Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Florin Sädbom, RebeckaORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0188-4675
Publications (10 of 19) Show all publications
Florin Sädbom, R., Bäcklund, J., Anderström, H. & Manderstedt, L. (2019). En skenbar tydlighet? En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal. Högre Utbildning, 9(1), 48-60
Open this publication in new window or tab >>En skenbar tydlighet? En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal
2019 (Swedish)In: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 9, no 1, p. 48-60Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I den här studien presenteras resultatet från en delstudie som ingår i ett större forskningsprojekt om kvalitetsaspekter rörande den verksamhetsförlagda utbildningen inom grundlärarutbildningens försöksverksamhet. Det övergripande syftet med försöksverksamheten är att höja kvaliteten på den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, och att på olika sätt förbättra studenternas möjligheter till god handledning inom ramen för projektet. Syftet med föreliggande studie är att bilda kunskap om på vilka sätt som VFU-handledare och lärarstudenter beskriver användandet av bedömningsmatrisen i handledningssamtal. Studien är genomförd på lärarutbildningens inriktningar år F–3 och 4–6.

Materialet består av sju skuggningar av genomförda handledningssamtal, fjorton enskilda intervjuer med VFU-handledare och lärarstudenter samt två fokusgruppsintervjuer med studenter. Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och analyserades sedan med utgångspunkt i en sociokulturell ansats. Resultatet visar att bedömningsmatrisen både tolkas och används på olika sätt under VFU:n och i handledningssamtal. Studenterna efterfrågar en tydligare formativ funktion för användning av matrisen i de handledningssamtal som genomförs inom ramen för övningsskolorna medan VFU-handledarna tenderar att uppehålla sig vid att problematisera innehållsliga aspekter av bedömningsdokumentet.

Place, publisher, year, edition, pages
Cappelen Damm Akademisk, 2019
Keywords
Verksamhetsförlagd utbildning, övningsskola, handledning, bedömningsmatris
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-43638 (URN)10.23865/hu.v9.1289. (DOI)
Available from: 2019-05-10 Created: 2019-05-10 Last updated: 2019-05-14Bibliographically approved
Anderström, H., Bäcklund, J. & Florin Sädbom, R. (2019). Utvärdering av försöksverksamheten med övningsskolor 2015–2019. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av försöksverksamheten med övningsskolor 2015–2019
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication, 2019. p. 76
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45061 (URN)
Available from: 2019-06-25 Created: 2019-06-25 Last updated: 2019-06-25
Florin Sädbom, R. & Bäcklund, J. (2019). Övningsskola eller inte? Slutsatser från utvärderingsarbetet med övningsskolorna åren 2015-2019. In: : . Paper presented at Forskningsbaserad undervisning, Teori och praktik i samverkan, 12 november 2019, Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping.
Open this publication in new window or tab >>Övningsskola eller inte? Slutsatser från utvärderingsarbetet med övningsskolorna åren 2015-2019
2019 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-46816 (URN)
Conference
Forskningsbaserad undervisning, Teori och praktik i samverkan, 12 november 2019, Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping
Available from: 2019-11-13 Created: 2019-11-13 Last updated: 2019-11-25Bibliographically approved
Florin Sädbom, R. & Åman, P. (2018). Forskningscirkeln som kollaborativ ansats för lärares kompetensutveckling. In: : . Paper presented at Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan.
Open this publication in new window or tab >>Forskningscirkeln som kollaborativ ansats för lärares kompetensutveckling
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Seminariepass 1b 1:

Forskningscirkeln som kollaborativ ansats för lärares kompetensutveckling

I den här studien presenteras samlad kunskap från ett projekt där lärare, genom forskningscirkeln som kollaborativ ansats, har genomfört undersökningar i praktiken. Forskningscirkeln som ansats har sin tradition i folkbildningen och bygger på emancipatoriska ideal, vilket innebär att lärare och pedagoger driver och utvecklar kunskap om frågor som de själva är intresserade av att undersöka. Ansatsens teoretiska hemvist är aktionsforskning och i synnerhet den inriktning som benämns som deltagarbaserad aktionsforskning (Participatory Action Research, PAR). PAR är ett samlingsbegrepp för de forskningsmetoder där människor som ingår i ett specifikt sammanhang, såsom skola, observerar, studerar och utvecklar praktiken tillsammans. Utforskandet av praktiken sker kollaborativt vilket innebär att forskningscirkeln sker i skärningspunkten mellan högskolan och skola och där kunskap samproduceras mellan lärare och forskare (Persson, 2008), (Lahdenperä, 2014). Handledarens roll är att vara gruppens facilitator och att bidra med att teori och praktik möts.

Syftet med presentationen är att visa vad det kan innebära att utveckla systematisk kunskap med forskningscirkeln som ansats men också att diskutera forskningscirkelns potential som möjlig kompetensutvecklingsmodell för lärare och pedagoger. Detta görs utifrån presentatörernas erfarenheter från att vara handledare i forskningscirklar. Att delta i en forskningscirkel innebär att ständig bli utmanad av andras erfarenheter för att få syn på för-givet-tagna tankar om pedagogiska frågor. Detta sker i dialogisk form där både deltagare och handledare lär av varandra. Frågan som adresseras är:

vilken funktion fyller forskningscirkeln som potentiell ansats för lärares kompetensutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42062 (URN)
Conference
Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan
Available from: 2018-11-19 Created: 2018-11-19 Last updated: 2019-05-14
Bjursell, C. & Florin Sädbom, R. (2018). Mentorship programs in the manufacturing industry. European Journal of Training and Development, 42(7/8), 455-469
Open this publication in new window or tab >>Mentorship programs in the manufacturing industry
2018 (English)In: European Journal of Training and Development, ISSN 2046-9012, E-ISSN 2046-9020, Vol. 42, no 7/8, p. 455-469Article, review/survey (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose

This paper aims to present a literature review of studies of mentorship programs in the manufacturing industry so as to lay a theoretical basis for learning at work.

Design/methodology/approach

A literature review with focus on mentorship programs in the manufacturing industry was used. A search for relevant peer-reviewed articles, in four databases, rendered 315 hits, but only one article dealt with mentorship programs in an industry similar to the manufacturing industry. Thus, it is concluded that there is a lack of research on this area. The selection criteria were broadened so as to include 16 articles on mentorship programs for learning at work.

Findings

Three dominant areas emerged from this review: definitions of mentorship, characteristics of a good mentor and mentorship program structures. The establishment of a mentorship program requires a clear purpose; contextual knowledge; and adaption to the profession, the organization and to individual needs. In addition to their findings, the authors discuss relationships in mentoring programs, what can be understood by “reading between the lines” and the ongoing digitalization of mentorship programs.

Originality/value

Mentorship has proven itself to be a superior way to learn on the job. This paper provides practical information about establishing mentorship programs in the manufacturing industry, with a particular focus on the moulding industry.

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2018
Keywords
Workplace learning, Literature review, Construction industry, Mentorship, Workplace training, Mentorship programs
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41622 (URN)10.1108/EJTD-05-2018-0044 (DOI)000448530200006 ()2-s2.0-85054034827 (Scopus ID)
Available from: 2018-09-27 Created: 2018-09-27 Last updated: 2019-05-14Bibliographically approved
Bäcklund, J., Florin Sädbom, R., Anderström, H. & Manderstedt, L. (2018). Möjligheter och utmaningar i en övningsskola - VFU-handledares erfarenheter av övningsskolan. In: : . Paper presented at Forskning i högre utbildning, 15-16 maj, Lunds Universitet.
Open this publication in new window or tab >>Möjligheter och utmaningar i en övningsskola - VFU-handledares erfarenheter av övningsskolan
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Keywords
Verksamhetsförlagd utbildning, övningsskola, handledning
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-39468 (URN)
Conference
Forskning i högre utbildning, 15-16 maj, Lunds Universitet
Available from: 2018-05-17 Created: 2018-05-17 Last updated: 2019-05-14Bibliographically approved
Florin Sädbom, R., Bäcklund, J., Manderstedt, L. & Anderström, H. (2018). Verktyg för lärande eller bedömning av lärande? En studie om lärarstudenters och VFU-handledares förståelse av bedömningsmatrisens funktion i handledningssamtal. In: : . Paper presented at Forskning om högre utbildning, 15-16 maj, Lunds universitet.
Open this publication in new window or tab >>Verktyg för lärande eller bedömning av lärande? En studie om lärarstudenters och VFU-handledares förståelse av bedömningsmatrisens funktion i handledningssamtal
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Keywords
lärarutbildning, verksamhetsförlagd utbildning, övningsskola, bedömningsmatris
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-39466 (URN)
Conference
Forskning om högre utbildning, 15-16 maj, Lunds universitet
Available from: 2018-05-17 Created: 2018-05-17 Last updated: 2019-05-14Bibliographically approved
Florin Sädbom, R. (2017). Att utbildas för att utbilda: en didaktisk reflektion om av undervisa blivande ämneslärare (1ed.). In: Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 17-33). Jönköping: Jönköping University
Open this publication in new window or tab >>Att utbildas för att utbilda: en didaktisk reflektion om av undervisa blivande ämneslärare
2017 (Swedish)In: Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar / [ed] Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson, Jönköping: Jönköping University , 2017, 1, p. 17-33Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jönköping University, 2017 Edition: 1
Keywords
samhällsdidaktik ämneslärarutbildning högskolepedagogik
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38262 (URN)978-91-981530-2-6 (ISBN)
Available from: 2017-12-20 Created: 2017-12-20 Last updated: 2019-05-14Bibliographically approved
Florin Sädbom, R., Gustafsson, M. & Larsson, H. A. (Eds.). (2017). Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar. Jönköping: Jönköping University
Open this publication in new window or tab >>Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar
2017 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jönköping University, 2017. p. 191
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38722 (URN)978-91-981530-2-6 (ISBN)
Note

På omslag: "Samhällsstudier & Didaktik"

Available from: 2018-02-01 Created: 2018-02-01 Last updated: 2019-05-14Bibliographically approved
Nersäter, Å. & Florin Sädbom, R. (2017). Förstelärarens roll för skolutveckling: ett forsknings- och förstelärarperspektiv. In: Rebecka Florin sädbom, Mikael Gustavsson & Hans Albin Larsson (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 129-146). Jönköping: Jönköping University
Open this publication in new window or tab >>Förstelärarens roll för skolutveckling: ett forsknings- och förstelärarperspektiv
2017 (Swedish)In: Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar / [ed] Rebecka Florin sädbom, Mikael Gustavsson & Hans Albin Larsson, Jönköping: Jönköping University , 2017, , p. 191p. 129-146Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jönköping University, 2017. p. 191
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38264 (URN)978-91-981530-2-6 (ISBN)
Available from: 2017-12-20 Created: 2017-12-20 Last updated: 2019-05-14Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0188-4675

Search in DiVA

Show all publications