Change search
Refine search result
123456 1 - 50 of 298
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abrahamsson, Linus
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  I kölvattnet av Dekaden: En undersökning om hur hållbar utveckling undervisas mot årskurserna 4–62017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sustainable development has since the mid nineteen- nineties gained a stronger position in Swedish society. School is no exception and Education for Sustainable Development [ESD] is today seen as one of three environmental education traditions in Swedish school. Research within ESD is limited within Swedish grades 4–6, (age 10–12) and the teacher must use methods used teaching students in higher grades and further education within ESD are limited. The purpose of this study is twofold. First the study will assess how teachers conduct teaching ESD as well as how teachers describe their ESD within natural sciences or social studies. Secondly, the study will investigate how teachers gain new information within ESD. Through a qualitative study, 4 teachers within 2 southern Swedish municipalities participate in semi-structured interviews. The teachers’ answers are interpreted with the hermeneutic theory to see if their education reach ESD.

  The result shows that the participating teachers’ educations have similarities where discussions, students’ participation and interdisciplinary teaching are part of the education. The study also shows that the teachers asking for more education within ESD to develop their own education since the ESD is based on the teachers’ interest.

  All participating teachers describes an ESD education but the students’ participation within education may develop further. Since no further education within ESD have been implemented in the teachers work, school development within sustainable development can lead to new knowledge.

  Download full text (pdf)
  I kölvattnet av Dekaden
 • 2.
  Abrahamsson, Linus
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Johansson, Oscar
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Håller utvecklingen: En studie om hur hållbar utveckling undervisas i årskurserna 4-6.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undervisningen i hållbar utveckling har sedan mitten av 1990-talet använts som en av tre dominerande miljöundervisningstraditioner i skolan. Hållbar utveckling är idag inget eget ämne, men kursplanen för årskurserna 4-6 lyfter fram begreppet i flertalet ämnen samt att området ska ses ur ett ämnesövergripande perspektiv. Då hållbar utveckling ska undervisas under hela grundskolan har litteraturstudien inriktats på hur undervisningen bedrivs i årskurserna 4-6 och vilken betydelse läraren har för elevernas förståelse. Genom en översikt av aktuell forskning har likheter och skillnader funnits mellan en rad olika arbetssätt. Studien har främst ett fokus på miljöperspektivet inom hållbar utveckling. Studien visar att det finns flera sätt att arbeta med hållbar utveckling som eventuellt kan ha både för och nackdelar. Simulering via datorspel samt utomhuspedagogik är områden forskarna lyfter fram. Studien tar även upp vilka handlingar som är vanligt förekommande i miljöundervisningen. Slutligen presenterar studien en diskussion där resultatet kopplas till våra tidigare erfarenheter och framtida yrkesroll. Något vi finner intressant i studien är avsaknaden av forskning som vänder sig till årskurserna 4-6. 

  Download full text (pdf)
  Håller utvecklingen
 • 3. Abrahamsson, Sandra
  et al.
  Mansour, Mariebelle
  Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan: En kvalitativ studie om hur förskollärare främjar flerspråkiga barns språkutveckling2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur förskollärare stimulerar språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Studien har haft ett fokus på hur förskollärare beskriver arbetet kring språkutvecklingen hos flerspråkiga barn i förskolan. Studiens frågeställningar är: Vilka metoder beskriver förskollärare att de använder för att stötta flerspråkiga barn i sin språkutveckling? Hur beskriver förskollärare sina möjligheter att stötta flerspråkiga barns språkutveckling? Det sociokulturella perspektivet som grundas i Vygotskijs teorier om hur barnet utvecklas, lär sig genom språk och tar till sig olika kulturer har förankrats i denna studie. Studien har utgått från en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer valdes där sex yrkesverksamma förskollärare intervjuades för att besvara våra frågeställningar. Resultatet har påvisat att förskollärarna skapar olika strategier för flerspråkigheten att synas i förskolans verksamhet och stöttar barnen till att utveckla det svenska språket oberoende på barnens modersmål. Slutsatsen är att samarbetet med vårdnadshavarna och förskolorna har en betydelsefull roll i att utveckla barnens flerspråkighet, däremot upplever förskollärarna en viss utmaning i hur de ska främja flerspråkighet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Adlemo, Anders
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Department of Computer Science and Informatics.
  A FRAMEWORK FOR A SUSTAINABILITY TRANSITION OF TWO ENGINEERING MASTER’S COURSES2023In: Proceedings of the International CDIO Conference, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet , 2023, p. 67-83Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Sustainability, as a concept, is permeating most of today’s human activities, including higher education. The increased importance put on sustainability depends largely on the increased awareness of the huge environmental, social, and economic challenges that humanity is currently facing. As is the case with most complex themes, the route towards the application of appropriate actions starts with enlightenment developed within education, where different engineering programs form important subareas. To address this, CDIO Syllabus 3.0 in general, but optional standard 1 in specific, does now to an even greater extent handle sustainability issues. This paper presents a framework that is built upon several key concepts that are strongly related to education for sustainable development (ESD) at the university level, such as key sustainability concepts (as defined by UNESCO), sustainability development goals (as defined by the United Nations) and constructive alignment (as defined by Biggs and Tang). The framework is applied to two engineering master’s courses where sustainability concepts and development goals are integrated and constructively aligned in the learning outcomes, teaching and learning activities, and assessments. Through the analysis of the two courses concerning sustainability, the framework is shown to provide a means for the analysis of how sustainability is currently incorporated in a course, highlight what possible teaching/learning shortcomings exist, and help identify actions that can be taken to overcome these shortcomings. The objective of the framework is thus to support course managers in the development of appropriate actions related to sustainability.

 • 5.
  Adlemo, Anders
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Department of Computer Science and Informatics.
  Higher education thesis supervision: A new, hybrid supervisory model2022In: Proceedings of the 18th International CDIO Conference / [ed] M. S. Guðjónsdóttir et al., Reykjavík: Reykjavík University , 2022, Vol. 18, p. 160-173Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  One of the final courses, if not the last course at university level in Sweden, and especially within the engineering programs, is a thesis course where the students demonstrate their accumulated knowledge and skills. One, or sometimes two students, identifies a topic of interest within his/her main field of study and is guided through the process by a supervisor. Preferably the supervisor has a lot of experience, both within the main field of study and as a thesis supervisor. Many times, however, the latter is not always the case. Hence, some form of recording of the supervisory process would be of importance, to be able to assess the supervisory competence of the supervisor. Through this recording, potential weak supervisory spots can be identified, and a special focus could be put on these.

  In literature several supervisory models have been proposed over the years. The goal of this paper is to demonstrate, through a case study, how three of these models can be successfully combined to a hybrid model around the supervisory process building on grounded theory. A combination of the three models together identifies the individual supervisory process of a thesis supervisor. An analysis is then performed, and weak spots in the supervisory process of a novice supervisor can thus be identified and addressed. The results presented in this paper are based on a case where an experienced thesis supervisor was observed during asupervisory session. Hence, the case forms a baseline of what a “good” supervisory session looks like. By applying the hybrid supervisory model on a novice thesis supervisor, possible weaknesses in the process can be identified.

  As both students and teachers are involved in a one-to-one teaching-learning activity during the thesis process, CDIO standards such as number 8 (active learning) is important from the students’ point-of-view, but especially standard number 10 (enhancement of faculty teaching competence) is of high importance as the competence of the novice supervisor, or the lack thereof, becomes evident and can be appropriately addressed through especially designed activities.

  Download full text (pdf)
  Proceedings
 • 6. Ahlnér, Matilda
  et al.
  Båge, Elin
  "Visst kan vi hjälpas åt?": Samverkans betydelse för nyanlända elevers språkutveckling2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bristande organisation kring nyanlända elever kan skapa oro hos verksamma lärare, som ställer sig frågande till hur undervisning ska organiseras när språket blir ett hinder. Denna litteraturstudie behandlar nyanlända elevers språkutveckling i relation till vetenskapliga teorier om lärande och det faktum att organisationen kring nyanlända elever varierar. Studien beskriver hur utvecklingsekologisk systemteori, sociokulturellt perspektiv och poststrukturellt perspektiv kan sammanföras för att förklara samverkan mellan aktörer som är en del av elevens sammanhang. Syftet är att undersöka forskning som rör samverkan kring nyanlända elever, en samverkan som kan skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sitt första- och andraspråk. Studiens vetenskapliga material har samlats in via internetbaserade söktjänster och därefter bearbetats, kategoriserats och analyserats. Urvalet består av rapporter, en avhandling, en masteruppsats, tidskriftsartiklar och kapitel ur antologier. Resultatet visar att det saknas riktlinjer för hur bemötandet ska organiseras och att organisationen kring nyanlända elever varierar. Det framkommer också att en samplanering mellan lärarprofessioner och samarbete med föräldrar bidrar till goda resultat i det språkutvecklande arbetet men det är svårt att organisera. Studiens slutsats är att: Om det finns en fungerande organisation underlättar det samverkan mellan aktörerna vilket i sin tur kan bidra till att de utvecklar interkulturell kompetens. Detta påverkar elevers språkutveckling och skapar förutsättningar för en mer likvärdig utbildning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Alabdullah, Maya
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School age educare.
  Yalda Matti, Yvette Vivian
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School age educare.
  Hålla balansen i ett dubbelt uppdrag: En intervjustudie med lärare i fritidshem2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur lärare i fritidshem balanserar det dubbla uppdraget att både ansvara för ämnesundervisning och undervisning i fritidshemmet, vilka utmaningar och möjligheter det medför samt hur de ser på sitt uppdrag i framtiden. Forskningsfrågorna är: Hur balanserar lärare i fritidshem det dubbla uppdraget?  Vilka möjligheter eller utmaningar medför det dubbla uppdraget nu och i framtiden? En kvalitativ metod har använts för att besvara studiens syfte. Totalt har nio lärare i fritidshem intervjuats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att samtliga lärare upplever komplexitet i hur de balanserar det dubbla uppdraget. Den komplexiteten tar sin utgångspunkt i aspekter som tid, prioriteringar, kvalité i undervisning och stöd från kollegor och ledning. Vidare har resultatet påvisat att trötthet och stress är de utmaningar som lärarna möter när de balanserar det dubbla uppdraget. De möjligheter som det dubbla uppdraget medför är ett unikt relationsskapande med elever och vårdnadshavare. Vidare visade studiens resultat att det dubbla uppdraget har en positiv påverkan på lärare i fritidshems yrkesroll och spelar därmed en statushöjande roll inom yrket. Resultatet av studien betonade vikten av att lärare i fritidshem använder sin dubbla kompetens på ett sätt som utvecklar både ämnes och fritidshems undervisning och gynnar dess kvalité. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Alander, Julia
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School age educare.
  Stomberg-Käll, Emilia
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School age educare.
  Hur inspirerande och inbjudande är skolgården?: En kvalitativ studie om elever i fritidshems perspektiv på skolgården2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Al-Badri, Adam
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Grahn, Jonathan
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Språkutvecklande arbete i fritidshem med elever med svenska som andra språk: En kvalitativ intervjustudie med fritidslärare2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur fritidslärare beskriver att de arbetar språkutvecklande med elever som har svenska som andraspråk. De forskningsfrågor som ska besvara syftet är följande: 

  - Hur arbetar fritidslärare pedagogiskt med olika språkliga förutsättningar hos eleverna?

  - Hur agerar fritidslärarna för att stötta eleverna i det språkliga samspelet med varandra?

  - Hur arbetar fritidslärarna språkutvecklande på fritidshemmet med elever som har svenska som andraspråk? 

   

  I studien har en kvalitativ metod använts för att undersöka studiens syfte. Tre arbetslag har intervjuats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Sammanlagt deltog åtta respondenter. Resultatet visade på en mångfald beskrivningar av arbetssätt hos deltagarna där metoder som bildstöd, kroppsspråk och en stöttande roll i kommunikationen hamnade i fokus. Hinder för arbetet med språkutveckling som lyftes fram var tidsperspektivet samt stora barngrupper. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Albinsson, Elin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Henrysson, Rebecka
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  I det digitaliserade klassrummet: En litteraturstudie om digitala verktygs påverkan på skrivinlärning i årskurs F-62023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie belyser digitala verktygs påverkan på elevers skrivinlärning i årskurs F-6. Syftet är att belysa forskning kring digitala skrivverktyg och deras påverkan på elevers skrivinlärning i årskurs F-6 samt pedagogers arbete. Studien är uppbyggd på vetenskapliga artiklar som valts fram genom en metaanalys. Valda artiklar resulterade i både internationella och nationella studier. Resultatet visar att digitala verktyg medför både utmaningar och möjligheter. Faktorer som har inverkan på hur väl de digitala verktygen används är bland annat både pedagogers och elevers kompetens kring verktygen samt elevernas motivation. Om eleverna känner sig motiverade bidrar det till ett större intresse för inlärning och vidare kunskapsutveckling. Möjligheten till en effektiviserad undervisning ges när eleverna arbetar mer självständigt om både eleverna och pedagogerna utvecklar den digitala kompetensen. Samtidigt kan inte det ena inlärningssättet utesluta den andra, utan undervisningen måste anpassas utifrån lektionens syfte, elevens behov och användningsområde med det digitala verktyget i undervisningen. Olika studier synliggjorde både för- och nackdelar med undervisning som genomförs med och utan digitala verktyg. En fördel som studierna lyfte var att med hjälp av digitala verktyg ges möjligheten till att eleverna kan lyssna på det de skrivit för att sedan redigera. En nackdel som studierna kom fram till vara att både eleverna och pedagogerna måste ha tillräckligt god digital kompetens för att verktygen ska vara effektiva vilket kan vara en utmaning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Albinsson, Felicia
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Practice Based Educational Research, Preschool Education Research.
  Mattsson, Rebecca
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Practice Based Educational Research, Preschool Education Research.
  Att arbeta aktivt med språkutveckling i förskolan för att främja barn med annat modersmål.: En kvalitativ intervjustudie om hur förskollärare  beskriver arbetet med språkutveckling2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens ämne är språkutveckling med fokus på barn med annat modersmål. Där syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med att främja språkutvecklingen hos de barn som har svenska som andraspråk. Studiens forskningsfrågor är: hur beskriver förskollärarna att de arbetar med barns språkutveckling? vilka metoder kan användas för att främja svenska som andraspråk enligt förskollärarna? Den teoretiska utgångspunkten för studien har varit det sociokulturella perspektivet. För att besvara syftet och frågeställningarna har sex förskollärare intervjuats med hjälp av kvalitativa metoder.   Resultatet visar att förskollärarna arbetar aktivt för att främja barn med ett annat modersmål, där olika arbetssätt och metoder framkom. Arbetssätten var främst TAKK och bildstöd. Polyglutt är ett annat verktyg som nämns av flera förskollärare, som används för att främja både modersmålet, samt andraspråket. I resultatet framkommer att förskollärarna uppmanar vårdnadshavare att tala modersmålet med barnen för att deras språkutveckling ska föras framåt, då modersmålet är en viktig tillgång i förskolans verksamhet. Modersmålet är en bidragande faktor vid inlärningen av ett andraspråk där ingen förskollärare anser inlärningen som negativ. Vikten av att vårdnadshavarna visar intresse och nyfikenhet i arbetet framkommer tydligt i både litteratur och i intervjuerna. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Almers, Ellen
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Sustainable Societies (SUS), Sustainability Education Research (SER).
  Askerlund, Per
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Sustainable Societies (SUS), Sustainability Education Research (SER).
  Samuelsson, Tobias
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  The perfect schoolyard for future children: Primary school children’s participation in envisioning workshops2023In: Children, Youth and Environments, E-ISSN 1546-2250, Vol. 33, no 1, p. 101-121Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This Swedish study investigates how primary school children’s perspectives on a “good schoolyard” can be illuminated through envisioning workshops using model-making. In addition to advocating for the qualities and affordances of the standard schoolyard equipment, children also suggested and constructed new features affording playing with domestic animals, being in peace and quiet in tree houses, picking fruit, and using digital playgrounds.For the children to go beyond reproducing the features, environmental qualities, and affordances of their current schoolyards, they needed plenty of time for communication and hands-on activities, opportunities to relax, imagine, and receive input and inspiration from others’ experiences.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Almgren White, Anette
  Växjö universitet, Institutionen för humaniora.
  Uppsatshandledning i praktiken2007In: Uppsatshandledning - tankar från forskningscirklar: Uppsatshandledning i praktiken, Växjö University Press , 2007, p. 33-40Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Almquist, Marie
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Lind, Erika
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  “Vad är meningen med det här?”: En kvalitativ studie kring hur förskollärare beskriver praktiska färdigheter i förskolan2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares uppfattningar kring barns praktiska färdigheter i utbildningen samt hur de skapar förutsättningar och möjligheter till barns lärande inom praktiska färdigheter. Våra frågeställningar är: Hur beskriver förskollärare praktisk färdighet i förskolan? Hur skapar förskollärare förutsättningar och möjligheter för barns utvecklande av praktiska färdigheter?Studiens metod är kvalitativ och utgår från en fenomenografisk ansats, där den empiriska datan inhämtades genom semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare. I resultatet framkom det att fenomenet praktisk färdighet är ett mångtydigt begrepp. Det är ett begrepp som består av många olika delar som skapar en helhet i form av en individs praktiska färdighet, såsom motoriska färdigheter, sociala färdigheter, självständighet och ansvarstagande samt förmågan att veta hur, vad och varför. Det visade sig att förskollärare behöver reflektera och diskutera vad färdigheten innebär för dem, i syfte för att kunna skapa förutsättningarna och möjligheterna till att barn utvecklar en praktisk färdighet. Flera förskollärare betonar betydelsen av deras eget förhållningssätt och arbetssätt med utgångspunkt i barns intresse och behov.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Almroth, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Kangeryd, Ida
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Kan du läsa om du inte förstår vad du läser?: En studie kring hur lärare i årskurs ett till tre beskriver läsförståelse2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur sex lärare i årskurs ett till tre beskriver sitt arbete med läsförståelse samt betydelsen av att ha en god läsförståelse. En kvalitativ metod har använts i form av intervjuer med de sex lärarna, vilka alla är behöriga att undervisa i ämnet svenska. Datamaterialet har analyserats med utgångspunkt i ett fenomenologiskt perspektiv där vi utgått ifrån de två frågeställningarna:

  • Hur beskriver sex lärare i årskurs ett till tre att de arbetar med läsförståelse?

  • Hur beskriver de sex lärarna läsförståelsens betydelse för eleverna?

  Resultatet av studien visar att lärarna arbetar med läsförståelse i olika stor omfattning men alla understryker vikten av att läsa med förståelse och inte enbart med flyt. Lärarna anser att läsförståelse är essentiellt för att eleverna ska kunna fungera i dagens informationssamhälle, men även för deras vidare utbildning och yrkesval. Studien visar även vilka metoder och strategier lärarna använder i undervisningen för att stärka läsförståelsen, där LTG och Reciprok undervisning är två återkommande metoder.

  Download full text (pdf)
  Kan du läsa om du inte förstår vad du läser?
 • 16.
  Almusaed, Amjad
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineering and Lighting Science.
  Almssad, Asaad
  Karlstad University, Sweden.
  The role of the supervisor on developing a PhD students' skills2020In: International Conference on Humanities, Social and Education Sciences, July 15-19, 2020, Washington, DC, USA: Abstract book, 2020Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Essentially, supervision is the act of looking over the work of another person who absences full knowledge of what they are doing, or the concept at hand. The problem of developing PhD students research skills in institutes has become one of the most critical issues related to research institutes, where interest in the scientist’s personality increases, it is noted that it is the individual possessing the basics and skills of a research nature that is capable of self-realization, the creation of new technologies, the transformation of social reality. Supervisory styles, roles, and approaches are related to the responsibilities of a supervisor. It can be divided into four sets: those related to the progress of the candidate, mentoring, coaching in the research topic, research methodology, and how to write the dissertation and sponsorship of the student’s participation in academic or professional practice. Respectable supervisory applies aid students to achieve their potential and add tothe University’s research outline. At many universities, the rapports of a supervisory relationship are missing almost entirely to the pleasure of individual research students and supervisors. Although this approach typically works fit, it irregularly proves inadequate. A good supervisor cannot be a scientific adviser on topics on which he does not have in-depth specialized knowledge. It is possible to find an explanation for the fact that the supervisor leads PhD students in various scientific specialties.

 • 17.
  Alnervik, Karin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research.
  Att utveckla pedagogisk dokumentation med hjälp av handledning2007In: Handledning i pedagogiskt arbete / [ed] Thomas Kroksmark & Karin Åberg, Lund: Studentlitteratur , 2007, p. 269-290Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Alnervik, Karin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research.
  Systematic quality work with Pedagogical documentation: A Bahktinian Polyphonic Analysis2016In: Abstract book: 26th EECERA Annual Conference, 'Happiness, Relationships, Emotion & Deep Level Learning', Dublin, Ireland, 31st August – 3rd September, 2016., 2016, p. 127-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract

  Swedish preschool teachers are obliged to work with systematic documentation and assessment of children’s changing knowledge. The aim of this study is to contribute to research on assessment in preschool, by highlighting multiple voices portrayed in a transformative documentation practice, built on systematic work of pedagogical documentation.

  Pedagogical documentation refers to two related areas: 1) the process, and 2) content in the process (Dahlberg et al, 2006). Pedagogical documentation is primarily about trying to understand what is going on in pedagogical work, to understand what a child knows and learns, without predetermined expectations (Dahlberg et al, 2006).

  Bakhtin’s concept of polyphony is used as a conceptual framework.

  The methodology is qualitative text analysis. Preschool teachers’ voices are analyzed in relation to the concept of transformative assessment (Vallberg Roth, 2014), as well as the Bahktinian concepts of dialogicity, the authoritarian word, and unconditional connections.

  Informed consent was obtained from all the participants in this study: teachers and parents of the children at the preschool.

  The results show a complexity of simultaneously existing polyphonic voices, where the teachers are negotiating their efforts to engage dialogically, in order to connect with the children, and the demands of authoritative voices related to assessment.

  By highlighting the complexities and tensions involved in systematic quality work, this research has implications for the development of teacher’s assessment and evaluation practices

 • 19.
  Alnervik, Karin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research.
  Göthson, HaroldKennedy, Birgitta
  Ljuspunkten: barns relation till fenomenet och begreppet ljus2012Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 20.
  Alnervik, Karin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Öhman, Charlotte
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Lidén, Ewa
  "That's the way it was": Children's and parents' reflections regarding pedagogical documentation2017In: Abstract book: 27th EECERA Annual Conference 'Social Justice, Solidarity And Children’s Rights', Bologna, Italy, 29th August – 1st September 2017, 2017, p. 38-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The study aims to develop knowledge concerning how children and parents reflect on and make meaning of pedagogical documentation gathered in Reggio-inspired preschool projects. From a pedagogical documentation perspective, children are understood to be knowledge creators, it is therefore important to make children's voices visible (Dahlberg, Moss & Pence, 2001) However,questions have been raised about (a) if and how children are given opportunities to participate in the production of pedagogical documentation (Lenz Taguchi, 2012, Lindgren, 2012), and (b) the ethics of representing children in the documentation (Lindgren2016). Our theoretical framework is based on Biesta's (2006) concept of the rational community and the community-without-community. The study data was gathered through focus groups with eight children and their parents. The children and parents were askedto review samples of pedagogical documentation from the child's time in preschool. The documentation was also used as stimulus material during the interview. Finally, the parents were also asked to discuss with their children their memories regarding how it felt to be documented. Interview transcripts were subjected to narrative analyses. Informed consent was obtained from all study participants. Three themes emerged concerning the experience of working with and being a part of the practice of pedagogical documentation: a sense of context, the sense of participation and the sense of a way to explore life. Our analysis highlights that the children had opportunities to participate in the practice of documentation in a project and therefore their voices were supported in "breaking into the world"

 • 21.
  Alvandi, Nazanin
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Literary Theory in Upper Secondary School: Should It Be Used Before Higher Education?2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay examines the use of literary theory when teaching literature before higher education. The objective isto see how and if the integration of literary theory facilitates students’ engagement with and understanding of literature. The study is conducted with the qualitative method of interviews. Four teachers, certified for upper secondary school, were deemed appropriate to interview about their current use of literary theory, as well as their attitudes towards an increased use of literary theory. Besides the data collected through interviews, this study finds its theoretical foundation in the literary theories feminist, Marxist and postcolonial theory as well as in the Swedish curriculum for English at upper secondary level. Presently, the teachers do not use literary theory distinctly; however, they do consider the use of literary theory together with literature to be beneficial for the students’ understanding of literature and the world around them. Teachers stated that while some students only will grasp the idea of the theories, other students will be able to use and apply them. The curriculum supports the use of literary theory in the core values for students of upper secondary level.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Andersson, Emelie
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Surfplattans påverkan på skrivutvecklingen: En fenomenografisk studie om hur lärare uppfattar surfplattans påverkan på elevers stavning i svenskundervisningen.2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Schools today are characterized by the use of digital tools and one of these is the tablet. Students write mostly digitally today, and pen and paper disappear more and more. The governing documents clearly state that students should be given the opportunity to use digital tools, but how much should it be used, is each school's choice. Through a phenomenographic method with qualitative interviews, this study aims to find out how teachers experience students' spelling, when they write with pen and paper as opposed to when they write digitally. The study includes a socio-cultural perspective, as the tablet is seen as a mediating tool and spelling programs can contribute to an appropriation among the students, that is, the students reflect on why a red mark arises and must correct the word immediately.

  The results of the analysis show that the students have spelling shortcomings when they write by hand. Students today rely on auto-correction and when it does not exist, spelling errors occur. The study also shows that spelling errors can vary depending on where the school is located. Spelling mistakes made by students who go to a school in Småland differ from that of students who go to a school in, for example, Stockholm. Auto-correction can be used in different ways and depending on how it is used, students can benefit from it, or it can create obstacles for them. By varying the working methods and turning off the spelling checker on the tablet, the spelling should improve, according to the participants in the study.

  Download full text (pdf)
  Surfplattans påverkan på skrivutvecklingen
 • 23.
  Andersson, Marie
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Haglund, Sofia
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  "Alla Har naturen, inte bara vi": en studie om barns lärande i skogen.2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka lärares och barns uppfattningar av hur förskola och fritidshem använder skogen som en lärandemiljö för barnen. Studiens frågeställningar är:

  • Vad uppfattar barnen och lärarna att barnen gör när de är i skogen?
  • Vilka är barnens och lärarnas uppfattningar av om vad barnen lär sig i skogen?
  • Vad har lärarna för syfte med att gå till skogen?

  Sju lärare och tolv barn på fritidshem och förskola har intervjuats i denna studie. Vi har använt oss av semi-strukturerade intervjuer och studien har en fenomenografisk ansats vilket innebär att vi vill belysa respondenternas uppfattningar och beskrivningar av fenomenet skogen som lärande miljö.

  Resultatet visar att barnen och lärarna uppfattar att barnen kan lära sig mycket i skogen och att lärarna är medvetna om barnens lärande. I skogen säger lärarna och barnen att det sker ett naturligt lärande genom att barnen kan se och uppleva det som finns där. På så sätt använder barnen sin kropp och sina sinnen för att lära sig i skogen. Barnen lär sig faktakunskaper om naturen, att respektera allt levande och utvecklar sina sociala förmågor samt sin motorik. Barnen kan även utveckla sina matematik- och språkkunskaper när de är i skogen. Många lärare använder även skogen för att barnen ska få skapa med hjälp av naturmaterial.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Andersson, My
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School age educare.
  Jonsson, Clary
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School age educare.
  “De ger oss kreativitet och låter oss ha roligt, men hjälper oss när vi är ledsna eller blir skadade”: En kvalitativ studie om elevers perspektiv på fritidslärarens yrke2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att synliggöra och bilda förståelse för vad elever anser att lärare i fritidshems uppdrag är. Frågor som vi vill besvara i studien är hur elever uppfattar vad läraren i fritidshemmets uppdrag är, samt vad elever uppfattar att det viktiga i fritidshemmets uppdrag är. Studien har genomförts med en kvalitativ metod i form av gruppintervjuer med elever som är inskrivna på fritidshem på två olika skolor.

  Resultatet visar att eleverna anser att lärare i fritidshemmets uppdrag är socialt och att de finns där för elevernas skull. Elever vill att lärare i fritidshem ska prata lugnt, vara snälla och lyssna på dem. De tycker att fritidslärare inte ska vara för stränga eller bli jättearga. Uppdraget innefattar planering, att hjälpa till i den obligatoriska skolan, hålla i ordning i lokaler samt hjälpa till när elever gör sig illa eller hamnar i konflikt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Andersson, Sara
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Carlsson, Caroline
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF).
  Barn med rätt till särskilt stöd i förskolan: En intervjustudie om förskollärares kunskaper och erfarenheter kring undervisningen med barn i behov av särskilt stöd i förskolan2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur förskollärarna beskriver arbetet att inkludera barn med behov av särskilt stöd i undervisningen. Studien utgick ifrån en kvalitativ metod med standardiserade intervjuer med åtta verksamma förskollärare från olika förskolor inom två kommuner. De frågeställningar som skulle undersökas var hur förskollärna beskriver sitt arbete med att inkludera barn med behov av särskilt stöd i förskolans undervisning samt vilket stöd förskollärarna anser att de får från rektor och specialpedagog. Studiens teoretiska utgångspunkt är den sociokulturella teorin då den handlar om hur samspelet tillsammans med andra individer möjliggör lärande och utveckling. I studien kopplas samspel ihop med inkluderingsarbetet. Det görs även en anknytning till Reggio Emilia filosofin då en del av studiens förskollärare arbetar utifrån filosofin. Resultatet visar på att samtliga av förskollärarna är eniga om att dela upp barnen i mindre grupper gynnar inkluderingsarbetet med barn i behov av särskilt stöd. För att alla barn ska ges möjlighet att bli inkluderade behöver förskollärarna veta hur arbetet bör utformas. Resultatet visar även på att rektorerna ska ansvara för att tillgodose förskolorna med resurser för de barn eller barngrupper som är i behov av extra stöd, det visar dock på att en del kommuner brister i detta utifrån intervjuerna. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Annér, Tobias
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Carlsson, Albin
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Fritidshemslärares upplevda yrkesidentitet: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Arebo, Anna
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School age educare.
  Svan, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School age educare.
  Rastverksamhet: Fritidslärares verktyg för att skapa mening och trygghet tillsammans med barnen2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har som syfte att skapa kunskap om vad rastverksamhet kan bidra till utifrån fritidslärares erfarenheter. Rastverksamhet har blivit allt vanligare med tiden och vi ville undersöka hur det kommer sig att det blivit så populärt och vad syftet med rastaktiviteter är. Vi ville även ta reda på vad rastaktiviteter bidrar med, vad gäller barns lärande och utveckling. Studien är konstruerad ur ett sociokulturellt perspektiv med fokus på kommunikation och samspel. Detta för att undersöka vad fritidslärare säger om aktiviteter på rasten och vad de erbjuder barnen på sina skolor. Detta är en kvalitativ studie gjord med observationer och intervjuer som metod. Vi har genomfört observationer för att se hur fritidslärare förhåller sig till barnen under rastaktiviteter på en skola, för att sedan kunna forma intervjufrågor utifrån observationerna Vi har intervjuat fritidslärare som aktivt arbetar med rastaktiviteter på sina skolor. Resultatet visar att fritidslärare och barns delaktighet i lekar skapar en mer meningsfull och glädjande rast. Rastverksamhet minskar även antalet konflikter som tas med in i klassrummet och lärarna kan påbörja lektionen på en gång. Rastverksamhet och rastaktiviteter leder till att skolorna får ett tryggare socialt klimat.   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Arja, Siham
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Leisure-time Centre.
  Konflikter i skolans vardag: Fyra lärares syn på konflikter och konflikthantering på en specifik skola2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 29.
  Aronius, Felicia
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Läsmotivation och läsförståelse hos elever i årskurs 1: En studie om elevers lässituation i hemmet och i skolan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to examine whether reading motivation affects reading comprehension for a selected group of students in grade 1, as well as what their reading situation looks like. The material has been collected through interviews and has been supplemented with a reading comprehension test and a survey. The material has been analysed on the basis of the subjective theories. Respondents consisted of eleven students and their guardians, as well as two class teachers.

   

  It is possible to see from the results that automated reading has some influence on reading comprehension. However, automated reading does not mean that the learner has reading comprehension. The results show that reading motivation can affect reading comprehension, as the majority of students with good reading comprehension have a positive reading motivation. Through the reading comprehension test it is possible to see which part of the linguistic awareness students have difficulties with. Through the results it is possible to read that the model Reading = Decoding x Understanding x Motivation (Taube, 2007) is correct to some extent.

   

  The conclusions that can be drawn from the results show that the entire students' reading situation is important for a good reading development. Both homes and schools need to create an interest in books and reading and give the students a lot of time that they can devote to reading because the development of good reading capacity takes a long time. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Assarsson, Petra
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research.
  Blir våra förskollärarstudenter rustade för att arbeta med estetiska lärprocesser?2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vilka kunskaper och färdigheter behöver förskollärarstudenter ha i estetiska ämnen för att kunna arbeta med estetiska lärprocesser?

            I denna fråga finns olika ståndpunkter och därför är frågan viktig att diskutera, i synnerhet då senaste lärarutbildningsreformen (2009/10:89) minskat utrymmet för de estetiska ämnena (Lindgren & Ericsson, 2013). Å ena sidan finns de som anser att mediespecifika kunskaper är nödvändiga (Marner & Örtegren, 2003). Å andra sidan finns lärarutbildningar som menar att medieneutrala kunskaper är tillräckliga (Lindgren & Ericsson, 2013). Lindgren och Ericsson (2013) har undersökt hur lärarutbildningar sedan den senaste lärarutbildningsreformen (1999) legitimerar den estetiska verksamheten och har identifierat fyra olika strategier för detta:

  1)kommunikativ kompetens, 2) praktiska färdigheter, 3) terapi och personlig utveckling, 4) relativisering av kvalitet.

            Olika ståndpunkter påverkar de estetiska kurserna i förskollärarutbildningar både vad gäller innehåll och omfattning. På vilket sätt studenterna möter de estetiska ämnena beror då på vilket lärosäte man studerar på. Med detta i åtanke kan tidigare nämnda strategier vara till hjälp i ett rundabordssamtal för att diskutera vilka kunskaper och färdigheter i estetiska ämnen förskollärarstudenter behöver för att kunna arbeta med estetiska lärprocesser. 

 • 31.
  Axelsson, Leontina
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School age educare.
  Karlsson, Louise
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School age educare.
  Fysisk aktivitet och rörelseglädje på fritidshemmet: En retrospektiv jämförande analys2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fysisk aktivitet och rörelseglädje är två centrala begrepp i fritidshemmets verksamhet. Dessa är två begrepp som behöver finnas med i fritidslärarnas planering för fritidshemmet. Utifrån resultatet är det få fritidslärare som kände att planeringen av fysisk aktivitet och rörelseglädje är enkelt och utan motgångar.

  Denna studie var en kvalitativ studie med syfte att undersöka om det har blivit någon skillnad för fritidslärarna hur de arbetade medvetet kring fysisk aktivitet och rörelseglädje nu och för åtta år sedan. Metoden för insamling av data var semistrukturerade intervjuer där fritidslärare fått besvara på hur de ser på fysisk aktivitet och rörelseglädje på deras fritidshem. Följdfrågor uppkom under intervjuerna som skapade ett djup i resultatet. 

  Resultatet visade att det fanns skillnader på hur den fysiska aktiviteten och rörelseglädjen har förändrats på en åtta års period. I resultatet besvarades teman som skapades under analysmetod vilket var följande leken, utflykter, musik & dans, lokaler & områden på & utanför skolan, material, redskap, utbildning, planeringstid, elevernas intresse, väder, teknik, budget, elevernas motivation, gruppstorlek och fritidslärarna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Axelsson, Maria
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Ljungquist, Caroline
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Fysisk klassrumsmiljö: -en studie över pedagogers och elevers uppfattningar om sitt klassrum2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att genom observationer och intervjuer undersöka pedagogers och elevers uppfattningar om sin fysiska klassrumsmiljö samt dess påverkan. Med begreppet fysisk klassrumsmiljö menar vi hur ett klassrum är inrett och möblerat. Vi har arbetat utifrån följande frågeställningar:

  • Hur kan pedagoger och elever påverka sin egen klassrumsmiljö?

  • Hur anser pedagoger att eleverna påverkas av klassrumsmiljön?

  • Vad har elever och pedagoger för uppfattningar om sitt klassrum?

  Vi har observerat 4 olika klassrumsmiljöer på två olika skolor, en landsortsskola och en stadsskola, och sedan intervjuat 8 elever och 4 pedagoger. Studien visar att pedagoger och elever har möjligheter att påverka sin miljö, men det kräver ett stort engagemang, idérikedom och till viss del ekonomiska förutsättningar. Studien visar även att pedagogerna anser att eleverna påverkas enormt mycket av sin klassrumsmiljö. I vår studie framkom att detta även gäller för pedagogerna. Vår studie visar också att ju mer pedagogerna engagerar sig i klassrumsmiljön, desto mer visioner får eleverna till att vilja göra ytterligare förändringar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Bagué Grifoll, Janona
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  “Children in preschool class have to learn to sit a bit more”: Swedish preschool, preschool class and primary school teachers’ perspectives on the transition from preschool to school2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The transition from preschool to primary school is considered by many researchers as being one of the most challenging transitions that children can experience in their educational development. In 1998, in an effort by the Swedish government to facilitate this transition, preschool class was introduced as a voluntary bridge year between preschool and primary school.  Changes in school legislation in 2018 made attendance to preschool class compulsory. Despite the introduction of preschool class in the Swedish system, a lack of knowledge and research about the policies and practices in preschool classes for successful supporting this transition has been observed. The aim of the present qualitative study was to characterize preschool, preschool class, and primary school teachers’ understandings of the transition from preschool to primary school as reflected in their teaching practices. Semi-structured interviews were conducted with preschool, preschool class and primary school teachers at one school and affiliated preschool in a town in the South of Sweden. Observations of the preschool class were also conducted. Theories of transition were applied to analyze the teachers’ understandings of the transition from preschool to primary school.  All of the participating teachers considered the change to compulsory attendance in preschool class to be beneficial for a successful transition for the children from preschool to primary school. Two key factors were identified that appeared to be consequential for how the teachers understood and worked with children’s transitions: (a) the organizational structures in place to support the teachers’ work, related to the teachers’ ability to coordinate with each other and have access to information relevant to prepare the children for the transition; and (b) the lack of a common pedagogical framework across the preschool and school.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Batsopoulou, Meropi Aliki
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Examining play behaviors of children with internalized emotional disturbances in preschool context: A systematic literature review2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Child initiated play appears as a means for children to express their inner world and personality and works as a milestone promoting their overall development. Internalized emotional disturbances constrain children’s functioning and have an impact on their general behavior, hindering their development. Most of the times, it appears challenging for teachers to identify a child with internalizing problems in the preschool classroom and most interventions are targeting children with externalized problems. Since play is a way for children to express, observations of children’s behavior while playing, provide information about their inner thoughts and concerns. The aim of the present study was to identify play behaviors and tendencies in types of play that children with typical and atypical internalized emotional disturbances show in free play situations in preschool. A systematic literature review was conducted in order to reach this goal. Six articles were included in which five internalized emotional disturbances were mentioned -one typical and four atypical. Findings revealed eight overt play behaviors, with prevalent these of non-play, solitary-passive behavior, unconscious play activity and desire for peer play but no attempt for it. Regarding engagement in play types, children exhibiting internalized problems were more prone to constructive and creative play and less engaged in symbolic play, which can be possible indicator of developmental delays. This study works as a tool for professionals in order to identify play behaviors of children with internalized emotional disturbances in preschool child initiated play. Subsequently, the findings assist interventionists on providing adequate support and clinicians on shedding light on the dubious field of emotional and behavioral disorders in early childhood.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Beckius, Carolin
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Gymnasieelever balanserar redoxreaktioner: Tillvägagångssätt och svårigheter2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I kemi måste elever ofta balansera reaktionsformler. Under århundradenas lopp har det utvecklats olika modeller inom området reduktions- och oxidationsreaktioner och på gymnasiet idag används framförallt två metoder för balansering av dessa reaktioner, elektronövergångsmetoden och oxidationstalsmetoden.

  Syftet med denna studie var att undersöka om det förekommer några missuppfattningar eller svårigheter hos elever gällande elektronövergångsmetoden och oxidationstalsmetoden, samt att få en uppfattning om hur vanligt förekommande eventuella missuppfattningar är. Till hjälp användes ett frågeformulär med uppgifter av öppen karaktär där eleverna skulle balansera olika redoxreaktioner, samt besvara frågor som har med de två metoderna att göra. Elevernas svar kategoriserades och frekvensen räknades fram för varje svarskategori. Denna studie har alltså både kvalitativa och kvantitativa inslag.

  Resultatet visar att elever föredrar att använda oxidationstalsmetoden framför elektronövergångsmetoden, när de får chansen att välja. Dock definierar majoriteten av eleverna oxidation och reduktion utifrån elektronövergångsmetoden. Det uppstår missförstånd och svårigheter med båda metoderna. En del av svårigheterna kommer av att eleverna blandar ihop elektronövergångsmetoden och oxidationstalsmetoden. Vid balansering med oxidationstalsmetoden ligger svårigheterna framförallt kring balanseringen av laddningarna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Bengtsson, Lisa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Larsson, Louise
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Rörelse är viktigt!: En studie om förskollärares syfte, arbetssätt och förutsättningar för arbete med rörelse i förskoleklassen2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur förskollärare tänker kring rörelse och hur den blir en del i undervisningen för barnen i förskoleklasserna.

  De frågeställningar som tas upp är; Vad har förskollärare för syfte med rörelse? Vad har förskollärare för förutsättningar för att arbeta med rörelse? Vilka arbetssätt används för att få in rörelse i verksamheten?

  Här används en semistrukturerad intervju med en intervjuguide för att kunna få ut så mycket som möjligt från ett specifikt område.

  Resultat visar att alla intervjupersoner använder rörelse, men skillnader ligger i vilket syfte de har till rörelse. Vissa använder rörelsen för att barnen ska springa av sig och sedan kunna sitta still och arbeta medan resterande ser rörelsen som ett medel, för att med hjälp av den lära andra viktiga delar exempelvis motorik, läsinlärning och koordination.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Bengtzelius, Arthur
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Att arbeta med kontroversiella frågor i en mångkulturell kontext: En intervjustudie med högstadielärare i de samhällsorienterade ämnena2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper aims to contribute with knowledge about teaching controversial issues in schools with students of foreign background. Concretely the aim is to showcase how and why teachers teach controversial issues aswell as how and why teachers teach in a specific way when they teach controversial issues in the classroom. To answer this six interviews with secondary school teachers in the subjects of social studies, religion, history and geography is carried out. The premiss in this paper is that different issues are considerd controversial by individuals of different age, culture, faith, and identity, and also that teachers make different considerations in their teaching based on the students background and situation. Two analytical tools are used to sort different answers in to categories where the teachers considerations are brought up. The result of the study shows that there are no clear preferences among the teachers as to how controversial issues should be handled. However, the reslut also shows that all teachers base many of their considerations on the students background and situation and there are some preferences as to why controversial issues should be handled.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Berggren, Madeleine
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Ejdefjäll, Anna
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  ”Alla dockor är inte en hon”: En kvalitativ analys av förskollärares samtal kring att motverka könsmönster som begränsar barn i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Bergström, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Carlén, Urban
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Lennerholt, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Certifications in Higher Education - Friend or Foe?2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate the uncritical approach among teachers and students of how certifications are used and applied within higher education. This paper offers a clearer image of how to use certification in a learning environment that support student learning and further developing the academia as a learning organisation.  In the last decade universities worldwide has started to adopt certifications offered by multinational corporations, such as Cisco and Microsoft. For example, Cisco’s curriculum is taught in over 10.000 academies such as universities to more than 1.000.000 students currently, which reveals the huge influences those certifications have for the organisation of courses and examination of academic skills.  Academy and industry needs to collaborate to offer students relevant tools and knowledge, but the lack of uncritical views based on scientific values and proven experience challenges teachers to explicit what knowledge have to be taught within academia to reach further academic goals.  The methods used are initially a literature study to identify positive aspects and challenges with integrated certifications. Based on these results, we have performed interviews with students, teachers and certified instructors with different backgrounds.  Literature describing information and communications technology (ICT) certifications mainly refer to positive aspects such as meeting job market needs, standardisation of courses, and decreased time for course development. Challenges identified raise several questions and call for further investigation. Among challenges identified were companies practically deciding examination criteria, student’s recall learnt material rather than understanding concepts, and the usage of non-academic material.  Interviews reveal that students are aware of many challenges, but still the benefits of achieving a certification outweighs. For instance, students rather accept a course with out-dated material and company decided examination criteria that result in a certification than taking a course based on research and examinations that foster creativity through reflection, analysing skills with no certification.  From a teacher and instructor perspective, the interviews reveal that there is awareness about the challenges of using certifications in higher education. One of the pedagogical issues we would like to present is how to create a learning environment with embedded certification in a course rather than basing courses on certifications alone.  This paper also open up for a discussion on how these results affect other areas than the ICT domain, but also on how the challenges can be tackled from a higher education perspective that rethink the academia as a learning organisation. 

 • 40.
  Bergström, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Carlén, Urban
  University West.
  Riveiro, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  How to Include Female Students in Technical Computer Science Study Programs2016In: NU2016 Högskolan i samhället - samhället i högskolan, 2016, article id BT30Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines why female students do not register in computer sciencerelated programs after submitting their application. In design for inclusion in academic culture, pedagogical implications are based on empirical findings that intend to foster a more heterogeneous group, which can be introduced to promote student’s interest in technology.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Bergström, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Holgersson, Jesper
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Kävrestad, Joakim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Department of Computer Science and Informatics. Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Larsson, Sanna
  Högskolan i Skövde.
  Lindgren, Frida
  Högskolan i Skövde.
  Mandl, Paul
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Persson, Louise
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Svensson, Henrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Erfarenheter, lärdomar och effekter med gränsöverskridande arbete för utbytesstudier2018In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, article id 685Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I Högskolan i Skövdes (HS) nuvarande utvecklingsplan beskrivs att samtliga utbildningsprogram som ges vid lärosätet skall erbjuda möjligheter till studier utomlands. Som en konsekvens har en strategisk satsning för att stimulera en ökad mobilitet vid HS initierats genom att Institutionen för informationsteknologi (IIT) tillsammans med verksamhetsstödet har deltagit i ett UHR-projekt med fokus på vägledningsprocessen i samband med mobilitet.

  Projektet har pågått under 18 månader och ett 10-tal deltagare som representerar de flesta roller som är involverade i internationaliseringsarbetet på IIT och verksamhetsstödet har ingått. Projektet har bedrivits främst som en serie av workshoppar där parallell datainsamling har skett med hjälp av intervjuer och enkätstudier.

  I detta bidrag vill vi visa några av de mål som projektet fokuserat på samt syftet med dessa. Projektet har haft följande mål:

  Identifiera minst tre partnerlärosäten som passar varje utbildningsprogram - Målet syftar till att kartlägga både existerande och nya partnerlärosäte för att på så sätt sänka tröskeln för studenter som är intresserade av utbyte, men som har svårt att hitta lämpliga alternativ.

  Tydliggöra roll- och ansvarsfördelning i mobilitetsprocessen - Detta mål syftar till att utforma processbeskrivningar för att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning kring utresandeprocessen för programansvarig, ämnesföreträdare, internationell koordinator, studie- och karriärvägledaren, studenten och partnerlärosätet. Även kommunikationsaspekter och studentperspektiv beaktas i detta mål.

  Skapa adekvat vägledning och informationsinsatser gentemot studenterna - Syftet med målet är att utveckla, strukturera och systematisera informationsvägar och kommunikation mellan vägledning, programansvarig, partnerlärosäte och studenter.

  Identifiera och utvärdera nyckelfaktorerna för att förbättra stödet till studenterna, undanröja hinder i mobilitetsprocessen samt underlätta programansvarigas och studie- och karriärvägledarnas arbete med utresande studenter - Målet är att identifiera och utvärdera nyckelfaktorer som hindrar mobilitet som kan spridas internt på HS samt externt för att i förlängningen öka mobiliteten bland Sveriges studenter.

  Se till att samtliga kandidatprogram på IIT har en termin avsatt för utlandsstudier och undanröja de hinder som finns i befintliga programstrukturer - Syftet är att göra det enklare för studenter att under sin ordinarie studietid genomföra utbytesstudier utan att deras studier vid HS blir drabbade av förkunskapsstrukturer som hindrar fortsatta studier vid hemkomst.

  I studien inkludera de studenter som har varit intresserade eller sökt utbytesstudier men som inte kommit iväg på utbyte - Syftet är att skapa en god översikt över vilka skäl denna studentkategori har haft för att avstå utbytesstudier för att på så vis kunna förbättra existerande processer för utbytesstudier och därmed minimera risken att intresserade studenter väljer att avstå från utbytesstudier.

  Vid projektets avslut analyserades projektets direkta och indirekta interorganisatoriska effekter tillsammans med aktuell statistik för de studenter som under 2017 nominerats för utbytesstudier. En uppenbar effekt av projektets arbete är att antalet studenter som 2017 vid IIT nominerats för utbytesstudier ökat kraftigt. Likaså observeras ökade kunskaper om processen kring utbytesstudier och ett förbättrat studentperspektiv och bättre kunskaper om studenternas upplevelse av nomineringsprocessen.

  Under presentation vill vi visa upp fler detaljer från vår analys samt hur vi planerar att arbeta vidare med de resultat vi fått fram i projektet.

 • 42.
  Bergström, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Pehrsson, Helen
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Performance Assessments in Computer Science - An example of student perceptions2014In: Next Generation Learning Conference: Conference Summary / [ed] Erik Brunnert Walfridsson, 2014, p. 4-16Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Björklund, Anette
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Johansson, Robert
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Jämställdhet i förskolan: En studie om att arbeta i ett jämställdhetsprojekt2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of our study is to examine how pre-school teachers, who have participated in an equality project, Jämställdhet i centrum (Focus on Equality), have been affected by their participation. Based on our purpose, we asked the following questions:

  In what way has JIC changed the activity at the participating pre-schools? What can pre-school teachers do to work towards increased gender equality in pre-school?

  For our qualitative study, we decided to interview six pre-school teachers, who participated in the project Jämställdhet i centrum. As a method of data collection, we made use of a semi structured form of interview with an interview guide as support. The result shows, that if a pre-school should be able to break the traditional gender roles and gender patterns, it is required of the teacher to examine his/her role, and to realize that it is not free from gender patterns. A project is a good tool to create awareness and to disseminate knowledge. To ensure that the purpose of the project is not disrupted, it is required that as many people as possible are involved in the project. The principal has a big responsibility to involve and engage the employees. At the same time, educators have an individual responsibility, a responsibility that might be difficult to maintain without the support of the principal.

  Search for: Equality, project, pre-school

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Björklund, Johanna
  et al.
  Jönköping University.
  Milicevic, Emma
  Jönköping University.
  Högläsning i förskolan: En kvalitativ studie om hur förskollärare använder högläsning som ett språkutvecklande verktyg med barn i förskolan2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Blom, Lina
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Hagenfjärd, Alexandra
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  ”Det handlar om mig, oss pedagoger, vårt förhållningssätt”: En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av sitt förhållningssätt till matematikundervisning samt hur de kan utmana barns matematiserande i förskolan2022Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka hur förskollärare beskriver sitt förhållningssätt till matematikundervisning samt hur förskollärare kan utmana barns matematiserande i förskolan. Genom en kvalitativ metod genomfördes semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare. Samtliga förskollärare är legitimerade och verkar aktivt i förskolans verksamhet. I studiens resultat framkommer att några förskollärare inte bär med sig en positiv inställning till matematik från sin tid i skolan, däremot anses detta inte behöva påverka den professionella yrkesrollen utan de vill inspirera barn till en positiv syn på matematik. En förskollärare beskriver att barn behöver bemötas individuellt och att förskollärare behöver ha kunskap om barnens tidigare erfarenheter för att på bästa sätt kunna utmana dem vidare. Att benämna matematiska begrepp anses vara viktigt då matematik bär med sig ett språk som barn kan få nytta av både i vardagen och senare i skolan. Matematiserande sker inte bara i den planerade undervisningen utan finns även i spontana situationer i vardagen. De spontana situationerna är en möjlighet för vidare utmaning av barns matematiska lärprocesser. Genom att låta barn praktisera matematik i vardagen kan ny kunskap relateras till verkligheten. I resultatet framkommer även beskrivningar av hinder och möjligheter för barns matematiserande i förskolan. Där lyfts organisatoriska faktorers påverkan som tid, ekonomi, utbildning och kompetensutveckling. Studiens resultat visar även att förskollärares förhållningssätt kan utgöra både hinder och möjligheter för barns lärande. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Blom, Vendela
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Karlsson, Elin
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Vad är rättvisa?: En kvalitativ studie om rättvisa utifrån förskollärares värdegrundsarbete.2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att en förskollärare ska arbeta utifrån rättvisa kommer ofta på tal i förskole-sammanhang. Men det finns ingen definiering på vad rättvisa kan betyda utifrån förskolläraruppdraget. Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar och arbetssätt kring rättvisa utifrån förskolans värdegrund. De forskningsfrågor som studien utgått ifrån är hur förskollärare resonerar om rättvisa utifrån förskolans värdegrund, vilka rättviseprinciper som går att utläsa ur förskollärarnas arbetssätt och vilka typer av orättvisor som finns i förskolans utbildning. 

  Studiens analys har sin utgångspunkt i Colneruds (2017) rättviseprinciper; likhetsprincipen, behovsprincipen och meriteringsprincipen, som syftar till tre olika arbetssätt om rättvisa. Den metod som använts i studien är kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare med olika lång arbetslivserfarenhet. Resultatet i studien visar att rättvisa och värdegrund är ett automatiskt inbäddat arbetssätt som sällan talas om. Det framkom även i resultatet att förskollärarna främst arbetar utifrån likhetsprincipen och behovsprincipen, men däremot förekommer inte meriteringsprincipen lika ofta. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Boström, Ann-Kristin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Social capital in intergenerational meetings in compulsory schools in Sweden.2009In: Journal of Intergenerational Relationships, ISSN 1535-0770, E-ISSN 1535-0932, ISSN 1535-0770, Vol. 7, no 4, p. 425-441Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Intergenerational learning as an entity of lifelong learning and the creation of social capital in meetings between older men (class granddads) and the pupils within compulsory schools in Sweden is the focus of this paper. In a study of the class granddads project on behalf of the Association of Class Granddads and the Swedish National Agency for Education, 19 different schools in Greater Stockholm were studied. These men, who come to the school for the sake of the children, are to be considered as a human resource that is at the disposal of the school, the classes, and the teachers concerned. Questions were constructed to measure parts of social capital. One of these factors is security, which has been described as being where one feels secure in school, but also involves being provided with assistance by other persons in the organization. Norms and structures indicate whether there is peace and quiet in the classroom. Cooperation and solidarity and good communication between the various parties in the organization are also part of the social capital in a group or an organization. A total of 788 pupils have provided responses to the same questions. It is possible to construct indicators for social capital in the relationships between people in a school. The results show that the work of the class granddad, both together with the teacher and outside during the breaks, also influences, in a positive way, the social capital between the pupils and the teacher. the work of the teacher is very greatly influenced by the relationships between the pupils in the group. 

 • 48.
  Brager, Kevin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Lindblad, Linus
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Möjligheten att påverka: En kvalitativ studie om fritidslärares uppfattningar och arbetssätt med elevinflytande2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka fritidslärares uppfattningar om elevinflytande i fritidsverksamheten och hur de beskriver att de arbetar med elevernas inflytande. De forskningsfrågor som framkom är följande: - Vilka uppfattningar har fritidslärare av elevinflytande? - Hur arbetar fritidslärare med elevernas inflytande i fritidsverksamheten? - Vilka svårigheter och möjligheter finns det med elevinflytande?

  En kvalitativ metod har använts för att få svar på undersökningens syfte och intervjuer har använts där sex verksamma fritidslärare från olika skolor deltagit. Resultatet visar att samtliga lärare har en gemensam uppfattning av vad elevinflytande innebär, deras uppfattning är att verksamheten ska vara uppbyggd och formad så gott det går utefter elevernas egna tankar och önskningar. Det vanligaste arbetssättet hos lärarna är att arbeta med hjälp av fritidsråd och andra demokratiska former. 

  Enligt lärarna finns det olika svårigheter med elevinflytandet i verksamheten. Till exempel handlar det om för stora elevgrupper vilket gör det svårt att ge varje individ möjligheten till elevinflytande. De handlar också om personalbristen. Mer personal hade skapat fler möjligheter till ett fungerande elevinflytande och möjlighet att uppnå elevernas önskningar inom verksamheten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Brantek, Ida
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Persson, Jessica
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  "Okej ibland är det tråkigt, ibland är det kul. Ibland är det sådär.": En studie om barns uppfattningar av massage i förskoleklass.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  _______________________________________________________________

  Ida Brantek & Jessica Persson

  "Okej ibland är det tråkigt, ibland är det kul. Ibland är det sådär."

  En studie om barns uppfattningar om massage i förskoleklass.

  "Okey sometimes it´s boring, sometimes it´s fun. Sometimes it´s neither well nor poorly."

  A study of children's perceptions of massage in the preschool.

  Antal sidor: 33

  _______________________________________________________________________________

  Syftet med studien är att undersöka barns uppfattningar om massage i förskoleklass.

  Frågeställningar:

  - Hur uppfattar barnen sin delaktighet?

  - Hur uttrycker barnen att de känner kring massagesituationerna?

  För att få svar på syftet och frågeställningarna genomfördes 14 intervjuer med 22 barn i en förskoleklass där massage är ett återkommande inslag i verksamheten flera gånger i veckan. Resultatet visar att de flesta barn har en positiv inställning till massage. Resultatet visar vidare att delaktighet och trygghet är två viktiga faktorer som kan kopplas samman. De är viktiga grunder som behöver stor plats om massage ska användas i barnverksamhet.

  _______________________________________________________________________________

  Sökord: massage, förskoleklass, delaktighet, inflytande, trygghet, makt _________________________________________________________________________________

  Postadress Gatuadress Telefon Fax

  Högskolan för Lärande Gjuterigatan 5 036 – 101000 036162585

  och Kommunikation (HLK)

  Box 1026

  551 11 JÖNKÖPING

  Download full text (pdf)
  ”Okej ibland är det tråkigt, ibland är det kul. Ibland är det sådär.” En studie om barns uppfattningar av massage i förskoleklass.
 • 50.
  Bredberg, Johan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Användning och attityder till ljuboken i språkundervisningen på gymnasiet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en undersökning kring ljudboken som pedagogiskt verktyg. En enkätundersökning har gjorts bland 66 gymnasieelever, samt en intervjustudie med tre lärare. Lärarna undervisar i språk på gymnasiet. Frågeställningarna för denna uppsats var:

  • Vilken attityd har elever och lärare till ljudboken?

  • I vilken utsträckning och hur används ljudboken i undervisningen på gymnasiet?

  • Hur väl förstår eleverna innehållet genom att lyssna på en ljudbok?

  Resultatet visar bland annat att majoriteten av eleverna i undersökningen använder ljudboken i väldigt liten omfattning eller aldrig har använt den. Resultatet visar också att lärarna generellt sett är positivt inställda till att använda ljudboken i undervisningen. Alla lärare skulle vilja använda ljudboken mer om tillgången på ljudböcker och teknisk utrustning var bättre. Slutsatsen är att ljudboken används till viss del i språkundervisningen, men skulle kunna användas mer, bland annat som avslappningsövningar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
123456 1 - 50 of 298
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf