Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 21) Show all publications
Östlund, L., Sandberg, J., Skillmark, M., Ernsth-Bravell, M. & Johansson, L. (2023). A Swedish study about how staff reason and act when they suspect domestic abuse perpetrated by relatives of persons with dementia. European Journal of Social Work
Open this publication in new window or tab >>A Swedish study about how staff reason and act when they suspect domestic abuse perpetrated by relatives of persons with dementia
Show others...
2023 (English)In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Older persons with dementia have several risk factors for being exposed to domestic abuse, for example dependency on others to manage daily life. The purpose of the study was to explore how staff act and reason when suspecting domestic abuse perpetrated by informal caregivers of persons with dementia. Eight semi-structured group interviews were conducted with staff (n = 39) working with persons with dementia living in their ordinary homes. A thematic analysis generated two themes; Missing a map for guidance and Being left to one’s own inner compass for direction indicating that staff experienced a lack of guidelines and protocols to work from when suspecting abuse. This resulted in staff taking actions based on their own norms, values, and experiences when suspecting domestic abuse. Not knowing how to act risks leading to staff ending up doing nothing or being unable to identify effective interventions, accompanied by feelings of guilt and ethical stress. The results highlight the necessity of providing staff with tools for how to act when they suspect domestic abuse, such as collaboration with others, colleagues, and other organisations where different options for interventions can emerge.

Abstract [sv]

Svensk titel: En svensk studie om hur personal resonerar och agerar när demisstänker våld i nära relationer som begås av anhöriga tillpersoner med demenssjukdom.

Äldre personer med demenssjukdom har flera riskfaktorer för att utsättas för våld i nära relationer, till exempel att vara beroende av andra för att klara det dagliga livet. Syftet med studien var att undersöka hur personal agerar och resonerar vid misstanke om våld i nära relationer som begås av anhöriga till personer med demenssjukdom. Åtta semistrukturerade gruppintervjuer genomfördes med personal (n = 39) som arbetar med personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boenden. En tematisk analys genererade två teman; karta saknas för att ge guidning och vara utlämnad till en inre kompass för att finna riktning, vilket tyder på att personalen upplevde en brist på rutiner och riktlinjer att utgå ifrån vid misstanke om våld i nära relation. Detta resulterade i att personalen vidtog åtgärder utifrån sina egna normer, värderingar och erfarenheter vid misstanke om våld i nära relationer. Att inte veta hur man ska agera riskerar att leda till att personalen inte gör något eller har svårighter att hitta effektiva insatser, vilket kan leda till skuldkänslor och etisk stress. Resultatet belyser behovet av att ge personalen verktyg för hur de ska agera vid misstanke om våld i nära relationer, såsom samarbete med andra, kollegor och andra verksamheter där olika alternativ för insatser kan växa fram.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2023
Keywords
Elder abuse, old age care, group interviews, dilemmas, dementia, demenssjukdom, dilemman, gruppintervjuer, våld mot äldre, äldreomsorg
National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-62566 (URN)10.1080/13691457.2023.2276653 (DOI)001100045000001 ()2-s2.0-85176309944 (Scopus ID)HOA;;1801546 (Local ID)HOA;;1801546 (Archive number)HOA;;1801546 (OAI)
Funder
Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse
Note

Included in licentiate thesis in manuscript form (submitted to journal).

Available from: 2023-10-02 Created: 2023-10-02 Last updated: 2023-12-11
Skillmark, M., Denvall, V., Thulin, J., Kjellgren, C. & Agevall-Gross, L. (2023). Balancing in the pandemic – how social workers respond to new risks when supporting clients who experience domestic violence. In: European Conference on Domestic Violence: Sept 11-13, 2023, Reykjavík Iceland: Abstract book. Paper presented at 5th European Conference on Domestic Violence, Domestic Violence and Precarity, 11-13 September 2023, Reykjavík, Iceland (pp. 42-42).
Open this publication in new window or tab >>Balancing in the pandemic – how social workers respond to new risks when supporting clients who experience domestic violence
Show others...
2023 (English)In: European Conference on Domestic Violence: Sept 11-13, 2023, Reykjavík Iceland: Abstract book, 2023, p. 42-42Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

This paper investigates the challenges domestic violence social workers face when balancing between protecting themselves, their co-workers, and clients from sickness while at the same time providing support. Drawing on interviews with eleven professionals and theories of discretion we analyzed how and why responses to COVID-19 restrictions were formed. Three responses were revealed. First, professionals complied with pandemic restrictions. Second, professionals negotiated practices to counter the negative effects of restrictions. Third, professionals also resisted restrictions altogether – i.e., they claimed to break the rules for a higher moral purpose. Awareness of the three different positions social workers occupy and their need to balance different demands provides insight into the negotiations that the work entails. Managers directives seem to be transformed into negotiations to protect interests of the social workers or of their clients.

National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-62596 (URN)978-9935-468-27-7 (ISBN)
Conference
5th European Conference on Domestic Violence, Domestic Violence and Precarity, 11-13 September 2023, Reykjavík, Iceland
Available from: 2023-10-04 Created: 2023-10-04 Last updated: 2023-10-04Bibliographically approved
Skillmark, M., Denvall, V., Kjellgren, C., Thulin, J. & Agevall-Gross, L. (2023). Balancing in the pandemic: how social workers respond to new risks when supporting clients who experience domestic violenceBalansera i pandemin [Socialarbetares responser på nya risker när stöd ges till klienter som upplever våld i nära relation]. European Journal of Social Work, 26(5), 935-947
Open this publication in new window or tab >>Balancing in the pandemic: how social workers respond to new risks when supporting clients who experience domestic violenceBalansera i pandemin [Socialarbetares responser på nya risker när stöd ges till klienter som upplever våld i nära relation]
Show others...
2023 (English)In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 26, no 5, p. 935-947Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Since the winter of 2020, COVID-19 has significantly changed the lives of many people. The aim of the present study is to explore how social workers specialised in the field of domestic violence (DV) balance the expectation and need to protect themselves from infection with the expectation and need to protect their clients and how this balancing affects their discretion. The method was qualitative interviews with social workers, team leaders, and managers in two Swedish municipalities. The results offer insights in how professionals experience and respond to changing conditions of social work and the potential consequences for victimised women. Three street-level responses to pandemic restrictions are presented: professionals who complied with new restrictions, professionals who negotiated some far-reaching restrictions, and professionals who resisted restrictions. Consequences for the social services, women experiencing DV, and civil society are discussed. The authors suggest that the results provide learning opportunities for managers and social workers to better understand the complex everyday life that surrounds their mission.

Abstract [sv]

Sedan vintern 2020 har Covid-19 förändrat livet för många människor. Syftet med den aktuella studien är att undersöka hur socialarbetare specialiserade på våld i nära relationer balanserar förväntningar ochbehov av att skydda sig gentemot infektion med förväntningar och behov att skydda klienter och hur detta påverkar deras diskretion. Kvalitativa intervjuer med socialarbetare, teamledare och chefer i två svenska kommuner användes som datainsamlingsmetod. Resultaten visar hur professionella erfar och responderar på förändrade villkor för socialt arbete och vilka konsekvenser detta får för våldsutsatta kvinnor. Tre responser på pandemi-restriktioner presenteras: att följa nya begränsningar, att förhandla begränsningar och att göra motstånd mot begränsningar. Konsekvenser för socialtjänst, våldsutsatta kvinnor och civilsamhället diskuteras. Författarna föreslår att resultaten ger möjlighet till lärande för såväl chefer som socialarbetare att bättre förstå den komplexitet som omgärdar deras uppdrag.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2023
Keywords
Social work; COVID-19;domestic violence; street-level responses; discretion, Socialt arbete; Covid-19;våld i nära relation;responser; diskretion
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-59199 (URN)10.1080/13691457.2022.2156982 (DOI)000898997300001 ()2-s2.0-85144251891 (Scopus ID)HOA;;1721104 (Local ID)HOA;;1721104 (Archive number)HOA;;1721104 (OAI)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2021-01489
Available from: 2022-12-21 Created: 2022-12-21 Last updated: 2023-08-30Bibliographically approved
Bergman, P., Rusaw, D., Bülow, P. H., Skillmark, M. & Jansson, I. (2023). Effects of arts on prescription for persons with common mental disorders and/or musculoskeletal pain: A controlled study with 12 months follow-up. Cogent Public Health, 10(1), Article ID 2234631.
Open this publication in new window or tab >>Effects of arts on prescription for persons with common mental disorders and/or musculoskeletal pain: A controlled study with 12 months follow-up
Show others...
2023 (English)In: Cogent Public Health, E-ISSN 2770-7571, Vol. 10, no 1, article id 2234631Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Aims: Involvement in arts has shown potential to promote mental health. Thus, arts may be able to complement conventional healthcare to address common mental disorders (CMD). The aim of this study was to evaluate the long-term effect of a 10-week Arts on Prescription program regarding CMD (stress, anxiety, depression), compared to conventional healthcare. The study also aimed to examine whether CMD differed between groups.

Methods: A quasi-experimental prospective design with intervention and control group and 6- and 12-month follow-up was used to evaluate an Arts on Prescription program in Sweden, focusing on the effects on stress, anxiety, and depression. Participants were on sick leave due to CMD and/or musculoskeletal pain. Data was collected using questionnaires.

Results: The study population consisted of 479 participants (n=247 intervention group, n=232 control group). The result indicates a greater effect size (ŋ) in the intervention group compared to the control group for reduction in stress, anxiety, and depression at follow-up after 12 months. The difference in depression was significant.

Conclusions: The results indicate AoP could be an adjunct to conventional healthcare interventions to address CMD, especially depression.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2023
Keywords
culture activities, mental health, participatory arts, social prescription
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-62210 (URN)10.1080/27707571.2023.2234631 (DOI)GOA;;897657 (Local ID)GOA;;897657 (Archive number)GOA;;897657 (OAI)
Funder
Futurum - Academy for Health and Care, Jönköping County Council, Sweden
Available from: 2023-08-18 Created: 2023-08-18 Last updated: 2023-08-18Bibliographically approved
Thulin, J., Agevall-Gross, L., Kjellgren, C., Denvall, V. & Skillmark, M. (2023). How did people engaged at woman’s shelters respond to the new times of uncertainty when supporting clients during the pandemic?. In: European Conference on Domestic Violence: Sept 11-13, 2023, Reykjavík Iceland: Abstract book. Paper presented at 5th European Conference on Domestic Violence, Domestic Violence and Precarity, 11-13 September 2023, Reykjavík, Iceland (pp. 42-42).
Open this publication in new window or tab >>How did people engaged at woman’s shelters respond to the new times of uncertainty when supporting clients during the pandemic?
Show others...
2023 (English)In: European Conference on Domestic Violence: Sept 11-13, 2023, Reykjavík Iceland: Abstract book, 2023, p. 42-42Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

When the COVID-19 pandemic broke out there was an expressed concern for women and children exposed to interpersonal violence. U.N. testified that violence against women, was highly intensified during this time, and described the situation as a shadow pandemic. A concern expressed was that abused women’s possibilities to reach out for help and support now were being limited. We have interviewed volunteers and staff at women’s shelter, to create a picture of how they navigated in the silence that arose in the wake of the pandemic. We are particularly interested in how they understood and acted in relation to this situation of uncertainty. We will present how uncertainty is transformed to risk and how risk is managed when giving support to women exposed to violence during the pandemic.

National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-62598 (URN)978-9935-468-27-7 (ISBN)
Conference
5th European Conference on Domestic Violence, Domestic Violence and Precarity, 11-13 September 2023, Reykjavík, Iceland
Available from: 2023-10-04 Created: 2023-10-04 Last updated: 2023-10-04Bibliographically approved
Kjellgren, C., Agevall-Gross, L., Thulin, J., Skillmark, M. & Denvall, V. (2023). How did women exposed to domestic violence experience support provided by social work and woman's shelters during the pandemic?. In: European Conference on Domestic Violence: Sept 11-13, 2023, Reykjavík Iceland: Abstract book. Paper presented at 5th European Conference on Domestic Violence, Domestic Violence and Precarity, 11-13 September 2023, Reykjavík, Iceland (pp. 42-43).
Open this publication in new window or tab >>How did women exposed to domestic violence experience support provided by social work and woman's shelters during the pandemic?
Show others...
2023 (English)In: European Conference on Domestic Violence: Sept 11-13, 2023, Reykjavík Iceland: Abstract book, 2023, p. 42-43Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

In this study we explore to what extent COVID-19 affected victims of domestic violence regarding the quality of support received. Thirty help seeking women receiving support from a specialized department or a women's shelter were interviewed. The analysis revealed that the experiences of receiving support was dependent on access to digital solutions, treatment phase and relationship with the therapist. Varied experiences among the respondents were identified. Some experienced that contact with helpers became more distant, that trust was affected as a consequence of the pandemic, and conversely, others expressed that the quality of contact was very good and was not affected by the pandemic. Quotes from respondents will be presented and implications of the findings discussed during the session.

National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-62599 (URN)978-9935-468-27-7 (ISBN)
Conference
5th European Conference on Domestic Violence, Domestic Violence and Precarity, 11-13 September 2023, Reykjavík, Iceland
Available from: 2023-10-04 Created: 2023-10-04 Last updated: 2023-10-04Bibliographically approved
Skillmark, M. (2023). Standardisering inom människobehandlande organisationer (2ed.). In: S. Johannson, P. Dellgran & S. Höjer (Ed.), Människobehandlande organisationer: Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete (pp. 275-293). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Standardisering inom människobehandlande organisationer
2023 (Swedish)In: Människobehandlande organisationer: Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete / [ed] S. Johannson, P. Dellgran & S. Höjer, Stockholm: Natur och kultur, 2023, 2, p. 275-293Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2023 Edition: 2
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-62326 (URN)9789127462205 (ISBN)
Available from: 2023-08-29 Created: 2023-08-29 Last updated: 2023-08-29Bibliographically approved
Skillmark, M. & Kullberg, C. (Eds.). (2022). Att möta våldsutsatta män: förståelse, bedömningar och hjälpinsatser (Uppl. 1ed.). Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att möta våldsutsatta män: förståelse, bedömningar och hjälpinsatser
2022 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Hur förstår och hanterar professionella inom människobehandlande organisationer män som utsätts för våld? På vilket sätt påverkar föreställningar om män och manlighet och om offer och sårbarhet hur män bemöts?

Det här är den första svenska boken där författarna utifrån forskning tar ett samlat grepp om brottsofferfrågan ur ett genusperspektiv och särskilt fokuserar på mäns våldsutsatthet. Tanken är att innehållet ska vara en utgångspunkt för kritiska reflektioner kring hur våld som socialt problem förstås och hur genus hanteras inom brottsofferområdet. En central fråga i boken är på vilket sätt föreställningar om män och maskulinitet(er) påverkar upplevelsen av utsatthet för våld och även det stöd och den hjälp som ges.

Att möta våldsutsatta män riktar sig till alla som studerar inom socialt arbete men också till exempelvis socionomer, psykologer, sjuksköterskor och andra yrkesverksamma inom människobehandlande organisationer.

Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur AB, 2022. p. 201 Edition: Uppl. 1
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-56285 (URN)9789144111780 (ISBN)
Available from: 2022-04-27 Created: 2022-04-27 Last updated: 2022-04-27Bibliographically approved
Skillmark, M. & Kullberg, C. (2022). Att stödja våldsutsatta män och kvinnor: former, omfattning och innehåll (Uppl. 1ed.). In: Mikael Skillmark & Christian Kullberg (Ed.), Att möta våldsutsatta män: förståelse, bedömningar och hjälpinsatser (pp. 101-126). Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att stödja våldsutsatta män och kvinnor: former, omfattning och innehåll
2022 (Swedish)In: Att möta våldsutsatta män: förståelse, bedömningar och hjälpinsatser / [ed] Mikael Skillmark & Christian Kullberg, Studentlitteratur AB, 2022, Uppl. 1, p. 101-126Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur AB, 2022 Edition: Uppl. 1
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-56288 (URN)9789144111780 (ISBN)
Available from: 2022-04-27 Created: 2022-04-27 Last updated: 2022-04-27Bibliographically approved
Skillmark, M. & Kullberg, C. (2022). Konstruktioner av genus, våld och hjälpbehov (1ed.). In: Mikael Skillmark & Christian Kullberg (Ed.), Att möta våldsutsatta män: förståelse, bedömningar och hjälpinsatser (pp. 151-178). Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Konstruktioner av genus, våld och hjälpbehov
2022 (Swedish)In: Att möta våldsutsatta män: förståelse, bedömningar och hjälpinsatser / [ed] Mikael Skillmark & Christian Kullberg, Studentlitteratur AB, 2022, 1, p. 151-178Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur AB, 2022 Edition: 1
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-56289 (URN)9789144111780 (ISBN)
Available from: 2022-04-27 Created: 2022-04-27 Last updated: 2022-04-27Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2319-4034

Search in DiVA

Show all publications