Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Östklint, Olle
Publications (1 of 1) Show all publications
Almers, E. & Östklint, O. (2003). Naturvetenskap som allmänbildning - lärarutbildare prioriterar i stoffträngseln.
Open this publication in new window or tab >>Naturvetenskap som allmänbildning - lärarutbildare prioriterar i stoffträngseln
2003 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

I debatten om den naturvetenskapliga undervisningen i grundskolan framförs flera möjliga orsaker till att elever under grundskolans senare år tappar intresset för naturvetenskapen. En av dem är stoffträngseln, ett fråga som länge varit aktuell.

Vår frågeställning har varit: Vilken bild ger lärarutbildare inom det naturvetenskapliga fältet av den viktigaste ”kärnan” av naturvetenskaplig bildning - den kärna som de allra flesta elever bör ha med sig från grundskolan?

Vi har gjort intervjuer med sju lärarutbildare med olika ämnesbakgrund. Intervjuerna har analyserats genom att vi har kopplat de naturvetenskapliga begrepp de intervjuade nämnt till uppnåendemål för skolår 9. Detta har gett oss en bild av hur intervjupersonerna prioriterar i förhållande till grundskolans kursplanemål för ämnesområdet.

Några kursplanemål, t ex. kemins ”- ha kunskap om några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt-tekniska produkter.”  har funnits med i många intervjuer och andra,  t ex biologins ”- ha kunskap om vad befruktning innebär” helt har utelämnats. Den naturvetenskapliga kärnan beskrivs ofta utifrån förklaringsmodeller och naturvetenskapens användning i den demokratiska processen.

Keywords
naturvetenskap, no-undervisning, stoffurval, lärarutbildare
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-10311 (URN)
Projects
NOT-projektet
Note

Opublicerat material

Available from: 2009-09-15 Created: 2009-09-10 Last updated: 2013-12-13Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications