Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12345 1 - 50 av 243
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Adolfsson, Albin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Produktutveckling.
  Konstruktion av campingbord: Utvecklingsprocessen för ett campingbord i aluminium1994Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2.
  Ahlm, Andreas
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Salo, Erik
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Beslutsprocess för sourcingbeslut2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Outsourcing verkar ofta inte leva upp till de resultat som förväntas. Det förefaller som om sourcingbeslut oftast har sin utgångspunkt i bristfälliga underlag baserade på kortsiktiga motiv samt att de ofta är oplanerade och improviserade. Detta kan leda till att viktiga faktorer, som kan medföra långsiktiga konsekvenser, inte beaktas i de beslutsunderlag som tas fram.

  Syftet är att ta fram en strukturerad beslutsprocess som leder fram till ett väl avvägt sourcingbeslut och att praktiskt tillämpa denna på Husqvarna AB.

  Metod som använts är en fallstudie som innehåller en teoretisk djupstudie som utmynnar i den teoretiska referensramen. Vidare har en empirisk studie genomförts på Husqvarna AB där ett verkligt fall studeras, analyseras och utvärderas.

  Beslutsprocessen är baserad på den teoretiska referensramen och är strukturerad som ett antal aktiviteter. Varje aktivitet innehåller i sin tur ett antal frågor som bör besvaras för att på så vis säkerställa ett väl avvägt sourcingbeslut. Frågorna är framtagna så att de tillsammans skall omfatta allt det som kan påverkas av outsourcing och som därför bör beaktas inför ett sourcingbeslut.

  Fallet på Husqvarna AB analyseras m h a beslutsprocessen vilket dels visar på beslutsprocessens användbarhet och dels ger en utvärdering av fallet. De empiriska studierna visar att om företaget hade använt beslutsprocessen vid genomförandet inför sourcingbeslut så hade beslutet blivit mer väl avvägt.

  Slutsatsen är att syftet med examensarbetet uppfylldes eftersom en strukturerad beslutsprocess tagits fram vilken har visat sig vara tillämpbar på Husqvarna AB.

 • 3.
  Ahlqvist, Max
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  23 full factorial heat treatment experiment on Cu-Ni-Mo alloyed ADI: A literature study in HCF-VHCF properties of ADI and heat treatment experiments using a 23 full factorial design for potentially improved very high cycle fatigue strength2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syfte är att öka förståelsen och föreslå nya värmebehandlingsparametrar för att förbättra gigacykelutmattningsegenskaperna för austempererat segjärn (ADI). Arbetet utfördes hos gruv- och infrastrukturföretaget Epiroc där de tidigare undersökt gigacykelutmattnings-egenskaper för ADI men endast för ett värmebehandlingsrecept. Utmattningsegenskaperna för ADI har undersökts akademiskt i stor utsträckning men då framförallt i låg- till högcykelområdet (≤108 cykler) med endast ett fåtal studier i gigacykelområdet (>108 cykler). Därför baserades arbetet på tesen: ’förbättringar i högcykelutmattning bör ge en förbättring vid gigacykelutmatning’. Den tesen möjliggör nyttjande av större mängd publicerad forskning som genomförts i området för värmebehandlingens inverkan på högcykelutmattning (>107 cykler).

  För att effektivt kunna utföra värmebehandlingsexperiment på den Cu-Ni-Mo legerade segjärnet var det kritisk att finna material- och mekaniska egenskaper som kännetecknar hög högcykelutmattningsgräns. Potentialen att kunna nyttja dessa egenskaper nyttjas för experimentering med värmebehandling men samtidigt hålla nere mängden utmattningsprov är hög.

  Identifiering av de kritiska värmebehandlingsparameterana (och parameterområdena) som visades ge hög högcykelutmattningsstyrka var de första steget, vilka är: Austempereringstemperatur (Taus), austempereringstid (taus), och austenitiseringstemperatur (Tγ). Hög dukilitet, slagseghet (onotchat) och hög volymfraktion kolstabiliserad austenit identifierades som de mekaniska och material-egenskaper som var karaktäriserande för dessa väl presterande material i högcykelutmattning. Med värmebehandlingsparameterar, material- och mekaniska egenskaper utmärkande för hög högcykelutmattningsgräns utvecklades en experimentell testserie baserat på faktoriell design (23). Metodiken valdes för sin enkelhet och styrka, framförallt att kunna se effekten av både de individuella värmebehandlingsparameterna men även interaktionseffekterna mellan dem. För varje parameter (23) testas två nivåer (23), en hög och en låg vilket resulterar i totalt 8 olika värmebehandlingsförsök. Svarsvariablerna som utvärderas för varje värmebehandlingsförsök var primärt dukilitet, slagseghet och volymfraktion kolstabiliserad austenit. Vilket medger att följande provning utfördes på de 8 test materialen: dragprov, slagprov, röntgendiffraktion. Råmaterial för värmebehandling och provning gjöts av ett kommersiellt gjuteri i form av Y-block typ III med kemisk sammansättning enligt Epiroc’s specifikation. Provresultaten i form av individuella och interaktionseffekter bedömdes både grafiskt och beräknades fram samt att resultaten validerades genom jämförelse med resultat från litteraturen. Bra överrensstämmelse mellan de experimentella resultaten i arbetet och jämförd litteratur sågs för denna kemiska sammansättning. Slutligen föreslogs en ny uppsättning värmebehandlingsparameterar för ökad högcykelutmattningsgräns.

 • 4.
  Alhult, Markus
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Axelsson, Jacob
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Lagerhantering i framtiden på Aero Materiel AB2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På senare år har alltmer fokus lagts på att strömlinjeforma försörjningskedjor. Att ha lager och lagerställen ses mer och mer som slöseri med resurser. Det är dock svårt att helt eliminera behovet av lager och lagerställen i försörjningskedjor. Syftet med lagerhantering är att erbjuda service till kunden genom att hålla det kunden efterfrågar i lager för att snabbt kunna leverera det till kunden då behov uppstår. Lagerhantering kan alltså vara ett viktigt konkurrensmedel.

  Syftet med detta examensarbete är att med utgångspunkt i den befintliga lagerhanteringen analysera möjliga förändringar av lagerhanteringen för att kunna öka kapaciteten på Aero Materiel AB. Aero Materiel är ett grossistföretag som omsätter drygt femtio miljoner kronor om året. Företaget säljer lucktillbehör som till exempel gångjärn, snabblås, lister och korgmuttrar. Aero Materiel har som mål att dubbla sin omsättning och behöver därför se över möjligheterna att öka kapaciteten i lagerhanteringen för att kunna möta framtida behov.

  För att uppnå syftet används följande frågeställningar:

  • Hur bedrivs lagerhanteringen på Aero Materiel och vilka metoder tillämpas för lagerhantering på Aero Materiel?
  • Vilka andra metoder för lagerhantering finns det som kan vara lämpliga för Aero Materiel?
  • På vilket sätt kan dessa andra metoder förbättra Aero Materiels lagerhantering?

  För att kunna svara på frågeställningarna har litteratur kring ämnet lagerhantering studerats. Intervjuer och observationer har genomförts på Aero Materiels för att kunna beskriva företagets verksamhet, och hur lagerhanteringen bedrivs. Även en tidsstudie har genomförts. Två liknande företag har besökts för att kunna identifiera andra metoder för lagerhantering.

  På Aero Materiel hanteras dagligen mellan 10 och 70 orderrader. Lagerpersonalen utför lagerhanteringsaktiviteterna godsmottagning, inlagring, orderplockning, paketering och utleverans. Aktiviteterna orderplockning och paketering står för över 50 % av lagerpersonalens tid.

  Under kartläggningen av lagerhanteringen på Aero Materiel och de båda företagsbesöken har flera områden med förbättringspotential identifierats: variation av antal orderrader beroende på veckodag, tidsåtgång för paketering, räkning av artiklar, artikelhämtning vid orderplockning och vägning av artiklar.

  Genom olika utjämningsprinciper kan variationen av antalet orderrader beroende på veckodag reduceras. Genom att sänka kvalitetskraven kan tidsåtgången för paketering minskas. Genom att införskaffa en paketeringsmaskin kan behovet att räkna artiklar minska. Genom att investera i någon form av automatiserat lager kan artikelhämtningen vid orderplockning underlättas. Genom att lägga in uppgifter om artiklarnas vikt i affärssystemet kan behoven av att väga artiklar minskas.

 • 5.
  Allison, Philip
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Pye, Michael
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Eicher 2020+2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Investigating the Indian society, culture and truck market to develop a list of criteria (design brief) for an optimal truck for these markets. These criteria will be used as a starting point for the design process of designing the truck.

  Investigations in Sweden (at Volvo) and in India (at Eicher).

  Research conducted through design methods and interviews with stakeholders.

   

  It is the goal of this thesis to create two examples of what a domestically built truck for the Indian market could be.

 • 6.
  Almgren, Nicole
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Olsson, Anna
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Prognoser på Kinnarps: Utveckling av en prognostiseringsprocess2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta 20-poängs projekt på D-nivå har genomförts som en fallstudie på Kinnarps AB i syfte att utveckla en prognostiseringsprocess. Processen ska förbättra framförhållningen och underlätta planering på medellång sikt. Efter att undersökt de problem som upplevs på Kinnarps utvecklade vi följande problemformulering:

  Hur ser prognostiseringsarbetet ut på Kinnarps idag?

  Hur bör en generell prognostiseringsprocess utformas?

  Hur kan prognostiseringsprocessen anpassas till Kinnarps?

  En kartläggning av de berörda avdelningarna utfördes för att besvara den första frågan. Kartläggningen genomfördes genom intervjuer av personer på marknads-, produktions-, inköps- och leveranslogistikavdelningen, även återförsäljare intervjuades då de har kontakt med slutkunden och kunskap om marknaden. Flera problem som påträffades kan vara orsakade av Kinnarps korta framförhållning, som överbeläggning i produktionen, hög fyllnadsgrad i lager 5 och lång ledtid. Det finns tecken på brist i kommunikation mellan avdelningarna vilket leder till att alla planerar för att optimera sin egen avdelning och glömmer att se till helheten. Ett ytterliggare problem är att det inte finns en funktion med ansvar för att planera på medellång sikt.

  En litteraturstudie genomfördes för att kunna utveckla en generell prognostiseringsprocess, resultatet blev en cyklisk process som är uppdelad i fyra delprocesser, avvikelseuppföljning, efterfrågeprocessen, prognosförmedling samt processförbättring. För att prognostiseringsprocessen ska överleva och utvecklas anser vi att det bör finnas en prognosansvarig och innan processen kan implementeras måste parametrarna för prognosen bestämmas.

  Den anpassade processen till Kinnarps innehåller samma fyra delprocesser. En diskussion har förts kring vilka parametrar som vore lämpliga som grund till processen. Då Kinnarps inte har någon taktisk framförhållning idag anser vi att de bör börja prognostisera med en horisont på ett år, indelad i kvartalsperioder då den ska uppdateras och utvärderas. Detta är lämpligt då indelningen passar med budgetåret och säsongsvariationerna samt att de med den framförhållningen kan hinna genomföra förändringar i kapacitet. Som underlag till prognosen bör de använda sig av försäljningshistorik från affärssystemet och säljkårsuppfattning från återförsäljare och marknadsexperter. Prognoserna bör göras på en produktmodellnivå, som sedan ska kunna brytas ner på artikelnivå i systemet.

  Prognostiseringsprocessen är ett lämpligt sätt att utveckla samarbetet och integreringen mellan Kinnarps avdelningar då de bör stödja varandra för att förbättra för företaget som helhet. Användandet av en prognostiseringsprocess skulle ge Kinnarps ett bättre underlag för kapacitetsplanering av maskiner och personal i produktionen. Det skulle även kunna ge inköpare bättre förutsättningar vid avtalsförhandling hos leverantörer och bättre leveranssäkerhet. Leveranslogistik skulle kunna planera sina resurser bättre och marknadsavdelningen och återförsäljarna skulle kunna lova sina kunder kortare ledtider vilket skulle ge den konkurrensfördelar.

 • 7.
  Andersson, Filip
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Konceptframtagning av lättviktshuva till medicinindustrin2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This report is a final thesis project written at the Technical University of Jönköping and was done in cooperation with the company Sundström Safety AB. The project discussed in this report is about product development, where two concepts are to be developed from two existing lightweight hoods SR 561 and SR 562. Lightweight hoods are a protective device used in critical environments. Lightweight hoods are used in chemical environments to protect the user from the hazardous environment. The current products are considered to be slightly hard to use in case of equipping and removing the products, and therefore Sundström Safety AB wants to develop new concepts for these two products.

  Standards that restrict and claim the product are specified by the company and a literature review is made on these to define the requirements on the product. These requirements are compiled and on the basis of them, concepts are created by following the design process. Different methods such as brainstorming and idea sketching are used to generate concepts that are then screened with screening methods such as Pugh's matrix.

  After only two concepts remain, a concept for a reusable lightweight hood and a one- time use hood concept, a final prototype is made. This prototype is made on the reusable concept as it has the most features. The prototype is manufactured using 3D printing as well as other plastic details.

  The concepts created in this report may be used for Sundström Safety AB in the development of the current products. The concepts can give an idea of how new products can be developed and inspires to new solutions of the lightweight hoods. 

 • 8.
  Andersson, Frank
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Gustavsson, Jimmy
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Uppföljningsarbetet av efterkalkyler på Portsystem 2000 AB2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är utfört vid Portsystem 2000 AB i Habo som är en tillverkare av portsystem, däribland dockningssystem och garageportar. Bakgrunden till examensarbetet är att Portsystem anser sig ha problem med uppföljningen av efterkalkyler.

  Målet och syftet med arbetet är att undersöka och beskriva det befintliga tillvägagångssättet vid uppföljningsarbetet av tidsåtgången i produktionen samt ge förslag till förbättringar med utgångspunkt från vald litteratur inom området. Examensarbetet behandlar områdena informationssystem, kvalitet, processer och kalkylering. Metoder som använts är huvudsakligen semistrukturerade intervjuer och en mindre kvantitativ undersökning. Resultaten från undersökningen visar att Portsystem har brister inom följande områden:

  • Kommunikation mellan informationssystemets olika delar

  • Formulerade rutiner för avvikelsehantering

  • Kartläggning av orsaker till avvikelser

  • Pålitlighet i informationssystemet

  Våra slutsatser är att Portsystem först och främst behöver lägga resurser på att göra en omfattande revidering av tidsåtgången för de artiklar där efterkalkyler redan finns arkiverade. De bör även se över möjligheterna att få Scala och System Andersson att kommunicera med varandra, vilket skulle underlätta uppföljningen. Kanske är det motiverat att byta affärssystem. Vi anser att man genom enkla frekventa beräkningar kan förbättra precisionen i förkalkylen. Ytterligare en slutsats är att de urskiljbara orsakerna till avvikelse borde undersökas närmare och tas med i planeringen.

 • 9.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan.
  Aasa, Adam
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan.
  Component modification: A thesis on an electronic product2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The thesis is including the product development process and it carried out on a Husqvarna Product to improve the function and design. By performing a preliminary study, competitor analysis, brainstorming and development of different concepts, a prototype could be developed. By testing the concepts, a basis for the evaluation process was created. The concepts that had the best performance were combined and implemented in the final prototype. These were then documented as suggestions for improvements in the report. Small and profitable improvements to the product's design were presented in the report's results and discussion chapter.

 • 10.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Andersson, Mattias
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Kartläggning av hälsorisker vid tillverkning av ankel-fot-ortoser2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet är en del i ett större projekt, ORTO - Optimerad Resurseffektiv Tillverkning av Ortoser. Vid tillverkning av ortopedtekniska hjälpmedel används idag många olika metoder för att tillverka individanpassade produkter. Processer, metoder och material kan variera beroende på vilken slutprodukt det är som ska tillverkas. Det finns ingen fullständig kunskap om hur detta påverkar personalen som tillverkar hjälpmedlen och användare på lång sikt ur ett hälsomässigt perspektiv. Syftet med arbetet var att kartlägga tillverkningsprocesserna för ledade och oledade gjutna ankel-fot-ortoser som är gjorda framförallt av kolfiberkompositmaterial, för att identifiera exponeringen av farliga material och ämnen som kan leda till eventuella hälsoproblem. För att besvara frågeställningarna har teori om processkartläggning samlats in och observationer i form av videoinspelningar och intervjuer har utförts på Borås Ortopedteknik för att kartlägga nuläget. Processkartläggningen syfte var också att identifiera potentiella emissionskällor där exponering för farligt material förekom. Teori och forskning om dessa material har samlats in om dess potentiella hälsopåverkan. Exponeringstiderna vid emissionskällorna har sammanställts genom videoinspelningarna, där det i nuläget bedömdes finnas fyra stycken emissionskällor i form av torra kolfiberband, gjutning med polymetylmetakrylat, slipning och limning. Exponeringstiderna och emissionskällorna har analyserats och jämförts med teori och forskning för att granska om det var någon hälsorisk. Diskussionen har framförallt handlat om hur bearbetningen av farliga material kan komma att påverka personalen som tillverkar hjälpmedlen hälsomässigt och hur exponeringstiderna kan reduceras. Slutsatsen är att vissa emissionskällor löper större risk att påverka personalen negativt och åtgärder i form av nya arbetssätt och metoder eller ombyggnationer kan vara av värde att analysera vidare. Även förebyggande åtgärder som att följa föreskrifter skulle vara aktuellt för att minska exponeringen av farliga material. Praktiska förslag ges på vad som skulle kunna förändras. Exempel på detta kan vara att installera en spegellösning i dragskåpet vid gjutningen eller att se över rutiner och arbetssätt vid slipningen och att följa föreskrifterna från arbetsmiljöverket.

 • 11.
  Andersson, Moa
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Industridesign.
  Product development and design of industrial sensors2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  IoT-teknologi, Internet of Things, är en snabbt växande marknad, det innebär att mer och mer produkter, kläder, även människor förses med sensorer som i sin tur kan förstå omgivningen och kommunicera, detta för att skapa ett smartare samhälle. För att företag ska kunna vidhålla positionen på marknaden är det viktigt att hela tiden erbjuda produkter med bättre komponenter och mindre till storleken. För skapa en starkare position, företaget borde erbjuda revolutionerande produkter med unika egenskaper. Det är en av de här idéerna som har undersökts i det här examensarbetet.

  Arbetet har skett under ett samarbete med företaget CombiQ, belägen i Jönköping. Produkten som skulle tas fram var en industriell sensor, som skulle använda sig av IIoT-teknologin, Industrial Internet of Things, som företaget utvecklar. Tidpunkten när det här arbete utfördes, CombiQ hade inga egna produkter men all teknologi som sitter i sensorerna.

  För att ta fram en industriell sensor för CombiQ behövde inte bara möjligheterna att tillverka en produkt utefter funktionerna undersökas. Varumärket behövde även analyseras för att utveckla en produkt som uttrycker företaget och dess varumärke på rätt sätt.

  Genom att tillämpa metoder och verktyg från både produktutvecklingsprocesser och designprocesser, kunde ett koncept tas fram som uppfyllde de uppställda kraven och funktionerna. Den huvudsakliga funktionen i sensorn var att produkten skulle bestå av moduler och på det viset kunna justeras utefter vad kunden behöver. Vidare, under projektet har även CombiQ som varumärke undersökts och riktlinjer för designen har tagits fram som reflekterar företaget och dess varumärke. Design riktlinjerna kan användas för att ta fram ytterligare produkter med samma maner, vilket har visats i detta arbete genom att ta fram designkoncept på ytterligare produkter som räknas till samma produktfamilj som sensorn med moduler. 

 • 12.
  Andersson, Robin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Persson, Tobias
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Konceptframtagning av komponent: Till handhållen elektrisk produkt2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study is performed as a final thesis project at School of engineering, Jönköping University in collaboration with the Professional electric department at Husqvarna. The purpose of the study was to develop a concept proposal that improves the performance of a battery-powered handheld product by developing a new component.

  By evaluating and analyzing the existing product and by discussions with the Husqvarna supervisors, a construction criteria list was created with the requirements to be met. A literature study was conducted to gather information, which gave a broader basis for further work.

  To find a potential solution, a conceptual study was conducted in the form of a brainstorming process. This process resulted in a couple of concepts which were evaluated and screened by the methods "Go / No-Go" and "Pugh's matrix". After evaluation and by simpler tests, a concept was elaborated further and developed into a final prototype.

 • 13.
  André, Samuel
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Datorstödd konstruktion.
  Towards a Platform Approach Supporting the Interface Between Technology - and Product Development2016Ingår i: Proceedings of the DESIGN 2016 14th International Design Conference, Dubrovnik, May 16-19, 2016. / [ed] Marjanović, D., Štorga, M., Pavković, N., Bojčetić, N., Škec, S., The Design Society, 2016, s. 1987-1996Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The separation of technology development (TD) and product development (PD) is adding to the challenge that suppliers face. They are to conduct long term TD and at the same time tailor products when the order arrives. This paper proposes a platform approach in order to describe some conceptual knowledge. An example from the automotive business where early simulations of concepts are performed during TD is presented. The focus is on how these simulations can support the transfer of knowledge from TD to PD and how they are to be described in order to communicate the technology’s ability to adapt.

 • 14.
  André, Samuel
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Produktutveckling. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Datorstödd konstruktion.
  Elgh, Fredrik
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Produktutveckling. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Datorstödd konstruktion.
  Creating an ability to respond to changing requirements by systematic modelling of design assets and processes2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  System suppliers, e.g. original equipment suppliers, are important for the success of many products. They design a unique solution, often in close collaboration with other companies, based on different product concepts and/or core technologies. The solution can then be manufactured in different quantities depending on the client’s need. High level of customization is required as the interfaces are not standardized, the performance is not negotiable, requirements are not initially fixed and the specific system interacts with, is affected by, or affects other systems that are simultaneously developed. A system supplier commonly designs and manufactures solutions for different OEMs and must support many models and variants in their product portfolios. Efficiency, short lead-time, continuous technology development, and adaptability are essential for the competitive edge. A product platform approach has been a success for many companies to enable variety at low cost, however, it is not applicable for system suppliers. This work describes the result from a case study where a platform approach enabling a new way of structuring, publishing and managing design assets and processes was introduced at a company with the purpose to improve the ability to respond to changing requirements in the quotation process and the subsequent product development activities.

 • 15.
  André, Samuel
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Datorstödd konstruktion.
  Stolt, Roland
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Datorstödd konstruktion.
  Elgh, Fredrik
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Datorstödd konstruktion.
  A platform model for suppliers of customized systems: Creating an ability to master fluctuating requirements2016Ingår i: Proceedings of the ASME 2016 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference, IDETC/CIE 2016, Charlotte, August 21-24, 2016., 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Companies developing highly customized products within the supplier industry are continuously faced with fluctuating requirements during both the quotation process and continued development. This research proposes a platform approach to aid suppliers when modularity or platform scalability do not suffice. The platform approach, Design Platform, focuses on descriptions that not only contain information about tangible components and systems but also information, knowledge and methods supporting the actual design of the product. A support system called Design Platform Manager has been developed to aid in using the platform approach and is introduced at a supplier active in the automotive industry. The system enables creation of generic product items that can be structured and instantiated to become product variants as well as Design Elements that are blocks of knowledge that describe a design or supports the activity of designing. A first evaluation is made that overall shows good result according to the company representatives.

 • 16.
  André, Samuel
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Datorstödd konstruktion.
  Stolt, Roland
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Datorstödd konstruktion.
  Elgh, Fredrik
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Datorstödd konstruktion.
  Introducing Design Descriptions on Different Levels of Concretisation in a Platform Definition2015Ingår i: Product Lifecycle Management in the Era of Internet of Things / [ed] Bouras, A., Eynard, B., Foufou, S., Thoben, K.-D., Springer, 2015, s. 800-810Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Product platforms has been widely accepted in industry as a means to reach both high product variety while maintaining business efficiency. For suppliers of highly customised products, however, the development of a platform based upon predefined modules is a challenge. This is due to the large differ-ences between the various systems their products are to be integrated into and the customer's individual preferences. What is common for most platform descriptions is the high level of concretisation, such as predefined modules, they are built upon, but how can companies act when that is not possible? Are there other principles that can be used for the definition of a product platform? This paper presents a concept to incorporate other types of descriptions of different levels of concretisation into a product platform. Parts of the concept has been realised in a computer support tool and tested at a case company in order to improve their quotation process.

 • 17.
  Appusamy Boopathy, Harish
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Produktutveckling. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Bonthala, Pavan Kumar
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Produktutveckling. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Electrochemical etching and anodizing as key stages of surface treatment of aluminium foil for electrolytic capacitor industry: Application of Electro Chemical Impedance Spectroscopy as non-destructive characterization of etched anode foil with an anodized dielectric oxide layer2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Avhandlingsarbetet har genomförts på KEMET AB i samarbete med yttekniklaboratoriet vid JTH i syfte att karakterisera den etsade anodiska aluminiumfolien som grundprov med anodisering och etsning för ytbehandling.

   

  I inledningsskedet gjordes provberedningen med användning av teknikerna för anodisk etsning och anodbildande processer där en upprepad provnings- och felmetod för provberedning ledde ut mot att utarbeta en lämplig provuppsättning med avseende på karakterisering. Efter detta steg infördes uppsättningen av 2 olika industriella prover och anodoxidbildande process utfördes i olika elektrolyter.

   

  I provpreparaten användes 4 olika elektrolyter 15 % vikt Ammoniumadiphat, 1,5 vikt% Ammoniumfosfat, 7 vikt% Borsyra och 15 % Penta-borat vid olika steg för utförande av anodoxidbildningsförfarandet. Minimala formningsspänningar på 20V till ett maximum av 100V användes i provframställningen och för att övervinna väntetiden vid bildning av de etsade proven användes en högre ström av 0,5A.

   

  Efter provberedningen användes elektrokemisk impedansspektroskopi som ett verktyg för att karakterisera de olika grupperna av prover och för att observera mikrostrukturerna i olika prover, de bröts och de observerades i tvärsnittet av SEM.

   

  Efter att analysen av de etsade proverna gjordes ett försök att jämföra resultaten av data från dessa prover till den för de två uppsättningarna av industriella prover.

  Det är konstaterat att de resulterande data inte var stabila nog att karakterisera eftersom stor spridning inträffade och varigenom simuleringen av CPE-kretsen för den valda kretsen i analysen inte var möjlig.

   

  Under analysen användes också ett slumpmässigt valt industriellt prov och de resulterande data användes för att förstå systemets respons till olika elektrolyter.

 • 18.
  Arnesson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Petersson, Karl
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Kartläggning och analysering av produktionsplanering av order med specialkvalitet hos Stora Enso Packaging AB2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This investigation’s task was to map manufacturing of special qualities at Stora Enso Packaging under a certain period, analyze if rules concerning special qualities is followed, which consequences this results in concerning use of paper, waste and costs and to give suggestions on alternative solutions. The goal was to give sugges-tions that help the company to reach its business ratio that the production de-partment uses within use of paper and productivity in the corrugated cardboard machine.

  Stora Enso Packaging is a part of the forest group Stora Enso and is one of Swe-den’s leading producers of corrugated cardboard. Stora Enso Packaging acts pri-mary on the Swedish market, where they have a market share of 25 %.

  To be able to analyze orders with special qualities we did a data collection during two months, where we mapped incoming orders. The period for this mapping was set to 1 February – 31 March 2006. It was considered enough to see it as an aver-age for the whole year, as there were no mentionable season variations.

  There is given written rules for special qualities in Stora Enso Packaging’s manual for quality standard. The rules say that an order shall be at least 5000 m2. 177 of 270 orders in our investigation were less than 5000 m2, while 93 orders fulfilled the demands. The result clearly shows that most of the orders are not following the rules, which is quite remarkable considering the importance of effective plan-ning of the corrugated cardboard in the machine.

  One of Stora Enso Packaging’s four business ratio in the production department is the use of paper. Therefore we examined the use of paper for every single order dur-ing the data collection period and we show the result in three diagrams, partly for all orders and partly for orders over respectively under 5000 m2. The result shows that all orders that have a use of paper less than 50 % has also fewer than 5000 m2. It also shows that most of the orders have a use of paper between 91 100 %.

  The additional cost for the waste of corrugated cardboard was 83 % higher in SEK for orders over 5000 m2, compared with order under the same square meter limit. An important comparison is that orders over 5000 m2 are 7 times bigger in square meters than orders under 5000 m2. Of this comparison one can see that the addi-tional cost is bigger per ordered square meter for orders under 5000 m2. Further-more, the same indication shows when we compared the additional cost for waste with the revenue for every single order. Order under 5000 m2 shows a result of 12,5 %, while the same result for orders over 5000 m2 is 9,5 %. This shows an indi-cation of that orders under 5000 m2 increases the costs and decreases the productiv-ity in the plant.

 • 19. Athley, Josef
  et al.
  Mauritzson, Gustav
  Concept for stroller chassis2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 20.
  Avdic, Aldin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Kling, Johan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Ledtidsreducering vid Saab Training Systems Ab: Lead time reduction at Saab Training Systems AB2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är utfört på Saab Training Systems AB i Huskvarna. Saab Training Systems utvecklar, tillverkar och säljer kompletta militära träningssystem.

  Syftet med arbetet var att minska ledtiderna, då korta leveranstider blir ett allt viktigare konkurrensmedel. Arbetet innebar en kartläggning av nuvarande reserv- och reparationsflöde samt att identifiera problem och komma fram till förbättringsförslag.

  Vidare har vi studerat reservdelslagrets lagernivå och dess kapitalbindning.

  Arbetet genomfördes med hjälp av intervjuer med berörd personal, observationer, enkätundersökning samt statistiska studier. Vi har även arbetat med Supply Chain Operations Reference Model som är en öppen referensmodell med vars hjälp man kan kartlägga, förändra och optimera sin verksamhet.

  Saab Training Systems har som mål att ledtiderna för reservdelsflödet och reparationsflödet skall vara 14 dagar, men i själva verket är det inte så. Dessa ledtider är idag längre, hur långa är dock oklart.

  De långa ledtiderna beror främst på att i flödena förekommer det mycket passiv tid. Tiden uppstår bland annat i väntan på transport men även som en konsekvens av att företaget för tillfället har mycket att göra.

  För att reducera ledtiderna bör Saab Training Systems i första hand reducera den passiva tiden.

  Saab Training Systems bör sänka sina lagernivåer för att frigöra bundet kapital vilket leder till att de minskar risken att produkterna minskar i värde eller blir inkuranta.

 • 21. Avertoft, Anton
  et al.
  Rudenstam, Carl
  Weed control equipment for battery trimmer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 22. Avestedt, Alice
  et al.
  Hedström, Anton
  Konceptuell studie av gångjärn i titan för glasögonbågar2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This report presents a final thesis in product development and design at Jönköping University. The mission was to design a new hinge for glasses. The report is written by Alice Avestedt and Anton Hedström.

  In the start of the project a pre-study was made on the topic to increase the understanding and to get inspiration from earlier solutions. To create new solutions, the writers looked for similar movements and products in other fields except glasses. This helped making it easier to create new solutions and think outside the box. To gather the information and make it easy to view the writers created both an image board and an idea board.

  After the pre-study the idea and concept generation was made. This part of the work focused on getting solutions to the problem. With help from the idea and image board five concepts was created that was chosen to keep improving. To further test the function and movements of the components mock-ups was created. For concepts that required CAD models, they were created in Solid Works.

  When the concepts were done the writers selected which one to keep working with. The purpose was to find the concept which most fulfilled the requirements from the company. To help make this decision a Pugh’s matrix was used. Here the requirements were weighted based on importance and the concepts were compared to each other.

  The result was a new hinge which can be used on titanium glasses and has a new design solution. 

 • 23.
  Axelsson, Patrik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Söderberg, Robert
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Värdeflödesanalys på Saab Training Systems i Huskvarna2009Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Saab Training Systems (STS) i Huskvarna tillverkar utbildningsmaterial åt all världensarméer. De håller nu på att implementera delar av Leankonceptet i sin verksamhet.En del i arbetet med Lean är att eliminera slöserier i produktionen. För att kunna identifieradessa slöserier är värdeflödeskartläggning ett bra verktyg och det är också det verktyget vi haranvänt oss av under detta examensarbete. Målet med arbetet var att finna sätt att effektiviseraproduktionsflödet på avdelning där produktionen av Personnel Detector Device (PDD) utförs.En PDD är en slags väst som används vid militär utbildning som registrerar om användarenhar blivit träffad av fienden.Grunden till arbetet gjordes genom att författarna genomgick en utbildning i Lean productionsamt i värdeflödeskartläggning. Arbetet gick vidare genom att en kartläggning gjordes avvärdeflödet på avdelningen PDD, intervjuer gjordes med arbetande på plats och studier avlitteratur för att på ett bra sätt kunna lösa uppgiften.Värdeflödeskartläggningen resulterade i att författarna gick vidare med fem åtgärdspunkterutav de sex vi identifierade skulle vara bra att åtgärda. Åtgärdspunkterna var följande:undersöka varför tillförlitligheten i en testkammare inte var bättre än 83 procent, se överbatchstorlek och ställtider, undersöka om två av stationerna ska separeras samt se överlayouten och utforma en ny.Vad som framkom i uppföljandet av åtgärdspunkterna var att felkällorna i testkammaren varisolerad till några få detaljer och genom ett paretodiagram av dessa kunde det bestämmasvilken felkälla som skulle angripas först.Batchstorleken är anpassad efter orderstorleken vilket resulterar i stora batchstorlekar,resultatet som framkom var att de skulle minskas och anpassas efter det dagliga behovet ochkapaciteten, i denna punkt var ställtiden en viktig parameter då värdefull monteringstid gicktill spillo genom att material skulle plockas fram för monteringen. Resultatet blev att STS skase över framplockningen av material till monteringen.De två stationerna som delar samma utrustning är lite ett problem i materialflödet och detkonstaterades att det för att lösa det skulle de två stationerna delas på vilket inte är kräver merän en extra dator och arbetsbänk. Det påverkar också hur layouten ser ut och därför gjordesockså en undersökning om hur en framtida layout skulle utformas. Parametrar som nämntstidigare vägdes in med teori om hur en layout ska utformas och ett förslag presenterades.Författarnas arbete resulterade i att de ovan nämnda åtgärdspunkter bearbetas vidare på STSför att införas helt eller delvis.

 • 24.
  Bakalbasic, Dzenan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Analys av returprocessen på Schenker Logistics AB2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har genomförts på Schenker Logistics AB där målsättningen har varit att analysera den nuvarande returprocessen och därefter presentera eventuella förbättringsförslag.

  Den information som ligger till grund för resultatet av detta arbete har införskaffats via observationer och intervjuer med de personer som arbetar i returprocessen.

  Analysen som utfördes resulterade i att ett flertal brister kunde identifieras i returprocessen. Alla dessa brister bidrog till att komplikationer uppstod vid returhanteringen av gods på Schenker Logistics AB. Några exempel på brister som identifierades är att gods som var i godkänt fysiskt skick, returnerades till Schenker Logistics AB utan angiven orsak till returleveransen. Dessutom dokumenterades inte skadeorsaker hos någon part i försörjningskedjan, vilket bidrog till att Schenker Logistics AB var ovetande om skadans uppkomst samt vem/vad som bidrog till att skadan uppstod. Ytterligare brister som kunde identifieras i returprocessen är att fraktsedlar med ett specifikt nummer ofta försvann, fraktsedlar som är synnerligen viktiga för att Schenker Logistics AB ska kunna hantera returgodset. Vidare identifierades brister i form av omotiverat antal hanteringsställen av returgodset både internt på Schenker Logistics AB men även externt. Detta utgör en risk till att returgodset kommer i kontakt med vanligt gods, men även att det kan uppstå fysiska skador på både returgodset och det vanliga godset. Utöver dessa brister finns det några fler som omnämns och förklaras mer i rapporten.

  De förbättringsförslag som presenteras i denna rapport innefattar förändringar som kan leda till att returprocessen på Schenker Logistics AB, men även i hela försörjningskedjan, blir mer kontrollerad och hållbar jämfört mot dagens situation. Förutom en halvering av antalet scenarier som uppstår på Schenker Logistics vid mottagandet av returgods, kan dessa förändringar även bidra till kostnadsbesparingar i form av hanteringskostnader och administrativa kostnader hos både Schenker Logistics AB och deras kund Shell.

 • 25.
  Bash, Daniel
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Kilstam, Jacob
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Carlsson, Johan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Kan man tillämpa bilindustrins krav på småserietillverkare?2007Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en del i en högskoleingenjörsutbildning vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetet är utfört på Huskvarna Prototyper AB (HPAB). Uppgiften var att ta reda på vilka kvalitetskrav som är rimliga att ställa på småserietillverkare och vad småserietillverkarna kan göra för att uppfylla kraven.

  Bilindustrin ställer i dag höga krav på sina underleverantörer. De ska kunna visa att de har dugliga processer och på de detaljer de levererar ska det inte finnas några kvalitetsbrister. För att säkerställa hög kvalité jobbar många företag med statistiska metoder där man med hög säkerhet kan visa att ens måttvariation skiftar inom ett litet intervall.

  Statistisk processstyrning (SPS) är ett hjälpmedel för att säkerhetsställa god kvalité. Genom regelbundna mätningar får man fram värden som man för in i ett styrdiagram. Med hjälp av detta styrdiagram, som består av en övre och en undre styrgräns, kan man avläsa när processen måste justeras.

  Bilindustrin kräver att deras underleverantörer har stabila processer. Detta kan man visa genom att ta fram ett korrigeradat maskinduglighetsvärde, Cpk. QS 9000 med dess Production Part Approval Process (PPAP), är den standard som har tagits fram av bilindustrin kräver att processerna ska ha ett Cpk som är större än 1,33 för att processen ska vara godkänd.

  HPAB har problem med detaljen Scuff Plate som är en detalj till Volvo XC90. Vid fyra olika tillfällen har maskinduglighetstest utförst på HPAB:s quintusspress. I rapporten kan man följa hur Cpk-värdet vid första observationen på 0,15 har ökat till 1,34 vid det fjärde testet. Att Cpk-värdet har ökat beror på att man ändrat inställningar mellan de olika observationstillfällena.

  Författarna har tagit fram en mall för hur HPAB, som mestadels tillverkar små volymer, ska hantera de krav som bilindustrin ställer vid både långa och korta serier.

 • 26.
  Bazzi, Ali
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Produktutveckling.
  Angelou, Andreas
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Produktutveckling.
  Simulation of the anisotropic material properties in polymers obtained in thermal forming process2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In an attempt to improve the quality in finite element analysis of thermoformed components, a method for predicting the thickness distribution is presented. The strain induced anisotropic material behaviour in the amorphous polymers of concern is also taken into account in the method. The method comprises of obtaining raw material data from experiments, followed by a simulation of the vacuum thermoforming process where hyperelastic material behaviour is assumed. The theory of hyperelasticity that was applied was based on the Ogden model and implemented in the FE-software LS-DYNA. Material behaviour from thermoformed prototypes is examined by experiments and implemented together with the mapped results from the thermoforming simulation in a succeeding FE-model. For the latter, the three-parameter Barlat model was suggested, giving the possibility to account for anisotropic material behaviour based on an initial plastic strain.

 • 27.
  Behshad, Nicky
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Melin, Dennis
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  LOMAH in a Box: Produktutvecklingsprocess2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This report presents a bachelor thesis in Mechanical Engineering, Product development and design and has been carried out in collaboration with SAAB Training & Simulation in Huskvarna. The thesis project involved a product development process beginning with establishment of specifications and concept generation through 3D modelling which then resulted in a complete prototype. The task presented by SAAB Training & Simulation consisted of developing a portable combined target holder and transportation case for their current livescoring projectile monitoring system, the LOMAH 700.

  A theoretical background was necessary to gain an understanding of the complex nature of a product development process and the stages involved. Different concept generation and evaluation methods were explored, including the Go/No-go and Vendor Evaluation Matrices, as well as engineering practices such as Design for Manufacturing and Design for Assembly. Various materials and production techniques were also investigated to optimize functionality of the product, as well as cost of production.

  The methods researched in the theoretical background were then applied throughout the development process. Brainstorming was used to generate numerous different ideas which were then evaluated using three different matrices. This resulted in one leading concept which was further developed through detail work and review. The work continued with 3D-modelling and drawing using SolidWorks to ultimately produce the grounds for manufacturing.

  The final concept consisted of a transportation case ordered from the case manufacturing company, SKB Cases. Custom-made components included legs with adjustable length and angle and a target holder used for fixing a target and the LOMAH 700 onto the transportation case. The custom-made parts were produced by SAAB, and the prototype was then assembled. The prototype was ultimately tested to ensure the fulfillment of the specifications defined by SAAB Training & Simulation.

 • 28.
  Bengtsson, Magnus
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Hybrid ITX: Kompakt och mångsidigt datorchassi2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 29.
  Bengtsson, Nicklas
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Johansson, Charlotte
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Lean Produktion på mjölkföretag - fungerar det?2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kontaktföretaget LRF Konsult är ett konsultföretag som arbetar inom områden som juridik, fastighetsförmedling, ekonomi och skatt. Diskussioner kring lantbrukets förbättringsmöjligheter genom Lean har bedrivits främst av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. Examensarbetet kan ses som en förstudie om hur Lean kan verka och fungera i lantbruksverksamheter.Arbetets frågeställningar är att undersöka vilka möjligheter som finns för att förbättra mjölkverksamheter, samt utreda vilken nytta företaget kan erhålla genom en implementering av Lean, vidare även hur en implementering skulle kunna ske.Genom att besöka två mjölkföretag och därmed intervjua företagsledarna skapades en bild av de besökta företagen, som användes till att uppfylla rapportens syfte. Denna bild har analyserats genom lämpliga teoretiska studier och presenteras som två företagsbeskrivningar, varefter ytterligare diskussioner förs. Diskussionerna resonerar kring frågorna i syftet.Det kan finnas viktiga slöserier att hitta och eliminera i lantbruket, det är dock ett omfattande arbete att lokalisera dessa. För att få företagen att arbeta med problemen och komma tillrätta med dessa, krävs viss baskunskap om vad Lean förbättringsarbete handlar om. Nuvarande lantbrukstänkande är snarlikt med Lean inom somliga delar, vilket gör att en implementering av Lean på lantbruksföretagen inte bör vara svår att genomföra i dagsläget.Enligt författarna är det möjligt för ett mjölkföretag att arbeta efter flertalet av Likers 14 principer, dock finns ett antal som bör omarbetas för att vara möjliga att använda på produktion med djur. Författarna kom även fram till att trots att företagen var små, fanns redan kopplingar till Lean. Dock saknades standardiserat arbetssätt.

 • 30. Berglund, Martina
  et al.
  Harlin, Ulrika
  Säfsten, Kristina
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion.
  Knowledge gained from product introduction and implications for organizational learning2008Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 31.
  Bergqvist, Björn
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  What is the meaning of a sandbox2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis project uses various Industrial design methods to create a concept that will evolve a sandbox into a more versatile and interesting playing area. By using parts that can be attached to the frame of the sandbox many different versions can be built to suit different demands and needs. The concept also uses lights and decorated panels to make the sandbox more interesting and visible in today's colorful playgrounds.

  The project is based on the meaning different stakeholders could have in the product. Research has shown that products made with the help of stakeholders has a better chance to be realized. The findings from research by interviews, fieldtrips and library studies were used as reference when sketching and building sketch-models. Sketching is used both for ideation and for explanatory pictures and has been a big part of the project. Many of the sketches and photos can be seen in the report and in the attachments.

 • 32.
  Bergström, Adam
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Bergvad, Jonas
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Konceptframtagning av icke kundanpassat isolerat lasthus2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This report describes the bachelor thesis project conducted by Adam Bergström and Jonas Bergvad at the School of Engineering at Jönköping University 2017. The thesis was carried out on behalf of Portsystem 2000 AB in collaboration with Semcon AB as a final part of the Bachelor of Science in Mechanical Engineering with specialization in Product Development and Design.

  The assignment was to develop a non- customized insulated loadhouse at concept level. A loadhouse is the link between the warehouse and the truck, used to protect the goods from external climate during loading and unloading. The company’s customers who are dealing with temperature sensitive products require an insulating function of the loadhouse, and therefore the company formulated this degree project with focus on product development.

  With a broad starting point, a pilot study was carried through at the beginning of the project to investigate the requirements and wishes that were put on the product by the company’s customers. With a defined requirement specification, the product development process progressed and resulted in a concept of a non-customized insulated loadhouse that Portsystem 2000 AB can use in further development of their future products.

  The insulating function of the loadhouse could be met by using the same wall and roof elements previously used by the company and therefore the project focused on optimizing the construction of the product by keeping down the amount of components and striving for a low installation height.

  Many thanks to Åsa Dencker, Johan Pelmas and Johan Örtlund for guidance during the project.

 • 33.
  Besong, Fred Tanyi
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  BUSINESS PLAN: Import, Export and Car Trading Company2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Being entrepreneurial is pathly being creative. This Master thesis presents a business plan of BEFCO Trading Ltd geared towards solving a problem in the Cameroonian Economy. The English speaking Cameroonians of South West and North West provinces of Cameroon are presently underserved with car sales offerings as there is presently no registered Company in this section of the Country.

  An attempt is presently being made through this business plan thanks to the peaceful and favourable circumstances sorrounding the entrepreneurs and the opportunity gap of a niche market. The business plan shows a win to win situation in which the founding entrepreneurs become self employed by solving a problem in the market through novel business combinations.

 • 34.
  Björkman, Joel
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Matti, Joseph
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Automatiserad Konstruktion av Varmkanalsystem2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har genomförts i sammarbete med MasterFlow AB i Västervik som ägs av EWEBE Group. Företaget tillverkar och säljer varmkanalsystem som är skräddarsydda till kunder.

   

  Problemet som MasterFlow AB har stött på är vid konstruktion av komplicerade varmkanalsystem som belastar CAD(Computer Aided Design)-systemet SolidWorks. Med flera varierande längder, fronter och spetsar som bygger upp varmgötena till varmkanalsystemet byggs problematiken upp för MasterFlow AB. Syftet med arbetet är att automatisera konstruktionen av varmkanalsystemet så den inte överbelastar CAD-systemet SolidWorks.

   

  För att få förståelse om problemet har det gjorts flera undersökningar och observationer på företaget, där fokus har kretsat kring hur arbetet ser ut med konstruktion av varmkanalsystem. Med hjälp av företagsledningen har det insamlats tillräckligt med information för att lösa problematiken för att finna en lösning.

   

  Genomförandet av automatiseringen har baserats på ett flödesschema som skapades och som beskriver hur MasterFlow AB går tillväga när de väljer varmgöt till sina varmkanalsystem. Därefter programmerades automatiseringen i programmet Visual Studio där programmeringen bestått av VBA (Visual Basic for Applications). Vidare har sammankopplingen av programmeringen skett i programmet Howtomation, skapat av universitetslektorn Joel Johansson.

   

  Resultatet av programmeringen i Howtomation har genererat ett program, kallat ”Bushing Generator”, där automatisering av varmgöt är fullt möjlig. I programmet Bushing Generator väljs det alternativ som är aktuellt för varmgötet och skapar ett eller flera varmgöten som monteras in i sammanställningen för balken.

   

  Automatisering på MasterFlow AB anses ha stora möjlighet att utvecklas, med automation som innefattar balken och skapandet av ritningar. 

 • 35.
  Blåbäck, Ludvig
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Khalil, Gilbert
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Utveckling av CBC Strap Cutter: Genom att möjliggöra en viss materialseparation tillsammans med en förenklad tömningsprocess2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte – Under detta examensarbete har en vidareutveckling av Cyklop Teknik AB:s existerande produkt, CBC Strap Cutter, utförts. Varav det är en maskin som kapar upp emballageband för att minska hur mycket plats avfallet tar upp, speciellt under avfallstransport. Några problemområden hade uppenbarats efter dess introduktion. En av dessa var att tömningen var omständlig då flera onödiga moment behövde utföras innan tömningen kunde ske. Bland annat i form av att lyfta maskinen från avfallstunnan som också vanligtvis agerade som ställning. Sedan efterfrågades en materialsorteringsfunktion, i form av plast och ferromagnetiskt metall, från Cyklop Teknik AB:s håll.

  Metod – Utförandet av arbetet har fortgått genom att färdigställa en konceptstudie. Först sammanställdes en kravspecifikation [bilaga 1] och ett Gantt-schema [bilaga 3], de var för att ge ett riktmärke för vad som skulle göras och när. Sedan gick arbetet vidare med att göra konkurrensanalyser och förstudier. Det var för att observera hur konkurrenter och närliggande industrier hade löst vissa problemområden. Ytterligare etablerades det att ingen konkurrent hade en liknande produkt som kunde sortera ingående material. Därefter utfördes konceptgenerering i form av bland annat Brainstorming för att lösa de nämnda problemområdena. Vidare har de olika koncepten sållats ut genom direkt feedback samt en metod som kallas ”Concept scoring matrix”. Till sist återstod ett enda koncept som vidareutvecklades i CAD-miljö, specifikt i SolidWorks.

  Resultat – Det slutliga resultatet var ett resultat som hade delats upp i olika underkomponenter. Dessa var skärande maskin, separeringsmodul, ställning och avfallstunna. Den skärande maskinen var just den delen som kapade upp det ingående materialet och den behölls så snarlik till originalet som möjligt. Det var för att låta Cyklop Teknik AB:s maskinpark och processer vara så lik som det redan var. För separeringen utvecklades en modul som använde sig av en roterande magnettub. Anledningen till det var för att det skulle ge Cyklop Teknik AB möjligheten att sälja konceptet med eller utan sortering utan att något annat påverkades. Samtidigt skulle modulen kunna anpassas och säljas för andra områden där snabb sortering av nämnda material skulle behöva utföras. En ställning har också tagits fram för att förenkla tömningen som var en kritisk del av arbetet. Eftersom inga onödiga moment skulle uppstå i så fall. Samtidigt utformades ett koncept på en avfallstunna som kunde också den underlätta tömningen. Avfallstunnan utformades därför med både hjul och truckspår för att erbjuda stora möjligheter för användaren. En enskild tömningsprocess för enbart den utvecklades också för att möjliggöra tömning när den skulle vara upphöjd av en truck.

  Begräsningar – Detta projekt har endast tagit fram en prototyp i CAD-miljö som skulle kunna utvecklas vidare. Anledningen till det var den korta tidsramen för projektet. Sedan har inga simuleringar eller uträkningar utförts på konceptet för att verifiera och optimera konceptet på varje område. Likaså var det på grund av den korta tidsramen. Ingen kundstudie utfördes inte heller, utan istället fortgick arbetet med information som fåtts från Cyklop Teknik AB.

 • 36.
  Bognandi, Saralie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik. 1990.
  Sillanpää, Niclas
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Att ta fram koncept till en monostabil växelväljare med roterande inmatning2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte – Syftet med detta examensarbete är att med hjälp av undersökningar, metoder och teorier ta fram konceptförslag åt Kongsberg Automotive för en växelväljare med roterande inmatning som ska sitta i automatväxlade bilar.

  Metod – Design brief, konkurrentanalys, funktionsanalys, brainstorming, kravspecifikation, enkätundersökning, användartest, TAM-Technology Acceptance Model.

  Resultat – Resultatet blev en prototyp av ett koncept på en monostabil växelväljare för automatväxlade bilar. Konceptet är cirkulärformad med två stycken rattar i två nivåer som hanterar växlarna drive-reverse respektive park-neutral.

  Implikationer – Studenterna har valt att hålla sig borta från det traditionella växelmönster, som säger att Neutralen ligger mellan växlarna Drive och Reverse, på grund av de nya möjligheterna med Skift By Wire. Genom att manipulera växlingsmönstret lite och separera växlarna Drive - Reverse från Park - Neutral är eleverna övertygade om att det nya växelreglaget är säkrare och mer lättmanövrerad.

  Begränsningar – endast monostabila växelväljare med roterande inmatning har behandlats i denna rapport.

  Nyckelord – Shift-by-wire, GUI, usability, användarupplevelse, interaktionsdesign, fordon, Kongsberg Automotive.

 • 37.
  Bohlin, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Persson, Johannes
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion.
  INTERN MATERIALHANTERING PÅ ISABERG-RAPID2009Studentarbete övrigt, 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Isaberg-Rapid has problems with their internal material handling. The goal with this report is to create a layout for a pilot group in the production. Furthermore will appropriate carriers be suggested and the way of communicate between the stock keeping unit through coating to the assembly group will be analyzed.

  The focal point is on a pilot group where the assembly of staple guns occurs. We have reviewed the material handling in the pilot group. By doing a spaghetti diagram the assemblers’ movements in the group is being analyzed and from that a new layout is proposed that will facilitate the handling of material in the assembly group.

  Besides the spaghetti diagram the report is based on observations, interviews, a process flow schedule, a layout flow schedule and calculations.

  To make the material flow to the assembly group more effective a proposal with a supermarket has been developed. The reason for using a supermarket is also to minimize tied up capital after coating. The transportation of material is handled by a dedicated material handler to minimize the interruptions in work for the assemblers.

  The carriers that are used in the assembly group has been reviewed and to easily handle these a proposal with FIFO lines has been developed to make it easier for the assemblers.

 • 38.
  Borgö, Åsa
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Vestergaard, Kari
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Projektanalys vid Stora Enso Packaging Concept i Torsvik2009Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In a global economy it is important to understand what project management is and how it functions in a contemporary company. This report includes an empirical case study of a project flow, which was conducted in the department Packaging Concept (PC) which is a part of Stora Enso. As all of PC´s customer enquiries are unique and must be considered an individual project, PC continuously works in projects. An analysis of the project flow was conducted based on interviews at and visits to PC as well as relevant documents distributed by the department. The report gives an understanding and analysis of how PC works in projects. A description of the project flow is given and the project roles are defined. Furthermore, PC´s way of following up projects as well as managing risks are presented and analysed. The analyses in this report are based on a chapter that includes relevant project- and process management theory. PC´s project flow is long and includes many steps that must be conducted in order to deliver a good result to the customer. This project flow can be divided into the initial phase, the preliminary study phase, the planning phase, the implementation phase and the completing phase. In order to support the employees, PC has templates and instruction manuals that give clear guidelines and directives on how to manage a project. The management and the employees at PC see the project flow as a process giving an overall picture of the project flow. There are many players involved in the course of a project. Internally in PC, the project roles are divided between the management, the salesmen, the project engineers and the service engineers. Management orders the project while the project engineer is the project manager. A team of suppliers, a salesman and service engineers constitute the project group. Special focus has been placed on how PC manages project evaluation and risk management. Analyses of these two elements were done, and the findings in this report are that PC has inadequate guidelines for managing project evaluation and for managing risk. PC has managed to make the project flow clear and easy to work with. Everybody in the department understands the general picture of the project flow and the role that they and their colleagues play. In our opinion this is due to the clear guidelines and directives communicated through templates and instruction manuals. These are, however, not currently sufficient. Better documented guidelines for managing project evaluation and risk management should be completed by the management.

 • 39.
  Brynning, Nicklas
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Kihlström, Joakim
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Development of materials supply system requirements2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens industriella verklighet är behovet av utmärkt produktutveckling och          -framtagning utifrån olika aspekter av ökande vikt. Detta antyder krav på ökad kvalitet samtidigt som betydelsen av att snabbt nå ut till marknaden ökar. Integrerad produktutveckling innebär att man utför olika delar av produktframtagningen parallellt för att öka både kvalitet och hastighet. Denna uppsats behandlar det interna materialförsörjningssystemet ur ett integrerat produktutvecklingsperspektiv. Logistikaspekter behandlas ofta inte förrän sent i ett utvecklingsprojekt, vilket medför begränsningar i antalet möjliga lösningar för materialförsörjningssystemet. Att under utveckling av ett produktionssystem inkludera materialförsörjningsaspekter i ett tidigt skede antyder att klargöra vilka krav som ställs på materialförsörjningssystemet. För att underlätta formuleringen av dessa krav är målet för denna uppsats att föreslå en struktur för kravställande på materialförsörjningssystemet där de relevanta intressenterna till systemet är inkluderade.

  Uppsatsens resultat nås genom litteraturgenomgång och en fallstudie på ett tillverkande företag som är underleverantör till fordonsindustrin. Genom litteraturgenomgång föreslår uppsatsen ett hierarkiskt angreppssätt i fyra nivåer till kraven: intressentnivå, systemnivå, subsystemnivå och komponentnivå. Detta angreppssätt stöds av fallstudien, där intressenter och krav analyseras och innehåll i och viktiga aspekter av kravspecificering i ett pågående produktframtagningsprojekt beaktas. Genom fallstudien kan uppsatsen föreslå en vy över materialförsörjningssystemets intressenter och en tvådelad struktur för krav på materialförsörjningssystemet med en kravspecifikationsmatris och ett träddiagram. Kravspecifikationsmatrisen består av de fyra föreslagna nivåerna, där tolv olika kravkategorier beaktas på varje nivå. Intressentnivån betraktar intressenternas krav, vilka översätts till kravställningar på systemet. Dessa bryts ner till krav på de olika flödena (subsystemen) i systemet, vilka sedan bryts ner i sex komponenter (materialtillförsel, lagring, transporter, hantering, paketering och produktionsstyrning). De urskiljda intressenterna delas upp i operationella, kontextuella och interna intressenter till systemet.

  Uppsatsens resultat ses som ett tänkbart verktyg för att bidra till att inkludera materialförsörjningsaspekter tidigt i produktframtagningsprocessen och många olika aspekter berörs genom inkluderandet av alla relevanta intressenter i studien. Resultatet förväntas vara applicerbart i många olika sammanhang. Detta behöver dock utredas närmare, likaså behöver robustheten i resultatet utredas vidare genom fortsatta studier.

 • 40.
  Bäckstrand, Jenny
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Att välja rätt nivå av samverkan i kund- och leverantörsrelationer2008Ingår i: Inköp & logistik, Stockholm: Bonnier Ledarskapshandböcker , 2008Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 41.
  Bäckstrand, Jenny
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Kundfokuserade varor och tjänster (vol. 9)2007Proceedings (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 42.
  Bäckstrand, Jenny
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Levels of Interaction in Supply Chains2006Ingår i: PLAN's Forsknings- och tillämpningskonferens 2006: Effektivitet och samverkan i försörjningskedjor, Trollhättan: Högskolan i väst , 2006, s. 279-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To be able to retain the manufacturing industry durably, in Europe in general and in Sweden in specific, manufacturing companies have to be competitive also on the global market. One way for companies to realize this ambition is to interact with suppliers and customers in different kinds of supply chains. In the dyadic relation between two companies, three different levels of interaction have been identified. To be able to enhance the competitiveness instead of requiring excess workload, the level of interaction has to be adequate for the specific company and their market conditions.

  The aim of this thesis is to clarify the characteristics of supply chain interaction, both in terms of different levels of interaction and concerning the factors affecting the appropriate level of interaction. A basic prerequisite to enable companies to select an appropriate level of interaction within their supply chain is also to clarify the present use of terminology.

  This research is conducted through theoretical studies. The theoretical findings are synthesized in order to fulfill the research objective.

  Characteristics of supply chain interaction in terms of affecting categories and factors are identified. The factors are sorted according to the category they support. An interaction framework that can be used to gain an overview over the categories and factors affecting the level of interaction in a specific situation is developed.

  The resulting interaction framework is aiming at industry applicability but is based only on theoretical studies (which in turn are based on empirical data).

  The aim is to support the interaction level decision for, primarily, small and medium sized manufacturing companies in order to increase their competitiveness.

  Despite the amount of research within the supply chain area, the question how companies should select the way to interact within their supply chain has so far been left unanswered. In this thesis, a number of categories and factors that affects the appropriate level of interaction are identified and listed.

 • 43.
  Bäckstrand, Jenny
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion.
  Sandgren, Andreas
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion.
  A Review of Supply Chain Classifications2005Ingår i: Produktionslogistik 2005: kvalitet och effektivitet i hela försörjningskedjan : artiklar från PLANs forsknings- och tillämpningskonferens i Borås den 18-19 augusti, Borås: Högskolan i Borås , 2005, s. 240-Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 44.
  Bäckstrand, Jenny
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion.
  Stillström, Carin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion.
  Investigating the Aspect of Interaction in the Mobile Manufacturing Concept2007Ingår i: NOFOMA 2007, 2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the mobile manufacturing concept is to provide solutions for mobile and flexible manufacturing capacity on demand. The idea with the concept is that a mobile manufacturing unit (MMU) could sent to the place where it is needed, either within the company, to a local supplier, to a customer, or to a partner, in order to, for example, cover a temporary volume peak.

  Within the research project Factory-in-a-Box, five fully operative MMUs have been designed and realized in close contact with Swedish manufacturing industries. The main logistic focus within the research project has been put on optimizing the transport solutions, while the implications on the relations in the supply chain have still not been analyzed. It is however, important to clarify that the geographical and organizational distance between the stationary site and the site where the MMU temporarily is located, affects the complexity of the information and material flow. In order to secure MMU productivity, both information and material flow to and from the stationary factory, the stationary factory’s sub-suppliers, the local suppliers, and the customer, must be handled.

  In order to use the MMU’s resources efficiently, the level of interaction with all these actors has to be selected wisely. Therefore, the aim of this paper is to investigate the information flow and material flow in one of the demonstrators within the Factory-in-a-Box project, in order to highlight the importance of selecting appropriate level of interaction and how mobility affects the supply chain relations.

 • 45.
  Bäckstrand, Jenny
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion.
  Säfsten, Kristina
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion.
  Supply Chain Interaction: Market Requirements Affecting the Level of Interaction2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the mobile manufacturing concept is to provide solutions for mobile and flexible manufacturing capacity on demand. The idea with the concept is that a mobile manufacturing unit (MMU) could sent to the place where it is needed, either within the company, to a local supplier, to a customer, or to a partner, in order to, for example, cover a temporary volume peak.

  Within the research project Factory-in-a-Box, five fully operative MMUs have been designed and realized in close contact with Swedish manufacturing industries. The main logistic focus within the research project has been put on optimizing the transport solutions, while the implications on the relations in the supply chain have still not been analyzed. It is however, important to clarify that the geographical and organizational distance between the stationary site and the site where the MMU temporarily is located, affects the complexity of the information and material flow. In order to secure MMU productivity, both information and material flow to and from the stationary factory, the stationary factory’s sub-suppliers, the local suppliers, and the customer, must be handled.

  In order to use the MMU’s resources efficiently, the level of interaction with all these actors has to be selected wisely. Therefore, the aim of this paper is to investigate the information flow and material flow in one of the demonstrators within the Factory-in-a-Box project, in order to highlight the importance of selecting appropriate level of interaction and how mobility affects the supply chain relations.

 • 46.
  Bäckstrand, Jenny
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion.
  Wikner, Joakim
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion.
  Samordning av grad av samverkan och grad av kundorderstyrning2008Ingår i: PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens: logistikutveckling - teori möter praktik : artiklar från konferensen på Chalmers tekniska högskola 27-28 augusti 2008, Stockholm: PLAN - Logistikföreningen , 2008Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Olika aspekter på samverkan har rönt stor uppmärksamhet under de senaste årtiondena men har endast i begränsad omfattning integrerats med centrala produktions- och logistikstrategiska beslutskategorier. Ett område som till stor del varit frånvarande i forskningen om kund/leverantörssamverkan är kopplingen till olika grader av kundorderstyrning. Sedan länge har graden av kundorderstyrning ansetts som ytterst central i utformningen av strategier för produktions- och logistiksystem men har trots detta sällan inkluderats i olika modeller för val av grad av samverkan mellan företag. Denna brist på samordning av två så viktiga kunskapsdomäner innebär att avgörande pusselbitar troligen saknas i kunskapen om hur konkurrenskraftig industriell verksamhet bedrivs i samverkan. Dessa två perspektiv har stor påverkan på utformning av både produkter och logistiksystem. Om man dessutom beaktar den snabba förändringstakten på dagens marknader och den dynamik som då skapas så finns det mycket starka motiv för att säkerställa att rätt grad av samverkan med andra parter i försörjningsnätverket etableras för att kunna hantera de osäkerheter som finns om marknadens behov.

 • 47.
  Carlson, Mattias
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Gynnerstedt, Sofia
  Högskolan i Jönköping. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Beläggning - Ett planeringssystem2009Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inriktningen på detta examensarbete är kapacitetsbeläggning och uppdragsgivaren är System Andersson som utvecklar, tillverkar och installerar verkstadssystem. Detta arbete är ett led i skapandet av förslag på verkstadssystem som är under utveckling och bakgrunden är att kraven från marknaden har ökat.

  Syftet med arbetet har varit att ge förslag på hur beläggningsdelen i ett alternativt system kan se ut. Som utgångspunkt har ett antal frågeställningar använts. Exempelvis vad som händer om kapaciteten eller planeringen inte håller samt hur kunskapen om planerarens vardag kan användas.

  För att genomföra arbetet har författarna använt sig av litteraturstudie som grundar sig på tidigare kurslitteratur på programmet, intervjuer av personal på System Andersson samt egna idéer.

  System Anderssons kunder är främst små och medelstora svenska tillverkande företag. Det vanligaste är att de arbetar efter principen funktionell verkstad och tillverkning mot order. Inom detta segment, som System Andersson vill fortsätta verka inom, är det viktigt att verkstadssystemet kan ändra operationsföljden och optimera kapacitetsutnyttjandet hos maskinparken och personalen. För att produkten ska bli konkurrenskraftigt måste den även vara anpassad efter de personer som använder sig av det.

  En del av resultatet består av två versioner av beläggningsmodulen,

  Det som är nytt i detta förslag mot tidigare såld version är: fler funktioner, dagsplanering, kapacitetstak och grafiskt planeringsverktyg. Författarna har kommit med idéer i programmet om hur detta skall vara lösbart.

  Programmet ska ur planerarens synvinkel hjälpa till med det dagliga arbete och de problemen som skall lösas innan de uppkommer eller vara smidigare att hantera. Ur System Anderssons synvinkel skall detta kunna användas i marknadsförings- och säljarsyfte när de samtalar med kunder.

  Light och Advanced. Den förstnämnda är inriktad mot de små företagen och innehåller därför endast de viktigaste funktionerna för beläggningsplanering, i övrigt är den så avskalad som möjligt. Den sistnämnda versionen, Advanced, är anpassad för de något större företagen och kan därför utföra ett större antal uppgifter. Det ska vara lämpat för en heltidsanställd planerare med allt som det innebär. Som komplement till dessa två versioner har författarna utformat en stämpelklocka och en körplan för att skapa en bättre helhetsbild av beläggningsplaneringen. Stämpelklockan används för att samla in information om tillgänglig personalkapacitet och körplanen för att kommunicera med produktionen och uppdatera den tillgängliga maskinkapaciteten. Författarnas fokus har varit att rita upp de övergripande skisserna och inte programmeringen som ligger bakom.

 • 48.
  Carlsson, Gustav
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Hermansson, Elin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Sammanställning av riktlinjer för logistiken på Isaberg Rapid AB2009Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Isaberg Rapid AB is a company that manufactures for instance staplers and glue guns. Headquarters and main factory is located in Hestra but there are also subsidiary companies in Denmark, Netherlands, France, Spain, China and England. There are also two filial factories in France and China.

  Today has the company no logistic guidelines committed and that leads to problems since the salesmen promise different things to the customers. This contributes too many different logistic solutions for Isaberg Rapid AB. The company has also noted problems with returns of goods.

  The purpose with this task is to standardize and compile logistic guidelines, usable to all Isaberg Rapid AB's small to midsize customers. The aim is to increase the flow of information and reach a more standardized way to work than previously within the company and between the company and their customers. The task also includes development of a functioning system of returns usable to all customers.

  Choice of methods has changed from literature studies to focus on interviews and document collections at the company. A large part of the implementation is comprised of interviews. This because the task were directed to Isaberg Rapid AB and it were therefore difficult to find any appropriate theory. Some visits, both in Hestra and Saint Amé, have been made. In development of the logistic guidelines have two other logistic guidelines from the company's customers been studied.

  In the result part is the compiling of the logistic guidelines presented. The logistic guidelines are based on the collected documents from the company but also include parts from interviews and the studied logistic guidelines. This document should work as a tool for customers and concerned people at Isaberg Rapid AB. It contains important information before, during and after ordering. There are two versions of this document, one for the customer and one to use internally with extra comments.

  In the end of the report there are some discussions about the difficulties that have been discovered. Finally, the questions given in the problem description will be answered in the conclusions.

 • 49.
  Corselli, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Al-Shawi, Sajjad
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Prototyp av växelspaksknopp CMG32016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetet har skett i Mullsjö på Kongsberg Automotive (KA). Syftet med studien var att

  konstruera en lättmonterad växelspaksknopp till lägsta kostnad utifrån design och

  funktionalitet. Detta baserat på konceptgenerering och sållningstekniker. Knoppen

  kommer att integreras i en Shift-by-Wire växelspak och tillverkas i SLS prototyper.

  Arbetet är en konceptstudie som har följt en abduktiv ansats. Tidigare

  konstruktionslösningar har studerats för att få kunskap om hur en knopp utformas.

  Koncepten har genererats via brainstorming och har följts upp av parvis viktning.

  Koncepten har sedan sållats med hjälp av Pughs matris. Relevant litteratur inom

  produktutvecklingsprocesser samt intervjuer med anställda har gett grunden till det

  teoretiska ramverket. Handledare har givit sin input under hela arbetsprocessen för att

  hjälpa studenterna att välja rätt koncept utifrån monterbarhet, funktionalitet och pris.

  Studien har svarat på de tre frågeställningarna som utformats. En knopp i SLS har

  konstruerats utifrån enkel montering och demontering som möter företagets

  kravspecifikation. Kretskorten inuti knoppen har formats utefter de ingående delarnas

  geometrier. Vidare har övergången mellan knopp och centerkonsol resulterat i en

  läderdamask.

  Studiens resultat kan få konsekvenser i att mer skruv kommer att användas i

  prototypfasen vid framtida projekt. Detta kan komma att ändra synen på hur viktigt

  monterbarheten kan vara i kommande knoppar. Informationsinsamling har också visat

  att snäppen i kromdetaljer lätt går av och detta kan ifrågasätta användningen av dessa.

  Vid materialval rekommenderas det att se över konstruktionslösningarna då de

  uppnådda egenskaperna kan avvika. Arbetet har utformat konstruktionen så att det

  fungerar bra för SLS prototyper men studenterna kan inte garantera att dessa fungerar

  om komponenterna ska formsprutas.

 • 50.
  Cronqvist, Simon
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Ebbers, Johan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Ramverk för inköp2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inköpsavdelningen är en viktig del i företag som ansvarar för att artiklar finns tillgängliga när de behövs. Inköps uppgift är att köpa rätt kvantitet av rätt kvalitet i rätt tidpunkt från rätt leverantör till rätt pris. Detta arbete kan underlättas om tydliga riktlinjer för hur inköpsarbete bör bedrivas finns.

  Swisslog-Accalon AB i Boxholm vill omarbeta sina inköps- och materialplaneringsrutiner, då många av de inköp som görs baseras på inköparens erfarenhet och kunskap om artiklarna samt att många inköp görs mot specifika kranprojekt. Detta har lett till att artiklar i många fall köps utan hänsyn tagen till de mest ekonomiska aspekterna då vanligtvis inga partiformningsmetoder används.

  Syftet med examensarbetet är att skapa ett ramverk för inköp av standardartiklar till företagets kranproduktion, för att inköpsarbetet på företaget ska underlättas och minskas. För att uppfylla syftet med examensarbetet har fyra frågor arbetats fram:

  1. Hur ska standardartiklarna i kranproduktionen klassificeras?
  2. Vad ska ingå i de olika emballagekategorierna?
  3. Vilka är de ekonomiska behovstäckningstiderna för standardartiklarna i kranproduktionen?
  4. Hur ska ramverket användas?

  Relevant empiri har samlats in med metoder som intervjuer och observationer samt att tillgång till nödvändiga dokument och arkivmaterial har erhållits. Empirin som samlats in har analyserats med litteratur inom det aktuella området.

  Resultatet av examensarbetet är ett framarbetat ramverk som beskriver hur inköpsarbetet av företagets standardartiklar till kranproduktion rekommenderas att bedrivas. Dessutom kommer ramverket att underlätta och minska inköpsarbetet, då företaget rekommenderas att styra vissa av artiklarna med enkla och tidseffektiva metoder.

12345 1 - 50 av 243
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf