Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Anderström, Helena
Publications (2 of 2) Show all publications
Florin Sädbom, R., Bäcklund, J., Anderström, H. & Manderstedt, L. (2019). En skenbar tydlighet? En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal. Högre Utbildning, 9(1), 48-60
Open this publication in new window or tab >>En skenbar tydlighet? En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal
2019 (Swedish)In: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 9, no 1, p. 48-60Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I den här studien presenteras resultatet från en delstudie som ingår i ett större forskningsprojekt om kvalitetsaspekter rörande den verksamhetsförlagda utbildningen inom grundlärarutbildningens försöksverksamhet. Det övergripande syftet med försöksverksamheten är att höja kvaliteten på den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, och att på olika sätt förbättra studenternas möjligheter till god handledning inom ramen för projektet. Syftet med föreliggande studie är att bilda kunskap om på vilka sätt som VFU-handledare och lärarstudenter beskriver användandet av bedömningsmatrisen i handledningssamtal. Studien är genomförd på lärarutbildningens inriktningar år F–3 och 4–6.

Materialet består av sju skuggningar av genomförda handledningssamtal, fjorton enskilda intervjuer med VFU-handledare och lärarstudenter samt två fokusgruppsintervjuer med studenter. Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och analyserades sedan med utgångspunkt i en sociokulturell ansats. Resultatet visar att bedömningsmatrisen både tolkas och används på olika sätt under VFU:n och i handledningssamtal. Studenterna efterfrågar en tydligare formativ funktion för användning av matrisen i de handledningssamtal som genomförs inom ramen för övningsskolorna medan VFU-handledarna tenderar att uppehålla sig vid att problematisera innehållsliga aspekter av bedömningsdokumentet.

Place, publisher, year, edition, pages
Cappelen Damm Akademisk, 2019
Keywords
Verksamhetsförlagd utbildning, övningsskola, handledning, bedömningsmatris
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-43638 (URN)10.23865/hu.v9.1289. (DOI)
Available from: 2019-05-10 Created: 2019-05-10 Last updated: 2019-05-14Bibliographically approved
Anderström, H., Bäcklund, J. & Florin Sädbom, R. (2019). Utvärdering av försöksverksamheten med övningsskolor 2015–2019. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av försöksverksamheten med övningsskolor 2015–2019
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication, 2019. p. 76
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45061 (URN)
Available from: 2019-06-25 Created: 2019-06-25 Last updated: 2019-06-25
Organisations

Search in DiVA

Show all publications