Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Heidbrink, Jakob
Publications (10 of 14) Show all publications
Heidbrink, J. (2013). Det järnvägsrättsliga trafikeringsavtalet - ett förvaltningsrättsligt avtal. Juridisk Tidskrift (1), 101-123
Open this publication in new window or tab >>Det järnvägsrättsliga trafikeringsavtalet - ett förvaltningsrättsligt avtal
2013 (Swedish)In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 101-123Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2013
Keywords
Järnväg, avtal, trafikeringsavtal, förvaltningsrättsligt avtal
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-22542 (URN)
Available from: 2013-11-07 Created: 2013-11-07 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Heidbrink, J. (2011). NJA 2010 s. 467: Släggan istället för stämjärnet (1ed.). In: Tom Madell, Per Bergling, Örjan Edström & Jan Rosén (Ed.), Utblick och inblick: Vänbok till Claes Sandgren (pp. 261-272). Uppsala: Iustus förlag
Open this publication in new window or tab >>NJA 2010 s. 467: Släggan istället för stämjärnet
2011 (Swedish)In: Utblick och inblick: Vänbok till Claes Sandgren / [ed] Tom Madell, Per Bergling, Örjan Edström & Jan Rosén, Uppsala: Iustus förlag, 2011, 1, p. 261-272Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Kritisk rättspolitisk granskning av NJA 2010 s. 467

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag, 2011 Edition: 1
Keywords
Förmögenhetsrätt, skuldebrevsrätt, rättsfallskommentar
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-17420 (URN)978-91-7678-800-4 (ISBN)
Available from: 2012-01-25 Created: 2012-01-25 Last updated: 2015-07-03Bibliographically approved
Heidbrink, J. (2011). Tankar om kontraktsfordringars uppkomst. Juridisk Tidskrift, 22(4), 858-869
Open this publication in new window or tab >>Tankar om kontraktsfordringars uppkomst
2011 (Swedish)In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 22, no 4, p. 858-869Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Tar NJA 2009 s. 891 som utgångspunkt för en kritik av Högsta domstolens hantering av frågan om fordrans uppkomst och lämnar de lege ferenda förslag om ett alternativt tillvägagångssätt.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2011
Keywords
fordran, uppkomst
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-15946 (URN)
Available from: 2011-09-01 Created: 2011-09-01 Last updated: 2017-12-08Bibliographically approved
Heidbrink, J. (2010). Det allmännas vårdplikt vid custodia. Svensk Juristtidning (4), 321-343
Open this publication in new window or tab >>Det allmännas vårdplikt vid custodia
2010 (Swedish)In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 4, p. 321-343Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I artikeln undersöks det allmännas ansvar för enskild egendom som detallmänna har om hand (ansvar för custodia). Det konstateras att myndigheterinte har något strikt, utan endast ett culpaansvar med omvänd bevisbörda(presumtions- eller exculpationsansvar). Innehållet i culpaansvaretfastställs med ledning av den omhändertagna egendomens egenskaper.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus, 2010
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-12125 (URN)
Projects
Custodia
Available from: 2010-05-14 Created: 2010-05-14 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
Heidbrink, J. (2009). Utgångspunkten för ansvar för annans lösöre (custodia) i straff- och skadeståndsrätten. Tidsskrift for rettsvitenskap, 122(4-5), 577-310
Open this publication in new window or tab >>Utgångspunkten för ansvar för annans lösöre (custodia) i straff- och skadeståndsrätten
2009 (Swedish)In: Tidsskrift for rettsvitenskap, ISSN 0040-7143, E-ISSN 1504-3096, Vol. 122, no 4-5, p. 577-310Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Universitetsforlaget, 2009
Keywords
Custodia, Besittning
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-10817 (URN)
Available from: 2009-11-03 Created: 2009-11-03 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
Heidbrink, J. (2008). Henriette Nazarian: Lojalitetsplikt i kontraktsforhold [Review]. Tidsskrift for rettsvitenskap, 121(4-5), 662-671
Open this publication in new window or tab >>Henriette Nazarian: Lojalitetsplikt i kontraktsforhold
2008 (Swedish)In: Tidsskrift for rettsvitenskap, ISSN 0040-7143, E-ISSN 1504-3096, Vol. 121, no 4-5, p. 662-671Article, book review (Other academic) Published
Abstract [sv]

Recension av Henriette Nazarians avhandling

Keywords
lojalitetsplikt, avtal, norge
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-7568 (URN)
Available from: 2009-01-21 Created: 2009-01-21 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved
Heidbrink, J. (2008). Omhändertagande av annans egendom: ett avtalsgrundande rättsfaktum?. Svensk juristtidning (1), 57-
Open this publication in new window or tab >>Omhändertagande av annans egendom: ett avtalsgrundande rättsfaktum?
2008 (Swedish)In: Svensk juristtidning, ISSN 0039-6591, no 1, p. 57-Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

I artikeln diskuteras det förvånansvärt komplicerade spörsmålet hur man skall kunna avgöra frågan i vad mån omhändertagande av annans egendom är ett avtalsgrundande rättsfaktum. Några rättsfall analyseras djupare och slutsatsen dras att omhändertagande av annans egendom — vare sig det sker för transport eller för något annat syfte — med stor sannolikhet inte utgör något avtalsgrundande rättsfaktum, utan snarare ett rättsfaktum sui generis som uppvisar likheter med den engelska rättens bailment.

Keywords
avtals ingående, avtalsgrundande rättsfakta
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-5329 (URN)
Available from: 2008-02-13 Created: 2008-02-13Bibliographically approved
Heidbrink, J. (2008). Transporträttslig preskription för en produktskada? Det beror på....
Open this publication in new window or tab >>Transporträttslig preskription för en produktskada? Det beror på...
2008 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Kommentar till rättsfallet NJA 2007 s. 879

Keywords
Avtal, Transport, Skada, Preskription, Produktskada
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-6786 (URN)
Note
JT 2008-09 nr 1 s. 100Available from: 2008-11-11 Created: 2008-11-11 Last updated: 2009-04-14Bibliographically approved
Heidbrink, J. (2007). Avtals uppkomst: Dags att se bortom avtalslagen. Svensk juristtidning (8), 673-708
Open this publication in new window or tab >>Avtals uppkomst: Dags att se bortom avtalslagen
2007 (Swedish)In: Svensk juristtidning, ISSN 0039-6591, no 8, p. 673-708Article in journal (Other academic) Published
Abstract [en]

The article reviews and criticises the opinions of three Nordic writers - Kurt Grönfors, Bert Lehrberg, and Fredrik Stang - as to how, and on what principles, contracts come into being. On the basis of this criticism, a research programme is proposed, aiming at establishing what other mechanisms apart from the offer-and-acceptance model of the Contracts Act is applied by Swedish courts as regards the conclusion of contracts.

Keywords
contract, conclusion of contract, research
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-3656 (URN)
Available from: 2007-10-02 Created: 2007-10-02Bibliographically approved
Heidbrink, J. (2007). En europeisk avtalsrätt?: En lägesbeskrivning avseende den europeiska debatten. IUR-Information, 1
Open this publication in new window or tab >>En europeisk avtalsrätt?: En lägesbeskrivning avseende den europeiska debatten
2007 (Swedish)In: IUR-Information, Vol. 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [en]

This article reviews the debate about, and efforts concerning, a harmonisation of European contract law as of January 2007. It criticises the main thrust of the attempt, and is skeptical about the project's chances of success.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Institutet för utländsk rätt, 2007
Keywords
contract, europe, harmonisation, debate, criticism
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-3657 (URN)
Available from: 2007-10-03 Created: 2007-10-03Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications