Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (5 of 5) Show all publications
Bergman, P., Rusaw, D., Bülow, P. H., Skillmark, M. & Jansson, I. (2023). Effects of arts on prescription for persons with common mental disorders and/or musculoskeletal pain: A controlled study with 12 months follow-up. Cogent Public Health, 10(1), Article ID 2234631.
Open this publication in new window or tab >>Effects of arts on prescription for persons with common mental disorders and/or musculoskeletal pain: A controlled study with 12 months follow-up
Show others...
2023 (English)In: Cogent Public Health, E-ISSN 2770-7571, Vol. 10, no 1, article id 2234631Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Aims: Involvement in arts has shown potential to promote mental health. Thus, arts may be able to complement conventional healthcare to address common mental disorders (CMD). The aim of this study was to evaluate the long-term effect of a 10-week Arts on Prescription program regarding CMD (stress, anxiety, depression), compared to conventional healthcare. The study also aimed to examine whether CMD differed between groups.

Methods: A quasi-experimental prospective design with intervention and control group and 6- and 12-month follow-up was used to evaluate an Arts on Prescription program in Sweden, focusing on the effects on stress, anxiety, and depression. Participants were on sick leave due to CMD and/or musculoskeletal pain. Data was collected using questionnaires.

Results: The study population consisted of 479 participants (n=247 intervention group, n=232 control group). The result indicates a greater effect size (ŋ) in the intervention group compared to the control group for reduction in stress, anxiety, and depression at follow-up after 12 months. The difference in depression was significant.

Conclusions: The results indicate AoP could be an adjunct to conventional healthcare interventions to address CMD, especially depression.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2023
Keywords
culture activities, mental health, participatory arts, social prescription
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-62210 (URN)10.1080/27707571.2023.2234631 (DOI)GOA;;897657 (Local ID)GOA;;897657 (Archive number)GOA;;897657 (OAI)
Funder
Futurum - Academy for Health and Care, Jönköping County Council, Sweden
Available from: 2023-08-18 Created: 2023-08-18 Last updated: 2023-08-18Bibliographically approved
Johansson, A., Bergman, P. & Timén, E. (2022). Möten med minnen: Ett samverkansprojekt mellan Jönköpings läns Hembygdsförbund, Region Jönköpings län och Hälsohögskolan, Jönköping University. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare
Open this publication in new window or tab >>Möten med minnen: Ett samverkansprojekt mellan Jönköpings läns Hembygdsförbund, Region Jönköpings län och Hälsohögskolan, Jönköping University
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I dag lever över 130 000 personer med en demenssjukdom i Sverige och antalet ökar. Att delta i mentalt stimulerande aktiviteter kan vara ett sätt att hantera dagliga utmaningar och anpassa sig till minnesproblematik. Demens berör inte bara de som insjuknar utan också deras anhöriga och det finns ett behov av att erbjuda aktiviteter där även anhöriga inkluderas. Ett exempel på en mentalt stimulerande aktivitet för personer med demens och deras anhöriga är den anpassade konstvisningen Möten med minnen som bedrivs på flera museer i Sverige. Visningarna sker i grupp och innebär att titta på och utbyta tankar om konst eller föremål, och associera till egna upplevelser, utifrån olika teman. Förutom konstrelaterade ämnen kan visningarna också utgå från till exempel bygdehistora och bruksföremål. Syftet med föreliggande studie var att utvärdera om en visningsaktivitet i grupp inom hembygdsföreningar kan påverka sinnesstämning hos personer med mild eller medelsvår demens. Vidare var syftet att utvärdera anhörigas upplevelser av gruppaktiviteten. Rekrytering av deltagare skedde genom personal från demensteam i kommunal verksamhet och regionsjukvård. Totalt bestod studien av nio personer med demenssjukdom och nio anhöriga, som också var partners, till dessa personer. Första visningsaktiviteten startade september 2019 på Norrahammars industri-och bygdemuseum och fortsatte januari 2020 samt oktober 2021 i Aneby Hembygdsförening. Grupperna träffades en gång i veckan under tre veckor och varje träff varade två timmar. Föremål och tavlor som gestaltade vardagen förr i tiden presenterades för deltagarna och gruppledarna uppmuntrade deltagarna att associera till föremålen och minnas hur de hade använts. För att ta reda på om visningsaktiviteten hade någon inverkan på sinnesstämningen observerades personerna med demens samt att de själva fick skatta sitt stämningsläge före och efter aktiviteten. Förutom att de anhöriga också skattade sitt stämningsläge, deltog de också i en intervju. Resultatet visade att både personer med demens och deras anhöriga var gladare efter visningsaktiviteten än före. Personerna med demens visade också aktivt intresse och positiva känsloyttringar under de två timmarna som visningsaktiviteten pågick. De anhöriga uppskattade att göra en aktivitet utanför hemmet och att få göra något tillsammans med sin partner. På grund av kognitiv svikt var behållningen för personerna med demens oftast bunden till stunden, men projektet visade ändå på ett givande sätt att öka både sinnesstämningen och relationen mellan partnerna.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare, 2022. p. 30
Series
Arbetsrapporter från Hälsohögskolan ; 02
National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-58414 (URN)
Available from: 2022-09-05 Created: 2022-09-05 Last updated: 2023-02-16Bibliographically approved
Bergman, P., Jansson, I. & Bülow, P. H. (2021). ‘No one forced anybody to do anything – and yet everybody painted’: Experiences of Arts on Referral, a focus group study. Nordic Journal of Arts, Culture and Health, 3(1-2), 9-20
Open this publication in new window or tab >>‘No one forced anybody to do anything – and yet everybody painted’: Experiences of Arts on Referral, a focus group study
2021 (English)In: Nordic Journal of Arts, Culture and Health, E-ISSN 2535-7913, Vol. 3, no 1-2, p. 9-20Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Arts on Referral (AoR) is a complementary intervention used to support people who are on sick leave due to common mental disorders (CMD) and/or musculoskeletal pain, challenging public health.

Aim: To deepen the understanding of how AoR works from a health-promoting perspective and how people with CMD and/or musculoskeletal pain experience AoR.

Design: The study adopted a qualitative approach. Thirty women (21–65 years old) participated in a total of five focus groups after the AoR intervention, which consisted of two sessions a week for ten weeks.

Findings: A qualitative content analysis of the focus group identified four categories: 1. Place of belonging including descriptions of social connectedness and understanding; 2. Experiences of AoR as a respite from demands; 3. Arts activities offering challenge and reward; and 4. Contributing to health-promoting changes. The findings were discussed in the light of Wenger’s concept of community of practice and Csikszentmihalyi’s concept of flow.

Value: This study describes how AoR contributed to health-promoting changes by offering a place of belonging, free from demands but still with opportunities to challenge oneself and explore new skills. Findings suggest that AoR can be helpful in improving mental wellbeing and feelings of belonging.

Place, publisher, year, edition, pages
Universitetsforlaget, 2021
Keywords
arts and health, Arts on Prescription (AoP), mental health, participatory arts, social inclusion
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-59843 (URN)10.18261/issn.2535-7913-2021-01-02-02 (DOI)POA;;59843 (Local ID)POA;;59843 (Archive number)POA;;59843 (OAI)
Available from: 2023-02-16 Created: 2023-02-16 Last updated: 2023-02-16Bibliographically approved
Elmqvist, C., Lindahl, J., Bergman, P., Ekeberg, B. & Svensson, I. (2019). Benefits of a slideshow with nature pictures and music in the emergency department waiting room - a pilot study. European Journal for Person Centered Healthcare, 7(2)
Open this publication in new window or tab >>Benefits of a slideshow with nature pictures and music in the emergency department waiting room - a pilot study
Show others...
2019 (English)In: European Journal for Person Centered Healthcare, ISSN 2052-5648, E-ISSN 2052-5656, Vol. 7, no 2Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background: It is well recognized that long waiting times at Emergency Departments (ED) influence patient satisfaction rates. Evidence suggests that changes in the design of healthcare environments can improve patient care when these changes include the provision of nature and music elements in different ways.

Aim: To explore how patients, relatives and staff perceive a slideshow with nature pictures and music in the emergency department waiting room.

Method: A descriptive survey design including a slideshow with nature pictures and music shown in the waiting room. Questionnaires were distributed to patients and relatives (n=94) as well as to the staff (n=76), analysed with descriptive statistics and content analysis.

Results: A majority (67%) of the participants thought that the slideshow contributed to a positive environment in the waiting room. Content analysis of 254 comments demonstrated it to be experienced as relaxing and calming. There is, however, room for improvement regarding quality, length and variation of the slideshow.

Conclusion: An organized wait time with different alternative activities including nature elements and music in the waiting environment may have positive impacts. The challenge lies in creating a supportive design, which supports the three separate groups and their needs for control in terms of freedom of choice and variation.

Place, publisher, year, edition, pages
University of Buckingham Press, 2019
Keywords
Caring environment, emergency department, music, nature pictures, patient choice, patient experience, patient outcomes, patients, person-centered healthcare, quality improvement, relatives, slideshow, staff, stress management, waiting room, wellbeing
National Category
Occupational Therapy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-47918 (URN)
Available from: 2020-03-02 Created: 2020-03-02 Last updated: 2023-02-16Bibliographically approved
Carlsson, N., Kullberg, A., Johansson, I.-K., Bergman, P., Skagerström, J. & Andersson, A. (2018). Exploring experiences among adopters during the diffusion of a novel dance intervention in Sweden. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 13(1), Article ID 1438697.
Open this publication in new window or tab >>Exploring experiences among adopters during the diffusion of a novel dance intervention in Sweden
Show others...
2018 (English)In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 13, no 1, article id 1438697Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

There is a demand for interventions aimed at adolescent girls with psychosomatic problems. In 2013, positive results were reported from a dance intervention programme addressing girls with internalizing problems. The research team behind the intervention immediately received requests from municipalities and county councils interested in using the intervention. From an implementation point of view it is unclear what made the intervention spread without an active plan. The aim of this study was to explore adopters' experiences about the diffusion and initiation of a public health intervention targeting adolescent girls with internalizing problems. Interviews were conducted with 12 people who were engaged in initiating the intervention in different settings. Data were analysed using conventional content analysis, yielding three categories: perceived appeal and trustworthiness, convenient information, and contextual factors. The results reflected that the participants found that there was a need for an intervention and found the dance intervention to be evidence based and not too complex to perform. Further, there was available information on the project which could easily be distributed to decision makers and others. When initiating the intervention, factors related to economy, possibility for collaboration and recruitment were of importance.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2018
Keywords
Implementation, dance intervention, diffusion, innovation, psychosomatic
National Category
Occupational Therapy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-47917 (URN)10.1080/17482631.2018.1438697 (DOI)000425693900001 ()29464990 (PubMedID)2-s2.0-85045269077 (Scopus ID)
Available from: 2020-03-02 Created: 2020-03-02 Last updated: 2023-02-16Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4241-5442

Search in DiVA

Show all publications