Endre søk
Begrens søket
1 - 36 of 36
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdulameer, Hasanain
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Chamoun, Kristian
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  BIM i små och medelstora anläggningsföretag.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this bachelor thesis is to improve the usage of BIM in facility projects.

  Method: The methods used for this bachelor thesis are qualitative interviews and literature studies.

  Findings: Free programs will be available for usage where models can be opened, viewed, examined and studied. The small and medium-sized facility companies will not be forced to use resources to cope with the requirements of Trafikverket.

  Implications: Consequences are that the small and medium-sized civil engineering companies understand and follow the requirements.

  • Using more 3D models to gain more experience and skills in the subject.

  • Attend the Trafikverkets industry days when opportunities arise, the authors believe that it was very instructive.

  • Engage in more BIM projects.

  • Older projects where the drawings are in 2D is converted into 3D.

   

  Limitations: How BIM is used during the management process will not be covered.

  Keywords: Productivity, resource, competence, experience, BIM.

 • 2.
  Abrahamsson, Josef
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Karlsson, Mikael
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Bullerbegränsande åtgärder för byggnation nära befintlig väg2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: När städerna växer i allt snabbare takt behövs nya platser att bygga bostäder på. De kommuner som växer väljer allt oftare att bebygga platser som tidigare ratats på grund av bland annat buller. Från statens sida finns det krav på hur stor bullernivån får vara. Kraven har sitt ursprung i att över två miljoner svenskar utsätts för buller dagligen. Buller kan leda till hälsoproblematik, i form av sömnstörningar och hjärt- och kärlsjukdomar. För att minska hälsoproblemen görs bullerutredningar, där förslag hur bullernivåerna kan minskas ges. Syftet med arbetet är att ge läsaren kunskap i vilka faktorer som påverkar bullerutredningar och tillvägagångssättet vid valet av bullerreducerande åtgärder så att byggnation närmare trafikerad väg kan möjliggöras.

  Metod: De metoder som använts i arbetet är litteraturstudie, dokumentanalys och intervjuer. Den litteratur som samlats in består av vetenskapliga artiklar. Dokumenten består av bullerutredningar genomförda av olika företag på olika platser i Sverige. Utifrån bullerutredningarna har personer att intervjua valts. De personer som intervjuats har utfört några av de bullerutredningar som använts i dokumentanalysen.

  Resultat: För att besvara rapportens syfte ställdes tre frågeställningar upp. Den första frågeställningen behandlar bullerreducerande tekniker, vilka tekniker som används idag. I rapporten framkom det att det finns ett flertal sätt att reducera buller. I följande ordning rangordnas de som mest frekvent använda: tyst sida, bullerskärm, hastighetsminskning, avstånd mellan hus och väg, vegetation, flytt av väg och tyst asfalt. I rapportens andra frågeställning behandlas vilka faktorer som påverkar valet av bullerreducerande åtgärd. Från litteraturstudien framkom absorption, reflektion och reduktion som viktiga faktorer. I dokumentanalysen framkom omgivning, trafik och hastighet som viktiga faktorer. I intervjuerna framkom estetik och pris som viktiga vid val av reducerande åtgärd. I den tredje frågeställningen behandlas frågan om hur byggnation närmare väg kan möjliggöras. I resultatet framkommer det att alla lösningar som tidigare nämnts har förmåga att reducera buller, men hur effektiva de är och hur bra de reducerar buller varierar från fall till fall. Omgivning och trafikmängd har stor betydelse.

  Konsekvenser: Att utnyttja de tekniska lösningar som tidigare beskrivits ger en minskad bullernivå och således kan byggnation nära trafikerad väg möjliggöras. Att utföra en bullerutredning i ett tidigt skede medför att senare och dyrare ändringar kan undvikas, vilket gör att byggnationen kan ske snabbare. Rapporten föreslår att bullerproblematiken ska beaktas tidigt i projekt, detta för att skapa en lösning som alla i projektet kan acceptera.

  Begränsningar: Rapportens resultat är begränsat till ett mindre urval av bullerutredningar och intervjuer. Fler utredningar och intervjuer hade bidragit till ett större spektrum. Rapporten tar enbart hänsyn till buller utomhus och vilka möjligheter till bullerreduktion det finns.

 • 3.
  Adamsson, Mathias
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Petersson, Mikael
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Aries, Myriam
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  A holistic approach for a natural light variation experience: a pilot study of a practical application for office lighting2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Lighting is crucial for vision and has important effects beyond vision, influencing a variety of physiological and behavioral processes. When designing lighting, visual aspects, effects beyond vision, and perception of the environment should be considered together in a holistic approach. As humans evolved under daylight, a lighting protocol, based on a room context and daylight characteristics, was developed and described. The lighting, with customized light levels, spectral composition and light distribution that changed dynamically to evoke a perception of daylight conditions, was realized using commercially available luminaires and a digital control system. The resulting lighting conditions are described by measurements.

 • 4.
  Aries, Myriam
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Beute, F.
  LightGreen Wellbeing, Eindhoven, Netherlands.
  Fischl, Géza
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Students in good mood appear slower and less accurate: A pilot study investigating dynamic lighting impact on students’ perception and performance2019Inngår i: Proceedings of the 29th Session of the CIE: Washington D.C., USA, June 14 – 22, 2019, Volume 1 – Part 2, Vienna: The International Commission on Illumination, 2019, Vol. 1, s. 1297-1304Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Dynamic daylight can provide stimulation throughout the day. Since not all building spaces have access to enough daylight, electric lighting solutions can help substituting. The study investigated the effect of two opposite, daily dynamic light patterns to influence students’ mood and performance. In a mimicked open office space, 20 second-year students participated in a pilot study where they were exposed to light patterns changing in illuminance level over a day and filled out momentary assessments five times. Hierarchical Linear Models were employed to analyse the effect of light level as well as the timing of the exposure. Positive effects are shown for mood, but only for the pattern with a high morning light level. An afternoon boost may come too late to exert benefits. There are indications for performance-enhancing effects by use of dynamic light conditions, even though students seem to be slower and less accurate when in good mood.

 • 5.
  Aronsson, Linus
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Integrerat brounderhåll2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet i Sverige. Vägnätet består av cirka

  15 500 broar som ständigt utsätts för olika former av nedbrytning. Broarna

  behöver därför underhållas med jämna mellanrum både för att hålla broarna i ett

  bra skick och för att motverka att nedbrytningen påskyndas.

  Under de senare åren har Trafikverket utformat en ny upphandlingsmetod av

  brounderhåll. Den går ut på att allt brounderhåll för en region paketeras, i ett s.k.

  brounderhållspaket, som en entreprenör sköter i en femårig period. I

  brounderhållspaketen ingår förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll och

  akut underhåll.

  Syftet med det här arbetet är att följa upp den nya formen att upphandla

  brounderhåll i paket. Målet är att tydliggöra vilka vinster, eller förluster, som gjorts

  i effektivitet i hela kedjan sedan införandet av brounderhåll i paket.

   

  De metoder som använts vid skapandet av examensarbetet är litteraturstudier,

  möten och intervjuer samt analyser, beräkningar och jämförelser.

  Resultatet visar hur beställare, entreprenör och konsult arbetar i

  brounderhållspaket och vad som har förändrats jämfört med hur de arbetade med

  brounderhåll tidigare.

  De största effektivitetsvinsterna är administrativa. Genom att

  brounderhållspaketen är en totalentreprenad läggs mycket av ansvaret över från

  beställaren till entreprenören och därmed får beställaren tid till andra

  arbetsuppgifter. Eftersom brounderhållet numera ligger i eget kontrakt som löper

  under en längre tid får beställaren också en kunnig entreprenör till arbetet vilket

  minskar antalet grundläggande frågor och frigör tid. Entreprenören får mer frihet

  när arbetena skall utföras och samtidigt mer tid till att planera underhållsarbetet.

  Genom en tät kommunikation mellan beställare och entreprenör blir

  beslutsvägarna kortare vilket effektiviserar hela kedjan.

  Skaraborgspaketet var ett av de första brounderhållspaketen och det skiljer sig

  mycket från de senare underhållspaketen. Den största förändringen ligger i

  förfrågningsunderlagen. Skaraborgspaketet utgick från en fiktiv bro medan

  förfrågningsunderlagen i de nyare paketen behandlar verkliga åtgärder som

  entreprenören kommer att utföra under den kontrakterade tiden.

 • 6.
  Arvidsson, Anna K.
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Drift och underhåll, DOU.
  Blomqvist, Göran
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Erlingsson, Sigurdur
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Väg- och banteknik, VBA.
  Hellman, Fredrik
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Väg- och banteknik, VBA.
  Jägerbrand, Annika K.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Öberg, Gudrun
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Drift och underhåll, DOU.
  Klimatanpassning av vägkonstruktion, drift och underhåll2012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Klimatförändringarna är en realitet och påverkar vårt samhälle och därigenom även våra transporter. Genom att klimatanpassa transportsystemen blir systemen mer robusta och risken för transportstörningar blir mindre. För vägars konstruktion, drift och underhåll innebär klimatanpassningen i de flesta fall relativt stora förändringar men det saknas idag en övergripande bild av det totala klimatanpassningsbehovet nationellt sett samt vilka åtgärder som behöver tas och som är rimliga att tas. Eftersom klimatförändringarna generellt varierar mellan Sveriges klimatzoner är det förenat med stora svårigheter att förutsäga vilken påverkan klimatförändringarna får på vägarnas beteende och livslängd. Inom vinterväghållningen i Sverige kommer saltanvändandet totalt sett att minska på grund av det varmare klimatet. Plogningstillfällena kommer antagligen minska, men beredskapen bör inte minskas för mycket eftersom de mer extrema tillfällena kommer att öka. För att lyckas klimatanpassa vägtransportsystemen så att de blir robusta konstaterar vi att det finns ett stort behov för att ta fram mer kunskap om vägkonstruktionens påverkan av ett förändrat klimat, samt inom drift och underhåll hur man skall anpassa sig genom olika typer av varierande och flexibla klimatanpassningsåtgärder och till effekterna av extrema väderhändelser.

 • 7.
  Backström, Martin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Wikström, Ludvig
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Effektivisering av ekologisk dagvattenhantering i stadsmiljö2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Jönköping har problemet med översvämningar, erosion och materialtransport varit ett stort problem i Strömsbergsbäcken i Jönköpings kommun. Detta har tillviss del orsakats av ett ökat dagvattenutsläpp i bäcken, vilket skapar kraftigaflödestoppar då den ursprungliga fåran inte är ”dimensionerad” för den ökadevattenmängden. Syftet med arbetet är att effektivisera ekologisk dagvattenhantering i stadsmiljö med högt dagvattenutsläpp. Målet med arbetet är i sin tur att framställa underlag för hur ekologisk dagvattenhantering i stadsmiljö kan genomföras och att rapporten skall kunna ge värdefull kunskap till liknande sammanhang. För attuppfylla målet har följande tre frågeställningar utformats som utgör en väsentligdel av arbetet:

  • Hur kan belastningen på det allmänna dagvattennätet minskas?
  • Hur kan föroreningsföljderna av dagvattenavrinning i stadsmiljö minskas?
  • Vilka åtgärder är lämpliga för att effektivisera ekologisk dagvattenhantering i  Strömsbergsbäcken?

  Metoderna som använts för att besvara frågeställningarna är litteraturstudie, dokumentanalys och fallstudie. Resultaten visar på att vattenflödena från fyra av nio upptagningsområden som har sitt utlopp i Strömsbergsbäcken bör genomgå någon form av åtgärd som bromsar eller minskar dagvattenflödena innan det återgår till den naturliga vattencykeln. Dagvattenflödet kan minskas genom att anlägga åtgärder i området innan vattnet når vattendraget. Flödena kan också minskas genom åtgärder i anslutning tillbäcken, vid de utloppen där de största flödena förekommer. En väsentlig lösning för Strömsbergsbäcken är t.ex. att bygga om den befintliga branddammen, som ligger intill ett av utloppen, till en fördröjningsdamm för att bromsa en del av flödena i bäcken.

 • 8.
  Erdestål, Marcus
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Olsson, Anders
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  VA-organisationers beslutsprocess om förnyelse av dagens VA-nät2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: Rejuvenating the water and sewer system is called a renewal step, which is a planned replacement of ground wiring in the field, which restores the operation of the wiring or improves its capacity. Most of Sweden's VA pipelines are built in the 19th century. They are now in need to be renewed. The county's in Sweden finance and manage the VA networks using a VA-tax which is paid by all users. Sweden has had a low VA-tax for many years. A low VA tax can lead that county's are not afford to replace the existing pipeline network. The purpose is to provide the reader with the knowledge that Sweden's municipalities have at the renewal stage of the VA network, and the approach to the choice of prioritization measures.

  Method: The work has focused on qualitative and quantitative processing in form of literature studies, document analysis and interviews. The work contains seven qualitative semi-structured and five structured interviews. The document analysis shows a clear picture of the renewal and renewal needs in VA organizations.

  Findings: All requested VA managers use some type of GIS system, in the category of database-based decision support systems specified by Power (2002), as a way to handle and analyse large amounts of structured data. The municipalities that are most worried about not being able to finance the renewal act are the municipalities that are small and have less resources to work with, for example, fees, work teams and civil servants. In the question of what measures must be taken to increase focus on the existing VA network and a stepping stone to the renewal act. The VA tax should be designed more according to the actual cost, despite politicians consider. This in order to avoid shock increases in the farm fee that goes against a long-term planning.

  Implications: The report has focused on gaining insight into why the renewal rate is too low. This may have several reasons, however VA-organizations describe that they are not used to work in decision support systems and the importance of making decisions in combination with other methods.

  Limitations: This thesis shows only county's decision-making process and what kind of decision support system they have in use in their operations. The thesis focuses on why the renewal pact is not prioritized higher but does not go into detail why another priority is costlier or timelier to implement.

  Keywords: Decision-making process, Decision Support System, Lead network, Revenue, Renewable needs, Self-sufficiency, Sewer planning, Sewage System Taxes, Water Services Act.

 • 9.
  Gren, Ing Marie
  et al.
  Department of Economics, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.
  Jägerbrand, Annika K.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Calluna AB, Nacka, Sweden.
  Calculating the costs of animal-vehicle accidents involving ungulate in Sweden2019Inngår i: Transportation Research Part D: Transport and Environment, ISSN 1361-9209, E-ISSN 1879-2340, Vol. 70, s. 112-122Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 10.
  Gustafsson, Elin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Björk, Martina
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Förbättrad säkerhet vid arbete på väg - ur en vägarbetares perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: There are many different risks while working on or close to roads. This is because conditions are very varying on road works and different tasks are being performed at the same time (AV, 2015). According to a survey carried out by SEKO (2011) seven out of ten road workers are worrying about working on or close to roads because of the lack of safety. But the fear is not groundless, according to a survey carried out by Liljegren and Szafran-Kzdrój (2014) 2935 accidents related to road works happened between year 2003-2012 where road workers were involved in 139 of the total cases. Efforts to create a better work environment are taking place daily but there are still road workers that get injured or even killed during work. The aim with this report is therefore to examine how roadworkers safety can be improved during roadworks.

  Method: This survey is a case study, which aims to illustrate the reality. In order to answer the questioning formulation, three different methods have been used. A literature study was first completed to understand how far previous research has come and after that a document analysis of valid laws and regulations was made. The third method used was qualitative interviews, which is the most important foundation for the result.

  Findings: Risks that occur in road work zones often arises because of the passing traffic. High speed along with reckless drivers or drivers that act aggressive are great risk factors. These risk factors also contribute to mental illness such as stress and anxiety. Physical problems are also a cause of bad work environment with dusty or noisy surroundings. The shared solution to solve these problems are diversion or to reduce speed even more past road work zones. This is though easier said than done because the road maintenance often wats to keep a high traffic volume during the time a road work is performed.

  Implications: Risks in road work zones are lower when a traffic diversion is applied or when traffic can pass in a satisfactory way. Unfortunately, these actions are not being applied in such extent as wanted by the road workers. To minimise risks in road work zones the contractors' have to start compile and together ask for higher standards. When traffic diversion can’t be applied must recommended speed be reduced even more.

  Limitations: All interviews were conducted with people working in the same company but in different business areas, within the county of Jönköping. This was because different opinions about the problem were asked for. It is though difficult to decide whether or not the result is generalizable, because only people within the same county and company were interviewed.

 • 11.
  Gustafsson, Susanne
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafiksäkerhet, samhälle och trafikant, TST.
  Jägerbrand, Annika K.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Grumert, Ellen
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafikanalys och logistik, TAL.
  Hastighetsdämpande åtgärder: en litteraturstudie med fokus på nya trafikmiljöåtgärder och ITS-orienterade lösningar2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A literature survey has been conducted regarding international traffic calming measures that could have a potential use in Sweden and other Nordic countries. Focus has been on measures in new traffic environments and ITS (Intelligent Transport System) based solutions. Information has been obtained through searches in literature databases and on different homepages, as well as from contacts in networks. Initially, we describe common traffic calming measures used today in Swedish traffic environments. For example, different forms of vertical and horizontal measures, and different types of surfaces, road markings and paintings. In the case of existing ITS solutions, we mention speed reminder signs, variable message signs and Motorway Control System (MCS).

  New kinds of physical measures that have most potential for use are e.g. modifications of speed bumps and the construction of small curves that enforce lower speed. Such curvatures can be used at entrances to communities or before roundabouts.

  Different concepts of "shared space" (e.g. walking speed zones) are something that could be used more extensively, even at intersections and other locations in urban areas. In such cases, all traditional road equipment is removed and a synergy between different user groups is created, leading to lower speeds.

  Different types of road markings and paintings can be used to visually narrow the road, but also in order to create an optical illusion that makes one feel as if the speed is high. However, such measures are not fully effective during winter conditions. Applications in 3D can also be used to create the illusion of obstacles in the roadway and result in reduced speeds. It is important to consider the overall picture and to combine various measures in a correct way. This report gives some examples on how to implement speed reduction measures in communities with thoroughfares. Furthermore, we give example on how strategic approaches and policy design may help to efficiently implement different kinds of traffic calming measures.

  ITS-solutions, where a two-way communication between vehicles and between vehicles and the infrastructure is used, have gained momentum in Europe and internationally. Three possible systems that have not yet been introduced on the market are described. Most of the cooperative systems are still in a research and development phase. The potential of the systems is considered to be large, and this is also reflected in the extensive research and development investments in the area. Furthermore, ITS as a whole, i.e. cooperative systems as well as other ITS solutions is believed to have a great potential.

 • 12.
  Henriksson, Carl
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Lamberg Gustafsson, Malin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  SJÄLVLYSANDE VÄGMARKERINGAR: - En studie om dess anpassning för Nordiskt klimat2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to enhance the common knowledge of luminescent road markings, and how they affect the driver compared to conventional road markings. The quest is to succeed a study on luminescent road markings and if it can be adapted to a Nordic climate.

  Method: The chosen methods for this degree are interview, field trips, document analysis and some own experiments. The interviews have been used to get answers from professionals about unpublished facts. The experiments were necessary to find out how the LumiPaint works in real conditions.

  Findings: The LumiPaint does not reflect light in the same way as a conventional road marking, therefore it was necessary to apply glass crystals. Another finding is that the colour of the paint has a tint of green, and must be approved by the Wien convention (1968) before it can be applied to the road surface. Also the level of resistance from studded tire caused by abrasion must been improved.With today’s standard the LumiPaint is not a better alternative compared to the conventional road markings, but it has great potential to advance in the future.

  Implications: The visibility of luminicent road markings is good in dark conditions, but the perceived experience disappears when car light hit the markings. Despite that, the paint is suitable to be placed on the inner curve on road cross section, or in though curves in general. This could be helpful for drivers with long vehicles to decide the position on the road surface and navigate by looking in the mirrors. Limitations: The test plates that have been used during the experiments, was made by limited equipment, and probably a more precise result could be accomplished by using more professional equipment and methods.

  Keywords: Luminicent road markings, LumiPaint, luminicent paint, reflexion

 • 13.
  Janhäll, Sara
  et al.
  Statens väg- & transportforskningsinstitut (VTI).
  Jägerbrand, Annika K.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Statens väg- & transportforskningsinstitut (VTI).
  Vägnära vegetation i staden – påverkan på trafiksäkerhet och luftkvalitet2019Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Att använda vegetation för att minska halterna av luftföroreningar i tätorter har blivit alltmer vanligt. Tidigare studier har visat att vegetationen bör placeras nära källan för att underlätta rening av luften via filtrering. Det finns också andra aspekter på hur vegetationen ska designas för att ge positiva effekter på luftkvaliteten. Då placeringen av vegetation mycket nära trafiken också kan ge effekter på trafiksäkerheten har denna studie kombinerat de nya rekommendationerna avseende luftkvalitet med en genomgång av hur vegetation behandlas i de planeringsprocesser som är aktuella för vägnära vegetation och hur vägnära vegetation påverkar trafiksäkerheten. Denna studie har genomförts främst med hjälp av litteraturstudier, både av vetenskaplig litteratur och av handledningar och annan typ av skriftligt material inom området.

  Viktiga slutsatser av studien är att vegetation behandlas på olika sätt i olika delar av planeringsprocesserna, vilket kan göra att hanteringen av vägnära vegetation ibland försvåras. Vår bedömning är att vägplanering och vegetationsplanering kan behöva integreras i fler fall.

  Avseende trafiksäkerhet finns rekommendationer om att röja den vegetation som hindrar synbarheten, både direkt och genom att skugga behövlig belysning. Det finns också anledning att hålla stamdiametrar nere för att minska risken för allvarlig skada, samt att beakta hur vegetation kan ta upp krockkrafter och minska skaderisken. Vegetationen kan också ha positiva trafiksäkerhetseffekter genom visuell eller fysisk avgränsning, skydda mot bländning eller användas som en hastighetsdämpande åtgärd.

 • 14.
  Jägerbrand, Annika K.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Anpassning av vägmiljö och vegetation som åtgärd mot viltolyckor2012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Viltolyckor är ett globalt problem som förorsakar dödsfall samt fysiska och ekonomiska skador. Förebyggande åtgärder som används idag är inte tillräckliga för att åstadkomma en minskning i viltolycksstatistiken. Vägmiljöförändring innebär att attraktionskraften till resurser i vägområdet minskar eller att vägområdet påverkas så att det framstår som mindre attraktivt för vilt att korsa vägen. Vägmiljöförändringar kan handla om att modifiera underhållsåtgärderna, anpassa slåttern, eller på olika sätt förändra vegetationen. Denna rapport utgör en översikt över vilka möjligheter det i dagsläget finns att förändra vägmiljön för att minska risken att vilt skall befinna sig i vägområdet. Dessutom ingår en genomgång av arter av växter och växtgrupper som kan ha potential att verka oattraktiva för vilt (främst rådjur). Studier av viltkollisioner och omgivande miljö visar att det finns komplexa samband med exempelvis områdets och landskapets egenskaper (exempelvis skog eller öppet landskap) samt artoch/ eller habitatdiversitet. Hur avgörande dessa egenskaper är för risken att kollidera med vilt verkar till stor del bero på vilken viltart som studerats. Slutsatser av projektet är att slåtter, röjning och markanvändning kan påverka attraktiviteten hos vägkanter på ett idag ibland okänt sätt. Listan med arter som bedömts vara mest oattraktiva för vilt är en första sållning som bör utvärderas och vidareutvecklas.

 • 15.
  Jägerbrand, Annika K.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Evaluation between energy efficiency, ecological impactand the compliance of regulations of road lighting2019Inngår i: Proceedings of the 29th Session of the CIE: Washington D.C., USA, June 14 – 22, 2019, Volume 1 – Part 2, Vienna: The International Commission on Illumination, 2019, Vol. 1, s. 1720-1728Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Road lighting causes unwanted ecological impact on species and habitats where species may be protected and/or light-sensitive. Yet, there is very little information available on how roadlighting should be ecologically designed while simultaneously considering energy efficiency and the regulations needed for safety reasons. The aim of this study was study designs of different dimensions regarding energy efficiency, ecological impact and the compliance with regulations for traffic safety. By using DIALux evo simulations with four different LED luminaires, different scenarios of road lighting designs (pole distance of 10m, 25m and 40m, and pole heights of 3m, 5m, and 8m) on a 7m wide road was evaluated. Ecological thresholds of 1 lux and 0.1 lux are possible to get below at distances from the road edge between 5–11m, and 8.5–20m, respectively. Results are discussed from the perspectives of increased demand on energy efficiency on road lighting.

 • 16.
  Jägerbrand, Annika K.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  LED (Light-Emitting Diode) road lighting in practice: An evaluation of compliance with regulations and improvements for further energy savings2016Inngår i: Energies, ISSN 1996-1073, E-ISSN 1996-1073, Vol. 9, nr 5, artikkel-id 357Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Light-emitting diode (LED) road lighting has been widely implemented in recent years, but few studies have evaluated its performance after installation. This study investigated whether LED road lighting complies with minimum regulations in terms of traffic safety and whether improvements for energy efficiency are possible. Average road surface luminance (L), overall luminance uniformity (U0), longitudinal luminance uniformity (U1), power density (PD) and normalised power density (PN) were evaluated for 14 roads (seven designed for vehicular traffic and seven for pedestrians and bicycles). Energy savings were calculated as the percentage reduction to the minimum level of the existing lighting class or a lower lighting class and by applying a dimming schedule. The results showed that LED road lighting for vehicular traffic roads generally fulfilled the requirements, whereas that for pedestrian and bicycle roads generally corresponded to the lowest lighting class for L, and often did not meet the statutory requirements for U0 and UI. By adapting lighting levels to the minimum requirement of the existing lighting class or by dropping to a lower lighting class, vehicular traffic roads could save 6%-35% on L to lighting class M5 and 23%-61% on L to lighting class M6. A dimming schedule could lead to energy savings of 49%. There is little potential for savings on pedestrian and bicycle roads, except by implementing a dimming schedule. Thus, in general, for vehicular, pedestrian and bicycle roads, a dimming schedule can save more energy than can be achieved in general by reducing lighting class. Furthermore, since a dimming schedule can be adjusted to traffic intensity, any potential risk of compromising traffic safety is minimised.

 • 17.
  Jägerbrand, Annika K.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Calluna AB, Linköping.
  LED-belysningens effekter på djur och natur med rekommendationer: Fokus på nordiska förhållanden och känsliga arter och grupper2018Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 18.
  Jägerbrand, Annika K.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Trafiksäkerhets- och trygghetsaspekter i samspelet mellan gatumiljöns utformning och en mer energieffektiv belysning2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Projektets syfte var att studera trafiksäkerhetsaspekter i ny belysning och deras samspel med gatumiljön för oskyddade trafikanter. Projektet undersökte således belysningsförutsättningar, påverkan på cyklister, samspelet mellan belysning, trafiksäkerhet, gatumiljö och/eller andra effekter såsom trygghet, gällande tre olika ljuskällor och typer av belysning (kvicksilver 125W, keramisk metallhalogen 70W samt LED 25W) belägna i ungefär samma typ av gatumiljö på en gång- och cykelväg på Kungsholms strand i Stockholm. Resultaten visar att energiåtgången för LED är 28 % av traditionell kvicksilverbelysning och 49 % av keramisk metallhalogenbelysning. Denna studie visar att det är möjligt att få tillräckliga jämnhetsnivåer med LED-belysning men att detta är beroende av armaturens utformning, design och antalet stolpar per meter väg (i detta fall 15,3 m stolpavstånd). I denna undersökning påvisades inga skillnader i cykelhastighet för LED-belysning mellan dagsljus och mörker eller mellan olika typer av belysning. Analyser av trygghetsaspekter fungerade bra att göra baserat på enkla uppskattningar av hur bra belysningen fungerar (genom analys av digitala foton) och till exempel upplevelse av synbarhet stämmer mycket bra överens med de uppmätta fysikaliska belysningsmåtten.

 • 19.
  Jägerbrand, Annika K.
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), Linköping, Sweden.
  Antonson, Hans
  Department of Human Geography, Lund University, Sweden.
  Ahlström, Christer H.G.
  Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), Linköping (VTI), Sweden.
  Speed reduction effects over distance of animal-vehicle collision countermeasures – a driving simulator study2018Inngår i: European Transport Research Review, ISSN 1867-0717, E-ISSN 1866-8887, Vol. 10, nr 2, artikkel-id 40Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: This study examined if speed reduction effects from animal-vehicle collision (AVC) countermeasures are merely local or do extend to a wider area, and what implications the results have on road planning practice regarding AVCs.

  Methods: Twenty-five drivers drove repeatedly on a 9-km long road stretch in a high-fidelity driving simulator. The development of vehicle speed in the surrounding of an automatic speed camera, a wildlife warning sign and a radio message, were investigated in a full factorial within-subject experiment. The factors wildlife fence (with/without) and forest (dense/open landscape) were also included.

  Results: The radio warning message had the largest influence on vehicle speed with a speed reduction of 8 km/h that lasted beyond 1 km and 2 km after the implementation. Eighty-eight per cent of the drivers reported being made extra aware of AVC due to the radio message, which was also associated with stress, insecurity and unsafety. The warning sign reduced vehicle speed by 1.5 km/h, but speed reductions were not significantly reduced 1 km after the implementation. Only 8 % of the drivers felt insecure/unsafe after passing the wildlife warning sign, explaining its limited impact on speed. There were no main effects of the automatic speed camera on vehicle speed at longer distances after implementation.

  Conclusions: We recommend that AVC countermeasures should be of various design, occur at various segments along the road, and preferably be adaptive and geo-localized to minimize habituation effects on drivers. 

 • 20.
  Jägerbrand, Annika K.
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Blomqvist, Göran
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Observationer av funktionskonflikter mellan miljö och drift och underhåll av vägar2012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Detta projekt har haft som syfte att öka kunskapen om funktionskonflikter mellan miljö och drift och underhåll av väg. Funktionskonflikter uppkommer exempelvis då en vägskötselåtgärd ger negativa effekter på fastighetsägares möjlighet till användning av sin mark eller vice versa då markens brukande ger negativa effekter på vägens funktion.

  I detta projekt var målet att hitta nya, relativt okända funktionskonflikter i Sverige genom observationer vid fältresa och genom en genomgång av frågor och synpunkter inkomna till Trafikverket.

  Identifierade funktionskonflikter från fält var följande

  • återanvändning av stenmaterial som påverkar vägens livslängd negativt
  • •slåtter som orsakar erosion i känsliga slänter
  • •kalhygge som gett upphov till lätteroderat material vilket sätter igen dike och vägtrummor
  • •vägtrumma som slutar mitt i skogen och gör skogsmarken försumpad.

  För att hitta fler funktionskonflikter studerades frågor och synpunkter som inkommit till tre av Trafikverkets regioner (Region Mitt, Region Väst, Region Stockholm) inom området drift och underhåll 2009-10-31 till 2011-11-01.

 • 21.
  Jägerbrand, Annika K.
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Carlson, Annelie
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Potential för en energieffektivare väg- och gatubelysning: jämförelser mellan dimning och olika typer av ljuskällor2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  För att minska energianvändning och kostnader för väg- och gatubelysning är det av vikt att ha en såenergieffektiv belysning som möjligt och att den huvudsakliga funktionen fortfarande upprätthålls.Målen med projektet var att ta fram grunddata för olika åtgärder som leder till en energieffektivisering avväg- och gatubelysningsnätet och att undersöka hur användning av dimning och olika ljuskällor påverkarsynbarhet såsom den uppfattas av människor. Denna studie visar att flera av de befintliga belysningsanläggningarnasom är undersökta har potential att minska sin energiförbrukning genom att sänkaeffekten och ändå uppfylla de krav som ställs utifrån trafiksäkerhetssynpunkt, detta eftersom medelluminansmätningaroch medelbelysningsstyrkemätningarna vi genomfört visar att värdena hamnaremellan de klasser som det i dagsläget finns rekommendationer om att följa. I denna studie redovisasfyra olika typer av dimningsschema utifrån olika förutsättningar där besparingarna i kWh/år ligger påmellan 19–50 %. Våra resultat från en webbenkät baserad på fotografier från vägar med olikavägbelysning visar att svaren inte var entydiga när det gällde bäst synbarhet mellan ljuskällorna.Däremot visar undersökningen att betydligt fler (62,4–71,6 %) väljer keramisk metallhalogen somvägbelysning framför högtrycksnatrium ifall de skulle köra bil för att känna sig mest bekväma, oavsett avstånd.

 • 22.
  Jägerbrand, Annika K.
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Calluna AB.
  Gren, Ing-Marie
  Department of Economics, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.
  Consequences of increases in wild boar-vehicle accidents 2003–2016 in Sweden on personal injuries and costs2018Inngår i: Safety, E-ISSN 2313-576X, Vol. 4, nr 4, artikkel-id 53Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study examined whether the rising trends of wild boar (Sus scrofa)-vehicle accidents in Sweden are accompanied by a higher amount of personal injuries and costs. Temporal trends in accident frequencies and the number of persons injured in wild boar-vehicle accidents were examined for 2003-2016, and the cost of wild boar-vehicle accidents was calculated. Results show increases in the number of personal injuries, and increased costs, particularly after 2010-2012. The total number of wild boar accidents correlated with the number of injured persons as well as with the number of accidents with personal injuries. Approximately one person (1.13%) is injured per 100 wild boar-vehicle accidents, and approximately one accident per 200 wild boar-vehicle accidents will result in one or more persons with injuries (0.5%). However, most of the persons injured have slighter injuries. Although the number of wild boar-vehicle accidents and the number of persons injured in the accidents have increased, the frequency of accidents resulting in personal injuries is still at low levels in comparison with, for example, frequencies of personal injuries for moose accidents. The cost for wild boar-vehicle accidents has increased between 2003 to 2016 and is currently estimated to vary between approximately EUR 9.66-12.31 million per year.

 • 23.
  Jägerbrand, Annika K.
  et al.
  Calluna AB, Nacka, Sweden.
  Johansson, Maria
  Lund University, Lund, Sweden.
  Laike, Thorbjörn
  Lund University, Lund, Sweden.
  Speed Responses to Speed Humps as Affected by Time of Day and Light Conditions on a Residential Road with Light-Emitting Diode (LED) Road Lighting2018Inngår i: Safety, E-ISSN 2313-576X, nr 1, artikkel-id 10Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The speed-reducing effect of speed humps during darkness is important to ensure a consistent speed reduction and a decreased probability of accidents during darkness. This study examined the effects of speed humps, compared with a control location, on a residential road in Sweden with light-emitting diode (LED) street lighting and a 30 km/h posted speed limit. Hypotheses tested were that: (I) vehicle speed is higher during daylight than in darkness; (II) speed at speed humps is lower than at control locations during both daylight and darkness; (III) speed at humps is higher during daylight; (IV) vehicle speed at humps is lower when luminance or visibility of the humps is greater; and, (V) the road environment of speed humps is perceived as being similar by drivers. The results showed that vehicle speed at the control location was negligibly higher (+0.3 km/h) during daylight than in darkness. Speed humps reduced driving speed by 20% when compared with the posted speed limit and the effect was not significantly different between daylight and darkness. Speed reduction for the three speed humps varied between 9% and 29% as compared with the posted speed limit. In this study, the LED road lighting that was placed directly above or in front of the hump achieved the highest luminance. This study could not reveal any significant differences in vehicle speed attributable to light conditions per se.

 • 24.
  Jägerbrand, Annika K.
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Robertson, Kerstin
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Andersson, Hans B.
  Folkeson, Lennart
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning i svenska kommuner2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Trots att det under många år har funnits betydligt energieffektivare väg- och gatubelysning (VGB) att tillgå på marknaden än den belysning som idag dominerar i svenska kommuner, sker det relativt få ny- och reinvesteringar i sådan energieffektivare och modernare belysning. Syftet med denna studie är att identifiera faktorer som utgör hinder respektive drivkrafter för ny- och reinvesteringar i energieffektivare VGB genom att analysera planerings- och beslutsprocesser, ansvarsfrågor och aktörer i ett antal svenska kommuner. Vi undersökte hinder och drivkrafter i 12 svenska kommuner av olika storlek genom att intervjua de ansvariga för VGB. Denna undersökning visar att de studerade kommunerna har varierande grad av energieffektiv VGB och olika andel kvicksilverbelysning kvar. De skiljer sig också åt avsevärt i hur de organiserat ansvarsfrågor, beslutsprocesser och hur de arbetar strategiskt med energifrågor. Våra resultat tyder på att det kan utgöra ett hinder för förnyelse när ansvaret för planeringen och förnyelsen av VGB läggs ut på entreprenad, medan brist på kunskap och brist på ekonomiska medel inte framställs som betydande hinder mot förnyelse. Det strategiska sammanhanget, i detta fall målsättningar om energibesparingar, förefaller ha mycket stor betydelse för beslut om investeringar i VGB.

 • 25.
  Jägerbrand, Annika K.
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Sjöbergh, J.
  Faculty of Information Science and Technology, Hokkaido University, Sapporo, Japan.
  Speed responses of trucks to light and weather conditions2019Inngår i: Cogent Engineering, ISSN 2331-1916, Vol. 6, nr 1, artikkel-id 1685365Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Light conditions are essential factors in traffic safety, but the relationship between light conditions and vehicle speed is not fully understood and has rarely been examined for trucks. We asked the following questions: I) if vehicle speed between brighter and darker conditions in clear weather will be different? II) if vehicle speeds are lower during rain and snow than in clear weather conditions? and if so III) if the speed reduction in rainy and snowy weather conditions is more substantial on roads without road lighting in darkness? We investigated how the speed of trucks was affected by weather conditions (clear, rain, and snowfall), daylight, darkness, and road lighting by using traffic and weather data from 25 locations on the Swedish road network. Seventeen of the 25 locations were roads with road lighting. Speed responses by 5,344,287 vehicle passages by trucks was included in the analyses, more specifically 3,659,940 passages by light-duty vehicles and 1,684,347 passages by heavy-duty vehicles. The data was extracted from hourly measurements for the period 2012-09-01 to 2014-05-31. No evidence of consistent patterns of speed differences with respect to lighting conditions (darkness, daylight, twilight or road lighting) under clear weather conditions were detected. Truck speeds decreased in response to snowfall, but not to rain, with the decrease dependant on the amount of snow. Effects of road lighting on speed reduction in rainy and snowy weather was not shown. 

 • 26.
  Jägerbrand, Annika K.
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Sjöbergh, Jonas
  Hokkaido University.
  Effects of weather conditions, light conditions, and road lighting on vehicle speed2016Inngår i: Springer Series in Chemical Physics, ISSN 0172-6218, E-ISSN 2193-1801, Vol. 5, nr 1, artikkel-id 505Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Light conditions are known to affect the number of vehicle accidents and fatalities but the relationship between light conditions and vehicle speed is not fully understood. This study examined whether vehicle speed on roads is higher in daylight and under road lighting than in darkness, and determined the combined effects of light conditions, posted speed limit and weather conditions on driving speed. The vehicle speed of passenger cars in different light conditions (daylight, twilight, darkness, artificial light) and different weather conditions (clear weather, rain, snow) was determined using traffic and weather data collected on an hourly basis for approximately 2 years (1 September 2012–31 May 2014) at 25 locations in Sweden (17 with road lighting and eight without). In total, the data included almost 60 million vehicle passes. The data were cleaned by removing June, July, and August, which have different traffic patterns than the rest of the year. Only data from the periods 10:00 A.M.–04:00 P.M. and 06:00 P.M.–10:00 P.M. were used, to remove traffic during rush hour and at night. Multivariate adaptive regression splines was used to evaluate the overall influence of independent variables on vehicle speed and nonparametric statistical testing was applied to test for speed differences between dark–daylight, dark–twilight, and twilight–daylight, on roads with and without road lighting. The results show that vehicle speed in general depends on several independent variables. Analyses of vehicle speed and speed differences between daylight, twilight and darkness, with and without road lighting, did not reveal any differences attributable to light conditions. However, vehicle speed decreased due to rain or snow and the decrease was higher on roads without road lighting than on roads with lighting. These results suggest that the strong association between traffic accidents and darkness or low light conditions could be explained by drivers failing to adjust their speed to the reduced visibility in dark conditions.

 • 27.
  Kilefors, John
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Möjligheter att samnyttja parallellväg vid mötesfri landsväg för drift, underhåll och cykeltrafik2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: The introduction of median divided carriageways, MDC, has brought difficulties to the performing of maintenance tasks and operational improvements without disrupting traffic or compromising work safety. Meanwhile, cyclists have suffered deteriorating conditions along these roads.

  The aim of this study was to investigate whether the operational and maintenance tasks on this road type can be facilitated by the use of a parallel road, which can also be used for bicycle traffic.

  Method: The work is mostly based on qualitative semi-structured interviews with both operating entrepreneurs and representatives from the client side. Alongside this, some literaturestudy has been made.

  Findings: Work safety is a concern when working at MDC. For major planned actions, redirecting traffic is always the first option, but it can be difficult to find suitable diversion routes.

  It is more expensive to operate MDC than conventional carriageways, but there are no key formulas that tell you how much more expensive. Along some difficult stretches, especially 1 + 1 sections, some measures may be withheld or delayed.

  The benefits of a parallel road are many, especially for rerouting traffic. Some operations could also be conducted from a parallel road if it is close enough to the main road.

  If the parallel road is to be used for operation and maintenance as well as bicycle traffic, the road cannot be converted into cycling way as other vehicles can be expected to appear.

  Implications: The benefit of a parallel road is primarily the ability to reroute traffic. Diversion will probably become even more relevant in the future, with more narrow median divided carriageways sections combined with increased focus on work safety.

  The tasks that can be conducted from the parallel road makes such demands on the placement of the parallel road, that the benefits in relation to this are probably limited.

  The combined use for traffic redirection and cycling can be a good alternative, but this must be looked at from a project-specific perspective as the conditions are so different.

  Limitations: Conditions differ hugely in all projects. This report is intended for general application and can be viewed as a tool where one or more solutions can be applicable to the project. The financial aspect is not considered in this project.

  Maximum improvement for cyclists has not been studied in this project, operational and maintenance aspects have been prioritised. 

 • 28.
  Komatsu, Kimberly J.
  et al.
  Smithsonian Environmental Research Center, Edgewater, MD, United States.
  Avolio, Meghan L.
  Department of Earth and Planetary Sciences, Johns Hopkins University, Baltimore, MD, United States.
  Lemoine, Nathan P.
  Department of Biological Sciences, Marquette University, Milwaukee, WI, United States.
  Isbell, Forest
  Department of Ecology, Evolution and Behavior, University of Minnesota, Saint Paul, MN, United States.
  Grman, Emily
  Department of Biology, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197, United States.
  Houseman, Gregory R.
  Department of Biological Sciences, Wichita State University, Wichita, KS, United States.
  Koerner, Sally E.
  Department of Biology, University of North Carolina, Greensboro, NC, United States.
  Johnson, David S.
  Department of Biological Sciences, Virginia Institute of Marine Science, William and Mary, Gloucester Point, VA, United States.
  Wilcox, Kevin R.
  Department of Ecosystem Science and Management, University of Wyoming, Laramie, WY, United States.
  Alatalo, Juha M.
  Department of Biological and Environmental Sciences, College of Arts and Sciences, Qatar University, Doha, Qatar.
  Anderson, John P.
  Jornada Basin Long-Term Ecological Research Station, New Mexico State University, Las Cruces, NM, United States.
  Aerts, Rien
  Systems Ecology, Department of Ecological Science, Vrije Universiteit, Amsterdam, Netherlands.
  Baer, Sara G.
  Department of Plant Biology, Southern Illinois University, Carbondale, IL, United States.
  Baldwin, Andrew H.
  Department of Environmental Science and Technology, University of Maryland, MD, United States.
  Bates, Jonathan
  Eastern Oregon Agricultural Research Center-Burns, Agriculture Research Service, US Department of Agriculture, Burns, OR, United States.
  Beierkuhnlein, Carl
  Department of Biogeography, University of Bayreuth, Bayreuth, Germany.
  Belote, R. Travis
  Wilderness Society, Bozeman, MT, United States.
  Blair, John
  Division of Biology, Kansas State University, Manhattan, KS, United States.
  Bloor, Juliette M. G.
  Université Clermont Auvergne, Institut National de la Recherche Agronomique, VetAgro-Sup, Unité Mixte de Recherche sur l'Écosystème Prairial, Clermont-Ferrand, France.
  Bohlen, Patrick J.
  Bork, Edward W.
  Boughton, Elizabeth H.
  Bowman, William D.
  Britton, Andrea J.
  Cahill, James F.
  Chaneton, Enrique
  Chiariello, Nona R.
  Cheng, Jimin
  Collins, Scott L.
  Cornelissen, J. Hans C.
  Du, Guozhen
  Eskelinen, Anu
  Firn, Jennifer
  Foster, Bryan
  Gough, Laura
  Gross, Katherine
  Hallett, Lauren M.
  Han, Xingguo
  Harmens, Harry
  Hovenden, Mark J.
  Jägerbrand, Annika K.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Jentsch, Anke
  Kern, Christel
  Klanderud, Kari
  Knapp, Alan K.
  Kreyling, Juergen
  Li, Wei
  Luo, Yiqi
  McCulley, Rebecca L.
  McLaren, Jennie R.
  Megonigal, J. Patrick
  Morgan, John W.
  Onipchenko, Vladimir
  Pennings, Steven C.
  Prevéy, Janet S.
  Price, Jodi N.
  Reich, Peter B.
  Robinson, Clare H.
  Russell, F. Leland
  Sala, Osvaldo E.
  Seabloom, Eric W.
  Smith, Melinda D.
  Soudzilovskaia, Nadejda A.
  Souza, Lara
  Suding, Katherine
  Suttle, K. Blake
  Svejcar, Tony
  Tilman, David
  Tognetti, Pedro
  Turkington, Roy
  White, Shannon
  Xu, Zhuwen
  Yahdjian, Laura
  Yu, Qiang
  Zhang, Pengfei
  Zhang, Yunhai
  Global change effects on plant communities are magnified by time and the number of global change factors imposed2019Inngår i: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN 0027-8424, E-ISSN 1091-6490, Vol. 116, nr 36, s. 17867-17873Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Accurate prediction of community responses to global change drivers (GCDs) is critical given the effects of biodiversity on ecosystem services. There is consensus that human activities are driving species extinctions at the global scale, but debate remains over whether GCDs are systematically altering local communities worldwide. Across 105 experiments that included over 400 experimental manipulations, we found evidence for a lagged response of herbaceous plant communities to GCDs caused by shifts in the identities and relative abundances of species, often without a corresponding difference in species richness. These results provide evidence that community responses are pervasive across a wide variety of GCDs on long-term temporal scales and that these responses increase in strength when multiple GCDs are simultaneously imposed.Global change drivers (GCDs) are expected to alter community structure and consequently, the services that ecosystems provide. Yet, few experimental investigations have examined effects of GCDs on plant community structure across multiple ecosystem types, and those that do exist present conflicting patterns. In an unprecedented global synthesis of over 100 experiments that manipulated factors linked to GCDs, we show that herbaceous plant community responses depend on experimental manipulation length and number of factors manipulated. We found that plant communities are fairly resistant to experimentally manipulated GCDs in the short term (<10 y). In contrast, long-term (≥10 y) experiments show increasing community divergence of treatments from control conditions. Surprisingly, these community responses occurred with similar frequency across the GCD types manipulated in our database. However, community responses were more common when 3 or more GCDs were simultaneously manipulated, suggesting the emergence of additive or synergistic effects of multiple drivers, particularly over long time periods. In half of the cases, GCD manipulations caused a difference in community composition without a corresponding species richness difference, indicating that species reordering or replacement is an important mechanism of community responses to GCDs and should be given greater consideration when examining consequences of GCDs for the biodiversity–ecosystem function relationship. Human activities are currently driving unparalleled global changes worldwide. Our analyses provide the most comprehensive evidence to date that these human activities may have widespread impacts on plant community composition globally, which will increase in frequency over time and be greater in areas where communities face multiple GCDs simultaneously.

 • 29.
  Ljungberg, Tony
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Musoke, Ashraf
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Sveplaserns användning till inventering/befästning/kontroll av vägmarkering2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The thesis mission is to investigate whether the swiveling laser that Vectura (former Vägverket Konsult) has in use to measure the road areas and straddle measuring can be used to detect differences in the reflective road markings function. This is to increase use of the swiveling laser and get rid of the manual measurements performed today.

  Currently, the measurement of road markings reflective function is performed with both mobile and handheld measuring instruments. The purpose of this thesis is to develop better methods for determination of road markings’ reflective function, in order to facilitate the description and suggestions for improvements of the maintenance of road markings reflective function.The questions that the thesis has been to start with are:

  • Can the swiveling laser detect differences in longitudinal and transverse road markings reflective function?
  • The accuracy of measurement has been sweeping the laser over the reference instrument (LTL-2000)
  • Is it necessary with a conversion factor for swiveling laser data against the reference instrument data?

  To answer the question 2 and 3, there has been a field work in Värnamo where a road stretch with longitudinal road markings and zebra crossing (transverse road markings) has been investigated with a swiveling laser and LTL-2000.

  The formulas and calculations contained in the thesis are drawn from scientific reports that are produced by VTI in Linköping. The same formula that was used to calculate the optical measurement data was also used for the swiveling laser data. This can be explained by the measurement data derived by the swiveling laser data has been processed in a computer program (Matlab) that calculated gray tone image of road markings. This gray tone image was then analyzed in the image processing software ImageJ where every shade of gray represents a value of retroreflection.

  The results and analysis shows that the swiveling laser can detect differences in longitudinal and transverse road markings reflecting function, but the accuracy is not good and that there has emerged a need for a conversion factor for converting from the swiveling laser data to optical data.

 • 30.
  Olvon, Björn
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Ottosson, Magnus
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Sortera, strukturera och städa: Praktiskt implementering av 5S på SME-företag inom anläggningsbranschen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Den svenska byggbranschen tampas med EU:s högsta byggkostnader, låg effektivitet och växande utländsk konkurrens. Anläggningsbranschen är särskilt drabbad. Små- och medelstora företag (SME-företag) har av begränsade möjligheter att implementera metoder för att effektivisera produktionen och kan därför behöva stöd med detta.

  5S är en metod för att organisera en arbetsplats eller en produktionslinje. Syftet med 5S är att med små medel minimera icke värdeskapande aktiviteter. Med en välorganiserad och funktionell arbetsplats ges stora möjligheter till ökad produktivitet.

  Rapportens mål har varit att undersöka hur ett traditionellt styrt byggprojekt förändras då 5S implementeras i produktionen.

  Metod: För att uppfylla målet har 5S implementerats i ett anläggningsprojekt. För att kartlägga resultaten och samla in empiri har en strukturerad utfrågning och flera intervjuer genomförts med den berörda personalen och fältobservationer har genomförts. Dessutom har en litteraturstudie genomförts för att kartlägga forskningsfronten och vilka problem som eventuellt kan uppstå.

  Resultat: Resultatet visade att 5S är en enkel och kraftfull metod för att åstadkomma ökad effektivitet och ordning på en byggarbetsplats. Genom att anpassa 5S efter anläggningsbranschens förutsättningar och genom att motivera personalen bidrog 5S till att arbetsplatsens produktivitet och arbetsmiljö förbättrades.

  Konsekvenser: Konsekvenserna av rapporten är att entreprenadföretaget kommer att tillämpa 5S i sin produktion. Rekommendationerna är att företaget bör utse en 5S-ansvarig i varje arbetslag, kontinuerligt hålla 5S-möten i produktionen samt implementera 5S i ett projekt åt gången då alla anläggningsprojekt har mer eller mindre unika förutsättningar.

  Begränsningar: Arbetet avgränsades till att behandla 5S i ett relativt småskaligt projekt i ett SME-företag verksamt inom anläggningsbranschen. Resultatet är troligtvis unikt för den typ av byggprojekt som behandlats då arbetet varit beroende av ett antal individers engagemang och förståelse.

  Nyckelord: 5S, Lean, SME-företag, implementeringsproblematik, anläggningsbranschen.

 • 31.
  Petersson, Anton
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Abdulsahib, Alia
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Sopsaltning som halkbekämpningsmetod på olika höjdnivåer i Jönköping: En studie för att utforska och undersöka kunskapsläget gällande sopsaltning i Sverige2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose: The issue that this report addresses revolves around sweep-salting of footways and cycleways. More specifically, it focuses on the fact that large differences in elevation can lead to varying land surface temperatures, which, in turn, complicates winter maintenance when using the sweep-salting method.

  With Jönköping as basis of study, the aim of this report has been to examine the level of knowledge regarding sweepsalting of footways and cycleways in Sweden, this to show optimization possibilities to a developed sweepsalting in Jönköping, taken into account the height differences prevailing in the city.  

  Method: To obtain data, structured and semi-structured interviews have been carried out. All the interviews have been done and recorded via telephone calls and the interview questions have been emailed to the respondents in advance. The structured interviews have been targeted at four municipalities and the semi-structured interviews have been targeted at two concerned governmental bodies.

  Parallel to the interviews, three documents have been subject of analysis: Karlstadslaken by Tomas Stomberg, GCM-handboken published by Trafikverket, and Vinterväghållning och expertsystem – en kunskapsöversikt by Magnus Ljungberg.

  Findings: Sweep-salting as high winter maintenance method is a complicated task. It should be comprehensive, reliable, and conducted hastily over long distances and fairly large areas.

  It is a relatively new method and knowledge is, as of yet, limited. In the interviews, it became evident that municipalities largely are self-managing in this matter, but that a desire for more intermunicipal collaboration exists. Primarily, municipalities see the need of a governmental framework on how to conduct sweep-salting most efficiently. 

  De-icing is not carried out the same way in the north of Sweden as it is in the southern parts of the country. In the north of Sweden, the primary focus is snow clearance, and sweep-salting is only carried out when temperatures allow for it. In the south of Sweden, on the other hand, where temperatures often fluctuate around zero degrees Celsius, and snow quantities are manageable, sweep-salting is more prioritized.

  Implications: Besides keeping track of aerial and land surface temperatures, it is important to control the dew point, in order to apply the appropriate maintenance methods on the most crucial areas of footways and cycleways, at the right time. It is also important to stay updated on municipalities’ development of sweep-salting.

  Limitations: The economic aspect of sweepsalting is not considered in this study, neither is the perspective from cyclists nor pedestrians of the results of sweepsalting. The study would probably have reached a better result if more municipalities would have been included.

  Keywords: Brine, DYS spreader, Height difference, Latitudes, PC path, Plate spreader, Surface temperature, Sweepsalting, VVIS Puck.

 • 32.
  Sandercock, Alexander
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Utformning av sidoområden med hänsyn till vägens livscykelkostnad2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Single vehicle accidents are one of the most common types of accidents that occur on the Swedish road network. Depending on the design of the road, the presence of a crash barrier and embankment on the roadside, the outcome of a roadside collision can lead to serious injuries and even deaths.The aim of this project is to investigate the possibility of improving road safety by designing the optimal roadside area based on the results of a life cycle cost analysis (LCC).The questions that have been answered during the duration of this project are:

  1) Describe the current technical solutions for roadside area design and the various barrier types used in Sweden.2) Complete an existing mathematical model that has been developed by Hawzheen Karim, for calculating life-cycle costs for various roadside areas.3) Calculate and compare the life cycle costs for the side area with a barrier and without a barrier.

  By performing an analysis of the documentation on the current guidelines and rules for shaping the roadside, was it possible to describe the current technical solutions for the formation the roadside as well as the current roadside barriers in use today. A mathematical model for calculating the life cycle costs of different barrier types had already been developed by Hawzheen Karim. This model was supplemented so that it could calculate life-cycle costs of the roadside region with and without a barrier. After the model was completed, an analysis was performed to obtain life-cycle costs of a roadside with and without a barrier.The result showed that there is a clear relationship between the slope inclination, fill height, and the rate at which the costs rise. This breakpoint is highly dependent on several factors such as the price of land, the presence of bedrock in the construction process and if the ballast material needs to be treated. A flatter slope causes an increase in both the volume of material and the area of land that needs to be obtained, while a steep slope with a barrier may result in higher costs to society due to fatal collisions with the barrier and higher operating and maintenance costs.

 • 33.
  Soheilian, Moe
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Hafezparast Moadab, N.
  Fischl, Géza
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Aries, Myriam
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Comparison of simulated energy consumption by smart and conventional lighting systems in a residential setting2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper investigated and compared how the energy consumption of a conventional and Smart Lighting System (SLS) in a simulated residential setting is affected by different households’ arrangements and occupancy pattern. An agent-based simulation model of a one-bedroom apartment in Sweden was chosen for comparison with different scenarios. The result shows that the number of residents within an apartment does not necessarily lead to higher energy consumption. Further findings indicate that, even though it has standby energy consumption, SLS is more energy efficient compared to the conventional lighting system. Additionally, energy consumption during weekends was considerably higher than during weekdays.

 • 34.
  Stridh, Tobias
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Söderström, Martina
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  UTFORMNING AV GÅNG-, CYKEL- OCH MOPED-NÄT ANPASSAT FÖR ELCYKEL2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: An increase in the number of pedelecs on Swedish roads is according to studies soon reality. This creates a need to adapt the bmp-grid (bike-, moped- and pedestrian-grid) to pedelecs for them to experience good security, accessibility and comfort while using it. The guidelines Swedish municipalities follow are VGU(Design of Roads and Streets) and the GCM-manual(Bike-, moped-, and pedestrian-manual) which currently do not take society’s future increase of pedelecs into account. VGU and the GCM-manual are tools that are commonly used during planning and design of roads and streets. The aim of the thesis is to use current advice and recommendations on how to adapt the bmp-grid to the pedelec and with this complete current guidelines for bmp-infrastructure.

  Method: The document-analysis is made on current federal documents that have an impact on bmp-design. Scetch-suggestions were then developed from the author’s personal improvement suggestions and from advice and recommendations gathered during the document-analysis and the theoretical framework.

  Findings: It was discovered that if the bmp-grid’s design allow bikes traveling up to 30km/h and has a good standard for bicycles according to VGU, then the infrastructure generally fulfil the needs of the pedelec. Altough there are still areas in VGU that needs complements. This need to be done on the design-guidelines so they can aid the adaption of the infrastructure to the pedelec during the planning- and design process. Necessary steps according to the result is to give clearer notifications on bmp-design, issue guidelines for choosing DTS, motivate minimal widths on roads, categories bikers and pedestrians into separate groups, give out more detailed descriptions of when separation of bikers and pedestrians should be done and also to specify different types of bike-users. When taking needs and claim of the pedelec into consideration the result shows that: adaption of the whole bmp-grid to the pedelec is not possible, to simplify priorities the bmp-grid needs to be divided into different sections, space should be taken from the car-traffic, solutions with mixed-traffic and bike-fields for pedelecs can be used in low-speed areas, larger opportunities to connect towns to increase commuting with bicycles appeared with the pedelec.

  Implications: After examining current guidelines regarding the design of the bmp-grid and gathering opinions on this from interviews the conclusion is that several areas in VGU needs completion. The following are recommendations on how to take the pedelec into consideration during the design-process:• Connect towns and urban-areas with bmp-grids to make use of pedelecs capacity.• Where there is not enough space for both cars and separated pedelec- and bike lanes the speed for car-traffic can be lowered to 30km/h. This creates opportunities with mixed-traffic or bike-lanes.• The width of existing roads and streets are often greater than what’s described in VGU. They can be made smaller to free space on roads for bicycle-infrastructure.• To prioritize which parts of the bmp-grid that needs design to allow pedelecs the bmp-grid can be divided into main- and local grid. The main grid should be design with consideration to the needs and claim of the pedelecs.

  Limitations: The limitation of the study lies in that none of the interviews where done with employees in any of the bigger municipalities in Sweden. This gives the study a general application in small- to middle-sized cities but not in bigger cities.Keywords: elcykel, ebike, pedelec, utformning, cykel, infrastruktur, infrastructure, society, planering, utformning, säkerhet, fordonstyp

 • 35.
  Svensson, Erik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Widell, Daniel
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Typrumsklassificering inom CoClass- En prisanalys2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: The construction industry loses a total of SEK 60 billion annually in the absence of communication. Svensk Byggtjänst has recently released CoClass, which is a new classification system for the construction industry. CoClass is considered to be the solution for the lack of communication and will eventually phase out the existing BSAB96 classification system. CoClass is a modern classification system and is adapted for digital information management. CoClass focuses on buildings' full life cycles, instead of production only as BSAB96 does. This gives rise to many benefits for the end user of the information. The digitization also gives rise to other uses. In order to deepen the knowledge of this system the goal was to compare the advantages of CoClass with BSAB96. In what areas can the system be used and what does it take to fully implement it in the field of work. 

  Method:  This final thesis work has contained several methods, also known as method-triangulation, to achieve the goals set up in the beginning of the work. Selected methods for carrying out this work are to work with a case study, where document analysis of published information about CoClass, literature studies about theories regarding the subject, calculations of the cost in real projects and supplementary interviews with the leading actors within the process of developing CoClass are included.

  Findings: The construction industry is an industry known for its conservative actions, which will also be reflected in the implementation of CoClass. Customers can however claim CoClass as a default in projects which will speed this up. CoClass brings many advantages and will be used in the future with ease. The benefits that the system brings to users varies between actors, but on the other hand, it is possible for everyone in the construction process to utilize benefits in their own niche.

  Implications: CoClass is a system that is not fully developed at the moment (2018) and therefore has few minor shortcomings. The fact that not more companies have implemented the system in their organizations is mainly due to a more final version, especially when their project "AMA function" has been completed and evaluated.

  Limitations: This final thesis work only corresponds to the versions of CoClass released in February 2018. The limitations set at the beginning of the work around the analyzed typing rooms discussed more specifically what inside the room would be calculated. The work has focused most around the leading actors within CoClass, which should have the most knowledge about the area. They have mostly been the subject to get information about their implementation-strategies and what they think is needed for it to happen.

   

  Keywords: CoClass, BSAB96, Implementation, Classification, BIM, ICT.

 • 36.
  Svensson, Sandra
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Den snabba cykelvägen: En studie om supercykelvägar2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle diskuteras det hur vi ska kunna bli mer miljövänliga, minskakoldioxidutsläpp och annan miljöförstöring som belastar vårt samhälle. För attSverige ska kunna minska utsläppen krävs det bland annat att man ser över ochändrar landets trafiksystem. Det gäller för kommunerna att planera för en minskadandel bilister och öka andelen cyklister. Detta är speciellt viktigt i städers centraladelar där bilismen oftast är det främsta färdmedlet, trots korta resesträckor. Det ärdärför av stort intresse att studera hur cykelvägar bör utformas för att få så mångasom möjligt ska välja cykeln i första hand. En supercykelväg dvs. en cykelväg somhar företräde i trafiknätet och som är utformad för att möjliggöra högre hastigheter,kan innebära en ökad andel cykelresor i städerna.Syftet med examensarbetet har varit att öka cykelns attraktivitet som färdmedel.Målet med examensarbetet har varit att belysa viktiga faktorer vid utformningenav supercykelvägar samt visa på olika sträckdragningsmöjligheter för supercykelvägari svenska städer utifrån målpunkter.

  I arbetet har tre frågeställningar behandlats:

  • Vilka viktiga målpunkter finns det i svenska städer och hur görs de mer attraktivaför cyklister?
  • Vilka faktorer är viktiga vid utformning av supercykelvägar?
  • Hur kan man anlägga en supercykelväg i en medelstor svensk stad?

  Metoder som användes för att besvara frågeställningarna är litteraturstudier, fallstudiesamt enklare skissarbete.

  Resultatet visar att målpunkters attraktivitet till stor del beror på hur väl utformatcykelvägnätet är i helhet. Det krävs korta förbindelser, trygga och säkra vägar medtydliga och kontinuerliga sträckdragningar. Vid målpunkter krävs det att cykelparkeringarär väl tilltagna och utformade för att öka tryggheten och säkerheten förcyklister. Detta är extra viktigt vid större målpunkter i staden.

  Vid utformningen av supercykelvägar bör man ta hänsyn till de fyra faktorernaframkomlighet, säkerhet, orienterbarhet samt underhåll. Det är viktigt att satsa likamycket på alla faktorer för att totalt sett få en bra utformning och en hög användningav supercykelvägen.

  Supercykelvägar ska tillföra en genhet för cyklister, oavsett om de ska färdas in tillcentrum, ut till omkringliggande områden eller runt staden. För att få bästa möjligagenomslagskraft av en supercykelväg i staden bör en kombination av centrumorienteradoch cirkulär sträckdragning vara den bästa lösningen. På så vis kancyklisten färdas snabbt och smidigt med högsta prioritet i hela staden.

1 - 36 of 36
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf