Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Blomberg, Git
Publications (9 of 9) Show all publications
Blomberg, G. (2023). Att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola. In: : . Paper presented at Offentliga föreläsningar, Jönköping University, 30 mars 2023.
Open this publication in new window or tab >>Att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola
2023 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Förskolans utbildning ska vara likvärdig i hela landet enligt skollagen (SFS 2010:800). En likvärdig utbildning innebär att det ska vara lika tillgång på utbildning, lika kvalitet på utbildning och att utbildningen ska vara kompenserande. Men hur skapas förutsättningar för en likvärdig utbildning i förskolan? Hur kan ”specialpedagogik i förskolan” planeras och organiseras för det främjande, förebyggande och stödjande arbetet?

National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-60040 (URN)
Conference
Offentliga föreläsningar, Jönköping University, 30 mars 2023
Note

Presentation i föreläsningsserien "Offentliga föreläsningar på Jönköping University", 30 mars 2023.

Available from: 2023-03-31 Created: 2023-03-31 Last updated: 2023-04-03Bibliographically approved
Blomberg, G. (2023). En likvärdig förskola – vad är det?. Förskoleforum
Open this publication in new window or tab >>En likvärdig förskola – vad är det?
2023 (Swedish)In: FörskoleforumArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Förskolans utbildning ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Men hur ser det egentligen ut med likvärdigheten? Barn får olika tillgång till en kvalitativ utbildning och till specialpedagogisk kompetens beroende på var i landet de bor.

Keywords
Förskolans styrdokument
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-60835 (URN)
Note

Publicerad på Förskoleforum.se 7 juni 2023.

Available from: 2023-06-07 Created: 2023-06-07 Last updated: 2023-06-07Bibliographically approved
Blomberg, G. (2023). Förskolans samarbete med vårdnadshavare. In: Förskolan som lärandemiljö: (pp. 195-209). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Förskolans samarbete med vårdnadshavare
2023 (Swedish)In: Förskolan som lärandemiljö, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, p. 195-209Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2023
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-59211 (URN)9789144132242 (ISBN)
Available from: 2022-12-22 Created: 2022-12-22 Last updated: 2023-03-21Bibliographically approved
Blomberg, G. (2023). Kartläggning, analys och dokumentation i förskolan. In: Förskolan som lärandemiljö: (pp. 211-225). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Kartläggning, analys och dokumentation i förskolan
2023 (Swedish)In: Förskolan som lärandemiljö, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, p. 211-225Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2023
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-59213 (URN)9789144132242 (ISBN)
Available from: 2022-12-22 Created: 2022-12-22 Last updated: 2023-03-21Bibliographically approved
Blomberg, G. (2022). Att skapa förutsättningar för alla och varje barn i förskolan. In: : . Paper presented at Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, 9 november 2022.
Open this publication in new window or tab >>Att skapa förutsättningar för alla och varje barn i förskolan
2022 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Ur abstraktet: Studiens syfte är att beskriva och förstå hur förskollärare och rektorer beskriver förskolansutbildning utifrån barn som anses vara i behov av särskilt stöd. 

National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-58840 (URN)
Conference
Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, 9 november 2022
Available from: 2022-11-09 Created: 2022-11-09 Last updated: 2022-11-10Bibliographically approved
Blomberg, G. (2022). Förskolans utbildning utifrån barns rätt till stöd. (Licentiate dissertation). Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication
Open this publication in new window or tab >>Förskolans utbildning utifrån barns rätt till stöd
2022 (Swedish)Licentiate thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
Preschool education related to children's right to support
Abstract [sv]

Licentiatuppsatsen handlar om förskolans utbildning utifrån barns rätt till stöd. Barns möjligheter till relationer, samspel och interaktion med sin omgivning påverkas av de förutsättningar som finns och skapas. Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare och rektorer beskriver sin förståelse av förskolans utbildning utifrån barn som anses vara i behov av särskilt stöd. I studien används en hermeneutisk forskningsansats tillsammans med ett systemteoretiskt perspektiv utifrån Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell (Bronfenbrenner, 1979, 1994) och bioekologiska modell (Bronfenbrenner & Morris, 2006).

Semistrukturerade intervjuer har använts som metod. Totalt har 15 intervjuer genomförts med åtta rektorer och sju förskollärare. Studiens resultat visar att respondenterna anser att de arbetar med barn i behov av särskilt stöd men de har samtidigt svårt att definiera vilka barn som är barn i behov av särskilt stöd. De menar att alla barn, tillfälligt eller långvarigt, kan vara barn i behov av särskilt stöd och att barnen inte behöver ha någon funktionsnedsättning eller diagnos för att behöva stöd. Resultatet visar också att rektorer och förskollärare beskriver flera organisatoriska förutsättningar i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Rektorns ledarskap och hur det specialpedagogiska stödet organiseras i förskolan är exempel på organisatoriska förutsättningar. Pedagogiska strategier handlar till exempel om hur förskollärare arbetar nära barnen för att kunna se vad om händer i barngruppen och för att kunna ge stöd till barnen om det behövs. Den komplexitet som framträder i resultatet på samhälls-, organisations-, grupp- och individnivå skapar både möjligheter och utmaningar att möta alla barn och att utveckla en likvärdig utbildning i förskolan.

Abstract [en]

The aim of the study is to examine how preschool teachers and preschool principals describe their understanding of preschool's education based on children in need of special support. The following research questions are in focus: How do preschool teachers and preschool principals describe children who they consider to be children in need of special support? What organizational conditions in education for children in need of special supports do the preschool teachers and preschool principals describe? What pedagogical strategies in education for children in need of special supports do the preschool teachers and preschool principals describe?

The study applies a hermeneutics framework and a system theoretical perspective. Bronfenbrenner's ecological model (Bronfenbrenner, 1979, 1994) and the further developed bioecological model (Bronfenbrenner & Morris, 2006), with its associated PPCT-components (process, person, context, time), are used. Semi-structured interviews have been used as a method. Fifteen interviews have been conducted, eight with preschool principals and seven with preschool teachers.

The result shows that the respondents do consider themselves working with children in need of special support, but they explain that it is difficult to identify which children this applies to. They argue that all children can at some point, temporarily or permanently, need special support and the children do not necessarily need a diagnosis in order be in special needs. The result also shows that the preschool principals and the preschool teachers describe several organizational conditions that can be useful in their work with children in need special support. The leadership of the preschool principal and how the support to children in special need is organized are examples of organizational conditions. Other thing they discuss are the preschool staff´s education and competence. Pedagogical strategies are, for example, how preschool teachers describe their job near the children to monitor what happens in the child group and to be able to support the children.

The results suggest that there are shortcomings regarding equity, based on the descriptions given by preschools teachers and principals. There are shortcomings in equity regarding educational issues and how the preschools organize and carry out the work with children in need of special support in preschool.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication, 2022. p. 74
Series
Forskningsrapporter från Högskolan för lärande och kommunikation ; 024
Keywords
Preschool, special needs of education, children in need of special support, children's right to support, principal in preschool, preschool teacher
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-58973 (URN)978-91-88339-56-0 (ISBN)978-91-88339-57-7 (ISBN)
Presentation
2023-01-27, Hb116, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping, 13:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2022-11-23 Created: 2022-11-23 Last updated: 2022-11-24Bibliographically approved
Blomberg, G. & Sjöman, M. (2022). Kunskap om NPF viktigt för utbildningen i förskolan. Förskoleforum
Open this publication in new window or tab >>Kunskap om NPF viktigt för utbildningen i förskolan
2022 (Swedish)In: FörskoleforumArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande enligt läroplanen. Men behöver förskolans pedagoger kunskap om olika funktionsnedsättningar? Räcker det inte om specialpedagogen har den kompetensen? Madeleine Sjöman och Git Blomberg visar på betydelsen av kunskaper om NPF för alla som arbetar i förskolan.

National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-58618 (URN)
Note

Publicerad på Förskoleforum.se 18 januari 2022.

Available from: 2022-10-10 Created: 2022-10-10 Last updated: 2023-04-03Bibliographically approved
Blomberg, G. (2022). Vårdnadshavare – en tillgång i förskolan. Forskoleforum
Open this publication in new window or tab >>Vårdnadshavare – en tillgång i förskolan
2022 (Swedish)In: ForskoleforumArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Förskolans pedagoger möter barnens vårdnadshavare varje dag. Det är många möten som sker, både korta och långa, i tamburen eller på utegården dagligen. Hur skapar vi tillitsfulla relationer som främjar samarbetet mellan förskolan och hemmet?

National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-58616 (URN)
Note

Publicerad på Forskoleforum.se 6 oktober 2022.

Available from: 2022-10-10 Created: 2022-10-10 Last updated: 2023-04-03Bibliographically approved
Blomberg, G. (2019). Children in need of special support in preschool. In: : . Paper presented at NERA 2019,6-8 March 2019, Uppsala, Sweden.
Open this publication in new window or tab >>Children in need of special support in preschool
2019 (Swedish)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-43310 (URN)
Conference
NERA 2019,6-8 March 2019, Uppsala, Sweden
Note

Presentation med poster.

Available from: 2019-03-08 Created: 2019-03-08 Last updated: 2019-03-08Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications