Change search
Refine search result
1 - 5 of 5
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ek, Josefin
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Tvådimensionella och tredimensionella figurer som undervisningsinnehåll i geometriundervisning på lågstadiet: En jämförelseanalys av hur lärare organiserar och genomför geometriundervisning i årskurs 1-3 i relation till van Hiele ́s teori2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The subject area for this study in mathematics, specified geometry. The purpose of the study is to investigate how teachers describe how they work with the mathematical field of geometry to enable and develop students' geometric skills. The underline theory is socio-cultural perspective, since social interaction can result in geometric concept understanding. The study was conducted through interviews with five teachers with varied long professional experience. Analysis of material was done through qualitative content analysis and teacher reasoning against each other in order to distinguish similarities and differences in the organization of teaching and working methods. Teachers' reasoning is also made in relation to Van Hiele's theory, in order to distinguish similarities and differences of empirical and theory. The result showed that geometry education is a recurring area at the lower stage and therefore should not take too much time. Teaching is based on teaching materials and its structure is monitored throughout the work area. Implementation of teaching is preferred to do in smaller student groups and concrete materials and digital tools are included as support for pupils' knowledge development regarding two- dimensional and three-dimensional figures'. Previous content is discussed in relation to Van Hiele's theory, socio-cultural perspective and curriculum.

 • 2.
  Hirsmark, Helena
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Area: Undervisning med hjälp av variationsteori och IKT2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to illustrate the relationship between teaching and knowledge, with ICT as a tool, to enable learning about a specific object of learning about area. This study concentrates to pupils in grade 4-6. The theory that underlies the study is the theory of variation. Different variation patterns are used within the theory of variation, which is a tool for designing teaching and analyze learning. It is necessary for the students to experience the difference before similarities can be experienced, which is done with variation theory.

  A learning study starts with choosing an area content. Afterwards examine the pupils’ misconceptions about the area content. Then a tentative object of learning and associated critical aspects determine. Within the misconceptions, critical aspects and the object of learning the pupils are doing a pre-test before the lesson designs for letting know if the critical aspects and the object of learning still exist. After the lesson the pupils are doing a post-test to know if the pupils have distinguished the critical aspects and if some knew critical aspect have been found.

  The result of the study shows that there are six critical aspects to the specific learning object. The critical aspects are distinguish; between area and perimeter, about area unit, how area unit uses in estimates, how area unit uses in calculations, the area unit and finally the connection between area unit and specified values. The object of learning is, pupils should be able to explain, estimate and calculate object of two dimension by using area unit.  In one part of the design lesson, different figures were shown to let the pupils distinguish between area and perimeter and discuss area unit. In the other part of the design lesson GeoGebra were used to illustrate how area can estimates and even how area can be calculated.  The conclusion of the result in the study is that teachers should use the theory of variation, so pupils get the opportunity to distinguish what is critical.

 • 3. Jonsson, Denice
  et al.
  Artursson, Andrea
  Elevers förståelse av symmetri: en litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens matematik är uppbyggd av flera arbetsområden, ett av de här områden är geometri. Inom området geometri finns det flera viktiga begrepp elever ska få möjlighet att utveckla   kunskaper om. Det här arbetet är inriktat mot begreppet symmetri, ett begrepp som barn börjar utveckla förståelse av i tidiga år och som de flesta barn förväntas veta innebörden av. Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka hur matematikdidaktisk forskning beskriver barns förståelse av det matematiska begreppet symmetri.

  För att kunna besvara syftet har två forskningsfrågor tagits fram: vilka kunskaper visar barn förståelse av inom symmetri och vilka delar av begreppet visar barn svårigheter för? Därefter har en systematisk litteraturstudie genomförts. Det insamlade materialet har valts ut från databassökningar och kedjesökningar. Materialet består av åtta internationella artiklar (sju tidskriftsartiklar och ett konferensbidrag), publicerade mellan 1984 och 2015.

  Urvalskriterier har använts för att hitta artiklar som svarade på våra forskningsfrågor. Materialet som valts ut ska vara vetenskapligt, inkludera begreppet symmetri och matematikdidaktik i de tidiga skolåren. Resultatet visar att barn har god förståelse av spegelsymmetri när de utför konkreta arbetsuppgifter. Det matematiska språket har en avgörande roll för elever när de ska visa förståelse för begreppet. Missuppfattningar beror vanligtvis på en bristande terminologi. Eleverna visar även svårigheter för oregelbundna geometriska former och när former roteras för att skapa mönster.

 • 4.
  Lindeberg, Ludvig
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Mathematics Education Research.
  Johansson, Tom
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Mathematics Education Research.
  Undervisning med växande geometriska mönster: En litteraturstudie om arbetssätt och metoder.2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Växande geometriska mönster ses som ett redskap för att få elever från ett aritmetiskt till ett algebraiskt tänk om mönster successivt ersätts med tal och bokstavsbeteckningar. TIMSS- rapporten från 2015 redovisar att svenska elever i årskurs 8 har dåliga resultat inom algebra och geometri men samtidigt är aritmetik ett av de starkaste områdena. Syftet är därför att undersöka vilka teorier om lärande av växande geometriska mönster som finns samt vilka arbetssätt och metoder som används i undervisning om växande geometriska mönster. Studien är en litteraturstudie, där vetenskapligt material analyseras utifrån forskningsfrågor. I denna studie består materialet av tidskriftsartiklar, konferensbidrag och en avhandling.

   

  Resultatet visar på två skilda teorier angående hur undervisning om växande geometriska mönster ska bedrivas, hierarkisk och dynamisk undervisning. Den hierarkiska teorins ståndpunkt är att kunskap byggs från grunden och att gå från det enkla till det komplexa för att elever ska lära sig generalisera. Tvärtemot anser förespråkare för en dynamisk undervisning att elever bör tvingas generalisera redan från början. Resultatet visar också att elever har lättare att generalisera och se samband mellan formel och mönster om de får lära sig analysera det växande geometriska mönstrets delar och samband mellan figurer redan från början.

 • 5.
  Moscati, Annika
  Sapienza University of Rome.
  La pratica della prospettiva – gli strumenti per costruire la prospettiva2012In: Attualità della geometria descrittiva / [ed] Laura Carlevaris, Laura De Carlo, Riccardo Migliari, Rome: Gangemi , 2012, p. 457-466Chapter in book (Other academic)
1 - 5 of 5
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf