Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Mattsson, Stig-Arne
Publications (3 of 3) Show all publications
Hedvall, L. & Mattsson, S.-A. (2018). Orsaker till variationer och åtgärder för att minska behovet av buffertar. In: Proceedings of the Plan Research Conference, Jönköping, 23-24 oktober, 2018.: . Paper presented at Plans forsknings- och tillämpningskonferens, Jönköping, Sverige, 23-24 oktober 2018 (pp. 95-110).
Open this publication in new window or tab >>Orsaker till variationer och åtgärder för att minska behovet av buffertar
2018 (Swedish)In: Proceedings of the Plan Research Conference, Jönköping, 23-24 oktober, 2018., 2018, p. 95-110Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

Variationer i efterfrågan, i internt genererade kapacitetsbehov, i tillgång på kapacitet och i leveranstider från leverantörer medför utmaningar för företag att uppnå kostnadseffektiva materialflöden och en konkurrenskraftig leveransförmåga. För att hantera sådana variationer finns det två principiellt olika angreppssätt. Det ena innebär att man använder sig av olika buffertar i form av extra material, extra kapacitet och extra tid för att absorbera variationerna och utgår från att förekomst av variationer accepteras. Buffertar förorsakar emellertid kostnader och kapitalbindning som måste vägas mot de fördelar som kan uppnås. Det andra angreppssättet innebär att man först försöker reducera variationerna genom att angripa orsakerna till att de förekommer med olika typer av åtgärder och genom att reducera dem kunna använda sig av mindre buffertar. Syftet med den här studien är att med utgångspunkt från detta angreppssätt utveckla ett ramverk av orsaker till att variationer förekommer och för varje orsak redovisa olika möjliga åtgärder för att begränsa dem. Avsikten är att skapa en bättre förståelse för vad det är som skapar variationer som är påverkbara i företag och ett hjälpmedel för att i praktiken identifiera möjliga åtgärder för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra variationsreducerande aktiviteter. Syftet är också att med hjälp av ramverket studera i vilken utsträckning ett antal företag tillämpar de olika ingående åtgärderna.

Underlag till utvecklingen av olika orsaker till variationer och åtgärder för att reducera dem i ramverket har hämtats från litteraturen inom de områden som berörs. I de fall litteraturstödet varit otillräckligt eller helt saknats har i stället underlag baserats på egna erfarenheter från tillverkningsindustrin och konceptuella logiska resonemang. Studien har resulterat i ett ramverk uppdelat på fyra olika typer av variationer och bestående av sammanlagt 22 olika variationsorsaker och 61 olika slag av åtgärder. Via fallstudien har studien också bidragit med en bild av i vilken utsträckning de olika möjliga åtgärderna används i företag i praktiken för att reducera förekomst av variationer.

National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42061 (URN)
Conference
Plans forsknings- och tillämpningskonferens, Jönköping, Sverige, 23-24 oktober 2018
Available from: 2018-11-19 Created: 2018-11-19 Last updated: 2019-02-14
Hedvall, L., Mattsson, S.-A. & Wikner, J.A framework of buffers for absorbing variations in demand related to capacity management in manufacturing companies.
Open this publication in new window or tab >>A framework of buffers for absorbing variations in demand related to capacity management in manufacturing companies
(English)Manuscript (preprint) (Other academic)
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-43665 (URN)
Available from: 2019-05-14 Created: 2019-05-14 Last updated: 2019-05-14
Hedvall, L. & Mattsson, S.-A.Addressing the causes of variations to reduce the need for buffers in manufacturing companies.
Open this publication in new window or tab >>Addressing the causes of variations to reduce the need for buffers in manufacturing companies
(English)Manuscript (preprint) (Other academic)
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-43664 (URN)
Note

Based on Hedvall, L., & Mattsson, S.-A. (2018). Orsaker till variationer och åtgärder för att minska behovet av buffertar. In Proceedings of the Plan Research Conference, Jönköping, 23-24 October, 2018. (pp. 95-110).

Available from: 2019-05-14 Created: 2019-05-14 Last updated: 2019-05-14
Organisations

Search in DiVA

Show all publications