Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Nilsson, Gunilla
Publications (10 of 21) Show all publications
Björklund Carlstedt, A., Brushammar, G., Bjursell, C., Nystedt, P. & Nilsson, G. (2018). A scoping review of the incentives for a prolonged work life after pensionable age and the importance of “bridge employment”. Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 60(2), 175-189
Open this publication in new window or tab >>A scoping review of the incentives for a prolonged work life after pensionable age and the importance of “bridge employment”
Show others...
2018 (English)In: Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 60, no 2, p. 175-189Article, review/survey (Refereed) Published
Abstract [en]

Background: With a growing share of older people in almost every population, discussions are being held worldwide about how to guarantee welfare in the immediate future. Different solutions are suggested, but in this article the focus is on the need to keep older employees active in the labor market for a prolonged time.

Objective: The aim was to find out and describe the incentives at three system levels for older people 1) wanting, 2) being able, and 3) being allowed to work.

Material: The literature search embraced articles from the databases Scopus, PsycInfo, Cinahl, AgeLine and Business Source Premier, from May 2004 until May 2016. After the removal of 507 duplicates, the selection and analysis started with the 1331 articles that met the search criteria. Of these, 58 articles corresponded with the research questions.

Method: The design was a ‘scoping review’ of the research area bridge employment and prolonged work life.

Results: The results show that most investigations are conducted on individual-level predictors, research on organizational-level predictors is more scattered, and societal-level predictor information is scarce.

Conclusions: Attitudes and behavior according to a prolonged work life could be summarized as dependent on good health, a financial gain in combination with flexible alternative working conditions.

Place, publisher, year, edition, pages
IOS Press, 2018
Keywords
Career jobs, Organizational levels, old workforce, older employees, self-employed
National Category
Occupational Therapy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38106 (URN)10.3233/WOR-182728 (DOI)000436889900003 ()29966215 (PubMedID)2-s2.0-85049508752 (Scopus ID)
Available from: 2017-12-07 Created: 2017-12-07 Last updated: 2019-01-22Bibliographically approved
Nilsson, G. (2014). Dementia and the need for new activities: Some questions on the use of social therapeutic horticulture. In: Joachim Döbler & Dawn B. Judd (Ed.), Dementia. European Social Care Perspectives.: (pp. 213-233). Wolfenbüttel, Germany: Ambet
Open this publication in new window or tab >>Dementia and the need for new activities: Some questions on the use of social therapeutic horticulture
2014 (English)In: Dementia. European Social Care Perspectives. / [ed] Joachim Döbler & Dawn B. Judd, Wolfenbüttel, Germany: Ambet , 2014, p. 213-233Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Wolfenbüttel, Germany: Ambet, 2014
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-23596 (URN)978-3-00-044055-7 (ISBN)
Available from: 2014-03-10 Created: 2014-03-10 Last updated: 2014-03-27Bibliographically approved
Bülow, P. H. & Nilsson, G. (2014). Grön rehabilitering i praktiken: En kvalitativ studie av realiserandet och upplevelsen av en terapeutisk verksamhet i landstinget i Jönköpings län. Jönköping: Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping
Open this publication in new window or tab >>Grön rehabilitering i praktiken: En kvalitativ studie av realiserandet och upplevelsen av en terapeutisk verksamhet i landstinget i Jönköpings län
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den studie som redovisas i denna rapport har genomförts av forskare vid Hälsohögskolan i Jönköping på uppdrag av Landstinget i Jönköpings län. Rapporten utgör den kvalitativa delen av utvärderingen av projektverksamheten Grön rehab som landstinget på försök driver sedan årsskiftet 2012-2013. Studiens övergripande syfte var att studera hur grön rehabilitering realiseras i mötet mellan deltagare och natur, deltagare och personal, och mellan deltagarna, samt undersöka deltagarnas motiv och mål för sitt deltagande i Grön rehab, deras upplevelse av att delta och vilken betydelse de tillskriver att deltagandet har haft i deras rehabiliteringsprocess och för deras arbetsförmåga och hälsa.

Verksamheter under namn som grön rehabilitering har växt fram ur teorier om sambanden mellan naturens egenskaper och dess betydelse för människans hälsa. Tre olika discipliner har lämnat viktigt bidrag till den vidare utvecklingen mot användning av natur och trädgård i behandlande sammanhang. Hit hör design- och landskapsteorier som formulerat vissa grundantaganden om den gröna miljöns utformning. Aktivitetsteorier, som utgår från att människan är en aktiv varelse med behov av aktivitet och rörelse, har bidragit med forskning om hur olika slags aktiviteter kan användas i terapeutiskt syfte. Slutligen har miljöpsykologin bidragit med kunskaper om hur och varför människan uppfattar gröna miljöer som lugnande och stress-lindrande.

Grön rehab i Jönköpings län bedrivs som ett tidsbegränsat projekt med placering vid ett av landstingets naturbruksgymnasier. Det innebär att man delar på resurser som växthus och djurstallar. I projektet Grön rehab ingår arbetsterapeut (100 %), psykolog (50 %) samt trädgårdsmästare och djurinstruktör på 20 % vardera. De båda senare arbetar också på naturbruksgymnasiet där de har sin ordinarie anställning. Verksamheten är organiserad som en kurs där deltagarna kommer till Grön rehab tre timmar per dag, två dagar i veckan under tio veckor. Den övergripande organiseringen av Grön rehab innebar att Dag ett varje vecka hade fokus på gruppsamtalet och att dag två innehöll ett ”grönt” inslag. Som gröna aktiviteter räknades både sådana i trädgården/växthuset och sådana med djur. Grön rehab räknas som en behandlande insats och deltagarna kommer på läkarremiss från vårdcentraler och liknande.

Den kvalitativa studien bygger på en serie individuella intervjuer med samtlig personal i projektet samt på individuella intervjuer med personer som deltagit i Grön rehab under hösten 2013. Totalt ingår 12 intervjuer med personal och 12 intervjuer med deltagare. Personalen intervjuades mellan två och fyra gånger per person under olika tidpunkter i två olika kurser. Deltagarna intervjuades mellan en och fyra månader efter kurstidens slut. Utöver intervjuer ingår i studien data från besök i de miljöer som ingår i Grön rehab. Dessa besök genomfördes utanför kurstid och med personal som guide. Som data räknas även projektbeskrivning och broschyren med rubriken ”Grön rehabilitering” som Landstinget i Jönköpings län har producerat och som distribueras via bland annat landstingets hemsida.

Analysen av personalintervjuerna visar att skogspromenaden är den aktivitet som förekommer mest frekvent (i princip varje kursdag) och att gruppsamtalet av samtlig personal betraktas som den överordnade aktiviteten i Grön rehab. Gruppsamtalen förs primärt inne i ”Lillstugan” en gång varje vecka. De leds av psykolog och arbetsterapeut gemensamt. Genom att båda samtalsledarna medverkar i samtliga aktiviteter den kursdagen hände det att samtalet fortsatte eller flyttades till exempelvis skogen. Under skogspromenaderna eftersträvade personalen ett fokus på medveten närvaro (mindfulness). Påbjuden tystnad varvades med korta samtal och reflektioner omkring det som kunde erfaras med olika sinnen. Deltagarna uppmanades att känna på bark och mossa, notera lukten av regn, lyssna till vinden och att iaktta naturens växlingar över tid och i förhållande till olika väderlek, samt att gå långsamt. Andra ”gröna” aktiviteter som genomfördes i växthuset eller i trädgården, liksom aktiviteter med djur utgjorde en mindre del av verksamheten. Arrangemanget med en samtalsdag och en ”grön” dag per vecka, betyder att deltagarna var engagerade i trädgårdssysslor omkring en timme vid fem olika tillfällen, och att lika mycket tid lades på aktiviteter med djur. Deltagarna möttes för gruppsamtal vid totalt tio tillfällen. Dessa beskrevs oftast pågå i mer än en timme.

Sammanfattningsvis framgår av studien att det behövs

• en tydlig programförklaring med uttalat stöd i befintlig nationell och internationell forskning och med beskrivning av vad behandlingsinsatsen Grön rehab syftar till.

• en diskussion om Grön rehab’s möjliga betydelse för olika målgrupper.

• följeforskning kvantitativt och kvalitativt för att kunna bedöma värdet av behandlingsinsatsen Grön rehab på kort och lång sikt. Alternativt att under en två-årsperiod driva Grön rehab som ett forskningsprojekt.

• handledning av erfaren trädgårdsterapeut som resurs i behandlings-verksamheten.

• utvecklas en strategi för att hantera krockar med naturbruksgymnasiets verksamhet.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, 2014. p. 49
National Category
Social Work Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-25280 (URN)
Available from: 2014-12-11 Created: 2014-12-11 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Nilsson, G. (2013). Socialt behandlingsarbete inom gröna ramar. In: Lisbeth Eriksson, Gunilla Nilsson & Lars A. Svensson (Ed.), Gemenskaper: Socialpedagogiska perspektiv (pp. 275-298). Göteborg: Daidalos
Open this publication in new window or tab >>Socialt behandlingsarbete inom gröna ramar
2013 (Swedish)In: Gemenskaper: Socialpedagogiska perspektiv / [ed] Lisbeth Eriksson, Gunilla Nilsson & Lars A. Svensson, Göteborg: Daidalos, 2013, p. 275-298Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Daidalos, 2013
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-23085 (URN)978-91-7173-421-1 (ISBN)
Available from: 2014-01-14 Created: 2014-01-14 Last updated: 2014-01-14Bibliographically approved
Nilsson, G. (2012). Frihet, regler och läkarintyg: en uppföljning av Samverkansmodellen mellan Försäkringskassan och Landstinget i Jönköpings län. Jönköping
Open this publication in new window or tab >>Frihet, regler och läkarintyg: en uppföljning av Samverkansmodellen mellan Försäkringskassan och Landstinget i Jönköpings län
2012 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: , 2012. p. 43
Keywords
Försäkringskassan, samverkan
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-20453 (URN)
Available from: 2013-01-24 Created: 2013-01-24 Last updated: 2013-01-25Bibliographically approved
Nilsson, G. (2012). Which social values can the use of horticulture as therapy add to the social care of the elderly?. In: Social work social development 2012 : action and impact, 8-12 July 2012, Stockholm, Sweden: Abstract book. Paper presented at World Conference on Social Work and Social Development, Stockholm, July 8-12 2012 (pp. 191-192).
Open this publication in new window or tab >>Which social values can the use of horticulture as therapy add to the social care of the elderly?
2012 (English)In: Social work social development 2012 : action and impact, 8-12 July 2012, Stockholm, Sweden: Abstract book, 2012, p. 191-192Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Keywords
care of elderly
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-20457 (URN)
Conference
World Conference on Social Work and Social Development, Stockholm, July 8-12 2012
Available from: 2013-01-24 Created: 2013-01-24 Last updated: 2015-09-04Bibliographically approved
Jarhag, S., Nilsson, G. & Werning, M. (2009). Disabled Persons and the Labor Market in Sweden. Social Work in Public Health, 24(3), 255-272
Open this publication in new window or tab >>Disabled Persons and the Labor Market in Sweden
2009 (English)In: Social Work in Public Health, ISSN 1937-1918, Vol. 24, no 3, p. 255-272Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Persons with disabilities have well-documented problems entering the labor market all over the world. Research reveals that legislation to assist such individuals has relatively less significance than the attitudes of individual employers. In Jönköping, Sweden, a smaller town of about 120,000 inhabitants, about 100 openings for jobs are created annually for people with learning disabilities and reduced employment capacity. Despite difficulties, local labor market agencies succeed to a relatively great extent, to find real and lasting jobs. An intervention often used for these individuals in Sweden is called Special Introduction and Follow-up Support (SIUS). The purpose of this paper is to provide balance to the somewhat biased but dominant view of persons with disabilities and unemployability. This is contradicted by Swedish data showing that it is possible to find jobs for people with disabilities with the support by trained of SIUS advisers.

National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-4104 (URN)10.1080/19371910802595315 (DOI)19266403 (PubMedID)
Available from: 2008-12-10 Created: 2008-12-10 Last updated: 2012-04-10Bibliographically approved
Nilsson, G. (Ed.). (2009). Trädgårdsterapi. Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Trädgårdsterapi
2009 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2009. p. 174
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-11009 (URN)978-91-44-05368-4 (ISBN)
Available from: 2009-12-10 Created: 2009-12-10 Last updated: 2010-03-23Bibliographically approved
Nilsson, G. (2008). Den gröna staden: -. Jönköping (mars)
Open this publication in new window or tab >>Den gröna staden: -
2008 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Jönköping: , 2008
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-7073 (URN)
Projects
Bokprojekt om gröna aktiviteter som metod i socialt arbete
Note
Debattartikel i dagspress (JönköpingsPosten, mars 2008).Available from: 2008-12-10 Created: 2008-12-10 Last updated: 2009-04-14Bibliographically approved
Nilsson, G. (2008). Horticulture Therapy for Children: Including children with disabilities in society - a question of discipline, support or empowerment?. In: : .
Open this publication in new window or tab >>Horticulture Therapy for Children: Including children with disabilities in society - a question of discipline, support or empowerment?
2008 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-7081 (URN)
Note

konferensanförande vid konferens i Jönköping, maj 2008.

Available from: 2008-12-10 Created: 2008-12-10 Last updated: 2014-07-28
Organisations

Search in DiVA

Show all publications