Endre søk
Begrens søket
1234 1 - 50 of 155
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdiqadir Salad, Amal
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. Ortopedteknisk plattform.
  Pedersen, Ida Marie Palmgren
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. Ortopedteknisk plattform.
  Exploring Transtibial Prosthesis User’s Satisfaction and Experiences regarding the Appearance of their Cosmesis: A Qualitative Study2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Cosmesis has been found to have an impact on prosthesis users' body image. Therefore the satisfaction of the cosmesis plays an essential role in a prosthesis user perception of themselves. Most cosmeses on the market are natural-looking, although more futuristic options are coming to the market. Most of the previous evidence has been conducted using quantitative methods. There is a lack of research investigating the experiences of cosmesis in transtibial prosthesis users through qualitative methods. This is expected to elucidate potentially undiscovered areas and factors surrounding patient satisfaction. 

  Purpose: The aim of this thesis is to explore transtibial prosthesis user's satisfaction with the appearance of their cosmesis and gain a deeper understanding of their experiences regarding cosmeses. 

  Methods: The method in this thesis is a qualitative phenomenology approach with an interpretivist view. The experiences of 5 male transtibial users regarding their cosmesis and satisfaction towards it were explored. This was done by having in-depth semi-structured interviews that were analyzed with thematic analysis. 

  Results: The results five main themes arrived: Satisfaction, Natural-looking cosmesis, Function, Difficulties with the material, and Awareness. The results of these themes showed that the participants have different experiences regarding cosmesis. 

  Conclusion: This thesis found a variation regarding satisfaction of the appearance among unilateral transtibial prosthesis users. Similarities in satisfaction and experience were found in the respective age groups of the participants. However, due to saturation not being fully reached, there should be further investigations. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Alexanderson, Kristina
  et al.
  Karolinska Institutet, Sektionen för försäkringsmedicin.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  von Knorring, Mia
  Karolinska Institutet, Sektionen för försäkringsmedicin.
  Paul, Ann-Sofi
  Karolinska Institutet, Sektionen för försäkringsmedicin.
  Ledning och styrning av hälso- och sjukvårdens arbete med patienters sjukskrivning: Resultat från 2013 och jämförelse med 20072013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Hälso- och sjukvården är en av flera aktörer som är involverade i patienters sjukskrivning. År 2006 infördes den så kallade sjukskrivningsmiljarden för att stimulera landstingen i att förbättra kvaliteten i sjukskrivningshanteringen och att ge den ökad prioritet. Olika områden har betonats i sjukskrivningsmiljarderna, såsom kompetens, samverkan och jämställd sjukskrivning – samtliga har haft ett starkt fokus på att utveckla ledning och styrning av sjukskrivningsfrågan. 

  Syftet med den här studien var att få ökad kunskap om hur chefer på olika nivåer inom hälso- och sjukvården leder och styr arbetet med patienters sjukskrivning och om detta förändrats sedan 2007, då en motsvarande studie gjordes. 

  Metod: Kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys har genomförts av semistrukturerade intervjuer med 72 chefer på tre nivåer inom hälso- och sjukvården; landstings- och regiondirektörer (nivå 1), chefer direkt underställda dessa och med övergripande ansvar för sjukhusvård respektive primärvård (nivå 2), samt strategiskt valda verksamhetschefer inom primärvård och sjukhusvård (nivå 3). Resultaten har jämförts med dem från 2007. 

  Resultat: Cheferna på samtliga tre nivåer såg nu ledning och styrning av sjukskrivningshantering som ett ansvar för cheferna i linjeorganisationen, vilket var en stor skillnad mot 2007. Det var stora variationer i hur ansvaret utövas, men analysen pekar på att frågan i högre utsträckning nu ägs och hanteras av cheferna, ofta med stöd av resurser utanför linjen. Frågan fanns också på agendan i högre utsträckning än tidigare på samtliga chefsnivåer – särskilt stor var förändringen på verksamhetsnivå. Många chefer beskrev att de nu leder och styr sjukskrivningsområdet på samma sätt som andra områden och att sjukskrivningsfrågan är införlivad med verksamhetens ordinarie ledningssystem. Chefernas kompetens i att leda och styra sjukskrivningsfrågan bedöms ha ökat sedan 2007. 

  Samverkan med Försäkringskassan har utvecklats. Etablerade former för samverkan finns på flera strukturella nivåer, och omfattar främst kompetensutveckling och hantering av specifika patientärenden och ibland projekt. Samverkan beskrevs generellt som positiv och ansågs ha lett till ökad förståelse för varandras uppdrag och roller. Samverkan med Arbetsförmedlingen och kommuner nämndes ibland; däremot nämndes samverkan med arbetsgivare eller företagshälsovård ytterst sällan. 

  Intern samverkan mellan kliniska verksamheter i sjukskrivningshanteringen har utvecklats men behöver förbättras ytterligare. I många verksamheter ingår flerprofessionellt samarbete i det patientnära arbetet med sjukskrivningar, som en del av överenskomna rutiner. Chefer beskriver att intern och extern samverkan underlättas av koordinatorer som organiserar och stöttar hanteringen av sjukskrivning och rehabilitering. 

  Kompetens och kompetensutveckling inom försäkringsmedicin framstod nu som ett relativt prioriterat område för cheferna, på samtliga nivåer och i betydligt högre utsträckning än 2007. Utbildningsinsatser har gjorts i samtliga landsting, dels som begränsad fortbildning,främst för läkare, dels som utbildning av expertresurser. Man lyfte behovet av kontinuerlig kompetensutveckling. Utbildningsinsatser uppfattas som nödvändiga men tidskrävande och att det är en utmaning att leda och styra detta då frågan sällan har hög prioritet bland läkare.

  Jämfört med 2007 har en tydlig förändring skett vad avser chefernas förhållningssätt till sjukskrivningsfrågan som blivit mer positiv. Sjukskrivning beskrevs nu som en del av vård och behandling. 

  Jämställd sjukskrivning är ett prioriterat område i sjukskrivningsmiljarden och finns nu på agendan i högre grad än 2007; få har dock vidtagit konkreta åtgärder. Ibland nämndes planer på åtgärder, och många hade tagit fram - eller planerade att ta fram - könsuppdelad sjukskrivningsstatistik. Området upplevdes som svårt och komplicerat att leda och styra, bland annat på grund av bristande kunskap inom området. 

  År 2007 framkom att kvalitetssäkring av arbetet med sjukskrivningar i princip inte förekom. Här har en utveckling skett. Uttalanden om kvalitet i och kvalitetssäkring av arbetet med sjukskrivningar handlade framför allt om uppföljning. Uppföljning begränsades i flera uttalanden till mätning av villkor som anges i sjukskrivningsmiljarden, så som andel läkarintyg som godkänts av Försäkringskassan. Mer sällan inbegrep uppföljning förbättringsarbete baserat på återkoppling eller analys av sjukskrivningsprocessen eller andra kvalitetsindikatorer. 

  Chefens ansvar för att skapa goda administrativa förutsättningar för arbetet med sjukskrivningar framhölls nu på samtliga tre nivåer; detta diskuterades endast i begränsad omfattning 2007. Administrativa förutsättningar som nämndes var riktlinjer och rutiner, tid för såväl patientarbete som för kompetensutveckling, tillgång till kompetensstöd från experter, lättillgänglig och korrekt information samt olika ”verktyg”. Resultatet pekar på att man i hög grad har infört rutiner för olika aspekter av sjukskrivningsarbetet, men det fanns fortsatt behov av effektivisering och kvalitetsförbättring, inte minst vad gäller IT- stöd. 

  Sjukskrivningsmiljarden bedöms ha haft mycket stor betydelse för att fokus har satts på sjukskrivningsfrågorna i landstingen. Många ansåg att sjukskrivningsmiljarden behövs ytterligare några år, även om det framkom en ambivalens till denna form av statlig styrning. Kortsiktigheten i överenskommelserna, att de kommer sent och att det nu finns fler miljardsatsningar ansågs göra verksamheten svårare att styra. 

  Slutsatser: Ledning och styrning av sjukskrivningshantering har i större utsträckning blivit en del av den ordinarie verksamheten inom sjukvården, och chefens roll i relation till sjukskrivningshanteringen har blivit tydligare jämfört med 2007. Sjukskrivningsmiljarden tycks ha haft en stor betydelse för att sätta sjukskrivningsfrågan på agendan på samtliga nivåer i hälso- och sjukvården. Sjukskrivning ses nu i stor utsträckning som en del av vård och behandling som skall ledas och styras på motsvarande sätt som annan verksamhet, till exempel vad gäller riktlinjer, rutiner och kvalitetssäkring. Sjukskrivningsfrågan är dock en fråga bland många andra, och det finns behov av särskilt stöd till linjen i att hantera den. Vi fann en stor förändring i chefernas syn på det egna ansvaret i sjukskrivningsfrågan, särskilt på verksamhetschefsnivå. Hälso- och sjukvården har med andra ord kommit en bra bit på väg i sjukskrivningsfrågan. 

  Mycket återstår dock att göra för att säkra ledningssystem, rutiner, och tillräckliga administrativa förutsättningar för ett optimalt arbete med hantering av patienters sjukskrivning. Särskilt gäller detta kvalitetssäkring, jämställd sjukskrivning, administrativa förutsättningar och den interna samverkan mellan olika kliniker.

 • 3.
  Alfredsson, Anette
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.
  Samma arbete, med mer samarbete: En fallstudie om hur Kundcentrerad planering kan tillämpas i syfte att öka patientdelaktighet inom kommunal hemsjukvård2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Masteruppsats_Alfredsson_2014
 • 4.
  Andersen, Jesper Beyer Fuglevig
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. Ortopedteknisk plattform.
  Jensen, Jacob Bjerregaard Feveile
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. Ortopedteknisk plattform.
  Opnår protesebrugeren en bedre komfortmulighed gennem dagen med henblik på trykfordeling og volumenkontrol ved at anvende en volumenjusterbar crusprotese med RevoFit2 frem for et traditionelt hylster?: Et casestudie med test af reliabilitet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [da]

  Baggrund: Protesebrugere har ofte problemer med optimal pasform og oplever forandringer i volumen. Et RevoFit2 laminationskit gør det muligt for bandagisten at anvende målrettede kompressionslåger, der gør det muligt for brugeren at øge eller mindske tryk uden at have behov for at fjerne tøj

  Formål: Formålet med studiet var at undersøge, om en volumenjusterbar protese med RevoFit2 kan give brugeren en bedre komfort gennem dagen med henblik på trykfordeling og volumenændring sammenlignet med en traditionel lamineret protese.

  Metode: Trykket mellem underbenet og protesen samt volumen af underbenet blev målt på en person diagnostiseret med longitudinel dysmeli. Statiske og dynamiske tests, samt volumen af underbenet blev undersøgt over 4 dage. Alle fordelt over morgen, middag og eftermiddag.

  Resultat: Signifikant mindskning af trykket fremkom ved brugen af RevoFit2-protesen, sammenlignet med den laminerede traditionelle protese. Trykforandringen i løbet af dagen var også signifikant faldende på RevoFit2-protesen i modsætning til den traditionelle, som var signifikant øgende. Der blev ikke fundet nogen signifikans ved volumenforandringerne i løbet af dagen.

  Konklusion: RevoFit2 er en brugbar og let håndtérbar metode til at opnå komfort for brugeren. Ved hjælp af RevoFit kan trykket på knogleprominenserne mindskes.

 • 5.
  Andersson, Sofia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Egger, Amanda
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Kartläggning av sjukfrånvaro på en distributionscentral2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this study is to identify patterns in the absence due to illness at a distribution center with higher absence due to illness compared to other companies in the same industry, and to investigate how managers work with routines for absence due to illness. To achieve the purpose, it has been divided into two research questions:

  1. Which patterns in absence due to illness can be found at a distribution center with higher sick leave compared to other companies in the same industry?

  2. How do managers work with routines regarding the absence due to illness at a distribution center with higher sick leave compared to other companies in the same industry?

  Method – Theories about sick leave, work environment, psychosocial health, motivation, organization and leadership were collected to fulfil the purpose of the study. A case study was carried out to collect empirical data on the basis of interviews and document studies which then were compared with the theory for further analysis.

  Findings – The study identifies patterns that were found after mapping the statistics of the absence due to illness on the case company. The result shows that women have higher absence due to illness than men, mostly younger women and older men. Permanent and temporary employees have more absence due to illness than workers on deputy posts and that employees who have worked one to three years have more absence due to illness than other groups. The mapping also shows that employees have the highest sick leave in the fall, on Mondays and only one day is most prevalent. There are clear routines regarding sick leave and rehabilitation at the case company. Improvements can be made with the documentation in the web-portal for sick leave, how the first day reporting sick should be done, and that a comprehensive action plan could be designed for managers to use. The study shows that the managers who are committed and have a higher focus on creating a good group dynamic through activities generally have lower absence due to illness. By creating a satisfying work environment where employees have the opportunity to participate, influence, take responsibility, develop and be seen and heard can therefore improve productivity, motivation and workplace health.

  Implications – A mapping of absence due to illness can improve the same work on other companies and create a greater understanding of why some groups have higher absence due to illness in the workplace than others. This case study also shows that the work environment, motivation and leadership are essential to encourage health in the workplace which can be applied on companies in several sectors.

  Limitations – Deviation may have occurred as a large amount of data during the study was processed. To do a mapping is considered generalizable but the result may differ between companies, therefore is the study not applicable in all contexts. The authors consider however that the study could be applied in general to other businesses as work environment and absence due to illness is an issue in all industries. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Annear, Michael
  et al.
  Faculty of Sport Sciences, Waseda University, Nishitokyo, Tokyo, Japan.
  Fristedt, Sofi
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Institutet för gerontologi. Jönköping University, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  Laddawong, Teerapat
  Graduate School of Sport Sciences, Waseda University, Nishitokyo, Tokyo, Japan.
  Walkability in Japan’s aging neighborhoods: A comparative audit analysis of pedestrian journeys in urban Tokyo2024Inngår i: Journal of Transport & Health, ISSN 2214-1405, E-ISSN 2214-1413, Vol. 35, artikkel-id 101755Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Tokyo is the most aged mega-city in the world, yet it has been subjected to few micro-scale evaluations of walkability in its super-aged neighborhoods. Systematic walking audits were conducted in two aging cities within western aspect of Tokyo to assess street-level walkability from older-adult housing to local destinations. A multi-method approach included administration of the Microscale Analysis of Pedestrian Streetscapes (MAPS-mini) tool augmented with GIS analyses and photography across 10 super-aged neighborhoods (40 walking routes and 102 street segments) in the cities of Musashino and Mitaka. Musashino city had measurably better conditions for walking than the adjacent municipality of Mitaka with evidence of significant intra- and inter-city environmental variations. Prevailing barriers across both cities included poor access to parks and public transit, limited seating and shelter, inconsistent pedestrian infrastructure, narrow roadways, and few traffic calming measures. Signs of neighborhood disorder were conspicuously absent suggesting that sociocultural influences may enhance walkability in the context of sparse infrastructural support. These findings have implications for age-friendly remediation of pedestrian conditions in aging mega cities.

 • 7.
  ARANITI, AIKATERINI
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Perceptions and Experiences of Social Participation in Physical Activties Among Youths with Physical Disabilities in Greece.: A qualitative Empirical Study2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  How youths’ with physical disabilities experience social participation in physical activities is a subject that has not been extensively researched in Greece. Asking youths can give a deeper insight of their perceptions related to their social participation and how their contexts contribute to that. The family Participation Related Construct (fPRC) framework was used under the umbrella of the Systems Theory to guide the whole procedure of this study. A qualitative approach was conducted by five in-depth interviews with Greek youths (mean age 23) with physical disabilities using online video-call applications. A deductive content analysis was applied for this study, including four themes: 1) the construct of participation in the context of physical activity, 2) Intrinsic factors that influence social participation, 3) Intrinsic factors that are influenced by social participation, and 4) extrinsic factors that influence social participation. Results showed that youths overall described their social participation as a sense of belongingness and social connection with others. They perceived that attending the physical activities that were meaningful to them strongly influenced their social involvement. They also described that social participation in those specific contexts increased their self-confidence. Admittedly, family and activities were contextual aspects that positively influenced youths’ social participation. Results also showed the negative influence of the environment, such as the accessibility, state support and the COVID-19 pandemic, either directly or indirectly influenced youths’ social participation. Findings of this study support the need for future practical interventions in the Greek community, considering all aspects of the fPRC framework. Finally, collecting a broader number of perspectives will benefit the presented topic in order to create a more holistic view of what needs to be done to bring balance into the system. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Augustine, Lise-Lotte
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.
  ”Doktorn sa att jag skulle ta den”: En fallstudie av ett förbättringsarbete om bättre läkemedelsinformation till patienten2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Läkemedelsrelaterade problem är en vanlig bakomliggande orsakerna till vårdskador, förutom personligt lidande är misstagen kostsamma för hälso- och sjukvården. Ett viktigt led i det förebyggande arbetet är att patienter skall känna till och förstå effekter och biverkningar av sina ordinerade läkemedel. På den intermedicinska vårdsavdelningen som är kontexten för uppsatsen, visade den Nationella patientenkäten 2018 att endast 43 % av patienterna upplevde sig ha fått god information om sina läkemedel i samband med vårdtillfället.

   

  Syfte

  Syftet med förbättringsarbetet var att minska risken för läkemedelsrelaterade problem genom att öka andelen patienter som inför hemgång från en njurmedicinsk avdelning upplever sig välinformerade gällande sina läkemedel.

   

  Studiens syfte var att studera huruvida förbättringsarbetet påverkar den professionella utvecklingen hos medarbetarna genom att bidra till lärande gällande läkemedel, hälsolitteracitet samt personcentrerad vård.

   

  Metod

  I förbättringsarbetet användes förbättringsrampen tillsammans med Nolans förbättringsmodell. En fallstudie utfördes med mixad metod av enkäter och intervjuer.

   

  Resultat

  En sammankoppling av flera PDSA-cykler mötte komplexiteten i läkemedelsfrågan vilket resulterade i att 90 % av patienterna var nöjda med informationen kring läkemedel. Studien visar på ett lärande hos medarbetarna som kan kopplas till Kirkpatricks modell.

   

  Slutsats

  Komplexa frågor kräver komplexa lösningar. Medarbetarnas inställning till ansvarsfrågan gällande läkemedel visade sig vara betydelsefull.

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Axelsson, Anna Karin
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD.
  Children with profound intellectual and multiple disabilities and their participation in family activities2014Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Background. Families are essential parts of any community and throughout childhood one’s family serves as the central setting wherein opportunities for participation are offered. There is a lack of knowledge about participation of children with profound intellectual and multiple disabilities (PIMD) in family activities and how improved participation can be reached. Gathering such knowledge could enable an improvement in child functioning and wellbeing and also ease everyday life for families of a child with PIMD.

  Aim. The overall aim of this thesis was to explore participation seen as presence and engagement in family activities in children with PIMD and to find strategies that might facilitate this participation.

  Material and Methods. The research was cross-sectional and conducted with descriptive, explorative designs. First a quantitative, comparative design was used including questionnaire data from 60 families with a child with PIMD and 107 families with children with typical development (TD) (I, II). Following that, a qualitative, inductive design was used with data from individual interviews with parents of 11 children with PIMD and nine hired external personal assistants (III). Finally a mixed method design was conducted where collected quantitative data was combined with the qualitative data from the previous studies (IV).

  Results. It was found that children with PIMD participated less often, compared to children with TD, in a large number of family activities, however they participated more often in four physically less demanding activities. Children with PIMD also participated in a less diverse set of activities. Additionally, they overall had a lower level of engagement in the activities; however, both groups of children showed higher engagement in enjoyable, child-driven activities and lower engagement in routine activities. The motor ability of the child with PIMD was found to be the main child characteristic that affected their presence in the family activities negatively and child cognition was found to be the personal characteristic that affected their engagement in the activities. The child’s presence and engagement were influenced to a lesser extent by family socio-economic factors when compared to families with children with TD. Parents and hired external personal assistants described several strategies to be used to improve participation of the children with PIMD, such as by showing engagement in the activities oneself and by giving the child opportunities to influence the activities. The role of the hired external personal assistant, often considered as a family member for the child, was described as twofold: one supporting or reinforcing role in relation to the child and one balancing role in relation to the parents/the rest of the family, including reducing the experience of being burdened and showing sensitivity to family life and privacy.

  Conclusion. A child with PIMD affects the family’s functioning and the family’s functioning affects the child. Child and environmental factors can act as barriers that have the result that children with PIMD may experience fewer and less varied activities that can generate engaged interaction within family activities than children with TD do. Accordingly, an awareness and knowledge of facilitating strategies for improved participation in family activities is imperative. There needs to be someone in the child’s environment who sets the scene/stage and facilitates the activity so as to increase presence and engagement in proximal processes based on the child’s needs. The family, in turn, needs someone who can provide respite to obtain balance in the family system. External personal assistance includes these dual roles and is of importance in families with a child with PIMD.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Bailey-Brændgaard, Miles
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. Ortopedteknisk plattform.
  Enevoldsen, Peter Wibe
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. Ortopedteknisk plattform.
  Accuracy and Reliability of 3D Scanning Spatial Data when Capturing Limb Morphology for Use within Prosthetics and Orthotics: A Scoping Review2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Scanners are becoming widespread in Prosthetics and Orthotics, replacing plaster casting in the manufacture of some types of devices. P&O shape capture must be accurate and reliable, so the device is comfortable and reproducible between clinicians/sessions.

  Objectives: To map knowledge on measuring accuracy and reliability of spatial data produced from 3D scanners.

  Methods: The study design was a scoping review using the Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR). Studies published in or after 2010 in English with a full-text available that analyse either the accuracy/validity or reliability of human 3D scanning data within a P&O context. Sources were obtained from Pubmed, CINAHL, Scopus, Cochrane Library, Web of Science, and AMed databases on 25th March.

  Results: The search identified 115 studies of which 9 were included (7 experimental [4 prosthetic, 3 orthotic], 1 systematic review, 1 literature review). 7 analysed both reliability and accuracy/validity and 2 analysed reliability. High heterogeneity amongst studies’ methods, techniques, and equipment.

  Conclusion: Methods, techniques, and equipment used to measure accuracy/validity and reliability varied greatly though more so in the measurement of accuracy/validity. Within the studies, researchers called for more research on standardisation of measurement methods and techniques.

  Fulltekst (pdf)
  Miles and Peter Thesis
 • 11.
  Beam, Christopher R.
  et al.
  Univ Southern Calif, Dept Psychol, Los Angeles, CA 90007 USA.;Univ Southern Calif, Sch Gerontol, Los Angeles, CA 90007 USA.;Univ Southern Calif, Ctr Changing Family, Los Angeles, CA 90007 USA..
  Finkel, Deborah
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Institutet för gerontologi. Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping). Indiana Univ Southeast, Dept Psychol, New Albany, IN 47150 USA.;Jonkoping Univ, Inst Gerontol, Smaland, Sweden..
  Giangrande, Evan J.
  Univ Virginia, Dept Psychol, Gilmer Hall, Charlottesville, VA 22903 USA..
  Morris, Alyssa
  Univ Southern Calif, Dept Psychol, Los Angeles, CA 90007 USA..
  Davis, Deborah W.
  Univ Louisville, Dept Pediat, Louisville, KY 40292 USA..
  Genetic influence on Secure Attachment Depends on Socioeconomic Status2020Inngår i: Behavior Genetics, ISSN 0001-8244, E-ISSN 1573-3297, Vol. 50, nr 6, s. 443-443Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 12.
  Beckhusen, Benedict
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Mobile Apps and the ultimate addiction to the Smartphone: A comprehensive study on the consequences of society’s mobile needs2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The smartphone is omnipresent and is cherished and held close by people. It allows for constant connection within a digitally connected society, as well as for many other purposes such as leisure activity or informational purpose. Within the Information Systems studies deeper investigation is required as to what impact this “taken – for – granted” mobile access to information and mobile apps has for individuals and society and if a “technological addiction”can be developed when using the smartphone for everything during the day on such a constant basis.

  The aim of this study was to understand the role of the smartphone in society and to shed light on this unclear relationship between the constant use of a smartphone and its development towards an addictive quality. To reach a conclusion, in depth – interviews were conducted with participants about their relationship to the smartphone and their smartphone use based on questions derived from literature on mobile communication technologies and the types of digital addictions existing.

  The results are that the smartphone is a device that seamlessly integrates into our daily lives in that we unconsciously use it as a tool to make our daily tasks more manageable, and enjoyable. It also supports us in getting better organized, to be in constant touch with family and friends remotely, and to be more mobile which is a useful ability in today’s mobility driven society.

  Smartphones have been found to inhabit a relatively low potential to addiction. Traits of voluntary behaviour, habitual behaviour, and mandatory behaviour of smartphone use have been found. All of these behaviours are not considered a true addiction. In the end, it seems that the increase of smartphone use is mainly due to the way we communicate nowadays digitally,and the shift in how we relate to our social peers using digital means.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13. Bergelin, Anna
  Vi räcker inte till: Ett förbättringsarbete och kvalitativ studie om hur förutsättningar för en hållbar bemanning och patientsäker vård skapas på mikro- och mesonivå.2023Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (One Year)), 80 poäng / 120 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta förbättringsprojekt är både sjukhusövergripande och klinikbaserat och syftar till att på ett nytt sätt ta sig an ett systemproblem, närmare bestämt sjuksköterskebristen. Brister i bemanning och kompetens ger ökad stress, sämre kommunikation och samverkan och i slutändan drabbas patienterna av vårdskador. Konsekvenserna förstärker grundproblemet och leder till en negativ spiral.

  Detta förbättringsarbete bygger på antagandet att ledarskapsbeteendet är avgörande för hur framgångsrik en organisation är för att bryta denna spiral och med stöd av teoretiskt ramverk (COM-B och CLT) har förbättringsarbete och studie planerats och studerats. Syftet är att skapa förutsättningar för samverkan på mesonivå, öka systemförståelsen och kunskaper i förändringsledning och på mikronivå omsätta denna kunskap, ta tillvara på verksamhetskännedomen och genomföra ett förbättringsarbete för att minska arbetsbelastningen. Nolans förbättringsmodell har använts för att strukturera arbetet. 

  Resultatet på mesonivå visar att förbättringsarbetets design med verksamhetsövergripande studiegrupper uppskattades mycket och över tid ses en ökad systemförståelse och förbättrad kommunikation i organisationen. På mikronivå genomfördes olika förbättringstester. Minskning av antal patienter per sjuksköterska hade direkt inverkan på upplevelsen av att ha tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt man var nöjd med och genererade en rimlig arbetsbelastning.

  Förbättringsarbetet har studerats kvalitativt med reflexiv tematisk analys och beskriver organisationens förmåga, möjlighet och motivation att ta sig an systemproblem utifrån både vårdenhetschefs- och sjuksköterskeperspektiv.  I analysen framkommer antagande om Vem som kan? kontra Vem som får? -förändra i organisationen, vilka kulturella och strukturella möjligheter som inverkar samt hur individuella drivkrafter och organisatoriska arbetssätt påverkar motivationen.

  Med hjälp av COM-B-modellens komponenter framkom att Möjlighet är den mest avgörande komponenten för att åstadkomma systemförändring. Tillvaratagande av Förmågor och Motivation hos medarbetare och VEC är kulturberoende och en förutsättning för förändring av andra ordningen. För att nå framgång behövs att alla organisationsnivåer involveras och skapar ett gemensamt mål att arbeta mot.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Bergerum, Carolina
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.
  Quality Improvement in a Maternity Ward and Neonatal Intensive Care Unit. What are staff and patients' experiences of Experience-based Co-design?: Part 1: A qualitative study2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Recent focus on quality and patient safety has underlined the need to involve patients in improving healthcare. “Experience-based Co-design” (EBCD) is an approach to capture and understand patient and staff (i. e. users) experiences, identifying so called “touch points” and then working together equally in improvement efforts.

  Purpose:This article elucidates patient (defined as the mother-newborn couple with next of kin) and staff experiences following improvement work carried out according to EBCD in a maternity ward and neonatal intensive care unit (NICU) in a small, acute hospital in Sweden.

  Method: An experience questionnaire, derived from the EBCD approach tool set, was used for continuously evaluating each event of the EBCD improvement project. Furthermore, a focus group interview with staff and in-depth interviews with mother-father couples were held in order to collect and understand the experiences of working together according to EBCD. The analysis and interpretation of the interview data was carried through using qualitative, problem-driven content analysis. Themes, categories and sub-categories presented in this study constitute the manifest and latent content of the participants’ experiences of Experience-based Co-design.

  Results:The analysis of the experience questionnaires, prior to the interviews, revealed mostly positive experiences of the participation. Both staff and patient participants stated generally happy, involved, safe, good and comfortable experiences following each event of the improvement project so far.

  Two themes emerged during the analysis of the interviews. For staff participants the improvement project was a matter of learning within the microsystem through managing practical issues, moving beyond assumptions of improvement work and gaining a new way of thinking. For patients, taking part of the improvement project was expressed as the experience of involvement in healthcare through their participation and through a sense of improving for the future.

  Discussion: This study confirms that, despite practical obstacles for participants, the EBCD approach to improvement work provided an opportunity for maternity ward /NICU care being explored respectfully at the experience level, by assuring the sincere sharing of useful information within the microsystem continuously, and by encouraging and supporting the equal involvement of both staff and patients. Staff and patients wanted and were able to contribute to the EBCD process of gathering information about their experiences, analyzing and responding to collected data, and engaging themselves in improving the same. Furthermore, the EBCD approach provided staff and patients the opportunity of learning within the microsystem. Nevertheless, the responsibility of the improvement work remained the responsibility of the healthcare professionals.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Berglund, Helena
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.
  Personcentrerad vård för ökad delaktighet: Ett förbättringsarbete av patientdelaktighet på en kirurgisk vårdavdelning2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns idag tydliga signaler om att hälso- och sjukvården ska ge en personcentrerad vård till samhällets individer.  Det finns även en önskan att öka möjligheten för patienten att vara delaktig i sin vård. En personcentrerad vård kan ge möjlighet för patienten att bli medskapare och inte enbart mottagare av vård.

  Syftet: Förbättringsarbetets syfte var att öka patientens möjlighet till delaktighet genom att implementera patientberättelse och hälsoplan. Studiens syfte är att synliggöra medarbetarnas erfarenheter av att arbeta med patientberättelsen och hälsoplanen samt patientdelaktighet i vården. 

  Metod: Förbättringsarbetet genomfördes med stöd av Nolans förbättringsmodell samt kartläggning av enheten utfördes med hjälp av 5P. De idéer som testades var införande av patientberättelse och dokumenterad hälsoplan. Datainsamling till studien gjordes med intervjuer av sex medarbetare som analyserats med kvalitativ innehållsanalys. 

  Resultat: Andelen patienter som angav att de var delaktiga i den utsträckning de önskar i vården på avdelningen, ökade från 77% till 95% vilket kan ses som ett positiv effekt på patientdelaktighet. I den kvalitativa innehållsanalysen identifierades tre kategorier: patientens vård, kommunikation samt organisationen och arbetssätt, där både möjligheter och hinder kunde ses. 

  Slutsats: Personcentrerad vård ökar möjligheten för patienten att vara delaktig i sin vård på en akutkirurgisk vårdavdelning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16. Bjerregaard Jørgensen, Mille
  et al.
  Jakobsen, Laura Ane
  Description of Orthotists Level of Involvement in Early Post Stroke Management in Denmark: A Cross-Sectional Survey2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Following a stroke the ability to walk is often impaired due to compromised motor-control, muscle weakness and spasticity, resulting in deviations during gait. Ankle-foot orthoses (AFO) can be used for people with hemiparesis to improve stability during stance phase and clearance during swing phase. There has been much discussion whether AFOs have a positive effect during early rehabilitation post stroke (in this study defined as six weeks from the initial stroke onset).Objectives: The aim was to describe the level of involvement of Danish Certified Prosthetists and Orthotists (CPO) in early rehabilitation of stroke patients in Denmark, and to describe danish orthotists view on their involvement in early rehabilitation of stroke patients.Method: A cross-sectional survey, in form of a self-administered questionnaire, was conducted during March and April 2021 in Denmark. The survey was sent to Danish CPOs who were currently members of the Danish professional organization for prosthetists/orthotists. A total of 110 members received the questionnaire by e-mail, 80 of which were registered as certified. The questionnaire consisted of 43 items (of which a minimum of 26 questions needed answering) with mainly closed ended questions. Descriptive statistics were used for data analysis, with frequencies, percentage and summarizing tables.Results: The response rate was 31.25 % (n=25). The survey demonstrated that only few participants (n=3) were involved in early gait rehabilitation, stroke patients were seen as out-patients in orthotic clinics (92%, n=23), usually 4–6-month post stoke (44%, n=11) and often with a referral from another member of the multidisciplinary team (MDT) (56%, n=14). Danish CPOs believed that orthotic assessment was an essential part of gait re-education (80% n=20), and that the orthotist should be part of the early gait rehabilitation (88%, n=22). Most of the orthotists (72%, n=18) were confident in recommending a treatment plan including lower extremity orthosis and were confident in advising the multidisciplinary team (MDT) in the use of orthosis (80%, n=20).Conclusion: It is uncommon for danish CPOs to be involved in the early rehabilitation of stroke patients and the Danish CPOs often first meet the patient late in the rehabilitation process. The CPOs believe that they should be part of early gait rehabilitation and that orthotic assessment should be part of gait re-education.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Björgvinsdóttir, Erna
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Effect of methylphenidate treatment as an intervention for children diagnosed with ASD showing ADHD symptoms: Systematic Review2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Autism Spectrum Disorder (ASD), previously known as Pervasive Development Disorder (PDD) is a developmental disorder present from early childhood. Children diagnosed with ASD commonly exhibit symptoms of ADHD resulting in increased severity of symptoms and impairment of functioning. This group of children is frequently treated with methylphenidate which has been recommended by some but criticised by others. This systematic review aims to explore the effect of methylphenidate treatment on symptoms of ASD, functioning and adverse effects  Six articles were extracted from five different databases (Medline, Psych INFO, PubMed, Scopus, and Web of Science) and chosen based on a pre-determined inclusion and exclusion criteria. The results show that MPH treatment may be successful as an intervention for some children with ASD showing ADHD symptoms while other children are very susceptible to adverse effects with some being unable to tolerate the treatment. The chosen studies provided limited acknowledgement of the effect on functioning making it an important focus for future research. It is important that professionals are aware of the negative effects MPH might cause to ensure a positive outcome and well-being for children with this disorder. There is a need for further understanding of the connection between ASD and ADHD with additional exploration of possible moderators such as IQ, dose size and level of functioning.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Arbetsterapeuternas 'hälsa'2006Inngår i: Vetenskapens dag 8 oktober, 2006Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 19.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Arbetsterapeutparadigm1988Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 20.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Arbetsterapeutparadigm: Uttryck, mening och referens1994Inngår i: Arbetsterapeuten, ISSN 0345-0988, nr 10, s. 21-25Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Professor Håkan Törnebohms paradigmteori.

 • 21.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Att studera Arbetsterapeutparadigm: Rapport från ett avhandlingsarbete1999Inngår i: Program för At-forum 25-26 mars, 1999Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 22.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD.
  Berättelsen om "den obente" soldaten.1998Inngår i: Arbetsterapeuten, ISSN 0345-0988, nr 13, s. 14-18Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Ett försök att reda ut begreppen med anknytning till ett arbetsterapeutiskt perspektiv.

 • 23.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. AFR. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Focus on Occupational Therapists' Paradigms1999Inngår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 13, nr 3, s. 165-170Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The present study has an explorative design with its starting point in Törnebohm´s theory of paradigms. The primary aim of the study was to identify and characterize seven experienced occupational therapists´ perceptions of their profession, especially regarding world view and field of action view. The secondary aim was to find out if there were similarities among the respondents´ personal paradigms that could constitute a potential, local ideology for the group. Qualitative data were collected using audio- and video-taped, thematic discussions which involved focus groups on three occasions during the autumn of 1996. Within the two paradigm components world view and field of action view the data were analysed qualitatively. The results show several unifying factors and dissimilarities were limited to specifications within the unifying factors, with regard to the respondents´ notions. The unifying factors could be described as a potential, local ideology for the group.

 • 24.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Function, action and/or well-being as health constituents in occupational therapy2006Inngår i: 5th Occupation UK and Ireland symposium in Occupational science 11-12 september: Health through occupation - the evidence, 2006Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 25.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Hälsa, kropp och arbetsterapi i ett professionsperspektiv2004Inngår i: At-forum 21-22 april, 2004Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 26.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Kunskapsmöte inom arbetsterapi.2001Inngår i: Vetenskapens dag 3 oktober, 2001Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 27.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  'Occupation': Fokus för yrkesutövningen arbetsterapi.1999Inngår i: Arbetsterapeuten, ISSN 0345-0988, nr 1, s. 4-9Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 28.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. AFR. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Occupational therapy students' paradigms: A passage from beholder to practitioner.2000Inngår i: Australian Occupational Therapy Journal, ISSN 0045-0766, E-ISSN 1440-1630, Vol. 47, nr 3, s. 97-109Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The present study has an explorative, comparative design with its starting point in Törnebohm´s theory of paradigms. The aim of the study was to identify and describe how qualified OT students perceived their future profession, especially regarding world view and field of action view, and to compare their conceptions with those of newly enrolled OT students in order to find out the differences and similarities between the two aggregations of paradigms. Data were collected in writing, using essay questions. Data analysis/synthesis was accomplished qualitatively. The comparision between the two groups was carried out through the structure of three themes with appurtenant categories. The qualified occupational therapist students´ notions gave expression to a constant application of a holistic health perspective which in contrast to those of the newly enrolled occupational therapist students resulted in numerous examples of interrelations between themes belonging to different paradigm components. In line with Törnebohm (1987) this is characteristic for paradigms.

 • 29.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Om arbetsterapeutstudenters och arbetsterapeuters syn på arbetsterapi2000Inngår i: Vetenskapens dag 3 oktober, 2000Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  OBJECTIVES:

  To study quality of life and subjective post-concussion symptoms in adults (16-60 years) with a mild traumatic brain injury (MTBI) 3 months and 1 year after injury.

  METHODS:

  Of a total of 489 patients 173 responded to questionnaires at 3 months and at 1 year, including the SF-36 health-related quality of life survey, which is a standardized measure validated for Swedish conditions. Post-concussion symptoms were rated as either existing or non-existing in a 21-item checklist [a modified version of Comprehensive Psychopathological Rating Scale (CPRS)].

  RESULTS:

  SF-36 showed impaired scores in all dimensions. Existing post-concussion symptoms were reported by 1545%. Significantly, more symptoms were present at 3 months than at 3 weeks after injury. Furthermore, a significant correlation between higher rates of post-concussion symptoms and lower SF-36 scores was found. CONCLUSIONS:

  The SF-36 results were significantly impaired compared with an age- and gender-matched normative control group and the rate of post-concussion symptoms was significantly higher at 3 months than at 3 weeks after injury. As a significant correlation between higher rates of symptoms and low SF-36 scores was also found we assume SF-36 to be a sensitive enough measure of MTBI-related effects.

 • 30.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Om arbetsterapeutstudenters och arbetsterapeuters syn på arbetsterapi2001Inngår i: At-forum 17-18 maj, 2001Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 31.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Paradigmatik inom arbetsterapi.1998Inngår i: Vetenskapens dag 22 september, 1998Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 32.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Tematiska diskussioner med fokus på arbetsterapeuters verksamhet.1997Inngår i: Program för At-forum 13-14 mars, 1997Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 33.
  Björklund, Anita
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. AFR. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Borell, Lena
  Svensson, Tommy
  What Occupational Therapists Consider to be Worth Knowing: An Analysis of Swedish Occupational Therapists' Examination Papers 1984-96.1999Inngår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 6, nr 3, s. 127-133Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine and characterize an aggregation of experienced occupational therapists´ exam papers with regard to the occupational therapists´ research interests, concerning especially ontological and strategical matters, during the time period 1984-1996. The title pages, summaries and results discussions of 84 papers were analyzed qualitatively and quantitatively with the starting point in two of the components from Törnebohm´s structure of paradigms: the world view- and the field of action view-component. The occupational therapists´ interest in research subjects related to the field of action view component of paradigms, and applied research on strategical matters, dominates throughout the material. The interest in research subjects related to the world view component of paradigms, and basic research on ontological matters, increases in the last five year period. The increasing interest in more ontological matters seems as a natural and necessary progress for a profession which is deeply involved in knowledge aquired by experience. Only by the development of a “double-edged” knowledge, the profession has the possibility of developing and adapting to future demands.

 • 34.
  Björklund, Anita
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Svensson, Tommy
  A Longitudinal Study on the Transformation of Fifteen Occupational Therapist Students' Paradigms into Occupational Therapists' Paradigms.2006Inngår i: Australian Occupational Therapy Journal, ISSN 0045-0766, E-ISSN 1440-1630, Vol. 53, nr 2, s. 87-97Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study describes the transformation of 15 occupational therapist students’ paradigms into occupational therapists’ paradigms according to Törnebohm’s theory of paradigms, over a period of six years. This research particularly considers the paradigm components world view and field of action view in Törnbohm’s sense. Qualitative data were collected using essay-questions on three occasions: first week, and last semester, at the Occupational Therapy Programme at the School of Health Sciences, Jönköping, Sweden, and after three years of occupational therapy practice. A content-analysis of the collected materials was performed and the transformation of the informants’ views could be characterized as comprising three different perspectives: a ‘public’ view in 1995, a ‘theoretical’ view in 1998 and an ‘experiential/contextual’ view in 2001.

 • 35.
  Björklund, Anita
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Svensson, Tommy
  Begreppet 'Hälsa' som vägvisare för arbetsterapeuter.2005Inngår i: Arbetsterapeuten, ISSN 0345-0988, nr 9, s. 10-14Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 36.
  Björklund, Anita
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Svensson, Tommy
  Femton arbetsterapeutstudenters paradigmutveckling genom utbildning och yrkespraktik: en sexårsstudie2007Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Studien handlar om paradigmutveckling hos arbetsterapeutstudenter, senare arbetsterapeuter, under en sexårsperiod. Speciellt studeras deras världsbild och verksamhetssyn enligt Törnebohms paradigmteori. Kvalitativ data samlades in genom essäfrågor, första veckan och sista terminen på arbetsterapeutprogrammet vid Hälsohögskolan i Jönköping, samt efter tre års yrkespraktik. Genom kvalitativ innehållsanalys framträdde informanternas syn på arbetsterapi vilken kan karaktäriseras som "allmänhetens syn" 1995, "teoretisk syn" 1998 och en "erfarenhetsbaserad/kontextuell syn" 2001.

 • 37.
  Björklund, Anita
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Svensson, Tommy
  Health, the Body and Occupational Therapy2000Inngår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 7, nr 1, s. 26-32Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to identify and characterise conceptions of health in a group of experienced occupational therapists. Data-collection involved the occupational therapists´ personal accounts of the meaning of health and data analysis was accomplished qualitatively. The material was found to comprise 52 distinguishable articulations of the meaning of health, which were categorized under three main themes: 22 articulations of Health as “feeling fine“; 20 articulations of Health as ability to act; and 10 articulations of Health as an objective state of body and/or mind. The results show a very strong tendency towards holistic health conceptions and also toward a phenomenological view on the body. If this tendency should be taken to reflect current basic views within the profession this would indicate a movement away from biomedical frames of reference on the theoretical level. This would seem to imply consequent movements on the practice level away from organ focused interventions to the benefit of interventions in the person/context dimension of occupational performance. Studies of processes of change seem to be needed and we suggest that a paradigm theory approach probably be most pertinent.

 • 38.
  Björklund, Anita
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Svensson, Tommy
  Read, Sanna
  Holistic and biomedical concepts of health: A study of health notions among Swedish occupational therapists and a suggestion for developing an instrument for comparative studies.2006Inngår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 13, nr 3, s. 141-150Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The objectives of this study were to inquire into notions of health among a group of 439 Swedish occupational therapists and to test a model derived from a qualitative study by Björklund and Svensson in a representative sample of occupational therapists in Sweden. The data were collected through a questionnaire and were analyzed using descriptive statistics, cluster analysis and confirmatory factor analysis. The means and ranking of the health notions showed that the Swedish occupational therapists most frequently hold holistic notions of health, and to a smaller extent biostatistical ones. Most Swedish occupational therapists indicate that being clearly conscious of one’s health notions is important both to themselves and to their profession. The test of the model provides a step towards developing an instrument for measuring notions of health that clearly distinguishes between holistic and biomedical ones and that could possibly be used for comparative studies.

 • 39.
  Black, Melissa H.
  et al.
  School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Western Australia. Curtin Autism Research Group, Curtin University, Perth, Western Australia .
  Mahdi, Soheil
  Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), Centre for Psychiatry Research; Department of Women’s and Children’s Health, Karolinska Institutet & Child and Adolescent Psychiatry, Stockholm Health Care Services, Stockholm County Council, Stockholm, Sweden .
  Milbourn, Benjamin
  School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Western Australia; Curtin Autism Research Group, Curtin University, Perth, Western Australia .
  Thompson, Craig
  School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Western Australia; Curtin Autism Research Group, Curtin University, Perth, Western Australia .
  D'Angelo, Axel
  Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), Centre for Psychiatry Research; Department of Women’s and Children’s Health, Karolinska Institutet & Child and Adolescent Psychiatry, Stockholm Health Care Services, Stockholm County Council, Stockholm, Sweden .
  Ström, Eva
  Swedish Public Employment Service, Unit for Rehabilitation and Work, Hallunda-Norsborg, Stockholm, Sweden..
  Falkmer, Marita
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Western Australia; Curtin Autism Research Group, Curtin University, Perth, Western Australia .
  Falkmer, Torbjörn
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Western Australia; Curtin Autism Research Group, Curtin University, Perth, Western Australia; Pain and Rehabilitation Centre. Department of Medical and Health Sciences, Linkoping University, Linkoping, Sweden .
  Lerner, Matthew
  Stony Brook University, Stony Brook, New York, USA..
  Halladay, Alycia
  Autism Science Foundation, New York, USA.
  Gerber, Alan
  Stony Brook University, Stony Brook, New York, USA..
  Esposito, Christopher
  Stony Brook University, Stony Brook, New York, USA..
  Girdler, Sonya
  School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Western Australia; Curtin Autism Research Group, Curtin University, Perth, Western Australia .
  Bölte, Sven
  School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Western Australia; Curtin Autism Research Group, Curtin University, Perth, Western Australia; Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), Centre for Psychiatry Research; Department of Women’s and Children’s Health, Karolinska Institutet & Child and Adolescent Psychiatry, Stockholm Health Care Services, Stockholm County Council, Stockholm, Sweden .
  Perspectives of key stakeholders on employment of autistic adults across the United States, Australia and Sweden2019Inngår i: Autism Research, ISSN 1939-3792, E-ISSN 1939-3806, Vol. 12, nr 11, s. 1648-1662Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Despite efforts to improve employment outcomes for autistic individuals, internationally their employment rates remain low. There is a need to better understand the factors influencing successful employment for autistic adults in the labor market from the perspectives of multiple keystakeholders. This study represents the second in a series of papers conducted as part of an International Society for Autism Research policy brief aimed at improving employment outcomes for autistic individuals. A community consultation methodology using focus groups, forums, and interviews was applied with autistic individuals (n = 19), family members (n = 18), service providers (n = 21), employers (n = 11), researchers (n = 5), and advocacy group representatives (n = 5) in Australia, Sweden, and the United States, aiming to identify the factors perceived to determine gaining and maintaining employment for autistic individuals. Directed content analysis, guided by the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), was conducted to investigate the key factors influencing employment outcomes for autistic individuals. Meaningful verbal concepts, or units of text with common themes, were also derived from the qualitative data and then linked and compared to the ICF Autism Spectrum Disorder (ASD) Core-sets. Across countries, activity and participation and environmental factor categories of the ICF were the most associated with employment outcomes. Results suggest that removal of environmental barriers and enhancing environmental facilitators may assist to remediate ASD-related difficulties in the workplace.

  LAY SUMMARY: This study sought to understand the perspectives of autistic individuals and key stakeholders on factors influencing if autistic adults get and keep jobs. Across Australia, Sweden, and the UnitedStates, focus groups and interviews were conducted to understand international perspectives on what helps and hinders getting and keeping a job for autistic individuals. The environment, including supports, relationships, attitudes, and services, were perceived to be the most important for workplace success. Intervention targeting barriers and facilitators in the workplace environment may support autistic adults to be successful in the labor market.

 • 40.
  Bölte, Sven
  et al.
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Mahdi, Soheil
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Coghill, David
  University of Melbourne, Melbourne, Australia.
  Gau, Susan Shur -Fen
  National Taiwan University Hospital and College of Medicine, Taipei, Taiwan.
  Granlund, Mats
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Biomedicinsk plattform.
  Holtmann, Martin
  University Bochum, Hamm, Germany.
  Karande, Sunil
  Seth G.S. Medical College and K.E.M. Hospital, Mumbai, India.
  Levy, Florence
  University of New South Wales, Sydney, Australia.
  Rohde, Luis A.
  Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil.
  Segerer, Wolfgang
  Swiss Paraplegic Research, Nottwil, Switzerland.
  de Vries, Petrus J.
  University of Cape Town, Cape Town, South Africa.
  Selb, Melissa
  ICF Research Branch a cooperation partner within the WHO Collaborating Center for the Family of International Classifcations in Germany (at DIMDI), Nottwil, Switzerland.
  Standardised assessment of functioning in ADHD: consensus on the ICF Core Sets for ADHD2018Inngår i: European Child and Adolescent Psychiatry, ISSN 1018-8827, E-ISSN 1435-165X, Vol. 27, nr 10, s. 1261-1281Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is associated with significant impairments in social, educational, and occupational functioning, as well as specific strengths. Currently, there is no internationally accepted standard to assess the functioning of individuals with ADHD. WHO’s International Classification of Functioning, Disability and Health—child and youth version (ICF) can serve as a conceptual basis for such a standard. The objective of this study is to develop a comprehensive, a common brief, and three age-appropriate brief ICF Core Sets for ADHD. Using a standardised methodology, four international preparatory studies generated 132 second-level ICF candidate categories that served as the basis for developing ADHD Core Sets. Using these categories and following an iterative consensus process, 20 ADHD experts from nine professional disciplines and representing all six WHO regions selected the most relevant categories to constitute the ADHD Core Sets. The consensus process resulted in 72 second-level ICF categories forming the comprehensive ICF Core Set—these represented 8 body functions, 35 activities and participation, and 29 environmental categories. A Common Brief Core Set that included 38 categories was also defined. Age-specific brief Core Sets included a 47 category preschool version for 0–5 years old, a 55 category school-age version for 6–16 years old, and a 52 category version for older adolescents and adults 17 years old and above. The ICF Core Sets for ADHD mark a milestone toward an internationally standardised functional assessment of ADHD across the lifespan, and across educational, administrative, clinical, and research settings. © 2018 The Author(s)

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Chebbet, Mercy
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avdelningen för kvalitetsförbättring och ledarskap.
  An improved working model at the daily activity center.: An improvement work and a qualitative study on the professional’s perception on motivating participants with high-functioning autism to attend daily activities.2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  An improved working model at the daily activity center. An improvement work and a qualitative study on the perception of professionals on motivating participants with high-functioning autism to attend daily activities.

  Despite daily activities efforts to contribute to personal development, through offering meaningful activities, attendance among participants with high-functioning autism is low as those who have been granted the decision do not fully attend. This increases the likelihood of social isolation.

  In the absence of evidence-based working methods, the improvement team tested whether modifying the ordinary model would increase participants' attendance. This was through incorporating a model called Step Out. Step Out’s five components focused on increasing participants' motivation, by the professionals seeing the big picture, actively creating trust, working with solution-focused methods, and using motivational interviews. Four participants with low attendance were selected to take part in the intervention.

  The improvement work was conducted at a daily activity center in a small city in Sothern Sweden. The improvement work aimed to understand why the attendance of participants was low and to increase participant attendance through Step Out. The study aimed to gain an understanding of the professionals' perception of working with Step Out in the improvement work. The study was conducted through a qualitative study with five individual interviews and where the self-determination theory formed the basis for the analysis of professionals' perceptions.

  The results indicate that the smart goal to double the average attendance of the participants during the intervention was achieved in two participants but was not achieved in the other two participants. In addition, six reasons were shared by the participants on why they did not attend their daily activities. The professionals perceived that Step Out had given them new tools to strengthen the participant's autonomy, competence, and sense of belonging. Structural barriers were perceived as the greatest hindrance to the implementation of Step Out.

  In conclusion, participants are individuals with unique skills and interests, and professionals at the daily activity center must use an individualized approach. 

  Keywords: low-attendance, motivation, self-determination theory, Step Out

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Czarnecka, Anna
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Oral hälsa.
  Uppsökande tandvård och upplevelser om dess effekt på oral hälsa hos beroende äldre2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka tandhygienisters erfarenheter av uppsökande tandvård och deras upplevelser om dess effekt på oral hälsa hos beroende äldre.

  Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Nio legitimerade tandhygienister som arbetar med uppsökande tandvård inkluderades i studien. Inklusionskriterier var tandhygienister som arbetade med uppsökande tandvård i minst sex månader och minst två år som tandhygienist. Exklusionskriterien var tandhygienister som arbetade mindre än tre dagar i veckan med uppsökande tandvård. Intervjuer utfördes och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Uppsökande tandvård upplevdes höja engagemanget hos vårdpersonalen gällande den orala hälsan. En tanke har väckts att den orala hälsan tillhör resten av kroppen. Okunskap och attityder kunde dock begränsa effekten av arbetet med munvård. Känsla av frihet samt meningsfullhet nämndes som fördelar med arbetet med uppsökande tandvård. Faktorer som behövde förändras för att arbetet med uppsökande tandvård skulle vara mer effektivt och den orala hälsan bättre hos de äldre var större samverkan mellan professioner, bättre ergonomiskt stöd samt stöd till vårdpersonal som upplevdes för stressad.

  Slutsats: Äldre individer på vårdboende upplevs fortfarande ha en eftersatt munhygien. Uppsökande tandvård uppfattas vara en insats som sätter den orala hälsan i fokus, men det finns faktorer som försvårar arbetet med munvård på vårdboenden, främst på organisationsnivå. Trots detta finns möjligheter för att kunna erbjuda en mer adekvat munvård. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Davis, Deborah W
  et al.
  Department of Pediatrics,University of Louisville School of Medicine,Louisville, KY,USA..
  Turkheimer, Eric
  Department of Psychology,University of Virginia,Charlottesville, VA,USA..
  Finkel, Deborah
  Department of Psychology, School of Social Sciences,Indiana University Southeast,New Albany, IN,USA..
  Beam, Christopher
  Department of Psychology, Dornsife College,University of Southern California,Los Angeles, CA,USA..
  Ryan, Lesa
  Department of Pediatrics,University of Louisville School of Medicine,Louisville, KY,USA..
  The Louisville Twin Study: Past, Present and Future.2019Inngår i: Twin Research and Human Genetics, ISSN 1832-4274, E-ISSN 1839-2628, Vol. 22, s. 735-740Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Louisville Twin Study (LTS) is nationally recognized as one of the largest and most comprehensive studies of child development related to multiple birth status. The LTS is unique because of the extensive longitudinal face-to-face assessments, the frequency of data collection, the inclusion of data on additional family members (i.e., parents, siblings, grandparents; and later, twins' own spouses and children), and the variety of data collection methods used. Data preservation efforts began in 2008 and are largely complete, although efforts are ongoing to obtain funding to convert the electronic data to a newer format. A pilot study was completed in the summer of 2018 to bring the twins, who are now middle-aged, back for testing. A grant is currently under review to extend the pilot study to include all former participants who are now ≥40 years of age. Opportunities for collaboration are welcome.

 • 44.
  Deramore Denver, Belinda
  et al.
  Australian Catholic University, Australia.
  Adolfsson, Margareta
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Froude, Elspeth
  Australian Catholic University, Australia.
  Rosenbaum, Peter
  McMaster University, Canada.
  Imms, Christine
  Australian Catholic University, Australia.
  Methods for conceptualising ‘visual ability’ as a measurable construct in children with cerebral palsy2017Inngår i: BMC Medical Research Methodology, E-ISSN 1471-2288, Vol. 17, nr 46Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Vision influences functioning and disability of children with cerebral palsy, so there is a growing need for psychometrically robust tools to advance assessment of children’s vision abilities in clinical practice and research. Vision is a complex construct, and in the absence of clarity about this construct it is challenging to know whether valid, reliable measures exist. This study reports a method for conceptualising ‘visual ability’ as a measurable construct. Methods: Using the items from 19 assessment tools previously identified in a systematic review, this study used a two-phase process: first, deductive content analysis linked items to the International Classification of Functioning, Disability and Health - Child and Youth version (ICF-CY), and second, vision-specific ‘Activity’-level items were explored using inductive thematic analysis. Results: The linking and content analysis identified that existing assessment tools are measuring vision across the ICF-CY domains of Body Functions, Activities and Participation, and Environmental and Personal Factors. Items specifically coded to vision at the Activity level were defined as measuring ‘how vision is used’, and these items form the basis of the conceptualisation that ‘visual ability’ is measurable as a single construct. The thematic analysis led to the identification of 3 categories containing 13 themes that reflect a child’s observable visual behaviours. Seven abilities reflect how a child uses vision: responds or reacts, initiates, maintains or sustains looking, changes or shifts looking, searches, locates or finds, and follows. Four interactions reflect the contexts in which a child uses their vision to purposefully interact: watches and visually interacts with people and faces, objects, over distance, and with hands. Finally, two themes reflect a child’s overall use of vision in daily activities: frequency of use, and efficiency of use. Conclusions: This study demonstrates an approach to exploring and explaining a complex topic utilising World Health Organization language and building on existing research. Despite the complexity of vision, the concept of ‘how vision is used’ can be clearly defined as a measurable construct at the Activity level of the ICF-CY. This study has identified observable visual behaviours that may be developed into items assessing how vision is used in daily activities.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Fulltekst (pdf)
  Additional File 1: Study-Specific Guidelines: ICF-CY Linking Rules & Challenges
  Fulltekst (pdf)
  Additional File 2: Results tables for Body Function and Environmental factor codes
 • 45.
  Duarte, Anette
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.
  Förbättrad patient- och närståendesamverkan inom en forsknings- och utvecklingsenhet för palliativ vård: En kvalitativ studie av utmaningar och möjligheter2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att uppnå hög kvalitet inom hälso- och sjukvård bör patienter och deras familjer göras delaktiga i såväl förbättringsprocesser som i vårdens utformning. Tidigare studier visar att det kan vara utmanande att involvera patienter och närstående i forsknings- och utvecklingsprojekt inom palliativ vård, men har studerats i begränsad omfattning i Sverige. Ett förbättringsarbete initierades inom en forsknings- och utvecklingsenhet för palliativ vård, med syftet att förbättra patient- och närståendesamverkan då en strukturerad vägledning för involvering saknades. Praktiskt genomfördes detta genom en sammanslagning med ett annat förbättringsarbete där syftet var att i samskapande, ta fram ett underlag för en digital webbutbildning. Ett förbättringsteam bestående av patient- och närståendeföreträdare och representanter från vårdprofessionen samverkade via en digital plattform samtidigt som samverkan följdes och mättes. Resultatet av förbättringsarbetet visar att det går att nå hög delaktighet även när samverkan sker digitalt, men robust förberedelse och fokus på relationsskapande på lika villkor behövs. Förbättringsteamet lyfter sex teman som webbutbildningen bör innehålla. 

  En kvalitativ design med induktiv ansats valdes för studien av förbättringsarbetet. Syftet var att undersöka utmaningar och framgångsfaktorer för patient- och närståendesamverkan. Sju semistrukturerade intervjuer genomfördes med förbättringsteamets deltagare. Data analyserades genom tematisk analys och resultatet lyfter fyra centrala teman: Vara med i en samskapande process, Vidga perspektiv och förståelse, Att inte kunna ses ”in real life” samt Lotsen – någon som driver. 

  Slutsatsen är att samverkan är en värdefull del av vårdens kvalitetsutveckling, men verksamheter behöver vägledning för hur samverkan praktiskt ska genomföras. Samverkan kan skapas även i digitala forum, även om relationsskapandet utmanas. Någon som faciliterar samverkan genom professionalitet och empati verkar också gynnsamt för samverkan. 

 • 46.
  Edholm, Sigurd
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Alinder, Rasmus
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  En ny modell för att beskriva den posturala kontrollen hos underbensamputerade2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För att minska risken för fallrelaterade skador hos amputerade är envaliderad modell som beskriver och undersöker balans viktigt. The invertedpendulum model (IPM) är en validerad modell som beskriver människans posturalakontroll vid stående. Validiteten är ifrågasättbar för transtibialtamputerade då desaknar aktiv plantarflektion i ankelleden. Därför hypotiserade Rusaw och Ramstrand(2016) att en ny modell krävdes.Metod: Protesanvändare (n = 8) och en kontrollgrupp (n = 7) utförde tre tester,stående på två kraftplattor, under tre olika villkor (totalt 9 tester). Villkoren var ögonöppna, ögon stängda samt feedback på viktfördelning. Data samlades in ochkorrelationskoefficienterna beräknades för att undersöka skillnaderna mellangruppernas medelvärden. För att validera modellen kinetiskt använde Alinder ochEdholm mekaniska begränsningar på kontrollgruppen. Detta i form av en anordningsom låste centre of pressure till en specifik punkt.Resultat: Som hypotiserat blev korrelationen mellan vänster sida för kontrollgruppen(r = -0.557) och den intakta sidan för protesbrukarna (r = -0.423) negativ. Dessutomvar korrelationen och för både protesanvändarna (r = 0.024) och kontrollgruppen (r= 0,207) nära 0 på högersida.Slutsats: Rusaw och Ramstrands (2016) nya modell kunde valideras utifrån resultatetpå denna studie.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Eivarsson, Marie
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.
  Ett tryggare och säkrare överflyttningssätt från intensivvård till vårdavdelning.: Ett förbättringsarbete med fokus på övervakningsutrustning och läkemedelslistor.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 48. Elofsson, Johanna
  et al.
  Pihl, Johanna
  Hygienombuds och chefers upplevelse av Årshjulets effekt i det vårdhygieniska arbetet: En enkätundersökning2024Independent thesis Basic level (professional degree), 20 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För att minska risken för vårdrelaterade infektioner är det av största vikt att hålla en god hygien och följa de riktlinjer och rutiner som finns. Verksamheter inom vård och omsorg rekommenderas att ha ett hygienombud på sin arbetsplats. Hygienombudet ansvarar för att aktivt arbete med vårdhygieniska frågor på sin arbetsplats och ska vara ett stöd åt sina kollegor och chef i vårdhygieniska frågor. I ett led i att underlätta för hygienombuden att sprida kunskap och information till sina kollegor om vårdhygien har smittskydd och vårdhygien i Region Jönköping tagit fram ett verktyg som ska hjälpa dem med detta. Verktyget de tog fram heter ”Årshjul för hygienombud”. Årshjulet innehåller olika aktiviteter för varje månad och det är upp till varje chef och/eller hygienombud vilken aktivitet som finns som förslag som ska utföras och när den ska utföras. Årshjulet togs i bruk september 2023.

   

  Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka hygienombuds och chefers upplevelse av Årshjulets effekt i det vårdhygieniska arbetet.

   

  Metod: Studien genomfördes med både en kvantitativ och kvalitativ ansats med hjälp av en digital enkät som besvarades av hygienombud och chefer i Region Jönköping. Enkäten innehöll frågor med fasta svarsalternativ samt öppna frågor med fritextsvar. 

   

  Slutsats: Resultatet visar att de hygienombud och chefer som använt sig av Årshjulet anser att det är ett användbart verktyg i det vårdhygieniska arbetet. Flera respondenter uppgav att det var positivt med olika förslag på aktiviteter varje månad. Den största delen av respondenterna har dock inte använt sig av Årshjulet och de uppgav att de saknade information om detta. För att öka användningen av Årshjulet behöver kommunikationen förbättras mellan dessa parter. 

 • 49.
  Engholm, Johanna
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. Ortopedteknisk plattform.
  Mahi, Ouzair Youssef Abdel-Illah
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. Ortopedteknisk plattform.
  Individuals’ Experienced Osteoarthritis-associated Pain & Function while using a Knee Brace: A Qualitative Study2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Osteoarthritis of the knee is a condition that can emerge without any known reason, though most commonly it is caused by previous damage to the anatomical structures inside the joint. The most common symptom is pain during rest and activity. Individuals diagnosed with osteoarthritis often experience difficulties with performing certain types of movements and activities due to pain. Aim: Based upon a qualitative inductive content analysis, the aim is to investigate on a subjective level how individuals diagnosed with medial osteoarthritis experience pain and function, in relation to brace usage. Method: This study is based on recorded semi structured open-ended interviews with three individuals diagnosed with medial osteoarthritis whom uses a knee brace or knee orthosis. Results: The study generated six sub-categories which created two main categories describing the experience of medial osteoarthritis by the individuals. The results showed experience of affected physical ability and adaptation to pain. Conclusion: Individuals diagnosed with medial osteoarthritis experience limitation in activity and ADL mostly due to pain, though decreased function of the knee joint seems to be a contributing factor to limitation as well. Using a knee brace eases pain to some degree and enable individuals to perform some activities in comparison to when not using a knee brace. These conclusions should be considered with caution since the number of individuals interviewed in this study is small and may not provide the same information as of a larger number of individuals with medial osteoarthritis. 

  Fulltekst (pdf)
  Individuals Experienced Osteoarthritis-associated Pain and Function while using a Knee Brace
 • 50.
  Falkenström, Caroline
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Oral hälsa. Kvinna.
  Tidens tand: Äldre individers upplevelse kring användandet av ett tekniskt hjälpmedel som påminnelse för tandborstning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Förmågan att utföra oral egenvård kan påverkas av skörhet hos äldre, därmed krävs fler för gruppen anpassade hjälpmedel.

  Syfte: Att hos sköra äldre i ordinärt boende analysera upplevelsen av att använda ett tekniskt munhälsohjälpmedel, en så kallad trigger, för påminnelse av tandborstning.

  Metod: Rekrytering av informanter gjordes i samverkan med folktandvården i Region Jönköpings län och institutionen för Gerontologi på HHJ. Triggern testades i egna bostaden av sju informanter i en vecka vardera. Två intervjuer utfördes om livssituation/munhygien och kring upplevelsen av användandet. En kvalitativ, induktiv innehållsanalys av materialet utfördes.

  Resultat: Analysen gav huvudkategorin, ”användning”, vilken kopplades till subkategorin ”förhållningssätt och vanor”. Där ansågs munhygienvanorna goda och värdet av användningen sattes istället i relation till om kapaciteten att upprätthålla munhygienen hade blivit försämrad. Behovet anpassa triggern till föränderliga vardagstider upplevdes i relation till subkategorin ”fungerande vardagstruktur”. Huvudkategorin ”Funktion”, upplevdes i stort som god, subkategorin ”otillförlitlig” syftade dock till teknik som upplevts brista. Subkategorin ”utvecklingsmöjligheter” berörde signalsystemet som upplevdes behöva kompletterande ljud/ljusintryck.             

  Slutsats: Informanterna upplevde sig för friska i relation till huvudkategorin ”användning”. Gentemot huvudkategorin ”funktion” kom dock detta att resultera i användbara aspekter till vidareutvecklingen av triggern, såsom uppmärksamhetsförhöjande ljudintryck. Detta bör fokus läggas på innan fortsatta studier utförs.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234 1 - 50 of 155
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf