Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Bref, Sara
Publications (10 of 17) Show all publications
Bjursell, C. (2023). Lärande i arbetslivet: motivation, digitalisering och effekter [video].
Open this publication in new window or tab >>Lärande i arbetslivet: motivation, digitalisering och effekter [video]
2023 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Den här rapporten är en tvärvetenskaplig forskningsöversikt som tagits fram inom ramen för projektet Digital pedagogik och kompetensutveckling för industrin. Projektet leds i sin helhet av RISE – Research Institutes of Sweden, tillsammans med Teknikföretagen och IF Metall som partners i gemensam styrgrupp. Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande fick uppdraget att gå igenom tidigare forskning utifrån den gemensamt formulerade frågan: ”Hur behöver lärinsatser i arbetslivet designas - för att skapa lust till ökat och digitalt skalbart lärande som engagerar många och ger påvisbar effekt?"

National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-59526 (URN)
Note

Sara Bref samtalar med Cecilia Bjursell om hennes rapport "Lärande i arbetslivet: motivation, digitalisering och effekter" (Encell Rapport 2:2022). Publicerad 27 januari 2023 på YouTube. 

Available from: 2023-01-27 Created: 2023-01-27 Last updated: 2023-01-27Bibliographically approved
Bref, S. (2023). Öppen vetenskap: ”En av nycklarna är meritering”.
Open this publication in new window or tab >>Öppen vetenskap: ”En av nycklarna är meritering”
2023 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Ingress: Arbetet mot ett öppnare vetenskapssamhälle fortgår. Målet är att det som tas fram genom forskning som finansieras av offentliga medel, ska finnas tillgängligt för vem som helst att ta del av. Men förändringen måste komma från rätt håll, och en av nycklarna kan vara att helt förändra systemet för vad en forskare behöver göra för att klättra i karriären.

Keywords
Öppen vetenskap, öppen tillgång, open access, forskningsmeritering
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-59506 (URN)
Note

Sara Bref intervjuar Daniel Gunnarsson och Stefan Carlstein från Högskolebiblioteket i Jönköping. Publicerat på forskningscentret Encells webbplats 25 januari 2023.

Available from: 2023-01-26 Created: 2023-01-26 Last updated: 2023-01-26Bibliographically approved
Bref, S. (2022). Porträtt I – Andrzej Olkiewics. In: C. Bjursell & M. Malec Rawiński (Ed.), Äldres lärande: utblickar och insikter (pp. 36-40). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Porträtt I – Andrzej Olkiewics
2022 (Swedish)In: Äldres lärande: utblickar och insikter / [ed] C. Bjursell & M. Malec Rawiński, Stockholm: Natur och kultur, 2022, p. 36-40Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2022
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-55694 (URN)9789127460256 (ISBN)
Available from: 2022-01-25 Created: 2022-01-25 Last updated: 2022-01-25Bibliographically approved
Bref, S. (2022). Porträtt II – Maria Gunnarsson. In: C. Bjursell & M. Malec Rawiński (Ed.), Äldres lärande: utblickar och insikter (pp. 100-104). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Porträtt II – Maria Gunnarsson
2022 (Swedish)In: Äldres lärande: utblickar och insikter / [ed] C. Bjursell & M. Malec Rawiński, Stockholm: Natur och kultur, 2022, p. 100-104Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2022
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-55704 (URN)9789127460256 (ISBN)
Available from: 2022-01-26 Created: 2022-01-26 Last updated: 2022-01-26Bibliographically approved
Bref, S. (2022). Porträtt III – Ann-Katrin Andersson. In: C. Bjursell & M. Malec Rawiński (Ed.), Äldres lärande: utblickar och insikter (pp. 202-206). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Porträtt III – Ann-Katrin Andersson
2022 (Swedish)In: Äldres lärande: utblickar och insikter / [ed] C. Bjursell & M. Malec Rawiński, Stockholm: Natur och kultur, 2022, p. 202-206Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2022
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-55711 (URN)9789127460256 (ISBN)
Available from: 2022-01-26 Created: 2022-01-26 Last updated: 2022-01-26Bibliographically approved
Bref, S. (2022). Porträtt IV – Lars-Ove Bengtsson. In: C. Bjursell & M. Malec Rawiński (Ed.), Äldres lärande: utblickar och insikter (pp. 250-254). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Porträtt IV – Lars-Ove Bengtsson
2022 (Swedish)In: Äldres lärande: utblickar och insikter / [ed] C. Bjursell & M. Malec Rawiński, Stockholm: Natur och kultur, 2022, p. 250-254Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2022
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-55713 (URN)9789127460256 (ISBN)
Available from: 2022-01-26 Created: 2022-01-26 Last updated: 2022-01-26Bibliographically approved
Bref, S. (2021). Att lära genom kulturmöten påverkar vårt sätt att se på världen. In: Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet: (pp. 28-29). Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande
Open this publication in new window or tab >>Att lära genom kulturmöten påverkar vårt sätt att se på världen
2021 (Swedish)In: Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet, Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande , 2021, p. 28-29Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande, 2021
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-55414 (URN)
Available from: 2021-12-21 Created: 2021-12-21 Last updated: 2021-12-21Bibliographically approved
Bref, S. (2021). Digitalisering möjliggör arbetsliv för högutbildade långtidssjukskrivna. In: Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet: (pp. 66-69). Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande
Open this publication in new window or tab >>Digitalisering möjliggör arbetsliv för högutbildade långtidssjukskrivna
2021 (Swedish)In: Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet, Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande , 2021, p. 66-69Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande, 2021
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-55415 (URN)
Available from: 2021-12-21 Created: 2021-12-21 Last updated: 2021-12-21Bibliographically approved
Bref, S. (2021). Därför bör äldre personer ges plats inom akademin. In: Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet: (pp. 100-101). Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande
Open this publication in new window or tab >>Därför bör äldre personer ges plats inom akademin
2021 (Swedish)In: Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet, Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande , 2021, p. 100-101Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande, 2021
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-55417 (URN)
Available from: 2021-12-21 Created: 2021-12-21 Last updated: 2021-12-21Bibliographically approved
Bref, S. & Allegrind, C. (2021). I mötet blir vi ett kunskapscentrum. In: Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet: (pp. 16-16). Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande
Open this publication in new window or tab >>I mötet blir vi ett kunskapscentrum
2021 (Swedish)In: Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet, Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande , 2021, p. 16-16Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande, 2021
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-55418 (URN)
Available from: 2021-12-21 Created: 2021-12-21 Last updated: 2021-12-21Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications