Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Schmidt, Catarina
Publications (10 of 32) Show all publications
Wedin, Å. & Schmidt, C. (2015). Barbie, ninjakrigare och popstjärnor - populärkulturella texter i läs- och skrivundervisningen. In: Berit Lundgren & Ulla Damberg (Ed.), Critical Literacy i svensk klassrumskontext: (pp. 51-68). Umeå: Umeå universitet, Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk
Open this publication in new window or tab >>Barbie, ninjakrigare och popstjärnor - populärkulturella texter i läs- och skrivundervisningen
2015 (Swedish)In: Critical Literacy i svensk klassrumskontext / [ed] Berit Lundgren & Ulla Damberg, Umeå: Umeå universitet, Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk , 2015, p. 51-68Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Kärnan i ett demokratiskt och kritiskt språksarbete utifrån utgångspunkterna i Critical Literacy (CL) är undersökandet av olika slags texter. Genom den snabba utvecklingen av informationstekniker och de olika modaliteter som följt i dess spår, har den textrepertoar som barn möter i sin vardag kommit att kraftigt expanderas. Behovet av att kunna tolka och förstå budskap och innehåll i olika slags texter har kanske aldrig varit större. I detta kapitel beskrivs ett klassrumsbaserat projekt, där elever i år två skriver berättelser baserade på deras populärkulturella erfarenheter.

Utifrån detta belyser och problematiserar vi de möjliga lärandepotentialer som barns texter öppnar upp för i läs- och skrivundervisningen, men ställer också frågor och belyser dilemman ur såväl lärares som elevers perspektiv.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, 2015
Series
Nordsvenska, ISSN 0282-7182 ; 22
Keywords
literacy, populärkultur, läs- och skrivundervisning, skriftspråksundervisning, skrivande
National Category
Educational Sciences Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-26835 (URN)
Available from: 2015-05-29 Created: 2015-05-29 Last updated: 2015-06-30Bibliographically approved
Schmidt, C. (2015). Barn som medborgare i en värld full av texter. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Barn som medborgare i en värld full av texter
2015 (Swedish)Other (Refereed)
Abstract [sv]

Denna artikel tar sin utgångspunkt i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, samt skollagen och barnkonventionen. I artikeln betonas vikten av att i alla ämnen stödja elever i att utveckla läs- och skrivförmågor. Vad innebär det att läsa och skriva i alla ämnen och vilka slags texter ska ingå i undervisningen, enligt dessa styrdokument och riktlinjer? Artikeln framhåller vikten av elevers delaktighet i undervisningen med en syn på barn som medborgare, vilka behöver läsa och förstå alla de texter de möter.

Den här artikeln inleder modulen Läsa och skriva i alla ämnen. Kommande artiklar och aktiviteter i modulen ger möjlighet till fördjupning och didaktisk konkretisering kring det som denna artikel lyfter fram som betydelsefulla delar i undervisningen kring att läsa och skriva.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2015. p. 11
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-27751 (URN)
Projects
Läslyftets modul Läsa och skriva i alla ämnen
Note

Läs- och skrivportalen - Modul: Läsa och skriva i alla ämnen. Del 1: Uppdraget och texterna

Available from: 2015-08-21 Created: 2015-08-21 Last updated: 2015-08-21Bibliographically approved
Schmidt, C. (2015). Barn som medborgare i en värld full av texter: Vikten av sammanhang som stödjer språk och skriftspråk. Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa (1), 15-18
Open this publication in new window or tab >>Barn som medborgare i en värld full av texter: Vikten av sammanhang som stödjer språk och skriftspråk
2015 (Swedish)In: Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa, ISSN 2000-429X, no 1, p. 15-18Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-26833 (URN)
Available from: 2015-05-29 Created: 2015-05-29 Last updated: 2015-06-02Bibliographically approved
Schmidt, C. & Grönte, V. (2015). Berättande texter.
Open this publication in new window or tab >>Berättande texter
2015 (Swedish)Other (Refereed)
Abstract [sv]

Fokus i denna artikel är den dramaturgi som behöver finnas i alla berättelser; en början, ett händelseförlopp och ett slut. Att utgå från och använda berättande texter i undervisningen ger stora möjligheter att skapa mening och sammanhang och det betyder också mycket för språkutveckling och motivation. Med hjälp av dramaturgin, berättelsens grammatik, kan elever få stöd och möjlighet att skapa egna berättelser som har en kronologi och som de blir nöjda med. Att berätta, och på så sätt gestalta eller förklara något, är ett ovärderligt sätt att skapa förståelse och kunskap om exempelvis historiska och naturvetenskapliga sammanhang. De som lyssnar kan förflyttas till en luftballong på väg mot Nordpolen eller till ett björnide där en björnmamma sover med sina ungar. Eleverna kan få känna igen sig i en annan människas livsvillkor eller upplevelser. Genom berättande skapas emotionell kontakt, språket används, orden upprepas och dramaturgin kring en början, ett händelseförlopp och ett slut befästs. I undervisningen kan en gemensam praktik skapas som stödjer språkutveckling, lärande kring olika ämnesområden samt läsande och skrivande.

Publisher
p. 12
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-27753 (URN)
Projects
Läslyftets modul Läsa och skriva i alla ämnen
Note

Läs- och skrivportalen - Modul: Läsa och skriva i alla ämnen. Del 4: Berättande texter - läsa, skriva och förstå

Available from: 2015-08-21 Created: 2015-08-21 Last updated: 2015-08-24Bibliographically approved
Schmidt, C. (2015). Berättelser då och nu - barns användande och erfarenheter av texter i vår tid. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Berättelser då och nu - barns användande och erfarenheter av texter i vår tid
2015 (Swedish)Other (Refereed)
Abstract [sv]

Idag cirkulerar och återfinns texter i en mängd olika sammanhang, på olika sätt och i olika format. Barn möter och fascineras i hög grad av olika spel och interaktiva nätverk via internet, vilka också kan ses som texter där ljud, skrift och bild kombineras. Det finns mycket som talar för att vi som arbetar med läs- och skrivundervisning behöver lära oss av barns erfarenheter av populärkulturella texter utanför skolan. På vilka sätt kan elevers erfarenheter tas till vara samtidigt som skolans uppdrag kring läsande och skrivning fokuseras? På vilka sätt kan vi hjälpa och stödja elever i att tolka och förstå vem som står bakom en viss text, vem eller vilka texten riktar sig till och hur man kan förändra den? Om detta handlar denna artikel.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2015. p. 12
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-27752 (URN)
Projects
Läslyftets modul Läsa och skriva i alla ämnen
Note

Läs- och skrivportalen - Modul: Läsa och skriva i alla ämnen. Del 2: Barns textvärldar

Available from: 2015-08-21 Created: 2015-08-21 Last updated: 2015-08-21Bibliographically approved
Schmidt, C. & Woods, A. (2015). Deficit talk and being ‘at-risk’: How else might we talk about young literacy learners and could this make a difference?. In: : . Paper presented at ECER, Budapest, 11-17 September, 2015.
Open this publication in new window or tab >>Deficit talk and being ‘at-risk’: How else might we talk about young literacy learners and could this make a difference?
2015 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-27970 (URN)
Conference
ECER, Budapest, 11-17 September, 2015
Available from: 2015-09-17 Created: 2015-09-17 Last updated: 2015-09-23Bibliographically approved
Schmidt, C., Lundberg, B. & Wedin, Å. (2015). Den medvetna reflektionens betydelse. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Den medvetna reflektionens betydelse
2015 (Swedish)Other (Refereed)
Abstract [sv]

I denna avslutande text sammanfattas tidigare artiklar. Artikeln fokuserar på vikten av medveten reflektion kring undervisning. Denna reflektion behöver införliva skolans demokratiska uppdrag och kunskapsmål, men också forskning kring villkor och möjligheter för elevers läs- och skrivlärande. Den medvetna reflektionen och det kollegiala lärandet utifrån dessa aspekter innebär att förutsättningar skapas för att undervisningen ständigt kan utvecklas. Det innebär en utforskande miljö där lärare och elever lär tillsammans.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2015. p. 11
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-27757 (URN)
Projects
Läslyftets modul Läsa och skriva i alla ämnen
Note

Läs- och skrivportalen - Modul: Läsa och skriva i alla ämnen. Del 8: Återblick och reflektion

Available from: 2015-08-21 Created: 2015-08-21 Last updated: 2015-08-21Bibliographically approved
Schmidt, C. (2015). Digital Literacies Out-of-School: Crossing Borders for Literacy Education?. In: : . Paper presented at NERA 2015 - Marketisation and Differentiation in Education - 4-6 March 2015 (pp. 23-24).
Open this publication in new window or tab >>Digital Literacies Out-of-School: Crossing Borders for Literacy Education?
2015 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-26836 (URN)
Conference
NERA 2015 - Marketisation and Differentiation in Education - 4-6 March 2015
Available from: 2015-05-29 Created: 2015-05-29 Last updated: 2015-06-12
Schmidt, C. & Jönsson, K. (2015). Glädjen i att förstå - förhållningssätt och strategier. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Glädjen i att förstå - förhållningssätt och strategier
2015 (Swedish)Other (Refereed)
Abstract [sv]

Den dialogiska högläsningen utgör, som beskrivits i de tidigare artiklarna, ett ”socialt rum” där berättelser kan delas. Här kan strategier för läsförståelse introduceras och modelleras, det vill säga konkret visas. I Nya Språket lyfter (Skolverket, 2012, s 40) beskrivs högläsningens betydelse på följande sätt:

Högläsning måste ha fortsatt stort utrymme i klassrummet, både av läraren och elever i små grupper. Men vare sig läsningen sker tyst eller som högläsning, behöver läsarna dela erfarenheter med varandra, samtala om det man läst, ställa frågor och bygga hypoteser om bokens personer eller hur berättelsen ska fortsätta. I samtalet ges också stora möjligheter att bygga upp ett stort ord- och begreppsförråd, vilket är en grundläggande aspekt av den fortsatta läs- och skrivutvecklingen. Lässamtalet får inte glömmas bort och läsningen får inte förpassas till stunder man får över, när annat ”viktigt” är avklarat.

I förskoleklassen och i årskurs 1-3 behöver eleverna få delta i undervisningssammanhang som ovan där de använder texter funktionellt, delar och jämför varandras tolkningar samt utforskar och förändrar texter så att de genom det utvecklar lust att läsa (Luke & Freebody, 1999; Bergöö & Jönsson, 2012). Den här artikeln berör på vilka sätt som möjligheter för det kan skapas i undervisningen. Flera av de strategier och förhållningssätt som här presenteras kan du också läsa om i modulen Samtal om text.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2015. p. 10
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-27755 (URN)
Projects
Läslyftets modul Läsa och skriva i alla ämnen
Note

Läs- och skrivportalen - Modul: Läsa och skriva i alla ämnen. Del 6: Läsförståelse

Available from: 2015-08-21 Created: 2015-08-21 Last updated: 2015-08-21Bibliographically approved
Schmidt, C. (2015). Kritiskt tänkande, makt och genus – utrymme för förändring. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Kritiskt tänkande, makt och genus – utrymme för förändring
2015 (Swedish)Other (Refereed)
Abstract [sv]

Undervisning där kritisk textgranskning integreras kan leda till att elever förändrar sin syn på och förståelse av texter och deras innehåll. I enlighet med Lgr11 kan det innebära att elever lär sig att kritiskt värdera information och att de utvecklar förståelse för sin omvärld (Lgr 2011, del 1). I den här artikeln resoneras kring villkor och möjligheter för kritiskt text-arbete i relation till makt och genus. På vilka sätt kan utrymme skapas för att stödja elever att ifrågasätta och förändra synen på texters innehåll, som exempelvis olika stereotyper eller de sätt som texter används på för att påverka och därigenom utöva makt? På vilka sätt kan elevers egna texterfarenheter användas som en resurs i undervisningen samtidigt som vi visar lyhördhet och förståelse inför de personliga investeringar som dessa erfarenheter ofta innebär? Det är dessa frågor som artikeln kommer att belysa och problematisera.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2015. p. 12
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-27512 (URN)
Projects
Läslyftets modul Läsa och skriva i alla ämnen
Note

Läs- och skrivportalen - Modul: Kritiskt textarbete. Del 5: Kritiskt tänkande, makt och genus – utrymme för förändring

Available from: 2015-06-29 Created: 2015-06-29 Last updated: 2015-08-24Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications