Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Åhnby, Ulla
Publications (10 of 31) Show all publications
Henning, C., Åhnby, U. & Svensson, L. A. (2014). Future Challenges for the Nordic Model: Housing. In: : . Paper presented at 22 Nordic Congress of Gerontology (på temat Age Well) i Göteborg 26-28 maj 2014.
Open this publication in new window or tab >>Future Challenges for the Nordic Model: Housing
2014 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-25597 (URN)
Conference
22 Nordic Congress of Gerontology (på temat Age Well) i Göteborg 26-28 maj 2014
Available from: 2015-01-13 Created: 2015-01-13 Last updated: 2015-06-23
Henning, C., Åhnby, U. & Svensson, L. A. (2014). Why meeting Places for Social Networking?. In: Konferensbok: Äldres ensamhet - utmaningar och möjligheter, 10 december, 2014 - Arbetets museum, Norrköping. Paper presented at Äldres ensamhet - utmaningar och möjligheter. NISAL (Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande). Linköpings universitet (pp. 18). Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Why meeting Places for Social Networking?
2014 (English)In: Konferensbok: Äldres ensamhet - utmaningar och möjligheter, 10 december, 2014 - Arbetets museum, Norrköping, Linköping: Linköpings universitet , 2014, p. 18-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2014
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-25596 (URN)
Conference
Äldres ensamhet - utmaningar och möjligheter. NISAL (Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande). Linköpings universitet
Available from: 2015-01-13 Created: 2015-01-13 Last updated: 2015-06-23Bibliographically approved
Åhnby, U. (2012). Att möjliggöra äldre människors delaktighet i vardagen: Framtidsverkstad som idé och metod. (Licentiate dissertation). Jönköping: School of Health Sciences, Jönköping University
Open this publication in new window or tab >>Att möjliggöra äldre människors delaktighet i vardagen: Framtidsverkstad som idé och metod
2012 (Swedish)Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med avhandlingen är att analysera framtidsverkstäder som fenomen föratt stärka äldre människors delaktighet och engagemang. Analysen sätts irelation till teorier och begrepp kopplat till medborgarengagemang ochdelaktighet i olika processer inom ramen för människors vardagsliv.

Avhandlingen baseras på ett empiriskt material från olika projekt där metodenframtidsverkstad har använts. Framtidsverkstäder är en pedagogisk metod föratt stödja människor till att mötas på ett kreativt och konstruktivt sätt i syfte attarbeta med gemensamma angelägenheter.

Den metodologiska ansatsen för analysen beskrivs i två steg. I det första stegetses framtidsverkstäderna som beskrivs i artiklarna I, II och III som exempel påen utvecklingsinriktad forskningsansats. I det andra steget görs i avhandlingensramberättelse en återanalys av resultatet i artiklarna utifrån fallstudiemetodik därframtidsverkstäderna beskrivs som enskilda fall.

Avhandlingens resultat diskuteras utifrån att begreppet delaktighet sätts irelation till begrepp som gemenskap, ansvar, brukarinflytande ochmedborgarskap. I analysen görs en koppling till socialpedagogiska teorier ochforskning kring civilsamhället.

Avhandlingens resultat bekräftar att äldre människors delaktighet utifrån envardagslivskontext ska ses som värdefull resurs i samhället och att det är viktigtatt denna resurs lyfts fram och tillvaratas. Det handlar inte bara om att äldremänniskor mår bra av att vara aktiva, träffa andra och fortsätta ha ansvar. Det handlar lika mycket om att samhället är i behov av äldre människors kunskap,erfarenhet och kompetens. Äldre människor, liksom människor i andra åldrar,är både konsumenter och producenter av olika samhällstjänster. För attmotverka ålderism i samhället är det viktigt att lyfta fram denna mer positiva bild av åldrandet.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: School of Health Sciences, Jönköping University, 2012. p. 76
Series
Hälsohögskolans avhandlingsserie, ISSN 1654-3602 ; 28
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-17790 (URN)978-91-85835-27-0 (ISBN)
Opponent
Supervisors
Available from: 2012-03-13 Created: 2012-03-13 Last updated: 2012-03-13Bibliographically approved
Åhnby, U. (2012). Framtidsverkstad – en resurs i verksamhetsutveckling. In: Björn Jonsson (Ed.), Slutrapport – Framtidsverkstad som resurs för volontärarbete vid Kvinnojouren Jönköping (pp. 37-59). Jönköping: School of Health Sciences
Open this publication in new window or tab >>Framtidsverkstad – en resurs i verksamhetsutveckling
2012 (Swedish)In: Slutrapport – Framtidsverkstad som resurs för volontärarbete vid Kvinnojouren Jönköping / [ed] Björn Jonsson, Jönköping: School of Health Sciences , 2012, p. 37-59Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: School of Health Sciences, 2012
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-19576 (URN)
Available from: 2012-10-03 Created: 2012-10-03Bibliographically approved
Åhnby, U. & Henning, C. (2012). Framtidsverkstäder i äldreomsorgen. In: Framtidens äldreomsorg. Paper presented at Framtidens äldreomsorg - Fyrbodals kommunförbund.
Open this publication in new window or tab >>Framtidsverkstäder i äldreomsorgen
2012 (Swedish)In: Framtidens äldreomsorg, 2012Conference paper, Oral presentation only (Other (popular science, discussion, etc.))
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-20078 (URN)
Conference
Framtidens äldreomsorg - Fyrbodals kommunförbund
Note

Ulla utförde själva presentationen medan Cecilia inledde och avslutade.

Available from: 2012-12-06 Created: 2012-12-06 Last updated: 2012-12-07Bibliographically approved
Åhnby, U. & Henning, C. (2012). Participation for Improving Everyday Life Conditions. Paper presented at World Conference on Social Work and Social Development 8-12 juli 2012.Stockholm.
Open this publication in new window or tab >>Participation for Improving Everyday Life Conditions
2012 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-19560 (URN)
Conference
World Conference on Social Work and Social Development 8-12 juli 2012.Stockholm
Available from: 2012-10-01 Created: 2012-10-01 Last updated: 2012-10-02Bibliographically approved
Henning, C. & Åhnby, U. (2011). Framtidsverkstad skapar delaktighet och gemenskap. Tidningen Äldreomsorg, 28(1), 26-28
Open this publication in new window or tab >>Framtidsverkstad skapar delaktighet och gemenskap
2011 (Swedish)In: Tidningen Äldreomsorg, ISSN 1403-7025, Vol. 28, no 1, p. 26-28Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-17062 (URN)
Available from: 2012-01-12 Created: 2012-01-12 Last updated: 2012-02-08Bibliographically approved
Christensson, L., Björklund, A., Åhnby, U., Henriksson, M., Joakimsson, D. & Henning, C. (2010). Attitudes of Different Professionals Toward the Well-being of Older Adults Living at Home. Journal of Allied Health, 39(4), 293-300
Open this publication in new window or tab >>Attitudes of Different Professionals Toward the Well-being of Older Adults Living at Home
Show others...
2010 (English)In: Journal of Allied Health, ISSN 0090-7421, E-ISSN 1945-404X, Vol. 39, no 4, p. 293-300Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objectives: Negative attitudes in society toward working in eldercare constitute a challenge to educators and care providers. The purpose of this study was to explore, describe, and compare the attitudes of different professional groups toward factors that are important for the well-being of older adults.

Methods: A randomized sample of 210 respondents that included registered nurses (RNs), registered occupational therapists (OTRs), personal benefit advisors (PBAs), and home help assistants (HHAs) was collected from social service agencies in 10 Swedish municipalities. A scale was developed in a six-step process to measure attitudes toward factors influencing elder wellbeing, and the final 22-item Likert-type scale was called the “Staff Attitudes toward the Well-being of Older Adults” scale.

Results: Thirty-three percent of staff responded with positive attitudes <toward working with elders>, and the remaining were uncertain or negative. The attitudes of RNs, OTRs, and PBAs were significantly more positive than those of HHAs.

Discussion: The scale is practical for use in different professional groups with the aim of exploring existing attitudes, identifying areas with a low degree of prevailing positive attitudes and differences between groups, and evaluating whether attitudes change after staff training.

National Category
Occupational Therapy Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-13591 (URN)21184026 (PubMedID)2-s2.0-78751560387 (Scopus ID)
Available from: 2010-10-27 Created: 2010-10-22 Last updated: 2020-02-26Bibliographically approved
Åhnby, U. & Henning, C. (2009). Future Workshop for Empowerment in Eldercare: Examples from Sweden. Paper presented at SPnet nätverk för forskning i socialpedagogik, Trollhättan 13-14 oktober.
Open this publication in new window or tab >>Future Workshop for Empowerment in Eldercare: Examples from Sweden
2009 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-11016 (URN)
Conference
SPnet nätverk för forskning i socialpedagogik, Trollhättan 13-14 oktober
Available from: 2009-12-10 Created: 2009-12-10 Last updated: 2010-03-10Bibliographically approved
Åhnby, U. & Henning, C. (2009). Future Workshop for Empowerment in Eldercare: Examples from Sweden. In: Cecilia Henning & Karin Renblad (Ed.), Perspectives on Empowerment, Social Cohesion and Democracy (pp. 161-184). Jönköping: School of Health Sciences, Jönköping University
Open this publication in new window or tab >>Future Workshop for Empowerment in Eldercare: Examples from Sweden
2009 (English)In: Perspectives on Empowerment, Social Cohesion and Democracy / [ed] Cecilia Henning & Karin Renblad, Jönköping: School of Health Sciences, Jönköping University , 2009, p. 161-184Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: School of Health Sciences, Jönköping University, 2009
National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-11012 (URN)978-91-633-5998-9 (ISBN)
Available from: 2009-12-10 Created: 2009-12-10 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications