Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 77
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abbas, Hassan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Huzeirovic, Melisa
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  En jämförelse mellan två sjukdomsgrupper med PET/CT som undersökningsmetod: Beräkning av den totala effektiva dosen från PET- och CT-undersökning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Lungcancer och malignt melanom är exempel på två sjukdomar som undersöks med dual-modaliteten positron emission tomography/computed tomography (PET/CT). Vid undersökning med PET/CT erhåller patienten både en stråldos från Flourine-18 (18F) märkt med 2-[18F] fluoro-2-deoxy-D-glucose (18FDG) och från CT-modaliteten. Det finns strålningsrisker med undersökningen som kan uttrycka sig i form av stokastiska skador som exempelvis cancer. Syftet med studien var att jämföra stråldoserna mellan lungcancergruppen (misstänkt eller verifierad) och malignt melanomgruppen genom att beräkna den totala effektiva stråldosen samt redovisa riskerna med PET/CT-undersökningen. Material och metod: Materialet omfattades av parametrar gällande undersökningen och urvalet bestod av 20 patienter från lungcancergruppen respektive malignt melanomgruppen som hämtades från Nuklearmedicin, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. En retrospektiv metod med kvantitativ ansats användes för genomförandet av studien. Resultat: En signifikant skillnad (p <0,001) mellan sjukdomsgrupperna förekom där lungcancergruppen erhöll 11,95 milliSievert (mSv) och malignt melanomgruppen 6,03 mSv och den procentuella riskökningen av letal cancer var 0,06 % respektive 0,03 %. Slutsatser: Lungcancergruppen erhöll en dubbelt så hög effektiv dos som malignt melanomgruppen. Den effektiva dosen är dock så låg att riskökningen av letal cancer är marginell och nyttan med undersökningen överväger riskerna. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Abuaita, Areej
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  El Saleh, Asmaa
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Utvärdering av analysmetod för bestämning av anti-FXa aktivitet i plasma hos patienter behandlade med apixaban eller LMH2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Apixaban och lågmolekylärt heparin (LMH) är antikoagulantia som förhindrar blodproppsbildning genom att hämma faktor Xa. Allt mer patienter använder apixaban och LMH, vilket gör att laboratoriemedicin på länssjukhuset Ryhov är i behov av att utvärdera analysmetoder för apixaban och LMH för att kunna implementera analyserna i klinisk rutin. Syftet med studien var att utvärdera analysmetoden för bestämning av anti-FXa aktivitet i plasma hos patienter behandlade med apixaban eller LMH med hjälp av kromogen substratmetod. Metodutvärderingen bestod av fyra steg: repeterbarhet, mellanliggande precision, överensstämmelse med validerad metod och analys av normalpopulation. Utvärderingen genomfördes med hjälp av Sysmex CS-2100 där det analyserades 20 respektive 40 patientprover för apixaban och LMH samt 10 normalprover. Aktivitet av faktor Xa bestämdes kvantitativt med användning av ljusabsorption vid 405 nm. Repeterbarhet och mellanliggande precision visade låg CV. Patientprover visade överensstämmande resultat med referensvärden från andra laboratorium där r2 för apixaban och LMH var 0,95. Avvikande resultat kan bero på mätfel eller förväxling mellan prover. Analys av normalpopulation visade att värden låg under det lägsta tillförlitliga värdet. Utvärdering av analysmetoden apixaban och LMH på Ryhovs laboratorium visade goda resultat vilket bekräftar att analysmetoden kan användas i klinisk rutin.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Agid, Nyroz
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Sjöqvist, Evelina
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Prevalence of hookworm infection evaluated with Willis flotation and Formal Ethyl Acetate concentration: A field study in Da Nang, Vietnam2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Hookworm infection can cause nausea, stomach pain and anemia, with the most harmful effect being found among women of reproductive age and children. The infection rates is high in poor parts of the world with a high number of infected in Asia. The infection is many times neglected since it rarely causes mortality, however the morbidity can be destructive. In Vietnam the prevalence of hookworm is largely unknown, but there is believed to be a 29-80 % infection rate in the country. Through a field study in Da Nang, Vietnam, the prevalence of hookworm was identified using two methods, Willis flotation and formal ethyl acetate concentration. Any correlation between hookworm infection and individuals’ gender, age and geographic area was evaluated. A total of 101 consecutive selected samples from hospitals and communities in rural and urban parts of the city were obtained from both gender ranging between 1-72 years in age. No quantitative differences were found between the two methods nor any correlation between genders (p-value 0,143). The overall prevalence was 16,8%. The rural part of the city showed a higher infection rate in contrast to the urban districts (p-value 0,001). Individuals in the age group 25-48 showed a higher infection rate in contrast to the other age groups (p-value 0,035). 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Alvin, Maja
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin.
  Lundin, Filippa
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin.
  A comparative study of Tosoh G11 and Bio-Rad D-100 analyzers for HbA1c analysis2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Diabetes mellitus är en av de vanligaste världsomfattande sjukdomarna. Fortsatt prevalensökning, tillsammans med den komplexa sjukdomsbilden innefattande allvarliga långsiktiga komplikationer gör effektiva diagnostiska och övervakande metoder väldigt viktiga. Bestämning av glykerat hemoglobin, HbA1c, spelar en viktig roll i båda, vilket kräver att analysinstrument av hög kvalitet finns. När ett nytt instrument introduceras inom kliniska rutinanalyser krävs utvärdering. Denna studie utvärderade överrensstämmelsen mellan det nya Tosoh G11 HbA1c högupplösande vätskekromatografisystemet som en ersättning för Bio-Rad D-100 på den kromatografiska enheten av laboratoriemedicin på Debrecens universitet. Totalt analyserades 66 prov med respektive instrument och Bland-Altman jämförelse genomfördes tillsammans med en korrelationsstudie. Dessutom utfördes ett linjäritetstest, optimal- och rutinfeltest specifikt för Tosoh G11. Resultaten visade en hög överrensstämmelse mellan mätningarna, r=9975 (p<0.001) för HbA1c mmol/mol och r =9971 (p<0.001) för HbA1c %. Tosoh G11 visade hög repeterbarhet och noggrannhet, med den högsta variationskoefficient på endast 1.50 % och en linjäritet på r=0.9999. Den genomförda studien stödjer Tosoh G11 som ersättning för Bio-Rad D-100. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Anarp, Sofia
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Lindgren, Elvira
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Kartläggning av järndepåer hos blodgivare i Region Jönköpings län2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tillgängligheten av blod kan vara livsavgörande för många personer, därför är blodgivning en viktig del av vården. För blodgivare kan en regelbunden blodgivning påverka kroppens järndepåer vilket på sikt kan leda till en järnbrist. Syftet med denna studie var att kartlägga blodgivares järndepåer i Region Jönköpings län genom att (i) utvärdera antalet och andelen nyanmälningar som ej uppfyllt godkänd S-ferritinnivå för blodgivning, (ii) jämföra nivåerna av S-ferritin vid nyregistrering och vid upprepad blodgivning, (iii) utvärdera intag av järnprofylax hos blodgivare, (iv) jämföra antalet, andelen samt orsaken till kontrollprovtagningar före och efter S-ferritin infördes som provtagningsrutin. Data insamlades och erhölls från Blodcentralen, Jönköping, Sverige, och analyserades statistiskt. Resultatet visade att fler kvinnor än män ej blev godkända som blodgivare på grund av S-ferritin <22 µg/L. Genom att sänka S-ferritinnivån kan fler kvinnor godkännas för blodgivning. Vidare visade studien att upprepad blodgivning leder till minskade järndepåer. Grupperna som erbjudits järnprofylax hade stabilare S-ferritin över tid vilket antyder att alla blodgivare skulle gynnas av järnprofylax, men vidare studier krävs. Majoriteten av blodgivare med S-ferritin ≤100 µg/L intar erbjudna järntabletter vilket visade att blodgivarna möjliggjorde fortsatt blodgivning. Slutligen visade studien att sedan S-ferritin infördes som provtagningsrutin 2017 har kontrollprovtagningar på grund av lågt B-Hb minskat, vilket visar att risken för att utveckla en järnbrist på grund av upprepad blodgivning har minskat i Region Jönköpings län. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Andersson, Bengt-Åke
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Nilsson, Mats
  Department of Health, Medicine and Caring, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Oliva, Delmy
  Department of Oncology, Region Jönköping County, Jönköping, Sweden and Department of Biomedical and Clinical Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Impact of single nucleotide polymorphisms and cigarette smoking on cancer risk and survival of patients with head and neck squamous cell carcinoma2022Ingår i: Biomarkers, ISSN 1354-750X, E-ISSN 1366-5804, Vol. 27, nr 7, s. 694-700Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is a disease involving genetic and lifestyle risk factors such as smoking or high-risk papillomavirus (HR-HPV) infections.

  Objective: This study analyzed 92 single nucleotide polymorphisms (SNPs) associated with smoking and HPV on HNSCC cancer risk and survival among HNSCC patients.

  Material and methods: Eighty-six HNSCC patients (48 non-smoking and 38 smoking) were consecutively included.

  Results: Differences were detected in the analysis of survival and SNP genotypes located in the CXCR2 and COMT. Five SNPs in genes PRKDC, TGFb, XRCC1, Cyp2A6 and CTLA4 were found to be different when comparing SNP genotypes in all patients and all controls as a risk of HNSCC. When comparing SNP genotypes among smoking patients and smoking controls, six SNPs in the genes PFR1, IL10, CCL4, IL6, Ku70, and PRF1 were detected. When comparing SNP genotypes, nine SNPs in CHRNA3, PRKDC, CHARNA5, IFN-γ, ESR1, XRCC1, Cyp2A6, CTLA4, and COMT were different in non-smoking patients and non-smoking controls. No association was found between SNP distribution or patient survival and the impact of HR-HPV.

  Conclusions: The SNPs differed between smokers and non-smokers and could indicate a possible interaction between genetics and smoking. This could play an important role in a better understanding of the pathogenesis of HNSCC.

 • 7.
  Andersson Nyberg, Sarah
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Lesjak, Martina
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Jämförelse mellan ekokardiografiska metoder vid bedömning av vänsterkammarfunktion hos kvinnliga bröstcancerpatienter2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ekokardiografi är en mycket användbar teknik som bland annat kan bedöma vänsterkammarensfunktion hos hjärtat med hjälp av ejektionsfraktion (EF) och global longitudinell strain (GLS). EF är idag den metoden som används mest vid bedömning av vänsterkammarfunktionen och beräknas enligt Simpsons biplanmetod. GLS är en ny metod som mäter myokardiets deformation och har i tidigare studier visat sig vara en känslig metod och kan upptäcka förändringar i myokardiet tidigare än EF. Vid behandling av bröstcancer kan hjärtat påverkas toxiskt och därmed genomgår denna patientgrupp regelbundna kontroller med ekokardiografi.

   

  Syftet med denna studie är att jämföra två ekokardiografiska metoder hos 20 stycken kvinnliga bröstcancerpatienter. Jämförelser har gjorts mellan EF beräknat med Simpsons biplanmetod (EFbi) och GLS samt mellan EFbi och EF beräknat från GLS (EFGLS). Detta är en kvantitativ retrospektiv studie där data insamlats mellan oktober-december 2014 på avdelningen klinisk fysiologi vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Den analysmetod som använts är McNemar´s test samt kappavärde. Resultatet av studien visar att EFbi och GLS gav en dålig överenstämmelse mellan metoderna och en rimlig överenstämmelse sågs mellan EFbi och EFGLS. Slutsatsen har dragits utifrån kappavärdet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Andersson, Sara
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Biomedicinsk plattform.
  Lidman, Emma
  Underdiagnostisering av tarmparasiter hos patienter med diarrébesvär2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Underdiagnosis of intestinal parasites in patients with diarrhea

  A compilation from the Swedish public health authority indicates that infections caused by Cryptosporidium spp. increased in Sweden from 47 cases in 2004 to 594 cases in 2016 and Giardia intestinalis causes around 1300 infections per year. The primary aim of this study was to investigate the prevalence of parasites in patients with diarrhea. Furthermore, the study investigated whether samples taken with E-swab could be analyzed with real-time polymerase chain reaction (PCR) for detection of Cryptosporidium spp., Dientamoeba fragilis, Entamoeba histolytica/dispar and G. intestinalis rather than Sodium acetate-acetic acid-formaline fixative (SAF-fixative). Prevalence of parasites in fecal samples was collected from 200 samples from patients with bacterial issue ordered. For evaluation of E-swab, 22 frozen, unfixed samples that were positive for intestinal parasites was used. Twelve positive E-swab samples was used as comparative positive controls. This was analyzed using real-time PCR. Bacteria was counted for 9.5% of the infections whilst parasites counted for 14% of the infections. The conclusion was that E-swab could replace SAF-fixative in the diagnosis of intestinal parasites and that there is that an underdiagnosis of intestinal parasites.

  Keywords: Cryptosporidium spp, Dientamoeba fragilis, Entamoeba histolytica, Entamoeba dispar, Giardia intestinalis, real-time PCR, E-swab, prevalence.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  André, Ida
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  En sonografisk jämförelse mellan blodflödeshastigheter i arteria carotis interna och arteria carotis externa2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ultraljudsundersökning av arteria carotis interna (ICA) och arteria carotis externa (ECA) utförs på fysiologiska kliniker för att bland annat bedöma blodflödeshastigheten i kärlen. Det kan i sin tur användas vid diagnostik av plack och stenoser. Behandling av stenos är viktigt eftersom det kan leda till stroke och transitorisk ischemisk attack (TIA). Syftet med den här studien är att jämföra den maximala blodflödeshastigheten i ECA och ICA, samt om den skiljer sig mellan höger och vänster sida. I studien inkluderades 36 deltagare i åldern 20–27 år. Resultatet analyserades med ett parat t-test samt med en korrelationsanalys. En statistisk signifikant skillnad identifierades vid jämförelse av ICA och ECA på samma sida. Ingen signifikant skillnad observerades vid sidojämförelse av vänster och höger ECA respektive ICA. En korrelation påvisades mellan vänster och höger ECA samt mellan vänster och höger ICA. Ytterligare en signifikant korrelation identifierades mellan ECA bilateralt och ICA dx. Slutsatsen med studien är att det finns en statistisk skillnad mellan flödeshastigheten i ICA och ECA och därav går det inte att använda samma referensvärden till båda kärlen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Arvidsson, Malin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Li, Sabina
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Prevalens av Anaplasma phagocytophilum i fästingar avlägsnade från flyttfåglar vid Ottenby fågelstation, Öland2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Anaplasma phagocytophilum är en obligat intracellulär bakterie som nyttjar fästingar som vektor för sin spridning till nya värdar. Den kan orsaka fästingfeber hos djur samt human granulocytär anaplasmos. Eftersom bakterien påverkar immunförsvarets celler bidrar den till att infekterade djur och människor lättare blir mottagliga för sekundära infektioner, vilket medför stora konsekvenser inom bland annat fåruppfödning. Syftet med studien var att undersöka prevalens av bakterien A. phagocytophilum i hårda fästingar inom familjen Ixodidae avlägsnade från flyttfåglar vid Ottenby fågelstation på Öland. 1115 fästingar från 4778 fåglar screenades för förekomst av genen Anaplasma-citratsyntas (gltA) med realtids-PCR. Tio fästingar var positiva för bakterien A. phagocytophilum, en prevalens på 0,9 %. Två av dem var fästingar i larvstadiet, sju i nymfstadiet och en med okänt utvecklingsstadium. Larverna blev troligen infekterade av fåglarna de avlägsnades ifrån, då dessa var fästingarnas första värdar. De positiva fästingarna plockades från fåglarna koltrast, rödhake, lövsångare och trädpiplärka. Koltrast visade en signifikant högre prevalens av A. phagocytophilum (4,8 %) än rödhake, den fågelart som bar på flest fästingar. Studiens resultat stöder uppfattningen om att fåglar har en roll i spridningen av fästingburna patogener.

 • 11.
  Baker, Sinan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Alcharif, Odai
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Ekokardiografi: jämförelse av erfarenhetens betydelse vid mätningar av strain och strain rate i vänster kammare2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ekokardiografi har en betydande roll i diagnostisering av vänster kammare. Genom undersökning av segmentell och global longitudinell strain samt strain rate kan regional och global kinetik bedömas. Vid kontraktion och relaxation deformeras myokardiet varvid segmentell strain mäter deformationen av respektive segment uttryckt i procent medan strain rate mäter hastigheten av deformationen. Genom summering av medelvärdet från alla segment erhålls global longitudinell strain.

  Syfte: Syftet med studien var att jämföra ultraljudbaserade segmentell och global strain samt strain rate i vänster kammare. Jämförelse har gjorts mellan mätningar utförd av erfaren biomedicinsk analytiker samt mindre erfarna biomedicinska analytikerstudenter.

  Metod: Kvantitativ studie där 10 testpersoner undersökts ekokardiografiskt. Bildtagningen och mätresultaten insamlades med Siemens Acuson SC2000. Sammanställning av insamlade mätvärden gjordes på Microsoft Excel och Microsoft Word i diagram och tabeller. För jämförelse av strain segmentellt och globalt samt strain rate har analysmetoden Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test använts.

  Resultat: Resultatet visade enbart en statistisk signifikant skillnad (p <0,05) vid segmentell strain i basala segmenten i apikala projektioner mellan erfaren biomedicinsk analytiker och student 1.

  Konklusion: Datamaterialet är inte tillräckligt för att kunna generalisera resultatet till en större population. Det behövs fortsatta studier inom området för att dra en mer säkerställd slutsats.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Bengtsson, Moa
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Jacobsson, Hanna
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Verifiering av mikrobuljongspädning med Sensititre™-paneler för MIC-bestämning av grampositiva kocker2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Resistensbestämningar som genererar ett kvantitativt MIC-värde är värdefullt för att kunna välja adekvat antibiotikabehandling. Referensmetoden för MIC-bestämning är mikrobuljongspädning där kommersiella antibiotikapaneler underlättar handhavandet av metoden på kliniska laboratorier. Syftet med studien var att verifiera mikrobuljongspädning med Sensititre™-panelerna SEMSE7 och SEMST7 avsedda för grampositiva kocker, genom att jämföra erhållet resultat med tidigare uppmätta referensvärden av MIC samt SIR-kategorier. Mikrobuljongspädning utfördes med SEMSE7-panel och MH-buljong för Staphylococcus spp. (n=21) och Enterococcus spp. (n=13) samt med SEMST7-panel och MH-F buljong för Streptococcus pneumoniae (n=20). Avläsning av MIC utfördes samt tolkades enligt SIR-systemet. Resultaten jämfördes mot kända referensvärden tidigare uppmätta med mikrobuljongspädning. Isolat analyserade med SEMSE7-panel och SEMST7-panel erhöll en överensstämmelse av MIC på 88,2% respektive 96,7%. Motsvarande kategorisk överensstämmelse av SIR var 92,5% respektive 92,6%. Resultatet visar att Sensititre™-panelen SEMST7 är godkänd i verifieringen av mikrobuljongspädning med god överensstämmelse med referensvärden av MIC samt SIR-kategorier. Vidare bedöms att fortsatt verifiering krävs av SEMSE7-panelen eftersom ej tillfredställande överenstämmelse med referensvärden av MIC erhölls, trots god överenstämmelse av SIR-kategorier. Studien visar att SEMST7-panelen kan implementeras för Streptococcus pneumoniae i den kliniska verksamheten på mikrobiologilaboratoriet, Jönköping.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Benyamin, Juliana
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Nisan, Ata
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Hur kroppspositionen påverkar blodtrycket i arteria brachialis: Jämförelse mellan oscillometrisk och auskultatorisk mätmetod2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Blodtrycksmätning är en viktig hälsokontroll hos vuxna. Tidigare har auskultatoriska blodtrycksmätningen varit den vanligaste metoden men på senare tid har den oscillometriska metoden ofta ersatt den auskultatoriska metoden. Blodtrycksmätning är viktigt för att upptäcka hypertoni. Blodtrycksmätningen sker i olika positioner i olika verksamheter. Syftet med denna studie är att undersöka hur liggande, sittande och stående kroppsposition påverkar blodtrycket samt jämföra auskultatorisk och oscillometrisk mätmetod. En kvantitativ studie utfördes där 50 försökspersoner mellan 18–45 års ålder undersöktes. Vid jämförelse av kroppspositionerna med oscillometrisk metod visades en statistiskt signifikant skillnad mellan alla positioner med avseende på de diastoliska värdena. Däremot förekom det endast en signifikant skillnad vid jämförelse av liggande och stående position, med avseende på de systoliska värdena. Vid den auskultatoriska mätningen visades en statistisk signifikant skillnad mellan alla positioner förutom systoliskt tryck i sittande och stående positionen med ett p-värde= 0,808. En statistisk signifikant skillnad visades mellan den oscillometriska och auskultatoriska mätmetoden i de diastoliska värdena, p-värde= <0.001. Det förekommer en statistisk signifikant skillnad mellan mätvärdena vid jämförelse av kroppspositionerna, blodtrycket ökades från liggande, sittande till stående position. Den oscillometriska mätmetoden visade ett högre medelvärde på blodtrycksmätvärdena än med den auskultatoriska metoden, förutom det diastoliska trycket i liggande position. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Bjällmark, Anna
  KTH, Medicinsk teknik.
  New ultrasonographic approaches to monitoring cardiac and vascular function2009Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Atherosclerotic cardiovascular disease is the leading cause of death worldwide. To decrease mortality and morbidity in cardiovascular disease, the development of accurate, non-invasive methods for early diagnosis of atherosclerotic cardiac and vascular engagement is of considerable clinical interest. Cardiovascular ultrasound imaging is today the cornerstone in the routine evaluation of cardiovascular function and recent development has resulted in two new techniques, tissue velocity imaging (TVI) and speckle tracking, which allow objective quantification of cardiovascular function. TVI and speckle tracking are the basis for three new approaches to cardiac and vascular monitoring presented in this thesis: wave intensity wall analysis (WIWA), two-dimensional strain imaging in the common carotid artery, and the state diagram of the heart.

   

  WIWA uses longitudinal and radial strain rate as input for calculations of wave intensity in the arterial wall. In this thesis, WIWA was validated against a commercially available wave intensity system, showing that speckle tracking-derived strain variables can be useful in wave intensity analysis. WIWA was further tested in patients with end stage renal disease and documented high mortality in cardiovascular disease. The latter study evaluated the effects of a single session of hemodialysis using WIWA and TVI variables and showed improved systolic function after hemodialysis. The results also indicated that preload-adjusted early systolic wave intensity obtained by the WIWA system may contribute in the assessment of left ventricular contractility in this patient category. Two-dimensional strain imaging in the common carotid artery is a new approach showing great potential to detect age-dependent differences in mechanical properties of the common carotid artery. Among the measured strain variables, global circumferential strain had the best discriminating performance and appeared to be superior to conventional measures of arterial stiffness such as elastic modulus and β stiffness index. The state diagram is a visualisation tool that provides a quantitative overview of the temporal interrelationship of mechanical events in the left and right ventricles. Case examples and a small clinical study showed that state diagrams clearly visualize cardiac function and can be useful in the detection of non ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI).

   

  Even though WIWA, two-dimensional strain imaging in the common carotid artery and the state diagram show potential to be useful in the evaluation of cardiovascular function, there still remains a considerable amount of work to be done before they can be used in the daily clinical practice.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Bladh, Josefin
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Undersökning av latens, amplitud och nervledningshastighet i nervus peroneus communis2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka normalvärden för nervus peroneus communis (NPC) gällande latens, amplitud och nervledningshastighet samt undersöka om några signifikanta skillnader finns mellan höger respektive vänster NPC hos friska frivilliga deltagare mellan 20 och 40 år. Datainsamlingen utfördes på 25 deltagare på studentkliniken på Hälsohögskolan i Jönköping och maskinen Nicolet EDX® och programmet Synergy användes. Datainsamlingen skedde på tre stimuleringspunkter 1); 80 mm proximalt om musculus extensor digitorum brevis, 2); proximalt om caput fibulae och 3); 100–150 mm ovanför caput fibulae. Resultatet visade medelvärdet latens 4,49 ms, amplitud 10,5 mV och nervledningshastighet 58 ms gällande stimuleringspunkt 1. Latens 10,02 ms, amplitud 10,15 mV och nervledningshastighet 58 m/s för stimuleringspunkt 2. Latens 12,57 ms, amplitud 8,7 mV och nervledningshastighet 58,7 m/s för stimuleringspunkt 3. Icke-parametriska testet Mann-Whitney U Test visade en signifikant skillnad i latensen för stimuleringspunkt 1 gällande höger och vänster NPC p=0,04. Inga övriga variabler visade signifikant skillnad. Korrelationstest visade ett samband mellan längd och latens för stimuleringspunkt 1 och 2 p=0,011 respektive p=0,002. Ingen annan signifikant samband sågs mellan övriga variabler och längd.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Borglund, Kajsa
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Utvärdering och implementering av antikroppen anti-NKX3.1 för diagnostik av metastaserande prostata-adenocarcinom2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Prostata-adenocarcinom är den vanligaste cancerformen hos män. Anti-PSA och anti-P501S är frekvent använda antikroppar för diagnostisering av prostata-adenocarcinom i vävnadsbiopsier, men kan ha svag eller negativ infärgning av antigenen. Antikroppen anti-NKX3.1 har visat sig ha en högre sensitivitet och starkare infärgning än anti-PSA och anti-P501S vid prostata-adenocarcinom. Det rekommenderas att använda anti-NKX3.1 tillsammans med anti-PSA och/eller anti-P501S för att diagnostisera metastaserande prostata-adenocarcinom.

  Studiens syfte var att utvärdera och implementera antikroppen anti-NKX3.1 för diagnostisering av metastaserande prostata-adenocarcinom.

  Positiva vävnadskontroller (prostatavävnad och testisvävnad) och negativ vävnadskontroll (appendix) färgades med anti-NKX3.1 i Roche Ventana Benchmark ULTRA med immunohistokemisk färgning. Förbehandlingarna CC1 mild, CC1 standard och Proteas 1 samt visualiseringskiten OptiView samt UltraView jämfördes. Spädningen optimerades från 1:50-1:200. Vävnadssnitten graderades sedan från 1 (ingen infärgning)-6 (starkast infärgning).

  Visualiseringskitet OptiView samt förbehandlingen CC1 standard gav den starkaste infärgningen med anti-NKX3.1 och valdes som det optimala visualiseringskitet respektive förbehandlingen. Med tanke på materialkostnad och smidighet valdes spädningen 1:100 som den optimala spädningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Utvärdering och implementering av antikroppen anti-NKX3.1 för diagnostik av metastaserande prostata-adenocarcinom
 • 17. Cedergårdh, Klara
  Lumendiameter för proximala arcus aortae jämfört med proximala aorta ascendens2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Med transthorakal ekokardiografi (TTE) kan vissa thorakala aortaaneurysm upptäckas och följas upp. Referensvärden är ett bra stöd vid bedömning av aortadimensioner. För proximala arcus aorte saknas däremot referensvärden. Syftet med studien var att studera lumendiametern vid proximala arcus aortae, genom att undersöka dess relation till proximala aorta ascendens, samt om korrelation fanns till ålder, kroppsyta (body surface area, BSA) respektive blodtryck. Metod: Totalt undersöktes 36 individer (18-70 år) med TTE. Lumendiametern vid proximala arcus aortae och proximala aorta ascendens mättes under slut-diastole. Insamlad data analyserades statistiskt i IBM SPSS Statistics version 28. Resultat: Lumendiametern vid proximala arcus aortae påvisades vara 1,1 ± 1,7 mm mindre än lumendiametern vid proximala aorta ascendens (p<0,001). Fortsatt påvisades ett signifikant positivt samband mellan ökad lumendiameter och stigande ålder, BSA respektive blodtryck (samtliga p<0,05). Slutsats: Denna studie visar att lumendiametern vid proximala arcus aortae genomsnittligt är 1,1 mm mindre än proximala aorta ascendens. För framtagande av referensvärden som kan användas kliniskt, rekommenderas däremot mer omfattande studier.

 • 18.
  Chahrour, Yasmin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Ishak, Helen
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Fyllnadsnivåers påverkan, tidsförlängning innan analys och blodprovers stabilitet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Provmaterial för joniserat kalcium är känsligt för pH-förändringar och med tanke på svårstuckna patienter är det betydelsefullt att undersöka lägre fyllnadsnivåers påverkan på analysresultatet. På grund av olika pre-analytiska faktorer kan tidsgränsen (4 timmar) för analys av standardbikarbonat överskridas. Förvaring av post-analytiska serumprover medför att kompletteringsanalyser kan beställas. Begränsad dokumentation finns om avkorkade serumprovers stabilitet i rumstemperatur. Syfte: Syftet var att undersöka hur lägre fyllnadsnivåer av serum påverkar analysresultatet för joniserat kalcium, om standardbikarbonatsprover på helblod kan analyseras senare än 4 timmar och hur länge serumprover kan stå i rumstemperatur utan kork för eventuella kompletteringsanalyser. Metod: Koncentrationen av analyten joniserat kalcium i serumprover med fyllnadsnivåerna 1 mL och 2 mL jämfördes med maximalt fyllda provrör. Kylskåpsförvarade helblodsprover analyserades för standardbikarbonat efter 4-7 timmar. Avkorkade serumprover analyserades för 10 biokemiska analyter efter att ha stått i rumstemperatur 2-8 timmar. Genomsnittlig procentuell avvikelse jämfördes med en analytisk och biologisk imprecisionsgräns för att bedöma analyters stabilitet. Resultat och slutsatser: Analysresultat av joniserat kalcium i lägre fyllnadsnivåer var tillförlitliga. Stabiliteten av standardbikarbonatsproverna kunde inte bedömas och därmed kunde inte en eventuell tidsgränsändring rekommenderas. De biokemiska analyterna var stabila upp till 8 timmar i rumstemperatur.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Dawod, Salima
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Eliassi, Lana
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  En jämförelse mellan auskultatoriska och oscillometriska blodtrycksvärden i vila och efter ansträngning.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I hälso-och sjukvården är blodtrycksmätning en viktig och grundläggande metod vid korrekt diagnostik och hantering av högt blodtryck. Forskning har under flera år påvisat att olika komponenter påverkar noggrannheten av blodtrycksmätningen. Eftersom auskultatorisk och oscillometrisk blodtrycksmätning utförs på två olika sätt finns en risk att blodtrycksvärdet kan variera mellan metoderna. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om det finns någon skillnad mellan auskultatorisk och oscillometrisk blodtrycksmätning utfört i både vila och efter ansträngning. Material och metod: Studien bestod av 20 slumpmässigt utvalda studenter från Hälsohögskolan i Jönköping. Blodtrycksmätning utfördes med hjälp av auskultatorisk blodtrycksmanschett med handmanometer och stetoskop samt oscillometrisk modalitet (OMRON M7). Resultat: Statistisk signifikant skillnad observerades mellan auskultatorisk och oscillometrisk modalitet, både i vila och efter ansträngning. Skillnaden är som störst efter ansträngning för auskultatorisk och oscillometrisk mätmetod, i både systoliskt och diastoliskt blodtrycksvärde. Diskussion: I vården har användning av oscillometrisk blodtrycksmodalitet ökat och därmed finns en risk för minskad reliabilitet och validitet av blodtrycksvärdet. Slutsatser: Statistisk signifikant skillnad föreligger mellan modaliteterna, både i vila och efter ansträngning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Dimberg, Jan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Biomedicinsk plattform.
  Skarstedt, Marita
  Department of Clinical Microbiology, Ryhov County Hospital, Jönköping, Sweden.
  Löfgren, Sture
  Department of Clinical Microbiology, Ryhov County Hospital, Jönköping, Sweden.
  Zar, Niklas
  Department of Surgery, Ryhov County Hospital, Jönköping, Sweden.
  Matussek, Andreas
  Department of Laboratory Services, Ryhov County Hospital, Jönköping, Sweden.
  Protein expression and gene polymorphism of CXCL10 in patients with colorectal cancer2014Ingår i: Biomedical Reports, ISSN 2049-9442, Vol. 2, nr 3, s. 340-343Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Chemokines (chemotactic cytokines) promote leukocyte attraction to sites of inflammation and cancer. Certain chemokines promote and regulate neoplastic progression, including metastasis and angiogenesis. One such chemokine, CXCL10, was found to be expressed in colorectal cancer (CRC) tissue. To gain insight into the prognostic significance of CXCL10, we investigated whether the levels of this chemokine were altered in the colorectal tissue or plasma of CRC patients. Using Luminex technology for protein analyses, we observed a significantly higher CXCL10 protein level in cancer tissue compared to that in paired normal tissue. Moreover, significantly higher plasma levels of CXCL10 were detected in patients compared to those in control subjects and the plasma levels of CXCL10 in disseminated disease were found to be significantly higher compared to those in localized disease. The single‑nucleotide polymorphism rs8878, which has been described in exon 4 in the 3'‑untranslated region of the CXCL10 gene, was investigated using a TaqMan system. There were significant differences in genotype distribution and allelic frequencies between CRC patients and control subjects. In conclusion, altered CXCL10 protein concentrations in CRC tissues or plasma and the rs8878 genotype variant of CXCL10 may contribute to the prediction of clinical outcome.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Ehn, Felicia
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin.
  Ironberg, Axel
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin.
  Identifiering av vanA och vanB hos enterokocker i bakteriepelletfrån positiva blododlingar på Genie® II Mk2 med eazyplex® VRE basic2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En ökad utbredning av vankomycinresistenta enterokocker (VRE) har setts i Sverige sedan 2007. Bakteriemi orsakad av VRE är mycket svårbehandlad, varför snabbare tillförlitlig resistensdiagnostik är betydelsefullt för att minska dödlighet, vårdtider, vårdkostnader och belastning på sjukvårdssystemet. På mikrobiologilaboratoriet, Region Jönköpings län (RJL), tar idag identifiering av fenotypisk vankomycinresistens vid optimala förhållanden 6 timmar, räknat från att enterokocker konstaterats växa i blodet. Resistensgenerna vanA och vanB, som bland andra orsakar vankomycinresistens hos enterokocker, kan genetiskt verifieras med loop-mediated isothermal amplification men tar idag upp till ett dygn då bakteriekolonier används som analysmaterial i arbetsrutinen på molekylärbiologilaboratoriet, RJL. Syftet med studien var att utvärdera bakteriepellet som analysmaterial för genetisk identifiering av vanA och vanB, på Genie® II Mk2 med eazyplex® VRE basic, hos enterokocker från positiva blododlingar. För att utvärdera bakteriepellet som analysmaterial analyserades isolat av Enterococcus faecium (n=17) och Enterococcus faecalis (n=5) från bakteriepellets tillverkade från simulerade positiva blododlingar med eazyplex® VRE basic på Genie® II Mk2, varpå resultaten jämfördes mot isolatens faktiska närvaro/frånvaro av vanA/vanB. Samstämmigheten av de uppmätta- och de förväntade resultaten var fullständig, vilket indikerar att bakteriepellet med hög tillförlitlighet kan användas som analysmaterial till eazyplex® VRE basic för att påvisa vanA och vanB hos enterokocker i blododlingar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Identifiering av vanA och vanB hos enterokocker i bakteriepellet från positiva blododlingar på Genie® II Mk2 med eazyplex® VRE basic
 • 22.
  Ekstrand, Annie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Pop, Maria
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Placenta growth factor som biomarkör vid screening av preeklampsi: Litteraturfördjupning och verifiering av metodologi2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under år 2003-2009 utgjorde hypertensiva sjukdomar, såsom eklampsi och preeklampsi, 14,0% av värdens mödradödlighet. Preeklampsi kännetecknas vanligtvis av kliniska observationer av hypertoni och signifikant proteinuri i graviditetens andra trimester. Inom diagnostiken används en riskbedömningsprogramvara som kan beräkna vilken sannolikhetsgrad den havande kvinnan har för att utveckla preeklampsi. Förutom mätning av blodtryck och proteinuri har biomarkören placenta growth factor 1 (PlGF-1) visat ett högt prediktivt värde vid bedömningen. Studien syftade till att kartlägga och fördjupa sig i metoderna som analyserar biomarkören samt verifiera metoden för PlGF på instrumentet Brahms Kryptor compact plus. Fördjupningen baserades på granskning av vetenskapliga artiklar och resulterade i två manuella och tre automatiserade metoder. Metoden Quantikine användes i 47% av artiklarna och konstaterades som studiens golden standard. Vid jämförelse av metoderna sågs en lägre bakgrundsstörning, en högre sensitivitet samt en kortare analystid hos de automatiserade metoderna. Den laborativa verifieringen innefattade bestämning av överensstämmelse med externt laboratorium, beräkning av instrumentets provsmitta mellan höga och låga prov samt kvantifiering av inomserie- och mellanliggande precision. Verifieringen resulterade i en god överensstämmelse (r=0,953, p=0,327) med det externa laboratoriet, en konstaterad provsmitta på 0,04% samt en god precision inom leverantörens angivelser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Placenta growth factor som biomarkör vid screening av preeklampsi: Litteraturfördjupning och verifiering av metodologi
 • 23.
  Erlandsson, Gabrielle
  et al.
  Högskolan i Jönköping.
  Johansson, Karin
  Högskolan i Jönköping.
  En jämförelse mellan transthorakal och transesofageal ekokardiografi: Metod att föredra vid undersökning av Staphylococcus aureus-endokardit2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att jämföra hur väl transthorakal (TTE) och transesofageal ekokardiografi (TEE) kompletterar varandra vid diagnosticering av Staphylococcus Aureus (S. aureus) -endokardit (SAE). S. aureus är en av de ledande bakterierna inom vårdrelaterade infektioner. SAE blir vanligare, något forskare relaterar till att fler invasiva ingrepp görs. TTE är förstahandsalternativet för att besvara alternativt dementera frågeställningen och följs ofta av en TEE som bidrar till förbättrad bildkvalité och möjlighet att visualisera mindre strukturer. På Skaraborgs sjukhus i Skövde (SkaS) anses TEE-undersökningarna många gånger genomförs i onödan då få endokarditer hittas. Studien var jämförande med en kvantitativ ansats. Materialet har samlats in på kliniskt fysiologiskt laboratorium i Skövde. Det resulterade i elva deltagare. Båda könen inkluderades, patienter under 18 år exkluderades. Resultatet visade att fyra endokarditer diagnostiserades. Streptococcus Sanguinus var den bakterie som orsakade flest endokarditer medan S. aureus inte orsakade någon endokardit. Fem av elva patienter hade någon form av riskfaktor för endokardit. Fem av elva patienter blododlades positivt för S. aureus. Hygienen vid undersökningstillfällena, framförallt TEE är viktig då 80 % av vårdpersonalen kan vara bärare av S. aureus. TTE- och TEE-undersökningen kompletterar varandra. Kombinationen av undersökningarna gör resultatet tillförlitligt. TEE är därför av värde vid endokarditfrågeställning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  En jämförelse mellan transthorakal och transesofageal ekokardiografi: Metod att föredra vid undersökning av Staphylococcus aureus-endokardit
 • 24.
  Erlandsson, Kristin
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Klasson, Evelina
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Preanalytiska faktorer och dess påverkan på levermarkörerna ALAT, ASAT och bilirubin: En allmän litteraturstudie2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Preanalytiska faktorer såsom provhantering och förvaring utgör den vanligaste felkällan inom laboratoriemedicin, vilket tyder på bristande kunskap kring faktorer som påverkar provers stabilitet. ALAT, ASAT och bilirubin är markörer för utvärdering och behandling inom leverdiagnostik, varpå tillförlitliga provsvar är av stor vikt.Syfte: Att granska tidigare studier och göra en sammanställning av stabiliteten för ALAT, ASAT och bilirubin vid olika typer av förvaring innan och efter centrifugering, olika centrifuginställningar, samt i rör med olika tillsatser.Metod: En allmän litteraturstudie gjordes genom systematisk sökning och bearbetning av vetenskapliga artiklar relaterade till syftet.Resultat: Studierna om analytstabilitet hos centrifugerade prover hade en stor spridning mellan resultaten som kan förklaras av studiernas olika upplägg, främst med tanke på att de pågick under olika lång tid. Gällande jämförelse av provrör skiljde det som mest fem dagar mellan PST och Barricor-rör i en av studierna. Studierna om centrifugering visade inte på någon skillnad i stabilitet med de inställningar av centrifugalkraft och tid som användes.Slutsats: Bristen på studier med liknande studiedesign gör det svårt att dra några säkra slutsatser kring stabiliteten vid olika förvaring. Resultatet antyder att varken olika rörtillsatser, centrifuginställningar eller fördröjd centrifugering upp till 24 timmar påverkar stabiliteten för ALAT, ASAT eller bilirubin.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Esplund, Carina
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Hur påverkar valet av klarningsmedel kvalitén på det histologiska preparatet? - Histolab Clear som xylensubstitut2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Xylen är ett starkt toxiskt ämne, som trots att dess hälsofarliga egenskaper länge varit kända, fortsatt har använts som klarningsmedel i den histologiska processen. Syftet med den här studien var att undersöka om det betydligt mindre hälsofarliga lösningsmedlet, Histolab Clear, kunde substituera xylen som klarningsmedel, utan att kompromissa med kvalitén på de histologiska glas som laboratoriet lämnar ut för granskning. Två serier med samma uppsättning vävnadsbitar preparerades och dehydrerades med var sitt klarningsmedel. Klossarna granskades och bedömdes utifrån snittbarhet, färgkvalité och snittkvalité. Vid jämförelse av de två serierna visades inga betydande skillnader inom något av bedömningsområdena. Att resultatet är likvärdigt inom alla tre bedömningsområden stärker slutsatsen att Histolab Clear är ett bra alternativ som xylensubstitut. Däremot visar studien även att klossarnas snittbarhet tydligt påverkas av tjockleken på den utskurna vävnadsbiten. Tjocka vävnadsskivor ger en sämre snittbarhet vilket kan påverka snittets kvalité. För att säkra snitt av hög kvalité med välbevarad morfologi, bör det vid utskärningen inte tas vävnadsskivor som är tjockare än fyra millimeter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Estberg, Evelina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Dulic, Mirela
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Jämförelse av Fluidigm-PCR och realtids-PCR vid detektion av Rickettsia spp.: Samt undersökning av risken att drabbas av infektion efter bett av rickettsiainfekterad fästing2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fästingburna infektioner är ett ökande problem, och därmed även infektioner orsakade av Rickettsia spp. Syftet med studien var att undersöka risken att drabbas av en infektion efter bett av rickettsiainfekterad fästing. Specificitet och sensitivitet av Fluidigm-PCR jämfördes mot real time polymerase chain reaction (realtids-PCR) vid detektion av Rickettsia spp. i fästingar som bitit människor. Vidare undersöktes om det finns någon korrelation mellan fästingens blodsugningstid och serokonversion mot Rickettsia spp. 753 fästingar lämnades in av 104 deltagare i Sverige och på Åland. Fästingarna analyserades med realtids-PCR för att detektera gltA-genen som är specifik för Rickettsia spp. 3,5 % av fästingarna var positiva för Rickettsia spp. med realtids-PCR. Vid analysering med Fluidigm-PCR av samma material blev 1,3 % av proverna positiva. Beräkningar som gjordes med realtids-PCR som referens visade att Fluidigm-PCR har sämre specificitet och sensitivitet jämfört med realtids-PCR. Deltagare som serokonverterade (n=5) lämnade endast in rickettsianegativa fästingar som därför inte kunde kopplas till infektionen. Därmed kunde inga slutsatser dras om risken att drabbas av en infektion efter bett av rickettsiainfekterad fästing eller om det föreligger någon korrelation mellan fästingens blodsugningstid och serokonversion.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Folkesson, Carl
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Christensson, Ola
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Genotypning av laktostolerans (LCT-13910C>T) direkt på blod med realtids-PCR: Utvärdering av Kapa Probe Force2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hos vuxna individer förekommer två fenotyper gällande produktionen av laktas, vilka kallas laktostolerans och laktosintolerans. Vid laktosintolerans produceras otillräckliga mängder laktas vilket framkallar symptom som magsmärtor och flatulens vid intagandet av mjölkprodukter. En enbaspolymorfism (LCT-13910C>T) har kopplats till laktostolerans hos nordvästeuropéer och kan genotypas med smältkurveanalys i realtids-PCR. På Laboratoriemedicin vid Länssjukhuset Ryhov används idag en metod vid genotypning av LCT-13910C>T där extraktion av DNA från blod krävs innan analys. Anledningen till detta är att DNA-polymeraset som ingår enzymmixen LightCycler® FastStart DNA Master HybProbe endast fungerar med rent DNA-templat. Med en annan enzymmix, Kapa Probe Force, ska analys kunna göras direkt på blod. För att utvärdera enzymmixen jämfördes resultat från befintlig metod och resultat från metod med Kapa Probe Force, gällande förmågan att identifiera genotyperna LCT-13910C/C, C/T och T/T samt med avseende på imprecision. Vid jämförelse mellan metoderna samstämde resultatet i avseende på genotyp till 100 % utifrån specificerade smälttemperaturer (Tm) för respektive genotyp angivna i kitet för primer/prober. Däremot syntes lägre fluorescensnivå på smältopparna i metod med Kapa Probe Force, men påverkade inte tolkning av smältkurvorna. En lägre prov-till-prov-variation sågs även i resultatet från metod med Kapa Probe Force gentemot befintlig metod.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Frisk, Johanna
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Utvärdering av resistensbestämning med diskdiffusionstest från selektiva agarmedier för MRSA, ESBL och VRE i jämförelse med från blodagar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Multiresistenta bakterier så som meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA), bakterier som producerar extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) och vancomycinresistenta enterokocker (VRE) är ett problem sedan årtionden tillbaka och som ökar för varje år. Idag på mikrobiologen, Unilabs Skövde, isoleras bakteriestammar från selektiva medier för just MRSA, ESBL och VRE på blodagar innan resistensbestämningarna utförs. Syftet med studien var därför att undersöka möjligheten att göra diskdiffusionstest direkt från de selektiva medierna och således kunna svara ut resultaten tidigare. Utvärdering av detta gjordes genom att undersöka om storleken på antibiotikazonerna för sammanlagt 64 isolat påverkades av att bakterierna som användes vuxit på ett selektivt agarmedium i förhållande till om de vuxit på blodagar. Resultatet visade vad som ansågs vara en normal variation på maximalt ±2 mm för alla parvisa zoner utom en på 3 mm. Av alla zoner som undersöktes för MRSA, ESBL och VRE var majoriteten identiska i antal millimeter, 62 %, 89 % och 98 % respektive. Baserat på det goda resultatet ansågs materialet vara tillräckligt stort för att göra bedömningen att metoden är utförbar. Med tanke på de positiva effekterna av att göra resistensbestämningar direkt från de selektiva agarmedierna görs rekommendationen till mikrobiologen, Unilabs Skövde, att övergå till denna metod.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Gohil, Krina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Keinvall, Johanna
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Fenotypning av trombocytantigen HPA1a med flödescytometri: screening för att finna blodgivare som saknar HPA1a2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  HPA1a är ett antigen på trombocytytan som kan orsaka alloimmunisering, såsom neonatal alloimmun trombocytopeni och post-transfusion purpura, vilket kan ge svåra blödningssymptom. I fall med antikroppar mot HPA1a måste kompatibla trombocyter finnas tillgängliga. Syftet med studien var att etablera en flödescytometrisk screeningmetod för fenotypning av HPA1a antigen på trombocyter samt att finna HPA1a negativa blodgivare. Före flödescytometrisk analys poolades två till fem blodprover samman till ett prov och vid förekomst av HPA1a negativa trombocyter i poolen analyserades proverna individuellt. Fluorokrommärkta anti-humana antikroppar mot CD42a och CD61 användes för att särskilja HPA1a negativa trombocyter från HPA1a positiva. Totalt fenotypades 177 blodprover varav sju (4%) typades som HPA1a negativa. Av de sju fynden genotypades fyra vid ett externt laboratorium vilket bekräftade att de var HPA1a negativa. Flödescytometrisk screening av HPA1a är snabb, pålitlig och lämplig för storskalig screening. För att fastställa prevalensen av HPA1a negativa individer behöver mer omfattande studier utföras där en större population ingår. Att ha flera HPA1a negativa blodgivare registrerade ger möjligheten att hjälpa patienter i andra regioner.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Gonzalez Elfwing, Olivia
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Nilsson, Elin
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Utvärdering av icke-invasiva metoder för diagnostik av Helicobacter pylori-infektion: En systematisk litteraturstudie2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Helicobacter pylori-infektion är en av de ledande orsakerna till utvecklingen av maligniteter i ventrikeln. Tillämpning av pålitliga analytiska metoder är därför väsentlig för en korrekt diagnostik och behandling av infektionen. Syftet med studien var att ge en översikt av icke-invasiva metoder som tillämpas för påvisning av H. pylori och utvärdera vilken metod som är bäst lämpad, med avseende på metodens prestandaegenskaper och det kliniska tillståndet hos patienten. En systematisk litteraturöversikt utfördes, genom sökning efter vetenskapliga artiklar med inklusions- och exklusionskriterier i databaserna PubMed och CINAHL. Utvalda artiklar kvalitetsgranskades och 20 studier inkluderades i resultatet. Sammanställt hade fecesantigentester en sensitivitet och specificitet på 92,64% respektive 91,47%, antikroppstester hade 97,20% respektive 81,59%, urea utandningstester hade 91,40% respektive 91,70% och polymeraskedjereaktionen hade 75,45% respektive 98,30%. Därutöver hade kliniska tillstånd såsom atrofisk gastrit, intestinal metaplasi och gastrointestinal blödning en negativ påverkan på metodernas diagnostiska tillförlitlighet. Studien konstaterade att beträffande metodens prestanda är fecesantigentester mest lämpliga för påvisning av H. pylori- infektion. Vid allvarligare kliniska åkommor bör minst två icke-invasiva diagnostiska metoder tillämpas för att säkerställa pålitliga resultat.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Hallqvist, Saga
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Kroppspositionens påverkan på lumendiameter och flödeshastighet i arteria carotis communis och arteria carotis interna2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Duplexultraljud av arteria carotis communis (CCA) och arteria carotis interna (ICA) utförs med ultraljud kombinerat med doppler för att bedöma kärlväggar samt flöden och hastigheter. Lumendiametern i CCA (CLD) är en markör för sjukdomar som ateroskleros, hjärtinfarkt och stroke. Syftet med studien var att undersöka om kroppsposition vid duplexultraljud av CCA och ICA påverkar lumendiameter (LD) och flödeshastighet i artärerna samt om det fanns någon korrelation till ålder och längd. I resultatet inkluderades 32 deltagare, vilka undersöktes bilateralt sittande i 45o och liggandes plant. För analys av data användes paired sample T-test. En signifikant skillnad i CLD påvisades mellan liggande och sittande på både höger (P=0,001) och vänster sida (P=0,011). Ingen signifikant skillnad påvisades i LD i ICA eller i flödeshastighet. En positiv korrelation identifierades mellan ålder och skillnad i vänster CLD (r=0,385; p=0,029). Två signifikanta korrelationer till längd identifierades, en med LD i vänster ICA (r=-0,431; p=0,014) och en med flödeshastighet i höger CCA (r=0,371; p=0,037). Skillnader i artärernas uppbyggnad och struktur kan vara anledningen till att skillnad sågs mellan liggande och sittande i CCA men inte i ICA. Då resultatet visar en signifikant minskning av CLD vid sittande bör detta kunna påverka riskbedömning, diagnostisering och behandling. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Hassan, Fatima
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin.
  Ljungström, Emilia
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin.
  Utvärdering av effekter på artidentifiering vid förlängda tidsintervall mellan mikroorganism- och matrixapplicering med MALDI-TOF MS2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) är en viktig metod för artidentifiering av mikroorganismer på kliniska mikrobiologiska laboratorier. Enligt rekommendationer från Bruker Daltonics skall matrixapplicering ske relativt omedelbart efter att mikroorganismer har applicerats. Syftet med studien var att utvärdera effekter på artidentifiering vid förlängda tidsintervall mellan applicering av mikroorganismer och matrix med MALDI-TOF MS. Målet var att optimera arbetsflödet på mikrobiologilaboratoriet, laboratoriemedicin, Region Jönköping län (RJL). I studien undersöktes hur identifieringen av mikroorganismer påverkades av applicering avbakterie- och jästsvampstammar (n = 267) och α-Cyano-4-hydroxycinnaminsyra (HCCA)-matrix på en MALDI-provplatta vid varierande tidsintervall upp till tre timmar. Analys med MALDI-TOF MS genomfördes med masspektrometrarna MALDI Biotyper Sirius IVD System och Bruker MicroFlex LT. Resultaten visade att förlängda tidsintervall mellan applicering av mikroorganismer och matrix upp till tre timmar inte hade någon signifikant effekt på scorevärden vid artidentifiering, vilket innebar att tidsintervallen är acceptabla för artidentifiering med MALDI-TOF MS. Detta ger värdefull information för att optimera arbetsflödet och öka effektiviteten på mikrobiologilaboratoriet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Hermansson, Johan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Ståhl, Anton
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Skydd till trevägskran för medicinskt bruk: Stopcock protection2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har genomförts i samarbete med ALMI Företagspartner AB

  som arbetar med att främja utveckling av företag och nyföretagande. Tillsammans med Landstinget i Jönköpings län driver de projektet P.U.M.A, Produktutveckling med Medicinsk Anknytning

  Examensarbetet omfattar utveckling av ett skydd till en trevägskran.

  Skyddets syfte är att förhindra ofrivillig justering av de kranar som används vid intravenös infusion av cytostatika, då patienten behandlas i hemmet.

  Vid behandling flödar cytostatikan genom en trevägskran. Kranen monteras på patienten, som har hudkontakt med denna under hela behandlingen.

  I den teoretiska bakgrunden beskrivs metoder för produktutveckling och en rad återkommande begrepp i rapporten.

  Vid genomförandet gjordes inledningsvis en marknadsundersökning, vilken utgjorde underlag för produktkraven.

  Efter idégenerering genomfördes sållning i två faser för att sortera bort koncept som ej uppfyllde ställda krav.

  Sållningen följdes upp med tillverkning av enkla prototyper, vilka utvärderades och låg till grund för val av slutgiltigt koncept.

  Examensarbetet resulterade i ett färdigt koncept som uppfyller de krav som ställdes med avseende på funktion, säkerhet, pris och miljö. Vid eventuell massproduktion av produkten kommer ytterligare tester och finjustering av konstruktionen krävas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Håkansson, Ida
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Lundquist, Hans
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Bestämning och jämförelse av lägsta detektionsintervall för odling och qPCR vid analys av Staphylococcus aureus2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett ökande problem inom hälso- och sjukvården. På neonatalavdelningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har det förekommit inkonsekventa odlingsresultat vid misstänkt VRI orsakad av Staphylococcus aureus. Att förebygga VRI samt värna om patientsäkerheten kräver känsliga och pålitliga laboratorieanalyser. Syftet med studien var att bestämma och jämföra lägsta detektionsintervall för metoderna odling och qPCR med och utan anrikning i MAMSA-buljong, av S. aureus. Seriespädningar av S. aureus tillreddes och koncentrationer för ursprungsrören uträknades via viable count (VC). Odling på blodagar samt qPCR med och utan anrikning i MAMSA-buljong utfördes. Resultaten användes för att bestämma ett lägsta detektionsintervall. Odling gav ett lägsta detektionsintervall mellan 0,5–62 CFU/ml, och qPCR mellan 6400–140 000 CFU/ml. Anrikning med MAMSA-buljong innan qPCR-analys gav ett lägsta detektionsintervall mellan 0,6–140 CFU/ml. För detektion via odling räcker enstaka till tiotals CFU/ml i analysprovet. Vid qPCR behövs tusentals till hundratusentals CFU/ml i analysprovet, men vid qPCR med MAMSA-anrikning kan detektionsintervallet sänkas till nivåer jämförbara med odling. För att kunna applicera studiens resultat på den laborativa verksamheten krävs vidare studier med fler bakteriearter och replikat.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Högberg, Gustav
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Karlsson, Pontus
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Detektion och kvantifiering av två olika isoformer av PDIA3 i prostatacancerceller2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns ett behov av fler specifika biomarkörer kopplade till prostatacancer, vilka skulle öka behandlingsmöjligheter vid tidig diagnos. Olika isoformer av protein disulfide isomerase family A, member 3 (PDIA3) är associerade med maligna stadier av prostatacancer och kan därför potentiellt användas som biomarkörer. Syftet med studien var att detektera, kvantifiera och undersöka genuttryck av den proteinkodande isoformen PDIA3-201 och en nyupptäckt isoform av PDIA3 (PDIA3-Novel) i prostatacancerceller i varierande stadier. Uttrycket undersöktes med droplet digital Polymerase Chain Reaction (ddPCR) i normala prostataceller och i prostatacancerceller (PNT2, DU145, PC3 och LNCaP). Variation observerades mellan replikat och olika spädningar. Förhållanden av koncentrationer mellan PDIA3-Novel och PDIA3-201 skiljde sig både inom och mellan dem olika cellinjerna. Uttrycket av PDIA3-Novel var högre i PNT2 och PC3 jämfört med DU145. Uttrycket av PDIA3-Novel var högre i metastatiskt stadium av prostatacancer (LNCaP) men bristerna i studien minskar tillförlitligheten av resultatet. Resultatet från denna studie indikerar dock att PDIA3-Novel kan användas som biomarkör för prostatacancer och ge information som gynnar behandling. Fler försök i större skala behöver utföras som inkluderar patientprover och fler cellinjer.

 • 36.
  Janjic, J.
  et al.
  Biosense Webster, Johnson and Johnson Medical, Via del Mare 56, Rome, Pomezia, 00071, Italy.
  Larsson, M. K.
  Karolinska University Hospital, Eugeniavägen 3, Stockholm, SE-171 76, Sweden.
  Bjällmark, Anna
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin. Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. Biomedicinsk plattform.
  In-vitro sonothrombolysis using thick-shelled polymer microbubbles-a comparison with thin-shelled microbubbles2020Ingår i: Cardiovascular Ultrasound, E-ISSN 1476-7120, Vol. 18, nr 1, artikel-id 12Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Vascular thrombosis can be treated pharmacologically, however, serious shortcomings such as bleeding may occur. Several studies suggest that sonothrombolysis can induce lysis of the clots using ultrasound. Moreover, intravenously injected thin-shelled microbubbles (MBs) combined with ultrasound can further improve clot lysis. Thick-shelled MBs have been used for drug delivery, targeting and multimodal imaging. However, their capability to enhance sonothrombolysis is unknown. In this study, using an in-vitro set-up, the enhancement of clot lysis using ultrasound and thick-shelled MBs was investigated. Thin-shelled MBs was used for comparison. Method: The main components in the in-vitro set-up was a vessel mimicking phantom, a pressure mearing system and programmable ultrasound machine. Blood clots were injected and entrapped on a pore mesh in the vessel phantom. Four different protocols for ultrasound transmission and MB exposure (7 blood clots/protocol) were considered together with a control test were no MBs and ultrasound were used. For each protocol, ultrasound exposure of 20 min was used. The upstream pressure of the partially occluded mesh was continuously measured to assess clot burden. At the end of each protocol blood clots were removed from the phantom and the clot mass loss was computed. Results: For the thick-shelled MBs no difference in clot mass loss compared with the control tests was found. A 10% increase in the clot mass loss compared with the control tests was found when using thin-shelled MBs and low pressure/long pulses ultrasound exposure. Similarly, in terms of upstream pressure over exposure time, no differences were found when using the thick-shelled MBs, whereas thin-shelled MBs showed a 15% decrease achieved within the first 4 min of ultrasound exposure. Conclusion: No increase in clot lysis was achieved using thick-shelled MBs as demonstrated by no significant change in clot mass or upstream pressure. Although thick-shelled MBs are promising for targeting and drug delivery, they do not enhance clot lysis when considering the ultrasound sequences used in this study. On the other hand, ultrasound in combination with thin-shelled MBs can facilitate thrombolysis when applying long ultrasound pulses with low pressure.

 • 37.
  Jansson, Hanna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Jawad, Fereshteh
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Det kromogena odlingsmediet UriSelectTM4 kan inkuberas i 5 % koldioxid2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Urinvägsinfektion är en av de mest förekommande infektionerna hos människan. För att visualisera urinvägspatogener kan det kromogena mediet UriSelectTM4 användas för diagnostik. Det primära syftet med studien var att utvärdera om det är möjligt att inkubera det kromogena mediet UriSelectTM4 i 5 % koldioxid istället för aerob miljö utan att totalväxt och morfologi påverkas. Vidare utvärderades totalväxt och antal fria kolonier vid odling på en halv UriSelectTM4-agarplatta med två odlingstekniker för att undersöka om fortsatt diagnostik är möjligt. Urinprover inkuberades i aerob miljö och i 5 % koldioxid och jämfördes visuellt utifrån totalväxt, antal fria kolonier, morfologi samt färgförändring på kolonier och agarn. Resultatet visade att totalväxt och antal fria kolonier endast skiljer i liten grad mellan inkubationsmiljöerna. Däremot förekom skillnader i morfologi och färg. Vidare kunde en halv agarplatta användas vid odling och fortsatt diagnostik. Studien visar därmed att UriSelectTM4 kan inkuberas i 5 % koldioxid utan att totalväxt, fria kolonier och agarn påverkas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Jansson, Therése
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Källmyr, Nicole
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Jämförelse mellan total lungkapacitetberäknat utifrån single-breath metangasspädningrespektive kroppspletysmografi2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Total lungkapacitet (TLC) är den totala volymen gas i lungorna efter en maximal inspiration. Den kan beräknas med kroppspletysmograf utifrån tryckförändringar och Boyles lag respektive utifrån gasspädning med metan alternativt helium som spädningsgas. Vanligen används kroppspletysmografi och för att kunna använda metangasspädning som substitut är överensstämmelsen mellan metoderna av intresse.

  Studiens syfte var att jämföra TLC från single-breath metangasspädning med TLC från kroppspletysmografi. Data gällande patienter som genomgått båda undersökningarna vid samma tillfälle enligt standardförfarande samlades in. Studien var en retrospektiv tvärsnittsstudie och populationen á 48 patienter innehöll lika många män som kvinnor, åldrar från 10 till 87 år samt med och utan angivna respiratoriska sjukdomar.

  TLC från kroppspletysmografin sträckte sig från 2,6 till 8,4 liter och TLC från metangasspädningen sträckte sig från 2,5 till 7,7 liter. TLC från gasspädningen var i genomsnitt 0,59 liter mindre än TLC från kroppspletysmografin. Metangasspädningen underskattade TLC med 11,3%. Skillnaden mellan kroppspletysmografins TLC och metangasspädningens TLC var signifikant vilket fastställdes med t-test för parvisa observationer.

  På grund av studiepopulationens natur finns behov av ytterligare studier med större populationer. TLC från metangasspädningen uppgick till 88,7% av TLC från kroppspletysmografin och gasspädning kan inte utan ökad risk för underskattning av TLC användas som substitut för kroppspletysmografi.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Johansson, Karin
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Optimering av enzym-baserad immunohistokemisk metod i jämförelse mot immunofluorescens med fryssnittade hudbiopsier2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med hjälp av immunohistokemi kan antigen och antikroppar som är bundna till vävnaden detekteras. Autoimmuna hudsjukdomar är exempel på sjukdomar som diagnosticeras med immunohistokemi. På Falu lasarett användes immunofluorescens för diagnostik av autoimmuna hudsjukdomar. Syftet med denna studie var att optimera enzym-baserad immunohistokemi för epitoperna IgA, IgG, IgM och C3 och jämföra med immunofluorescens vad gäller specificitet, signalstyrka och upplösning. Vävnader som analyserades var tonsill, lever, tarmslemhinna och hudbiopsier. Fixering gjordes i 4% formaldehyd av vävnaderna som infärgades med ultraView DAB och ultraView DAB med FITC. Vävnad som infärgades med DIF med FITC sköljdes enbart i Reaction Buffer. Vävnaderna färgades enligt protokollen ultraView DAB, ultraView DAB med FITC och DIF med FITC. En manuell infärgning med aktiverat DAB utfördes. Resultatet visade bakgrundsinfärgning för samtliga infärgningar. DIF med FITC var tydligare infärgad och lättare att skilja mellan specifik och ospecifik infärgning. Det är svårt att optimera enzym-baserad IHC och epitopen IgA hade generellt starkare infärgning jämfört med epitopen IgM. För att erhålla tillförlitliga resultat krävs det att flera vävnadsprover analyseras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Optimering av enzym-baserad immunohistokemisk metod
 • 40.
  Johansson, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Isaksson, Malin
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Prevalens av Trichomonas vaginalis i STI-prover från Västra Götalands län med Aptima™ TV Assay på Panther™ System: Samt utvärdering av Aptima™ TV Assay på Panther™ System med jämförelse mot Xpert® TV Kit på GeneXpert®2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Prevalence of Trichomonas vaginalis in STI-samples from Västra Götaland county with Aptima™ TV Assay on Panther™ System

  Also, evaluation of Aptima™ TV Assay on Panther™ System with comparison with Xpert® TV Kit on GeneXpert®

  Trichomonas vaginalis is a parasite that is spread by sexual contact, it is also the biggest sexually transmitted infection in both the United States and Europe. The prevalence in Sweden today is unknown as no national basic data exist. The routine procedure of identification is Wet-Smear although nucleic acid amplification enable a higher level of specificity and sensitivity. Panther™ System and GeneXpert® are two systems using RNA respectively DNA for analysis. The objective of the study was primarily to investigate the prevalence of Trichomonas vaginalis in STI-samples from Västra Götaland county with Aptima™ TV Assay on Panther™ System and secondarily to evaluate Aptima™ TV Assay with comparison to Xpert® TV Kit on GeneXpert®. The evaluation and prevalence study took place at Clinical Microbiology, Unilabs AB, Skaraborgs Hospital Skövde during the period of April-May 2017. The results of the evaluation indicate that Aptima™ TV Assay is specific for Trichomonas vaginalis and that the sensitivity falls within the detection limits for the kit. Therefore, the kit is suitable for use in the prevalence study. The prevalence study displayed a positive outcome on two out of 606 analyzed patient samples, corresponding to 0.3%. The conclusion is that the prevalence is enough for further studies.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Johansson, Robin
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Werbelow, Carl
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Skillnad i mätsäkerhet av vänster förmaksvolym mellan tvådimensionell och tredimensionell ekokardiografi jämfört med magnetresonans tomografi: En litteraturstudie2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ekokardiologiska undersökningar erbjuder en lätt, snabb och icke-invasiv metod för diagnostik av vänster förmaksvolym (LAV). I dagsläget är hjärt-magnetresonanstomografi (CMR) referensmetod för mätningen. Dock är CMR både tid- och kostnadskrävande, vilket leder till att tvådimensionell ekokardiografi (2DE) istället används. Den relativt nya metoden tredimensionell ekokardiografi (3DE) erbjuder en intressant valmöjlighet vid bedömning av förmaksvolym. Det är studiens syfte att ställa 2DE mot 3DE, gällande modaliteternas korrelation av vänster förmaksvolym, med CMR som referensmetod. Studien undersöker även förhållandet för modaliteternas intra- och inter-bedömar variation. Studien har använt databaserna Pubmed och Medline där systematiska litteratursökningar genomförts under april månad år 2020. Flera inklusions och exklusions kriterier har använts, studien har endast använt artiklar publicerade från 2010 och framåt. 3DE uppvisar en högre korrelation mot CMR vid volymbestämning av LAV. Resultatet visade även att 3DE har en lägre variation mellan både intra- och inter-bedömare än 2DE. 3DE har både en starkare korrelation mot CMR och en lägre bedömarvariation än 2DE, dock lider denna modalitet av begränsningar i dagsläget. Begränsningarna är: tid, personalens erfarenhet, brist på referensvärden samt kostnad för klinikerna. Författarna rekommenderar användning av 3DE för säkrare bedömning av LAV. Fortsatt kunskap som ger adekvata referensvärden och standardiserade mjukvarusystem behövs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Jonsson, Alexander
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Said, Mena
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Metodutveckling av en vätskebaserad cytologisk metod vid preparering av exsudat: En jämförelse med konventionell cytologi2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Två huvudsakliga metodprinciper används inom cytologi för diagnostisering av cellförändringar, nämligen konventionell och vätskebaserad metod. De kan båda appliceras på såväl gynekologiska som icke-gynekologiska prover, där den senare bland annat omfattar olika sorters exsudat. Syftet med den här studien var att utveckla metoden för den vätskebaserade metoden så att etanolfixerade exsudat kunde prepareras och även påvisa bättre resultat än då de preparerats med konventionell metod. För att göra detta har 61 unika prover kategoriserade som exsudat preparerats totalt, varav 61 med konventionell metod, 54 med vätskebaserad metod och 22 med vätskebaserad metod med tillsats av ättiksyra. De färdiga glasen bedömdes sedan i mikroskop och gavs scorevärden utifrån fyra parametrar: mängden celler exklusive inflammatoriska celler; bedömbarheten av cellmorfologin; mängden inflammatorisk komponent samt mängden bakgrundsmaterial. Resultaten visade ingen förbättring mellan de glas som preparerats med konventionell eller vätskebaserad metod. Däremot visade resultaten för de ättiksyrabehandlade proverna på förbättrade scorevärden jämfört med de andra metoderna.

  Som slutsats drogs att vätskebaserad metod med tillsats av ättiksyra uppnår syftet eftersom det reducerar mängden bakgrundsmaterial, förekomst av ring på objektglasen samt vidhåller en god cellmorfologi, vilket gör proverna lättare att diagnostisera för cytodiagnostikerna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Karlsson, Christina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Fredriksson, Liza
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Prevalensen av HPA1a-negativa blodgivare i Jönköpings- och Östergötlands län med flödescytometrisk fenotypning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Humana trombocytantigen (Human Platelet Antigens, HPA) är genetiska polymorfismer som uttrycks på trombocyters membranglykoproteiner. Om icke-kompatibla trombocytantigen införs i blodcirkulationen kan alloimmunisering uppstå där antikroppar produceras mot främmande antigen, det kan därför vara av betydelse att registrera blodgivares antigen. Studiens syfte var att utvärdera prevalensen av HPA1a-negativa blodgivare i Jönköpings- och Östergötlands län med hjälp av flödescytometrisk fenotypning. Studien inkluderade totalt 300 blodgivare, varav 150 från Jönköpings län och 150 från Östergötlands län. Fluorokrommärkta antikroppar riktade mot CD42a och CD61 användes för att detektera HPA1a-negativitet med flödescytometrisk metod. I Jönköpings län detekterades fyra (2,7 %) HPA1a-negativa blodgivare och i Östergötlands län detekterades sex (4,0 %) HPA1a-negativa blodgivare. Statistisk analys visade ingen signifikant skillnad mellan antal HPA1a-negativa blodgivare i de undersökta länen. Länens prevalens av HPA1a-negativitet motsvarade den genomsnittliga prevalensen i Sverige och nya HPA1a-negativa blodgivare har registrerats vilket är en viktig tillgång då patienter är i behov av trombocytkoncentrat. Då studien begränsades av dess ringa storlek samt att kvinnor exkluderats bör vidare studier med större populationer och fler län i Sverige utföras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Karlsson, Samuel
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Palma Jansson, Nelly
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Jämförelse av kommersiella och InHouse kontroller för realtids-PCR vid diagnostik av Herpes simplexvirus 1 och 22018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Herpes simplexvirus 1 och 2 orsakar godartade sjukdomar, men kan även orsaka mortalitet. Diagnostik av herpes simplexvirus 1 och 2 utförs numera framför allt med realtids- Polymerase chain reaction (PCR). I metoden amplifieras specifika deoxiribonukleinsyra(DNA)-sekvenser till miljontals kopior vilka sedan detekteras med fluorescein. I realtids-PCR sätts positiva och negativa kontroller. De positiva kontrollerna kan vara InHouse eller kommersiella. Tolkningen av resultatet inkluderar inspektion av kontrollerna. DNA utsätts för nedbrytningsprocesser av olika slag, och kan förvaras på olika sätt för att upprätthålla stabilitet. Syftet med studien var att jämföra laboratoriets InHouse-kontroller med två kommersiella kontroller, för att utvärdera vilken av dessa som var mest stabila över tid. Utvärderingen utfördes genom att analysera tre kontroller med realtids-PCR, efter att de hade förvarats i -20° C, i 5° C och i 20° C, och var spädda i TE-buffert eller i PCR-vatten. De kommersiella och InHouse-kontrollerna visade sig vara jämbördiga. Vidare studier som görs under längre tid, i större omfattning och där koncentrationerna är samma för varje kontroll, föreslås.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Kindbom, Viktor
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Othman, Wasim
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Direkta kvantifieringsmetoder av etylenglykol i patientprov: En litteraturstudie2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Etylenglykol (EG) är ett toxiskt ämne som kan orsaka livsfarliga komplikationer. Syftet med studien var att genom systematiska litteratursökningar göra en sammanställning och en jämförelse av metoder som används för direkt kvantifiering av EG i patientprov. Studien utfördes med en systematisk litteraturstudiemetod, genom litteratursökning i två databaser: PubMed och MEDLINE. Datasökningens resultat var 12 vetenskapliga artiklar som validerade fyra direkta kvantifieringsmetoder. De kvantifieringsmetoderna av EG delades upp i fyra grupper: enzymatiska, gaskromatografi med flammajoniserings detektor (GC-FID), gaskromatografi masspektrometri (GC-MS) och vätskekromatografi-tandem-masspektrometri (LC–MS-MS). De fyra metoderna jämfördes för att bestämma vilken metod som har bäst sensitivitet och specificitet. Däremot kunde denna jämförelse inte utföras i GC-MS och LC–MS-MS på grund av avsaknad data för vissa sensitivitet och specificitet parametrar och därav så jämfördes endast enzymatisk metoder och GC-FID mot varandra. Slutsatsen av jämförelsen mellan GC-FID och enzymatiska metoder har antytt på att den termiska desorption-gaskromatografi med flammajoniserings detektor (TDC-GC-FID), som var en ny utveckling av GC-FID, var den bästa metoden utifrån dens sensitivitet och specificitet. Det behövs dock utföras studier där alla fyra metoder testas för samma parametrar för att bestämma den absoluta bästa metoden för direkt kvantifiering av EG.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Kristiansen, E.
  et al.
  Department of Pediatrics, Region Kalmar County, Kalmar, Sweden.
  Wanby, P.
  Department of Medicine and Optometry, Linnaeus University, Kalmar, Sweden.
  Åkesson, Karin
  Futurum – Academy for Health and Care, Jönköping, Sweden.
  Blomstrand, Peter
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin. Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. Biomedicinsk plattform. Department of Clinical Physiology, Region Jönköping County, Jönköping, Sweden.
  Brudin, L.
  Department of Clinical Physiology, Region Kalmar County, Kalmar, Sweden.
  Thegerström, J.
  Department of Pediatrics, The Queen Silvia Children's Hospital, Sahlgrenska University Hospital, Region Västra Götaland County, Gothenburg, Sweden.
  Assessing heart rate variability in type 1 diabetes mellitus—Psychosocial stress a possible confounder2020Ingår i: Annals of Noninvasive Electrocardiology, ISSN 1082-720X, E-ISSN 1542-474X, Vol. 5, nr 25, artikel-id e12760Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Autonomic neuropathy (AN) commonly arises as a long-term complication in diabetes mellitus and can be diagnosed from heart rate variability (HRV), calculated from electrocardiogram recordings. Psychosocial stress also affects HRV and could be one of several confounders for cardiac AN. The present work investigated the impact of psychosocial stress on HRV in individuals with type 1 diabetes mellitus (T1DM) and assessed the use of salivary cortisol as a biomarker for psychosocial stress in this context.

  Methods: A total of 167 individuals 6–60 years old (113 with T1DM and 54 healthy controls) underwent 24-hr ECG recordings with HRV analysis. Salivary cortisol was sampled thrice during the registration day. Perceived psychosocial stress along with other factors of possible importance for the interpretation of HRV was documented in a diary.

  Results: Heart rate variability (high-frequency power during sleep) was reduced (p <.05) with older age, longer diabetes duration, higher mean glucose levels, physical inactivity, and perceived psychosocial stress. Salivary cortisol levels in the evening were increased (p <.05) in women in ovulation phase, in individuals with preceding hypoglycemia or with hyperglycemia. The amplitude of salivary cortisol was reduced (p <.05) with the presence of perceived psychosocial stress, but only in adult healthy controls, not in individuals with diabetes.

  Conclusion: Psychosocial stress might be a confounder for reduced HRV when diagnosing cardiac AN in T1DM. Salivary cortisol is, however, not a useful biomarker for psychosocial stress in diabetes since the physiological stress of both hypoglycemia and hyperglycemia seems to overrule the effect of psychosocial stress on cortisol. 

 • 47.
  Kumbaric, Sana
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Odobasic, Lejla
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Verifiering av EliA-metoden för analys av reumatoid faktor IgM och anti-CCP IgG2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Reumatoid artrit (RA) är den vanligaste autoimmuna sjukdomen och prevalensen är 0.5-1.0% av populationen i industriella länder. Diagnos av RA sker bland annat genom analys av markörerna reumatoid faktor (RF) samt antikroppar mot cykliskt citrullinerad peptid (anti-CCP). Nefelometrisk metod samt CMIA har båda varit huvudmetoder för markörerna RF och anti-CCP respektive vid utredning av RA på Laboratoriemedicin på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Införskaffning av instrumentet Phadia 250 har gjort det möjligt att sammanställa analyserna för markörerna på samma enhet. Syftet med studien var att verifiera EliA-metoden för anti-CCP samt RF på instrumentet Phadia 250 för att kunna ersätta nuvarande analysmetoder för de båda RA-markörerna. Bestämning av cut-off, mellanliggande precision, inomserieprecision samt överensstämmelse med tidigare metod utfördes. Totalt 115 prover (70 blodgivare, 30 patientprover och 15 konsekutiva prover) användes. En korrelation utfördes för CMIA respektive nefelometriska metoden med EliA-metoden samt en kategoriöverensstämmelse för nefelometrisk metod, CMIA och EliA-metoden. God korrelation erhölls för anti-CCP mellan CMIA och EliA-metoden (r=0.953, p=0.001) samt för RF mellan nefelometriska metoden och EliA-metoden (r=0.835, p=0.048). Analys av samtliga markörer bör inkluderas som screening för RA för att upptäcka sjukdomen. Metoden EliA tillät analys av båda markörer och verifieringen möjliggjorde övergången till EliA-metoden för Laboratoriemedicin i Jönköping.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Kurt, Nour
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Sohlé, Jonna
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Jämförelse mellan Grocotts manuella och automatiserade färgningsmetod2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Grocott metoden är den känsligaste metoden för infärgning av svampstrukturer i histologisk vävnad i jämförelse med till exempel Periodic Acid-Schiff (PAS). Handhavandet av det cancerogena oxidationsmedlet kromsyra samt tidsaspekten för Grocott är signifikanta problem. Syftet med studien var att undersöka om den automatiserade färgningsmetoden för Grocott ger likvärdiga resultat som vid den manuella färgningsmetoden. Tolv preparat färgades med både den manuella och den automatiserade metoden för Grocott. Den automatiserade färgningsmetoden använder ett färdigt kit med alla ingående lösningar. Visuell bedömning av preparaten utfördes med hjälp av legitimerade biomedicinska analytiker samt en patolog. Svampstrukturer i åtta av ela preparat samt kontroll bedömdes vara tydligare infärgade med den automatiserade metoden i färhållande till den manuella. Svampstrukturer i endast ett preparat bedömdes vara tydligare infärgade med den manuella metoden. Resterande två preparat visade inga svampstrukturer. Resultaten tyder på att den automatiserade färgningsmetoden för Grocott ger likvärdiga, alternativt tydligare infrägning av svampstrukturer i jämförelse med den manuella metoden. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Lindgren, Pernilla
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Söderblom, Evelina
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Fixering av blåssköljvätska för urincytologi: En jämförelse av ThinPrep® CytoLyt solution med fixeringslösning innehållande ättiksyra2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Urinblåsecancer är den sjunde vanligaste cancerformen i Sverige där blåssköljvätska utgör det huvudsakliga provmaterialet vid utredning. ThinPrep® är en vanligt förkommande metod som används inom vätskebaserad cytologi vid analys av blåssköljvätska. Fixering av provmaterialet kan försvåra diagnostiken på grund av förändrad morfologi samt artefakter.  Studiens syfte var att jämföra erhållet preparatinnehåll från blåssköljvätskor som fixerats med fixeringslösning innehållande ättiksyra med CytoLyt® solution. Studien ämnade även jämföra ThinPrep® filtren ”Non-GYN” och ”UroCyte”.  Studien inkluderade 90 patientprover av blåssköljvätska som fixerades med tillsats av ättiksyra samt CytoLyt®, varvid filtren ”Non-GYN” samt ”UroCyte” användes. Preparaten bedömdes av cytodiagnostiker samt cytopatolog utifrån kriterierna: bakgrundsmaterial, cellmängd samt färgbarhet. Resultatet visade att CytoLyt® i kombination med filtret ”Non-GYN” gav ett mer representativt preparat samt lämnade en god bakgrundsbild. Användandet av CytoLyt® resulterade i fler diagnostiska fördelar jämfört med fixering av ättiksyra, vilket även gynnar patienter. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Lindor, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Biomedicinsk plattform.
  Pettersson, Evelina
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Biomedicinsk plattform.
  The prevalence of hypertension in young medical students in Vietnam2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
12 1 - 50 av 77
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf