Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Abbasian, Saeid
Publications (10 of 11) Show all publications
Rylander, D. & Abbasian, S. (Eds.). (2010). Gnosjöandan i ny riktning: Design, upplevelser, kulturarv. Jönköping: EIDI
Open this publication in new window or tab >>Gnosjöandan i ny riktning: Design, upplevelser, kulturarv
2010 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: EIDI, 2010. p. 128
Series
Forskning för nya näringar, ISSN 1654-8299 ; 2/2010
Keywords
Design, experience industries, entrepreneurship, cultural heritage, regional development, business development, Design, upplevelsenäring, entreprenörskap, kulturarv, regional utveckling, näringsutveckling
National Category
Social and Economic Geography Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-11891 (URN)978-91-979193-1-9 (ISBN)
Projects
Drivkrafter för nya näringar - design, upplevelser, kulturarv
Note

I denna bok förmedlar forskare, företagare, samhällsutvecklare och turismsamordnare insikter i den kreativa entreprenöriella processen kopplad till lärande och regional utveckling. Den gemensamma tråden i bokens kapitel är frågan hur vi kan möta de utmaningar vi ställs inför till följd av förändrade konkurrensvillkor och att en ny ekonomi etableras där kreativitet, kunskap och upplevelser blir allt viktigare. För att motverka ett riskfyllt ensidigt beroende av tillverkningsindustri behöver entreprenörskapet utvecklas i riktning mot nya näringar. Men klarar det lokala entreprenörskapet – den mytomspunna Gnosjöandan – av att omfatta för regionen nya näringar? Vilka blir framtidens näringar och hur kan entreprenörskapet utvecklas för att bäst ta till vara möjligheterna att förena både legotillverkning, kreativ imitation och innovering av produkter och tjänster?

Available from: 2010-03-30 Created: 2010-03-30 Last updated: 2015-06-11Bibliographically approved
Pesämaa, O., Abbasian, S., Rylander, D. & Salomonsson, K. (2009). Attitudes to change in Gnosjöregion. In: Presented at The international Symposium on Entrepreneurship in Tourism, Rovaniemi, Finland, March 17-21, 2009: .
Open this publication in new window or tab >>Attitudes to change in Gnosjöregion
2009 (English)In: Presented at The international Symposium on Entrepreneurship in Tourism, Rovaniemi, Finland, March 17-21, 2009, 2009Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

This study promotes ideas into two main academic areas, that is attitudes towards change processes and regional development.  The implications of the study are written to tourism in the Gnosjöregion and other countryside areas. We specifically ask what attitudes towards change processes in development projects in tourism generate commitments to tourism and to what extent these effects are moderated by perceived involvement. Our objective is to develop more knowledge to the area of attitudes within project management. The results of the study engender from a pre-study from 59 responses of a survey distributed during spring 2008 in the Gnosjöregion. Our major implication is that future study may consider freedom rather than interest towards working in change processes and that these effects are also moderated when individuals perceive an enhanced involvement. Our study is a first attempt to develop these two areas and results should therefore be read and interpreted with the same carefulness as any pre-study is prepared and conducted.

Keywords
Change, attitudes, tourism
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-9378 (URN)
Available from: 2009-06-10 Created: 2009-06-10 Last updated: 2015-11-13Bibliographically approved
Abbasian, S. & Rylander, D. (2009). Attitudes towards Experience industries: A case study of Gnosjö Region in Sweden. In: : . Paper presented at The 2nd EUGEO Congress 12.8-16.8 2009 Bratislava.
Open this publication in new window or tab >>Attitudes towards Experience industries: A case study of Gnosjö Region in Sweden
2009 (English)In: : , 2009Conference paper, Published paper (Other academic)
Keywords
Attitudes, experience industries, regional development, Attityder, upplevelseindustri, regional utveckling
National Category
Social and Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-11883 (URN)
Conference
The 2nd EUGEO Congress 12.8-16.8 2009 Bratislava
Projects
Drivkrafter för nya näringar - design, upplevelser, kulturarv
Available from: 2010-03-30 Created: 2010-03-30 Last updated: 2010-03-31Bibliographically approved
Abbasian, S. & Rylander, D. (2009). Attityder till upplevelseindustri: Vad säger lokala politiker ochföretagsledare i tillverkningsindustrin?. Jönköping: EIDI, Internationella handelshögskolan
Open this publication in new window or tab >>Attityder till upplevelseindustri: Vad säger lokala politiker ochföretagsledare i tillverkningsindustrin?
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Genomgång av intervjumaterialet visar att det finns skillnader mellan politikers och företagsledares attityder. Den första gruppen har generellt sett en positiv attityd till upplevelseindustrin och särskilt till turism och design. Företagsledarna däremot har en mer avvaktande attityd när det gäller dessa näringars roll i regionens framtida utveckling. Politikerna i undersökningen har mer kunskap om upplevelseindustrin än de intervjuade företagsledarna. Båda grupperna betonar dock en ökad betydelse för design i regionens näringsliv. Här finns viss kunskap om att både estetisk och funktionell design är nödvändig för en slutprodukts attraktivitet.

Nyfikenhet och intresse för att driva sitt företag med inslag av upplevelsenäring finns hos en tredjedel av de tillfrågade företagsledarna. Detta andas möjligheter för korsbefruktningar mellan tillverkningsindustri och upplevelseindustri i framtiden.

Utmaningen är att via mötesplatser mellan näringarna skapa en miljö som främjar utveckling av nya kombinationer av idéer, vilket kan resultera i kunderbjudanden som genererar nya företag och arbetstillfällen.

För att utveckla upplevelseindustrin i regionen behövs skräddarsydd kompetensutveckling tillsammans med regional samverkan mellan tillverkningsindustrin, tjänstesektorn, entreprenörer inom områdena kultur, turism och design samt lokala myndigheter.

De företagsledare inom tillverkningsindustrin som idag är nyfikna på upplevelsenäring skulle kunna dela med sig av kunskaper och erfarenheter och med en öppen attityd finna samarbeten med entreprenörer inom områdena kultur, turism och design.

Framgångsrika entreprenörer inom upplevelseindustrin som Isaberg och High Chaparral kan fungera som förebilder.

Politiskt finns mycket att vinna med att GGVV-kommunerna tillsammans arbetar fram en gemensam vision och strategi för upplevelseindustrins utveckling i regionen. I denna kan upplevelseindustrins infrastruktur i form av motorer, mötesplatser, leverantörsnätverk, paketkombinationer, kompetensutvecklingscentra och samarbetsorganisationer tydliggöras. Detta skulle kunna bli den karta aktörerna behöver för att identifiera och skapa synergier.

Samarbeten med större branschorganisationer som Smålands Turism och Stiftelsen Svensk Industridesign liksom med Högskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet kan främja en gemensam kraftsamling i Småland. Samarbetet inom Entreprenörsregionen är ännu av liten betydelse men potentialen inför framtiden ska inte underskattas.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: EIDI, Internationella handelshögskolan, 2009. p. 54
Series
Forskning för nya näringar, ISSN 1654-8299 ; 2009:1
Keywords
Regional samverkan, regional utveckling, näringsutveckling, EIDI
National Category
Social and Economic Geography Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-26616 (URN)
Projects
Drivkrafter för nya näringar - design, upplevelser, kulturarv
Funder
Knowledge Foundation
Available from: 2015-05-18 Created: 2015-05-18 Last updated: 2015-05-18Bibliographically approved
Abbasian, S. & Bildt, C. (2009). Empowerment through Entrepreneurship: A tool for integration among immigrant women?. Jönköping: Jönköping International Business School
Open this publication in new window or tab >>Empowerment through Entrepreneurship: A tool for integration among immigrant women?
2009 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

The study investigates whether entrepreneurship among immigrant women in Sweden may be a way to achieve integration in working life and thereby increase their empowerment. Sixteen female entrepreneurs were interviewed. They started their businesses for a number of reasons: unemployment, lack of suitable jobs and career possibilities, discrimination and forced privatization, desire for personal development, independence and freedom, or work within one’s own field of interest. We conclude that entrepreneurship can be a tool for increasing empowerment among educated immigrant women.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jönköping International Business School, 2009. p. 16
Series
CISEG working paper series, ISSN 1654-7357 ; 6
Keywords
Entrepreneurship, Immigrant women, Empowerment, Integration
National Category
Social and Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-8450 (URN)
Available from: 2009-06-22 Created: 2009-04-16 Last updated: 2009-06-22Bibliographically approved
Abbasian, S., HairJr, J. F., Pesämaa, O., Rylander, D. & Yolal, M. (2009). Isaberg on the edge to future by controlling the lack of snow. In: Presented at The international Symposium on Entrepreneurship in Tourism, Rovaniemi, Finland, March 17-21, 2009..
Open this publication in new window or tab >>Isaberg on the edge to future by controlling the lack of snow
Show others...
2009 (English)In: Presented at The international Symposium on Entrepreneurship in Tourism, Rovaniemi, Finland, March 17-21, 2009., 2009Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

This paper is a descriptive examination and assessment of a ski resort in southern Sweden – Isaberg. The paper describes an emerging threat most ski resorts are faced with today and in the future – the lack of snow. In many countries financial institutions are much less willing to offer funding for investments in ski resorts under certain heights. This is the result of two trends:  the cut off point for the height of the ski resorts is increasing every year, and at the same time some resorts have fewer skiers.  The likelihood of snow and the ability to offer snow-related products are critical to the success of all ski resorts.  Isaberg, which is significantly below any proposed height cut off points, has strong traditions, a promising market with skiers coming from the domestic Swedish market, as well as Norway, Denmark, Germany and Holland, and very modern facilities – but in recent years the resort has been suffering because of the lack of snow. Isaberg is therefore considering building an inside skiing facility to attract customers and support other local products. Our paper examines the potential of this facility and offers practical and theoretical implications for ski resort management.

Keywords
Snow, Snow management, Isaberg, economic development
National Category
Business Administration Social and Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-9377 (URN)
Available from: 2009-06-10 Created: 2009-06-10 Last updated: 2010-03-31Bibliographically approved
Pesämaa, O., Rylander, D. & Abbasian, S. (2009). Isabergs väg mot en inbyggd skidbacke: Förnyelse och innovation av turism och friluftsliv i Gnosjöregionen. Jönköping: EIDI, Internationella Handelshögskolan
Open this publication in new window or tab >>Isabergs väg mot en inbyggd skidbacke: Förnyelse och innovation av turism och friluftsliv i Gnosjöregionen
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Isaberg’s way towards a built-in ski slope : Renewal and innovation of tourism and recreation in the Gnosjö region
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: EIDI, Internationella Handelshögskolan, 2009. p. 25
Series
Forskning för nya näringar, ISSN 1654-8299 ; 2009:2
Keywords
Experience industries, destination development, regional development, Upplevelseindustri, destinationsutveckling, regional utveckling
National Category
Business Administration Social and Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-11889 (URN)
Projects
Drivkrafter för nya näringar - design, upplevelser, kulturarv
Funder
Knowledge Foundation
Available from: 2010-03-30 Created: 2010-03-30 Last updated: 2015-05-18Bibliographically approved
Abbasian, S. (2009). Segregation: The rising costs for America – Edited by James H. Carr and Nandinee K. Kutty [Review]. Papers in regional science (Print), 88(1), 245-246
Open this publication in new window or tab >>Segregation: The rising costs for America – Edited by James H. Carr and Nandinee K. Kutty
2009 (English)In: Papers in regional science (Print), ISSN 1056-8190, E-ISSN 1435-5957, Vol. 88, no 1, p. 245-246Article, book review (Other academic) Published
Keywords
Segregation
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-8048 (URN)
Available from: 2009-03-06 Created: 2009-03-03 Last updated: 2017-12-13Bibliographically approved
Abbasian, S., Johannisson, B., Pesämaa, O. & Rylander, D. (2008). Bridging Traditional and Experience Industries: Lessons from the Gnosjö Region. In: Presented at the 17th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Conference hosted by Lillehammer University College in Norway, September 25-28th, 2008.
Open this publication in new window or tab >>Bridging Traditional and Experience Industries: Lessons from the Gnosjö Region
2008 (English)In: Presented at the 17th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Conference hosted by Lillehammer University College in Norway, September 25-28th, 2008, 2008Conference paper, Published paper (Other academic)
Keywords
experience industries, regional development, social capital
National Category
Social and Economic Geography Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-9375 (URN)
Projects
Drivkrafter för nya näringar - design, upplevelser, kulturarv
Available from: 2009-06-10 Created: 2009-06-10 Last updated: 2020-01-29Bibliographically approved
Abbasian, S., Pesämaa, O. & Rylander, D. (2008). Regional samverkan inom turism: Exempel från Gnosjöregionen. Jönköping: EIDI, Internationella handelshögskolan
Open this publication in new window or tab >>Regional samverkan inom turism: Exempel från Gnosjöregionen
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Regional cooperation in tourism industries : Examples from the Gnosjö region
Abstract [sv]

Syftet med rapporten är att studera förutsättningar för regional samverkan inom turism mellan kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo och komma med förslag på åtgärder som kan främja en konkurrenskraftig destinationsutveckling. Rapporten grundar sig på en analys av ett antal teoretiska utgångspunkter liksom praktiska exempel som stöd för att förstå de resultat som fångats upp. Ett antal intervjuer med kommunala tjänstemän och företrädare för näringen visar att det finns flera frön för framtida samverkan i regionen. Det gemensamma arbetet innebär deltagande i mässor, gemensam marknadsföring, gemensamma kartor med ett direkt värde för turister och med en lägre kostnad för entreprenörer och kommun. Kartläggningen av kommunala och regionala förutsättningar visar att en rad attraktioner har potential för attraktionskraft och vidare utveckling.

I intervjuer och samtal har vi kunnat urskilja vissa kommunikationsproblem mellan kommunerna. Information når inte alltid fram. Det efterlyses större applicering av gemensamma databaser, som skapar ökad genomskinlighet och jämförbarhet mellan kommuner. Effektivare användning av teknik tillsammans med kompetensutveckling kan förbättra kommunikationen mellan aktörerna i regionen.

Vi föreslår att funktionen av nätverket kan förbättras genom fördjupad samverkan kring mässor, marknadsföring, en gemensam portal, mellan företag genom fler forum för samverkan såsom träffpunkt Store Mosse.

Vidare föreslås att gemensam identitet kring samverkan kan fördjupas. En väg är att GGVV och Gnosjöregionen ersätts med ett nytt namn som syftar framåt för fördjupad samverkan. Vi tror att kommunerna kan förlora på att helt överge varumärket `Gnosjöregionen´, som utstrålar starka industritraditioner men samtidigt vinna mycket på att gå framåt med ett namn som vinner större uppslutning.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: EIDI, Internationella handelshögskolan, 2008. p. 52
Series
Forskning för nya näringar, ISSN 1654-8299 ; 2008:2
Keywords
Regional cooperation, regional development, destination development, economic development, Regional samverkan, regional utveckling, destinationsutveckling, näringsutveckling, EIDI
National Category
Social and Economic Geography Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-5705 (URN)
Projects
Drivkrafter för nya näringar - design, upplevelser, kulturarv
Funder
Knowledge Foundation
Available from: 2008-06-12 Created: 2008-06-12 Last updated: 2015-05-18Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications