Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 55
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Algeskog, Linda
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Jalakas, Birgit
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Enhetscheferna och HR:s samverkan: En kvalitativ studie om förväntningar på HR-funktionen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka enhetschefernas förväntningar på HR-funktionen inom den offentliga sektorn, samt kartlägga om dessa förväntningar även stämmer överens med vad som var möjligt i en viss organisation. Studien som genomfördes var kvalitativ och semistrukturerade intervjuer tillämpades under datainsamlingen. Studien utfördes med ett bekvämlighetsurval vilket resulterade i att åtta enhetschefer inom två kommuner valdes till studien (n=8). Detta medförde att studien riktades mot fyra huvudsakliga HR-funktioner. Data från de semistrukturerade intervjuerna bearbetades med en tematisk analys. I studiens resultat framkom det fyra aspekter angående enhetschefernas förväntningar på HR. Aspekterna som framställdes var samverkan, kommunikation, problematik och HR-funktion. I studiens slutsats framkom det att enhetschefernas förväntningar på HR delvis stämde överens med vad som var möjligt inom de två utvalda organisationer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Alimoradi, Z.
  et al.
  Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for Prevention of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
  Golboni, F.
  Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for Prevention of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
  Griffiths, M. D.
  International Gaming Research Unit, Psychology Department, Nottingham Trent University, United Kingdom.
  Broström, Anders
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ADULT.
  Lin, C. -Y
  Department of Rehabilitation Sciences, The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Hong Kong.
  Pakpour, Amir H.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad. Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for Prevention of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
  Weight-related stigma and psychological distress: A systematic review and meta-analysis2019Ingår i: Clinical Nutrition, ISSN 0261-5614, E-ISSN 1532-1983Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background & aims:

  Individuals who are overweight or who have obesity are likely to perceive or experience unfriendly treatment (i.e., weight-related perceived stigma) from different sources such as work colleagues because of the stigma towards excess weight. People who are overweight may accept such stigma and devalue themselves (i.e., weight-related self-stigma).

  Methods:

  A systematic review and meta-analysis was conducted to examine the relationship between weight stigma (including weight-related self-stigma and weight-related perceived stigma) and psychological distress (including depression and anxiety) using random-effects meta-analyses. Utilizing five academic databases (PubMed, Scopus, WOS, Embase and ProQuest) and keywords related to weight stigma and psychological distress, empirical studies focusing on the association between weight stigma and psychological distress were selected. The timeline for the searched papers was from the inception of each database to the end of August 2019.

  Results:

  Eligible studies (N = 30; 25 on weight-related self-stigma and eight on weight-related perceived stigma) were analyzed with a total of 9345 participants experiencing weight-related self-stigma, and 15,496 experiencing weight-related perceived stigma. The pooled associations were moderate between weight-related self-stigma and psychological distress (corrected Fisher's Z = 0.40 for depression; 0.36 for anxiety) and between perceived stigma and depression (Fisher's Z = 0.44).

  Conclusions:

  Results of the meta-analysis demonstrated that weight stigma is associated with psychological distress. The comprehensive search of the literature and rigorous methodology employed are the two major strengths in the present study. Because self-stigma and perceived stigma are different concepts, their associations with psychological distress should not be merged together. 

 • 3.
  Antonson, Hans
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Mobilitet, aktörer och planering, MAP.
  Jägerbrand, Annika K.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Ahlström, Christer
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samspel människa, fordon, transportsystem, MFT.
  Experiencing moose and landscape while driving: a simulator and questionnaire study2014Ingår i: Journal of Environmental Psychology, ISSN 0272-4944, E-ISSN 1522-9610, Vol. 41, s. 91-100Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Animal vehicle collisions (AVC's) have large economic, medical and ecological consequences but have rarely been studied with respect to driver behaviour. The aim of this study was to investigate different AVC-relevant landscape settings (vegetation cover), with and without game fencing and in combination with encountering moose. Twenty-five participants took part in an advanced driving simulator experiment. The results show that neither the presence of a game fence nor vegetation was found to affect driving speed, speed variability, lateral position or visual scanning in general. When a moose appeared at the side of the road, the drivers reacted by slowing down earlier and reducing their speed more when no game fence was present. Furthermore, the speed reduction when a moose was present was significantly larger when the vegetation was sparse. Game fencing made drivers feel at ease whereas dense vegetation was experienced as more stressful.

 • 4.
  Asaker, Antonella
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Ali Salah, Alina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Upplevelser av etnisk diskriminering: En kvalitativ studie av den svenska arbetsmarknaden2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersökte upplevelser av etnisk diskriminering på arbetsmarknaden hos

  arbetslösa första och andra generationens invandrare. Studien hade en kvalitativ ansats

  och semistrukturerade intervjuer genomfördes. Urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval

  med nio arbetslösa respondenter från olika länder. En tematisk analys genomfördes och

  visade åtta upplevelseaspekter som utgjorde resultatet av vad lagligen definierad

  diskriminering är: utländskt utseende, utländskt namn, språkfärdigheter,

  religionstillhörighet, kompetens, kallelse till intervju, anställningsformer samt inställning.

  Att uppleva sociokulturella utmaningar bidrog till pragmatiska resultat av att ha en främmande kulturell identitet. Genom att få både sin kulturella samt professionella

  identitet utmanad, bidrog det till en negativ inställning hos majoriteten av

  respondenterna. Detta överensstämmer med tidigare forskning som visat att upprepade

  upplevelser av etnisk diskriminering bidrar till ett sämre välbefinnande. Förslag till

  framtida forskning är att utföra kvantitativa studier för att exempelvis undersöka hur

  etnisk diskriminering påverkar arbetslösas fysiska och psykiska hälsa över en längre

  tidsperiod för att bidra med en djupare förståelse av ämnet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Aspler, Simon
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Van Mansvelt, Lucas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Vad söker studenter i sitt framtida arbete?: En kvantitativ studie av högskolestudenter vid Jönköping University2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie ämnade att undersöka vilka jobbattribut studenter på Jönköpings Tekniska Högskola (JTH) samt Hälsohögskolan (HH) i Jönköping värderade i valet av framtida arbetsgivare. Vidare undersöktes även huruvida kön och skola påverkade hur studenter värderade jobbattribut. Forskningsstrategin har utgått från en deduktiv ansats och grundade sig i kvantitativ design där en enkät valts som undersökningsmetod som distribuerades vid föreläsningar vid de båda högskolorna. Urvalsmetoden bestod i huvudsak av ett slumpmässigt klusterurval med inslag av ett bekvämlighetsurval vilket genererade 346 enkätsvar. Envägs ANOVA, Mann-Whitney U samt Univariat analyser utfördes för att analysera data. De fem högst värderade jobbattributen bland studenterna var arbetsuppgifter jag tycker om, trevliga kollegor, en säker och trygg anställning, bra arbetsförhållanden och möjligheten till att använda mina färdigheter. En signifikansnivå på p= .05 tillämpades och signifikanta skillnader visade sig i hur både kön och skola värderade enskilda jobbattribut. Vid kategorisering av jobbattribut visade det sig att inre jobbattribut värderades högre av studenterna än de yttre jobbattributen. Resultatet av studien bidrar med värdefull information om hur studenter i Jönköping värderar olika jobbattribut i valet av framtida arbete och kan användas av organisationer för att kunna rekrytera den målgrupp som efterfrågas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Augustsson, Amanda
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Petersson, Linda
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Jag trivs bäst i öppna (kontors) landskap: En kvalitativ fallstudie av ett svenskt stort företag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande kvalitativa fallstudie var att kartlägga anställdas upplevelser av kontorslandskap i ett stort svenskt företag och undersöka om uppfattningen verkligen är så negativ som en stor del av forskningen visar. Med utgångspunkt i de teman som tidigare forskning belyst sammanställdes en samtalsguide vilken låg till grund för datainsamlingen. Totalt genomfördes samtal med 12 anställda vilka tillhörde samma avdelning. Vid analys av data kombinerades en pragmatisk- och tematisk analysmetod varpå fyra teman urskildes. Resultatet visade å ena sidan att störningsmoment i kontorslandskapet stundom försämrade koncentrationsförmågan och produktiviteten. Å andra sidan främjade kontorslandskapet lärande, snabb och enkel kommunikation samt samspel mellan anställda. Då nackdelarna vägdes mot fördelarna framställdes kontorslandskapet som övervägande positivt. Studien gick således i linje med tidigare kvalitativ forskning men skiljer sig från kvantitativ som främst belyst bristerna med kontorslandskap. För att fånga kontorslandskapets komplexitet finns behov av ytterligare kvalitativ forskning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Bendroth, Philip
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Servenius, Oskar
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Studenters upplevelse av social och organisatorisk arbetsmiljö: En enkätstudie om skillnader mellan individuella faktorer hos studenter på Jönköping University2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att kartlägga skillnader mellan individuella faktorer och upplevelsen av social och organisatorisk arbetsmiljö hos studenterna på Jönköping University. Syftet var också att skapa en översikt och ett underlag för åtgärder åt uppdragsgivaren Studenthälsan. Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön har i studien grundat sig på sex olika segment: krav, kontroll, socialt stöd, balans mellan studier och fritid, hälsa och välbefinnande samt kränkande beteende. Studien är kvantitativ och har grundat sig i en tvärsnittsdesign med en deduktiv ansats. En webbaserad enkät skickades i mars 2017 ut till de studenter på lärosätet som studerade minst 75 %, vilket genererade 1324 svar med en svarsfrekvens på 19,3 %. Data analyserades med hjälp av t-test med oberoende mätningar, oberoende envägs ANOVA och Kruskal Wallis ANOVA. Resultatet visade att framförallt kvinnor, äldre studenter, internationella studenter utanför utbytesprogram och inhemska studenter samt studenterna på Hälsohögskolan och den Tekniska högskolan upplevde den sociala och organisatoriska arbetsmiljön sämre än jämförelsegrupperna. Segmentet hälsa och välbefinnande visade upp lägst medelvärden av samtliga segment. Resultatet bekräftade befintlig teori med undantagen att äldre studenter upplevde den organisatoriska och sociala arbetsmiljön sämre samt att utbytesstudenter upplevde den bättre på lärosätet för aktuell studie. För vidare forskning föreslås kvalitativa studier som syftar till att identifiera orsakerna till de skillnader som uppvisade signifikanta värden. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Berg, Ida
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Collin, Victoria
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Arbetet med stressrelaterad ohälsa: en kvalitativ intervjustudie av HR-representanters upplevelser2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka ett urval erfarna HR-representanter inom offentlig verksamhets upplevelser av att arbeta med stressrelaterad ohälsa. För studien valdes en kvalitativ forskningsmetod bestående av semistrukturerade intervjuer med efterföljande tematisk analys. Ett snöbollsurval ledde till åtta deltagare (n=8) fördelat på sju organisationer. Stressrelaterad ohälsa är en vanlig orsak till sjukskrivning i dagens samhälle och en del i gällande arbetsmiljölagstiftning. Analysen resulterade i fyra övergripande teman; stress, arbetsmiljö, ambitionsnivå och HR-funktionens roll. Resultatet visade att stress är ett komplext ämne. Många gånger beror stress på annat än arbetets utformning såsom till exempel privatliv eller höga ambitioner hos medarbetare. Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön spelar också roll för den upplevda stressen och det är HR:s uppgift att ge chefer rätt förutsättningar för att bedriva arbetet mot stressrelaterad ohälsa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Bergström, Matilda
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Fredriksson, Hanna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Medarbetares arbetstillfredsställelse på ett byggföretag: En enkätstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate employees' work satisfaction at a construction company and if the employees' working position, age and length of service were the basis for differences in work satisfaction. The participants in this study included all employees (= 116) at a Swedish medium-sized construction company and the respondents were selected through a convenience sample. To collect data, the Minnesota Satisfaction Questionnaire (Weiss, Dawis, England & Lofqvist, 1967) was used and it consists of three subscales: intrinsic, extrinsic and general work satisfaction. The study's reliability was ensured by Cronbach’s Alpha, which showed .83. Continuously, the result was obtained through a one-way ANOVA analysis for all variables. The results showed that the work position had a significant impact on intrinsic work satisfaction (= .004) and general work satisfaction (= .036), and that age had a significant impact on intrinsic work satisfaction (= .009) and general work satisfaction (= .020). The study concluded that length of service did not have a significant impact on work satisfaction (= .550, n.s.). This suggests that work position and age are relevant factors in relation to employee's work satisfaction and since previous research has shown that work satisfaction contributes to countless benefits, these factors should not be neglected by organisations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Berrio Rueda, Diana
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  Echeverria Monsalve, Angelica
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  Hoyos Jaramillo, Andres
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  Managerial practices and perception of how music affects customers’ shopping behaviour: an insight from clothing retailers:  2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background

  Several researchers have studied atmospheric factors like crowding, col-ours, music and olfactory cues and tested their effect on shopping behav-iour. In the particular case of the influence of music in consumers‟ be-haviour, several notable observations have been made.

  Yet, the majority of the studies have focused on the phenomena of the music and the influences of its different factors towards consumers‟ be-haviour but little research has focused on managerial awareness of such effects on its consumers. Thus, there are still a lot of doubts about man-ager‟s practices and perception regarding the use and effects of atmos-pheric music.

  In line with the approaches mentioned above, this thesis intends to fill this gap in the literature through the attainment of two objectives: the first one is to study what exactly clothing retailers are doing in terms of atmospheric music and the second objective is to examine their implicit theories about the impact of the music on consumers‟ shopping behav-iour.

  Purpose

  The purpose of this thesis is to study managerial practices and percep-tions of how music affects customers‟ shopping behaviour in clothing retailers in Sweden.

  Method

  This study employs a qualitative method. The Data was obtained through semi-structured face to face interviews with managers and staff of clothing retailers in Jönköping. These interviews were conducted in clothing stores located in the two main commercial areas of the city where the majority of the stores were located.

  Conclusions

  Our research found that in the big retailers the atmospheric music is used in a more systematically way than in the small ones. This level of sys-tematization is directly related to the level of centralization in decision-making and to the size of the store.

  On the other hand, with regards to our second objective we found thatnot only managers but also the salespersons working in the clothing stores have a high degree of knowledge about how music affects their customer´s shopping behavior. Some of their implicit theories coincided with what previous researchers have found while others didn´t.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Managerial practices and perception of how music affects customers’ shopping behaviour: an insight from clothing retailers
 • 11.
  Birkfeldt, Elin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Haglund, David
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Psykosocial arbetsmiljö i en svensk fordonsindustri: En kvantitativ studie av upplevelser och individuella skillnader2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att studera huruvida upplevelsen av psykosocial arbetsmiljö skiljer sig mellan medarbetare i en svensk fordonsindustri beroende på individuella faktorer. De individuella faktorerna som studerades var kön, ålder, anställningsform och född i Sverige /inte född i Sverige. Totalt bestod studiens deltagare av 1412 medarbetare (1065 män och 347 kvinnor). Deltagarnas ålder sträckte sig från 18–65 år (M = 40.2 år, SD = 12.47). Studien var av kvantitativ art och var en tvärsnittsstudie. Ett webbaserat frågeformulär användes som forskningsinstrument, vilket konstruerades genom mjukvaruprogrammet esMaker. Enkäten baserades på den korta versionen av Copenhagen Psychosocial Questionnaire II (Pejtersen, Kristensen, Borg & Bjorner, 2010). I studien inkluderades dimensionerna krav, kontroll, socialt stöd, konflikt mellan arbete och privatliv, värderingar samt hälsa och välbefinnande. Kvantitativa data analyserades med hjälp av t-test med oberoende mätningar och one-way ANOVA med Tukey post hoc test. Resultatet visade att upplevelsen av psykosocial arbetsmiljö skiljde sig bland annat i det avseendet att kvinnor upplevde sämre hälsa och välbefinnande än män, medarbetare i åldern 18–29 år upplevde lägre krav och högre socialt stöd än äldre samt att tjänstemän upplevde högre konflikt mellan arbete och privatliv än kollektivanställda. Däremot påvisades inga signifikanta skillnader mellan medarbetare födda i Sverige och medarbetare födda utomlands. Således konstaterades att upplevelsen av psykosocial arbetsmiljö skiljer sig beroende på de individuella faktorerna kön, ålder och anställningsform.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Birol, Josef
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Brobäck, Emilia
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Betydelsen av employer branding i den industriella sektorn, ålder och kön för att behålla sina anställda:: En kvantitativ fallstudie2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka betydelsen av ”employer branding” (det som på svenska kallas för arbetsgivarvarumärke) och ålder för medarbetares benägenhet att stanna kvar i en organisation (den engelska benämningen employee retention). Vidare ämnade studien att undersöka könsrelaterade skillnader när det gäller viljan att stanna kvar i en organisation. Studien var kvantitativ och har genomförts som en enkätundersökning på ett industriellt företag i Jönköping. Urvalet för studien bestod av 118 undersökningsdeltagare (25 kvinnor och 93 män), vilka valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Skalorna som användes för studien var Employer Attractiveness Scale (Berthon, Ewing & Hah, 2005) för att mäta hur employer branding uppfattades och Turnover Cognition Scale (Paillé, 2012) för att mäta viljan att lämna organisationen. Båda skalorna har översatts från engelska till svenska och har testats via en pilotstudie. Multipel linjär regression och independent sample t-test användes för att analysera insamlade data. Analysresultat visade att employer branding och ålder signifikant predicerade personalomsättningen i den studerade organisationen, vilket konfirmerade tidigare studier. Resultatet från independent sample t-test visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan kön och viljan att stanna kvar i den organisation som undersöktes, vilket skiljde sig från tidigare studier.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Blane, Alison
  et al.
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Lee, Hoe C.
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Falkmer, Torbjörn
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Willstrand, Tania Dukic
  Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), Human Factors, Göteborg, Sweden.
  Assessing Cognitive Ability and Simulator-Based Driving Performance in Poststroke Adults2017Ingår i: Behavioural Neurology, ISSN 0953-4180, E-ISSN 1875-8584, artikel-id 1378308Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Driving is an important activity of daily living, which is increasingly relied upon as the population ages. It has been well-established that cognitive processes decline following a stroke and these processes may influence driving performance. There is much debate on the use of off-road neurological assessments and driving simulators as tools to predict driving performance; however, the majority of research uses unlicensed poststroke drivers, making the comparability of poststroke adults to that of a control group difficult. It stands to reason that in order to determine whether simulators and cognitive assessments can accurately assess driving performance, the baseline should be set by licenced drivers. Therefore, the aim of this study was to assess differences in cognitive ability and driving simulator performance in licensed community-dwelling poststroke drivers and controls. Two groups of licensed drivers (37 poststroke and 43 controls) were assessed using several cognitive tasks and using a driving simulator. The poststroke adults exhibited poorer cognitive ability; however, there were no differences in simulator performance between groups except that the poststroke drivers demonstrated less variability in driver headway. The application of these results as a prescreening toolbox for poststroke drivers is discussed.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Blomqvist, Albin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Svensson, Jonatan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Socialsekreterares intentioner till egen uppsägning: En tvärsnittsstudie av psykisk ohälsa och psykosocial arbetsmiljö2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka det eventuella, prediktiva förhållandet mellan de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna krav, kontroll och stöd, psykisk ohälsa och intentioner till egen uppsägning (IEU) bland socialsekreterare anställda i en medelstor kommun i södra Sverige. Studien är av kvantitativ art och har utgått från en tvärsnittsdesign. Genom en webbaserad enkät som skickades till samtliga socialsekreterare i kommunen samlades data in angående de aktuella variablerna. Efter bortfallsanalys uppgick den totala svarsfrekvensen till 37% vilket innebar att 102 respondenters besvarade enkäter inkluderades i studien. Insamlade data analyserades genom en hierarkisk multipel regressionsanalys vars resultat visade att krav positivt predicerade IEU medan kontroll, stöd och högre ålder predicerade IEU negativt, samt att psykisk ohälsa inte predicerade IEU. Noterbart var att stödet hade ett avgörande, prediktivt förhållande till IEU. För vidare forskning föreslogs longitudinella studier för att bekräfta den aktuella studiens prediktiva förhållanden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Socialsekreterares intentioner till egen uppsägning: en tvärsnittsstudie av psykisk ohälsa och psykosocial arbetsmiljö
 • 15.
  Cavka, Irma
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Karlsson, Anna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Påverkar arbetet med Corporate Social Responsibility de anställda?: En kvantitativ studie av ett kooperativt företag i fastighetsbranschen2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka huruvida ”Corporate Social Responsibility” (CSR) påverkar de anställdas organisatoriska engagemang och ”Organizational Citizenship Behavior” (OCB) positivt samt huruvida CSR-aktiviteterna minskar de anställdas vilja att säga upp sig. Forskningsstrategin har utgått ifrån en deduktiv ansats och grundades i en kvantitativ design där en webbaserad enkätstudie skickades ut till de anställda på ett medelstort kooperativt företag inom fastighetsbranschen under april 2016. Ett klusterurval genomfördes vilket genererade 62 enkätsvar med en svarsfrekvens på 36%. För att säkerställa mätinstrumentets reliabilitet användes Cronbachs alfa reliabilitetskoefficient där samtliga värden låg mellan α=0,81 och α=0,89. Pearsons korrelationsanalys och flera stegvisa regressionsanalyser utfördes för att analysera data. En signifikansnivå på p=0,05 tillämpades och studiens resultat visade att CSR predicerar de anställdas organisatoriska engagemang (p <0,001) och OCB (p <0,001). Slutsatsen av resultatet indikerade på att företagets CSR-arbete är relevant och har en positiv påverkan på de anställdas attityder och beteenden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Påverkar arbetet med Corporate Social Responsibility de anställda?
 • 16.
  Chee, Derserri Yan-Ting
  et al.
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin Health Innovation Research Institute (CHIRI), Curtin University, Perth, Western Australia , Australia.
  Lee, Hoe Chung-Yeung
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin Health Innovation Research Institute (CHIRI), Curtin University, Perth, Western Australia , Australia.
  Patomella, Ann-Helen
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Falkmer, Torbjörn
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Linköping University, Sweden.
  Driving Behaviour Profile of Drivers with Autism Spectrum Disorder (ASD)2017Ingår i: Journal of autism and developmental disorders, ISSN 0162-3257, E-ISSN 1573-3432, Vol. 47, nr 9, s. 2658-2670Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The symptomatology of autism spectrum disorder (ASD) can make driving risky, but little is known about the on-road driving behaviour of individuals with ASD. This study assessed and compared the on-road driving performance of drivers with and without ASD, and explored how the symptomatology of ASD hinders or facilitates on-road driving performance. Sixteen drivers with ASD and 21 typically-developed drivers participated in the study. Drivers with ASD underperformed in vehicle manoeuvring, especially at left-turns, right-turns and pedestrian crossings. However, drivers with ASD outperformed the TD group in aspects related to rule-following such as using the indicator at roundabouts and checking for cross-traffic when approaching intersections. Drivers with ASD in the current study presented with a range of capabilities and weaknesses during driving.

 • 17.
  Chee, Derserri Yan-Ting
  et al.
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin Health Innovation Research Institute (CHIRI), Curtin University, Perth, Western Australia , Australia.
  Lee, Hoe Chung-Yeung
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin Health Innovation Research Institute (CHIRI), Curtin University, Perth, Western Australia , Australia.
  Patomella, Ann-Helen
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Falkmer, Torbjörn
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Curtin University, Australia, Linköping University, Sweden.
  Investigating the driving performance of drivers with and without autism spectrum disorders under complex driving conditions2019Ingår i: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 41, nr 1, s. 1-8Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The aim of this study was to investigate the driving performance of drivers with autism spectrum disorders under complex driving conditions.

  Method: Seventeen drivers with autism spectrum disorders and 18 typically developed drivers participated in a driving simulator trial. Prior to the assessment, participants completed the Driving Behaviour Questionnaire and measurements of cognitive and visual-motor ability. The driving simulation involved driving in an urban area with dense traffic and unpredictable events.

  Results: In comparison with the typically developed group, drivers with autism spectrum disorders reported significantly more lapses in driving, committed more mistakes on the driving simulator, and were slower to react in challenging situations, such as driving through intersections with abrupt changes in traffic lights. However, they were also less likely to tailgate other vehicles, as measured by time-to-collision between vehicles, on the driving simulator.

  Conclusions: The performances of licensed drivers with autism spectrum disorders appeared to be safer in respect to car-following distance but were poorer in their response to challenging traffic situations. Driver education for individuals with autism spectrum disorders should focus on quick identification of hazards, prompt execution of responses, and effective allocation of attention to reduce lapses in driving. 

 • 18.
  Cowan, Georgia
  et al.
  School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Perth, Australia.
  Earl, Robyn
  School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Perth, Australia.
  Falkmer, Torbjörn
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Rehabilitation Medicine, Department of Medicine and Health Sciences (IMH), Faculty of Health Sciences, Linköping University.
  Girdler, Sonya
  School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Perth, Australia.
  Morris, Susan L.
  School of Physiotherapy and Exercise Science, Faculty of Health Sciences, Curtin University, Perth, Australia.
  Falkmer, Marita
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Perth, Australia.
  Fixation patterns of individuals with and without Autism Spectrum disorder: Do they differ in shared zones and in zebra crossings?2018Ingår i: Journal of Transport and Health, ISSN 2214-1405, E-ISSN 2214-1405, Vol. 8, s. 112-122Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Shared zones are a contemporary traffic zone that promotes equality between multiple road users and efficiently utilizes available space, while simultaneously maintaining safety and function. As this is a relatively new traffic zone, it is important to understand how pedestrians navigate a shared zone and any potential challenges this may pose to individuals with impairments. The aim of this study was to utilize eye-tracking technology to determine fixations and fixation duration on traffic relevant objects, non-traffic relevant objects, and eye contact, in 40 individuals with and without Autism Spectrum Disorder (ASD) in a shared zone and a zebra crossing. It was assumed that individuals with ASD would make less eye contact in the shared zone compared to the group of typically developing adults. A total of 3287 fixations across the shared zone and zebra crossing were analysed for areas of interest that were traffic relevant, non-traffic relevant, and eye contact, and for fixation duration. Individuals with ASD did not display any difference in terms of eye contact in the shared zone and the zebra crossing when compared to the controls. All pedestrians were more likely to look at traffic relevant objects at the zebra crossing compared to the shared zone. Individuals with ASD had an overall shorter fixation duration compared to the control group, indicating people with ASD either process information quickly, or they do not process it for long enough, although these findings require further investigation. While shared zones have many benefits for traffic movement and environmental quality, it appeared that pedestrians displayed safer road crossing behaviours at a zebra crossing than in a shared zone, indicating that more education and environmental adaptations are required to make shared zones safe for all pedestrians. 

 • 19.
  Davidsson, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Wandeby, Isabelle
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Psykosocial arbetsmiljö och viljan att lämna en anställning i den industriella sektorn: En kvantitativ sambandsstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka den psykosociala arbetsmiljöns betydelse när anställda bestämmer sig för att säga upp sina arbeten i en industriell organisation. Samt att undersöka om anställningstid inom organisationen och ålder hade betydelse för avsikt att lämna. En kvantitativ forskningsstrategi användes för studien, där en webbaserad enkätundersökning genomfördes hos en organisation inom den industriella sektorn. Ett representativt urval genererade 138 svar, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 57%. Mätinstrument för studien bestod av verktyget Intention to Leave Scale (Kelloway, Gottlieb & Barham, 1999) samt delar av Copenhagen Psychological Questionnaire(Kristensen, Hannerz, Høgh & Borg, 2005). För denna studie uppnåddes en Cronbach’salfa reliabilitetskoefficient för Intention to Leave Scale på α = .86 samt α = .89 för dimensionen samarbete och ledning, α = .82 för dimensionen arbetstillfredsställelse samtα = .90 för dimensionen värderingar på arbetsplatsen från Copenhagen Psychological Questionnaire. Pearson’s korrelationsanalys samt envägs-ANOVA användes för att analysera insamlad data. Analysresultaten påvisade signifikanta samband mellan avsikt att lämna och psykosocial arbetsmiljö. Det visades inga signifikanta skillnader avseende avsikt att lämna sett till anställningstid och ålder. Utifrån presenterade resultat drogs slutsatsen att det i linje med tidigare studier även fanns samband inom den industriella sektorn. För framtida forskning ansågs det finnas behov av kausalitetsstudier av ämnet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Dijkshoorn, Anna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD.
  Inclusive Education for Refugees and Asylum Seeking Children: A Systematic Literature Review2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  BACKGROUND In recent years, there has been an increase in the number of children with a refugee background in the Netherlands. All of these children who are under 18 years of age must go to school, but they face many barriers towards inclusion. Appropriately educating this diverse group of children presents schools with challenges. Supportive programs are needed to overcome these barriers and challenges. AIM The aim of this paper was to explore what supports are put in place to foster refugee students’ inclusion in school. METHOD A systematic literature review was conducted to synthesize research on school-based programs and practices. RESULTS A broad range of supports were identified. Most studies addressed access barriers to learning by offering emotional and educational support, while fewer studies focused on opportunity barriers such as negative attitudes and lack of parental involvement. CONCLUSION It was concluded that schools can play an important role in supporting the inclusion of refugee children and their families because of their accessibility, but that more high quality research is necessary in order to assess the effectiveness of supports that minimize barriers towards learning and promote their inclusion in school.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Dunlop, Christopher
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Kommunala HR chefer och konsulters föreställningar om personlighetstester: en studie av sociala representationer2017Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftade till att undersöka sociala representationerna om personlighetstester i samband med rekrytering bland kommunalt anställda HR konsulter. Alla konsulter arbetade på småländska höglandet och arbetade helt eller delvis med rekrytering. Data samlades in via semi-strukturerade intervjuer. En kort litteraturgenomgång om aktuell forskning ger en inblick i vad man vet här och nu och fungerar som en teoretisk utgångspunkt för läsaren. Med tematisk analys delades respondenternas svar upp i olika kategorier och teman för att identifiera gemensamma sociala representationer. Tre visade sig vara gemensamma för alla sex deltagare – tillit, bekräftelse och ambivalens.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Earl, Robyn
  et al.
  Curtin University, Perth, Western Australia, Australia.
  Falkmer, Torbjörn
  Curtin University, Perth, Western Australia, Australia and Linköping University & Pain and Rehabilitation Centre, Linköping, Sweden.
  Girdler, Sonya
  Curtin University, Perth, Western Australia, Australia.
  Morris, Susan L.
  Curtin University, Perth, Western Australia, Australia.
  Falkmer, Marita
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Curtin University, Perth, Western Australia, Australia.
  Viewpoints of pedestrians with and without cognitive impairment on shared zones and zebra crossings2018Ingår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 13, nr 9, artikel-id e0203765Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  Shared zones are characterised by an absence of traditional markers that segregate the road and footpath. Negotiation of a shared zone relies on an individual’s ability to perceive, assess and respond to environmental cues. This ability may be impacted by impairments in cognitive processing, which may lead to individuals experiencing increased anxiety when negotiating a shared zone.

  Method

  Q method was used in order to identify and explore the viewpoints of pedestrians, with and without cognitive impairments as they pertain to shared zones.

  Results

  Two viewpoints were revealed. Viewpoint one was defined by “confident users” while viewpoint two was defined by users who “know what [they] are doing but drivers might not”.

  Discussion

  Overall, participants in the study would not avoid shared zones. Pedestrians with intellectual disability were, however, not well represented by either viewpoint, suggesting that shared zones may pose a potential barrier to participation for this group.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Earl, Robyn
  et al.
  School of Occupational Therapy & Social Work, Curtin University, Perth, Australia.
  Morris, Susan
  School of Physiotherapy and Exercise Science, Curtin University, Perth, Australia.
  Girdler, Sonya
  School of Occupational Therapy & Social Work, Curtin University, Perth, Australia.
  Falkmer, Torbjörn
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. School of Occupational Therapy & Social Work, Curtin University, Perth, Australia.
  Cowan, Georgia
  School of Occupational Therapy & Social Work, Curtin University, Perth, Australia.
  Falkmer, Marita
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. School of Occupational Therapy & Social Work, Curtin University, Perth, Australia.
  Visual search strategies in a shared zone in pedestrians with and without intellectual disability2019Ingår i: Research in Developmental Disabilities, ISSN 0891-4222, E-ISSN 1873-3379, Vol. 94, artikel-id 103493Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  People with intellectual disability (ID) may find shared zones troublesome to negotiate because of the lack of the traditional clearly defined rules and boundaries. With the built environment identified as a barrier to active travel and community access, it is vital to explore how pedestrians with ID navigate shared zones to ensure that this group is not placed in harm's way or discouraged from active travel because of the implications of shared zones. This study investigated the visual strategies of 19 adults with ID and 21 controls who wore head mounted eye trackers in a Shared Zone and at a zebra crossing (as a contrast traffic environment). In total 4750 valid fixations were analysed. Participants with ID fixated on traffic relevant objects at a rate of 68 percent of the control participants. Furthermore, the males with ID were 9(4.4–18.7) times more likely to fixate on non-traffic relevant objects compared with traffic relevant objects, much higher odds than that of females with ID 1.8(0.4–1.7). Zebra crossings appeared to act as a cue, drawing pedestrians' visual attention to the traffic environment, with both groups more likely to look at traffic relevant objects on/at the zebra crossing (66%: 34%). Future implementation of shared zones needs to be carefully considered in relation to the safety of road users with ID and their capacity to identify and assess salient environmental information.

 • 24.
  Eriksson, Lilly
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Granlund, Mats
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Perceived Participation: A comparison of students with disabilities and students without disabilities2004Ingår i: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 6, nr 3, s. 206-224Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  According to a recent study (Almqvist & Granlund, accepted), participation is not strongly related to type and degree of disability but probably to the context of the individual as well as generic personal factors. Such diverse factors can over time become orchestrated and pull the development of individuals with disability in a certain direction. This study compares how 959 students with and without disabilities in two age‐groups 7–12 and 13–17 perceive their participation in school activities. The main method of analysis is one‐way‐ANOVA. The result indicates that students without disabilities rated their perceived participation higher, especially in unstructured “free”; activities. Further, students without disabilities experience a higher degree of autonomy and rate the availability of school activities as higher. Students with disabilities rate their interaction with teachers as better and more frequent, but their interaction with peers as less frequent. These differences increase with age and may reinforce a stigmatization process.

 • 25.
  Gerdner, Arne
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Forskningsplattformen socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Barndomens återkomst i behandling och forskning2011Ingår i: CTQ - Childhood Trauma Questionnaire, A Retrospective Self-Report: Manual, Svensk version / [ed] David P Bernstein & Laura Fink, Stockholm: Pearson Assessment and Information AB , 2011, s. 5-10Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 26.
  Gerdner, Arne
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Diagnosinstrument för substansberoende - MINI, SCID-I, eller ADDIS?2015Ingår i: Best Practice, ISSN 1329-1874, Vol. 6, nr 23, s. 28-31Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Gerdner, Arne
  et al.
  Mittuniversitetet, Institutionen för Socialt Arbete.
  Fridell, Mats
  Lunds universitet, Institutionen för psykologi.
  Effects of psychologists' assessment of patients within compulsory care - A matched-control trial.2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 28.
  Gerdner, Arne
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Kestenberg, Jenny
  Clinic of Psychiatry, NU Hospital Group, Region Västra Götaland, Sweden.
  Mattias, Edvinsson
  Clinic of Psychiatry, NU Hospital Group, Region Västra Götaland, Sweden.
  Validity of the Swedish SCID and ADDIS diagnostic interviews for substance use disorders: Sensitivity and specificity compared with a LEAD golden standard2015Ingår i: Nordic Journal of Psychiatry, ISSN 0803-9488, E-ISSN 1502-4725, Vol. 69, nr 1, s. 48-56Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: The study explores agreement on diagnoses and diagnostic criteria for substance use disorders between two structured assessment interviews, the Structured Clinical Interview for the DSM-IV (SCID) and the Alkohol/Drog Diagnos InStrument (ADDIS). Both interviews are compared with a golden standard (GS), based on a LEAD model (Longitudinal, Expert, All Data). Method: Patients were interviewed concerning substance use problems by trained interviewers using SCID and ADDIS separately and blind to each other's results. SCID and ADDIS interviews were compared with each other, and both were compared with a GS. Results: Satisfactory agreement exists between SCID and ADDIS on criteria as well as final diagnostic suggestions, although ADDIS tended to propose dependence diagnoses somewhat more often than SCID. Agreement between SCID and GS is moderate. Sensitivity of SCID is satisfactory, as is specificity for lifetime diagnoses, while specificity for current diagnoses is perfect. ADDIS demonstrates substantial to perfect agreement with GS on dependence diagnoses and moderate agreement on abuse diagnoses (both lifetime and current), as well as showing excellent to perfect overall sensitivity and specificity. Both instruments are in almost perfect agreement with the GS on severity ratings. Conclusion: Both ADDIS and SCID can be used to ensure good standards in the diagnostic assessment of substance use disorders (both alcohol and drugs), with and without psychiatric comorbidity. Significant outcomes. Both SCID and ADDIS are in good agreement with the GS based on a LEAD model concerning substance use disorders.

 • 29.
  Gerdner, Arne
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Wickström, Lynn
  Reliability of ADDIS for diagnoses of substance use disorders according to ICD-10, DSM-IV and DSM-5: test-retest and inter-item consistency2015Ingår i: Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, ISSN 1747-597X, E-ISSN 1747-597X, Vol. 10, nr 1, s. 1-8, artikel-id 14Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  This study investigates test-retest and inter-item consistency of Alcohol Drog Diagnos InStrument (ADDIS), a structured interview to diagnose substance use disorders according to ICD-10, DSM-IV and DSM-5. ADDIS, the Swedish version of SUDDS, is the only instrument in Swedish that produces diagnostic proposals specific to all drug categories, and for all three diagnostic systems. Screening of stressful life events, anxiety, and depression is also included.

  Methods

  Thirty patients at addiction treatment facilities were interviewed for diagnostic assessment and re-interviewed after one week.

  Results

  ADDIS has excellent internal consistency. There is also very high test-retest correlation on number of fulfilled criteria for all diagnostic systems. Agreement of diagnostic proposals is substantial, mean absolute agreement is excellent, and mean systematic correlation is almost perfect.

  Conclusion

  ADDIS is a reliable tool for specific diagnostic assessment of SUDs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Gustafsson, Susanne
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafiksäkerhet, samhälle och trafikant, TST.
  Sörensen, Gunilla
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafiksäkerhet, samhälle och trafikant, TST.
  Eriksson, Olle
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Drift och underhåll, DOU.
  Genell, Anders
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Jägerbrand, Annika K.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Ljudvarningar vid vägarbetsplatser för att uppnå sänkta hastigheter: Kartläggning och praktisk utvärdering2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ett projekt har genomförts i syfte att hitta metoder som effektivt sänker förbipasserande trafikanters hastigheter vid vägarbetsområden genom att i realtid varna med hjälp av ljud. Projektet har bestått av två delar. Först genomfördes en kartläggning av befintliga studier. Resultaten visar att de egenskaper i en ljudvarning som ger större effekt är att den har kvinnoröst, är direkt och informativ, samverkar mellan semantik och akustik, ökar i intensitet och medför nedtoning av andra ljuddistraktioner. Med bas i resultaten från kartläggningen gjordes en praktisk utvärdering av potentiell användning av ljudvarningar vid vägarbetsplatser i VTI:s simulator Sim III. Tjugotvå personbilsförare körde 25 kilometer på en motorväg där två vägarbeten fanns utplacerade i vägrenen. Hälften av försökspersonerna fick en ljudvarning före det första vägarbetet och den andra hälften före det andra vägarbetet. Ljudvarningen bestod av ett "pling" följt av en kvinnoröst som sa ”Varning! Vägarbete om 500 meter. Anpassa hastigheten!”. Meddelandet sändes via bilens interna högtalarsystem. Resultaten visar bland annat en signifikant hastighetsreducerande effekt av ljudvarningen. Den genomsnittliga sänkningen skattas till 9–17 km/h större med ljudvarning än utan. Vidare fanns en liten effekt (0,5–3,3 km/h) kvar av ljudvarningen även efter vägarbetet. Fler resultat presenteras tillsammans med förarnas subjektiva upplevelser av försöket.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Gustavsson, Angelica
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Freberg, Lovisa
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Är det värt det?: En kvalitativ studie om polisers upplevelser av hot och våld2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur svenska poliser upplevde att hot och våld i tjänst påverkade dem. Ett bekvämlighets- och snöbollsurval applicerades, vilket resulterade i tolv respondenter (n=12) där fördelningen var fyra kvinnor och åtta män mellan 30-65 år, från sex olika län. Vid datainsamlingen användes semistrukturerade intervjuer, därefter utfördes en tematisk analys som resulterade i olika tema. Resultatet visade att samtliga poliser upplevde såväl fysiska som psykologiska konsekvenser av hot och våld. Vidare visade resultaten att större delen av respondenterna ansåg sig som underbetalda och ouppskattade i relation till vad de får utstå i tjänsten. Sammantaget var frustration till följd av hot och våld genomgående i alla intervjuerna och majoriteten diskuterade värdet i arbetet, vilket möjligen kan tolkas som en diskrepans i de förberedelser som polisutbildningen erbjuder och vad tjänsten faktiskt sedan innebär.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Hultberg, Emelie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Svensson, Malin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Psykologisk personalomsättning: En kvalitativ studie om medarbetares sociala representationer om bakomliggande faktorer till psykologisk personalomsättning2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Personalomsättning är ett vanligt problem för dagens företag då arbetsmarknaden förändrats. Syftet med denna studie var att undersöka vilka sociala representationer som ligger till grund för de anställdas intention att säga upp sig. Studien genomfördes som en fallstudie baserad på fem kategorier som var framträdande i tidigare forskning. Genom semistrukturerade intervjuer med åtta deltagare, varav tre kvinnor och fem män, uppenbarades de anställdas sociala representation kring psykologisk personalomsättning. Resultatet av en tematisk analys visade att upplevelsen av trivsel är viktigast och ökar när majoriteten av de bakomliggande faktorerna uppfylls. Några av de faktorerna var sociala relationer, utvecklingsmöjligheter och omständigheter i privatlivet. Vidare jämfördes dessa föreställningar mot Herzbergs tvåfaktorteori. Slutsatsen blev att vantrivsel är det som främst ligger bakom psykologisk personalomsättning enligt medarbetarnas gemensamma föreställningar. Detta utgör en utmaning för arbetsgivare eftersom inställningen till vantrivselns bakomliggande faktorer varierar.

 • 33.
  Johansson, Amadeus
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Magnusson, Henrik
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Hur påverkas arbetsmotivationen av åldrande?: En kvantitativ studie om skillnader i arbetsmotivation mellan åldersgrupper2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka skillnader mellan vad som motiverar olika åldersgrupper i arbetslivet. Studiens hypoteser bygger på tidigare forskning som visade att betydelsen av interna motivationsfaktorer ökar med ålder, samt att betydelsen av externa faktorer minskar. Studien genomfördes på en multinationell logistikorganisation i mars 2015 genom en kvantitativ enkätundersökning på 119 deltagare. Reliabilitetstest för studien visade på god reliabilitet för både externa faktorer (α=0,85) och interna faktorer (α=0,79). Korrelations- och variansanalyser genomfördes för att analysera data. En signifikansnivå på p=0,05 användes och resultatet visade att betydelsen av de externa faktorerna lön, karriärmöjligheter, status, beröm och auktoritet minskade med ökad ålder, samt att betydelsen av de interna faktorerna tillhörighet, egen prestation, flexibilitet, självständighet, intresse och utmaningar ökade med ålder. Samtliga nämnda motivationsfaktorer var signifikanta och hade en signifikansnivå mellan p=0,000 och p=0,019. Denna studie kastar därmed ljus på hur individers åldrande leder till att betydelsen av externa motivationsfaktorer förskjuts till en ökad betydelse av interna motivationsfaktorer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Jägerbrand, Annika K.
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Antonson, Hans
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Mobilitet, aktörer och planering, MAP.
  Driving behaviour responses to a moose encounter, automatic speed camera, wildlife warning sign and radio message determined in a factorial simulator study2016Ingår i: Accident Analysis and Prevention, ISSN 0001-4575, E-ISSN 1879-2057, Vol. 86, s. 229-238Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In a driving simulator study, driving behaviour responses (speed and deceleration) to encountering a moose, automatic speed camera, wildlife warning sign and radio message, with or without a wildlife fence and in dense forest or open landscape, were analysed. The study consisted of a factorial experiment that examined responses to factors singly and in combination over 9-km road stretches driven eight times by 25 participants (10 men, 15 women). The aims were to: determine the most effective animal–vehicle collision (AVC) countermeasures in reducing vehicle speed and test whether these are more effective in combination for reducing vehicle speed; identify the most effective countermeasures on encountering moose; and determine whether the driving responses to AVC countermeasures are affected by the presence of wildlife fences and landscape characteristics. The AVC countermeasures that proved most effective in reducing vehicle speed were a wildlife warning sign and radio message, while automatic speed cameras had a speed-increasing effect. There were no statistically significant interactions between different countermeasures and moose encounters. However, there was a tendency for a stronger speed-reducing effect from the radio message warning and from a combination of a radio message and wildlife warning sign in velocity profiles covering longer driving distances than the statistical tests. Encountering a moose during the drive had the overall strongest speed-reducing effect and gave the strongest deceleration, indicating that moose decoys or moose artwork might be useful as speed-reducing countermeasures. Furthermore, drivers reduced speed earlier on encountering a moose in open landscape and had lower velocity when driving past it. The presence of a wildlife fence on encountering the moose resulted in smaller deceleration.

 • 35.
  Magnusson, Emelie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Vestergren, Vendela
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Vad motiverar generation X och Y på arbetet?: En kvantitativ enkätstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om det finns skillnader mellan generation X och Y med avseende på arbetsmotivation. De individuella faktorer som studerades var generationstillhörighet, kön, utbildningsnivå och arbetsposition. Totalt medverkade 470 anställda (259 kvinnor och 221 män) mellan åldrarna 19-58 år (M = 36.95 år, SD = 12.19) som valdes ut genom ett bekvämlighets- och snöbollsurval. Mätinstrumentet som användes var en webbaserad enkät som konstruerades genom mjukvaruprogrammet esMaker. Enkäten baserades på The Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS) av Tremblay et al. (2009). I studien inkluderades dimensionerna amotivation, extern reglering, introjekterad reglering, identifierad reglering, integrerad reglering och intern reglering. För dimensionerna beräknades Cronbach’ Alpha vara mellan .63 och .82. Kvantitativa data analyserades med hjälp av Independent Sample t-test. Resultatet visade att generation X hade högre intern och integrerad reglering medan generation Y hade högre extern och identifierad reglering, samt högre amotivation. Resultatet visade att män har högre introjekterad reglering än kvinnor. Högskoleutbildade uppvisade högre identifierad reglering än gymnasieutbildade. Resultatet visade även att ledare hade högre inre, integrerad, identifierad samt introjekterad reglering än de som inte hade en ledarposition i arbetet. De som inte hade en ledarposition uppvisade högre extern reglering än de som hade en ledarposition. Resultatet visade att demografiska variabler kan påverka arbetsmotivation hos anställda.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete Emelie Magnusson Vendela Vestergren
 • 36.
  Malmgård, Agnes
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Delewon, Annie
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön inom bank- och finansbranschen: En kvantitativ enkätstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka huruvida individuella faktorer har en inverkan på upplevelsen av arbetsrelaterad stress inom bank- och finansbranschen genom de tre dimensionerna krav, kontroll och stöd samt att undersöka den psykosociala arbetsmiljön i allmänhet genom dimensionerna hälsa och välbefinnande, samt balansen mellan arbete och privatliv. De individuella faktorer som studerades var kön, ålder, utbildningsnivå, ledande befattning och anställningstid inom organisationen. Totalt deltog 146 medarbetare (92 kvinnor och 54 män), och respondenternas ålder varierade mellan 19–64 år (M = 44.23; SD = 10.89). I studien användes en kvantitativ utformning samt en tvärsnittsdesign. Mätinstrumentet som användes baserades på Copenhagen Psychosocial Questionnaire II (Pejtersen, Kristensen, Borg & Bjorner, 2010), vilket är en förkortad version av originalet. Insamlade data analyserades genom separata t-test med oberoende mätningar. Resultaten visade på signifikanta skillnader i det avseendet att kvinnor upplevde mindre kontroll i arbetet än män och yngre medarbetare upplevde mindre stöd än äldre medarbetare. Resultaten visade även signifikanta skillnader i form av att medarbetare utan ledande position ansåg sig ha mindre kontroll i sitt arbete än medarbetare med ledarposition, dock upplevde de sistnämnda högre krav än icke-ledare. Medarbetare med högre utbildningsnivå upplevde en sämre hälsa och välbefinnande än medarbetare med lägre utbildning. Däremot påvisades ej några signifikanta skillnader gällande anställningstid inom organisationen. Följaktligen kunde det konstateras att upplevelsen av psykosocial arbetsmiljö skiljer sig beroende på de individuella faktorerna kön, ålder, utbildningsnivå samt ledande befattning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Nelander, Josefine
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Arnholm, Louise
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Arbetstillfredsställelse i industrin: En fallstudie av yrkesgrupper med repetitiva arbetsuppgifter2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna replikationsstudie undersökte vilka motivations- och hygienfaktorer som predicerar arbetstillfredsställelse hos medarbetare med repetitiva arbetsuppgifter inom en svensk industriell verksamhet samt om de demografiska egenskaperna (ålder och anställningstid) påverkade den upplevda arbetstillfredsställelsen. Faktorerna som inkluderades i studien utgick från Herzbergs (1966) Motivations- och hygienteori. I studien deltog 79 industriarbetare (17 kvinnor, 62 män) med repetitiva arbetsuppgifter. Åldersspannet på respondenterna var 20 – 64 år (M=38,61, SD=11,6). Enkäten som användes i aktuell studie är ursprungligen utformad av Teck-Hong och Waheed (2011) och användes med anledning av att den innehåller frågor som undersöker samtliga faktorer i Motivations-och hygienteorin. Stegvis regressionsanalys användes för att analysera inkomna data. Den faktor som ansågs predicera arbetstillfredsställelse starkast var erkännande, följt av arbetsvillkor och därefter relation till chefer. Vidare visade ett independent sample t-test att de demografiska variablerna inte hade en effekt på arbetstillfredsställelsen. En slutsats som drogs var att majoriteten av de faktorer som predicerar arbetstillfredsställelse tillhör kategorin hygienfaktorer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Nilsson, Håkan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Making Mindfulness: Highlighting the Social and Existential Dimensions2014Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 39.
  Nilsson, Håkan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Mindful hållbart åldrande – holistiskt åldrande i ny belysning2016Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 93, nr 6, s. 692-703Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 40.
  Nilsson, Håkan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Socioexistential mindfulness: Bringing empathy and compassion into health care practice2016Ingår i: Spirituality in Clinical Practice, ISSN 2326-4500, Vol. 3, nr 1, s. 22-31Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 41.
  Nilsson, Håkan
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Andersson, Gerhard
  Linköpings universitet, Karolinska Institutet.
  Mindfulness – terapier och paradoxer2016Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 93, nr 1, s. 106-112Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 42.
  Nilsson, Matilda
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Wennblom, Fredrik
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Arbetsrelaterad stress i offentlig verksamhet: en enkätstudie av undersköterskor i äldrevården2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande studies syfte var att undersöka huruvida diverse individuella faktorer har inverkan på den arbetsrelaterade stressen hos undersköterskor, som arbetar på äldreboenden inom offentlig verksamhet. Karaseks och Theorells (1990) krav-kontroll-stöd-modell användes för att undersöka den arbetsrelaterade stressen i förhållande till undersköterskornas ålder, längden på anställningen i tid och tjänstgöringsgrad i procent. Denna kvantitativa studie med deduktiv ansats genomfördes via en tvärsnittsdesign: sammantaget 154 undersköterskors svar, i en webbaserad enkät, utgjorde grunden för den data som analyserades i oberoende One-way ANOVA. Resultaten påvisade signifikanta skillnader i form av att undersköterskor som är under 35 år upplevde en lägre kontroll än de som är 51 år eller äldre; undersköterskor som tjänstgör på 100 procent upplevde högre ställda krav än de som tjänstgör på en sysselsättningsgrad mellan 76 och 99 procent. Undersökningens resultat överensstämmer till följd därav i hög grad med tidigare forskning inom ämnesområdet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Persson, Roland
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Vad är musikpsykologi och vad gör en musikpsykolog?1995Ingår i: Psykologtidningen, ISSN 0280-9702, Vol. 41, nr 3, s. 4-7Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 44.
  Persson, Roland S.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Challenging the Culture of Competition2020Ingår i: Third Factor, nr 12Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 45.
  Persson, Roland S.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  The Confusing Life of Being Too Different2018Ingår i: Third Factor, Vol. 1, nr 4Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  This article aims not at theorizing or reporting empirical results. It rather endeavours to practically help extremely gifted individuals who have discovered that the world does not necessarily function as expected. This tends to create confusion and self-doubt. Based on solid research, however, suggestions are made on how to possible lead a reasonably happy life in a paradoxical world which is not always so appreciative of intellectual brilliance as one might think. Importantly, in order to cope one first needs to understand why being extremely gifted is not always welcomed. Such a framework is therefore suggested. The empirical research in which reasoning and argumentation are built are listed in the reference list for further self-study.

 • 46.
  Persson, Roland S.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  The few, the proud and the brave: Finding, hiring and managing gifted employees in a time of talent wars2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The notion of Talent Wars is the invention of worldwide consultants McKinsey & Company and their researchers in describing the scarcity of talent deemed necessary to further global and macro-economic growth during the Fourth Industrial Revolution. Everyone wants to find and employ talent but the general understanding of what talent is, is surprisingly vague somewhat mirroring the definition crisis in Gifted Education. Because of the growing need for talent management to sustain envisioned economic development it has become essential to merge the experience of several fields of application and research to eliminate management practices based mainly on ideology and wishful thinking to make an organizational culture and climate optimal for recruited talent. Gifted education has a fair understanding of who the gifted and talented are and what they need, even though theories and identification models vary considerably. Talent Management, on the other hand, is a relatively new phenomenon but no current model includes the notion of giftedness. Outside education systems the notion of talent is mainly used as a term for human capital relating mainly to the executive leaders of tomorrow. Yet current talent management practice still divides talent into high achievers, low achievers, and several stages in between, but without knowing much of the social and psychological dynamic following different levels of ability and competence well known to most academic scholars in education and psychology. Gifted education has much to contribute to talent management. This keynote will chart this new territory and pinpoint areas of contention, agreement, pitfalls, misconceptions and best practises as culled from Gifted Education, management, as well as from the documented experience of the Google Corporation; one of the World’s most successful businesses and most popular employers.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Plate, Markus
  Wittener Institut für Familienunternehmen.
  Grundlagen der Kommunikation: Gespräche effektiv gestalten2014 (uppl. 2)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 48.
  Plate, Markus
  Wittener Institut für Familienunternehmen.
  Grundlagen der Kommunikation: Gespräche effektiv gestalten2013Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Richert, Camille
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Interventions influencing mainstream pre-service teachers' attitudes towards inclusion: A systematic literature review from 2000 to 20152016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Mainstream teachers are key for developing inclusive schools. Many times they do not feel prepared to deal with inclusive classrooms and may have negative attitudes towards inclusion. The aim of this study was to examine interventions that can affect mainstream pre-service teachers’ attitudes towards inclusion during their studies. Nine studies were identified through a systematic literature review and twelve inter- ventions emerged. Results show that interventions focusing on imparting knowledge of inclusion through a study unit or through an infusion approach can create a positive effect in pre-service teachers’ attitudes towards inclusion. Some factors found to influence the change in attitudes towards inclusion were knowledge of inclusion, gender, and interaction with people with disabilities. This study gives a promising view of the actions that are being taken towards having more inclusive teachers. Nevertheless, inclusion is a complex concept and future research on the content imparted during the interventions and the scales used to measure the change is needed. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Ringnér, Caroline
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Köneke, Maja
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Stämmer en organisation och dess medlemmars värderingar överens?: En blanddesignstudie av svenska Scouterna2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En viktig grund i det värdebaserade ledarskapet är samspelet mellan individernas och organisationens värderingar. Denna blanddesignstudie har gjorts i en svensk organisation som tillämpar värdebaserat ledarskap, i syfte att besvara forskningsfrågan: hur överensstämmer individernas värderingar med organisationens? I denna blanddesignstudie har en enkätundersökning gjorts där svaren från 32 kvinnor och 10 män i åldrarna 18- 65 använts. Resultaten visade att individernas värderingar har återfunnits i de diskurser som visar organisationens värderingar. Författarna har dragit slutsatsen att individernas och organisationens värderingar är samstämmiga.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
12 1 - 50 av 55
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf