Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 395
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdulhamid, Lawan
  et al.
  University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Venkat, Hamsa
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Matematikdidaktisk forskning. University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Primary mathematics teachers’ responses to students’ offers: An ‘elaboration’ framework2018Inngår i: Journal of Mathematical Behavior, ISSN 0732-3123, E-ISSN 1873-8028, Vol. 51, s. 80-94Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Responding constructively ‘in-the moment’ to student offers is described as a critical, and yet difficult, aspect of skilful and responsive teaching. South African evidence points to limited evaluation of student offers in schools serving poor communities. In this paper, we present and discuss an ‘elaboration’ framework emerging from a grounded analysis of data drawn from video recordings of 18 mathematics lessons prepared and conducted by four in-service primary school teachers in South Africa. This analysis led to a categorization of the situations in which teacher responses to student offers occurred, and the nature and range of these responses. Three response situations are identified within the framework: breakdown, sophistication, and individuation/collectivization, with a range of response (and non-response) categories in each situation. Literature on responsive feedback is drawn in to explore hierarchies and relationships between the emergent categories within situations of elaboration. The elaboration framework provides a tool for lesson observation, and a model for thinking about developments in responsive teaching.

 • 2.
  Ahlgren, Jennie
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  En didaktisk analys av universitetskursen "Etik och det moderna samhället"2013Inngår i: Högskolepedagogisk reflektion och praktik: Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens / [ed] Mauriz, A.; Mårtensson, K., Lunds universitet , 2013Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 3.
  Al-aref, Shilan
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Musawi, Zeinab
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Olika undervisningsmetoder inom religionsämnet: En studie som lyfter olika undervisningsmetoder som pedagoger kan använda sig av för att skapa en djupare förståelse inom religionsämnet för grundskoleelever2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4.
  Almers, Ellen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik.
  Handlingskompetens för hållbar utveckling: Tre berättelser om vägen dit2009Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Studiens mål är att bidra till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling. Med handlingskompetens för hållbar utveckling avses i studien vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor på ett sätt sominkluderar intergenerationellt och globalt ansvar. I avhandlingen introduceras begreppet avståndsmoral för att beskriva detta ansvar, som utsträcker sig i både tid och rum, till kommande generationer och till nu levande människor globalt. En utgångspunkt för studien är att hållbar utveckling innefattar idén om avståndsmoraliskt ansvar. Studiens huvudfråga är: Hur erfar avståndsmoraliskt aktivt handlande unga människor att de utvecklat handlingskompetens för hållbar utveckling?

  Studiens teorigrund är livsvärldsfenomenologisk. En upplevd verklighet undersöks i studien via berättelser. Genom ett strategiskt urval har tre intervjupersoner, som motiverar sina handlingar med avståndsmoraliska argument, valts att ingå i studien. Datainsamlingen har skett genom en kombination av öppna livsberättelseintervjuer ochhalvstrukturerade intervjuer. Analys och tolkning har metodologiskt stöd i berättelseforskningstraditionen och empirisk fenomenologisk forskning.

  Resultaten presenteras som tre citatrika levnadsberättelser om Karin, Carl och Matilda, tre unga vuxna med flera års engagemang i hållbarhetsfrågor. Syftet med levnadsberättelserna är att bidra till förståelse av det speciella i en enskild individs upplevelse av attutveckla handlingskompetens för hållbar utveckling. En integrerande analys redovisar mönster i form av likheter och skillnader mellan de tre individernas berättelser om att utveckla olika aspekter av handlingskompetens i avståndsmoraliska frågor. Sex gemensammakärnpoänger framstår som betydelsefulla: känslomässiga reaktioner, upplevd kompetens, kontrasterande perspektiv och normativ grund, handlingsimpregnering, tillit från och tillit till vuxna samt social gemenskap kontra utanförskap. Som motiv och drivkrafterför engagemanget framstår känslomässiga reaktioner som initierar önskan om förändring och vilja till handling, längtan efter meningsfullhet, önskan om att komma till sin rätt och längtan efter gemenskap. Resultaten diskuteras i förhållande till tidigare forskningoch en modell av en möjlig väg att utveckla aspekter av handlingskompetens för hållbar utveckling presenteras. Diskussionskapitlet utmynnar i fyra didaktiska utmaningar för enutbildning för hållbar utveckling.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 5.
  Almers, Ellen
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik.
  Wickenberg, Per
  Lunds universitet.
  Breaking and making norms - Young people’s stories of consumption actions for sustainable development2008Inngår i: Values and democracy in education for sustainable development: contributions from Swedish research / [ed] Johan Öhman, Malmö: Liber, 2008, s. 165-186Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 6.
  Almroth, Sofia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Kangeryd, Ida
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Kan du läsa om du inte förstår vad du läser?: En studie kring hur lärare i årskurs ett till tre beskriver läsförståelse2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur sex lärare i årskurs ett till tre beskriver sitt arbete med läsförståelse samt betydelsen av att ha en god läsförståelse. En kvalitativ metod har använts i form av intervjuer med de sex lärarna, vilka alla är behöriga att undervisa i ämnet svenska. Datamaterialet har analyserats med utgångspunkt i ett fenomenologiskt perspektiv där vi utgått ifrån de två frågeställningarna:

  • Hur beskriver sex lärare i årskurs ett till tre att de arbetar med läsförståelse?

  • Hur beskriver de sex lärarna läsförståelsens betydelse för eleverna?

  Resultatet av studien visar att lärarna arbetar med läsförståelse i olika stor omfattning men alla understryker vikten av att läsa med förståelse och inte enbart med flyt. Lärarna anser att läsförståelse är essentiellt för att eleverna ska kunna fungera i dagens informationssamhälle, men även för deras vidare utbildning och yrkesval. Studien visar även vilka metoder och strategier lärarna använder i undervisningen för att stärka läsförståelsen, där LTG och Reciprok undervisning är två återkommande metoder.

  Fulltekst (pdf)
  Kan du läsa om du inte förstår vad du läser?
 • 7.
  Alnervik, Karin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS).
  Öhman, Charlotte
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Förskolepedagogisk-didaktisk forskning.
  Lidén, Eva
  Nilsson, Monica
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Förskolepedagogisk-didaktisk forskning.
  Barn och vårdnadshavares minnen av deltagande i pedagogisk dokumentation2018Inngår i: Tidsskrift For Nordisk Barnehageforskning, ISSN 1890-9167, Vol. 17, nr 8Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Syftet med artikeln är att bidra till kunskapandet om pedagogisk dokumentation med specifikt fokus på dokumentationens betydelse ur ett demokratiperspektiv. Trots många studier kring pedagogisk dokumentation finns det få studier som explicit utgår ifrån barn och vårdnadshavares perspektiv. I artikeln analyseras barns och vårdnadshavares samtal utifrån minnesbilder, vilka framträder i fokusgruppssamtal, från förskoletiden i relation till pedagogiskt dokumentationsarbete. Resultatet visar att den pedagogiska dokumentationspraktiken bidrog till skapandet av en praktikgemenskap på förskolan vilket i sin tur möjliggjorde en demokratisk undervisning.

  Fulltekst (pdf)
  Fulltext
 • 8.
  Alvandi, Nazanin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Literary Theory in Upper Secondary School: Should It Be Used Before Higher Education?2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay examines the use of literary theory when teaching literature before higher education. The objective isto see how and if the integration of literary theory facilitates students’ engagement with and understanding of literature. The study is conducted with the qualitative method of interviews. Four teachers, certified for upper secondary school, were deemed appropriate to interview about their current use of literary theory, as well as their attitudes towards an increased use of literary theory. Besides the data collected through interviews, this study finds its theoretical foundation in the literary theories feminist, Marxist and postcolonial theory as well as in the Swedish curriculum for English at upper secondary level. Presently, the teachers do not use literary theory distinctly; however, they do consider the use of literary theory together with literature to be beneficial for the students’ understanding of literature and the world around them. Teachers stated that while some students only will grasp the idea of the theories, other students will be able to use and apply them. The curriculum supports the use of literary theory in the core values for students of upper secondary level.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Andersson, Anna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Assessment: A Continuous Process that Takes Place at the End?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

       The hypothesis for this essay is: ”Teachers use assessment methods that are mainly summative and as a consequence student involvement in the assessment process is low, with too little focus on the goals of the education.” The primary aim is to investigate whether or not this hypothesis is true. To answer this, students were asked their opinions about assessment. Also, teachers were asked questions about assessment, to see if there is a correlation between students' and teachers' thoughts. The investigation was conducted through a questionnaire, which 46 students and three teachers answered. The students came from three different ninth grade classes.

       The results from the questionnaires indicate that mainly summative assessment methods are used since, for example, only 50% of the students know how they are being assessed. Also, when giving examples of assignments they get to do in class, most students gave answers that traditionally are connected with summative assessment. The results also show that student involvement in the assessment process is low, as 65% answered that they rarely or never get to self-assess, and they are only involved in planning subject areas sometimes. Also, a majority of 74% would like to have more personal conversations with their teacher about their development. However, most students feel that their teacher is clear about the goals and objectives of assignments.

       The conclusion reached in this essay is that the hypothesis was partly true. The teachers in this study use mainly summative assessment methods, and student involvement in the assessment process is low. On the other hand, teachers are good at explaining the educational goals. In a majority of the questions, students' and teachers' opinions about assessment coincide. However, the opinions differ greatly between the classes in all but two questions.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Andersson, Ann-Kristine
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Samhällsstudier och didaktik.
  Begreppet likvärdig bedömning: En intervjustudie med sex verksamma lärare2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att utveckla kunskap om hur lärare ser på begreppet likvärdig bedömning vilket är intressant eftersom bedömning och likvärdighet är ständigt aktuella ämnen i skoldebatten. Frågeställningarna rör sig om vad likvärdig bedömning innebär för lärare och vad som är betydelsefullt för den likvärdiga bedömningen. Den metod som används är kvalitativa intervjuer med sex yrkesverksamma lärare. Teoretiska utgångspunkter är sociokulturellt perspektiv (Vygotsky, 1987; Säljö, 2000; Gipps, 1999) med fokus på likvärdighet och alla elevers rätt till utveckling där bedömning är dynamiska kulturella processer som kan användas som verktyg för lärande (Eggen, 2010). I studiens resultat beskrivs hur lärare dels uttrycker att det är omöjligt att uppnå likvärdig bedömning och dels att likvärdig bedömning handlar om hur alla elever ska ges möjligheter till lärande och utveckling. 

  Slutsatser som dras är att likvärdig bedömning har olika betydelser beroende på de studerade lärarnas kunskapssyn. För att elever ska bli bedömda likvärdigt krävs att alla får lika möjligheter till lärande utifrån vad den enskilda individen har för behov och förutsättningar. Det i sin tur kräver hög kompetens hos läraren som måste skapa en undervisning som ständigt anpassas till alla elevers behov och förutsättningar. Diskussion förs utifrån frågeställningarna och de teoretiska utgångspunkterna där begreppet likvärdig bedömning belyses ur sociala, kulturella, ekonomiska och politiska aspekter. 

  Fulltekst (pdf)
  Begreppet likvärdig bedömning
 • 11.
  Andersson, Ann-Marie
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Johansson, Veronika
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Modersmålets betydelse för inlärningen av ett nytt språk.: En litteraturstudie om didaktiska möjligheter och förutsättningar för modersmålanvändning i andraspråksinlärning och kunskapsinhämtning för elever med utländsk bakgrund.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen tar sin grund i frågeställningen varför elever med annat modersmål än svenska verkar ha det svårare att förvärva de ämneskunskaper och språkliga färdigheter i sitt nya språk som krävs för att kunna lyckas i det vanliga klassrummet. 

   

  För att försöka komma fram till en förklaring på detta görs en litteraturstudie och genomgång av forskningsläget kring kopplingen mellan kunskapsnivå i modersmålet, språklig färdighet i det nya språket och förvärvandet av ämneskunskaper i ett klassrum där undervisningen sker på det nya språket. 

   

  Resultatet redovisas i två delar kopplade till elevernas och lärarnas inställning till närvaron av modersmålet i det vanliga klassrummet och visar att skillnaderna mellan elevernas upplevda behov av modersmål och känslan när de tillåts använda det för att visa sina färdigheter och lärarnas upplevelse av förlorad kontroll av undervisningssituationen. 

   

  Den bild av modersmålets betydelse för kunskapsinhämtning på ett nytt språk som framträder presenteras och problematiseras i viss mån från ett undervisningsperspektiv men också ur ett resursperspektiv och jämlikhetsperspektiv. 

  Slutsatsen är att den klassiska tron på att utveckling av det nya språket och därigenom ökad kunskapsinhämtning i specifika ämnen på det nya språket inte har förutsättningarna att ge optimalt resultat utan att tillgången till modersmålsundervisning säkerställs då dessa framstår som kopplade till varandra.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Andersson, Emma
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Förskolepedagogisk didaktisk forskning.
  Warenmo, Jessica
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Förskolepedagogisk didaktisk forskning.
  ”Är det här också omsorg?”: En minietnografisk studie som undersöker omsorgspraktiken på en 3-5 årsavdelning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utforska en förskolas omsorgspraktik på djupet. Det är en minietnografisk studie som fokuserar på förskollärarnas praktiska arbete med omsorg på en 3-5 årsavdelning, samt förskollärarnas beskrivningar av sina tankar kring omsorgen och deras omsorgsarbete. De omsorgsförklaringar och teorier som framgår i bakgrundskapitlet har vi använt oss utav när vi analyserat materialet genom att återkoppla resultatet till dessa förklaringar och teorier.

  Genom återkommande deltagande observationer samt enskilda och semistrukturerade intervjuer med förskollärarna har vi fått fram vårt datamaterial. Vi använde oss sedan av tematisk analys och fick fram följande tre teman: ”omvårdnad”, ”att hjälpa barn med lek och lekkompisar” och ”att bygga tillitsfulla relationer”. Omvårdnaden i sig anses vara självklar men resultatet belyser vikten av att tänka på hur vi praktiserar omvårdnaden. ”Att hjälpa barn med lek och lekkompisar” och ”att bygga tillitsfulla relationer” är inte lika självklara men än dock visar resultatet att det är en stor del i omsorgsarbetet. I likhet med den tidigare forskningen som beskrivs i bakgrundskapitlet visar datamaterialet även på att omsorgsbegreppet är komplext och lite svårfångat. Omsorgen har en självklar plats på förskolan vi studerat men mycket av förskollärarnas fokus förväntas ligga på lärande och utveckling.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Andrae, Ester
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Relationen mellan kartläggning och undervisning: Lärares uppfattningar om kartläggningen Hitta språkets påverkan på undervisning i fonologisk medvetenhet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the study was to explore primary school teachers´ conceptions regarding the mapping material Hitta språket’s influence on phonological awareness instruction in Swedish language education. Therefor it was examined what obstacles and opportunities teachers consider this mapping material to have in practice. The study is a phenomenographically inspired interview study taking a sociocultural perspective, where four primary school teachers’ conception linked with the material were analysed. The findings show that all teachers perceived that the mapping material affected the education in phonological awareness. Nonetheless, the effect on content was smaller than that on structure and time. All four teachers perceived various opportunities for education mainly regarding adaptability, structure and opportunities for special efforts. The largest obstacles perceived were that the mapping material was time consuming and the timing somewhat awkward regarding the implementation of certain subject content.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Aronius, Felicia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Läsmotivation och läsförståelse hos elever i årskurs 1: En studie om elevers lässituation i hemmet och i skolan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka om läsmotivation påverkar läsförståelsen för en utvald grupp elever i årskurs 1, samt hur deras lässituation ser ut. Materialet har samlats in genom samtalsintervjuer och har kompletterats med ett läsförståelsetest och en enkät. Materialet har analyserats med utgångspunkt från teorier om det subjektiva. Respondenterna har bestått av elva elever ur en klass och deras vårdnadshavare, samt två klasslärare.

   

  Det går att se genom resultaten att automatiserad läsning har en viss påverkan på läsförståelsen. Dock behöver inte automatiserad läsning betyda att eleven har läsförståelse.  Resultaten visar att läsmotivation kan påverka läsförståelsen, då majoriteten av elever med god läsförståelse har en positiv läsmotivation. Genom läsförståelsetestet går det att utläsa vilken del av den språkliga medvetenheten eleverna har svårigheter med. Genom resultaten går det att utläsa att modellen Läsning = avkodning x förståelse x motivation (Taube, 2007) stämmer till viss del.

   

  Genom slutsatserna som går att dra utifrån resultaten syns det att hela elevernas lässituation är viktig för en bra läsutveckling. Både hemmen och skolan behöver skapa ett intresse för böcker och läsning samt ge eleverna mycket tid som de kan ägna åt läsning eftersom utvecklandet av god läsförmåga tar lång tid.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Askerlund, Per
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Sustainability Education Research (SER).
  Almers, Ellen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Sustainability Education Research (SER).
  Hur fungerar ekosystemtjänster som verktyg för hållbarhetsarbete på förskolor?2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  Abstract
 • 16.
  Askew, Mike
  et al.
  Wits School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Venkat, Hamsa
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Matematikdidaktisk forskning. Wits School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Abdulhamid, Lawan
  Wits School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Mathews, Corin
  Wits School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Morrison, Samantha
  Wits School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Ramdhany, Viren
  University of Johannesburg, South Africa.
  Tshesane, Herman
  Wits School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Teaching for structure and generality: Assessing changes in teachers mediating primary mathematics2019Inngår i: Proceedings of the 43rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Pretoria, South Africa, 7-12 July 2019: Volume 2, Research reports (A-K) / [ed] M. Graven, H. Venkat, A. A. Essien & P. Vale, Pretoria, South Africa: PME , 2019, s. 41-48Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  From a sociocultural perspective that a teacher’s use of mediational means is central to student learning, this paper presents an analysis of six teachers and their mediating, across a two-three year time gap. Drawing on the Mediating Primary Mathematics framework – developed to examine the type and quality of mediational means – we propose two composite assessments of quality of mediation – extent and depth – that indicate the extent to which teaching addresses mathematical structure and generality. The findings reveal a range of differences in these two assessments for each of the six teachers, but that all six teachers were more coherent in their use of mediational means in the later lesson than in the earlier one. These findings have implications for other schooling systems and researchers seeking to improve the quality of mathematics instruction.

  Fulltekst (pdf)
  Full-text
 • 17.
  Askew, Mike
  et al.
  School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Venkat, Hamsa
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Matematikdidaktisk forskning. School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Mathews, Corin
  School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Ramsingh, Valerie
  School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Takane, Thulelah
  School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Roberts, Nicky
  Centre for Education Practice Research, University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa.
  Multiplicative reasoning: An intervention’s impact on foundation phase learners’ understanding2019Inngår i: South African Journal of Childhood Education, ISSN 2223-7674, E-ISSN 2223-7682, Vol. 9, nr 1, artikkel-id a622Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Given the context of low attainment in primary mathematics in South Africa, improving learners’ understanding of multiplicative reasoning is important as it underpins much of later mathematics.

  Aim: Within a broader research programme aiming to improve Foundation Phase (Grades 1–3, 7–9-year-olds) learners’ mathematical performance, the aim of the particular research reported on here was to improve learners’ understanding of and attainment in multiplicative reasoning when solving context-based problems.

  Setting: The research was conducted in a suburban school serving a predominantly historically disadvantaged learner population, and involved teachers and learners from three classes in each of Grades 1–3.

  Methods: A 4-week intervention piloted the use of context-based problems and array images to encourage learners to model (through pictures and diagrams) the problem situations, with the models produced used both to support problem solving and to support understanding of the multiplicative structures of the contexts.

  Results: Cleaning the data to include those learners participating at all three data points – pre-, post-and delayed post-test – provided findings based on 233 matched learners. These findings show that, on average, Grade 1 learners had a mean score average increase of 22 percentage points between the pre-test and the delayed post-test, with Grades 2 and 3 having mean increases of 10 and 9 percentage points, respectively.

  Conclusion: The findings of this study demonstrate that young learners can be helped to better understand and improve their attainment in multiplicative reasoning, and suggest the usefulness of trialling the intervention model more broadly across schools. 

 • 18.
  Avery, Helen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Matematikdidaktisk forskning. Centre for Middle Eastern Studies, Lund University, Sweden.
  Acquérir les gestes qu’il faut: les mathématiques scolaires comme interaction et savoir-faire2019Inngår i: AREF 2019: Livret des résumés, 2019, s. 286-287Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The paper presents the synthesis of a series of studies on support measures for pupils with additional languages in Sweden, with a particular focus on the consequences of language support measures for teaching and learning school mathematics. The analysis identifies several critical aspects in mathematics teaching when the pupils transition from one school system to another, and particularly when they do not yet have a shared language to communicate among each other or with their teachers. Three aspects with relevance to language support will be discussed and illustrated with examples from the studies: the notion of mathematics as a formal language; the notion of levels and absolute progression in mathematics; the notion that learning mathematics means understanding "concepts".

 • 19.
  Avery, Helen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Läs & skriv. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Övrig skolnära forskning.
  Swedish Second Language for Immigrant Students: Slow Lane or Fast Track Forward?2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The paper reports on teacher and pupil interviews from a case study of a primary school in a highly diverse Swedish urban neighbourhood. It discusses some of the consequences of dividing the school subject Swedish into two separate syllabi (Swedish and Swedish as a Second Language, respectively), both with respect to inclusion and language development opportunities. Implications for teacher training programmes are considered.

  The study examines how primary school teachers teaching Swedish as a Second Language (SSL) and/or Swedish differentiate between these subjects. It looks at how they express their understanding of differences or similarities between aims, methods and teaching approaches, with respect to the needs of their pupils. Tensions and paradoxes are considered, between the ambition to provide equally valid instruction to all pupils, on the one hand, and the segregating mechanisms of distinct subject tracks, on the other. The discussion is placed in the wider theoretical framework of inclusive education (Persson, 2012), and intercultural school development (Lahdenperä, 1998, 2008), as well as drawing on research on Swedish language teaching for immigrants (Fridlund, 2011; Torpsten, 2008; Stroud, 2004).

  In a European perspective, improving education provisions for students with a migrant background is a central concern, aiming to support integration and ensure social cohesion (OECD, 2010; Sirius Literature Review). Migrants are far from being a homogenous group, however. Immigrant communities comprise second or third generation immigrants as well as newly arrived families and refugees, with a very wide range of socio-economic backgrounds and educational needs.

  Several European studies stress that language support is a strategic aspect which impacts migrants’ access to education and the effects of language proficiency on school performance are often underlined. Sweden has been mentioned as a positive example with respect to language support, for providing SSL classes (Sirius Literature Review). Other language-oriented support measures in Sweden include mother tongue instruction and study guidance in the mother tongue (OECD, 2009; Bunar, 2010).

  SSL is taught to newly arrived immigrant students, but also offered as a school subject in mainstream school. The intention of placing newly arrived students in mainstream classes at a relatively early stage is to allow them to benefit from contact with native speakers of Swedish. At same time it is thought that Swedish classes adapted for second language learners will better support their language development.

  In practice, there are numerous problems connected to SSL teaching in mainstream classes (Fridlund, 2011; Skolverket, 2008; Torpsten, 2008). Parents and students are reluctant to choose this option, since it is perceived to provide inferior teaching and is felt to not be equally valuable as a qualification. Officially, the two subjects are supposed to be equivalent, and there are only minimal differences the learning objectives and assessment criteria for exams.

  Not just new arrivals, but all students with some form of migrant background and/or all ’multilingual’ students (speaking other home languages besides Swedish) are categorised as non-native speakers of Swedish. Consequently, such students are often directed to SSL. The final decision of whether a student takes Swedish or SSL rests with the school, not the parents.

  Since December 2013, year 1-6 teachers teachers are required to have at least some qualification in Swedish or Swedish as a Second Language in order to teach SSL (www.andrasprak.su.se). Nevertheless, these requirements are minimal (half a term’s training for years 1-3 and one term for years 3-6) and hardly provide an adequate base, considering the challenges involved.

  Methodology, Methods, Research Instruments or Sources UsedThe study is part of a larger case study of a primary school in a highly diverse urban neighbourhood, examining conditions for intercultural organisational development (Lahdenperä, 2008). Case methodology (Stake, 1995) is used. At this school, there were too few pupils taking the subject Swedish to organise separate classes, so the two subjects Swedish and SSL were taught in mixed classes. Interviews were conducted with six randomly selected teachers (teaching years 2, 4 and 6), teaching Swedish as a Second Language and/or Swedish. The interviews were analysed with respect to how differences and similarities between the two school subjects were described by the teachers. Additionally, attention was paid to how they explained the different or similar teaching approaches that they adopted, and how they related this to their perceptions of pupils’ needs (cf. Lahdenperä, 1998). The term migrant background is in certain European contexts used  for foreign-born students only. In Sweden, the definition used for statistical purposes since 2002 also covers cases where both parents were born abroad. In daily usage, however, the term covers any migrant origin several generations back. The term multilingual (flerspråkig) is also used in Sweden to refer to immigrant communities in a wide sense. Such categorisations have consequences for language support measures and for which track of Swedish pupils are directed towards (Bunar, 2010; Stroud, 2004). Particular attention was therefore paid in the analysis to how categorising terms were used by the teachers. Attention was also devoted to teachers' conceptions of language (marker of identity or skill), and which specific linguistic features and/or competencies the teachers considered to be relevant in the school context. Conclusions, Expected Outcomes or FindingsPreliminary findings suggest interviewed teachers were unsure of the purpose of distinguishing between the subjects Swedish and Swedish as a Second Language, which teaching approaches would be suitable, and which criteria should be applied to direct pupils towards one subject or the other. Several of the underlying contradictions in policy aims and the syllabus for the two subjects could be noticed in the teachers’ descriptions. Contradictions were particularly apparent in how some pupils born in Sweden were categorised as native speakers of Swedish, while others were not. The teachers generally expressed simplified ideas about needs of second language learners. For pupils who were categorised as SSL learners, focus in teaching was placed on on word comprehension, not on higher skills. Pupils categorised as native speakers were perceived to be in need of more challenging approaches, with support of written syntax and structure of texts, enriching variety in expression. The low level of the majority of pupils was felt to be problematic for the stronger pupils, since it was difficult to find time for more interesting activities. Perceptions of pupils’ linguistic proficiency tended to be based on characteristics such as pronunciation (cf. Boyd, 2003; Stroud, 2004), and knowledge of Swedish traditional childrens’ culture. If Swedish language support measures are to be used as a model for other European countries’ efforts, sufficient attention needs to be devoted to the potentially segregating and stigmatising effects of targeted support measures. Adequate teacher training is critical. Conflating different kinds of language skills into an overall notion of language proficiency does not give teachers sufficient guidance for  language development efforts. Similarly, the theoretical conceptualisation of learning processes as divided into mutally exclusive categories applicable for L1 and L2 learners does not appear to help teachers find effective teaching strategies for these highly diverse groups of students.   References

  Boyd, S. (2003). Foreign-born Teachers in the Multilingual Classroom in Sweden: The Role of Attitudes to Foreign Accent. In A. Creese and P. Martin (eds.), Multilingual Classroom Ecologies: Inter-relationships, Interactions and Ideologies, pp 123-135. Clevedon: Multilingual Matters.

  Bunar, Nihad (2010). Nyanlända och lärande. En forskningsöversikt om nyanlända elever i den Svenska skolan (Newly arrived pupils and learning. A review of the research on newly arrived pupils in Swedish school). Vetenskapsrådet (Swedish Research Council).

  Fridlund, L. (2011). Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma: Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser (Intercultural education – A pedagogical dilemma. Professional talk about the teaching of Swedish as a second language and in preparatory classes). PhD dissertation. Gothenburg University.   

  Lahdenperä, P. (1998).  School Difficulties and Immigrant Background: conclusions about intercultural education. European Journal of Intercultural Studies, 9(3), 297-306.

  Lahdenperä, Pirjo (2008). Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald (Intercultural leadership – change in diversity). Lund: Studentlitteratur.

  OECD (2009). Thematic Review on Migrant Education : Country Background Report for Sweden. Paris: OECD.

  OECD (2010) Thematic Review on Migrant Education: Closing the Gap for Immigrant Students. Paris: OECD.

  Persson, E. (2012): Raising achievement through inclusion, International Journal of Inclusive Education, DOI:10.1080/13603116.2012.745626

  Sirius European Policy Network on the Education of Migrant Children and Young People with a Migrant Background.  Working Package Number 1 – Policy Implementation and Networking. Literature Review Draft.  (accessed at http://www.sirius-migrationeducation.org/ 10 January 2013).

  Skolverket (2008). Med annat modersmål - elever i grundskolan och skolans verksamhet. (With another mother tongue – pupils in compulsory school and school activies) Stockholm: Skolverket (The Swedish National Agency for Education)

  Stake, R. (1995). The Art of Case Study Research. London: Sage.

  Stroud, C. (2004). Rinkeby Swedish and semilingualism in language ideological debates: A Bourdieuean perspective. Journal of Sociolinguistics, 8 (2), 163–230.

  Torpsten, A-C. (2008). Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som andraspråk och svensk skola (Offered and experienced learning in the encounter with Swedish as a Second Language and Swedish school). PhD dissertation. Växjö University.

  The National Centre for Swedish as a Second Language (located at Stockholm University) www.andrasprak.su.se

 • 20.
  Axelsson, Amelia
  et al.
  Högskolan i Jönköping.
  Rosengren, Tina
  Högskolan i Jönköping.
  ”Huvuduppgiften i att undervisa om läsning är att undervisa om förståelse”: En litteraturstudie om Reciprocal Teaching och dess påverkan på undervisningen i skolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Bergqvist, Ewa
  et al.
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Bergqvist, Tomas
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Boesen, Jesper
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Helenius, Ola
  Örebro universitet.
  Lithner, Johan
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Palm, Torulf
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Palmberg, Björn
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Matematikutbildningens mål och undervisningens ändamålsenlighet: Grundskolan våren 20092009Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 22.
  Bergqvist, Ewa
  et al.
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Bergqvist, Tomas
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Boesen, Jesper
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Helenius, Ola
  Örebro universitet.
  Lithner, Johan
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Palm, Torulf
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Palmberg, Björn
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Matematikutbildningens mål och undervisningens ändamålsenlighet: Gymnasiet hösten 20092010Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 23.
  Bergstrand, Isak
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  ”Spelen är ju typ alltid på engelska…”: Elevers medvetenhet om MMO-spels påverkan på engelskkunskaper2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka elevers uppfattningar om Massive Multiplayer Online-spels (MMO-spel) inverkan på engelskkunskaper. Studien, likt tidigare forskning inom om-rådet, grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv. En kvalitativ metod i form av semistruk-turerade intervjuer har använts för att intervjua deltagare i årskurs 6. Följande frågeställ-ningar har legat som grund för studien: Hur beskriver elever sitt eget och klasskamraters spelande av MMO-spel i förhållande till engelskinlärning? Hur beskriver elever att de och andra lär sig engelska i MMO-spel? Hur ser elever på MMO-spel som ett möjligt verktyg för språkinlärning i engelskundervisning?Intervjuerna analyserades med en fenomenografiskt inspirerad modell i sju steg för att få fram ett resultat. Resultatet visar att eleverna är medvetna om MMO-spels inverkan på eng-elskkunskaper. Medvetenheten hos deltagarna berör inte enbart utvecklingen av engelsk-kunskaper utan även spelvanor och vad i spelen det är som utvecklar engelska. Resultatet visar även att eleverna påstår att det är den sociala sidan i spelen som utvecklar och inte själva spelandet. Flertalet av deltagarna är skeptiska till en potentiell användning av MMO-spel i engelskundervisningen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Bernhard, J.
  et al.
  Linköping University, Norrköping, Sweden.
  Carstensen, Anna-Karin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Learning of complex concepts: engineering students' developing epistemic fluency in an electric circuit theory course2020Inngår i: SEFI 47th Annual Conference: Varietas Delectat... Complexity is the New Normality, Proceedings, European Society for Engineering Education (SEFI) , 2020, s. 1405-1414Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  An important aim in engineering education is that students should not only acquire knowledge, but they should be able to use this knowledge in action. I.e. they should develop professional capabilities for knowledgeable action and actionable knowledge. According to Markauskaite and Goodyear professional knowledgeable action requires a holistic, fluent and co-ordinated use of semiotic and material tools, body and environment. Knowledgeable action requires the development of epistemic fluency that involves the ability to smoothly move between abstract, contextual and situated ways of knowing and the capacity to employ multiple epistemic tools. However, the epistemic complexity of knowledgeable action is often underestimated in engineering education. This epistemic complexity has been addressed by Carstensen and Bernhard who have developed the notion of “learning of complex concepts” (LCC-model) that models how students learn to master epistemic tools by “making links”. In this study we have used the LCC-model as an investigatory tool to analyse video-recordings from electric circuit theory courses. The aim was to gain an increased understanding in how students develop epistemic fluency. We will discuss critical features in the design of labs and in the use of real experiments, computer simulations, modelling and other semiotic and material tools in labs for students' development of epistemic fluency. The results of this study show that labs can be designed to facilitate students' development of epistemic fluency by making links. 

 • 25.
  Bernhard, J.
  et al.
  ITN, Campus Norrköping, Linköping University, Norrköping, Sweden.
  Carstensen, Anna-Karin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  "Real" experiments or computers in labs - Opposites or synergies?: Experiences from a course in electric circuit theory2017Inngår i: Proceedings of the 45th SEFI Annual Conference 2017 - Education Excellence for Sustainability, SEFI 2017 / [ed] J. Bernardino, J. Rocha,J. C. Quadrado, European Society for Engineering Education (SEFI) , 2017, s. 1300-1307Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this study we report from our experiences designing and re-designing a lab where engineering students studied transient response in electric circuits. In the first version of the lab students had difficulties doing the mathematical modeling of the experimentally measured graphs as it required students' to link the time- and frequency domains as well as the object/event and theory/model worlds simultaneously. In the re-designed lab some computer simulations were included together with the original experiments on real circuits. The simulations opened up for learning and enabled students to establish links that are hard access directly with real experiments. Still doing real experiments is important to secure students ability to make links between models and theories and the physical reality. This study demonstrates that synergetic learning effects can be achieved by a careful design using an insightful combination of real experiments and computer simulations. Hence, we propose that the question of "real" experiments or "virtual" labs using computer simulations are best for students' learning is not an either or question. Rather, it is a question of finding the right blend to achieve synergetic effects.

 • 26.
  Bernhard, Jonte
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik. Norrköping.
  Carstensen, Anna-Karin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Data- och elektroteknik.
  Analysing and modelling engineering students’ learning in the laboratory: A comparison of two methodologies2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Producing structured, meaningful and useful descriptions (representations) of students’ learning in labs is not straightforward. Two possible approaches are compared here. Students’ courses of action in labs of an electric circuit course were video-recorded, then the activities during the labs were described and analysed using “the learning of a complex concept” (LCC) methodology. Conversations during the full lengths of the same labs were also transcribed verbatim. Subsequent analysis indicates that transcription offers a more detailed representation of the learning and interaction that occurred. However, it is considerably slower than LCC methodology, which can also represent learning in the full length of a lab in some detail. Furthermore, the latter gave a better overview of the analysed labs than transcription and more readily facilitated representation of both learning complexities and linking theory to practice. In conclusion, both methods can play valuable roles in engineering education research, depending on the questions addressed.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Bernhard, Jonte
  et al.
  ITN, Campus Norrköping, Linköping University, Norrköping, Sweden.
  Carstensen, Anna-Karin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Datavetenskap och informatik.
  Karlsson, Kjell
  ITN, Campus Norrköping, Linköping University, Norrköping, Sweden .
  Alternating currents first: Experiences from designing a novel approach to teaching electric circuit theory2016Inngår i: 44th Annual Conference of the European Society for Engineering Education - Engineering Education on Top of the World: Industry-University Cooperation, SEFI 2016, European Society for Engineering Education (SEFI) , 2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Commonly in electric circuit theory courses, circuit laws are first introduced in the context of direct current (DC) electricity and first thereafter are alternating currents (AC) introduced. The extension of DC-theory to AC is quite easily done mathematically but is conceptually difficult for students. Engineering students have difficulties in understanding phase relationships and phasor representations in AC-electricity. Indeed, it has been suggested that phase should be seen as a threshold concept.

  PURPOSE: The purpose of this study was to investigate if a re-designed introductory electric circuit course could improve students’ understanding of important concepts in AC-electricity.

  METHOD and COURSE DESIGN: The course was re-designed introducing AC and DC electricity simultaneously. DC was introduced as a special case of AC with requency equals zero. The re-designed course was taught for the first time during the spring semester 2014 and a new textbook was written. A conceptual test was developed and first administered in 2013 to serve as a baseline and in subsequent years to evaluate the revised course. In 2014 the students’ courses of action in selected lab-groups were video-recorded.

  RESULTS: In the first revision cycle many students had difficulties to complete the labs in time. Students revealed a mixed response towards the revised course and the results on the conceptual test showed neglible improvement. In the second cycle revisions the number tasks were reduced and focus was laid on tasks that were identified as most important for contributing to the development of student understanding. As a result the learning gain improved with an effect size (Cohen’s delta) of 0.56. Also the course and the textbook were very well appreciated. In the third cycle only small revisions are made.

  CONCLUSION: The results show that that AC-electricity can be taught concurrently with DC. However, two revisions cycles was needed which demonstrates that curriculum development needs a sustained effort over a considerable period of time with continuous revisions in light of gained experiences. In further revision we will continue to refine the labs and to develop appropriate interactive lecture demonstrations for the lectures and to develop the problems.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Berntson, Martin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Kyrkohistoria som en del av religionskunskapsämnets identitet - Reflektioner över läroplan och tillämpning2014Inngår i: 14 röster kring samhällsstudier och didaktik / [ed] Hans Albin Larsson, Jönköping: Samhällsstudier & Didaktik , 2014, s. 15-53Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 29.
  Bertills, Karin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Student engagement and high-quality teaching in PE2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 30.
  Bertills, Karin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Granlund, Mats
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Augustine, Lilly
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. School of Education and Environment, Kristianstad University, Kristianstad.
  Quality teaching and student perceived self-efficacy, function and aptitude to participate in PE2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Background: Students with disability show a trajectory of higher incidence of school failure. High quality teaching and proper support may foster high self-efficacy, as protective factors for successful school outcomes. Physical Education (PE) can provide students with a context in which self-efficacy is promoted. At transition into high school with higher cognitive stakes, developmental changes and individual social identification coinciding, a disability may add to the challenge of success. Investigating self-efficacy as a predictor of achievement operationalized as grade points, student perceived self-efficacy, function and aptitude to participate in PE, and teacher rated teaching quality are examined.

  Method: Three groups were studied, students with 1. Diagnosed disability, 2. Low grades and 3. High grades in PE in year 6. Questionnaires were completed by students in 26 classes including classmates (n=450, 228 boys) and their PE-teachers (n=25). Correlations were analyzed, differentiating groups of students.

  Results: Students with disabilities experience lower general self-efficacy and in PE, and are less apt to participate in PE. Their PE self-efficacy is higher if the classroom climate is good. PE-teachers systematic work with grading has positive effects on academic and movement self-efficacy for students with low grades and on health self-efficacy for students with high grades. Highest effect of perceived socio-cognitive function is displayed in students with low grades, the correlation is stronger in general self-efficacy than in self-efficacy in PE. Students with high grades have higher self-efficacy in general and in PE.

  Conclusions: Student perceived socio-cognitive function is of major importance to students experience of self-efficacy. Most impact is seen on subscales measuring academic and movement self-efficacy.

 • 31.
  Bertills, Karin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Granlund, Mats
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Augustine, Lilly
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. School of Education and Environment, Kristianstad University, Kristianstad, Sweden.
  Student engagement and high quality teaching in PE2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 32.
  Bertills, Karin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Granlund, Mats
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Dahlström, Örjan
  SIDR, Department of Behavioural Sciences and Learning, Disability Research Division, Linköping University, Sweden.
  Augustine, Lilly
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. School of Education and Environment, Kristianstad University, Kristianstad.
  Quality teaching and student perceived self-efficacy, function and aptitude to participate in Physical Education2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 33.
  Bertills, Karin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Granlund, Mats
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Dahlström, Örjan
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Augustine, Lilly
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. Kristianstad University, Kristianstad, Sweden.
  Relationships between physical education (PE) teaching and student self-efficacy, aptitude to participate in PE and functional skills: with a special focus on students with disabilities2018Inngår i: Physical Education and Sport Pedagogy, ISSN 1740-8989, E-ISSN 1742-5786, Vol. 23, nr 4, s. 387-401Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Students with disability show an increasing incidence of school failure. Quality teaching and appropriate support may foster high self-efficacy, a predictive factor for successful school outcomes. Physical Education (PE) can provide students with a context in which self-efficacy and participation are promoted leading to improved academic achievement. The transition into secondary school can be challenging for many students with increased educational demands, developmental changes and individual social identification coinciding. A disability may add to the challenge of success.

  Methods: Three groups of students, aged 13 years and enrolled in Swedish mainstream schools were targeted (n = 439). Groups included students with 1. A diagnosed disability, 2. Low grades in PE (D–F) and 3. High grades (A–C) in PE. Questionnaires were collected and analyzed from 30/439 students with a diagnosed disability (physical, neuro-developmental and intellectual) from 26 classes, their classmates and their PE-teachers (n = 25). Relationships between student self-reports and PE-teachers’ self-ratings were investigated. Also examined was the potential to which students’ functional skills could predict elevated general school self-efficacy, PE specific self-efficacy and aptitude to participate in PE. Results were compared with the total sample and between the three target groups (n = 121).

  Results: For students with disabilities, better self-rated teaching skills were related to lower student perceived general school self-efficacy, PE specific self-efficacy and aptitude to participate in PE. The impact of classroom climate in PE was more obvious among students with disabilities. Perceived functional skills were associated with elevated general school self-efficacy, PE specific self-efficacy and aptitude to participate in PE. Better socio-cognitive functional skills had an overall positive effect on all outcomes. Students with disabilities reported results similar to the total sample, the D–F group scored lower and the A–C group higher than the total sample and the disability group. Elevated self-efficacy in PE is six times less probable in students with disabilities, compared to the A–C group.

  Conclusions: Our findings that better teacher planning and grading skills, are detrimental to students disadvantaged by disability is contradictive. Improving the establishment and communication of adapted learning standards at the transition to secondary school is a crucial and a predictive factor for promoting positive school experiences for students with disability. Students with disabilities need to be assured that the intended learning outcomes can be reached by doing activities differently than their typically functioning peers. Consideration of class composition is suggested as a means of promoting a positive learning climate, which would particularly benefit students with disabilities. Allocation of resources to support student socio-cognitive skills would improve experiences for the D–F group and likely promote a positive learning environment.

 • 34. Björklund, C.
  et al.
  Kullberg, A.
  Runesson Kempe, Ulla
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Matematikdidaktisk forskning.
  Venkat, H.
  Critical ways of using fingers in arithmetic problem solving – a study of Swedish 5-yearolds2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 35.
  Björklund, Camilla
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Alkhede, Maria
  University of Gothenburg, Sweden.
  Kullberg, Angelika
  University of Gothenburg, Sweden.
  Reis, Maria
  University of Gothenburg, Sweden.
  Marton, Ference
  University of Gothenburg, Sweden.
  Ekdahl, Anna-Lena
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Matematikdidaktisk forskning.
  Runesson Kempe, Ulla
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Matematikdidaktisk forskning.
  Teaching finger patterns for arithmetic development to preschoolers2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper we describe the empirical and theoretical meaning behind how finger patterns are taught to facilitate the development of preschool children’s perception of the first ten natural numbers. An intervention programme, informed by Variation theory of learning, included 65 five-year-olds and teachers at seven preschool departments in Sweden. The programme aimed at developing teaching activities and artefacts to promote children discerning necessary aspects of the first ten numbers. The design of the programme is significant to describe and evaluate as basis for forthcoming analyses of the learning outcomes, as a pedagogical approach that stands in contrast to common preschool teaching practice in Sweden is adopted.

 • 36.
  Björklund, Camilla
  et al.
  Department of Education, Communication and Learning, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Ekdahl, Anna-Lena
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Matematikdidaktisk forskning.
  Runesson Kempe, Ulla
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Matematikdidaktisk forskning.
  Implementing a structural approach in preschool number activities: Principles of an intervention program reflected in learning2020Inngår i: Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We report here on an intervention implementing a structural approach to arithmetic problem-solving in relation to learning outcomes among preschoolers. Using the fundamental principles of the variation theory of learning for developing the intervention and as an analytical framework, we discuss teaching and learning in commensurable terms. The research question is how teaching grounded on a structural approach and designed based on principles of variation theory is reflected in children’s learning of numbers. To answer this, three analyses were conducted, addressing: i) how the children’s ways of experiencing numbers changed after participating in the intervention, ii) how the theoretical ideas were afforded in the intervention program, and iii) synthesizing how the affordance was associated with the children’s arithmetic learning. One group of eight children participating in the intervention program was chosen for thorough analysis. Progression was observed in how the children changed their ways of experiencing numbers during the intervention that allowed them to enact more advanced arithmetic strategies, which was associated with the structural approach in teaching. The results also show how analysis focusing on aspects discerned in learning and aspects afforded in teaching provides a way of describing arithmetic learning with significant implications for teaching practices.

 • 37.
  Björklund, Camilla
  et al.
  Department of Education, Communication and Learning, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Runesson Kempe, Ulla
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Matematikdidaktisk forskning.
  Validating a theory of children’s ways of experiencing numbers2019Inngår i: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education / [ed] U. T. Jankvist, M. Van den Heuvel-Panhuizen, & M. Veldhuis, 2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 38.
  Björndahl, Martin
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning.
  Lindström, Christian
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning.
  Att skriva eller inte skriva med digitala verktyg - Det är frågan: En litteraturstudie om hur skrivprocessen påverkas av digitala verktyg i svenskämnets skrivundervisning.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skrivundervisningen i svenskämnet har under de senaste 20 åren förändrats i takt med att digitala verktyg implementerats i skolans arbete. Skrivande, som traditionellt skett med hjälp av papper och penna, sker nu i större grad med hjälp av lärplattor och datorer. Hur påverkas skrivprocessen av detta förändrade sätt att skriva? I vår litteraturstudie tar vi del av forskning som jämför den traditionella handskrivningen med det digitala skrivandet för att ta reda på hur skrivandet påverkas beroende på skrivsättet. Resultatet visar att digitala verktyg har bidragit till att de olika faserna av skrivprocessen numera vävs samman till en mer flytande skrivprocess. De digitala verktygen möjliggör att elever mer flytande kan bearbeta och planera sina texter. Samtidigt som forskning pekar på positiva effekter av att använda digitala verktyg i skrivundervisningen, så medföljer även vissa utmaningar med detta skrivsätt. Studien bygger på en kvalitativ textanalys av både nationell och internationell forskning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Boesen, Jesper
  Umeå universitet, Beteendevetenskapliga mätningar.
  Bedömarreliabilitet: Med fokus på aspektbedömningen i det nationella B-kursprovet i matematik våren 20022004Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 40.
  Boesen, Jesper
  Umeå University.
  Implementing a creative competence2005Inngår i: Proceedings of the Third International SweMaS Conference Umeå, October 14-15, 2003 / [ed] Torulf Palm, Umeå: Department of Educational Measurement, Umeå University , 2005, s. 121-130Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 41. Boesen, Jesper
  Mathematical creativity - is it assessed in teacher made tests?2011Inngår i: Voices on learning and instruction in mathematics / [ed] J. Emanuelsson, L. Fainsilber, J. Häggström, A. Kullberg, B. Lindström & M. Löwing, Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), 2011, s. 239-256Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 42. Boesen, Jesper
  Teacher beliefs on effects of national tests in mathematics for the Swedish upper secondary school2003Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 43.
  Boesen, Jesper
  Umeå universitet, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
  The national course tests’ impact on teachers’ written classroom assessment2006Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 44. Boesen, Jesper
  Vilken typ av kunskap (ut)värderas i skolmatematiken?2009Inngår i: Matematikdidaktiska frågor: resultat från en forskarskola / [ed] G. Brandell, Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), 2009Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 45.
  Boesen, Jesper
  Umeå universitet, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
  Why emphasise imitative reasoning?: Teacher made tests2006Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 46. Boesen, Jesper
  et al.
  Emanuelsson, G.Wallby, A.Wallby, K.
  Lära och undervisa matematik: internationella perspektiv2006Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 47.
  Boesen, Jesper
  et al.
  Centre for Educational Sciences and Teacher Research, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Helenius, O.
  National Centre for Mathematics Education, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Johansson, B.
  National Centre for Mathematics Education, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  National-scale professional development in Sweden: theory, policy, practice2015Inngår i: ZDM - the International Journal on Mathematics Education, ISSN 1863-9690, E-ISSN 1863-9704, Vol. 47, nr 1, s. 129-141Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  From 2012 to 2016 all teachers of mathematics, in primary through to upper secondary and adult education, in Sweden are to be given the opportunity of receiving state-coordinated professional development (PD), generally involving around one meeting per week for a year. We examine the ways in which this programme and its content are research-based by analysing the design principles of the PD and its content via a review of the underlying documents. We find that the research base for the design of the PD decisions is formulated only partly explicitly in the documentation, as is the case for the content. Nevertheless, the principles still largely conform to internationally recognised research-based models for PD and teacher change. In the discussion we propose that a relatively open design process, involving many stakeholders with knowledge of both theory and practice rather than an analytical examination of previous research, has contributed to the adoption of this format for the PD programme.

 • 48.
  Boesen, Jesper
  et al.
  University of Gothenburg.
  Helenius, Ola
  University of Gothenburg.
  Améliorer l’enseignement des mathématiques: Le cas de la Suède2009Inngår i: Revue internationale d'éducation Sèvres, ISSN 1254-4590, E-ISSN 2261-4265, Vol. 51, s. 91-101Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [fr]

  L’article présente le plan d’action suédois pour les mathématiques lancé par le gouvernement suédois en 2003 et qui couvre l’ensemble du système éducatif : préscolaire, enseignement obligatoire, secondaire supérieur, secondaire pour les adultes, enseignement supérieur général et formation des adultes. Ce plan vise à développer l’image des mathématiques et l’intérêt pour la discipline ; à former et à renforcer les compétences des enseignants qualifiés grâce à la formation initiale et continue ; à accompagner les enseignants et les établissements pour améliorer leur enseignement et l’apprentissage ; à mettre constamment l’accent sur les objectifs, les finalités, les contenus et les évaluations de l’enseignement des mathématiques. Plusieurs actions et initiatives ont été engagées au niveau national. Les mathématiques y sont conçues comme un pont vers de nombreux autres éléments de l’enseignement scientifique. Les auteurs s’attachent à montrer l’apport des mathématiques dans l’apprentissage.

 • 49.
  Boesen, Jesper
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Helenius, Ola
  Göteborgs universitet och Örebro universitet.
  Bergqvist, Ewa
  Umeå universitet, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Bergqvist, Tomas
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Lithner, Johan
  Umeå universitet, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Palm, Torulf
  Umeå universitet, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Palmberg, Björn
  Umeå universitet, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
  Developing mathematical competence: from the intended to the enacted curriculum2014Inngår i: Journal of Mathematical Behavior, ISSN 0732-3123, E-ISSN 1873-8028, Vol. 33, s. 72-87Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study investigates the impact of a national reform in Sweden introducing mathematical competency goals. Data were gathered through interviews, classroom observations, and online surveys with nearly 200 teachers. Contrasting to most studies of this size, qualitative analyses were conducted. The results show that teachers are positive to the message, but the combination of using national curriculum documents and national tests to convey the reform message has not been sufficient for teachers to identify the meaning of the message. Thus, the teachers have not acquired the functional knowledge of the competence message required to modify their teaching in alignment with the reform. The results indicate that for complex reform messages, such as the competency message, to have intended impact on classroom practice, special attention needs to be put on the clarity of the message. To have high-stakes tests, for example, does not alone seem to be sufficient. 

 • 50. Boesen, Jesper
  et al.
  Hellström, Timo
  Lindström, Jan-Olof
  Provbanksförsök fysik A och B samt matematik D våren 19981998Bok (Annet vitenskapelig)
1234567 1 - 50 of 395
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf