Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Törnblom, Oskar
Publications (5 of 5) Show all publications
Kjellström, S., Törnblom, O. & Stålne, K. (2020). A dialogue map of leader and leadership development methods: A communication tool. Cogent Business and Management, 7(1), Article ID 1717051.
Open this publication in new window or tab >>A dialogue map of leader and leadership development methods: A communication tool
2020 (English)In: Cogent Business and Management, Vol. 7, no 1, article id 1717051Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The dialogue map is a new pedagogical framework that provides an overview of leader and leadership development methods and is designed to facilitate dialogues about how to promote leadership development. The aim was to create and test a dialogue map. This was accomplished through an iterative process using the literature, experts on leadership development, 45 interviews, 16 questionnaire responses and 6 workshops in three large organizations with managers, professionals and human resources experts. The dialogue map is designed as a table with five categories: developmental relationships, developmental assignments, feedback-intensive processes, education and self-development activities. Each category consists of individual leader development methods and collective leadership development methods. Thirty three methods are presented. The pilot test showed that the dialogue map increased awareness about available methods and enabled more deliberate choices regarding development activities. The dialogue map contributes by providing a systematic overview of collective leadership development, not only individual leadership development. Leadership development becomes more democratized because it focuses on activities that can be done in daily work, inside and outside work, at both an individual and collective level. 

Place, publisher, year, edition, pages
Cogent OA, 2020
Keywords
collective leadership, leader development, leadership development, management, training and development
National Category
Work Sciences Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-47953 (URN)10.1080/23311975.2020.1717051 (DOI)2-s2.0-85079702644 (Scopus ID)GOA HHJ 2020 (Local ID)GOA HHJ 2020 (Archive number)GOA HHJ 2020 (OAI)
Funder
Knowledge Foundation, 20160158
Available from: 2020-03-10 Created: 2020-03-10 Last updated: 2020-03-11Bibliographically approved
Kjellström, S., Stålne, K. & Törnblom, O. (2019). Nya perspektiv på individuell och kollektiv ledarskapsutveckling i komplexa organisationer. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare
Open this publication in new window or tab >>Nya perspektiv på individuell och kollektiv ledarskapsutveckling i komplexa organisationer
2019 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Detta forskningsprojekt om ledarskapsutveckling i företag finansierades av KK-stiftelsen och genomfördes under 2017-2019 av forskare från Jönköping University, från Malmö universitet och med de deltagande företagen Sandvik, Svenska Spel och NCC. Syftet med forskningsprojektet var att undersöka hur ledarskapsutveckling kan bedrivas och användas för att utveckla företagens förmåga att hantera en komplex omgivning. Forskningsprojektet var samproducerande i och med att forskare tillsammans med företagen utforskade olika perspektiv på hur ledarskapsutveckling bedrivs och kan bedrivas på ett systematiskt vis. Ledarskapsutvecklingen studerades i ett avgränsat sammanhang hos Sandvik och Svenska Spel gällande nyligen genomförda organisationsförändringar och hos NCC gällande hur man organiserar för att hantera stora projekt.Ledarskapsutveckling kan dels innebära en utveckling av ledarna som individer i termer av kompetenser som krävs för att utföra sitt arbete som ledare eller av vidare förhållningssätt till ledarrollen som kan vara formell eller informell. Begreppet involverar även utvecklingen av ett kollektivt ledarskap där ledarskapet fördelar sig över en grupp, avdelning eller hel organisation. Forskningsprojektets samproducerande forskningsansats kan ses som ett exempel på när sådant kollektivt ledarskap utövas av deltagarna.

Forskningsprojektet resulterade i akademiska publikationer såväl som ett antal utvecklingsprojekt i företagen. De akademiska resultaten var följande fyra forskningsartiklar:

Studie 1: Perspektiv på ledarskapsutveckling, som bygger på intervjuer med ledare från de olika företagen och beskriver sex olika perspektiv och sätt att förstå ledarskapsutveckling som ordnats efter ökad komplexitet.

Studie 2: Metoder för ledarskapsutveckling, som ger en översikt över olika metoder för ledarskapsutveckling. En pilotversion av en dialogkarta skapades som kan vara användbar för att ledare såväl som HR-personal ska kunna få en överblick över möjliga sätt att systematiskt stödja ledarskapsutvecklingen.

Studie 3: Komplexa organisationer som driver ledarskapsutveckling, som beskriver hur två av företagen, Sandvik och Svenska Spel, har genomfört organisationsförändringar som ökat komplexiteten i organisationsstrukturerna på ett liknande sätt. Förändringarna har gett upphov till nya ledarroller och tillfällen för utveckling av ledarna som berörs samt utveckling av ett mer kollektivt ledarskap.

Studie 4: Ett ramverk för ledarskapsutveckling, som introducerar hur ledarskapsutvecklingen kan förstås ur fyra olika perspektiv: individens utveckling, kollektivets utveckling, den strukturella utvecklingen och uppgiftens komplexitet.

För företagen resulterade forskningsprojektet i utvecklingsaktiviteter och lärande. Några lärdomar och rekommendationer är att organisationer bör involvera inte bara ledare utan även medarbetare i aktiviteter kring ledarskapsutveckling, initiera6diskussioner kring vad gott ledarskap och ledarskapsutveckling innebär, utveckla inte bara individer utan också det kollektiva ledarskapet, samt att ledarskapsutveckling inte bara sker vid enstaka kurser eller insatser utan kan ske vid det dagliga arbetet, exempelvis vid förändringar i arbetsuppgifter, roller eller organisatoriska förändringar. I detta forskningsprojektet har vi sett det som en central uppgift för en ledare, utöver att leda och bidra till verksamhetens mål, att kontinuerligt och systematiskt stödja den egna och kollegors ledarskapsutveckling. I en föränderlig värld finns inte något slutgiltigt svar på vad ett önskvärt ledarskap är – ledarskapet behöver ständigt utvecklas.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare, 2019. p. 29
Series
Arbetsrapporter från Hälsohögskolan ; 01
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-44707 (URN)
Funder
Knowledge Foundation
Available from: 2019-06-20 Created: 2019-06-20 Last updated: 2019-06-20Bibliographically approved
Törnblom, O., Stålne, K. & Kjellström, S. (2018). Analyzing roles and leadership in organizations from cognitive complexity and meaning-making perspectives. Behavioral Development, 23(1), 63-80
Open this publication in new window or tab >>Analyzing roles and leadership in organizations from cognitive complexity and meaning-making perspectives
2018 (English)In: Behavioral Development, ISSN 1942-0722, Vol. 23, no 1, p. 63-80Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Organizations can be seen as social systems with hierarchical structures and roles at different levels of complexity with correspondingly different complexity of tasks. This article applies the perspectives of two theories from the field of adult development, namely, the model of hierarchical complexity (MHC) and ego development theory (EDT) to analyze stratified systems theory (SST). Although the theories are not regarded as strictly comparable and commensurable on account of differences in basic assumptions and methods of the theories, the analysis leads to the conclusion that descriptions of role complexity and individual capabilities in SST, to some extent, correspond to descriptions of developmental levels according to the MHC and EDT. Both comparisons support the notion that task and leadership complexity increases with organizational level, and thereby demonstrates support for the existence of qualitatively different levels of leadership. However, based on the methodological choices of the study, it is beyond the scope of the article to validate the key concepts, constructs in SST, as well as provide support or nonsupport for the proposed value of application in practice. Furthermore, we point out the lack of a more thorough analysis and comparison between the theories built on rich empirical material. Nevertheless, we conclude that the MHC, EDT and SST are fruitful lenses that can further the understanding of organizations as social systems with hierarchical structures.

Place, publisher, year, edition, pages
American Psychological Association (APA), 2018
Keywords
role complexity, leadership at different levels, the model of hierarchical complexity, ego development theory, stratified systems theory
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-40407 (URN)10.1037/bdb0000067 (DOI)
Available from: 2018-06-15 Created: 2018-06-15 Last updated: 2018-06-18Bibliographically approved
Stålne, K., Kjellström, S. & Törnblom, O. (2018). Assumptions and distinctions on leadership development in complex roles in the context of more advanced and complex organizational design. In: : . Paper presented at European Society for Research on Adult Development (ESRAD), ​25th to 27th May 2018, University of Greenwich, London, UK.
Open this publication in new window or tab >>Assumptions and distinctions on leadership development in complex roles in the context of more advanced and complex organizational design
2018 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-40475 (URN)
Conference
European Society for Research on Adult Development (ESRAD), ​25th to 27th May 2018, University of Greenwich, London, UK
Available from: 2018-06-18 Created: 2018-06-18 Last updated: 2018-06-18Bibliographically approved
Törnblom, O. (2018). Managing complexity in organizations: Analyzing and discussing a managerial perspective on the nature of organizational leadership. Behavioral Development, 23(1), 51-62
Open this publication in new window or tab >>Managing complexity in organizations: Analyzing and discussing a managerial perspective on the nature of organizational leadership
2018 (English)In: Behavioral Development, ISSN 1942-0722, Vol. 23, no 1, p. 51-62Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Alternative ways of organizing are emerging, questioning and challenging conventional assumptions regarding organizational structures, managerial roles, and leadership. In addition, new emerging industries, such as the Internet industry, possibly fuel the development of new ways of organizing. This article examines and discusses stratified systems theory in terms of its key concepts, constructs, support, and limitations, as well as discussing its perspectives and underlying assumptions, applicability in academic research, and usefulness for practitioners. The theory is positioned as a modernistic approach and an early attempt, and, in some ways, a contribution to the integration of leadership and organizational theory, and of theory and practice. From the practitioner’s perspective, this article provides no general academic support for the proposed value of applying the theory and its extension for organizational design and improvement. However, applicability of the theory in contemporary research has some support, but there are differences in its support, and limitations to the key concepts and constructs should be considered. This article calls for further research exploring the support and limitations of the key concepts and constructs from theories within the field of adult development, and furthermore, research that explores what is really new regarding hierarchical structures, managerial roles, and leadership in new types of organizations. Finally, research that explores how organizational design can shape and leverage leadership development is called for.

Place, publisher, year, edition, pages
American Psychological Association (APA), 2018
Keywords
managing complexity, organizational design, organizational structures, hierarchies, managerial roles
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-40409 (URN)
Available from: 2018-06-15 Created: 2018-06-15 Last updated: 2018-06-15Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications