Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Leivik-Knowles, Britt-Marie
Publications (10 of 12) Show all publications
Leivik-Knowles, B.-M. (2017). Inter-organizational crisis communication. In: : . Paper presented at NordMedia 2017, 23rd Nordic Conference on Media and Communication Research, Tampere, Finland, 17-19 August, 2017.
Open this publication in new window or tab >>Inter-organizational crisis communication
2017 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38404 (URN)
Conference
NordMedia 2017, 23rd Nordic Conference on Media and Communication Research, Tampere, Finland, 17-19 August, 2017
Available from: 2018-01-09 Created: 2018-01-09 Last updated: 2018-01-09Bibliographically approved
Leivik-Knowles, B.-M. (2014). Crisis Communication Between the Authorities and the Media in the Event of Extraordinary Societal Situations. In: : . Paper presented at 5th ECREA conference 2014 in Lisboa, Portugal.
Open this publication in new window or tab >>Crisis Communication Between the Authorities and the Media in the Event of Extraordinary Societal Situations
2014 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

With the help of a study of the literature, I will argue for the need forresearch regarding crisis communication between the authorities and themedia in the event of extraordinary societal situations. Such research is ofimportance (both practical and theoretical), because this type of crisiscommunication can affect the authorities rescue work, the journalists´ newsreporting and the development of a societal extraordinary event into a crisissituation. The study is part of a forthcoming doctoral thesis which examinesthe interplay, the crisis communication, between the Swedish authorities andthe media in connection with the Estonia catastrophe of 1994.

National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-25180 (URN)
Conference
5th ECREA conference 2014 in Lisboa, Portugal
Available from: 2014-11-25 Created: 2014-11-25 Last updated: 2014-11-25
Leivik-Knowles, B.-M. (2013). Kriskommunikation mellan myndigheter och medier. In: : . Paper presented at Nordiska mediekonferensen i Oslo, augusti 2013.
Open this publication in new window or tab >>Kriskommunikation mellan myndigheter och medier
2013 (Swedish)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

Myndigheters och mediers kriskommunikation med varandra i samband med extraordinära händelser är av betydelse att studera då kommunikationen kan ligga till grund för myndigheternas räddningsarbete, för det journalistiska nyhetsarbetet, för medborgarnas rätt till information samt för hur en extraordinär händelse kan eskalera till någon typ av krissituation. Trots kriskommunikationsforskningens kraftiga uppsving från mitten av 1990-talet, har dock inte myndigheters och mediers kriskommunikation och samspel med varandra uppmärksammats i någon större utsträckning. De senaste årens omfattande forskning har i första hand varit associerad med kommersiella företag och verksamheter. Detta paper redogör för tidigare forskning inom det relativt outforskade området kriskommunikation mellan myndigheter och medier i samband med extraordinära händelser. Texten tar avstamp i en jämförelse med närliggande områden så som katastrof- och riskforskning, och i kriskommunikationsbegreppets koppling till olika forskningsområden.

National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-25181 (URN)
Conference
Nordiska mediekonferensen i Oslo, augusti 2013
Available from: 2014-11-25 Created: 2014-11-25 Last updated: 2014-11-25
Leivik-Knowles, B.-M. (2005). Organisatoriskt lärande och kriskommunikation: En fruktbar kombination?. In: .
Open this publication in new window or tab >>Organisatoriskt lärande och kriskommunikation: En fruktbar kombination?
2005 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other (popular scientific, debate etc.))
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-2199 (URN)
Available from: 2007-05-16 Created: 2007-05-16
Leivik-Knowles, B.-M. (2001). Mediers och myndigheters kommunikation i samband med extraordinära händelser: Sekundäranalys av två fallstudier. In: .
Open this publication in new window or tab >>Mediers och myndigheters kommunikation i samband med extraordinära händelser: Sekundäranalys av två fallstudier
2001 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other (popular scientific, debate etc.))
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-2198 (URN)
Available from: 2007-05-16 Created: 2007-05-16
Leivik-Knowles, B.-M. (2000). Sekundäranalys. In: Mats Ekström, Larsåke Larsson (Ed.), Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Sekundäranalys
2000 (Swedish)In: Metoder i kommunikationsvetenskap / [ed] Mats Ekström, Larsåke Larsson, Lund: Studentlitteratur , 2000Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2000
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-2196 (URN)91-44-01521-6 (ISBN)
Available from: 2007-05-16 Created: 2007-05-16 Last updated: 2011-07-25Bibliographically approved
Leivik-Knowles, B.-M. (1998). Inter-organizational Communication between the Authorities and the Media. In: Civil beredskap: Risk, kris, säkerhet och sårbarhet i samhället. : Umeå universitet och Överstyrelsen för civil beredskap
Open this publication in new window or tab >>Inter-organizational Communication between the Authorities and the Media
1998 (English)In: Civil beredskap: Risk, kris, säkerhet och sårbarhet i samhället, Umeå universitet och Överstyrelsen för civil beredskap , 1998Chapter in book (Other (popular scientific, debate etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå universitet och Överstyrelsen för civil beredskap, 1998
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-2195 (URN)
Available from: 2007-05-16 Created: 2007-05-16
Leivik-Knowles, B.-M. (1997). Inter-organisatorisk kommunikation mellan myndigheter och medier. Göteborg: Göteborgs universitet. Institutionen för journalistik och masskommunikation
Open this publication in new window or tab >>Inter-organisatorisk kommunikation mellan myndigheter och medier
1997 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Göteborgs universitet. Institutionen för journalistik och masskommunikation, 1997. p. 106
Series
Arbetsrapport / Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet, ISSN 1101-4679 ; 75
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-2194 (URN)
Available from: 2007-05-16 Created: 2007-05-16 Last updated: 2011-07-25Bibliographically approved
Leivik-Knowles, B.-M., Nohrstedt, S.-A., Pettersson, C. & Skoglund, P. (1997). Möta eller mota: Båtflyktingmottagning på Gotland 1992/93. Örebro: Novemus, Högskolan i Örebro
Open this publication in new window or tab >>Möta eller mota: Båtflyktingmottagning på Gotland 1992/93
1997 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Novemus, Högskolan i Örebro, 1997. p. 172
Series
Rapport / Novemus, Högskolan i Örebro, ISSN 1102-8696 ; 1995:1
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-2193 (URN)
Available from: 2007-05-16 Created: 2007-05-16 Last updated: 2011-07-25Bibliographically approved
Skoglund, P., Pettersson, C. & Leivik-Knowles, B.-M. (1996). Mellan fred och krig: Tre perspektiv på extraordinära händelser och svensk risk- och krishantering. Örebro: Novemus, Högsk. i Örebro
Open this publication in new window or tab >>Mellan fred och krig: Tre perspektiv på extraordinära händelser och svensk risk- och krishantering
1996 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Novemus, Högsk. i Örebro, 1996. p. 117
Series
Rapport / Novemus, Högskolan i Örebro, ISSN 1102-8696 ; 1996:1
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-2192 (URN)
Available from: 2007-05-16 Created: 2007-05-16 Last updated: 2011-07-25Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications