Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Granath, Kaj
Publications (10 of 18) Show all publications
Fischl, G., Granath, K. & Bremner, C. (2018). Mapping architectural engineering students' learning in group design exercises. In: C. Bean, J. Bennedsen, K. Edström, R. Hugo, J. Roslöf, R. Songer & T. Yamamoto (Ed.), Proceedings of the 14th International CDIO Conference, Kanazawa Institute of Technology, Kanazawa, Japan, June 28 - July 2, 2018: . Paper presented at 14th International CDIO Conference, Kanazawa Institute of Technology, Kanazawa, Japan, June 28 - July 2, 2018 (pp. 849-859). Kanazawa: Kanazawa Institute of Technology
Open this publication in new window or tab >>Mapping architectural engineering students' learning in group design exercises
2018 (English)In: Proceedings of the 14th International CDIO Conference, Kanazawa Institute of Technology, Kanazawa, Japan, June 28 - July 2, 2018 / [ed] C. Bean, J. Bennedsen, K. Edström, R. Hugo, J. Roslöf, R. Songer & T. Yamamoto, Kanazawa: Kanazawa Institute of Technology , 2018, p. 849-859Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Architectural engineering encompasses urban planning and architectural design exercises that are part of professional development  In contrast to the engineering discipline, the regularity of well-defined familiar tasks does not predominate in a design studio. However, to be able to work along with a larger pool of professionals and increase the potential for creative problem solving it is imperative to provide an engineering education that challenges the conventions of its framework. Consequently, students encountering design problems without prior experience need to assume responsibility for their interpretation of the problems in which they are being challenged. The aim of this pilot study was to survey, describe and analyze the problem-solving approach among undergraduate students in relation to their control strategies and successive learning. The study was completed in Jönköping, Sweden. In an online survey (N=32) using convenience sampling, students' locus of control (LOC) as the measure for control strategies over their learning situation was assessed in three school years within the undergraduate program. Additionally, three focus group interviews were performed to shed light on how individual learning modes manifested on different LOC levels and in respective school years. Descriptive statistics showed a trend that students' LOC is moving from external to be more internal by the advancement in their studies. Accordingly, they would over time develop a preference for group design exercises that are more problem-oriented,  rather than  assignment-based,  thus  matching  a  more  internal  LOC. Although the trend was clear, statistically significant differences were not found between the measured variables (LOC, gender, age, school year: subject major), possibly due to the low sample  size. The  focus  group  interviews  supported  the  trend,  where  students'  initial frustration over unclear instructions and dependence on external control gradually shifts toward  a  more  reflective  attitude  and  a  greater  feeling  of  internal  control,  individual competence and professional development.

Place, publisher, year, edition, pages
Kanazawa: Kanazawa Institute of Technology, 2018
Series
Proceedings of the International CDIO Conference, ISSN 2002-1593
Keywords
locus of control, architectural-designer, learning outcomes, problem-solving, active learning
National Category
Architectural Engineering Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-46753 (URN)978-4-906122-53-0 (ISBN)
Conference
14th International CDIO Conference, Kanazawa Institute of Technology, Kanazawa, Japan, June 28 - July 2, 2018
Available from: 2019-10-31 Created: 2019-10-31 Last updated: 2019-10-31Bibliographically approved
Granath, K. & Johansson, P. (2015). Verifiering av krav och värden: Förstudie. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering
Open this publication in new window or tab >>Verifiering av krav och värden: Förstudie
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Målet med denna förstudie är att inventera dagsläget och framtida möjligheter för verifiering av krav samt analyser av värden genom använda IKT och BIM. Detta ger nya möjligheter för byggherrar att skapa en mer värdedriven byggprocess med målet att optimera byggnadsverkets totala värde för dess ägare, brukare och samhället som helhet.

Resultaten visar att verifieringar av krav och analyser/simuleringar av värden används i ganska begränsad utsträckning idag. De verifieringar som utförs är fokuersade på grundläggande information om utrymmen, t ex att rätt utrymmen finns med samt att de har ungefär rätt storlek. När det gäller analyser och simuleringar så är det kostnadsberäkningar och energianalyser som används i flest skeden.

En av de främsta drivande faktorerna i utvecklingen av analyser och simuleringar är hållbarhetsdiskussionen. Användningen av miljöklassificeringssystem har blivit utbrett i byggbranschen. Litteraturstudien visar att det redan idag går att verifiera med hjälp av BIM att ett flerbostadshusprojekt kommer upp till LEED-guld (71 % av teoretiskt maxvärde). I en mer övergripande studie utgick man ifrån 132 hållbarhetsaspekter, och identifierade programstöd som kunde analysera 55 % av dessa aspekter.

Regelbaserade kontroller av BIM-modeller har redan fått stort praktiskt genomslag, främst för kollisionskontroll. Ju mer utvecklade BIM-modellerna blir desto mer går att kontrollera. En av de mest använda programvarorna som använder denna teknik är Solibri Model Checker. Studier av denna programvara visade att tekniken skulle kunna användas för att automatiskt verifiera de flesta byggherrekrav, om relevant information finns i BIM-modellen.

För en fortsatt utveckling behövs fortsatt implementering av verifieringar och analyser samt erfarenheter från praktisk användning. Men det behövs också att mer information läggs in i BIM-modellerna samt att brister i interoperabilitet (informationsöverföring) mellan BIM-programvaror byggs bort. Kvaliteten på analyserna är helt beroende av kvaliteten på indata, och att modellen är korrekt uppbyggd.

Litteraturstudien gav ett antal indikationer på framtida inrikningar: Ett större fokus på tidiga skeden och en mer holistisk syn på hållbarhet är två sådanan tydliga trender. Det finns också en trend mot att verifieringar och analyser bör vara en del av en evidensbaserad produktframtagningsprocess där användarscenarier är en central del och där utvärdering av byggnadens användning samt verifiering och validering av människors upplevelser är en annan.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jönköping University, School of Engineering, 2015. p. 51
Series
JTH research report, ISSN 1404-0018 ; 2015-02
National Category
Environmental Analysis and Construction Information Technology
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-27664 (URN)
Funder
Jönköping County Council
Available from: 2015-08-06 Created: 2015-08-06 Last updated: 2018-08-21Bibliographically approved
Melander, A., Johansson, P., Lennartsson, M., Elgh, F., Achtenhagen, L., Vimarlund, V., . . . Hellborg, G. (2014). Entreprenöriell produktframtagning för industriellt byggande. Växjö: Smart Housing Småland
Open this publication in new window or tab >>Entreprenöriell produktframtagning för industriellt byggande
Show others...
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Smart Housing Småland, 2014. p. 19
Series
SHS - rapport ; 2014 - 009
Keywords
Industriellt byggande entreprenörskap produktframtagning
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-25323 (URN)
Funder
VINNOVA
Available from: 2014-12-16 Created: 2014-12-16 Last updated: 2018-09-04Bibliographically approved
Linderoth, H., Johansson, P. & Granath, K. (2014). The role of bim in preventing design errors. In: Raiden, A B and Aboagye-Nimo, E (Ed.), Proceedings 30th Annual ARCOM Conference, 1-3 September 2014, Portsmouth, UK, Association of Researchers in Construction Management: . Paper presented at 30th Annual ARCOM Conference, 1-3 September 2014, Portsmouth, UK (pp. 703-712). Association of Researchers in Construction Management (ARCOM)
Open this publication in new window or tab >>The role of bim in preventing design errors
2014 (English)In: Proceedings 30th Annual ARCOM Conference, 1-3 September 2014, Portsmouth, UK, Association of Researchers in Construction Management / [ed] Raiden, A B and Aboagye-Nimo, E, Association of Researchers in Construction Management (ARCOM), 2014, p. 703-712Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Design errors are claimed to account for 26% of the cost of defects, these in turn are stated to encompass 2-9% of production cost for building and constructions. Lack of knowledge and information has been identified as a major reasons for design errors. Recently Building Information Modelling (BIM) has been considered as a mean for reducing design errors. However, limited research has been conducted on the role of BIM as a means for transfer and sharing knowledge in order to reduce design errors. The aim of the paper is to analyse BIM’s role of facilitating knowledge and expertise sharing in order to prevent design errors. The aim is achieved by analysing a case study of design errors in a construction project. By drawing on the concept of boundary object it is confirmed that BIM can serve a mean for preventing design errors by facilitating knowledge and expertise sharing, across discipline, time and space, and professional boundaries. Depending the kind of boundary knowledge and expertise should be shared across, different challenges emerge in organizing the knowledge and expertise sharing.

Place, publisher, year, edition, pages
Association of Researchers in Construction Management (ARCOM), 2014
Keywords
design error, BIM, boundary objects, knowledge sharing
National Category
Construction Management
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-24740 (URN)2-s2.0-84911361130 (Scopus ID)978-0-9552390-8-3 (ISBN)
Conference
30th Annual ARCOM Conference, 1-3 September 2014, Portsmouth, UK
Available from: 2014-09-15 Created: 2014-09-15 Last updated: 2018-09-13Bibliographically approved
Bruun, C., Johansson, J. & Granath, K. (2012). Value driven ICT for the briefing process. In: Marie Strid & Peter Fröst (Ed.), ARCH12   Architecture / Research / Care / Health Perspectives on Nordic Welfare Environments: . Paper presented at ARCH12 Architecture / Research / Care / Health Perspectives on Nordic Welfare Environments (pp. 1-22).
Open this publication in new window or tab >>Value driven ICT for the briefing process
2012 (English)In: ARCH12   Architecture / Research / Care / Health Perspectives on Nordic Welfare Environments / [ed] Marie Strid & Peter Fröst, 2012, p. 1-22Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The way briefing is prepared in conjunction with building projects is crucial to the project's adherence to the client's intentions. It is through the brief that the values expected are documented and transferred. However, international research has for a long time pointed out the briefing stage as a constantly recurring problem area for the construction sector.

 

The aim of this research is to achieve a more value-driven building process by the use of ICT. The objective of this study is to improve the briefing phase using ICT.

To reach this objective the following questions will be addressed:

Q1: What values are defined in the briefing process?

Q2: What values were created by the use of ICT?

Q3: How could ICT be developed to further support a value-driven briefing process?

 

In order to answer the research questions one of the case studies concerning a healthcare building is presented here. The ICT tool Program of Technical Standard (PTS 2012) was used to support the briefing process in the building project studied.

 

The result of the studies is that using ICT to support the briefing process has many valuable advantages. The use of ICT-support in the briefing process makes the process more efficient. PTS enables capturing of requirements, facilitates information transfer and enables a united vision of the project.  PTS also enables consistency of standard and enables benchmarking and exchange of knowledge by the fact that ten Real Estate organisations of County Councils in Sweden use and develop PTS in collaboration. The ICT-support could be improved by better supporting verification of requirements, prioritization of the client's requirements and discussions about alternative conceptual and possible solutions.

 

This research is a part of the Eracobuild project “Value Driven Procurement in Building and Real Estate” (www.valpro.eu).

National Category
Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-20335 (URN)
Conference
ARCH12 Architecture / Research / Care / Health Perspectives on Nordic Welfare Environments
Funder
Swedish Research Council Formas, 244-2009-1835
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2017-10-05Bibliographically approved
Johansson, P. & Granath, K. (2010). Using Construction Deficiency Reports and Product Models as Systematic Feedback to Avoid Design Errors Caused by Lack of Knowledge. In: CIB W78 2010: 27th International Conference - Applications of IT in the AEC Industry& Accelerating BIM Research Workshop. Paper presented at CIB W78 2010.
Open this publication in new window or tab >>Using Construction Deficiency Reports and Product Models as Systematic Feedback to Avoid Design Errors Caused by Lack of Knowledge
2010 (English)In: CIB W78 2010: 27th International Conference - Applications of IT in the AEC Industry& Accelerating BIM Research Workshop, 2010Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Design errors cause a big part of the defects occurring in building production and maintenance. Earlier research have shown that the most common cause for design errors is lack of knowledge. Product-model based CAD-systems are increasingly used in structural engineering practice and it is well known that these systems reduce the design errors, mostly through better visualization and collision checks. The design errors caused by lack of knowledge are not prevented using product-model based CAD-systems as we do today. This paper describes a case study of design errors where the structural engineer is involved. The aim of the study was to find new ways to prevent design errors using the product-model based technique. The study supports earlier findings that the use of product-model based CAD-systems have a great potential in preventing design errors, especially co-ordination errors. The study also shows that many of the design errors caused by lack of knowledge could be prevented in future projects if the design errors from earlier projects were systematically documented and made available to the structural engineer in the design process. This could prevent as many design errors as is prevented by using product-model based CAD-systems today. The study shows that about 90% of the design errors that could be prevented in this way were situated where two or more elements meet. It was also found in the study that the information needed about the design errors could be retrieved from construction deficiency reports. Based on these findings it is argued that design errors, caused by lack of knowledge, can be prevented in future projects by making the information from the construction deficiency reports available and retrievable for the structural engineer by indexing them using information about the elements meeting where the design error occurred.

Keywords
Structural Engineering, Design Errors, Product-models, Feedback, Knowledge reuse
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-14421 (URN)
Conference
CIB W78 2010
Available from: 2011-01-24 Created: 2011-01-24 Last updated: 2017-10-05
Johansson, P., Ryd, N., Johansson, B. & Granath, K. (2009). Byggherre-ICT: Förstudie om ICT-utveckling för byggherrefunktionen. Stockholm: Byggherrarna
Open this publication in new window or tab >>Byggherre-ICT: Förstudie om ICT-utveckling för byggherrefunktionen
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med denna förstudie är att motivera och formulera hur svenska byggherrar, i egenskap av kravställare och beställare, ska kunna medverka till att påverka och driva utveckling inom ICT till nytta för byggherrefunktionen och därmed stärka byggherrens roll som förändringsagent.

Förstudien har genomfört en enkätundersökning med svenska byggherrar avseende deras inställning till ICT. Resultatet visar att byggherrarna idag tydligt fokuserar på ICT som ett redskap att hantera problem i produktframställningsprocessen. Det är också inom detta område man ser de största affärsnyttorna. Det här är anmärkningsvärt, eftersom produktframställningen inte primärt är ett byggherreansvar. Resultatet visar också att de svenska byggherrarnas intresse och fokus ligger relativt sent i byggprocessen.

Förstudien har som jämförelse studerat situationen i våra grannländer avseende ICT genom en nordisk kartläggning. En undersökning visar att Sverige idag är ledande i Norden när det gäller användning av BIM, men vi använder trots det bara en bråkdel av de verktyg som finns till förfogande, inte minst för byggherrens processer. I synnerhet Finland och Norge framstår som mer progressiva inom området, med starka offentliga beställare som driver utvecklingen och sätter standard för branschens samtliga aktörer. I Danmark har man lagstiftat om att projekt över en viss storlek skall ha digital informationshantering i enlighet med byggherrarnas önskemål, de s.k. byggherrekraven.

I Danmark, Finland och Norge har man på detta vis utvecklat ICT-stöd för byggherrens processer i form av:

  • informationsstrukturer för byggherrens krav, som ger säkrare informationsöverföring
  • generering av lösningsförslag
  • analyser av dessa förslag i tidiga skeden
  • verifieringsmetoder för automatisk verifiering av att ett lösningsförslag uppfyller kraven.

Sammantaget ger detta en bild av en nordisk byggherreroll, där fokus ligger på tidiga skeden (produktbestämningen) och där byggherrekraven på ett tydligt sätt styr och formar hela byggprocessen och då inklusive valet av ICT-verktyg. Aktuella ICT-verktyg med tillämpning under byggprocessens olika skeden beskrivs i rapportens analysdel.

Mot bakgrund av enkätundersökningen och den nordiska kartläggningen har förstudien formulerat en ny vision för svensk ICT-användning ur ett byggherreperspektiv. Visionen är att med hjälp av ICT stärka byggherrens nyckelposition som kravställare i förhållande till de andra aktörerna i byggprocessen genom att flytta fokus till byggprocessens tidiga skeden. Visionen innebär således att fokus flyttas från produktframställning till produktbestämning, med en tydlig koppling till de krav som ställs från verksamheten, kunden, brukaren, ägaren och samhället.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Byggherrarna, 2009. p. 47
Keywords
Byggherre, ICT, BIM
National Category
Environmental Analysis and Construction Information Technology
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-23664 (URN)91-975824-4-1 (ISBN)
Available from: 2014-04-01 Created: 2014-04-01 Last updated: 2017-10-05Bibliographically approved
Granath, K. (2007). Tradition och förnyelse: om holländska radhus och planeringens möjligheter. In: Bostadens rum: Chalmersarkitekter om bostadens kvalitet. Stockholm: Axl books
Open this publication in new window or tab >>Tradition och förnyelse: om holländska radhus och planeringens möjligheter
2007 (Swedish)In: Bostadens rum: Chalmersarkitekter om bostadens kvalitet, Stockholm: Axl books , 2007Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Axl books, 2007
Keywords
bostadsplanering, bostadsforskning, boendekvalitet
National Category
Architectural Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-3636 (URN)978-91-976644-7-9 (ISBN)
Available from: 2007-10-01 Created: 2007-10-01Bibliographically approved
Granath, K. (2006). Den kluvna öppenheten: Kasper Salinpriset 2006 [Review]. Göteborgs-Posten, 11(30)
Open this publication in new window or tab >>Den kluvna öppenheten: Kasper Salinpriset 2006
2006 (Swedish)In: Göteborgs-Posten, ISSN 1103-9345, Vol. 11, no 30Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Architectural Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-3637 (URN)
Available from: 2007-10-01 Created: 2007-10-01Bibliographically approved
Granath, K. (2006). När köpladan kom till byn [Review]. Göteborgs-Posten, 04(27)
Open this publication in new window or tab >>När köpladan kom till byn
2006 (Swedish)In: Göteborgs-Posten, ISSN 1103-9345, Vol. 04, no 27Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Architectural Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-3641 (URN)
Available from: 2007-10-01 Created: 2007-10-01Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications