Endre søk
Begrens søket
1234 1 - 50 of 175
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Linus
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  I kölvattnet av Dekaden: En undersökning om hur hållbar utveckling undervisas mot årskurserna 4–62017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hållbar utveckling som begrepp har sedan mitten av 1990-talet fått en starkare roll i samhället. Skolan är inget undantag och undervisning för hållbar utveckling ses idag som en av tre miljöundervisningstraditioner. Inom årkurserna 4–6 är däremot forskningen inom området begränsat och läraren får oftast förlita sig på metoder för äldre årskurser samt att fortbildning inom området är begränsat. Syftet med studien är att undersöka hur lärare bedriver miljöundervisningen för hållbar utveckling inom NO- eller SO-ämnena. Vidare undersöks hur aktiva lärare beskriver sin undervisning och hur lärarna egna utbildning inom området ser ut. Med en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer, intervjuas 4 lärare från 2 kommuner i södra Sverige. Utifrån hermeneutisk teori har lärarnas svar tolkats för att se om den beskrivna undervisningen möter de riktlinjer som definierar undervisning för hållbar utveckling.

  Resultatet visar att de deltagande lärarnas undervisning innehåller flera likheter där diskussioner, ämnesövergripande arbete och elevernas inflytande finns med i undervisningen. En önskan om vidareutbildning inom NO och SO-ämnena finns hur samtliga lärare, då lärarens egna intresse ligger till grund för undervisningen.

  Samtliga lärare beskriver en miljöundervisning som kan beskrivas som en undervisning för hållbar utveckling men ett större inflytande från eleverna saknas. Ingen fortbildning inom undervisningen för hållbar utveckling har genomförts men arbete mot utmärkelser inom undervisningen för hållbar utveckling kan vara ett steg i rätt riktning för att få mer insikt i området. 

  Fulltekst (pdf)
  I kölvattnet av Dekaden
 • 2.
  Abrahamsson, Linus
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Johansson, Oscar
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Håller utvecklingen: En studie om hur hållbar utveckling undervisas i årskurserna 4-6.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undervisningen i hållbar utveckling har sedan mitten av 1990-talet använts som en av tre dominerande miljöundervisningstraditioner i skolan. Hållbar utveckling är idag inget eget ämne, men kursplanen för årskurserna 4-6 lyfter fram begreppet i flertalet ämnen samt att området ska ses ur ett ämnesövergripande perspektiv. Då hållbar utveckling ska undervisas under hela grundskolan har litteraturstudien inriktats på hur undervisningen bedrivs i årskurserna 4-6 och vilken betydelse läraren har för elevernas förståelse. Genom en översikt av aktuell forskning har likheter och skillnader funnits mellan en rad olika arbetssätt. Studien har främst ett fokus på miljöperspektivet inom hållbar utveckling. Studien visar att det finns flera sätt att arbeta med hållbar utveckling som eventuellt kan ha både för och nackdelar. Simulering via datorspel samt utomhuspedagogik är områden forskarna lyfter fram. Studien tar även upp vilka handlingar som är vanligt förekommande i miljöundervisningen. Slutligen presenterar studien en diskussion där resultatet kopplas till våra tidigare erfarenheter och framtida yrkesroll. Något vi finner intressant i studien är avsaknaden av forskning som vänder sig till årskurserna 4-6. 

  Fulltekst (pdf)
  Håller utvecklingen
 • 3. Ahlnér, Matilda
  et al.
  Båge, Elin
  "Visst kan vi hjälpas åt?": Samverkans betydelse för nyanlända elevers språkutveckling2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bristande organisation kring nyanlända elever kan skapa oro hos verksamma lärare, som ställer sig frågande till hur undervisning ska organiseras när språket blir ett hinder. Denna litteraturstudie behandlar nyanlända elevers språkutveckling i relation till vetenskapliga teorier om lärande och det faktum att organisationen kring nyanlända elever varierar. Studien beskriver hur utvecklingsekologisk systemteori, sociokulturellt perspektiv och poststrukturellt perspektiv kan sammanföras för att förklara samverkan mellan aktörer som är en del av elevens sammanhang. Syftet är att undersöka forskning som rör samverkan kring nyanlända elever, en samverkan som kan skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sitt första- och andraspråk. Studiens vetenskapliga material har samlats in via internetbaserade söktjänster och därefter bearbetats, kategoriserats och analyserats. Urvalet består av rapporter, en avhandling, en masteruppsats, tidskriftsartiklar och kapitel ur antologier. Resultatet visar att det saknas riktlinjer för hur bemötandet ska organiseras och att organisationen kring nyanlända elever varierar. Det framkommer också att en samplanering mellan lärarprofessioner och samarbete med föräldrar bidrar till goda resultat i det språkutvecklande arbetet men det är svårt att organisera. Studiens slutsats är att: Om det finns en fungerande organisation underlättar det samverkan mellan aktörerna vilket i sin tur kan bidra till att de utvecklar interkulturell kompetens. Detta påverkar elevers språkutveckling och skapar förutsättningar för en mer likvärdig utbildning. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Alander, Julia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Stomberg-Käll, Emilia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Hur inspirerande och inbjudande är skolgården?: En kvalitativ studie om elever i fritidshems perspektiv på skolgården2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Almroth, Sofia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Kangeryd, Ida
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Kan du läsa om du inte förstår vad du läser?: En studie kring hur lärare i årskurs ett till tre beskriver läsförståelse2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur sex lärare i årskurs ett till tre beskriver sitt arbete med läsförståelse samt betydelsen av att ha en god läsförståelse. En kvalitativ metod har använts i form av intervjuer med de sex lärarna, vilka alla är behöriga att undervisa i ämnet svenska. Datamaterialet har analyserats med utgångspunkt i ett fenomenologiskt perspektiv där vi utgått ifrån de två frågeställningarna:

  • Hur beskriver sex lärare i årskurs ett till tre att de arbetar med läsförståelse?

  • Hur beskriver de sex lärarna läsförståelsens betydelse för eleverna?

  Resultatet av studien visar att lärarna arbetar med läsförståelse i olika stor omfattning men alla understryker vikten av att läsa med förståelse och inte enbart med flyt. Lärarna anser att läsförståelse är essentiellt för att eleverna ska kunna fungera i dagens informationssamhälle, men även för deras vidare utbildning och yrkesval. Studien visar även vilka metoder och strategier lärarna använder i undervisningen för att stärka läsförståelsen, där LTG och Reciprok undervisning är två återkommande metoder.

  Fulltekst (pdf)
  Kan du läsa om du inte förstår vad du läser?
 • 6.
  Alnervik, Karin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Förskolepedagogisk didaktisk forskning.
  Att utveckla pedagogisk dokumentation med hjälp av handledning2007Inngår i: Handledning i pedagogiskt arbete / [ed] Thomas Kroksmark & Karin Åberg, Lund: Studentlitteratur , 2007, s. 269-290Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 7.
  Alnervik, Karin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Förskolepedagogisk didaktisk forskning.
  Systematic quality work with Pedagogical documentation: A Bahktinian Polyphonic Analysis2016Inngår i: Abstract book: 26th EECERA Annual Conference, 'Happiness, Relationships, Emotion & Deep Level Learning', Dublin, Ireland, 31st August – 3rd September, 2016., 2016, s. 127-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Abstract

  Swedish preschool teachers are obliged to work with systematic documentation and assessment of children’s changing knowledge. The aim of this study is to contribute to research on assessment in preschool, by highlighting multiple voices portrayed in a transformative documentation practice, built on systematic work of pedagogical documentation.

  Pedagogical documentation refers to two related areas: 1) the process, and 2) content in the process (Dahlberg et al, 2006). Pedagogical documentation is primarily about trying to understand what is going on in pedagogical work, to understand what a child knows and learns, without predetermined expectations (Dahlberg et al, 2006).

  Bakhtin’s concept of polyphony is used as a conceptual framework.

  The methodology is qualitative text analysis. Preschool teachers’ voices are analyzed in relation to the concept of transformative assessment (Vallberg Roth, 2014), as well as the Bahktinian concepts of dialogicity, the authoritarian word, and unconditional connections.

  Informed consent was obtained from all the participants in this study: teachers and parents of the children at the preschool.

  The results show a complexity of simultaneously existing polyphonic voices, where the teachers are negotiating their efforts to engage dialogically, in order to connect with the children, and the demands of authoritative voices related to assessment.

  By highlighting the complexities and tensions involved in systematic quality work, this research has implications for the development of teacher’s assessment and evaluation practices

 • 8.
  Alnervik, Karin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Förskolepedagogisk forskning.
  Göthson, HaroldKennedy, Birgitta
  Ljuspunkten: barns relation till fenomenet och begreppet ljus2012Collection/Antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 9.
  Alnervik, Karin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Förskolepedagogisk-didaktisk forskning.
  Öhman, Charlotte
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Förskolepedagogisk-didaktisk forskning.
  Lidén, Ewa
  "That's the way it was": Children's and parents' reflections regarding pedagogical documentation2017Inngår i: Abstract book: 27th EECERA Annual Conference 'Social Justice, Solidarity And Children’s Rights', Bologna, Italy, 29th August – 1st September 2017, 2017, s. 38-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The study aims to develop knowledge concerning how children and parents reflect on and make meaning of pedagogical documentation gathered in Reggio-inspired preschool projects. From a pedagogical documentation perspective, children are understood to be knowledge creators, it is therefore important to make children's voices visible (Dahlberg, Moss & Pence, 2001) However,questions have been raised about (a) if and how children are given opportunities to participate in the production of pedagogical documentation (Lenz Taguchi, 2012, Lindgren, 2012), and (b) the ethics of representing children in the documentation (Lindgren2016). Our theoretical framework is based on Biesta's (2006) concept of the rational community and the community-without-community. The study data was gathered through focus groups with eight children and their parents. The children and parents were askedto review samples of pedagogical documentation from the child's time in preschool. The documentation was also used as stimulus material during the interview. Finally, the parents were also asked to discuss with their children their memories regarding how it felt to be documented. Interview transcripts were subjected to narrative analyses. Informed consent was obtained from all study participants. Three themes emerged concerning the experience of working with and being a part of the practice of pedagogical documentation: a sense of context, the sense of participation and the sense of a way to explore life. Our analysis highlights that the children had opportunities to participate in the practice of documentation in a project and therefore their voices were supported in "breaking into the world"

 • 10.
  Alvandi, Nazanin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Literary Theory in Upper Secondary School: Should It Be Used Before Higher Education?2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay examines the use of literary theory when teaching literature before higher education. The objective isto see how and if the integration of literary theory facilitates students’ engagement with and understanding of literature. The study is conducted with the qualitative method of interviews. Four teachers, certified for upper secondary school, were deemed appropriate to interview about their current use of literary theory, as well as their attitudes towards an increased use of literary theory. Besides the data collected through interviews, this study finds its theoretical foundation in the literary theories feminist, Marxist and postcolonial theory as well as in the Swedish curriculum for English at upper secondary level. Presently, the teachers do not use literary theory distinctly; however, they do consider the use of literary theory together with literature to be beneficial for the students’ understanding of literature and the world around them. Teachers stated that while some students only will grasp the idea of the theories, other students will be able to use and apply them. The curriculum supports the use of literary theory in the core values for students of upper secondary level.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Andersson, Marie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Haglund, Sofia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  "Alla Har naturen, inte bara vi": en studie om barns lärande i skogen.2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka lärares och barns uppfattningar av hur förskola och fritidshem använder skogen som en lärandemiljö för barnen. Studiens frågeställningar är:

  • Vad uppfattar barnen och lärarna att barnen gör när de är i skogen?
  • Vilka är barnens och lärarnas uppfattningar av om vad barnen lär sig i skogen?
  • Vad har lärarna för syfte med att gå till skogen?

  Sju lärare och tolv barn på fritidshem och förskola har intervjuats i denna studie. Vi har använt oss av semi-strukturerade intervjuer och studien har en fenomenografisk ansats vilket innebär att vi vill belysa respondenternas uppfattningar och beskrivningar av fenomenet skogen som lärande miljö.

  Resultatet visar att barnen och lärarna uppfattar att barnen kan lära sig mycket i skogen och att lärarna är medvetna om barnens lärande. I skogen säger lärarna och barnen att det sker ett naturligt lärande genom att barnen kan se och uppleva det som finns där. På så sätt använder barnen sin kropp och sina sinnen för att lära sig i skogen. Barnen lär sig faktakunskaper om naturen, att respektera allt levande och utvecklar sina sociala förmågor samt sin motorik. Barnen kan även utveckla sina matematik- och språkkunskaper när de är i skogen. Många lärare använder även skogen för att barnen ska få skapa med hjälp av naturmaterial.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Annér, Tobias
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Carlsson, Albin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Fritidshemslärares upplevda yrkesidentitet: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Arebo, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Svan, Elisabet
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Rastverksamhet: Fritidslärares verktyg för att skapa mening och trygghet tillsammans med barnen2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien har som syfte att skapa kunskap om vad rastverksamhet kan bidra till utifrån fritidslärares erfarenheter. Rastverksamhet har blivit allt vanligare med tiden och vi ville undersöka hur det kommer sig att det blivit så populärt och vad syftet med rastaktiviteter är. Vi ville även ta reda på vad rastaktiviteter bidrar med, vad gäller barns lärande och utveckling. Studien är konstruerad ur ett sociokulturellt perspektiv med fokus på kommunikation och samspel. Detta för att undersöka vad fritidslärare säger om aktiviteter på rasten och vad de erbjuder barnen på sina skolor. Detta är en kvalitativ studie gjord med observationer och intervjuer som metod. Vi har genomfört observationer för att se hur fritidslärare förhåller sig till barnen under rastaktiviteter på en skola, för att sedan kunna forma intervjufrågor utifrån observationerna Vi har intervjuat fritidslärare som aktivt arbetar med rastaktiviteter på sina skolor. Resultatet visar att fritidslärare och barns delaktighet i lekar skapar en mer meningsfull och glädjande rast. Rastverksamhet minskar även antalet konflikter som tas med in i klassrummet och lärarna kan påbörja lektionen på en gång. Rastverksamhet och rastaktiviteter leder till att skolorna får ett tryggare socialt klimat.   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Arja, Siham
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  Konflikter i skolans vardag: Fyra lärares syn på konflikter och konflikthantering på en specifik skola2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 15.
  Aronius, Felicia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Läsmotivation och läsförståelse hos elever i årskurs 1: En studie om elevers lässituation i hemmet och i skolan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka om läsmotivation påverkar läsförståelsen för en utvald grupp elever i årskurs 1, samt hur deras lässituation ser ut. Materialet har samlats in genom samtalsintervjuer och har kompletterats med ett läsförståelsetest och en enkät. Materialet har analyserats med utgångspunkt från teorier om det subjektiva. Respondenterna har bestått av elva elever ur en klass och deras vårdnadshavare, samt två klasslärare.

   

  Det går att se genom resultaten att automatiserad läsning har en viss påverkan på läsförståelsen. Dock behöver inte automatiserad läsning betyda att eleven har läsförståelse.  Resultaten visar att läsmotivation kan påverka läsförståelsen, då majoriteten av elever med god läsförståelse har en positiv läsmotivation. Genom läsförståelsetestet går det att utläsa vilken del av den språkliga medvetenheten eleverna har svårigheter med. Genom resultaten går det att utläsa att modellen Läsning = avkodning x förståelse x motivation (Taube, 2007) stämmer till viss del.

   

  Genom slutsatserna som går att dra utifrån resultaten syns det att hela elevernas lässituation är viktig för en bra läsutveckling. Både hemmen och skolan behöver skapa ett intresse för böcker och läsning samt ge eleverna mycket tid som de kan ägna åt läsning eftersom utvecklandet av god läsförmåga tar lång tid.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Assarsson, Petra
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Förskolepedagogisk didaktisk forskning.
  Blir våra förskollärarstudenter rustade för att arbeta med estetiska lärprocesser?2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Vilka kunskaper och färdigheter behöver förskollärarstudenter ha i estetiska ämnen för att kunna arbeta med estetiska lärprocesser?

            I denna fråga finns olika ståndpunkter och därför är frågan viktig att diskutera, i synnerhet då senaste lärarutbildningsreformen (2009/10:89) minskat utrymmet för de estetiska ämnena (Lindgren & Ericsson, 2013). Å ena sidan finns de som anser att mediespecifika kunskaper är nödvändiga (Marner & Örtegren, 2003). Å andra sidan finns lärarutbildningar som menar att medieneutrala kunskaper är tillräckliga (Lindgren & Ericsson, 2013). Lindgren och Ericsson (2013) har undersökt hur lärarutbildningar sedan den senaste lärarutbildningsreformen (1999) legitimerar den estetiska verksamheten och har identifierat fyra olika strategier för detta:

  1)kommunikativ kompetens, 2) praktiska färdigheter, 3) terapi och personlig utveckling, 4) relativisering av kvalitet.

            Olika ståndpunkter påverkar de estetiska kurserna i förskollärarutbildningar både vad gäller innehåll och omfattning. På vilket sätt studenterna möter de estetiska ämnena beror då på vilket lärosäte man studerar på. Med detta i åtanke kan tidigare nämnda strategier vara till hjälp i ett rundabordssamtal för att diskutera vilka kunskaper och färdigheter i estetiska ämnen förskollärarstudenter behöver för att kunna arbeta med estetiska lärprocesser. 

 • 17.
  Axelsson, Maria
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Ljungquist, Caroline
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Fysisk klassrumsmiljö: -en studie över pedagogers och elevers uppfattningar om sitt klassrum2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att genom observationer och intervjuer undersöka pedagogers och elevers uppfattningar om sin fysiska klassrumsmiljö samt dess påverkan. Med begreppet fysisk klassrumsmiljö menar vi hur ett klassrum är inrett och möblerat. Vi har arbetat utifrån följande frågeställningar:

  • Hur kan pedagoger och elever påverka sin egen klassrumsmiljö?

  • Hur anser pedagoger att eleverna påverkas av klassrumsmiljön?

  • Vad har elever och pedagoger för uppfattningar om sitt klassrum?

  Vi har observerat 4 olika klassrumsmiljöer på två olika skolor, en landsortsskola och en stadsskola, och sedan intervjuat 8 elever och 4 pedagoger. Studien visar att pedagoger och elever har möjligheter att påverka sin miljö, men det kräver ett stort engagemang, idérikedom och till viss del ekonomiska förutsättningar. Studien visar även att pedagogerna anser att eleverna påverkas enormt mycket av sin klassrumsmiljö. I vår studie framkom att detta även gäller för pedagogerna. Vår studie visar också att ju mer pedagogerna engagerar sig i klassrumsmiljön, desto mer visioner får eleverna till att vilja göra ytterligare förändringar.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Bagué Grifoll, Janona
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  “Children in preschool class have to learn to sit a bit more”: Swedish preschool, preschool class and primary school teachers’ perspectives on the transition from preschool to school2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The transition from preschool to primary school is considered by many researchers as being one of the most challenging transitions that children can experience in their educational development. In 1998, in an effort by the Swedish government to facilitate this transition, preschool class was introduced as a voluntary bridge year between preschool and primary school.  Changes in school legislation in 2018 made attendance to preschool class compulsory. Despite the introduction of preschool class in the Swedish system, a lack of knowledge and research about the policies and practices in preschool classes for successful supporting this transition has been observed. The aim of the present qualitative study was to characterize preschool, preschool class, and primary school teachers’ understandings of the transition from preschool to primary school as reflected in their teaching practices. Semi-structured interviews were conducted with preschool, preschool class and primary school teachers at one school and affiliated preschool in a town in the South of Sweden. Observations of the preschool class were also conducted. Theories of transition were applied to analyze the teachers’ understandings of the transition from preschool to primary school.  All of the participating teachers considered the change to compulsory attendance in preschool class to be beneficial for a successful transition for the children from preschool to primary school. Two key factors were identified that appeared to be consequential for how the teachers understood and worked with children’s transitions: (a) the organizational structures in place to support the teachers’ work, related to the teachers’ ability to coordinate with each other and have access to information relevant to prepare the children for the transition; and (b) the lack of a common pedagogical framework across the preschool and school.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Batsopoulou, Meropi Aliki
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Examining play behaviors of children with internalized emotional disturbances in preschool context: A systematic literature review2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Child initiated play appears as a means for children to express their inner world and personality and works as a milestone promoting their overall development. Internalized emotional disturbances constrain children’s functioning and have an impact on their general behavior, hindering their development. Most of the times, it appears challenging for teachers to identify a child with internalizing problems in the preschool classroom and most interventions are targeting children with externalized problems. Since play is a way for children to express, observations of children’s behavior while playing, provide information about their inner thoughts and concerns. The aim of the present study was to identify play behaviors and tendencies in types of play that children with typical and atypical internalized emotional disturbances show in free play situations in preschool. A systematic literature review was conducted in order to reach this goal. Six articles were included in which five internalized emotional disturbances were mentioned -one typical and four atypical. Findings revealed eight overt play behaviors, with prevalent these of non-play, solitary-passive behavior, unconscious play activity and desire for peer play but no attempt for it. Regarding engagement in play types, children exhibiting internalized problems were more prone to constructive and creative play and less engaged in symbolic play, which can be possible indicator of developmental delays. This study works as a tool for professionals in order to identify play behaviors of children with internalized emotional disturbances in preschool child initiated play. Subsequently, the findings assist interventionists on providing adequate support and clinicians on shedding light on the dubious field of emotional and behavioral disorders in early childhood.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Beckius, Carolin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Gymnasieelever balanserar redoxreaktioner: Tillvägagångssätt och svårigheter2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I kemi måste elever ofta balansera reaktionsformler. Under århundradenas lopp har det utvecklats olika modeller inom området reduktions- och oxidationsreaktioner och på gymnasiet idag används framförallt två metoder för balansering av dessa reaktioner, elektronövergångsmetoden och oxidationstalsmetoden.

  Syftet med denna studie var att undersöka om det förekommer några missuppfattningar eller svårigheter hos elever gällande elektronövergångsmetoden och oxidationstalsmetoden, samt att få en uppfattning om hur vanligt förekommande eventuella missuppfattningar är. Till hjälp användes ett frågeformulär med uppgifter av öppen karaktär där eleverna skulle balansera olika redoxreaktioner, samt besvara frågor som har med de två metoderna att göra. Elevernas svar kategoriserades och frekvensen räknades fram för varje svarskategori. Denna studie har alltså både kvalitativa och kvantitativa inslag.

  Resultatet visar att elever föredrar att använda oxidationstalsmetoden framför elektronövergångsmetoden, när de får chansen att välja. Dock definierar majoriteten av eleverna oxidation och reduktion utifrån elektronövergångsmetoden. Det uppstår missförstånd och svårigheter med båda metoderna. En del av svårigheterna kommer av att eleverna blandar ihop elektronövergångsmetoden och oxidationstalsmetoden. Vid balansering med oxidationstalsmetoden ligger svårigheterna framförallt kring balanseringen av laddningarna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Bengtsson, Lisa
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Larsson, Louise
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Rörelse är viktigt!: En studie om förskollärares syfte, arbetssätt och förutsättningar för arbete med rörelse i förskoleklassen2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur förskollärare tänker kring rörelse och hur den blir en del i undervisningen för barnen i förskoleklasserna.

  De frågeställningar som tas upp är; Vad har förskollärare för syfte med rörelse? Vad har förskollärare för förutsättningar för att arbeta med rörelse? Vilka arbetssätt används för att få in rörelse i verksamheten?

  Här används en semistrukturerad intervju med en intervjuguide för att kunna få ut så mycket som möjligt från ett specifikt område.

  Resultat visar att alla intervjupersoner använder rörelse, men skillnader ligger i vilket syfte de har till rörelse. Vissa använder rörelsen för att barnen ska springa av sig och sedan kunna sitta still och arbeta medan resterande ser rörelsen som ett medel, för att med hjälp av den lära andra viktiga delar exempelvis motorik, läsinlärning och koordination.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Bengtzelius, Arthur
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Att arbeta med kontroversiella frågor i en mångkulturell kontext: En intervjustudie med högstadielärare i de samhällsorienterade ämnena2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar till att bidra med kunskap om undervisning i kontroversiella frågor på skolor med en hög andel elever med utländsk bakgrund. Mer precist syftar arbetet till att synliggöra hur och varför lärarna låter kontroversiella frågor utgöra en del av undervisningen samt hur lärarna beskriver sin roll i undervisningssituationen och varför de väljer att göra på så sätt. För att svara på detta görs intervjuer med sex högstadielärare i de samhällsorienterade ämnena. Två utgångspunkter för undersökningen är att olika frågor upplevs som kontroversiella baserat på individens kultur, tro och identitet samt att lärarnas didaktiska överväganden påverkas av elevgruppens bakgrund och situation. Två analysverktyg nyttjas i syfte att sortera in lärarnas svar i olika kategorier där deras didaktiska överväganden behandlas. Resultatet pekar resultatet på att det inte finns någon generell preferens bland lärarna på dessa skolor att anta ett särskilt förhållningssätt till undervisning i kontroversiella frågor men att samtliga lärare delvis utgår från elevernas bakgrund i deras didaktiska överväganden kring undervisning i kontroversiella frågor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Berggren, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Förskolepedagogisk-didaktisk forskning.
  Ejdefjäll, Anna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Förskolepedagogisk-didaktisk forskning.
  ”Alla dockor är inte en hon”: En kvalitativ analys av förskollärares samtal kring att motverka könsmönster som begränsar barn i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Bergström, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Carlén, Urban
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Lennerholt, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Certifications in Higher Education - Friend or Foe?2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate the uncritical approach among teachers and students of how certifications are used and applied within higher education. This paper offers a clearer image of how to use certification in a learning environment that support student learning and further developing the academia as a learning organisation.  In the last decade universities worldwide has started to adopt certifications offered by multinational corporations, such as Cisco and Microsoft. For example, Cisco’s curriculum is taught in over 10.000 academies such as universities to more than 1.000.000 students currently, which reveals the huge influences those certifications have for the organisation of courses and examination of academic skills.  Academy and industry needs to collaborate to offer students relevant tools and knowledge, but the lack of uncritical views based on scientific values and proven experience challenges teachers to explicit what knowledge have to be taught within academia to reach further academic goals.  The methods used are initially a literature study to identify positive aspects and challenges with integrated certifications. Based on these results, we have performed interviews with students, teachers and certified instructors with different backgrounds.  Literature describing information and communications technology (ICT) certifications mainly refer to positive aspects such as meeting job market needs, standardisation of courses, and decreased time for course development. Challenges identified raise several questions and call for further investigation. Among challenges identified were companies practically deciding examination criteria, student’s recall learnt material rather than understanding concepts, and the usage of non-academic material.  Interviews reveal that students are aware of many challenges, but still the benefits of achieving a certification outweighs. For instance, students rather accept a course with out-dated material and company decided examination criteria that result in a certification than taking a course based on research and examinations that foster creativity through reflection, analysing skills with no certification.  From a teacher and instructor perspective, the interviews reveal that there is awareness about the challenges of using certifications in higher education. One of the pedagogical issues we would like to present is how to create a learning environment with embedded certification in a course rather than basing courses on certifications alone.  This paper also open up for a discussion on how these results affect other areas than the ICT domain, but also on how the challenges can be tackled from a higher education perspective that rethink the academia as a learning organisation. 

 • 25.
  Bergström, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Carlén, Urban
  University West.
  Riveiro, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  How to Include Female Students in Technical Computer Science Study Programs2016Inngår i: NU2016 Högskolan i samhället - samhället i högskolan, 2016, artikkel-id BT30Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study examines why female students do not register in computer sciencerelated programs after submitting their application. In design for inclusion in academic culture, pedagogical implications are based on empirical findings that intend to foster a more heterogeneous group, which can be introduced to promote student’s interest in technology.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Bergström, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Holgersson, Jesper
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Kävrestad, Joakim
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Larsson, Sanna
  Högskolan i Skövde.
  Lindgren, Frida
  Högskolan i Skövde.
  Mandl, Paul
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Persson, Louise
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Svensson, Henrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Erfarenheter, lärdomar och effekter med gränsöverskridande arbete för utbytesstudier2018Inngår i: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, artikkel-id 685Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I Högskolan i Skövdes (HS) nuvarande utvecklingsplan beskrivs att samtliga utbildningsprogram som ges vid lärosätet skall erbjuda möjligheter till studier utomlands. Som en konsekvens har en strategisk satsning för att stimulera en ökad mobilitet vid HS initierats genom att Institutionen för informationsteknologi (IIT) tillsammans med verksamhetsstödet har deltagit i ett UHR-projekt med fokus på vägledningsprocessen i samband med mobilitet.

  Projektet har pågått under 18 månader och ett 10-tal deltagare som representerar de flesta roller som är involverade i internationaliseringsarbetet på IIT och verksamhetsstödet har ingått. Projektet har bedrivits främst som en serie av workshoppar där parallell datainsamling har skett med hjälp av intervjuer och enkätstudier.

  I detta bidrag vill vi visa några av de mål som projektet fokuserat på samt syftet med dessa. Projektet har haft följande mål:

  Identifiera minst tre partnerlärosäten som passar varje utbildningsprogram - Målet syftar till att kartlägga både existerande och nya partnerlärosäte för att på så sätt sänka tröskeln för studenter som är intresserade av utbyte, men som har svårt att hitta lämpliga alternativ.

  Tydliggöra roll- och ansvarsfördelning i mobilitetsprocessen - Detta mål syftar till att utforma processbeskrivningar för att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning kring utresandeprocessen för programansvarig, ämnesföreträdare, internationell koordinator, studie- och karriärvägledaren, studenten och partnerlärosätet. Även kommunikationsaspekter och studentperspektiv beaktas i detta mål.

  Skapa adekvat vägledning och informationsinsatser gentemot studenterna - Syftet med målet är att utveckla, strukturera och systematisera informationsvägar och kommunikation mellan vägledning, programansvarig, partnerlärosäte och studenter.

  Identifiera och utvärdera nyckelfaktorerna för att förbättra stödet till studenterna, undanröja hinder i mobilitetsprocessen samt underlätta programansvarigas och studie- och karriärvägledarnas arbete med utresande studenter - Målet är att identifiera och utvärdera nyckelfaktorer som hindrar mobilitet som kan spridas internt på HS samt externt för att i förlängningen öka mobiliteten bland Sveriges studenter.

  Se till att samtliga kandidatprogram på IIT har en termin avsatt för utlandsstudier och undanröja de hinder som finns i befintliga programstrukturer - Syftet är att göra det enklare för studenter att under sin ordinarie studietid genomföra utbytesstudier utan att deras studier vid HS blir drabbade av förkunskapsstrukturer som hindrar fortsatta studier vid hemkomst.

  I studien inkludera de studenter som har varit intresserade eller sökt utbytesstudier men som inte kommit iväg på utbyte - Syftet är att skapa en god översikt över vilka skäl denna studentkategori har haft för att avstå utbytesstudier för att på så vis kunna förbättra existerande processer för utbytesstudier och därmed minimera risken att intresserade studenter väljer att avstå från utbytesstudier.

  Vid projektets avslut analyserades projektets direkta och indirekta interorganisatoriska effekter tillsammans med aktuell statistik för de studenter som under 2017 nominerats för utbytesstudier. En uppenbar effekt av projektets arbete är att antalet studenter som 2017 vid IIT nominerats för utbytesstudier ökat kraftigt. Likaså observeras ökade kunskaper om processen kring utbytesstudier och ett förbättrat studentperspektiv och bättre kunskaper om studenternas upplevelse av nomineringsprocessen.

  Under presentation vill vi visa upp fler detaljer från vår analys samt hur vi planerar att arbeta vidare med de resultat vi fått fram i projektet.

 • 27.
  Bergström, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Pehrsson, Helen
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Performance Assessments in Computer Science - An example of student perceptions2014Inngår i: Next Generation Learning Conference: Conference Summary / [ed] Erik Brunnert Walfridsson, 2014, s. 4-16Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Björklund, Anette
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Johansson, Robert
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Jämställdhet i förskolan: En studie om att arbeta i ett jämställdhetsprojekt2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår kvalitativa studie är att undersöka hur förskollärare, som har deltagit i jämställdhetsprojektet Jämställdhet i centrum, har påverkats av att delta i detta projekt. Utifrån syftet har vi följande frågeställningar:

  På vilket sätt har JIC förändrat verksamheten på de förskolor som har deltagit?

  Vad kan förskollärare göra för att arbeta för en mer jämställd förskola?

  För vår kvalitativa intervju har vi valt att intervjua sex förskollärare, som har deltagit i projektet Jämställdhet i centrum. Som metod för datainsamling har vi använt oss av en semistrukturerad intervjuform med en intervjuguide som stöd.

  Resultatet visar att pedagogen måste rannsaka sig själv, om förskolan ska kunna bryta traditionella könsroller och könsmönster. Pedagogen måste se sin delaktighet i att förskolan inte är jämställd. Ett projekt är ett bra redskap för att skapa medvetenhet och att sprida kunskap. För att projektets syfte inte ska tyna bort krävs, att så många som möjligt engageras i projektet. Rektorn har ett stort ansvar i att engagera sina anställda. Samtidigt har pedagogen ett enskilt ansvar, som kan vara svårt att upprätthålla utan stöd från rektorn.

  Sökord: Jämställdhet, projekt, förskola

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Boström, Ann-Kristin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Social capital in intergenerational meetings in compulsory schools in Sweden.2009Inngår i: Journal of Intergenerational Relationships, ISSN 1535-0770, E-ISSN 1535-0932, ISSN 1535-0770, Vol. 7, nr 4, s. 425-441Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Intergenerational learning as an entity of lifelong learning and the creation of social capital in meetings between older men (class granddads) and the pupils within compulsory schools in Sweden is the focus of this paper. In a study of the class granddads project on behalf of the Association of Class Granddads and the Swedish National Agency for Education, 19 different schools in Greater Stockholm were studied. These men, who come to the school for the sake of the children, are to be considered as a human resource that is at the disposal of the school, the classes, and the teachers concerned. Questions were constructed to measure parts of social capital. One of these factors is security, which has been described as being where one feels secure in school, but also involves being provided with assistance by other persons in the organization. Norms and structures indicate whether there is peace and quiet in the classroom. Cooperation and solidarity and good communication between the various parties in the organization are also part of the social capital in a group or an organization. A total of 788 pupils have provided responses to the same questions. It is possible to construct indicators for social capital in the relationships between people in a school. The results show that the work of the class granddad, both together with the teacher and outside during the breaks, also influences, in a positive way, the social capital between the pupils and the teacher. the work of the teacher is very greatly influenced by the relationships between the pupils in the group. 

 • 30.
  Brager, Kevin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Lindblad, Linus
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Möjligheten att påverka: En kvalitativ studie om fritidslärares uppfattningar och arbetssätt med elevinflytande2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka fritidslärares uppfattningar om elevinflytande i fritidsverksamheten och hur de beskriver att de arbetar med elevernas inflytande. De forskningsfrågor som framkom är följande: - Vilka uppfattningar har fritidslärare av elevinflytande? - Hur arbetar fritidslärare med elevernas inflytande i fritidsverksamheten? - Vilka svårigheter och möjligheter finns det med elevinflytande?

  En kvalitativ metod har använts för att få svar på undersökningens syfte och intervjuer har använts där sex verksamma fritidslärare från olika skolor deltagit. Resultatet visar att samtliga lärare har en gemensam uppfattning av vad elevinflytande innebär, deras uppfattning är att verksamheten ska vara uppbyggd och formad så gott det går utefter elevernas egna tankar och önskningar. Det vanligaste arbetssättet hos lärarna är att arbeta med hjälp av fritidsråd och andra demokratiska former. 

  Enligt lärarna finns det olika svårigheter med elevinflytandet i verksamheten. Till exempel handlar det om för stora elevgrupper vilket gör det svårt att ge varje individ möjligheten till elevinflytande. De handlar också om personalbristen. Mer personal hade skapat fler möjligheter till ett fungerande elevinflytande och möjlighet att uppnå elevernas önskningar inom verksamheten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Brantek, Ida
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Persson, Jessica
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  "Okej ibland är det tråkigt, ibland är det kul. Ibland är det sådär.": En studie om barns uppfattningar av massage i förskoleklass.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  _______________________________________________________________

  Ida Brantek & Jessica Persson

  "Okej ibland är det tråkigt, ibland är det kul. Ibland är det sådär."

  En studie om barns uppfattningar om massage i förskoleklass.

  "Okey sometimes it´s boring, sometimes it´s fun. Sometimes it´s neither well nor poorly."

  A study of children's perceptions of massage in the preschool.

  Antal sidor: 33

  _______________________________________________________________________________

  Syftet med studien är att undersöka barns uppfattningar om massage i förskoleklass.

  Frågeställningar:

  - Hur uppfattar barnen sin delaktighet?

  - Hur uttrycker barnen att de känner kring massagesituationerna?

  För att få svar på syftet och frågeställningarna genomfördes 14 intervjuer med 22 barn i en förskoleklass där massage är ett återkommande inslag i verksamheten flera gånger i veckan. Resultatet visar att de flesta barn har en positiv inställning till massage. Resultatet visar vidare att delaktighet och trygghet är två viktiga faktorer som kan kopplas samman. De är viktiga grunder som behöver stor plats om massage ska användas i barnverksamhet.

  _______________________________________________________________________________

  Sökord: massage, förskoleklass, delaktighet, inflytande, trygghet, makt _________________________________________________________________________________

  Postadress Gatuadress Telefon Fax

  Högskolan för Lärande Gjuterigatan 5 036 – 101000 036162585

  och Kommunikation (HLK)

  Box 1026

  551 11 JÖNKÖPING

  Fulltekst (pdf)
  ”Okej ibland är det tråkigt, ibland är det kul. Ibland är det sådär.” En studie om barns uppfattningar av massage i förskoleklass.
 • 32.
  Bredberg, Johan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Användning och attityder till ljuboken i språkundervisningen på gymnasiet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en undersökning kring ljudboken som pedagogiskt verktyg. En enkätundersökning har gjorts bland 66 gymnasieelever, samt en intervjustudie med tre lärare. Lärarna undervisar i språk på gymnasiet. Frågeställningarna för denna uppsats var:

  • Vilken attityd har elever och lärare till ljudboken?

  • I vilken utsträckning och hur används ljudboken i undervisningen på gymnasiet?

  • Hur väl förstår eleverna innehållet genom att lyssna på en ljudbok?

  Resultatet visar bland annat att majoriteten av eleverna i undersökningen använder ljudboken i väldigt liten omfattning eller aldrig har använt den. Resultatet visar också att lärarna generellt sett är positivt inställda till att använda ljudboken i undervisningen. Alla lärare skulle vilja använda ljudboken mer om tillgången på ljudböcker och teknisk utrustning var bättre. Slutsatsen är att ljudboken används till viss del i språkundervisningen, men skulle kunna användas mer, bland annat som avslappningsövningar.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Brodin, Jane
  et al.
  Department of Child and Youth Studies, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Renblad, Karin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Förskolepedagogisk-didaktisk forskning.
  Improvement of preschool children’s speech and language skills2019Inngår i: Early Child Development and Care, ISSN 0300-4430, E-ISSN 1476-8275Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Many children in preschool have speech and language disorders and a poor communication development, and the need for support is extensive. The aim was to find out if and how reading aloud and storytelling could enhance children’s communication development, the study was interactionistic. Eleven municipal preschools with 23 child units (573 children) participated. A questionnaire containing 15 questions with 54 sub-items was answered on group level by the staff. The results showed that reading aloud and storytelling was used continuously, and the staff believed that the activity would help the children to develop their communication both regarding speech and development of concepts. But this is provided that the staff prioritize literacy in preschool and have knowledge about how to use reading aloud and storytelling to support children’s communication. 

 • 34.
  Brunsson, Karin
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  Metodlitteraturen begränsar studenternas självständighet2014Inngår i: Universitetsläraren, nr 8, s. 26-Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 35.
  Chandra Larsson, Ronita
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Reinevik, Helena
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  ”Det är inte så stor skillnad mellan 6- och 7-åringar”: En studie kring hur leken värderas inom förskoleklass och årskurs 12009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva hur några förskollärare och grundskollärare värderar leken inom förskoleklassen och årskurs 1. De frågeställningar som studien utgår ifrån är följande: Vad uppfattar dessa pedagoger som det viktiga i leken?  Hur uppfattar dessa pedagoger att leken kan användas som en resurs i lärandesituationer inom förskoleklassen och årskurs 1? samt Hur uppfattar dessa pedagoger att möjligheten till lek förändras i årskurs 1 i förhållande till förskoleklass?

  Studien har genomförts med en kvalitativ ansats enligt fenomenografiskt analyssätt. I studien har sex pedagoger intervjuats, dessa pedagoger har vi valt ut från tre olika skolor, det vill säga en förskollärare och en grundskollärare från respektive skola. Intervjupersonerna är även utvalda utifrån att de har minst tio års yrkeserfarenhet. Av insamlat datamaterial har åtta kategorier utformats.

  Resultatet visar att de två verksamheterna, förskoleklass och årskurs 1, värderar leken ganska lika. Det viktiga i leken är framför allt att utveckla den sociala kompetensen Förskollärarna anser att allt lärande kan rymmas i leken, medan grundskollärarna anser att inlärning sker genom den pedagogiska leken och den fria leken är en paus för barnen för att återhämta sig. Fastän de båda yrkeskategorierna är medvetna om att leken ska vara en del även av verksamheten i årskurs 1, så får inte förstaklassarna alltid möjlighet till det.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Claesson, Emilia
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Rostedt, Agnes
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Kan djur i skolan bidra till elevernas personliga utveckling?: En litteraturstudie om elevers utveckling i samband med djur i skolan.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Domesticerade djur har påverkat människans vardag i 15 000 år där de har varit sällskap, mat eller skydd. Vi människor mår bra av att ha djur runtomkring oss då ämnet oxytocin frigörs vid kontakt med djur. Ämnet gör oss människor lugnare, mindre stressade och dämpar även ångest. Då den psykiska ohälsan ökar hos barn i skolålder borde kanske djur införas för att öka elevernas välmående och skapa en tryggare miljö i skolan. Varför använder vi inte djur inom skolväsendet i större utsträckning? Syftet med studien är att ta reda på vad forskningen hittills säger om hur elevers personliga utveckling påverkas av att ha djur i skolan. Studien baseras på fyra forskningsfrågor som avgränsar vad vi menar med elevers personliga utveckling. Vad säger forskningen om hur djur i skolan påverkar elevernas empatiska förmågor? Hur påverkas elevernas sociala relationer och förmågor av djur i skolan enligt forskningen? Hur kan djur i skolan påverka elevers motivation och inlärning till det bättre? Vad finns det för hinder som försvårar användningen av djur i skolan? I denna litteraturstudie granskar vi 15 olika artiklar och de teorier som presenteras i litteraturen är Human-Animal Interaction, Human-Animal Bond och Animal-Assisted Interaction. Materialet som analyserats är två examensarbeten, ett konferensbidrag, två doktorsavhandlingar och tio vetenskapliga artiklar. Forskningen är från Nordamerika, Europa och Oceanien. Resultatet visar att djur i skolan påverkar elevers personliga utveckling till det positiva. Det finns en variation i resultaten beroende på vilket djur som använts i undersökningarna. Elevernas personliga utveckling har gjort större framsteg i närvaro av djur än kontrollgrupper som varit utan djur. Större pälsdjur som hund och katt påverkar mer än fiskar och reptiler. De förmågor som tydligt förändrats enligt artiklarna är elevernas empatiska förmågor gentemot människor respektive djur, sociala relationer och motivationen. Eleverna blir mer lyhörda för individers kroppsspråk, det förekommer färre svordomar, missförstånd och bråk. Motivationen för skolan ökar över lag oavsett ämne. De hinder som framkommer i texterna är rädslor som elever och personal kan ha för djuret, olika allergier, dåligt anpassade lokaler samt lagar om djurhållningen måste följa. Djur i skolan kan hjälpa elevernas personliga utveckling men det saknas forskning om fler olika djurarter. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Clausén, Josefin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Claesson, Emelie
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  "Vi har ju inga färdiga leksaker men vi har ju saker att leka med som kan förvandlas till precis vad som helst": En studie om spillmaterialets betydelse och inverkan på barns meningsskapande i förskolans verksamhet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka spillmaterialets betydelse och inverkan på barns meningsskapande. Studiens frågeställningar berör arbetssätt med spillmaterial i relation till barns meningsskapande och hur verksamma inom förskolan beskriver spillmaterialets betydelse och inverkan på barns meningsskapande i förskolans verksamhet. Studiens teoretiska utgångspunkt berör både det konstruktionistiska perspektivet där barnen ses som medkonstruktörer av kunskap och kultur och det posthumanistiska perspektivet där miljön och de materiella tingen i vår omgivning ses som verksamma faktorer för barns lek, lärande och utveckling. En kvalitativ forskningsmetod har använts där insamlingen av data har skett genom semistrukturerade intervjuer med förskollärare och en förskolechef. En observation har även genomförts för att få en vidare blick över vad som händer med materialet i verksamheten och för att berika empirin.

  En slutsats är att arbetet med spillmaterial gynnar barns meningsskapande då det kan möjliggöra utveckling och utmaning av barns språk, kreativitet och fantasi då materialet visar sig vara oförutsägbart och föränderligt där barns egna tankar, idéer och teorier kan få utrymme. En slutsats är också att arbetet med spillmaterial gynnas av ett utforskande arbetssätt och de tre pedagogerna (barn, pedagog och miljö) för tillsammans verksamheten framåt vilket bidrar till barns meningsskapande. I relation till posthumanismens teori om att allt ses som relationellt och sammanflätat kan vi förstå att de tre pedagogerna blir betydelsefulla för barns meningsskapade.

  Vår önskan med studien är att bidra med kunskap om spillmaterialet och dess betydelse och inverkan på barns meningsskapande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Comeau Hellsing, Emily
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Hjort, Linda
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Den nyanserade bilden av barnet: -En studie av samtalsmallar inför utvecklingssamtal på förskolan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Målet med studien är att förstå hur och vad som beskrivs och bedöms genom de samtalsmallar som används inför utvecklingssamtal på förskolan. Det är en kvalitativ studie baserad på innehållsanalys av insamlade dokument. Innehållsanalysen utfördes genom kodscheman som tas upp av Bergström och Boréus (2008). I analysarbetet har vi inspirerats av diskursanalysen. Studien är baserad på åtta samtalsmallar inför utvecklingssamtal från olika förskolor i en kommun i Mellansverige.

  Studien visar att samtalsmallarna innehöll flera olika sätt att beskriva och bedöma barn. Genom vårt analysarbete fann vi framför allt fem tydliga teman som utgör vårt resultat;

  Det lärande barnet, där barnet genom samtalsmallarna beskrivs och bedöms inom olika områden och ses som lärande eller under utveckling. Barnet som person, baserat på punkterna i samtalsmallarna som utgörs av bedömning och beskrivning av barnets personliga attribut. Det bristande barnet, med grund i samtalsmallarnas fokus på barnets tillkortakommanden och brister. Barnet i verksamhetens kontext, utifrån punkter i samtalsmallarna där verksamheten beskrivs och bedöms och Det positivt framställda barnet, grundat i till exempel uppmaningar i samtalsmallarna om att hålla samtalen i positiv anda.

  Tillika visar studien att flera olika barnsyner ligger till grund för hur barn ska beskrivas och bedömas i samtalsmallarna, samt att det råder motsägelser och bristande direktiv i förskolans styrdokument för utvecklingssamtalens syfte och innehåll.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Dahl, Robin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Jardenius, Hanna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Fritidshemslärarnas höga förväntningar på föräldrarnas inflytande i verksamheten: Informationsväxling mellan fritidshemslärare och föräldrar som grund för delaktighet och inflytande2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fritidshemslärarna har i uppdrag att förklara för föräldrarna varför och hur de bedriver verksamheten på fritidshem samt på vilket sätt de når verksamhetens uppdrag och mål (Skolverket, 2011). Syftet med studien var att skapa kunskap om hur fritidshemslärare och föräldrar delger och beskriver varandras information som grund för föräldrars möjligheter till inflytande utifrån deras medvetenhet om fritidshemmets syfte och mål. Frågorna som skulle besvara syftet var; Hur beskriver föräldrarna att fritidshemslärarna når ut med fritidshemmets syfte och mål utifrån den information de får? Hur beskriver fritidshemslärarna att de når ut till föräldrarna med information om fritidshemmets syfte och mål? Hur säger sig fritidshemslärarna lyssna på föräldrarna och ge dem möjlighet till inflytande i verksamheten? Studiens teoretiska utgångpunkt var Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. Med hjälp av fokusgruppsamtal och semistrukturerade intervjuer fick vi fram studiens resultat. Resultatet visade att fritidshemslärarna når ut med verksamhetens syfte och mål genom att sätta upp lappar på fritidshemmets väggar och skicka hem information om de planerade aktiviteterna. Föräldrarna har kunskap om att barnen lär sig på fritidshemmet men har svagt intresse av att exakt veta vad de lär sig. Fritidshemslärarna har en uppfattning om att föräldrarna upplever fritidshemmet som barnpassning men så är inte fallet utan föräldrarna anser att verksamheten är viktig och respekterar fritidshemslärarnas yrkeskunnande. Föräldrarna är belåtna med verksamheten och har inte ett intresse av att påverka den så länge barnen trivs på fritidshemmet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Dahlquist, Jesper
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Tellbom, Johan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  ”Intoleransen får inte gå därifrån utan att bli ifrågasatt”: En undersökning av so-lärares upplevelser av intolerans på högstadiet och gymnasiet.2010Student paper other, 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  DANSSON, SOFIA
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  TOLLÉN, MALIN
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Barnbokens betydelse i genusarbetet: En intervjustudie kring hur förskollärare arbetar med genus, genom att använda barnlitteratur i förskolan.2019Independent thesis Basic level (university diploma), 210 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Dijkshoorn, Anna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD.
  Inclusive Education for Refugees and Asylum Seeking Children: A Systematic Literature Review2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  BACKGROUND In recent years, there has been an increase in the number of children with a refugee background in the Netherlands. All of these children who are under 18 years of age must go to school, but they face many barriers towards inclusion. Appropriately educating this diverse group of children presents schools with challenges. Supportive programs are needed to overcome these barriers and challenges. AIM The aim of this paper was to explore what supports are put in place to foster refugee students’ inclusion in school. METHOD A systematic literature review was conducted to synthesize research on school-based programs and practices. RESULTS A broad range of supports were identified. Most studies addressed access barriers to learning by offering emotional and educational support, while fewer studies focused on opportunity barriers such as negative attitudes and lack of parental involvement. CONCLUSION It was concluded that schools can play an important role in supporting the inclusion of refugee children and their families because of their accessibility, but that more high quality research is necessary in order to assess the effectiveness of supports that minimize barriers towards learning and promote their inclusion in school.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Eichler, Sharon
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Educational and mental health intervention methods for refugee children integrating in the Nordic mainstream education: A Systematic Literature Review2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  BACKGROUND Good mental health makes integration and participation easier. Many refugees have a great deal of resilience and it is important to maintain it and where possible to strengthen it. How much psychological complaints and disorders occur is partly dependent on having (prospect of) work, education or other forms of participation in society, experiencing social support, and having a social network (with family and /or close friends). AIM The aim of this literature review is to explore evidence-based intervention methods that can support refugee children to integrate into the school environment of the resettlement country.  METHOD In this systematic literature review, information was collected on a database for empirical studies and analyzed so as to discover efficient interventions for refugee children who just arrived in a Nordic country to help them integrate in mainstream schools. RESULTS For children, cohesion and support within the family are of great concern. In addition, prevention, recognition and receiving good care are crucial. The review discusses educational progress and social inclusion and how these can be improved for refugee children at a mainstream school. CONCLUSION The school takes on a very important role in the life of the refugee child. It is a strong protective factor and therefore life changing for the child and his/her family. This systematic literature review shows what kind of information is already produced and collected by researchers around the world. It can give an insight into the life of a refugee child and how they experience inclusion.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Eklund, Matilda
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Textsamtal i grundskolans tidigare år: En litteraturstudie om texstamtalets betydelse för elevers läsförståelse2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien är att granska vad forskning säger om textsamtalets betydelse samt hur lärare kan påverka elevers läsförståelse i grundskolans tidigare år. Studien kommer också besvara vilken innebörd elevers läsintresse och motivation har för textsamtal. Syftet kommer att besvaras med följande frågeställningar:

   Vilken innebörd har textsamtal för elevers utveckling av läsförståelse i grundskolans tidigare år?

   På vilka sätt kan lärare genom textsamtal påverka elevers läsförståelse i grundskolans tidigare år?

   Hur påerkar elevers läintresse och motivation ett textsamtal?

  Litteraturstudiens material har analyserats och jämförts mot varandra för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Materialet som lästes var av både nationell och internationell forskning som innefattades av tidskriftsartiklar, avhandlingar samt licentiatuppsatser. För att hitta relevant material användes kriterier för inklusion som var utformade utifrån studiens syfte och frågeställningar.

  Studien visar att lärare har en viktig roll där de ska förmedla strategier som elever kan använda under textsamtal. Genom textsamtalen utvecklas läsförståelsen, den fonologiska medvetenheten och att det kognitiva tänkandet stärks. Studien visar också på att elevers läsintresse och motivation har en avgörande roll för att kunna föra textsamtal. Vår slutsats är att textsamtal är en viktig del i skolan eftersom det utvecklar elevers läsförståelse.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Ekström Nyman, Josephine
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Gustavsson, Josefine
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Samspel under samlingen i förskolan2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete Samspel under samlingen i förskolan
 • 46.
  Elm, Matilda
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Högläsningens betydelse i undervisningen: En studie om lärares beskrivningar av högläsningsaktiviteter i årskurserna 1–32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar högläsning och bearbetning av högläsning i undervisningen. Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurserna 1–3 beskriver högläsningsaktiviteter som de använder i klassrumspraktiken. Dessa frågeställningar har varit utgångspunkterna för denna studie: Hur beskriver lärare att de använder sig av högläsning i undervisningen? Vad vill lärare uppnå med bearbetning av högläsning? Vilka texter läser lärare vid högläsningen och på vilka grunder väljer de ut texter som används? Studien utgår från en teori om att elevers lärande utvecklas genom sociala aktiviteter där de får stöttning, vilket har sin utgångspunkt i en sociokulturell teori. Fem lärare har deltagit i studien. Kvalitativ metod har använts där både intervjuer och observationer har genomförts för att få en fördjupad och bred förståelse för området. Materialet har analyserats och diskuterats. Resultatet av studien visar att lärarna anser att högläsning är ett viktigt moment i undervisningen som bidrar till elevers språkutveckling. Lärarna använder texter som intresserar eleverna och som bidrar till att eleverna kan relatera egna erfarenheter till innehållet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47. Elm, Matilda
  et al.
  Gillberg, Isabella
  Högläsning och språkarbete: En litteraturstudie om lärandemöjligheter som erbjuds genom högläsning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vid upprepade tillfällen under vår studietid har vi erfarit att högläsning bidrar till elevers språkutveckling, dock har vi inte sett att högläsning är en prioriterad undervisningsaktivitet i verksamheter. Syftet med litteraturstudien är att undersöka språkarbetets möjligheter till lärande med högläsning som utgångspunkt i förskole-klass och årkurserna 1-3 [F-3].

  Ett antal kriterier fastställdes i den här kvalitativa undersökningen och urval gjordes för att finna relevanta texter, som sedan har analyserats och jämförts. Texter i form av vetenskapliga artiklar, böcker och konferensbidrag har behandlats i den här studien. Analysen av studien består av både internationell och nationell forskning och studien grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv.

  Resultatet visar att elevers språk och läsförståelse utvecklas när högläsning bearbetas genom bland annat textsamtal. Slutsatsen är att det finns många fördelar med att arbeta språkutvecklande genom högläsning då det även bidrar till bland annat elevers begreppsförståelse och identitetsskapande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Eriksson Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköpings universitet.
  Göransson, Kerstin
  Mälardalens högskola.
  Nilholm, Claes
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Inledning2011Inngår i: Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan / [ed] Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Kerstin Göransson, Claes Nilholm, Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 13-32Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 49.
  Flender, Marie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Österberg, Emelie
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Östmo, Mikael
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Särskoleelever integrerade i grundskolan: En studie om pedagogers inställning till integrering av särskoleelever2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka för- och nackdelar pedagoger ser med integrering av särskoleelever i grundskolan. Med detta vill vi få fram vilken kompetens som behövs i arbetet med dessa elever. Vi vill även med studien få fram om visionen en skola för alla är möjlig, utifrån pedagogernas inställning. Våra frågeställningar är:

  •Vad säger pedagoger om fördelar respektive nackdelar av integrering av särskoleelever?

  •Vilken kompetens anser pedagoger att lärare behöver för att arbeta med integrerade särskoleelever i grundskolan?

  •Vilken inställning har pedagoger till visionen en skola för alla?

  Vi har valt att i vår kvalitativa studie dela ut intervjuenkäter med öppna frågor. Dessa delade vi ut till 32 pedagoger som har någon form av erfarenhet av särskoleelever. Analysen har vi gjort med hjälp av SPSS som hjälpmedel. Vi har i SPSS kategoriserat in de olika svaren för att därefter få fram resultatet som vi senare analyserat.

  Resultatet visar att integreringen fungerar olika beroende på hur den integrerade särskoleeleven är som individ. Det går därför inte att fastslå att integreringen enbart är positiv eller negativ för alla. Resultatet visar också att den främsta fördelen vid integrering är att övriga elever får lära sig att olikheter och hänsyn blir naturligt. Integreringen leder till att pedagogen utvecklar sitt arbetssätt då integreringen kräver ett mer individanpassat tankesätt, detta anser många av pedagogerna vara positivt. Negativa aspekter som framkom i resultatet var att vid integrering av särskoleelever drabbas övriga elever av att de får mindre stöd och lärartid.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50.
  Florin Sädbom, Rebecka
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Övrig skolnära forskning.
  Förstelärares lärande och utveckling inom ramen för en aktionsforskningsinspirerad kurs.: Hur och varför?2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
1234 1 - 50 of 175
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf