Change search
Refine search result
1 - 38 of 38
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Amanda
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Wallenborg, Jenny
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Hälsoeffekter hos MR-personal vid exponering av magnetfält: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • 2.
  André, Ida
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Suez, Issis
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Patientupplevelser av informationsbehovet i samband med en magnetresonanstomografisk-mammografi: En intervjustudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Magnetresonanstomografiska undersökningar av brösten (MRT-mammografi) har utförts i över två decennier. Undersökningen görs vid mammografiskt oklara fynd, planering inför kirurgi samt vid kontroll när det finns ökad risk för bröstcancer. Informationen inför en magnetresonanstomografisk undersökning är avgörande då information angående undersökningsprocedurer ökar patientmedverkandet vilket kan gynna bildkvalitén inför diagnostik. Syftet med studien var att undersöka patientupplevelser av informationsbehovet i samband med en MRT-mammografisk undersökning. Urvalet för studien bestod av 6 patienter som genomgick en MRT-mammografi under månaderna februari till april 2015. Studien har en kvalitativ ansats där enskilda telefonintervjuer gjorts. Insamlad data har analyserats med innehållsanalys som resulterat i 4 kategorier: Informationsmetod, Kunskap och tidigare erfarenheter, Röntgensjuksköterskans interaktion med patienter och önskat informationsinnehåll. Informationen i samband med undersökningen anses vara tillräcklig och bra enligt de flesta informanterna. Brister belyses dock i den nuvarande informationen och förbättringsutrymmen så som information på andra språk, vägbeskrivning samt information om undersökningsproceduren har angivits. En viktig kategori som synliggjorts under studiens gång är Röntgensjuksköterskans interaktion med patienter. Röntgensjuksköterskans information är ett komplement till informationen som givits i samband med en MRT-mammografi och har en betydande roll i mötet med patienter. 

 • 3.
  Baltsén, Cecilia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Wiberg, Elin
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Röntgensjuksköterskans upplevelse av att arbeta med externa granskare under jourtid: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Röntgensjuksköterskans upplevelse av att arbeta med externa granskare under jourtid

  Syfte: Att undersöka hur röntgensjuksköterskan upplever arbetet med externa granskare under jourtid.

  Material och metod: Sex stycken röntgensjuksköterskor från två olika sjukhus i mellansverige intervjuades under perioden januari till mars 2017. Inklusionskriterierna för studien var minst två års erfarenhet av yrket samt minst ett års erfarenhet av att arbeta med externa granskare under jourtid. Tillstånd från verksamhetschefer och samtycke från informanterna erhölls innan studien startade. Data samlades in genom en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer bestående av öppna frågor. Den insamlade datan analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman. Intervjuerna transkriberades och lästes igenom flera gånger. Därefter identifierades meningsbärande enheter och dessa kondenserades till koder. Genom koderna kunde kategorier och subkategorier identifieras.

  Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier; Teleradiologi – tekniska aspekter, externa granskare jämfört med radiolog på plats, kommunikation och röntgensjuksköterskans kompetenser och egenskaper med tillhörande subkategorier.

  Konklusion: Informanterna upplever att det tar längre tid att kommunicera med externa granskare (EG) i jämförelse med att ha en radiolog på plats som kan ge svar direkt när röntgensjuksköterskan (RSS) är i behov av vägledning och snabba svar. I kommunikationen upplevs det också finnas språkbarriärer samt bristande kunskap, speciellt hos de sekreterare som tar emot samtal hos EG. Detta leder till frustration och blir ofta ett hinder i akuta situationer då RSS vill prata med en radiolog direkt. Under jourtid upplever RSS att denne får ta ett ökat ansvar samtidigt som förmågan att ta egna initiativ och beslut måste finnas. RSS upplever ingen förändring av bildkvalitén på de bilder som skickas i arbetet med EG. Informanterna upplevde i helhet att arbetet med EG fungerar bra och tillfredsställande under förutsättningarna att tekniken fungerar som den ska samtidigt som arbetsflödet inte ökar för mycket. 

 • 4.
  Björkman, Berit
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD.
  Bendroth, R.
  Lund University, Lund, Sweden.
  Andersson, B. T.
  Dep Health Sciences, Lund, Sweden.
  Swedish radiographer’s experiences of their work-performance when possessing increased knowledge in reporting2017In: Acta Radiologica, ISSN 0284-1851, E-ISSN 1600-0455, Vol. 58, no 1 Suppl., p. 24-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: Radiographers are today facing various challenges as the technical equipment is getting more advanced and the examinations encounter patients with complex medical records. Furthermore, in the Swedish context, radiology departments are struggling with shortage of both radiologists and radiographers. Following, this has led to a work-situation where radiologists are not always in place during emergency duty, and radiographers’are taking on additional responsibility. Hence, there is a need for further and deeper knowledge within areas that previously was undertaken solely by radiologists. One such area is reporting; and a 7.5 ECTS course was designed and offered to registered radiographers. The aim was to investigate radiographer’s experience of their work-performance and contribution to the clinic after attending this particular course in reporting.

  Methods: The study had a qualitative design based on individual and semi-structured interviews with 34 radiographers who attended the course in reporting the fall of 2013, 2014 and 2015. The interviews were transcribed verbatim and analysed using qualitative content analysis.

  Results: The analysis resulted in a comprehensive theme: Width and depth in the professional practice. This theme embraced three categories: Increased knowledge, Professional recognition, Work satisfaction.

  Conclusions: Increased knowledge in reporting is necessary to meet the demands from the diagnostic departments. A course in reporting on advanced level is a tool for deeper understanding of the medical image. However, there will still be challenges and constraints during the path to be a fully specialized radiographer in reporting. There is a need for more courses in this area on the second and third level.

 • 5.
  Björkman, Berit
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD.
  Fridell, Kent
  Karolinska Institutet, Clinical Science, Intervention and Technology, Stockholm, Sweden.
  Tavakol Olofsson, Parvin
  Vårdförbundet, Stockholm, Sweden.
  Plausible scenarios for the radiography profession in Sweden in 20252017In: Radiography, ISSN 1078-8174, E-ISSN 1532-2831, Vol. 23, no 4, p. 314-320Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: Radiography is a healthcare speciality with many technical challenges. Advances in engineering and information technology applications may continue to drive and be driven by radiographers. The world of diagnostic imaging is changing rapidly and radiographers must be proactive in order to survive. To ensure sustainable development, organisations have to identify future opportunities and threats in a timely manner and incorporate them into their strategic planning. Hence, the aim of this study was to analyse and describe plausible scenarios for the radiography profession in 2025.

  Method: The study has a qualitative design with an inductive approach based on focus group interviews. The interviews were inspired by the Scenario-Planning method.

  Results: Of the seven trends identified in a previous study, the radiographers considered two as the most uncertain scenarios that would have the greatest impact on the profession should they occur. These trends, labelled "Access to career advancement" and "A sufficient number of radiographers", were inserted into the scenario cross. The resulting four plausible future scenarios were: The happy radiographer, the specialist radiographer, the dying profession and the assembly line.

  Conclusion: It is suggested that "The dying profession" scenario could probably be turned in the opposite direction by facilitating career development opportunities for radiographers within the profession. Changing the direction would probably lead to a profession composed of "happy radiographers" who are specialists, proud of their profession and competent to carry out advanced tasks, in contrast to being solely occupied by "the assembly line".

 • 6.
  Björkman, Berit
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD.
  Gimbler Berglund, Ingalill
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD.
  Faresjö, Maria
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Biomedical Platform.
  Enskär, Karin
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD.
  Huus, Karina
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD.
  Are radiographers prepared to meet children with special needs, when seen for an examination?2017In: Acta Radiologica, ISSN 0284-1851, E-ISSN 1600-0455, Vol. 58, no 1 Suppl., p. 16-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: Anxiety is often experienced by children undergoing health care procedures, and children with autism spectrum disorders (ADS) experience more anxiety than typically developed children. A prerequisite for obtaining an optimum procedure is firstly based on the health care provider’s knowledge about children with ASD, but may also depend on the use of guidelines. Two previous national surveys showed, that none radiology or paediatric departments and a minority of anaesthesiology departments throughout Sweden use specific guidelines when seeing children with ASD. Following, the purpose was to develop guidelines to use when caring for and preparing children with ASD in those settings.

  Methods: A modified Delphi method was used, including19 experts identified from the two afore mentioned surveys. The questions considered in the process, proceeded from previous research and the results from the surveys. The experts’ responses regarding the importance of each item, were analysed and scrutinized between each round.

  Results: The Delphi process resulted in guidelines consisting of 15 items and a checklist with 16 aspects. The items cover the areas: planning and involving parents, features in the environment, use of time, communication, thehealth care professionals. The checklist covers the child’spattern of communication, anxiety, sensory stimuli, special interests and likes/dislikes.

  Conclusions: To obtain an optimum caring encounter when a child with ASD is seen in the preoperative and radiology setting, a meticulous planning is important and the environment should be adjusted for the needs of the child. To accomplish this, guidelines need to be in place and be followed.

 • 7.
  Borg, Anton
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Padjen, Haris
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Konventionell röntgen versus datortomografi vid pelvimetri: -En systematisk litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8.
  Broke, Carolin
  et al.
  Jönköping University.
  Norström, Ida
  Jönköping University.
  Röntgensjuksköterskans bemötande av barn med autismspektrumtillstånd: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Barn som kommer till den radiologiska avdelningen kan uppleva oro i den högteknologiska miljön. Barn med autismspektrumtillstånd kan uppleva mer oro i dessa miljöer då diagnosen innebär nedsatta förmågor gällande social- och språklig kommunikation, föreställningsförmåga samt flexibilitet. För en optimal undersökning ställer det krav på att röntgensjuksköterskan kan ge ett bemötande som minskar oro.

  Metod/Syfte: Arbetet utformades som en litteraturöversikt med systematiskt tillvägagångssätt för att besvara syftet hur röntgensjuksköterskan kan bemöta barn med autismspektrumtillstånd för att minska oro i samband med undersökning på den radiologiska avdelningen.

  Resultat: Tre huvudkategorier identifierades i resultatet: vårdmiljö, vårdpersonalens roll samt föräldrarnas roll. För att minska oro hos barnet kan röntgensjuksköterskan anpassa vårdmiljön och genom förberedelser skapa en känd miljö. Röntgensjuksköterskan kan även ha ett förhållningssätt där kommunikation anpassas till barnet och ett samarbete med föräldrarna skapas.  

  Slutsats: Röntgensjuksköterskan har ansvar att anpassa sitt bemötande och kan genom att tillämpa strategier minska oro hos barnet med autismspektrumtillstånd vid radiologiska undersökningar.

 • 9.
  Dahl, Julia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Olander, Lisa
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Bestämning av ejektionsfraktion i vila med ekokardiografi och myokardscintigrafi: En metodjämförelse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10.
  Eriksson, Ida
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Brandt, Ann-Charlotte
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Föräldrars upplevelser av samordnade undersökningar i samband med magnetisk resonanstomografiundersökning: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ett sjukhus i mellersta Sverige utför samordnade undersökningar i samband med när barnet behöver sövas inför en magnetisk resonanstomografi (MR) undersökning. Detta koordineras och bokas av en röntgensjuksköterska som därefter skickar ut en kallelse till patienten.

  Syfte: Att belysa hur föräldrar upplever att flera olika undersökningar utförs på deras barn i samband med sövning vid MR-undersökning.

  Metod: Studien har en kvalitativ ansats där enskilda intervjuer med föräldrarna har skett. Urvalet för studien bestod av åtta föräldrar vars barn blev sövda inför en MR-undersökning där fler andra undersökningar gjordes vid samma tillfälle.

  Resultat: Informanterna var helt eniga om att de samordnade undersökningarna var något positivt. En viktig aspekt som många av informanterna nämnde var bemötandet från vårdpersonalen vilket majoriteten var nöjda med. Mindre nöjda var några informanter kring informationen angående MR.

  Slutsats: Generellt är föräldrarna nöjda med samordnade undersökningar. Ett informationsbrev kring hur MR-undersökningen utförs kan skickas med i kallelsen för att förbereda båda barn och föräldrar.

 • 11.
  Gohil, Jignasa
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Bertell, Sara
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Patientstråldosjämförelse vid konventionell urografi och lågdos CT-urografi2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi som innefattar bland annat

  användning av joniserande strålning. CT undersökningar av urinvägssystemen och

  dess funktion ökar. CT ger en högre stråldos till patienter, jämfört med konventionell

  röntgen, vilket kan medföra olika sorters skador hos den som bestrålats. ALARAprincipen

  skall användas för att minska joniserande strålning så mycket som möjligt.

  Studien är utförd på Höglandsjukhuset i Eksjö där de har implementerat

  lågdosprotokoll på CT-urografi när det gäller att kontrollera funktionen av

  urinvägarna. Syftet med studien är att jämföra stråldoser vid konventionell urografi

  med lågdos CT urografi.

  Studien är kvantitativ och retrospektiv. Data har insamlats från PACS och RIS.

  Jämförelse av stråldoser har gjorts mellan patienter som gjort urografier med

  konventionell röntgen och patienter som gjort lågdos CT. Patienterna har matchats i

  avseende på kön, vikt och längd. Resultatet visar att lågdos CT-urografi gav 2,5

  gånger mer stråldos till patienten än konventionell urografi. Detta var ett rimligt

  resultat som stämmer med andra studier inom området.

 • 12.
  Haapala, Tia
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Nanopartiklarnas användbarhet som kontrastmedel vid radiografiska bröstundersökningar: en litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om ett färskt område inom radiografin nämligen användandet av nanopartiklar som kontrastmedel. Det är vanligt förekommande att det används kontrastmedel inom radiografin, men de kontrastmedel som idag används är oftast inte helt riskfria. Det har gjorts många studier på senare år med nya typer av kontrastmedel som använder sig utav nanoteknologi vid framställningen. Vissa av de nya kontrastmedlen kan vara till nytta för flera olika typer av bröstundersökningar.

  Radiografiska bröstundersökningar görs dels för att hitta men även för att utesluta bröstcancer. Inom radiografi kan flera modaliteter användas för bröstundersökningar, men det vanligaste och viktigaste är mammografi.

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka nanopartiklar som kan användas som kontrastmedel vid olika typer av radiografiska undersökningar av bröstvävnad och som metod valdes en systematisk litteraturstudie. Majoriteten av de sjutton artiklarna som studien baseras på är maximalt tre år gamla, vilket ger en väldigt aktuell inblick i ämnet.

  Resultatet visar på att de tolv nanopartiklar som redovisas alla baseras på något metalliskt ämne och samtliga bidrar till att ge god kontrastökning i bilderna. De flesta artiklarna som ingår i denna studie har inriktat sig mot undersökning av tumörvävnad eller lymfkörtlar, men det finns även forskning som riktar sig mot screening.

 • 13.
  Hammerö, Amanda
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Morberg, Elinore
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Investigation of radiation doses in conjunction with CT thorax examinations performed in Vietnam: A phantom study2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Hansen, Johan
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Holm, Tommy
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Deponering i hjärnvävnad med gadoliniumbaserade kontrastmedel: En systematisk litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I magnetisk resonanstomografi (MR) är kontrastmedel baserat på gadolinium vanligast. Den senaste forskningen har visat att gadolinium kan lagras långvarigt i hjärnvävnad. Röntgensjuksköterskan administrerar vanligtvis kontrastmedlet till patienten vid undersökningen. 

  Syfte: Syftet är att belysa deponering av gadolinium i hjärnvävnaderna nucleus dentatus och globus pallidus efter administrering av gadoliniumbaserade kontrastmedel samt eventuella risker till följd av deponeringen.

  Metod: Litteraturstudien inkluderar 16 vetenskapliga artiklar varav den äldsta artikeln är från 2014. Sökningen av artiklarna gjordes via Jönköpings högskolebibliotek och har kvalitetsgranskats av författarna.

  Resultat: Deponering i hjärnvävnad kunde påvisas bland linjära gadoliniumbaserade kontrastmedel. Liknande mätning med makrocykliska kontrastmedel gav ej samstämmiga resultat. Risker av deponeringen kunde ej påvisas.

  Slutsats: En litteraturstudie som belyser deponeringsrisker kring användandet av gadoliniumbaserade kontrastmedel. Verksamma röntgensjuksköterskor bör ha kunskap om dessa deponeringsrisker vid administrering av gadoliniumbaserat kontrastmedel.

 • 15.
  Hermansson, Regina
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Jalmgren, Maria
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Sena komplikationer efter percutan transluminal angioplastik i nedre extremiteter: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The purpose of percutanous transluminal angioplasty (PTA) is to treat patients with symptoms and discomfort because of stenosis and occlusions in the arteries caused by atherosclerosis. This is done by dilatation of the vessel diameter and sometimes placing a stent to maintain the patency of the artery. Working as a radiographer includes meeting patients before, during and after PTA. Purpose: The purpose of this study is to illustrate the most common late complications that can occur after PTA. Method: This is a systematic literature study. The inclusion criteria for the articles were to follow a scientific structure, they had to be published between 2007 and 2018 and they had to be peer-reviewed and ethically reviewed. The databases used in this study were CINAHL and MEDLINE. Critical Appraisal Skills Programme was used. Result: 20 scientific articles were included in this study. All of them reported restenosis. Stent fractures occurred in 5 of 20 studies and amputation occurred in 14 of 20 studies. Conclusion: Restenosis was the most common late complication of PTA both with and without stent placement. More research is needed using drug-coated balloons and drug-coated stents to see if there are any beneficial effects.

 • 16.
  Jonsson, Mats
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Holmberg, Johanna
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Patienters upplevelser utav den skriftliga informationen inför en CT-colonundersökning: En kvantitativ enkätstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Computer tomography (CT) - colonography is an examination which is on the rise since coloncancer is more common and acknowledged in todays’ community. In conjunction with a CT-colonography the preparations are demanding and requires the patients' full compliance to get a successful examination. This means that the patient needs a comprehensive information leaflet to understand the extent of the preparations. This study's purpose was to examine if the patient information was sufficient enough in conjunction with the CT-colonography and determine if the experience of the patient information differ between the two hospitals. Also examine if there were and differences genders between each other as well as age. The study will also overhaul if there were any improvement proposals. This study's design followed a quantitative survey with own constructed questions. The number of participants were 51 which filled the survey anonymously during the period March to April 2018. The majority of the participants had a good impression of the information. Between the men and the women there were no differences of the information, the survey answers also showed that the ages was no differnce based on age of the subjects. Few participants had any opinions about improvements but the ones who had wanted to evolve the information in a way that decreased the amount of information. The participants were pleased with the information and there was no significant difference between the two hospitals, gender or age.

 • 17.
  Kaka, Sounia
  Jönköping University.
  Värdet av en bra introduktion för nyanställda röntgensjuksköterskor: En enkätstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18.
  Kangas, Elina
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Ucar, Berfin
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Stråldos till personal vid hantering av diagnostiska radiofarmaka vid förberedelse och undersökning av patient2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 19.
  Karlsson, Josefin
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Svalmark, Anneli
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Patientupplevelser vid magnetisk resonanstomografi med stesolid2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Undergoing magnetic resonance imaging (MRI) examinations can be difficult to endure for patients suffering from claustrophobia and anxiety. The radiographer can give the patient stesolid and then usually all of them can perform the examination.

  Purpose: The overall purpose of the study was to investigate patients experience undergoing MRI with sedation. The study would also provide the most frequent examinated part of body with stesolid and if there was any difference in the experience depending on gender and age.

  Method: The study was a quantitative questionnaire study with self-designed questions about patients experience during MRI with stesolid. From February to April 2018, the questionnaire was distributed at five selected hospitals in southern Sweden to patients who underwent MRI with stesolid.

  Result: The result showed that patients who underwent MRI with stesolid had a good experience of the examination and there was no significant difference between the gender and age. Head/throat was the most common examination with stesolid.

  Conclusion: The patients had a good experience of MRI with stesolid. Almost all of the patients got stesolid because they thought there was a restricted space in the camera. With this result, patients who want anaesthesia because of anxiety may be able to get stesolid instead with good effect.

 • 20.
  Keinan, Sara
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Zaklan, Elma
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Kartläggning av hjärnundersökningar med PET/CT på svenska universitetssjukhus: Redovisning av modalitetsuppbyggnad, undersökningsmetod och rekonstruktionsmetod samt stråldosjämförelse mellan PET och SPECT2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) is a method that quantitatively visualizes physiological processes. The most common indications for PET brain are early diagnosis of various dementia types with 18F-Fludeoxyglucose (18F-FDG). The hospital in Jonkoping installed a new PET/CT and brain examinations have not yet been performed. The aim of the study was to map how hospitals in Sweden performed seven selected brain examinations with PET/CT focusing on modality structure, examination method and reconstruction method, with a comparison of radiation dose between PET/CT and single photon emission computed tomography/CT (SPECT)/CT. Out of the nine university hospitals selected, two were excluded. The method was prospective with quantitative approach and data was collected through a protocol. Compilation was made on Excel and the statistics were processed using the Wilcoxon Signed Ranks Test. The result showed similarities, for example reconstruction method and differences, for example fasting time. Effective dose was higher on SPECT than PET in examination of Parkinson's disease, however no significant difference (p = 0,059) was detected. Higher effective doses on SPECT was due to longer half-lives and greater dosages of Ioflupane (123I-Datscan) than 18F-FDG. For further studies, more hospitals and parameters in the protocol can be included. 

 • 21.
  Kriikkula, Santeri
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Omar Osman, Muna
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Patienters upplevelser av koldioxidkontrast vid en CT-kolon undersökning: Litteraturstudie: Slutversion av Santeri Kriikkula2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 22.
  Larsson, Lisa
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Tågerud, Anna
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Strålskyddet till gravida kvinnor i akutskedet på datortomografin - en litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att studera vad forskningen säger om hur stråldosen till gravida kan minskas vid akutsituationer - arbetet är en litteraturstudie. Röntgenstrålningen kan orsaka skador och därför är det viktigt med strålskydd för att hålla stråldoserna låga. För att hitta relevanta artiklar utformade författarna sökord som användes i sökmotorerna. Författarna läste igenom alla titlar i sökningen och då titlarna verkade intressanta lästes även sammanfattningen. För de artiklar som relaterade till syftet lästes hela artikeln igenom. Sedan gjordes en kvalitetsbedömning av artiklarna, samt en översikt av artiklarnas innehåll. Resultatet säger att det är viktigt att minska stråldoserna till fostret och att det går att minska stråldoserna på flera sätt utan försämrad bildkvalitet. Det framgår också att enstaka undersökningar inte skadar fostret samt att undersökningen av den gravida kvinnan blir utförd och inte fördröjd på grund av rädsla för strålningen till fostret. Slutsatsen som författarna kom fram till är att för röntgensjuksköterskan är avskärmning det lättaste sättet att minska fosterdosen eftersom det krävs kunskap om hur de olika parametrarna kan förändras utan att bildkvaliten försämras. Röntgensjuksköterskor, strålfysiker och radiologer ska tillsammans jobba för att ta fram specialprotokoll för gravida, där dosen är mindre men radiologen ändå kan diagnostisera utifrån bilderna. 

 • 23.
  Ljungsell, Emma
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Luoma, Elin
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Utvärdering av cone beam computed tomography som metod vid fraktur i övre extremiteter: - En jämförelse mellan modaliteter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Cone beam computed tomography (CBCT) is a method commonly used in odontology and is becoming more used in orthopedic diagnostics. Fractures in upper extremities are a common occurrence in trauma. Conventional radiography is often the firsthand method but cannot always exclude scaphoid fractures, which untreated can have serious consequences.

  Purpose: The purpose is to evaluate CBCT as an examination method for fractures in the upper extremities by comparing with other modalities.

  Method: This study is a systematic literature review. The databases used were Medline, CINAHL and PubMed. Only articles published within the last 10 years were included. A quality audit was implemented using a protocol from Jönköping University.

  Results: 15 articles were included. The factors identified were observer agreement, radiation dose, image quality, diagnostic quality, patient tolerance and image duration. CBCT had a better or equal observer agreement. In eight out of nine articles, CBCT was shown to have a lower radiation dose than its comparative modality. In general, a good image quality in CBCT was found. Differing results were found about diagnostic ability. The patient tolerance was higher for CBCT than multidetector-CT (MDCT) regarding image duration.

  Conclusions: CBCT demonstrated a good image quality and diagnostic ability to a relatively low radiation dose, and a higher sensitivity and specificity than conventional radiography. Due to differences in measuring instruments used in the gathered material, no definitive conclusion could be drawn. Further studies in the subject is recommended.

 • 24.
  Møller Christensen, Berit
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD.
  Nilsson, S.
  Institute of Health and Care Sciences, University of Gothenburg Centre for Person-Centred Care, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Stensson, Malin
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Centre for Oral Health. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Biomedical Platform.
  Developing communication support for interaction with children during acute radiographic procedures2019In: Radiography, ISSN 1078-8174, E-ISSN 1532-2831Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: The Convention on the Rights of the Child will be absorbed into Swedish law by 2020, which highlights the need to promote equality in communication between health care professionals and communicatively vulnerable children. In this regard, participation and person-centredness is important in the interaction with each child to provide adequate information on the peri-radiographic process in a way that the child can understand. Hence, the aim was to develop communication support for interaction with children during acute radiographic procedures.

  Method: The study has a qualitative design adapting a multiphase structure. A participatory design was used which included four phases conducted in succession to each other. Interviews were conducted with children from Elementary School and Special School. Questionnaires were collected from their parents and from radiographers in four different Radiology Departments.

  Results: The analysis of the data highlighted the need for information in the peri-radiographic process. Parents and children wanted material that is easy to use and could be adapted in a person-centred way.

  Conclusion: A prototype of the ICIR (interactive communication support in radiology settings), with illustrations and accompanying text was developed that can be useful as information sharing in interaction between children, parents and health care professionals in the radiographic context.

  Implications for practice: The ICIR can be a usable tool for information sharing in the interaction between children, parents and health care professionals during radiographic procedures. 

 • 25.
  Nilsson, Erik
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Mechanical Engineering.
  Björmsjö, Johan
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Mechanical Engineering.
  Konceptstudie av en medicinteknisk detalj.: Conceptual study of a medicinal equipment detail.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis project has been conducted at the School of Engineering at Jönköping University and in cooperation with the case company Solutions for Tomorrow AB. The project was modeled around a purpose; to develop a product concept where alternative materials and manufacturing techniques will lead to cost savings. The purpose was broken down into four questions around which the project is focused. Two of the questions are about the produced concepts and two of them are about the economic aspect of the new concepts. To answer the questions the thesis project is designed as a conceptual study where the whole development process has been carried out. The study is mostly based on a qualitative method where focus has been on collecting data from interviews and related literature. A deductive approach was used since known theories and models has been applied when assuming the conclusions. The study has resulted in two product concepts that according to the calculations will lower the production related costs. A more cost efficient manufacturing method implicates that new suppliers might be needed and new production drawings needs to be fabricated. A more extensive constructional analysis should be conducted in the future since new materials and manufacturing methods offers new possibilities to further cost potentiation. The cost calculations that are performed in this report are in many cases based on the manufacturing methods used today and the time it takes to perform the steps in the production. Parts of the present production are located in Germany and no opportunity was given to witness the process. The costs related to the manufacturing time are therefore estimates. Hence the cost calculations are expected to have a certain error margin and should not be used in decision making.

 • 26.
  Nordin, Tova
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Duhera, Amina
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Upplevelser av introduktionen på en ny arbetsplats: Nyutexaminerade röntgensjuksköterskors åsikter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The transition between university and work can be a difficult period for some people. A good introduction to the new graduated radiographer is important for a quick and easy access to the workplace. The aim of the introduction is to feel safe and independent in the workassignments. Few studies highlight the subject of "introduction on a new workplace” and even fewer studies highlight ”new graduated radiographers’ views on the introduction”. A request from a number of radiology departments has led the authors to write this thesis. The purpose of this study is to examine factors new graduated radiographer considered important for a good introduction on a new workplace. A qualitative study was conducted with seven female informants in southern and central Sweden. The collected data was analyzed with a content analysis and three main categories were formed: Experiences of the introduction; Communication and social relations; Suggestions for improvement. Something that was appreciated by our participants was constructive feedback and continuity of supervisors to increase self-confidence. The content in this study has an improvement potential for managers and future colleagues.

 • 27.
  Olausson, Eva
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Eng, Marie
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Kompressionsdokumentation och kompressionens inverkan på patientstråldos vid ländryggsröntgen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 28.
  Osman, Subeda
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Abdu, Mona
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Nyexaminerade röntgensjuksköterskors upplevelse av introduktionen på en ny arbetsplats.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A good introduction program is essential for a long successful career and makes it easier for new graduates to learn. As the transition from studies to beginning working as a licensed radiographer can be a stressful period.

  The purpose of this study was to investigate the new graduate radiographers experience of the introduction at a new workplace. Data was collected for this study by interviewing nine new graduate radiographers who graduated in the summer of 2014. These radiographers are working on radiology departments in central and southern Sweden.

  All collected data was analyzed using content analysis and it resulted in three categories: Introduction program, The preceptors knowledge and qualities and Social relationships importance and impact.

  The new graduate radiographers felt that the introduction was sufficient and good. There were some parts that were less good, for example, they were counted as one of the regular staff while they still had the introduction. All the informants believed that it will be best if they have a specific preceptor in the beginning of the introduction, as it can easily become confusing with several preceptors.

 • 29.
  Pettersson, Tobias
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Rania, Yousef
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Röntgensjuksköterskors syn på jobbglidning: En enkätstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vissa av röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter kan utföras av andra professioner som sjuksköterska eller undersköterska detta kallas för jobbglidning mellan yrkesroller. Jobbglidning kan ske på grund av många olika orsaker som brist på personal, ökad befolkning vilket gör att mer personal behövs inom vården. Att undersköterska eller sjuksköterska utför vissa av röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter kan påverka patientsäkerheten. Syfte: Att undersöka röntgensjuksköterskors syn på att arbetsuppgifter inom professionen utförs av sjuksköterska eller undersköterska. Metod: En kvantitativ enkätstudie med 53 deltagare som är legitimerade röntgensjuksköterskor från fyra sjukhus i två olika regioner. Resultat: Majoriteten av deltagarna anser att det är negativt att sjuksköterskor utför arbetsuppgifter inom mammografi och angiografi. Medan flera av deltagarna tycker det är bra om sjuksköterskor kan beräkna GFR inför undersökningar. Deltagarna anser att det är dåligt om undersköterskor utför konventionella röntgenundersökningar och att ge information om kontrastmedel till patienten medan de anser att det var mycket bra om undersköterskor tar in patienter på undersökningsrummet. Slutsats: Studien visar att röntgensjuksköterskorna generellt har negativ syn på att lämna deras arbetsuppgifter till de andra professionerna, utan de vill behålla deras kompetens inom områden som angiografi, mammografi och konventionell röntgen.

 • 30.
  Samuelsson, Fredrik
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Ullenby, Maria
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Myelomskelett - skillnad i stråldos mellan konventionell genomlysning och lågdos datortomografi2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Radiografisk bilddiagnostisering innebär högteknologiska metoder och är ett område inomsjukvården som utvecklas i snabb takt. Med hjälp av olika modaliteter erbjuds detaljeraddiagnostik av patologi och skador på hela kroppen.

  Yrket som röntgensjuksköterska är mångfacetterat och det är viktigt att snabb kunnaöverblicka situationer och samtidigt skapa en bra relation till patienten under det korta mötet.

  Den vanligaste metoden för undersökning av multipelt myelom är idag konventionell röntgenvilket kan genomföras med så kallad slätröntgen eller alternativt med konventionellgenomlysning. Syftet med studien är att undersöka och jämföra stråldoser från konventionellgenomlysning med värden från lågdos datortomografi, då vissa sjukvårdsområden har lågdosDatortomografi som en alternativ metod för undersökning av multipelt myelom.

  Studien är kvantitativ och datainsamlingen har utförts genom mätning av stråldoser med hjälpav fantomdocka i både konventionell genomlysning och datortomografi. Jämförandestråldoser från tidigare utförda undersökningar i både konventionell genomlysning samtdatortomografi är hämtade från PACS.

  Studiens resultat tyder på att det finns skillnader i stråldoser mellan metoderna, både vid egnamätningar och jämförande värden från tidigare utförda undersökningar. Röntgen meddatortomografi ger en högre stråldos med en faktor på ca 2,9 jämfört med konventionellgenomlysning.

 • 31.
  Sarvan, James
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Sensitiviteten hos magnetkameran vid diagnosticering utav prostatacancer: En systematisk litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract: Prostate cancer is most often diagnosed by a prostate biopsy led by a transrectal ultrasound. Magnetic resonance tomography can also be used to find prostate cancer, and a diagnosis can then be made from the images. More commonly MRI is used as a basis for a biopsy done with TRUS where the MRI is used to localise suspected pathological areas in the prostate and in this way a suitable biopsy spot is chosen.

  Purpose: To examine the sensitivity of the MRI-camera for prostate cancer, both for imaging alone and for MRI-led biopsy.

  Method: A systematic literature review was performed where 12 articles were examined and compiled into a result presented as a chart.

   

  Result: Shows a high sensitivity with MRI for finding both unsignificant and significant prostate

  cancer.

   

  Conclusion: The results from this study shows that MRI has a high sensitivity for prostate cancer and can with great accuracy discover pathological areas in the prostate. The MRI images can advantageously be used as an effective diagnosing tool for general and significant prostate cancer, a specially combined with transrectal ultrasound.

 • 32.
  Sterlingova, Tatiana
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Division of Medical Diagnostics, Mammography Department, Jönköping, Region Jönköping County, Sweden.
  Lundén, M.
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Why do women refrain from mammography screening?2018In: Radiography, ISSN 1078-8174, E-ISSN 1532-2831, Vol. 24, no 1, p. e19-e24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: Breast cancer is the leading cause of death for middle-aged women in Sweden. Approximately 600,000 women are surveyed annually within the national screening program. However, 20% of Swedish women do not participate in mammography screening. Participation in mammography screening is a complex phenomenon that has many dimensions. The aim of this study was to explore the reasons why women refrain from mammography screening from the perspective of non-attending women.

  Method: A qualitative approach was chosen, and 10 women were interviewed. The interviews were analysed using qualitative content analysis.

  Results: Two categories were identified: individual needs and absence of active promotion. "Non-personalized system" was the main theme that emerged from the analysis.

  Conclusion: The mammography screening does not adapt to the needs of each individual. This may be the reason why some women refrain from mammography screening. 

 • 33.
  Ström, Mathilda
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Karlsson, Sandra
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Patientstråldosjämförelse vid 100 kV CT-pulmonalis och 80 kV CT-pulmonalis: En kvantitativ studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 34.
  Svensson, Elin
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Dahmberg, Louise
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Radiografisk undersökning av belastade knän vid artrosfrågeställning: Jämförelse av stråldoser och undersökningstid2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose:  To compare the patient's total radiation dose and the examination time from the methods conventional radiography and fluoroscopy during the examination congested knees with osteoarthritis issue.

  Method:  Data was collected by handing a dose protocol in which the radiographers in the radiology department were asked to write down the doses of radiation and the examination time. Data was collected over a period of four weeks in a medium-sized hospital in Sweden. The data collection was compared by one-tail test where a Mann-Whitney U-test was performed with a significant level of five percent to see if the null hypothesis (no difference in the radiation dose or time) was obtained.

  Results:  The study's null hypothesis regarding radiation doses was rejected due to that an average of 444.37 mGycm² (fluoroscopy) and 212.24 mGycm² (conventional radiography) was obtained. The study’s null hypothesis regarding the examination times had an average of 5.08 minutes (fluoroscopy) and 8.48 minutes (conventional radiography). As significant levels of both factors was less than 0.001 the alternative hypothesis was retained due to a difference between the modalities.

  Conclusion:  The study results showed that conventional radiography is the most appropriate method to use regarding radiation dose rate while fluoroscopy is best suited in terms of time. Witch method is most appropriate to use as a standard depends on various factors such as radiation dose, examination time, image quality and ergonomics. Therefore further studies is suggested to compile which method is best to use for all these factors.

 • 35.
  Svensson, Ellen
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Abelsson, Pernilla
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Akut reaktion vid användning av jodbaserat kontrastmedel: incidens och påverkande faktorer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Användning av intravenösa jodbaserade kontrastmedel är vanligt förekommande vid datortomografiundersökningar. Kontrastmedel används för att särskilja kroppens olika vävnader i röntgenbilden och ger sålunda en säkrare diagnostik. Trots utveckling och därigenom förbättring av kontrastmedel, konstateras att användningen i undersökningsprocessen kan ge upphov till akut allergisk reaktion hos individen. Inledningsskedet av akut reaktion omfattar histaminfrisättning och kan övergå i allvarlig fysiologisk påverkan. Med patientsäkerheten i fokus är röntgensjuksköterskans omvårdnad och behandling betydelsefull vid uppkomst av akut allergisk reaktion hos vårdtagaren. Syfte: Syftet med studien är att belysa incidensen av akut reaktion vid intravenös administrering av jodbaserat kontrastmedel vid datortomografiundersökning samt att lyfta fram faktorer som kan påverka frekvensen. Metod: Arbetet genomfördes som en systematisk litteraturstudie inom radiografins område. Vetenskapliga, etiskt granskade, kvantitativa artiklar har analyserats och sammanfattats för att uppnå syftet. Resultat: Sexton artiklar har inkluderats i studien och påvisade en incidens av kontrastmedelsreaktion. Faktorer som påverkar är ålder, kön och hydreringsstatus. Slutsats: Kontrastmedelsanvändningen inom sjukvården anses tillförlitlig men akuta reaktioner förekommer. Röntgensjuksköterskans noggranna iakttagelse och adekvata kunskap utgör en betydande faktor för ett säkert patientomhändertagande.

 • 36.
  Tynkkynen, Susann
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Pinheiro, Oskar
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Kan planar skelettscintigrafi ersättas av helkroppstomografi vid screening av prostatacancer?: Ökar därmed det diagnostiska värdet ?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 37.
  Vardanian, Zaruhi
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Biomedical Platform.
  Gustafsson, Johanna
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Biomedical Platform.
  Magnetresonanstomografisk undersökning vid frågeställning om fraktur på os scaphoideum2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 38.
  Wiberg, Elin
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Baltsén, Cecilia
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Röntgensjuksköterskans upplevelse av att arbeta med externa granskare under jourtid: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Röntgensjuksköterskans upplevelse av att arbeta med externa granskare under jourtid

  Syfte: Att undersöka hur röntgensjuksköterskan upplever arbetet med externa granskare under jourtid.

  Material och metod: Sex stycken röntgensjuksköterskor från två olika sjukhus i mellansverige intervjuades under perioden januari till mars 2017. Inklusionskriterierna för studien var minst två års erfarenhet av yrket samt minst ett års erfarenhet av att arbeta med externa granskare under jourtid. Tillstånd från verksamhetschefer och samtycke från informanterna erhölls innan studien startade. Data samlades in genom en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer bestående av öppna frågor. Den insamlade datan analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman. Intervjuerna transkriberades och lästes igenom flera gånger. Därefter identifierades meningsbärande enheter och dessa kondenserades till koder. Genom koderna kunde kategorier och subkategorier identifieras.

  Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier; Teleradiologi – tekniska aspekter, externa granskare jämfört med radiolog på plats, kommunikation och röntgensjuksköterskans kompetenser och egenskaper med tillhörande subkategorier.

  Konklusion: Informanterna upplever att det tar längre tid att kommunicera med externa granskare (EG) i jämförelse med att ha en radiolog på plats som kan ge svar direkt när röntgensjuksköterskan (RSS) är i behov av vägledning och snabba svar. I kommunikationen upplevs det också finnas språkbarriärer samt bristande kunskap, speciellt hos de sekreterare som tar emot samtal hos EG. Detta leder till frustration och blir ofta ett hinder i akuta situationer då RSS vill prata med en radiolog direkt. Under jourtid upplever RSS att denne får ta ett ökat ansvar samtidigt som förmågan att ta egna initiativ och beslut måste finnas. RSS upplever ingen förändring av bildkvalitén på de bilder som skickas i arbetet med EG. Informanterna upplevde i helhet att arbetet med EG fungerar bra och tillfredsställande under förutsättningarna att tekniken fungerar som den ska samtidigt som arbetsflödet inte ökar för mycket.

1 - 38 of 38
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf