Change search
Refine search result
1 - 17 of 17
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Anders
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Physics and Mathematics and Chemical Engineering.
  Nilsson, Börje
  Linnaeus university, Vaxjö, Sweden.
  Biro, Thomas
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Physics and Mathematics and Chemical Engineering.
  Fourier methods for harmonic scalar waves in general waveguides2016In: Journal of Engineering Mathematics, ISSN 0022-0833, E-ISSN 1573-2703, Vol. 98, no 1, p. 21-38Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A set of semi-analytic techniques based on Fourier analysis is used to solve wave-scattering problems in variously shaped waveguides with varying normal admittance boundary conditions. Key components are the newly developed conformal mapping methods, wave splitting, Fourier series expansions in eigenfunctions to non-normal operators, the building block method or the cascade technique, Dirichlet-to-Neumann operators, and reformulation in terms of stable differential equations for reflection and transmission matrices. For an example, the results show good correspondence with a finite element method solution to the same problem in the low- and medium-frequency domains. The Fourier method complements finite element analysis as a waveguide simulation tool. For inverse engineering involving tuning of straight waveguide parts joining complicated waveguide elements, the Fourier method is an attractive alternative including time aspects. The prime motivation for the Fourier method is its added physical understanding primarily at low frequencies.

 • 2.
  Askew, Mike
  et al.
  Univ Witwatersrand, Wits Sch Educ, Johannesburg, South Africa.
  Venkat, Hamsa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research. Univ Witwatersrand, Wits Sch Educ, Johannesburg, South Africa.
  Deconstructing South African Grade 1 learners’ awareness of number in terms of cardinality, ordinality and relational understandings2020In: ZDM - the International Journal on Mathematics Education, ISSN 1863-9690, E-ISSN 1863-9704Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The cardinal and ordinal aspects of number have been widely written about as key constructs that need to be brought together in children’s understanding in order for them to appreciate the idea of numerosity. In this paper, we discuss similarities and differences in the ways in which understandings not only of ordinality, cardinality but also additive and multiplicative relations have been theorized. We examine how the connections between these can be considered through a focus on number line representations and children positioning and comparing numbers. The responses of a cohort of South African Grade 1 learners’ (6- and 7-year-olds) to a numerical magnitude estimation task and to a numerical comparison task are analysed and the findings compared to those in the international literature, some of which argue that children’s early, informal, understandings of cardinality and ordinality are underpinned by an intuitive logarithmic model relating number order and size. A main finding presented here is that the responses from learners in this study exhibited a better fit with an exponential model of the relationship between cardinality and ordinality. These findings raise questions about whether some of the findings in previous research are as universal as sometimes claimed.

 • 3.
  Daag, Madeleine
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Andersson, Hanna
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Elever lär med hjälp av varandra: Matematisk problemlösning i små grupper2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4. Engström, Klara
  et al.
  Krusell, Natalie
  Språk + matematik = sant?: En litteraturöversikt om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i matematikundervisningen2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens skola blir mer och mer mångkulturell. Det ställer krav på lärare och undervisning att möta alla elevers språk- och kunskapsnivåer i alla ämnen, inklusive matematikämnet. Syftet med studien är att uppmärksamma språkets betydelse i matematikundervisningen genom att beskriva olika arbetssätt där språket främjas i undervisningen. Den nationella och internationella forskningen som granskats i den här litteraturöversikten framhåller vikten av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i matematikundervisningen. Artiklar har sökts från olika söktjänster och genomgått ett urval med bestämda kriterier. Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i matematiken präglas av många tillfällen till interaktion och elevdelaktighet. Viktigt är också de olika sätt lärare kan använda för att på olika sätt stötta elever samt deras planering för kognitivt utmanade uppgifter, vilket framgår av studiens resultat. Även att arbeta med matematiska texter, begrepp och understryka språkets betydelse och syfte i undervisningen visar sig vara gynnsamt för elevers lärande och utveckling. Vidare diskuteras även studiens relevans för lärare i matematikämnet samt huruvida ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ställs i kontrast till styrdokumenten.

 • 5.
  Flarup, Andrea
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Mathematics Education Research.
  Abramsson, Matilda
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Mathematics Education Research.
  Ett plus ett blir två: Introduktion av likhetstecknet i förskoleklass och årskurs 12015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  Hirsmark, Helena
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Gegerfelt, Stina
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  IKT och motivation: En litteraturstudie om elevers motivation i matematik i årskurs 4-62018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  IKT används i skolan i större utsträckning idag än tidigare och därför är det relevant vad forskning kommit fram till i relationen IKT och elevers motivation. Elevers motivation är viktig för att de ska vilja lära sig, speciellt den inre motivationen. De engagerar sig och lär sig bättre om den inre motivationen stärks. Syftet med studien är att utifrån matematikdidaktisk forskning belysa sambandet mellan IKT och elevers motivation till lärande i matematik i årskurs 4–6. Syftet ska besvaras genom följande frågor: vilka möjligheter och hinder beskrivs i relationen IKT och elevers motivation till lärande i matematik?

   

  Vetenskapligt material samlades in via olika söktjänster där de flesta sökningar gjordes på engelska. Urvalskriterierna som har använts för att hitta relevant material är att ord som ICT, math och motivation skulle finnas med i den vetenskapliga texten. Resultatet visar att IKT kan öka elevers motivation. Det kan exempelvis ske med spel som kan anpassas efter elevers tidigare prestationer och samtidigt kan den interaktiva skrivtavlan öka elevers intresse för matematik. Hinder för elevers motivation förekommer också med IKT såsom problem med teknik och om läraren inte vet hur IKT ska användas. Om lärare vet hur IKT ska användas motiveras elever och de lär sig mer.

 • 7.
  Johansson, Lovisa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Mathematics Education Research.
  Tre gånger så många eller Tre gånger fler: En kvantitativ studie kring hur elever tolkar vanliga aritmetiska jämförelser2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Mathematics should, as far as possible, be expressed unambiguously – there should be no doubt what is meant with a mathematical expression. There is no reason why arithmetic comparisons should be treated differently. However, there are suggestions that arithmetic comparisons could mean different things, depending on how they are presented.The aim of this study is to investigate how students in the grades 4-6 (age 10-13) interpret arithmetic comparisons in mathematical text assignments. Arithmetic comparisons refer to as proportional relations which describe a relationship, for example between two quantities. Do students separate comparisons as three times as many and three times more? 

  How do students interpret the comparisons double and half? 

  Do the interpretations differ between boys and girls? 

  Do the interpretations differ between students with Swedish as first language and students with Swedish as second language?

  The study is based on a survey in which 188 students participated. The analysis shows that the absolute majority of students in the study interpret times as many and times more as synonyms. Most students also make the generally accepted interpretation of the comparisons double and half.

 • 8.
  Klingberg, Ellen
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Andersson, Madeleine
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Gester - ett verktyg i matematikundervisning: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Litteraturstudiens syfte är att genom didaktisk forskning beskriva gesters roll för matematiklärande. För att besvara syftet har två frågeställningar tagits fram: På vilka sätt kan gester användas i matematikundervisning? Hur kan gester hjälpa elever att utveckla förståelse för matematik? 

  Litteraturstudien är genomförd med hjälp av en litteraturanalys av tio vetenskapliga artiklar som sållats fram i en systematisk databassökning. 

  Studierna visar att gester används på olika sätt i klassrummet. Resultatet tyder på att elever tar till sig kunskap oavsett om instruktioner med gester sker av lärare i ett klassrum, är videoinspelade eller förmedlas med avatarer. Flera av studierna förespråkar att använda gester vid inlärning men att urskilja olika gester och använda dem medvetet.

  Slutsatsen är att använda gester kan vara fördelaktigt vid lärande. Gester garanterar dock inte lärande utan behöver sättas i ett sammanhang där det kompletterar talet. 

 • 9.
  Knutsmark, Matilda
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Mathematics Education Research.
  Multiplikativt tänkande: Olika strategier för beräkningar av uppgifter inom multiplikation och division2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study focuses on multiplicative thinking among pupils in grade 3. Multiplicative thinking is abstract (Clark & Kamii, 1996), involving applying strategies to solve multiplication and division tasks. The purpose of this study is to examine how pupils use different strategies within multiplicative thinking for multiplication and division. This study was inspired by Grounded Theory. From this theory, a number of semi-structured interviews, observations and analysis of data were made. Eight pupils participated in the interviews, after an initial pilot study. The collected material was based on the pupils' solutions of tasks in multiplication and division, notes from observations of the pupils' solutions and audiotaped interviews. The results show that almost every pupil uses an additive strategy in their solutions of multiplication and division tasks. It also show that only four out of eight pupils could show understanding 0f the connection between the two basic arithmetic operations. From the results, the pupils showed different strategies and solutions within multiplicative thinking, even though they have had the same mathematic education. 

 • 10.
  Ossowicki, Ellen
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Dyskalkyli: En form av matematiksvårigheter2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att skapa en översikt om vad diagnosen dyskalkyli innebär genom att granska vetenskapliga artiklar ifrån 2011 - 2017. Syftet besvaras genom följande frågeställningar. Hur definieras diagnosen dyskalkyli? Vilka drabbas av dyskalkyli? Vilka samband finns det till andra diagnoser? Vad finns det för kritik mot dyskalkyli?

  För att få svar på dessa frågor har olika söktjänster använts för att hitta vetenskapligt granskad litteratur. Den litteratur som har använts är till mesta del riktad till grundskolans år. Då forskningen är mycket begränsad består resultatet endast av internationell litteratur. Resultatet visar att de flesta forskarna är överens om att det är en existerande diagnos som behöver specialpedagogiska insatser. Dyskalkyli som begrepp syftar på att det finns en medfödd svårighet att lära sig matematik, som verkar vara ärftligt betingad. Förekomsten av dyskalkyli verkar enligt resultatet vara 3 - 7%. Det finns starka kopplingar till andra diagnoser som dyslexi och ADHD.

  Följaktligen finns det ett stort behov av fortsatt forskning kring dyskalkyli, både internationellt och nationellt. 

 • 11.
  Pettersson, Johan
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Sidenvik, Emil
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Talsystem i grundskolan: Effekter av kunskap om det hindu-arabiska tiobassystemet och undervisning om de historiska talsystemen.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här litteraturstudien är att kartlägga forskning om hur kunskap om det hindu-arabiska tiobassystemet påverkar elevers aritmetiska förmåga, samt vad forskning säger om vad undervisning om andra historiska talsystem har för påverkan på elevers förståelse av det hindu-arabiska tiobassystemet. Syftet uppnåddes med att besvara följande frågeställningar. I vilken ålder bör elever undervisas om talsystem? Finns det ett samband mellan undervisning om olika talsystem och elevers förståelse av tiobassystemet, samt vilken betydelse har kunskap om tiobassystemet för elevers aritmetiska förmågor? Materialet samlades in genom en systematisk sökningsprocedur innefattande sex databaser, som resulterade i nio olika vetenskapliga texter.

   

  Studien visar att undervisning om talsystem bör äga rum så tidigt som möjligt, då kunskap om det hindu-arabiska tiobassystemet är viktigt för elevers aritmetiska förmåga. Studien visade också att undervisning om historiska kulturers talsystem främst har två positiva effekter. Dels kan undervisning med det romerska talsystemet hjälpa elever som har addition- och subtraktionssvårigheter, dels har sådan undervisning också en positiv effekt på elevers förståelse av det hindu-arabiska tiobassystemet. Slutligen spelar kunskap om det hindu-arabiska tiobassystemet stor roll för elevers aritmetiska förmåga eftersom den här kunskapen enligt flera studier har visat sig vara en grundläggande kompetens.

 • 12.
  Sandberg, Lina
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Stenberg, Ditte Maria
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Högpresterande elever i matematik: Elevers reflektioner över sitt upplevda stöd och sin matematiska förmåga2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag har vi en skola för alla där varje elev ska få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och behov. Den här studien handlar om hur högpresterande elever i matematik upplevde grundskolan. Syftet med studien är att belysa vilket stöd högpresterande elever fått och velat ha under sina år på grundskolan och samtidigt undersöka hur de definierar sin förmåga i matematik.

  Tretton semistrukturerade intervjuer genomfördes utifrån en kvalitativ metod med elever på gymnasiet. Resultatet visar att de högpresterande eleverna har svårt att definiera sina kunskaper och förmågor. Studiens fokus ligger vid vilket stöd de intervjuade eleverna upplevt och vilket stöd de önskat. Det som kom fram är snarare bristen på stöd och utvecklande möjligheter. Eleverna har varken upplevt berikning eller acceleration i någon större utsträckning, men individualisering och differentiering har skett på skiftande sätt. Eleverna i studien önskar att de hade varit nivågrupperade och att de hade fått mer enskild hjälp, bättre stöd och fler utmaningar.

 • 13.
  Skogsberg, Petra
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Användningen av datorer i matematikundervisningen på gymnasiet2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Svensson, Hanna
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Malki, Veronique
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Matematik på ett andraspråk: Andraspråkselevers svårigheter i matematik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Matematik anses vara ett av de viktigaste ämnena i den svenska skolan. Forskningen visar dock fallande resultat i matematikämnet och detta gäller särskilt elever med svenska som andraspråk. Syftet med studien är att undersöka vad de sämre resultaten hos dessa elever beror på samt hur läraren bör arbeta för att främja andraspråkselevers matematikutveckling. Fokus ligger på elever i grundskolan som har ett annat modersmål än svenska.

  Detta är en komparativ litteraturstudie som har genomförts genom noggrann analys och jämförelse av ett antal vetenskapliga artiklar, avhandlingar och forskningsrapporter. Det studerade materialet är både internationell och nationell forskning som inte är äldre än från år 1990.

  Det finns ett antal aspekter som är kritiska för andraspråkselever och som lärare måste ta hänsyn till i sin matematikundervisning. Aspekter som kan försvåra matematikinlärningen för andraspråkselever är språkliga svårigheter, skillnader i det matematiska språkets uppbyggnad och hur man räknar, en främmande kontext i matematikuppgifterna samt lärarens och elevernas inställning.

 • 15.
  Svärd, Jennie
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Vad? Hur? och Varför?: En kvalitativ studie om de didaktiska val lärare gör när utemiljö används som kompletterande lärmiljö i matematikundervisningen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine which didactic considerations and choices teachers make in teaching mathematics when the outdoor environment is used as a complementary learning environment and what factors that affect them. The study is based on a didactic theoretical perspective. In the different chapters of the study didactics’ three basic questions what? how? and why? are used as a consistent theme.

  The method that has been used is qualitative and data has been collected from 4 observations and an interview in a focus group. From the collected material, the teachers' didactic considerations on the issues appear; what, how and why, when teaching mathematics is conducted in different learning environments. In the interview, the teachers also reason about various obstacles in connection with teaching in the outdoor environment, which emerged in previous research and how they relate to them.

  The result shows that; the school's governing documents, the content and design of teaching materials, the groups of students and various factors in the environment used in the teaching, all affect the teachers' didactic choices.

  The teachers emphasize that different learning environments create a variation that favors students´ learning. Above all, it is emphasized that different learning environments provide the opportunity for different forms of knowledge to come to expression, which benefits both students and teachers.

 • 16.
  Tengdahl, Charlotte
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Mathematics Education Research.
  Elevers användning av digital film i gymnasieskolans matematikundervisning: Vinster och möjligheter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har idag god tillgång till tekniska hjälpmedel för att förmedla kunskap, Statistiska Centralbyråns [SCB] undersökningar från Sverige visar att nästan alla i åldrarna 16-24 år har tillgång till en dator i hemmet. För många av våra barn och ungdomar är det vardag att kunna hantera en dator. Detta skapar goda förutsättningar för ett fortsatt användandet av film i matematikundervisningen. Forskning visar att användandet av mediepedagogik är gynnsamt för språkutvecklingen och ett välutvecklat matematiskt språk är en av förutsättningarna för att kunna utveckla den matematiska förståelsen.

  Studien behandlar matematiska filmer av den art man finner på internet. Syftet är att studera hur gymnasielever använder sig av dem, vilka parametrar som fångar elevernas förståelse och intresse samt att få svar på vilka vinster och möjligheter mediet kan ge enligt eleverna. Den kvalitativa undersökningen är gjord på åtta stycken elever som går en yrkesutbildning och genomfördes under elevernas första läsår, då matematikkursen 1a pågick. Intervjuerna genomfördes vid ett och samma tillfälle och urvalet kan sägas vara en kombination av bekvämlighetsurval och målstyrt urval.

  Det finns goda anledningar att använda sig av filmatiserade genomgångar i matematik-undervisningen, överlag är det positiva resultat som kommer fram i studien, vilket även tidigare forskning visat. Användningen av matematikfilmer ger utökade möjligheter för eleverna att tillägna sig kunskap vid annan tid och plats än vid traditionell undervisning. Man ser också att eleverna får andra möjligheter till repetition och därigenom blir det lättare för dem att ta igen missad undervisning. Sist men inte minst säger eleverna att undervisningen blir mer varierad och därigenom roligare, vilket kan leda till en större motivation. 

 • 17.
  Tullberg, Carl
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Investing in a higher education: a comparing study between swedish males and females2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Recent studies claims that Sweden has the lowest returns on education compared to other OECD countries. Other research made in the subject tend to focus on the gains from education, but forget to calculate the costs, both direct cost such as material, accommodation and food, but also opportunity costs from not working instead of investing in education.

  The purpose of this thesis is to study if an investment in an education is an effective way of monetary utility maximizing in Sweden, in other words income. This thesis will investigate whether education will be a profitable investment, and if so how many years of employment it will take an individual to gain from that investment.

  The Human Capital theory is the theoretical framework of this thesis and the result is in Swedish Crowns. This research quantifies that an education is an effective way to income maximizing and men’s payback time in monetary terms are more likely to be shorter than female’s.

1 - 17 of 17
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf