Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 28) Show all publications
Dackling, M., Bengtsson, E. & Olsson, M. (2019). Bondeståndet och bördsrättens fall. In: : . Paper presented at Svenska historikermötet.
Open this publication in new window or tab >>Bondeståndet och bördsrättens fall
2019 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45788 (URN)
Conference
Svenska historikermötet
Available from: 2019-09-04 Created: 2019-09-04 Last updated: 2019-09-04
Dackling, M. (2019). Från himlajord till handelsvara  - men sen?: Släkt och jord i Sverige under 1900talet. In: : . Paper presented at Att göra det osynliga synligt: Socialhistoria underifrån.
Open this publication in new window or tab >>Från himlajord till handelsvara  - men sen?: Släkt och jord i Sverige under 1900talet
2019 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45789 (URN)
Conference
Att göra det osynliga synligt: Socialhistoria underifrån
Available from: 2019-09-04 Created: 2019-09-04 Last updated: 2019-09-04
Dackling, M. (2019). Ogifta syskon på svensk landsbygd. In: : . Paper presented at Svenska historikermötet.
Open this publication in new window or tab >>Ogifta syskon på svensk landsbygd
2019 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45787 (URN)
Conference
Svenska historikermötet
Available from: 2019-09-04 Created: 2019-09-04 Last updated: 2019-09-04
Dackling, M. (2019). Syskonen som blev kvar. Jönköpings-Posten, 2 maj
Open this publication in new window or tab >>Syskonen som blev kvar
2019 (Swedish)In: Jönköpings-Posten, Vol. 2 majArticle in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Hall Media, 2019
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45790 (URN)
Available from: 2019-09-04 Created: 2019-09-04 Last updated: 2019-09-16Bibliographically approved
Dackling, M. (2018). Feodalismen försvarad. Fideikommissfrågan i Sverige. In: M. Sjöberg (Ed.), Allvarligt talat: Berättelser om livet. Göteborg: Makadam Förlag
Open this publication in new window or tab >>Feodalismen försvarad. Fideikommissfrågan i Sverige
2018 (Swedish)In: Allvarligt talat: Berättelser om livet / [ed] M. Sjöberg, Göteborg: Makadam Förlag, 2018Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Makadam Förlag, 2018
National Category
Other Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42807 (URN)978-91-7061-258-9 (ISBN)
Available from: 2019-02-08 Created: 2019-02-08 Last updated: 2019-02-08Bibliographically approved
Dackling, M. (2018). Istället för äktenskap: att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige. Lund: Nordic Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Istället för äktenskap: att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

1900-talet sägs ibland vara familjejordbrukets århundrade. Trots att landsbygden förändrades i grunden framställs ofta själva bondefamiljen – bestående av man, hustru och barn – som intakt. Alla jordbruk drevs dock inte av familjer av den traditionella sorten. Ett alternativ var att två eller flera av barnen tillsammans övertog gården, fortsatte bo ihop och förblev ogifta. Men hur vanliga var sådana syskonjordbruk? Hur fungerade de och vilka var motiven bakom syskonens levnadsval?

Med hjälp av hushållsanalyser, statliga utredningar och intervjuer tecknar historikern Martin Dackling i Istället för äktenskap för första gången historien om syskonjordbruken. Han visar att de varken var ovanliga eller utgjorde kvarlevor från ett äldre bondesamhälle. Från att tidigare knappt ha existerat blev det från slutet av 1800-talet allt vanligare att bröder och systrar drev gårdar ihop och under 1930- och 1940-talet var de ett mycket vanligt inslag på svensk landsbygd. Efter 1950 blev de dock successivt allt ovanligare. I boken förs en diskussion om varför syskonjordbruken uppstod och Dackling pekar både på kulturella, sociala och ekonomiska delförklaringar. En viktig omständighet var också att de flesta syskonen förblev ogifta. Kärleksrelationer saknades inte, men giftermål var svårt att kombinera med flera hemmaboende syskon. Kärleks- och syskonrelationerna stod i ett komplicerat förhållande till varandra och på många gårdar blev syskonjordbruk ett alternativ till äktenskap.

Abstract [en]

The 20th century is sometimes said to be the century of the family farm. Although the countryside changed fundamentally, the farming family - consisting of husband, wife and children - is often seen as intact. However, all farms were not driven by families of the traditional type. One alternative was that two or more of the children took over the farm together, continued to live in the same household and remained unmarried. But how common were such sibling farms? How did they work and what were the motives behind the siblings' choice to live together?

Based on household analyzes, government reports and interviews, historian Martin Dackling in Instead of marriage sketches the history of the sibling farms. He shows that they were neither unusual nor remains of an older peasant society. From the beginning of the 19th century, it became increasingly common for brothers and sisters to take over the farm together and in the 1930s and 1940s sibling farms were a common feature of Swedish countryside. However, after 1950 they became increasingly unusual. The book discusses why the sibling farms arose and Dackling points to cultural, social and economic explanations. An important circumstance was also that most of the siblings remained unmarried. Love relations were not missing, but marriage was difficult to combine with siblings living in the same household. Love relations and sibling relations were in a complicated correlation with each other, and on many farms, living with siblings became an alternative to marriage.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Nordic Academic Press, 2018. p. 264
Series
Kriterium, E-ISSN 2002-2131
Keywords
Brothers and sisters, Country life, Family farms, Families, Syskon, Lantliv, Familjer, Familjejordbruk, Bönder, Jordbruk, Sverige, Historia
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42819 (URN)10.21525/kriterium.12 (DOI)978-91-88661-43-2 (ISBN)978-91-88661-51-7 (ISBN)
Available from: 2019-02-01 Created: 2019-02-01 Last updated: 2019-02-01Bibliographically approved
Dackling, M. (2017). Arvsrätt som historiskt problem. In: : . Paper presented at Svenska historikermötet, Sundsvall, 10–12 maj 2017.
Open this publication in new window or tab >>Arvsrätt som historiskt problem
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42808 (URN)
Conference
Svenska historikermötet, Sundsvall, 10–12 maj 2017
Available from: 2019-02-01 Created: 2019-02-01 Last updated: 2019-02-01Bibliographically approved
Dackling, M. (2017). Arvsrätt som politiskt problem: laglott, tvångsarv och pliktdel i historisk belysning. In: : . Paper presented at Paper presenterat vid tredje Nordiska rättshistorikermötet, Köpenhamn, 24-25 april 2017.
Open this publication in new window or tab >>Arvsrätt som politiskt problem: laglott, tvångsarv och pliktdel i historisk belysning
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42809 (URN)
Conference
Paper presenterat vid tredje Nordiska rättshistorikermötet, Köpenhamn, 24-25 april 2017
Available from: 2019-02-08 Created: 2019-02-08 Last updated: 2019-02-08Bibliographically approved
Dackling, M. (2017). Den agrara revolutionens fortsättning – jordbruk före och efter sekelskiftet 1900. In: : . Paper presented at Svenska historikermötet, Sundsvall, 10–12 maj 2017.
Open this publication in new window or tab >>Den agrara revolutionens fortsättning – jordbruk före och efter sekelskiftet 1900
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42811 (URN)
Conference
Svenska historikermötet, Sundsvall, 10–12 maj 2017
Available from: 2019-02-08 Created: 2019-02-08 Last updated: 2019-02-08Bibliographically approved
Dackling, M. (2017). Familjejordbruk utan familjer? Syskonjordbruk på svensk landsbygd. Bebyggelsehistorisk tidskrift, 35(73), 29-46
Open this publication in new window or tab >>Familjejordbruk utan familjer? Syskonjordbruk på svensk landsbygd
2017 (Swedish)In: Bebyggelsehistorisk tidskrift, ISSN 0349-2834, Vol. 35, no 73, p. 29-46Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift, 2017
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42813 (URN)
Available from: 2019-02-08 Created: 2019-02-08 Last updated: 2019-02-08Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1101-573x

Search in DiVA

Show all publications