data has been analysed with a deductive approach based on a set of themes. These themes are formed with the purpose and issue of this study in mind. The themes are “how different organisations in the municipality describe the collaborative work”, “factors promoting collaboration”, “factors inhibiting collaboration” and “areas of improvement”.

  Key words: collaboration, prostitution, promoting factors, inhibiting factors, areas of improvement 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14. AlBuhairan, F.
  et al.
  El Sayed, D.
  Olsson, Tina M.
  Cigarette and shisha smoking among adolescents in Saudi Arabia: determinants and implications2015Conference paper (Refereed)
 • 15.
  Albuhairan, Fadia
  et al.
  Department of Pediatrics, King Abdulaziz Medical City, Riyadh, Saudi Arabia ; King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences, Riyadh, Saudi Arabia ; King Abdullah International Medical Research Center, Riyadh, Saudi Arabia.
  Olsson, Tina M.
  King Abdullah International Medical Research Center, Riyadh, Saudi Arabia ; School of Social Work, Lund University, Lund, Sweden.
  Advancing adolescent health and health services in Saudi Arabia: exploring health-care providers training, interest, and perceptions of the health-care needs of young people2014In: Advances in Medical Education and Practice, E-ISSN 1179-7258, Vol. 5, p. 281-281Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Adolescent health is regarded as central to global health goals. Investments made in adolescent health and health services protect the improvements witnessed in child health. Though Saudi Arabia has a large adolescent population, adolescent health-care only began to emerge in recent years, yet widespread uptake has been very limited. Health-care providers are key in addressing and providing the necessary health-care services for adolescents, and so this study was conducted with the aim of identifying opportunities for the advancement of knowledge transfer for adolescent health services in Saudi Arabia.

  Methods: This Web-based, cross-sectional study was carried out at four hospitals in Saudi Arabia. Physicians and nurses were invited to participate in an online survey addressing their contact with adolescent patients, and training, knowledge, and attitudes towards adolescent health-care.

  Results: A total of 232 professionals participated. The majority (82.3%) reported sometimes or always coming into contact with adolescent patients. Less than half (44%), however, had received any sort of training on adolescent health during their undergraduate or postgraduate education, and only 53.9% reported having adequate knowledge about the health-care needs of adolescents. Nurses perceived themselves as having more knowledge in the health-care needs of adolescents and reported feeling more comfortable in communicating with adolescents as compared with physicians. The majority of participants were interested in gaining further skills and knowledge in adolescent health-care and agreed or strongly agreed that adolescents have specific health-care needs that are different than children or adults (82.3% and 84.0%, respectively). With respect to health services, the majority (85.8%) believed that adolescents should be hospitalized in adolescent-specific wards. Only 26.7% of health-care providers believed that patients should be transferred from child to adult health-care services at 12-13 years of age, as is currently practiced in the country.

  Conclusion: A gap exists between the training, knowledge and skills of health-care providers, and the needs to address health-care issues of adolescents in Saudi Arabia. This coupled with the fact that health-care providers are interested in gaining more knowledge and skills and are supportive of changes in the health-care system provides an opportunity for building local capacity and instituting medical and nursing education and health-care reform that can better serve the needs of the country's young population.

 • 16. Alexandersson, Karin
  et al.
  Beijer, Elisabeth
  Bengtsson, Staffan
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Hyvönen, Ulf
  Karlsson, Per-Åke
  Nyman, Marie
  Producing and consuming knowledge in social work practice: research and development activities in a Swedish context2009In: Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, ISSN 1744-2648, E-ISSN 1744-2656, Vol. 5, no 2, p. 127-139Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents various forms of activities performed by locally based social welfare research and development (R&D) units in Sweden. The authors argue that these units are vital actors in the field of encouraging and strengthening evidence-based social work practice. They are close to social services organisations and have the ability to use flexible methods in order to bridge the gap between research and practice in a local context. The theoretical framework for the article is the organisational excellence model – an archetype for how research can be used in practice.

 • 17.
  Algotsson, Malin
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Gustafsson, Therese
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Gustafsson, Karin
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Från fall till fall: En kvalitativ studie om socialsekreterares perspektiv på barns delaktighet i utredningar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to increase the understanding of how social workers reason about children's participation in decision-making. The study is qualitative, with, semi-structured interviews being conducted with eleven social workers, in different municipalities, working with children assessments. The study, which has an inductive approach, has been written from a social constructionist perspective. Analysis of the interviews was conducted in the style of a thematic analysis, where three themes were central. The first theme, flexibility, is about how social workers adapt to the child, the purpose of the meeting and the child’s age. This means that they must be flexible in how they inform and be informed. The second theme, relationship, is about how the social workers look at the relationship’s importance to children’s participation. Some social workers believe that the relationship is of great importance, while others haven’t put much emphasis on it. The last theme, influencing factors, is about how children’s opportunity to participate in decision-making has increased over time and factors that may affect. All themes are about social workers perspective on children’s participation and how it differs from case to case in various meetings with children.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Ali, Ajnur
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Sargsyan, Araksya
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Från lindrigt utvecklingsstörd till förälder: En studie om socionmers förhållningssätt i arbete med föräldrar diagnostiserade med lindrig utvecklingsstörning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe and analyse social workers’ approach in working with parents with mild intellectual disability. The study intends to find out if work approach is related to position and type of organisation. The data consists of six semi structured interviews with social workers from three different organisations that in work meet parents with mild intellectual disability. These organisations were Vuxenhabiliteringen, LSS and Individ- and Familjeomsorgen. In addition, an interview with a researcher that has expert knowledge in development for parents with mild intellectual disability was done. In the analysis the experiences of social workers were linked to organizational tasks and importance of cooperation. The study purposed to analyse the result from two theoretical perspectives; street- level bureaucracy and human-service organisations. The result shows that social workers in the organisations have different approaches dependent on what organisation they work in and the role and working tasks they have in work. The study also indicated how the organisations and their tasks affected the parenthood for persons with mild intellectual disabled parents.   

  Download full text (pdf)
  Från lindrigt utvecklingsstörd till förälder: En studie om socionmers förhållningssätt i arbete med föräldrar diagnostiserade med lindrig utvecklingsstörning
 • 19.
  Allert, Astrid
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Sjönneby, Sofia
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Hedersrelaterat våld och förtryck - en helt främmande sak?: En kvalitativ studie om socialsekreterares och enhetschefers upplevelser av socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the following study is to examine how the work is organized on a municipal level and what expertise social workers in different municipalities have about honor-related violence. The focus is on social workers experiences and reasoning about honor-related violence. The study has a qualitative research approach, and the purpose has been achieved by doing semi-structured interviews per telephone with social workers from 15 municipalities, divided into two regions. The collected data has been analyzed through a thematic analysis. The statements of the study participants have been interpreted with help from Michael Lipsky's theory about street-level bureaucracy and discretion and also by the terms culture essentialism and postcolonial theory. 

  The results show that in most of the municipalities the social workers have special skills about honor-related violence, though the skills are often directly linked to individual employees in the organization. It has also emerged how important knowledge is to be able to identify and to give the right support in honor-related cases. Common for the interventions social services are offering victims, families and perpetrators is that few of them are adjusted for honor-related issues. The interventions that are offered to victims seems to meet their needs of shelter although it comes with great personal sacrifices, therefore there is a need to develop and improve the interventions. Further there are split opinions about what the causes for honor-related violence are and within which groups it occurs. Some of the participants expresses that honor-related violence only occurs in certain cultures and groups, while other claims the opposite. 

  Download full text (pdf)
  Hedersrelaterat våld och förtryck - en helt främmande sak?
 • 20.
  Allgurin, Monika
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Department of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Anand, J. C.
  University of Eastern Finland, Kuopio, Finland.
  Gubrium, E.
  Olso Metropolitan University, Norway.
  Svenlin, A. -R
  Umeå University, Umeå, Sweden.
  Thoresen, S. H.
  NTNU Social Research, Trondheim, Norway.
  The ‘social’ in social work2023In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 13, no 1, p. 1-3Article in journal (Other academic)
 • 21.
  Alm Mårtensson, Anna
  et al.
  Länsstyrelsen i Jönköping.
  Boström, Anita
  Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstads universitet.
  Lindmark, Ulrika
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dept. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Centre for Oral Health. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Lundgren, Charlie
  Länsstyrelsen Västerbotten.
  Ludvigsson, Mikael
  Linköpings universitet.
  Simmons, Johanna
  Medicinska och geriatriska akutkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.
  Att möta våldsutsatta äldre personer2022In: Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer: Interprofessionella perspektiv / [ed] L. Östlund, Lund: Studentlitteratur AB, 2022, p. 183-220Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Alm Mårtensson, Anna
  et al.
  Länsstyrelsen i Jönköping.
  Boström, Anita
  Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstads universitet.
  Lindmark, Ulrika
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dept. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Centre for Oral Health. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Lundgren, Charlie
  Länsstyrelsen Västerbotten.
  Östlund, Lena
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Ansvarsområden för olika samhällsfunktioner2022In: Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer: Interprofessionella perspektiv / [ed] L. Östlund, Lund: Studentlitteratur AB, 2022, p. 91-112Chapter in book (Other academic)
 • 23.
  Almlöw, Eija
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Johansson, Jonatan
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Begränsningsåtgärder inom äldreomsrogen, ett nödvändigt ont?: Professionellas reflektioner om äldre individers rätt till självbestämmande2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to get the professional care-givers comprehension and awareness of constraining acts towards elder individuals within a nursing home. On what basis these acts are justified by the care-givers according to law. The professional’s approach towards the usages of constraining acts on an individual level but also in the role of the inter-professional team. This purpose is achieved through a qualitative research method with semi-structured interviews. The result from the interviews has been thematically analyzed and linked to Foucault’s ideas of normalization power and previous research. Our research shows that there is a complexity in the usage of constraining acts from professional care-givers in respect of the Elders autonomy. This complexity is based on that the acts within the constraining spectra doesn´t cover the Elders right to self-determination within the context. The results reveal that the care-givers within the inter-professional team use their professionalism to create alternate strategies to avoid or limit the usage of constraining acts within the nursing home.  In our analysis based on Foucault’s ideas on normalization and power the alternate strategies from caregivers can be viewed as a productive exercise of power. This because the ideas are based on the terms from the caregiver who is in control. Constraining acts are viewed by the professional care-givers as dark necessity in that sense that the acts lacked a legal basis and simultaneously were necessary to address the inevitable issue. The lack of legal basis causes the professionals to end up in ethical dilemmas where the results of the acts doesn´t always end up so well. In the usage of constraining acts the professional strives to act according to what is believed to be in the Elders best interest and to preserve the individual’s self-determination as far as possible.

 • 24.
  Almqvist, Rebecka
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Mascarenhas, Emilia
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Sambandet mellan ungdomars föräldra- och kompisrelationer: En studie om hur ungdomars upplevda föräldrastöd påverkar nivån av stöd och konflikt i deras närmaste kompisrelation.2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines the relation between adolescents' perception of their relationship with their closest friend regarding the level of support and conflict and their perceived parental support. Further it explores whether the relation is moderated by the adolescents’ gender or the parents’ gender. The study also examines if the relations are moderated whether the adolescents have externalising or internalising behavioural patterns. The data consisted of 1408 adolescents in various municipalities in Sweden and is part of the research programme Longitudinal Research on Development in Adolescence (LoRDIA). The adolescents have completed questionnaires in a classroom setting and the data was analysed with univariate and bivariate analyses. This study's main conclusion is that there is a significant relation between the adolescents’ perception of their relationship with their closest friend and their perceived parental support. The results also showed significant gender differences, girls had a stronger relation between perceived parental support and support and conflict level in their friendship. Adolescents experienced a stronger perceived parental support from their mothers and that relation was also stronger for girls than for boys. Lastly the adolescent’s own behaviour also showed a significant difference for those with a risky externalising or internalising behaviour pattern as they had a weaker relation between their perceived parental support and support and conflict in their friendships. The results are then discussed in relation to Banduras social cognitive theory and previous research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Alterot, Alexander
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Toivainen, Mattias
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Alkoholbruk hos ungdomar i årskurs 8 och 9: Påverkan genom influenser från föräldrar och vänner2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Alcohol Use amongst Adolescents in Grade 8 and 9 - Influences from family and peers

  Adolescents alcohol use is globally a major issue in social work. Research in the field is constantly evolving and has changed from historically having considered a single focus on the relationship between parents and adolescents to an overall perspective where youth is seen as an individual with active choices, and that they are influenced by the context in which the adolescent act. The purpose of this study was to illustrate through a Swedish context the relationship between a youth's alcohol use, parents approach to this and peers use of alcohol. This with a perspective on the influences the youth derives from their different relationships, as well as how young peoples’ alcohol use is affected when the influences are in accord with or in conflict with each other. The current study has received its material from the research program Longitudinal Research on Development in Adolescence (LoRDIA), which has been funded by FORTE, Vetenskapsrådet, VINNOVA, Formas, Stiftelsen Säfstaholm, Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond and Forum region Jönköping. Quantitative data collected by LoRDIA from 1 324 adolescents in grade 8 and 9 have been analyzed. To investigate how adolescents alcohol use is influenced by parents and peers, the data has been analyzed with Pearson's correlation analysis, T-test, Welch's ANOVA test, and Dunnet's T3 Post-hoc test. The results showed that there is positive association between young people's own alcohol use and influences on this from parents and friends. This is in line with previous research. The current study’s main findings were that different influences have variably strong effects on young people's own alcohol use, depending on the nature of the other group’s influences. This indicates an additional complexity. Current study adds a wider overall picture of how young people are affected in their own alcohol use by surrounding influences.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Alves, Ines
  et al.
  Consiglio Nazionale sulla Disabilità (CND), Italy.
  Maxwell, Gregor
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Moretti, Marta
  Pädagogische Hochschule Zürich, Switzerland.
  A systematic literature review of the situation of the ICF and the ICF-CY in education2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) is meant to be a universal language for professionals working with functioning and health in children and adults. So far most applications of ICF have been in the field of health sciences. Is it also applicable to education? This paper aims to present the outcome of a systematic literature review in the fields of education, more specifically education of children with disabilities or special educational needs and the ICF. Devised as a complementary classification of health and functioning by the World Health Organisation (WHO) in 2001 with a child and youth version (ICF-CY) published in 2007, the ICF appears to be mostly used in the medical field with reviews highlighting its use and applications (Bruyère, Van Looy, & Peterson, 2005). Thus, this literature review intends to situate the current debates in education which relate to the ICF and its concepts, and also to report the extent to which it is being used. The major interest is to explore how the ICF/ICF-CY, are currently situated in the field of education.

  Method

  This study uses a systematic review of the literature using database keyword searches. The keywords used to search in the databases were applied after qualitative test searches were carried out to establish the suitability of the terms. The selection of studies was then refined further using inclusion and exclusion protocols. The protocols  investigated the paper contents at different levels: abstract, full -text, and full-text quality level. In addition an extraction protocol is also used on the included documents to draw on the points which arise from the research questions and provide the basis for the main discussion. Studies exploring the relationship between education, the ICF and its related concepts: participation, environment, and personal factors were reviewed.

   

  Bruyère, S. M., Van Looy, S. A., & Peterson, D. B. (2005). The International Classification of Functioning, Disability and Health: Contemporary Literature Overview.   Rehabilitation Psychology 50(2), 113-121.

  WHO. (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva: WHO. WHO. (2007). International Classification of Functioning, Disability and Health, Version for Children and Youth, ICF-CY. Geneva: WHO.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Amberntsson, Pelle
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Global Studies.
  Diakonupprop: Tillsammans för en human socialtjänst2016In: Social mobilisering: Lärdomar från fyra svenska städer / [ed] Andersson, Oscar & Amberntsson, Pelle, Malmö: Universus Press, 2016, p. 147-170Chapter in book (Other academic)
 • 28.
  Amberntsson, Pelle
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Global Studies.
  Göteborg EU Migrants2016In: Social mobilisering: Lärdomar från fyra svenska städer / [ed] Andersson, Oscar & Amberntsson, Pelle, Malmö: Universus Press, 2016, p. 79-102Chapter in book (Other academic)
 • 29.
  Amberntsson, Pelle
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Global Studies.
  Inledning: Arbetets utgångspunkter och bokens upplägg2016In: Social mobilisering: Lärdomar från fyra svenska städer / [ed] Andersson, Oscar & Amberntsson, Pelle, Malmö: Universus Press, 2016, p. 7-14Chapter in book (Other academic)
 • 30.
  Amberntsson, Pelle
  Göteborgs universitet.
  The Past of Present Livelihoods: Historical perspectives on modernisation, rural policy regimes and smallholder poverty - a case from Eastern Zambia2011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This study is an enquiry into the processes shaping rural livelihoods in peripheral areas. The study is situated in the field of livelihood research and departs in the persistent crisis within African smallholder agriculture and in rural policy debates during the postindependence era. The research takes a critical stance to the way that people-centred and actor-oriented approaches have dominated livelihood research, thereby over-shadowing structural and macro-oriented features.

  The aim of this study is to, through a historical perspective on rural livelihoods and policy regimes, uncover the political and economic processes, with their discursive foundations, that shape contemporary rural livelihoods in peripheral areas. The analytical framework emphasises four key factors: ideas of development and modernity; the terms of incorporation into the global economy; rural policy regimes; smallholders’ ways of making a living. Inspiration is gained from critical political geography, world-systems analysis and different perspectives on rural livelihoods and development.

  The empirical study is based on fieldwork in Chipata District in Eastern Zambia, investigations at the National Archives of Zambia, the British National Archives and library research. The findings are presented in three parts. The first part looks into contemporary policies and the situation among smallholders in Chipata District. The second part examines the history of the area up to independence in 1964. The third part examines the post-independence period which links colonial experience to the contemporary situation.

  The findings suggest that smallholders’ livelihoods are shaped by long-term politicaleconomic- discursive processes, rooted in the terms of the study area’s integration into the world-economy in the colonial period. Colonial policies peripheralised the area through tax, labour, and market policies and the creation of native reserves, all of which have led to contemporary problems of food insecurity, soil depletion and a marginal role in agricultural markets. Since the inception of colonial rule, semi-proletarianisation has been a dominant process in the area. Current diversified livelihoods are more a contemporary expression of this semi-proletarianisation than a consequence of postcolonial policies. The households in the study area show preference for a farming way of life. However, the development goal of modernity has since long led to an ‘othering’ of smallholders, labelling them backwards and resistant to change. In the early twenty-first century this ‘othering’ has been played out through a development programme aimed at changing attitudes and mindsets among the farmers in line with individualistic and entrepreneurial behaviour. The ‘othering’ discourses of contemporary and colonial policymakers display striking similarities in this case.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Anand, J. C.
  et al.
  University of Eastern Finland, Kuopio, Finland.
  Thoresen, S. H.
  NTNU Samforsk, Norway.
  Gubrium, E.
  Oslo Metropolitan University, Norway.
  Allgurin Wilińska, Monika
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Department of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Solstad, A.
  NORDIC FORSA, Ireland.
  Editorial2022In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 12, no 5, p. 611-611Article in journal (Other academic)
 • 32.
  Ander, Birgitta
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Ungdomars berusningsdrickande – Vem, var och med vilka?2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall aim of this thesis is to investigate adolescent drinking to drunkenness and connected contextual factors. The thesis is based on four studies, addressing different aspects: The first explores arenas of adolescent drunkenness, and the meaning the adolescents attribute to them. The second investigates Swedish adolescents discourse on alcohol and parties, as well as positive and negative effects of alcohol consumption. The third reports on early onset, i.e. before the age of 14, in substance use, including alcohol drinking and drunkenness, and predicts this from various psychological and social factors. The forth examines contexts of drunkenness, i.e. where and with whom 15-year olds in Sweden get drunk. Furthermore, the importance of the place and social context for drunkenness in adolescence, and what importance and strategies young people themselves associate with their alcohol consumption are examined.

  The studies derive from two data samples. Articles I and II utilise qualitative methods and explore Swedish changing arenas for adolescent drunkenness and adolescent discourse on drunkenness and the importance of place and space. Article I stems from a qualitative interview-material with an ethnographic approach. Twenty-three adolescents (7 females and 16 males) from three small communities in the south of Sweden in the ages of 16 to18 were interviewed. The material also included contacts with outreach social workers on local, regional and national level as well participating observations. The data for Article II stems from the interviews with twenty-three adolescents. Article I was analysed through text-analysis and Article II through thematic analysis.

  Articles III and IV conduct quantitative analyses, and stems from the multidisciplinary research programme, Longitudinal Research on Development In Adolescence (LoRDIA) which follows adolescents from the age of 12 and 13 until they are 18 years old, focusing on substance use and misuse, health and ill-health, peer relations and school functioning through self-reported questionnaires. Different data collection waves were used, and combined them two and two, for cross-sectional analyses. Article III combined the first two waves and by doing so, covered 91 percent of the study population of 1896 students aged 13-14. Article IV combined all 1355 grade 9 students from waves 3 and 3b. Article III investigated early onset in substance use and was analysed with bivariate and multivariate logistic regression models. Article IV investigated frequency of drunkenness and different outcomes from drunkenness in different contexts, as well as with whom adolescents got drunk together with and the negative consequences of getting drunk.

  The result indicates a change from drinking to drunkenness at outdoor places. The outdoor places, both public and hidden, that has been used for adolescents socializing and drinking to drunkenness were empty. Homes, without present adults are the most common places for parties. The parties stand for mainly positive experiences and a break in everyday life. Being in a home arena allows for increased control, both over own drunkenness but also over who is allowed at the party and who is not. The dissertation also investigates early onset in use of alcohol and drunkenness and shows that delinquency, perceived parental permissions and availability of substances are the strongest factors predicting onset among 13-14-year-olds. The dissertation shows that most drunkenness experiences are reported in homes without adults present, not in outdoor and hidden places. Drinking in homes did not lower the association with high frequency of drunkenness, negative consequences or peer problems.

  The conclusion shows the importance of place and space in understanding adolescent drunkenness and partying.

  Download full text (pdf)
  Kappa
 • 33.
  Ander, Birgitta
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Abrahamsson, Agneta
  Högskolan i Kristianstad.
  Gerdner, Arne
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Changing arenas of underage adolescent binge drinking in Swedish small towns2015In: Nordic Studies on Alcohol and Drugs, ISSN 1455-0725, E-ISSN 1458-6126, Vol. 32, no 4, p. 427-442Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM – The study explores arenas of adolescent binge drinking in small Swedish towns and the meanings these have for young persons. The focus is thus on space and place, and on the geography of underage drinking.

  DESIGN – An ethnographic approach was used, including direct observations, document studies and contacts with youth workers on local and national levels, and interviews with 28 underage binge-drinking adolescents chosen as informants.

  FINDINGS – Adolescent binge drinkers seem to have moved away from street and other outdoor drinking arenas to home environments, where they feel they have more control over their party location and participants.

  CONCLUSIONS – One consequence of outdoor drinking moving indoors is that professional youth workers and police cannot enter party arenas and the only adults who can do so are the parents. This has implications for preventive alcohol strategies and outreach social work. Measures should be directed to parents to make them fully aware of the importance of the party location in their homes.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Ander, Birgitta
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Bergnéhr, Disa
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Fransson, Eleonor I.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Gerdner, Arne
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Where and with whom – contexts of 15-year-olds’ drunkennessManuscript (preprint) (Other academic)
 • 35.
  Ander, Birgitta
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Fransson, Eleonor I.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Bergnéhr, Disa
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Gerdner, Arne
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Onset of substance use among early adolescents in Sweden2020In: Journal of Social Work Practice in The Addictions, ISSN 1533-256X, Vol. 20, no 2, p. 105-121Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Problem: Early onset, prevalence, and predictors of substance use - tobacco, alcohol-drinking, alcohol-drunkenness, and drugs - were studied in 13 and 14-year-old boys and girls in Sweden.

  Methods: Self-reported data in four communities were used (n = 1,716). A large set of psychological and social factors were tried as predictors of early onset use (n = 1,459).

  Results: There were few gender differences and low prevalence. Primary predictor for early onset in tobacco use was availability; perceived parental approval for alcohol use, and delinquent behaviors for alcohol-drunkenness and drug use.

  Conclusions: Individual behavioral factors and parental norms seem to be most important in this age.

 • 36.
  Ander, Birgitta
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Wilińska, Monika
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  “We are not like those who/…/sit in the woods and drink”: The making of drinking spaces by youth2020In: Qualitative Social Work, ISSN 1473-3250, E-ISSN 1741-3117, Vol. 19, no 3, p. 424-439Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article applies the concepts of place and space to understand youth and their engagement in risky behavior, such as drunkenness. It is based on the prolonged engagement with 23 underage youth coming from smaller municipalities in the south of Sweden. The study was comprised of semi-structured interviews, field visits, and observations at sites relevant for youths. In the stories narrated by youth, drunkenness is no longer an ad hoc activity conducted somewhere at the margins of society. The construction of drinking spaces was accomplished through highly managed, monitored, and organized practices, such as sending out invitations in advance, planning how much alcohol to drink, designating drivers, and securing transport means. Crucial to this was that spaces were products of relations existing between various youth, with no adults present. Spaces of drinking changed as those who participated in their construction changed. In addition, certain rules and codes of conduct (e.g. taking care of friends who drunk too much) were enforced to assure that the constructed spaces provided a sense of safety and enabled having fun. We conclude this article by arguing that a focus on place and space brings forward vital aspects in understanding the role of transforming party spaces that would otherwise remain obscure to social work knowledge and practice.

 • 37.
  Andersson, Agnetha
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Grane, Sofia
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  "Det är samma frågeställningar som tidigare, fast på internet!": Om kuratorer på ungdoms- och STI-mottagningars förhållningssätt till ungdomars lärande om sexualitet på internet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The use of internet for sexual activities among adolescents has not always been well received by society, due to the risks that it is associated with. The following thesis examines the attitudes and approaches of counselors at youth clinics and STI-clinics, when encountering adolescent’s questions pertaining to sexuality on the internet. Data was collected through a qualitative survey using semi-structured interviews. Counselors from different regions in Sweden were approached whereof 3 from STI-clinics and 7 from youth-clinics chose to participate. A social constructive theory was used to analyze the result. The results of this study showed that counselors experience the internet as an implement for adolescents when learning about sexuality. It can provide a sense of not being alone by allowing them to get in contact with like-minded and share experiences. Internet can further function as a gateway to reach out to groups of clients that would not come to a physical meeting. Adolescents exploring their sexuality on the internet has resulted in a renewed professional approach, wherein a heavier emphasis than before is laid upon: (A) inquiring about internet-usage among their adolescent clients, (B) supporting them without condeming, (C) examining the prior knowledge of the clients in the meeting. Well-known social problems are taking place in new forms of expression over the internet, thus it’s crucial for professionals and adults to understand this development.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38. Andersson, Ann
  et al.
  Bero, Isabell
  Hur ensamkommande framställs i alternativmedia2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att titta på hur alternativmedia i Sverige skriver om ensamkommande barn. Vår studie visar inte huruvida det som vald media har skrivit är sant eller inte, utan syftet är att visa på hur de ensamkommande barnen framställs av Samhällsnytt.  

  Studien är en kvalitativ innehållsanalys där vi har gått igenom artiklar från alternativmediet Samhällsnytt. Analysen har skett från ett urval av artiklar under september – oktober 2017, där vi läst igenom alla artiklar som kommit fram efter sökning på ordet “ensamkommande”. Vår studie bygger på manifesta tolkningar av Samhällsnytts artiklar, i vilka vi har valt ut citat.

   Teorier som har använts för att underbygga våra resonemang har varit Agenda setting theory och moralpanikteorin. 

  I vår studie kommer vi fram till att alternativmediet Samhällsnytt under den tidsperiod som vi valt ut tenderar att använda ord och uttryck som framställer de ensamkommande barnen på ett negativt sätt. Vi kan dock inte i vår studie säga att detta är gällande för all alternativmedia då vi endast har granska just Samhällsnytt och under en kort period. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Andersson, Frida
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Svanteman, Hannah
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Covid-19 – ett ingenmansland för förskolebarn i utsatthet2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research shows that the risk of violence and vulnerability in the home for children increases as a consequence of lockdowns related to the covid-19 pandemic. Staff at preschools and social services lose insight into the lives of preschool children when guardians keep their children at home. Vulnerable children thus end up being in a no-man's land. The study aims to investigate how staff in preschool and social services perceive the pandemic affected preschool children's absence patterns in relation to established reports of concerns regarding children of preschool age in the spring of 2020. Data were collected from preschool principals and social workers, analyzed through a conventional content analysis and Ulrich Beck's theory of a risk society. The results show that preschools to a lesser extent than before the pandemic, has insight into children's lives and the social services do not see any pandemic-related increased inflow of reports of concern, rather decreased or stagnated. The study shows  that children's vulnerability in the home has increased. Preschool children were at home to a greater extent than before, especially children with a mother tongue other than Swedish, and the annual expected increase in reports of anxiety to the social services did not materialize. Principals have not made more reports of concern, despite the fact that they have expressed a direct and indirect increased concern for children. Children's home situation is made invisible to professional adults, and the children end up in between two important safety nets, preschool and social services.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Andersson, Ida
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Andersson, Ellen
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Mediebilden av äldreomsorgen i Sverige: En kvalitativ innehållsanalys av tidningsartiklar från Aftonbladet och Expressen, avseende personalbrist och bristande språkkunskaper inom äldreomsorgen2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The society use media more and more today compared to the past and the news audience is daily fed by information from different newspapers. Elderly care is a current topic in Swedish newspapers, both in terms of financing, staff issues and an aging society with increased need for care and nursing. The purpose of the study is to examine how media present two selected problem areas, staff shortages and lack of linguistics, in elderly care and how this presentation can influence the news audience’s attitude to elderly care. With a qualitative content analysis, a total of 19 newspaper articles from Aftonbladet and Expressen have been analysed to answer the study’s purpose. The analysis shows that media has a negative presentation about elderly care, and it has been possible to distinguish four different presentations about each problem area from the newspapers. The analysis also shows that the negative coverage of elderly care affects the news audience’s opinions and attitude towards elderly care. The poor working conditions of the staff at their workplace has been dominant through the newspaper articles, connected to low wages and low status. The study also explains the importance of how media chooses to present different topics, through appealing headlines and only certain aspects of a topic is highlighted. The aging population is an existing and a future challenge in elderly care and media’s presentation about elderly care can affect assistant nurses and social worker’s choice of career. For that reason, can medias negative presentations about elderly care contribute to an increased staff shortage, which will be problematic when the country is facing an aging society and the need of assistant nurses and social workers are expected to increase.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 41.
  Andersson, Isabelle
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Berggren, Erica
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  "Det är en enormt stor utmaning": Biståndshandläggares erfarenheter av att möta äldre med psykisk ohälsa2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Andersson, Kristin
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Anstaltsgruppens betydelse för motverkandet av återfall i brott för den enskilde intagne: Hur anstaltsgruppen kan möjliggöra ett liv fritt från kriminalitet2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When a person is sentenced to serve a penalty the person is placed in a prison and placed in a group with other convicted inmates. The Swedish prison and Probation Service’s vision is for the inmate to be better prepared for a life free from drugs and crime after the sentence is served. However research shows that the detainee group affects the individual in different ways, and not rarely negatively. The aftermath of this, is that the treatment of the individual detainee is put in the dark due to the negative group processes.

  Donald Clemmer (1958) and Erwing Goffman (1973) are two prominent theorists that have conducted research regarding these kinds of problems. The first of these two proposes that more or less every detainee goes through an imprisonment process, that leads to the detainee adjusting to the current prison culture which is antisocial and pro crime. The culture also shows a distinct distance between the detainees and the staff, which creates two groups the detainees and the prison officers. For the individual, it is very important to acknowledge this.

  This qualitative study consists of seven interviews with individuals who have previously served sentences at a prison with a high security class and have lived with a criminal lifestyle investigates; how the group of inmates can affect the individual with leaving their criminal lifestyle whilst still in prison. Grounded theory is used as a analysis method and the result notes how prisonization and the gap between staff and inmates makes the rehabilitation process difficult from a treatment point of view. However it is perceived to be marginally better on a treatment ward or in a prison with alignment towards treatment. On a treatment ward it is considered easier for the individual to open show his motivation to be drug free and work with his criminal lifestyle, which has perceived to be a big problem on a normal ward. The feeling of belonging to the group of detainees is very strong for the individual during incarceration, and the norms and approach to the treatment is dependent on the situation within the group the inmate is attached to, which has throughout these analysis of the interviews shown to have both a positive and negative effect.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Andersson Manglaris, Anna
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Martinsson, Emelie
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  "Barn behöver ju ha en trygg, stabil och strukturerad vardag varje dag, inte bara en helg i månaden": En kvalitativ studie av socialsekreterares syn och bedömning av insatsen kontaktfamilj2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to increase the understanding of how Child welfare social workers address the intervention contact family and what factors impact their assessment of it. The study uses a qualitative method, and nine interviews were made with social workers who work with children and youngsters. The theoretical perspectives used in the study is ecological systems theory and street-level bureaucracy theory. The result of the study shows that the contact family is an intervention with divided views and experiences. What is seen as the best interest of the child differs between the social workers and there is also a divided opinion regarding the benefits for the children if the intervention is targeted at the parents. The results also show a lack of criteria of when the intervention should be used, and the few existing guidelines highlight when the intervention should not be used.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Andersson, Marcus
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Sas, Nona
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Könsnormer inom socialtjänsten: Hur klientens kön påverkar beviljandet av insatser från socialtjänstens barn- och ungdomsavdelning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is some research that indicates that there is a difference being made between men and women in many different contexts in Swedish society, including in social services. The differences being made can be anything from how social workers think about men and women to the adaptation of the language according to the client’s gender, and what kind of help the clients are being granted, based on their gender. There is however limited research in regard to how social services treat women and men according to their gender, and there are reasons to believe that there is room for more research in this field. A lack of gender awareness and reflection can cause harm for the individual, hence he or she does not receive adequate help. More research in this field could contribute to increased understanding of the problem and hopefully a disclosure of the gender awareness.

   

  The intention of this vignette study has been to examine whether these differences are being made within the social services for children and youth, and how these differences are being expressed in the work field. The choice fell on examining social workers within the field from all cities with a population of between 100,000 and 150,000 citizens, thus a total sample of the chosen population. The number of the cities that are corresponding with the intended selection is eleven. However, the results in this study cannot be generalized to the entire selected population, due to the great lack of participation. Four cities participated in this study and 57 social workers answered the questionnaire. Regarding the question whether the youth should be granted any service, the results point at no significant difference between genders of the clients. On the other hand, there is a significant difference regarding which type of service would be granted for the youth social workers considered being in need of service. More respondents granted family treatment for the boy than for the girl. Regarding other types of services being granted there were no significant differences. Regardless of these findings, tendencies can be distinguished that more boys than girls are granted services. The possible explanation is that this has to do with clients’ gender, inclination of the vignette or loss of participants.

  Download full text (pdf)
  Könsnormer inom socialtjänsten
 • 45.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Albertsson, Johan
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Introduktionsersättning - ökad möjlighet till självbestämmande?: En studie utifrån socialarbetarperspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore and analyze whether a special Swedish law for refugees, called lag om introduktionsersättning (a subsidy for refugees during their introduction), gives opportunities for an increased self-determination and whether it is thereby, a way of empow-ering refugees. The study applies a social workers’ point of view. The study starts with a de-scription of the government bill that led forward to the law. We also provide a definition of the term refugee and a short description of the Swedish immigration policy. The main theory in the study is the theory of empowerment, narrowed down to self-determination and paternal-ism as the opposite to empowerment concept. The results are based on interviews made with professionals in three different municipalities. These results are being analyzed in terms of empowerment, paternalism and self-determination. The study indicates that booth empower-ment and self-determination are hard to use in a context of social work that is based on regula-tions. One of the results is that the municipalities in the study have seen a connection between the new system and increased self-determination among refugees. The self-determination is however, limited by what the professionals assess as realistic and reasonable. This assessment associates strongly with what the law stipulates.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Andersson, Mikaela
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Edorsson, Filip
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Hur allvarligt anses partnervåld vara mot en man jämfört med mot en kvinna?: En vinjettstudie om bedömningar och insatser för kvinnor och män utsatta för partnervåld2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Domestic partner violence is violence in a partner relationship. Earlier research on domestic partner violence mainly focus on the violence against women, with male perpetrators. Male victims exposed to partner violence are rarely discussed, and research of the subject is limited. The purpose of this study is to investigate attitudes and assessments made by social workers who in their work encounter domestic partner violence, and if the social workers are affected depending on whether the person exposed to partner violence is a man or a woman. A quantitative vignette method with accompanying survey questions were used to investigate differences. Two separate groups of respondents answered survey questions based on vignettes divided into two parts. The respondents are each introduced in the vignettes to a heterosexual couple with a problem of partner violence. These vignettes are identical except for the characters’ genders which have been swapped. The result reveals that violence towards the victimized man is considered less serious, that there is less risk of continued violence in the relationship and that the victimized man is in less need of individual interventions. Respondents also considered to a lesser extent that the female perpetrator needed individual interventions compared to the male perpetrator. Social constructivism and gender theory are the theories used to interpret these results. The study can add perspectives about the subject of male victims and highlight that assessments of people exposed to partner violence may differ depending on the victim’s gender.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Andersson, Minette
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Samuelsson, Johanna
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  "Om båda spåren gör sitt så blir det bra": En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares erfarenheter kring ärenden som rör äldre personer med missbruksproblematik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, ten semi-structured interviews were conducted with social workers from the eldercare and addiction care. These social workers are working in four different municipalities in Sweden. This study aims to explore the social workers’ experiences of cases that involves older people with addiction and to highlight factors that the social workers consider supportive in order to give the clients with an addiction the right help. This study also aims to explore the practical application of collaboration between the eldercare and the addiction care in these cases. The collected data was analyzed with a thematic analysis and thus three main themes were identified. These three themes are ChallengesFactors for the independent work and Factors for collaboration. The results in this study show that the majority of the social workers believe that cases that involves older people who have an addiction tend to differ from many other cases and that these brings challenges in the work of the social worker. The social workers highlight different factors which can contribute to the target group getting the right support and services. These are partly factors that the social worker can work independently from, but also factors that demands that the organizations work together. The study also illustrates that a majority of the social workers have positive experiences from working together in these cases but there is a need to develop this collaboration further. The result has been linked to previous research in the field and to Michael Lipsky´s theory “Street-level bureaucracy.”

 • 48.
  Andersson, Oscar
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sverige.
  Amberntsson, PelleJönköping University, School of Education and Communication, HLK, Global Studies.
  Social mobilisering: Lärdomar från fyra svenska städer2016Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken Social mobilisering - Lärdomar från fyra svenska städer är skriven utifrån en vilja att vitalisera det sociala arbetet, både inom civilsamhället och den offentliga sektorn. Utifrån konkreta mobiliseringsprocesser visar boken på styrkan med att stödja människors egenorganisering. De sex presenterade fallstudierna täcker in alltifrån grannsamverkan till protest och politiskt påverkansarbete. I fallstudierna diskuteras framgångsfaktorer, svårigheter och motgångar i öppna och reflekterande texter i avsikt att lära och gemensamt stärka det sociala arbetet inför framtida utmaningar. Fallstudierna ramas in av en teoretisk genomgång och analys av det konkreta mobiliseringsarbetet. Boken riktar sig till yrkesverksamma, studerande och föreningsaktiva, och till alla som är engagerade och intresserade av samhällsarbete i bred bemärkelse.

 • 49.
  Andersson, Patricia
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Gillisson, Sara
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Självbestämmande och inflytande vid behovsbedömning inom äldreomsorgen: En vinjettstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem: Självbestämmanderätt är en grundprincip i socialtjänstlagen och ska genomsyra allt socialt arbete. Socialtjänstlagen gör ingen skillnad på friska eller sjuka människor, vilket kan skapa dilemman för biståndshandläggare vid behovsbedömning.

  Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att uppnå en förståelse kring hur bistånds-handläggare arbetar med självbestämmanderätt och inflytande vid behovsbedömning.

  Studiens frågeställningar är följande:

  • Hur ser biståndshandläggare på äldres självbestämmanderätt när det finns en bristande insikt i de egna behoven?
  • Hur hanterar biståndshandläggare anhörigas inflytande?

  Metod: Studien är influerad av en kvalitativ och kvantitativ metodblandning och består av en vinjett besvarad av 24 biståndshandläggare, samtliga arbetande utifrån socialtjänstlagen inriktat mot äldreomsorg. Det insamlade empirimaterialet från biståndshandläggarna har bearbetats genom en tematisk analys.

  Resultat och slutsatser: Resultatet visar att biståndshandläggare menar att den äldre har självbestämmanderätt trots bristande insikt i sina egna behov. Biståndshandläggarnas utsagor visar att den moraliska aspekten att göra gott för den äldre väger tyngre än dennes självbestämmanderätt. Resultatet visar att anhöriga har ett stort inflytande och spelar en viktig roll vid behovsbedömning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Andlin, Elsa
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Axelsson, Victoria
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  "Man får ju en väldigt skruvad syn på sex": En tematisk analys på mediala skildringar av cismäns och hbtqi-personers erfarenheter av att ha sex mot ersättning2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The perspective of cismen and lgbtiq-people, in particular trans people, has been the main focus in this study when investigating the themes in media depictions of their experiences of having sex for compensation. The reason for this particular focus is the lack of research regarding these people’s experiences and that surveys show that they are common within the population of people who have had sex for compensation. The aim is to fill in the existing gaps of knowledge as well as to shine a light on this topic. The stories have been collected from different media outlets as well as organizations for lgbtiq-people who have had sex for compensation and is therefore in the form of secondary data. A thematic analysis has been conducted, where the themes Young people sell violent sex to older men, Abuse or longing for love and closeness are the starting points, Sex for compensation as self-harm, “You get a very twisted view on sex” and There’s no room to talk about it at all have been identified, which are discussed in relation to social constructionism, intersectionality and the sparse previous research regarding this topic. In conclusion, the results show that power structures and interpretative prerogative are important in understanding these particular experiences and that the current support from authorities is deficient. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 861
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf