Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hansen, Fredrik
Publications (10 of 15) Show all publications
Riise, S., Hansen, F. & Mühlbradt, M. (2017). Regelrådet skal bidra til mer verdiskapning. Revisjon og Regnskap (1), 21-25
Open this publication in new window or tab >>Regelrådet skal bidra til mer verdiskapning
2017 (Norwegian)In: Revisjon og Regnskap, ISSN 0332-7795, no 1, p. 21-25Article in journal (Other academic) Published
Abstract [no]

Regelrådet skal bidra til mer verdiskapning gjennom at unødvendige byrder ikke pålegges næringslivet. Siden saksarbeidet startet i juni 2016, har Regelrådet pekt på flere områder hvor beslutningsgrunnlaget for nytt og endret regelverk har vært mangelfullt.

Place, publisher, year, edition, pages
Revisorforeningen, 2017
National Category
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-46334 (URN)
Available from: 2019-09-24 Created: 2019-09-24 Last updated: 2019-09-26Bibliographically approved
Hansen, F., Anell, A., Gerdtham, U. & Lyttkens, C. H. (2015). The future of health economics: the potential of behavioral and experimental economics. Nordic Journal of Health Economics, 3(1), 68-86
Open this publication in new window or tab >>The future of health economics: the potential of behavioral and experimental economics
2015 (English)In: Nordic Journal of Health Economics, ISSN 1892-9729, E-ISSN 1892-9710, Vol. 3, no 1, p. 68-86Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Health care systems around the globe are facing great challenges. The demand for health care is increasing due to the continuous development of new medical technologies, changing demographics, increasing income levels, and greater expectations from patients. The possibilities and willingness to expand health care resources, however, are limited. Consequently, health care organizations are increasingly required to take economic restrictions into account, and there is an urgent need for improved efficiency. It is reasonable to ask whether the health economics field of today is prepared and equipped to help us meet these challenges. Our aim with this article is twofold: to introduce the fields of behavioral and experimental economics and to then identify and characterize health economics areas where these two fields have a promising potential. We also discuss the advantages of a pluralistic view in health economics research, and we anticipate a dynamic future for health economics.

Place, publisher, year, edition, pages
University of Oslo, 2015
Keywords
Health economics; Behavioral economics; Experimental economics; Pluralism
National Category
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-46328 (URN)10.5617/njhe.660 (DOI)
Available from: 2019-09-24 Created: 2019-09-24 Last updated: 2019-09-24Bibliographically approved
Rudholm, N. & Hansen, F. (2014). Miljöperspektiv på butikslägen och konsumtionsresor. Stockholm: Handelns utvecklingsråd
Open this publication in new window or tab >>Miljöperspektiv på butikslägen och konsumtionsresor
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Handelns utvecklingsråd, 2014. p. 31
Series
Handelns utvecklingsråds rapportserie ; 2014:1
National Category
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-46335 (URN)978-91-86508-19-7 (ISBN)
Available from: 2019-09-24 Created: 2019-09-24 Last updated: 2019-09-24Bibliographically approved
Hansen, F. (2013). For theoretical pluralism in economic theory. In: H. Corvellec (Ed.), What is theory? Answers from the social and cultural sciences: (pp. 221-230). Stockholm: Liber, s. 221-230
Open this publication in new window or tab >>For theoretical pluralism in economic theory
2013 (English)In: What is theory? Answers from the social and cultural sciences / [ed] H. Corvellec, Stockholm: Liber, 2013, Vol. s. 221-230, p. 221-230Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2013
National Category
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-46323 (URN)9789147097364 (ISBN)
Available from: 2019-09-24 Created: 2019-09-24 Last updated: 2019-09-24Bibliographically approved
Hansen, F. (2013). The efficient-market hypothesis after the crisis: a methodological analysis of the evidence. In: M. Benner (Ed.), Before and Beyond the Global Economic Crisis: Economics, Politics and Settlement (pp. 55-71). Edward Elgar Publishing, s. 55-71
Open this publication in new window or tab >>The efficient-market hypothesis after the crisis: a methodological analysis of the evidence
2013 (English)In: Before and Beyond the Global Economic Crisis: Economics, Politics and Settlement / [ed] M. Benner, Edward Elgar Publishing, 2013, Vol. s. 55-71, p. 55-71Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

This chapter presents a methodological analysis of the use of the efficient-market hypothesis in the recent financial crisis.

Place, publisher, year, edition, pages
Edward Elgar Publishing, 2013
National Category
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-46327 (URN)10.4337/9781781952016.00011 (DOI)9781781952009 (ISBN)9781781952016 (ISBN)
Available from: 2019-09-24 Created: 2019-09-24 Last updated: 2019-09-24Bibliographically approved
Hansen, F. (2012). Review of Aki Lehtinen, Jaakko Kuorikoski, and Petri Ylikoski’s Economics for real: Uskali Mäki and the place of truth in economics [Review]. Erasmus Journal for Philosophy and Economics, 5(2), 113-117
Open this publication in new window or tab >>Review of Aki Lehtinen, Jaakko Kuorikoski, and Petri Ylikoski’s Economics for real: Uskali Mäki and the place of truth in economics
2012 (English)In: Erasmus Journal for Philosophy and Economics, ISSN 1876-9098, E-ISSN 1876-9098, Vol. 5, no 2, p. 113-117Article, book review (Other academic) Published
Abstract [en]

This is a review of Aki Lehtinen, Jaakko Kuorikoski, and Petri Ylikoski’s "Economics for real: Uskali Mäki and the place of truth in economics".

Place, publisher, year, edition, pages
Foundation ("Stichting") Erasmus Journal for Philosophy and Economics, 2012
Keywords
Fredrik Hansen, book review, economics for real, Uskali
National Category
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-46325 (URN)10.23941/ejpe.v5i2.107 (DOI)
Available from: 2019-09-24 Created: 2019-09-24 Last updated: 2019-09-24Bibliographically approved
Hansen, F. (2011). The Stern Review and its critics: economics at work in an interdisciplinary setting. Journal of economic methodology, 18(3), 255-270
Open this publication in new window or tab >>The Stern Review and its critics: economics at work in an interdisciplinary setting
2011 (English)In: Journal of economic methodology, ISSN 1350-178X, E-ISSN 1018-5070, Vol. 18, no 3, p. 255-270Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The Stern Review, Stern (2007), received a lot of attention upon its release. It also resulted in an intense and interesting debate within climate change economics. One of the central issues has been the question of the appropriate discount rate to use and more generally the proper role of ethics in an economic analysis of this kind. Some have argued against incorporating ethical considerations at all, while others argue that Stern did not involve ethics enough. There are also those who question whether Stern provided an economic analysis at all. This paper analyzes Stern (2007) and the surrounding debate from a methodological point of view. Basically three conclusions are reached. First, Stern involves a number of different kinds of interdisciplinarity based on the Mäki (2007) characterization of interdisciplinarity. Second, the interaction of economics and ethics is unavoidable within climate change research. Third, Stern uses a modified version of the standard economic approach to climate change and the deviations are well motivated (i.e. it is still a valuable economic analysis).

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2011
Keywords
climate change economics, economic methodology, ethics, interdisciplinarity, the Stern Review
National Category
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-46329 (URN)10.1080/1350178X.2011.611026 (DOI)
Available from: 2019-09-24 Created: 2019-09-24 Last updated: 2019-09-24Bibliographically approved
Idar Angelov, E., Hansen, F. & Mandell, S. (2010). Hantering av klimatvärdering i infrastrukturprojekt. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Hantering av klimatvärdering i infrastrukturprojekt
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I denna rapport analyseras principer för hur ett monetärt värde för koldioxidutsläpp i samhällsekonomiskakalkyler av infrastrukturprojekt kan fastställas. I syftet ingår också att behandla de fundamentalaosäkerheter som uppstår i samband med koldioxidvärdering. Rapporten syftar dock inte till att föreslå ettvärde.

Vi argumenterar för att det värde som används i kalkylerna måste härledas från den existerande och iframtiden förväntade politik som riktas mot transportsektorn. Den nuvarande och framtida politikenutgår delvis från kostnadsestimat och övrig klimatrelaterad forskning som finns tillgänglig. Vi beskriverdetta som en tvåstegsprocess där politikerna i steg ett tar del av befintlig information och utifrån dettautformar en politik. I steg två skapar politiken ett skuggpris och detta är vad som ska återspeglas i densamhällsekonomiska kalkylen.

I närtid argumenterar vi för att ett relevant spann för värdet mellan 0,20 och 2 kr per kg CO2. Det lägreintervallet följer av priset på utsläppsrätter inom EU ETS och det högre grundar sig på en SIKA-bedömning.Vidare argumenterar vi för att CO2-värdet i kalkylerna bör förändras över tid givet att det är troligtatt klimatpolitiken blir striktare.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2010. p. 52
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 692
National Category
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-46331 (URN)
Available from: 2019-09-24 Created: 2019-09-24 Last updated: 2019-09-24Bibliographically approved
Vågsholm, I., Viske, D. & Hansen, F. (2010). Road map of the Swedish salmonella Control program 2007. In: Proceedings of the International symposium Salmonella and Salmonellosis, 28-30 June, 2010, Saint Malo, France: . Paper presented at International symposium Salmonella and Salmonellosis, 28-30 June, 2010, Saint Malo, France (pp. 421-424).
Open this publication in new window or tab >>Road map of the Swedish salmonella Control program 2007
2010 (English)In: Proceedings of the International symposium Salmonella and Salmonellosis, 28-30 June, 2010, Saint Malo, France, 2010, p. 421-424Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-46332 (URN)
Conference
International symposium Salmonella and Salmonellosis, 28-30 June, 2010, Saint Malo, France
Available from: 2019-09-24 Created: 2019-09-24 Last updated: 2019-09-24Bibliographically approved
Hansen, F. (2009). Metodologiska perspektiv på konstnads-nyttoanalys. Stockholm: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Metodologiska perspektiv på konstnads-nyttoanalys
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Inom samhällsekonomiska analyser utgör kostnad-nyttoanalys (CBA) ofta en viktig funktion och detta gäller särskilt vid dagens transportpolitiska beslutsfattande. Samtidigt är det en metod som är i centrum för en del diskussioner. Följande uppsats avser att analysera dessa diskussioner ur ett ekonomisk metodologiskt perspektiv. Tre arenor kommer att beaktas: filosofers kritik, den inomdisciplinära debatten bland nationalekonomer samt den svenska samhällsdebatten. I huvudsak nås slutsatsen att det är blandad kvalité i såväl kritik mot CBA som dess försvar. Den filosofiska kritiken måste inhämtas även om den inte slår fullt mot CBA som samhällsekonomisk metod. CBA-anhängare är medvetna om delar av problematiken och jobbar med det, främst kring värderingsstudier. Dock kan detta prioriteras ännu mer framöver. I den svenska samhällsdebatten förs det fram kritik som inte når fram. Allt detta sammantaget tillsammans med avsaknaden av alternativ innebär att CBA får ses som lämplig i nuläget. Framtida forskning bör särskilt utreda interaktionen mellan CBA och beteendeekonomi samt lyckoforskning. Det är också lämpligt att betrakta CBA utifrån vilken funktion det har inom ett beslutsunderlag. Särskilt intressant är då att vidare studera Vägverkets "samlad effektbedömning".

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2009. p. 19
Series
Working Papers, Swedish National Road & Transport Research Institute (VTI) ; 2009:9
Keywords
Samhällsekonomisk analys; metodologi
National Category
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-46324 (URN)
Available from: 2019-09-24 Created: 2019-09-24 Last updated: 2019-09-24Bibliographically approved

Search in DiVA

Show all publications