Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 466
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Sara
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Palmberg, Hampus
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Children with Intellectual Disabilities and Their Perceived Participation in Everyday Life Activities: A descriptive study conducted in Addis Abeba, Ethiopia2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Barn med intellektuella funktionsnedsättningar som lever i utvecklingsländer är sårbara för delaktighetsinskränkningar. Få studier har gjorts som rör deras perspektiv. Syfte: Att beskriva hur barn i ett låginkomstland mellan 13-17 år med en intellektuell funktionsnedsättning upplever sin delaktighet i dagliga aktiviteter. Metod: Kandidatuppsatsen genomfördes som en deskriptiv studie med en kvantitativ ansats. Deltagare samlades in genom ett icke-slumpmässigt-, målinriktat konsekutivt urval. Data samlades in med “Picture my Participation”, ett instrument designat som en strukturerad intervju med kvantitativa frågor. Data analyserades i IBM SPSS Statistics 21. Tabeller samt diagram gjordes i Microsoft Excel 2013. Resultat: Aktiviteten som barnen deltog mest frekvent i var “Daily routines at home for personal care (dressing, choosing clothing, hair care, brushing teeth)”. Aktiviteten som flest barn prioriterade som viktigast, och var mest involverade i var “Organised leisure activities”. “Services and policies” och “Social environment” var faktorer som sågs som “Facilitators” till delaktighet, medan “Family attitudes” sågs som en “Barrier” till delaktighet. Slutsats: Barnen upplevde en hög delaktighet i de prioriterade aktiviteterna och upplevde få barriärer i relation till delaktighet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Adolfsson, P.
  et al.
  Department of Public Health and Caring Sciences, Disability and Habilitation, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Lindstedt, H.
  Department of Public Health and Caring Sciences, Disability and Habilitation, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Pettersson, I.
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Hermansson, L. N.
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Janeslätt, G.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Department of Public Health and Caring Sciences, Disability and Habilitation, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Perception of the influence of environmental factors in the use of electronic planning devices in adults with cognitive disabilities2016Ingår i: Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, ISSN 1748-3107, E-ISSN 1748-3115, Vol. 11, nr 6, s. 493-500Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Adults with cognitive disabilities often have difficulties in dealing with the complexity of everyday life. With cognitive assistive technology (e.g. electronic planning devices [EPDs] and individual support), they can bring order to their often chaotic life. Assumptions are that environmental factors influence with non-use of EPDs.

  Objective: To explore how adults with cognitive disabilities perceive the influence of environmental factors in the use of EPDs.

  Methods: A reference group with experience of use of EPDs assisted the researchers. Twelve adults with cognitive disabilities and experience of using EPDs participated. An interview guide was implemented covering environmental factors according to the International Classification of Functioning, Disability and Health. Qualitative content analysis was applied in the analyses.

  Results: Five categories and two themes emerged, which were integrated into a model of facilitating factors influencing the use of EPDs. Measures to prevent or eliminate negative influences of the device use are important to be taken.

  Conclusions: Professionals need more knowledge about EPDs, while users need individual adaption of the EPDs. EPDs need to be user-friendly, manageable and work in any seasons.

  Implications for Rehabilitation: The users should have access to specially trained prescribers. There is a need for development of user-friendly and manageable products to function in any climate. Knowledge is lacking on how to implement the users in all stages of the prescribing process. Prescribers should increase knowledge in the use of EPDs to influence the attitudes of the social environment.

 • 3.
  Ahlgren Kvist, Cia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Karlsson, Linda
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Hundens betydelse inom arbetsterapin: - Hur hundar kan främja och motivera till meningsfulla aktiviteter2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet var att beskriva hur arbetsterapeuter arbetar i aktivitet med vård- och terapihund och upplevd nytta med detta. Metoden som valdes var en kvalitativ induktiv ansats med semistrukturerade intervjuer. Elva arbetsterapeuter rekryterades genom ett bekvämlighetsurval via grupper på Facebook. Telefonintervjuer och intervjuer via personligt möte spelades in och transkriberades för att slutligen analyseras med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet mynnade ut i ett övergripande tema som var: Arbetsterapeuten och hunden som ett stöd till meningsfulla aktiviteter, vilket resulterade i tre huvudkategorier som var: nytta, aktivitet och kommunikation, samt 14 underkategorier. Slutsatsen av examensarbetet var att hunden kunde vara användbar i att motivera patienter till aktivitet samt att aktiviteter tillsammans med och för hunden kändes mer meningsfulla.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Ahlstrand, Inger
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ADULT.
  Björk, Mathilda
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Linköping university.
  Thyberg, Ingrid
  Linköping university.
  Low levels of pain impact on valued life activities in women and men with Rheumatoid Arthritis2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 5.
  Ahlstrand, Inger
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ADULT.
  Björk, Mathilda
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ADULT.
  Thyberg, Ingrid
  Linköping University.
  Börsbo, Björn
  Linköping university.
  Falkmer, Torbjörn
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Smärta och dagliga aktiviteter vid Reumatoid artrit ur ett patientperspektiv2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Smärta vid Reumatoid artrit (RA) ärett välkänt symtom som orsakar lidande ochaktivitetsbegränsning. Traditionellt mäts smärtainom reumatologin som smärtintensitet på enVisuell Analog Skala (VAS). Kunskapen kring hurpatienter med RA upplever smärta och dess konsekvenser är begränsad. Patientens egenbeskrivning behövs som underlag för behandlingsplanering och för att utveckla nya metoderför att beskriva problematiken.Syfte: Syftet med studien är att beskriva smärtavid RA ur ett patientperspektiv med fokus på hursmärtan påverkar dagliga aktiviteter.Metod: Patienter med diagnostiserad RA i syd-östra Sverige identifierades via Svenska Reumatologiregistret. Urvalet baserades på minst 5 årssjukdomsduration och minst 40 mm smärtintensitet på VAS vid de två senaste besöken på reumatologklinik. Sammanlagt 33 patienter, 7 män och26 kvinnor, deltog i sju fokusgrupper. Gruppernaformades utifrån kön och ålder. Intervjuguideninnehöll frågor som: Hur beskriver patienter medRA sin smärta? Vad påverkar smärtan? Vilkakonsekvenser har smärtan för aktivitetsutförande,aktivitetsbalans och undvikande av aktivitet? Enkvalitativ innehållsanalys görs.Resultat/förväntat resultat: Analyser hittills visar patienternas frustration över att inteklara det man vill eller behöver göra, beroendeav andra, minskade möjligheter till delaktigheti sociala sammanhang. Och närståendes betydelse. Analyserna visar att smärtan är relaterad till Göteborg6-8 april 201134trötthet, stress och sinnesstämning och att arbeteeller andra aktiviteter medverkar till att glömmabort smärtan och uppehålla förmåga. Analysenslutförs under hösten.Konklusion: Denna studie förväntas genererany angelägen kunskap om och förståelse försmärta.

 • 6.
  Ahlstrand, Inger
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ADULT.
  Vaz, Sharmila
  School of Occupational Therapy & Social Work, CHIRI, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Falkmer, Torbjörn
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Thyberg, Ingrid
  Department of Rheumatology and Department of Clinical and Experimental Medicine, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Björk, Mathilda
  Department of Rheumatology and Department of Social and Welfare Studies, Linköping University, Norrköping, Sweden.
  Self-efficacy and pain acceptance as mediators of the relationship between pain and performance of valued life activities in women and men with rheumatoid arthritis2017Ingår i: Clinical Rehabilitation, ISSN 0269-2155, E-ISSN 1477-0873, Vol. 31, nr 6, s. 824-834Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To study whether personal factors (self-efficacy and pain acceptance) mediate the relationship between pain and performance of valued life activities in persons with rheumatoid arthritis.

  METHODS: Persons with rheumatoid arthritis for at least four years (n = 737; 73% women) answered a questionnaire measuring self-efficacy, pain acceptance, performance of valued life activities, and self-rated pain. Relationships among these constructs were explored using univariate and multivariate analyses. Structural equation modelling was then used to examine the mediational role of personal factors on the relationship between pain and performance of valued life activities.

  RESULTS: A direct negative association between pain and performance of valued life activities was identified (Beta = .34, P < .001). This suggests that people with rheumatoid arthritis who had higher levels of pain has increased difficulties in performing valued life activities. Self-efficacy and activity engagement component of pain acceptance mediated the relationship between pain and performance of valued life activities, however the pain willingness component of pain acceptance did not influence participation in valued life activities.

  CONCLUSION: These findings highlight the importance of considering personal factors, such as pain acceptance and self-efficacy, in facilitating participation in valued life activities.

 • 7.
  Ahlstrand, Inger
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ADULT. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Wagman, Petra
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ADULT.
  Hakansson, C.
  Lund Univ, Div Occupat & Environm Med, Lund, Sweden.
  Bjork, M.
  Linkoping Univ, Dept Rheumatol, Linkoping, Sweden.
  Occupational balance and its relation to performance of valued life activities in persons with rheumatoid arthritis in working age2018Ingår i: Annals of the Rheumatic Diseases, ISSN 0003-4967, E-ISSN 1468-2060, Vol. 77, nr Suppl. 2, s. 186-186Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background Experience of balance in everyday activities where work is an essential part is important to health and well-being, as has also been observed in previous studies in people with rheumatoid arthritis (RA). The Valued life activity scale (VLA-swe) is a questionnaire in which patient’s first report if the separate activities are valued or not to perform and secondly difficulties to perform these activities. Occupational Balance Questionnaire (OBQ) focuses on satisfaction with the amount and variation of occupations.

  Objectives The objectives were to 1) describe the relationship between performance of valued activities and experienced occupational balance, and to 2) identify aspects associated with low occupational balance in persons with RA.

  Methods 368 persons (age 18–65 years, 77% women) with RA responded to a questionnaire measuring occupational balance (OBQ) and performance of valued life activities (VLA-swe). Other aspects of interest were activity limitations measured by Health Assessment Questionnaire (HAQ), pain (measured by VAS), continuous stress (stressed continuously for more than a month during the last 12 months), children at home, education, and living situation. The relation between OBQ and performance in VLA across genders and Workers/Non-workers were analysed using non-parametric correlation analyses. To identify the impact of different aspects on the likelihood that participants would report lower occupational balance, OBQ was analysed using workers/nonworkers, stress, gender, age, pain and difficulties performing valued activities as independent variables in logistic regressions models. The study was approved by the Regional Ethics Committee (Dnr2011/452–31).

  Results The OBQ was significantly related to difficulties to perform valued activities reported by VLA (r=-0.41, p<0.001). Having more difficulties performing valued activities was the strongest predictor of lower occupation balance and increased the risk of reporting lower occupation balance with nearly five times (OR=4.54, p 0.001). Continuous stress increased the risk of having lower occupation balance more than three times (OR=3.27, p<0.0001) than those who not reported being stressed. The other variables show no significant impact on the likelihood that the participants would report lower occupational balance.

  Conclusions The results showed support for the relationship between occupation balance and performance of valued life activities and highlights to identify what’s important for the individual and to assume that in the rehabilitation. The results also show the importance of ability to manage stress, in order to enable for retaining ability to work and achieve high occupational balance.

 • 8. Al Akayshee, Sara
  Arbetsterapeutiska interventioner för barn med ADHD En scoping review2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 9.
  Algurén, Beatrix
  et al.
  Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering.
  Lundgren Nilsson, Åsa
  Sunnerhagen, Katharina
  Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering.
  Christensson, Lennart
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Faktorer av betydelse för självupplevd hälsa hos personer med stroke – en prospektiv uppföljningsstudie2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 10.
  Algurén, Beatrix
  et al.
  Institute for Health and Rehabilitation Sciences (IHRS), Unit for Biopsychosocial Health, Ludwig-Maximilians-University, Munich, Germany.
  Lundgren Nilsson, Åsa
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Sunnerhagen, Katharina S.
  Functioning of patients with first-ever stroke six weeks after admission – a report from Sweden applying the International Classification of Functioning (ICF)2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 11.
  Almberg, Maria
  et al.
  Mobility Centre Gothenburg, Sweden.
  Selander, Helena
  Mobility Centre Gothenburg, Sweden.
  Falkmer, Marita
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. School of Occupational Therapy and Social Work, Faculty of Health Sciences, Curtin University, Perth, Australia.
  Vaz, Sharmila
  School of Occupational Therapy and Social Work, Faculty of Health Sciences, Curtin University, Perth, Australia.
  Ciccarelli, Marina
  School of Occupational Therapy and Social Work, Faculty of Health Sciences, Curtin University, Perth, Australia.
  Falkmer, Torbjörn
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. School of Occupational Therapy and Social Work, Faculty of Health Sciences, Curtin University, Perth, Australia.
  Experiences of facilitators or barriers in driving education from learner and novice drivers with ADHD or ASD and their driving instructors2017Ingår i: Developmental Neurorehabilitation, ISSN 1751-8423, E-ISSN 1751-8431, Vol. 20, nr 2, s. 59-67Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Little is known about whether individuals with autism spectrum disorder (ASD) or attention deficit hyperactive disorder (ADHD) experience any specific facilitators or barriers to driving education.

  Objective: To explore the facilitators or barriers to driving education experienced by individuals with ASD or ADHD who obtained a learner’s permit, from the perspective of the learner drivers and their driving instructors.

  Methods: Data were collected from 33 participants with ASD or ADHD, and nine of their driving instructors.

  Results: Participants with ASD required twice as many driving lessons and more on-road tests than those with ADHD. Participants with ADHD repeated the written tests more than those with ASD. Driving license theory was more challenging for individuals with ADHD, whilst individuals with ASD found translating theory into practice and adjusting to “unfamiliar” driving situations to be the greatest challenges.

  Conclusion: Obtaining a driving license was associated with stressful training experience.

 • 12.
  Almgren, Malin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Olsson, Jenny
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Aktivitetsbalans hos gymnasieungdomar2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ungdomar spenderar stor del av sin tid i skolan och upplever en minskad tid till fritid på grund av skolarbete. Tiden utanför skoltid är viktig för återhämtning och för att upprätthålla aktivitetsbalansen samt motverka stressrelaterad ohälsa. Syftet med studien är att beskriva aktivitetsbalans i relation till den tid eleven spenderar på skolarbete utanför skoltid och stress. Studien har en kvantitativ design, 46 deltagare rekryterades genom ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval. Deltagarna besvarade påståenden kring aktivitetsbalans med Occupational Balance Questionnaire (OBQ) och kompletterande frågor om tid spenderad på skolarbete utanför skoltid och stress. Deskriptiv statistik, Spearman´s rank correlation och Mann-Whitney U-Test användes för att sammanställa data. Resultatet visar att deltagargruppen uppnår generellt låga totalpoäng i OBQ. Kvinnor skattar betydligt lägre aktivitetsbalans än män. Generellt anger hela deltagargruppen många studietimmar/vecka, och kvinnor anger fler studietimmar/veckan än män. Majoriteten av deltagarna upplever stress. Deltagare som inte upplever stress anger alla höga poäng på påståendet balans mellan vila, återhämtning och sömn. Slutsatsen för studien är att flertalet av deltagarna upplever låg aktivitetsbalans. Det är inte troligt att det finns en relation mellan skolarbete utanför skoltid och ungdomars aktivitetsbalans. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Alnervik, Anitha
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Linddahl, Iréne
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Sätt värde på arbetsterapi: En studiecirkel i evidensbasering av arbetsterapi2006Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Alnervik, Anitha
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Linddahl, Iréne
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Value of occupational therapy - about evidence-based occupational therapy2011Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 15.
  Andersson, Elin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Andersson, Ebba
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Sensorisk integrationsåtgärd i form av ett sinnesrum för barn med intellektuell funktionsnedsättning, ADHD och/eller autism: En översiktlig litteraturstudie/ “Scoping Review”2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barn med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning, ADHD och autism kan uppleva en minskad delaktighet i sociala relationer och i samhället. Dessa diagnoser kan medföra symtom som kan ha en negativ påverkan på utförandet i vardagliga aktiviteter. Studier visar att ett symtom som påverkar aktivitetsutförandet hos dessa barn är den sensoriska bearbetningen av stimuli i barnets omgivning. Syftet med detta examensarbete var att beskriva hur sinnesrum kan användas som åtgärd hos barn med intellektuella funktionsnedsättningar, ADHD och/eller autism för ökad delaktighet i deras aktivitetsutförande. Examensarbetet var en Scoping Review där 20 artiklar och kapitel från en bok har inkluderats. Inklusionskriterier för artiklarna var studier om barn upp till 18 år, diagnostiserade med ADHD och autism samt användning av sinnesrum och sensorisk bearbetning vid ADHD och autism. Artiklarna skulle antingen vara kvantitativa-, kvalitativa- eller systematiska litteraturstudier. I de systematiska litteraturstudierna granskades dess referenslistor för att utesluta att en artikel inte redan blivit granskad. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska publicerade mellan 2005 och maj 2018, finnas tillgängliga i fulltext samt vara peer reviewed. Resultatet beskriver hur sinnesrum kan användas som en sensorisk integrationsåtgärd för examensarbetets målgrupp och dess effekter samt hur sinnesrummet erbjuder olika slags stimuli som ska tillfredsställa barnets sensoriska behov, vilket kan bidra till en positiv effekt genom ökat aktivitetsutförande och delaktighet. Slutsatsen är att sinnesrum är en sensorisk integrationsåtgärd som kan användas som åtgärd av arbetsterapeuter och kan erbjudas till barn med ADHD och autism som ger positiva effekter på deras delaktighet i aktivitetsutförandet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Isacson, Mikaela
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Hästens inverkan på den psykiska hälsan: En scoping review2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Andersson, Paulina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Roos, Elina
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Arbetsterapeuters insatser inom suicidprevention2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under 2017 avled 1,189 personer till följd av suicid i Sverige. Suicid är ett komplext problem och för att förebygga suicid krävs ett mångfacetterat angreppssätt. Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters uppfattningar och erfarenheter av suicidprevention och hur arbetsterapeutisk kompetens kan användas i suicidpreventivt arbete. En kvalitativ studie där tre fokusgrupper och en enskild intervju med sammanlagt åtta arbetsterapeuter genomfördes. Datainsamlingen analyserades därefter med en kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom två kategorier: Suicidprevention i praktiken och Bemötande och kunskap om suicidala patienter. Deltagarna har tidigare inte reflekterat över sin roll i suicidprevention och upplever en rädsla och osäkerhet i mötet med suicidala patienter. Begreppen meningsfullhet och delaktighet lyfts som viktiga. Den terapeutiska relationen ligger till grund för att patienten ska vilja och våga prata om suicidala tankar och/eller suicidala beteenden. Deltagarna lyfter även vikten av att ta patientens fokus och ha ett inifrånperspektiv. Slutsatserna är att arbetsterapeuter behöver utbildning i suicidprevention för att förtydliga rollen och känna sig trygga i mötet med suicidala patienter. Arbetsterapeuter kan, med sin kompetens, fördjupa och bredda förståelsen för suicidala handlingar samt främja individens psykiska hälsa på lång sikt för att förebygga suicid.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Andersson, Yvonne
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Erikson, Elin
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Förändringar i aktivitetsmönster och välbefinnande hos äldre efter flytt till särskilt boende: En kvalitativ intervjustudie om äldres självupplevda förändring2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Arbetets syfte var att beskriva äldres, 65 år +, självupplevda förändringar i aktivitetsmönster och välbefinnande efter flytt till ett särskilt boende. Metod: En kvalitativ intervju med semistrukturerade frågor och skattning med VAS-skala, genomfördes på tio äldre personer som flyttat in på särskilt boende. Urvalet var ett bekvämlighetsurval kompletterat med ett sekundärt avsiktligt urval. Urvalet genomfördes på två särskilda boenden, ett i en större stad och ett i en mindre. En kvalitativ dataanalys genomfördes för att analysera intervjusvaren. Resultat: Resultatet visade att informanterna upplevde förändringar i både aktivitetsmönster och välbefinnande efter flytt till ett särskilt boende. Informanterna upplevde att de hade fler fritidsaktiviteter, eller rekreativa aktiviteter och färre måste-aktiviteter som städ eller tvätt. Många meningsfulla fysiska aktiviteter hade blivit svåra att utföra och ersatts med mindre krävande aktiviteter. Deras välbefinnande hade förbättrats på grund av ökad social kontakt och trygghet. Slutsats: Aktivitetsmönster och upplevt välbefinnande påverkades av flytt till särskilt boende. Även åldrandets aspekter upplevs ha varit en bidragande faktor till förändring.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Anehall, Carola
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Thongchai, Ming
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Aktivitetsbalans och stress hos gymnasieungdomar på yrkesprogram i gymnasiet: En jämförelse mellan könen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Gymnasieungdomar upplever mycket stress, främst på grund av studier. Den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar och tjejer är betydligt mer stressade än killar. Stress kan påverka studiemotivationen negativt och kan leda till studieavbrott som försenar inträdet på arbetsmarknaden. Syftet var att kartlägga aktivitetsbalans och stress hos tjejer och killar på yrkesprogram inom gymnasiet. En kvantitativ studie i form av en enkätundersökning genomfördes med 50 respondenter på olika gymnasieskolor i södra Sverige. Spearmans rangkorrelationskoefficient (rho) användes för att analysera om det fanns något samband mellan aktivitetsbalans och stress. Majoriteten av respondenterna hade medelhög aktivitetsbalans (39) eller högre, det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i aktivitetsbalans mellan könen. Det fanns en statistiskt signifikant skillnad i upplevd stress mellan könen, tjejer upplevde mer stress än killar. Det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan aktivitetsbalans och upplevd stress hos tjejerna men inte hos killarna. Att möjliggöra för ungdomar att bibehålla eller förbättra aktivitetsbalans kan vara ett sätt att främja och förebygga stress och annan psykisk ohälsa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Anton, Helgason
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Interventioner för äldre personer med fokus på existentiell hälsa2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den äldre befolkningen kommer att öka vilket innebär ett ökat behov av vård och stöd för att en bra hälsa ska kunna upprätthållas. Begreppet hälsa innefattar fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. Det blir allt vanligare att man även tar hänsyn till en existentiell dimension när det gäller hälsan. Interventioner riktade mot existentiell hälsa har visat positiva resultat. Arbetsterapeuters arbetsuppgift är att arbeta klientcentrerat och stärka varje patients emotionella och fysiska välbefinnande utifrån varje individs unika förutsättningar. Spiritualitet ingår som en del i varje människa och är därför en viktig del för arbetsterapeuter att beakta. Syfte: Att kartlägga och beskriva interventioner för äldre personer med fokus på existentiell hälsa. Metod: En litteraturstudie i form av en scoping review har använts. Artiklar har samlats in genom sökningar i databaserna AMED, CINAHL och PubMed. Elva artiklar har slutligen använts i arbetet och resultatet har granskats och analyserats numeriskt och tematiskt. Resultat: Interventionerna har kartlagts och beskrivits under följande kategorier: plats för interventionerna, spirituella interventioner, interventioner riktade mot mening och syfte med livet, kommunikationsbaserade interventioner riktade mot existentiell hälsa samt vårdgivarnas utbildning och utförande av interventioner riktade mot existentiell hälsa. Slutsats: Individuellt utformade interventioner riktade mot äldre personers existentiella hälsa ger ett positivt resultat i form av en bättre fysisk och psykisk hälsa. Känslan av att ha ett syfte och en mening med livet är viktig och ger individen ett ökat välbefinnande. Vidare forskning behöver utföras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Fristedt, Sofi
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping). Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Occupational therapy students’ views on addressing sexual health2019Ingår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 26, nr 4, s. 306-314Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Sexual health is an important issue in daily life, but little is known about occupational therapy (OT) students’ views on these matters.

  Aim: To explore occupational therapy students’ views on addressing sexual health in their future professional role.

  Material and methods: A descriptive qualitative study involving 37 OT students in 5 focus groups was performed and analyzed using content analysis.

  Results: Three categories: ‘Sexual health is part of occupational therapy and but not of the OT educational program’; ‘Need for knowledge to identify and intervene related to sexual health problems’; and finally, ‘Communication about sexual health—unknown, untried, but necessary’, formed the theme, ‘Willing to try, wanting to know more, and recognizing not only the difficulties and challenges but also the importance of sexual health in OT practice’.

  Conclusions: OT-students consider sexual health as part of OT-practice, but experience lack of knowledge of sexual health related to disease/disability, cultural diversity, and age and sexual orientation. Educational programs need to cover these matters, including how to address sexual health in OT-practice, to enhance OT’s future competence related to promotion of sexual health for clients.

  Significance: Knowledge on students’ views are vital to guide education on this important, rather neglected, area. 

 • 22.
  Argentzell, Elisabeth
  et al.
  Lunds universitet, avd för arbetsterapi och gerontologi.
  Håkansson, Carita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Eklund, Mona
  Lunds universitet, avd för arbetsterapi och gerontologi.
  Experience of meaning in everyday occupations among unemployed people with severe mental illness2012Ingår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 19, nr 1, s. 49-58Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background. Knowledge about how people with severe mental illness find meaning in non-work occupations is important in order to develop programmes of meaningful daily occupations for this group.

  Purpose. To examine the meaning daily occupations may bring to those who are severely mentally ill and unemployed.

  Methods. Twelve unemployed people with severe mental illness were interviewed regarding their experience of meaning in daily occupations.

  Findings. Meaning was experienced in a balance between occupations that helped the informants control their mental illness. Themes of meaning were: feeling competent and being socially engaged, having routines and being productive, being creative and seeking knowledge, and taking care of body and mind. Substitutes for paid work were found in occupations such as taking care of the household or being productive at a day centre.

  Implications. People with severe mental illness should be allowed to play an active role in their rehabilitation process, using the occupational therapist for forming daily routines, creating a balance between work-like and restful occupations, finding occupations that meet one’s skills and training social behaviour. Besides, work-related occupations should be emphasized in the rehabilitation.

 • 23.
  Aronsson, Gunnar
  et al.
  Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Nylén, Eva Charlotta
  Division of Work and Organizational Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Ishäll, Lars
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Lindfors, Petra
  Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Sverke, Magnus
  Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  The long arm of the job – work characteristics and recovery windows in social welfare work2019Ingår i: International Journal of Workplace Health Management, ISSN 1753-8351, E-ISSN 1753-836X, Vol. 12, nr 1, s. 15-27Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: Social welfare work contains elements that may be difficult for employees to put out of their minds when the working day ends, which may affect the recovery. The purpose of this paper is to analyze the length of recovery in relation to different work characteristics and to two types of welfare work.

  Design/methodology/approach: All 1,365 employees, excluding managers, of two municipality administrations were invited to a survey study. Of these, 673 (49 percent) responded. After adjusting for partial missing, the effective sample included 580 employees (43 percent). Retrospective ratings of four recovery windows were analyzed: recovery after one night’s sleep, weekends, shorter holidays and vacations.

  Findings: Employees with a university education were less recovered than those with a shorter education. For those with a university education, the long arm of the job mainly involved failures regarding qualitative job demands (task difficulty). For those with a shorter education, quantitative job demands (too much to do) were most prominent for their prolonged recovery. Feedback from managers had consistent and positive associations with all four recovery windows among employees with a university education, but not among those with a shorter education for whom instead having too much to do and social support had significant spillover effects.

  Originality/value: The identified differences may relate to employees with a university education having more problem-solving tasks, which may result in a higher need of work-related feedback but also in difficulties detaching from work. Thus, education and job characteristics have differential associations with self-rated recovery. 

 • 24.
  Arvidsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Johansson, Frida
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Hur kvinnor i arbetsför ålder upplever hur utmattningssyndrom påverkar deras aktivitetsmönster och aktivitetsbalans: Ett kvalitativt examensarbete2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 25.
  Axelsson, Julia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Asp, Sisan
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Barns delaktighet i organiserade fritidsaktiviteter stärker, utvecklar och skapar gemenskap: En kvalitativ studie.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund, psykiskt välbefinnande har sjunkit bland barn i Sverige och många barn uppfyller inte rekommendationen för fysisk aktivitet. Betydelsen av fritidsaktiviteter är relativt väl beforskat utifrån barns perspektiv, föräldrarnas syn är dock mindre undersökt. Syftet med studien var att beskriva föräldrars uppfattning om betydelsen av barns delaktighet i organiserade fritidsaktiviteter. Metoden som användes hade en kvalitativ design, med semistrukturerade intervjuer. Det användes ett avsiktligt urval, där 11 deltagare deltog. Vid bearbetningen av datamaterialet användes en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet gav en varierad uppfattning om betydelsen av delaktighet i fritidsaktiviteter för barnen. Det handlade om gemenskap, utvecklingen och lärdomar för barnen. Självförtroendet barnen fick under fritidsaktiviteterna, vikten av bekräftelse och det fysiska värdet hade också betydelse. Men även begränsningar som behövs framkom. Slutsats, variationen men även likheterna i resultatet har gett en fördjupad bild inom ämnet. Den gemensamma beskrivningen för de flesta var att fritidsaktiviteten gav glädje, utveckling, välbefinnande och ett sammanhang. Förhoppningen är att studien ska leda till en större utsträckning av användningen av fritidsaktiviteter som ett hälsofrämjande redskap för arbetsterapeuter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26. Backman, Annika
  et al.
  Kåwe, Kerstin
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Relevance and focal view point in occupational therapists' documentation in patient case records2008Ingår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 15, nr 4, s. 212-220Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Code of Ethics for Occupational Therapists stipulates how occupational therapists should think about the profession’s central concepts in practice, where ‘Health’ is one such concept. Other guiding principles for practice are the Occupational Therapy Process Model and the ARTUR Case Record Structure. The aim of this study has been to identify and describe how occupational therapists at a hospital in Sweden documented interventions in patient case records. A stratified and random sample of one hundred case records was evaluated in relation to a checklist. The results showed that only 21 percent of the case records were complete. Often, the notes were found under the wrong keyword and 12 percent of the occupational therapy cases were indistinct and did not belong to any of the intervention categories in which occupational therapists normally intervene. Despite this, the majority of the case records reflected the ICF’s Activity/Participation component, which could be interpreted to mean that the occupational therapists held holistic health notions in line with the code of ethics. In order to improve the occupational therapists’ documentation in patient case records, further discussions of the central concepts and guiding principles for occupational therapy are required.

 • 27.
  Berger, Sarah
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Andersson, Sandra
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Children with intellectual disabilities’ perceptions of their participation in activities in everyday life – a pilot study: A minor field study conducted in Ethiopia2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Barn med funktionsnedsättningar som bor i låg- och medelinkomstländers uppfattningar om delaktighet är inte påvisade i forskning. Dessa uppfattningar är viktiga för att tillhandahålla lämpliga interventioner. Syfte: Att beskriva hur barn i åldrarna 8-12 år med en intellektuell funktionsnedsättning som bor i Etiopien uppfattar sin situation gällande delaktighet i vardagliga aktiviteter. Metod: En deskriptiv design med kvantitativ ansats har använts. Urvalet har samlats in genom konsekutivt urval. Femton strukturerade intervjuer genomfördes med användning av ”Picture my participation”, ett datainsamlingsinstrument under utveckling. Dataanalysen gjordes i SPSS Statistics och Microsoft Excel. Resultat: Barnen uppfattade att de deltog i vardagliga aktiviteter. Det var en stor variation i vilka aktiviteter barnen prioriterade som viktigast och på gruppnivå var de mycket delaktiga i dessa aktiviteter. Majoriteten av barnen uppgav att de inte upplevde några hinder för att utföra dessa aktiviteter. Slutsatser: Majoriteten av barnens uppfattning var att de är delaktiga i dagliga aktiviteter i hög grad och att de inte upplever några hinder för att delta. Resultatet bör tolkas med försiktighet och det är inte möjligt att generalisera resultatet, eftersom urvalet är litet och instrumentet är under utveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Berggren, Monica
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Stilbrandt, Kaspars
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Att skapa tillitsfulla relationer mellan arbetsterapeut och patient: En fokusgruppsstudie i kommunala hälso- och sjukvårdsteam2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Relationen mellan arbetsterapeut och patient har påvisats ha inflytande på behandlingen och behandlingsresultatet. Relationen är ett verktyg för att patienten ska uppnå sina mål. Tidigare definition om hur en bra relation är inkluderar att relationen ska vara tillitsfull. Tilliten byggs upp över tid.

  Syfte: Att beskriva hur arbetsterapeuter inom kommunala hälso-och sjukvårdsteam skapar tillitsfulla relationer till patienter.

  Metod: En kvalitativ studie där två fokusgrupper med sammanlagt sju arbetsterapeuter genomfördes. Därefter utfördes en innehållsanalys av de två fokusgruppsdiskussionerna.

  Resultat: I temat Att göra och att vara beskrivs deltagarnas uppfattningar om hur tillit skapas. Temat bygger på de tre kategorierna: Använder olika strategier, Arbetar klientcentrerat och Har ett empatiskt förhållningssätt. Deltagarna använder olika strategier beroende på om det är första mötet, fortsatt arbete eller om det är svårt att skapa tillit samt är instruerande. De arbetar klientcentrerat då de har patienten i fokus, lyssnar aktivt till patienten och skapar en jämlik relation. De har ett empatiskt förhållningssätt då de kommunicerar med ödmjukhet, visar patienten förstående samt skapar en avslappnad stämning.

  Slutsats: Deltagarna använder sig av olika strategier, arbetar klientcentrerat samt har ett empatiskt förhållningssätt för att skapa tillitsfulla relationer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Bergh, Pia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Winberg, Sara
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Upplevd påverkan på roller i vardagslivet för personer med reumatisk sjukdom2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att drabbas av en reumatisk sjukdom kan ge fysiska symtom som inflammation, funktionsinskränkning och immunreaktioner. Sjukdomen ger konsekvenser i vardagslivet som kan påverka aktivitetsutförandet i roller.

  Syftet med studien var att beskriva hur personer med reumatisk sjukdom kan uppleva påverkan på sina roller i vardagslivet.

  Integrerad metod användes med lämplighetssampling på tio personer med reumatisk sjukdom. Instrumentet Rollchecklistan och semistrukturerade intervjuer användes för att få en täckande och tillförlitlig bild av upplevd påverkan av roller.

  Resultatet beskrevs genom en tabell, en schematisk bild samt beskrivande text med citat. Studien visade att reumatisk sjukdom upplevdes påverka roller i vardagslivet genom bland annat funktionsinskränkning och minskad uthållighet. Rollen som yrkesarbetande och hemarbetande upplevdes påverkade genom att de minskade eller försvann helt. Personer som hade utvecklat strategier upplevde inte lika stor påverkan på sina roller.

  Författarna anser att strategier kan hjälpa personer med reumatisk sjukdom att bevara sina roller trots insjuknandet. Arbetsterapeuter spelar en viktig och avgörande roll där de genom att lära ut strategier gör det möjligt för människor att engagera sig i aktiviteter som skapar mening och tillfredställelse. Detta främjar fysiskt och emotionellt välbefinnande för personen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Bergström, Johanna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Waldenby, Sandra
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Beskrivning av studenters aktivitetsbalans med Life Balance Inventory: Hur ser sambandet mellan aktivitetsbalans och hälsa ut?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete syftar till att beskriva studenters självskattade aktivitetsbalans och hälsa samt undersöka om det föreligger ett samband dem emellan. 228 studenter i termin två och fyra från sjuksköterske- och socionomprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping, som valts ut via ett bekvämlighetsurval tillfrågades att delta i examensarbetet genom att fylla i Life Balance Inventory (LBI) samt två tilläggsfrågor gällande ålder och självskattad hälsa. Data analyserades och bearbetades i SPSS för att beskriva deltagarnas självskattade aktivitetsbalans och hälsa samt beskriva ett eventuellt samband dem emellan.

  Resultatet visade att det totala medelvärdet av LBI var 2.38 med en standardavvikelse på 0.26. Studenterna skattade sin hälsa högt, då drygt 80 % skattade sin hälsa som god eller mycket god. För att beskriva en eventuell korrelation mellan självskattad hälsa och aktivitetsbalans gjordes Spearmans korrelationstest som visade ett statistiskt signifikant (p= 0.001) svagt positivt samband (r=0.26). Slutsatsen kan dras att studenterna upplevde god hälsa och aktivitetsbalans, dock kunde inget starkt samband mellan hälsa och aktivitetsbalans identifieras. 

 • 31.
  Bergström, Maria
  et al.
  Department of Social and Welfare Studies, Linköping University, Sweden.
  Ahlstrand, Inger
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ADULT.
  Thyberg, Ingrid
  Department of Rheumatology, Linköping University, Sweden.
  Falkmer, Torbjörn
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. School of Occupational Therapy & Social Work, CHIRI, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Börsbo, Björn
  Division of Community Medicine, Department of Medical and Health Sciences, Faculty of Health Sciences, Linköping University, Sweden.
  Björk, Mathilda
  Department of Social and Welfare Studies, Linköping University, Sweden.
  ‘Like the worst toothache you’ve had’ – How people with rheumatoid arthritis describe and manage pain2017Ingår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 24, nr 6, s. 468-476Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease often associated with disability. Despite new treatments, pain and activity limitations are still present.

  Objectives: To describe how persons with RA experience and manage pain in their daily life.

  Methods: Seven semi-structured focus groups (FGs) were conducted and analyzed using content analysis.

  Results: The analysis revealed four categories: 1) Pain expresses itself in different ways referred to pain as overwhelming, aching or as a feeling of stiffness. 2) Mitigating pain referred to the use of heat, cold, medications and activities as distractions from the pain. 3) Adapting to pain referred to strategies employed as coping mechanisms for the pain, e.g. planning and adjustment of daily activities, and use of assistive devices. 4) Pain in a social context referred to the participants’ social environment as being both supportive and uncomprehending, the latter causing patients to hide their pain.

  Conclusions: Pain in RA is experienced in different ways. This emphasizes the multi-professional team to address this spectrum of experiences and to find pain management directed to the individual experience that also include the person’s social environment.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext
 • 32.
  Bertilsson, Frida
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Ekelund, Sofia
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Att vara ung och varken arbeta eller studera - påverkan på aktivitetsmönstret: Ett examensarbete om ungdomar utan fullständig gymnasieutbildning2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet var att beskriva aktiviteter i vardagen hos ungdomar utan fullständig gymnasieutbildning samt deras upplevelser av att varken arbeta eller studera. Metod: För genomförande av detta examensarbete användes en induktiv ansats. Det skapades en deskriptiv design med en kvalitativ ansats i form av individuella semistrukturerade intervjuer. Dessutom tillkom enstaka kvantitativa inslag efter användning av VAS. Den urvalsmetod som tillämpades i examensarbetet var bekvämlighetsurval. Utifrån en modifierad intervjuguide med utgångspunkter i det arbetsterapeutiska intervjuinstrumentet “Bedömning av Delaktighet i Aktivitet” intervjuades 13 informanter. Intervjudata bearbetades systematiskt och analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Temat som framkom var ”möjligheter och begränsningar i aktiviteter”. Det övergripande temat skapades utifrån kategorierna: ”viktiga delar i vardagen”, ”aktivitetsobalans”, ”fråntagen möjlighet att utföra aktivitet”, ”faktorer som hindrar aktivitet” samt ”aktiviteter utan mening”. Slutsats: Informanternas berättelser har bidragit till en ökad förståelse för målgruppen. Resultatet påvisade att informanterna har skilda upplevelser kring sin situation och en påtaglig minskad tillfredsställelse med hur deras vardag ser ut kunde konstateras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33. Björk, Maria
  et al.
  Håkansson, Josefin
  Hur påverkar framtidens kontor välbefinnandet?: En kvalitativ intervjustudie om välbefinnandet på aktivitetsbaserade arbetsplatser2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med examensarbetet är att beskriva hur anställda på en aktivitetsbaserad arbetsplats upplever sitt välbefinnande på arbetsplatsen. Metod: Examensarbetet är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats som utgår från semistrukturerade öppna frågor. Två företag rekryterades med fem informanter vardera. Ett avsiktligt urval gjordes med en spridning gällande ålder, kön och hur länge de arbetat på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och analyseras utefter en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet sammanställdes i fem huvudkategorier: ”De anställdas inställning till arbetssättet”, ”Arbetssättet påverkar omtanken mellan kollegor”, ”Positiva upplevelser med arbetssättet”, ”Arbetssättet påverkar arbetet positivt” och ”Arbetssättet påverkar arbetet negativt”. Dessa bestod av totalt 16 underkategorier. Slutsatser: Omtanken mellan kollegor, närmare bestämt gemenskapen, upplevdes både som förbättrad och försämrad med det nya arbetssättet. Arbetssättet påverkade arbetet positivt genom att tillgodose behov och ge valmöjlighet, men det påverkade även negativt genom att distrahera, ineffektivisera och försvåra arbetet. En stor del av de anställda upplevde välbefinnande, men det aktivitetsbaserade arbetssättet passar inte alla individer och arbetsuppgifter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Arbetsterapeuternas 'hälsa'2006Ingår i: Vetenskapens dag 8 oktober, 2006Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 35.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Arbetsterapeutparadigm1988Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 36.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Arbetsterapeutparadigm: Uttryck, mening och referens1994Ingår i: Arbetsterapeuten, ISSN 0345-0988, nr 10, s. 21-25Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Professor Håkan Törnebohms paradigmteori.

 • 37.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Att studera Arbetsterapeutparadigm: Rapport från ett avhandlingsarbete1999Ingår i: Program för At-forum 25-26 mars, 1999Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 38.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD.
  Berättelsen om "den obente" soldaten.1998Ingår i: Arbetsterapeuten, ISSN 0345-0988, nr 13, s. 14-18Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Ett försök att reda ut begreppen med anknytning till ett arbetsterapeutiskt perspektiv.

 • 39.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. AFR. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Embryos of Occupational Therapist Paradigms: an exploratory study of Swedish occupational therapy students' perceptions of occupational therapy1999Ingår i: Australian Occupational Therapy Journal, ISSN 0045-0766, E-ISSN 1440-1630, Vol. 46, nr 1, s. 12-23Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present study has an explorative design with its starting point in Törnebohm´s theory of paradigms. The aim of this study was to identify and describe how newly enrolled occupational therapy students perceived their future profession, especially regarding world view and field of action view. Written data were collected using essay questions. Data analysis/synthesis were accomplished qualitatively. Three themes were identified in the material: Notions of some concepts fundamental to occupational therapy; Notions of the “setting” of occupational therapy reality and Notions of the operational reality of occupational therapy. With their limited personal experience of occupational therapy, the students´ conceptions reflected interested outsiders´ views on the topic, influenced by information available in society and the questions given. They were shown to possess relevant and varied information about occupational therapy, but had difficulties in designating the different phenomena.

 • 40.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. AFR. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Focus on Occupational Therapists' Paradigms1999Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 13, nr 3, s. 165-170Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present study has an explorative design with its starting point in Törnebohm´s theory of paradigms. The primary aim of the study was to identify and characterize seven experienced occupational therapists´ perceptions of their profession, especially regarding world view and field of action view. The secondary aim was to find out if there were similarities among the respondents´ personal paradigms that could constitute a potential, local ideology for the group. Qualitative data were collected using audio- and video-taped, thematic discussions which involved focus groups on three occasions during the autumn of 1996. Within the two paradigm components world view and field of action view the data were analysed qualitatively. The results show several unifying factors and dissimilarities were limited to specifications within the unifying factors, with regard to the respondents´ notions. The unifying factors could be described as a potential, local ideology for the group.

 • 41.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD.
  Fokus på hälsa, engagemang och stolthet: En diskussion av teoretiska perspektiv på rehabilitering av sjukskrivna.2006Ingår i: Vågor på HaVet: tio texter om arbete och funktionshinder, Jönköping: Hälsohögskolan , 2006, s. 22-Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 42.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Function, action and/or well-being as health constituents in occupational therapy2006Ingår i: 5th Occupation UK and Ireland symposium in Occupational science 11-12 september: Health through occupation - the evidence, 2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 43.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Hälsa, kropp och arbetsterapi i ett professionsperspektiv2004Ingår i: At-forum 21-22 april, 2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 44.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Kunskapsmöte inom arbetsterapi.2001Ingår i: Vetenskapens dag 3 oktober, 2001Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 45.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  'Occupation': Fokus för yrkesutövningen arbetsterapi.1999Ingår i: Arbetsterapeuten, ISSN 0345-0988, nr 1, s. 4-9Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 46.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. AFR. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Occupational Therapist: A Chameleon in the Light of Paradigms1994Ingår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 1, nr 2, s. 59-68Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this pilotstudy is to present a more disticnct profile of the profession, deriving inspiration from Törnebohm's theory of paradigms. Six occupational therapists answered in writing 12 open essay questions about their ideas on paradigmatic matters. The focus in the questions is within the occupational therapist's field of action view and results are presented as aspects of practice. The occupational therapist is like a chameleon in the field of health care. She alters between different roles, using various parts of her professional competence to support the patient in reaching a meaningful everyday life from the patient's own perspective. The flexibility of the profession may contribute to many occupational therapists' feelings of having av vague professional profile, but is fundamental and a prerequisite of good occupational therapy. A greater awareness of our professional paradigm creates conditions by which it can be improved and adapted to variable demands. and a greater possibility to express the profession to society.

 • 47.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. AFR. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Occupational therapy students' paradigms: A passage from beholder to practitioner.2000Ingår i: Australian Occupational Therapy Journal, ISSN 0045-0766, E-ISSN 1440-1630, Vol. 47, nr 3, s. 97-109Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present study has an explorative, comparative design with its starting point in Törnebohm´s theory of paradigms. The aim of the study was to identify and describe how qualified OT students perceived their future profession, especially regarding world view and field of action view, and to compare their conceptions with those of newly enrolled OT students in order to find out the differences and similarities between the two aggregations of paradigms. Data were collected in writing, using essay questions. Data analysis/synthesis was accomplished qualitatively. The comparision between the two groups was carried out through the structure of three themes with appurtenant categories. The qualified occupational therapist students´ notions gave expression to a constant application of a holistic health perspective which in contrast to those of the newly enrolled occupational therapist students resulted in numerous examples of interrelations between themes belonging to different paradigm components. In line with Törnebohm (1987) this is characteristic for paradigms.

 • 48.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Om arbetsterapeutstudenters och arbetsterapeuters syn på arbetsterapi2000Ingår i: Vetenskapens dag 3 oktober, 2000Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  OBJECTIVES:

  To study quality of life and subjective post-concussion symptoms in adults (16-60 years) with a mild traumatic brain injury (MTBI) 3 months and 1 year after injury.

  METHODS:

  Of a total of 489 patients 173 responded to questionnaires at 3 months and at 1 year, including the SF-36 health-related quality of life survey, which is a standardized measure validated for Swedish conditions. Post-concussion symptoms were rated as either existing or non-existing in a 21-item checklist [a modified version of Comprehensive Psychopathological Rating Scale (CPRS)].

  RESULTS:

  SF-36 showed impaired scores in all dimensions. Existing post-concussion symptoms were reported by 1545%. Significantly, more symptoms were present at 3 months than at 3 weeks after injury. Furthermore, a significant correlation between higher rates of post-concussion symptoms and lower SF-36 scores was found. CONCLUSIONS:

  The SF-36 results were significantly impaired compared with an age- and gender-matched normative control group and the rate of post-concussion symptoms was significantly higher at 3 months than at 3 weeks after injury. As a significant correlation between higher rates of symptoms and low SF-36 scores was also found we assume SF-36 to be a sensitive enough measure of MTBI-related effects.

 • 49.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Om arbetsterapeutstudenters och arbetsterapeuters syn på arbetsterapi2001Ingår i: At-forum 17-18 maj, 2001Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 50.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. AFR. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  On the structure and contents of occupational therapist paradigms: empirical studies of occupational therapy students' and occupational therapists' views on occupational therapy2000Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The ambition of this thesis is to contribute, from a paradigm theoretical frame of reference, to the development of occupational therapy knowledge in Sweden.

  The specified thesis aim was to identify and characterize occupational therapy students´ and occupational therapists´ perceptions of occupational therapy, especially regarding world view and field of action view in Törnebohm´s sense.

  The thesis includes five sub-studies. The first and second studies are based on newly enrolled and qualified occupational therapy students´ written answers to essay-questions. The third study comprises occupational therapists´ audio- and video-taped thematic discussions and involves a focus group approach. Study four concerns occupational therapists´ exam papers and study five occuptional therapists´ personal accounts of the meaning of health.

  In study one the newly enrolled occupational therapy students were shown to possess varied information about occupational therapy, but to have difficulty in joining the information together into a coherent unity. Three themes were identified in the material: Notions of some concepts fundamental to occupational therapy; Notions of the setting of occupational therapy; and Notions of the operational reality of occupational therapy.

  In study two a major finding was that the qualified occupational therapy students´ notions gave expression to a constant application of a holistic health perspective which, in contrast to that of newly enrolled occupational therapy students, resulted in numerous examples of interrelations within, but also between, themes belonging to different paradigm components. According to Törnebohm this is characteristic of paradigms.

  In study three the results showed several unifying factors within the two paradigm components world view and field of action view, and the dissimilarities were limited to specifications within the unifying factors, with regard to the respondents´ notions. The unifying factors could be described as a potential local ideology for the group. A major finding is that the las-ting core of occupational therapy work consists of three components: concern for uniqueness of patients; concern for details of everyday life; and concern to set free willpower/facilitate autonomous actions.

  In study four the occupational therapists´ interest in research subjects related to the field of action view components of paradigms and in applied research on strategical matters, dominated throughout the material. The interest in research subjects related to the world view components of paradigms, and in basic research on ontological matters, however, was shown to have increased in the last five-year period.

  In study five the results showed a strong tendency towards holistic health conceptions and also towards a phenomenological view of the body. If this tendency should be taken to reflect current basic views within the profession, it would indicate a movement away from biomedical frames of reference on the theoretical level. This would seem to imply consequent movements on the practice level away from organ-focused interventions to the benefit of interventions in the person/context dimension of occupational performance.

1234567 1 - 50 av 466
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf