Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 10) Show all publications
Almlöf, H. & Bjuggren, P.-O. (2019). A regulation and transaction cost perspective on the design of corporate law. European Journal of Law and Economics, 47(3), 407-433
Open this publication in new window or tab >>A regulation and transaction cost perspective on the design of corporate law
2019 (English)In: European Journal of Law and Economics, ISSN 0929-1261, E-ISSN 1572-9990, Vol. 47, no 3, p. 407-433Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

For the corporate business model to be successful, it is important to align the interests of those who control and finance the firm. Corporate law has here an important task to fulfill. It offers a legal framework that can facilitate parties to conclude mutually preferable agreements at low transaction costs. The purpose of this paper is to show how to design corporate law to fulfill this task and apply this knowledge to a Swedish case. A two-dimension model that simultaneously considers both the regulation intensity and the level of default of corporate law is presented. The earlier literature treats these dimensions separately. By adding a transaction cost perspective to our model, we assess different regulatory techniques and examine how the Swedish legislation can be amended to help corporations by offering a standard contract that lowers the transaction costs of contracting. This can be achieved if default rules or standards of opt-out character are combined with other regulatory techniques with lower transaction costs such as opt-in alternatives and menus. We also show how our model can be used in other studies as a tool to analyze the design of legal rules. 

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2019
Keywords
Contracts, Corporate law, Regulation, Transaction costs
National Category
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-44463 (URN)10.1007/s10657-019-09620-x (DOI)000474421000005 ()2-s2.0-85068798427 (Scopus ID)HOA JIBS 2019 (Local ID)HOA JIBS 2019 (Archive number)HOA JIBS 2019 (OAI)
Funder
Vinnova
Available from: 2019-06-13 Created: 2019-06-13 Last updated: 2019-09-25Bibliographically approved
Haag, K., Almlöf, H. & Baù, M. (2019). Disentangling ownership transfer. In: : . Paper presented at International Family Enterprise Research Academy (Ifera) 17-21 of June, Bergamo, Italy.
Open this publication in new window or tab >>Disentangling ownership transfer
2019 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-47076 (URN)
Conference
International Family Enterprise Research Academy (Ifera) 17-21 of June, Bergamo, Italy
Available from: 2019-12-13 Created: 2019-12-13 Last updated: 2019-12-13Bibliographically approved
Almlöf, H. (2018). Aktiebolagsrätt i domstol: En rättsfallsstudie. Juridisk Tidskrift, 2017/18(4), 785-801
Open this publication in new window or tab >>Aktiebolagsrätt i domstol: En rättsfallsstudie
2018 (Swedish)In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, Vol. 2017/18, no 4, p. 785-801Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

I artikeln presenteras en rättsfallskartläggning över bolagsrättsliga domar vid Högsta domstolen eller hovrätterna i under 2013-2017. Studien visar bland annat att oaktat var du bor i Sverige är det lika stor sannolikhet för en aktiebolagsrättslig tvist, att talan i drygt hälften av målen riktas mot styrelseledamöter och att så mycket som en tredjedel av rättsfallen handlar om bolagsledningens personliga betalningsansvar. Studien ger också anledning att diskutera förekomsten och nyttan av empiriskt material inom rättsvetenskapen.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholms Universitet, Juridiska Institutionen, 2018
Keywords
aktiebolagsrätt rättsfall
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-40771 (URN)
Projects
Minoritetsskydd i ägarledda aktiebolag
Funder
Ragnar Söderbergs stiftelse, RP7/15]
Available from: 2018-05-23 Created: 2018-06-25Bibliographically approved
Haag, K., Almlöf, H. & Neville, M. (2018). Legal advice for family business owners: A fragmented market and neglect of family law. In: A. Van Gils, I. Matser & J. Kotlar (Ed.), IFERA 2018 Conference Proceedings: . Paper presented at The International Family Enterprise Research Academy (IFERA) 2018, July 3-6, Zwolle, The Netherlands (pp. 74-74).
Open this publication in new window or tab >>Legal advice for family business owners: A fragmented market and neglect of family law
2018 (English)In: IFERA 2018 Conference Proceedings / [ed] A. Van Gils, I. Matser & J. Kotlar, 2018, p. 74-74Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Business Administration Law
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41815 (URN)978-90-77901-92-2 (ISBN)
Conference
The International Family Enterprise Research Academy (IFERA) 2018, July 3-6, Zwolle, The Netherlands
Available from: 2018-10-10 Created: 2018-10-10 Last updated: 2018-10-10Bibliographically approved
Haag, K., Almlöf, H. & Neville, M. (2018). Protection of ownership and facilitation of exit: what legal advice are family business owners receiving?. In: : . Paper presented at 14th EIASM Workshop On Family Firm Management Research, Larnaca, Cyprus, May 17-19, 2018. European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM)
Open this publication in new window or tab >>Protection of ownership and facilitation of exit: what legal advice are family business owners receiving?
2018 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), 2018
National Category
Business Administration Law
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41817 (URN)
Conference
14th EIASM Workshop On Family Firm Management Research, Larnaca, Cyprus, May 17-19, 2018
Available from: 2018-10-10 Created: 2018-10-10 Last updated: 2018-10-10Bibliographically approved
Almlöf, H. (2017). När dispositiva lagregler blir tvingande: om behov av kreativitet i det aktiebolagsrättsliga lagstiftningsarbetet. Svensk Juristtidning (1), 9-22
Open this publication in new window or tab >>När dispositiva lagregler blir tvingande: om behov av kreativitet i det aktiebolagsrättsliga lagstiftningsarbetet
2017 (Swedish)In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 1, p. 9-22Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Genom dispositiv lagstiftning erbjuds en flexibilitet för parter som finner att lagens utgångspunkt inte passar deras kontrakt. Forskning visar dock att dispositiviteten många gånger inte utnyttjas. I denna artikel diskuteras ekonomiska och psykologiska skäl till varför aktieägare avstår från att avtala bort bolagsrättsliga regler, trots att andra lösningar hade passat deras företag bättre. Det sagda får till följd att dispositiva aktiebolagsrättsliga lagregler likväl blir tvingande och sättet för lagstiftaren att bemöta detta är genom att överväga en annan regleringsteknik.

Place, publisher, year, edition, pages
Svensk juristtidning, 2017
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-40772 (URN)
Available from: 2018-06-25 Created: 2018-06-25 Last updated: 2018-06-25Bibliographically approved
Almlöf, H. (2016). Mot en djupare förståelse av aktiebolagsrättens utformning. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (2-3), 108-122
Open this publication in new window or tab >>Mot en djupare förståelse av aktiebolagsrättens utformning
2016 (Swedish)In: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, ISSN 1399-140X, no 2-3, p. 108-122Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

I denna artikel presenterar hon en del av det regleringsteoretiska angreppssätt som används i studien och argumenterar för hur ökad kunskap om regleringstekniska verktyg kan leda till en djupare förståelse av aktiebolagsrättens utformning.

Place, publisher, year, edition, pages
Djøf Forlag, 2016
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-40773 (URN)
Available from: 2017-02-23 Created: 2018-06-25Bibliographically approved
Haag, K., Sund, L.-G. & Almlöf, H. (2016). Ownership protection and exit in family firms: Good in theory but how about practice?. In: : . Paper presented at The EIASM 12th workshop on family firm management research 2016, May 12-14, Zwolle, the Netherlands.
Open this publication in new window or tab >>Ownership protection and exit in family firms: Good in theory but how about practice?
2016 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Keywords
family business, ownership, protection, exit, law
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-31041 (URN)
Conference
The EIASM 12th workshop on family firm management research 2016, May 12-14, Zwolle, the Netherlands
Available from: 2016-07-04 Created: 2016-07-04 Last updated: 2018-06-25Bibliographically approved
Almlöf, H. (2014). Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet: En aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag. (Doctoral dissertation). Stockholm: Jure förlag AB.
Open this publication in new window or tab >>Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet: En aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag
2014 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
The Regulation of Organisation : An Evaluation from a Closely Held Company Perspective
Abstract [en]

This dissertation discusses the regulation of organisation in limited companies from a closely held company perspective. The overall aim of the study is to evaluate whether the goals of the Swedish Companies Act are fulfilled by the current regulation on company organisation and decision taking organs when applied to closely held owner managed companies. The study is carried out in the field of Company Law, but the analysis also includes contributions from Regulation Theory and Law and Economics.

To fulfil the overall aim, the study sets up two main research tasks. The first research task is to identify the goals of the Swedish Companies Act and what regulative tools that are available to achieve these goals. The second research task is to investigate the current regulation of organization and decision taking organs of a company. Focus is placed on how owner managed companies can be flexible in their decision taking activity, both within the company organs and in other arenas outside the firm such an owners meeting or family council. When these two main research tasks have been performed, the overall aim of this study can be fulfilled. The evaluation of the Companies Act reveals that the legislator’s prioritisation of legislative goal can be challenged. It may be argued that the goal to lower the transaction costs of the parties can be enhanced without diminishing any other goals. In accordance with this conclusion, the final research task of this study is to give recommendations de lege ferenda on how the regulation can be developed in order to achieve a higher degree of reaching the goals of the Companies Act.

The conclusions argued for in this study are related to future regulation of the organisation of companies limited by shares. Therefore, the conclusions are aimed towards policy makers. However, the analysis within the second research task is of relevance for owner managers and their advisors on the subject of how they can be flexible in their decision taking activity, both within the company organs and in other arenas such as an owner’s meeting or a family council.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure förlag AB., 2014. p. 428
Series
JIBS Dissertation Series, ISSN 1403-0470 ; 099
Keywords
Swedish company law, closely held companies, owner managed companies, company organisation, decision taking organs, principle of unanimous assent, family governance, family council, owner’s meeting, Regulation theory, regulation techniques, Law and Economics, legislative goals, ägarledda aktiebolag, aktiebolagets organisation, bolagsorgan, principen om samtliga aktieägares samtycke, flexibla beslutsförfaranden, ägarråd, familjeråd, regleringsteori, regleringstekniker, rättsekonomi, lagstiftningsändamål
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-24324 (URN)978-91-7223-574-8 (ISBN)
Public defence
2014-08-29, sal B1014, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Jönköping, 13:00
Opponent
Supervisors
Available from: 2014-08-12 Created: 2014-08-12 Last updated: 2018-02-06Bibliographically approved
Almlöf, H., Haag, K. & Sund, L.-G. (2010). Divorce and death in the family firm: A business law perspective. European Business Law Review, 21(2), 101-118
Open this publication in new window or tab >>Divorce and death in the family firm: A business law perspective
2010 (English)In: European Business Law Review, ISSN 0959-6941, E-ISSN 1875-841X, Vol. 21, no 2, p. 101-118Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
The Netherlands: Wolters Kluwer, 2010
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-11729 (URN)
Available from: 2010-03-11 Created: 2010-03-11 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8012-2635

Search in DiVA

Show all publications