Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Börjesson, Ulrika
Publications (10 of 14) Show all publications
Börjesson, U. & Söderqvist Forkby, Å. (2020). The concept of home – unaccompanied youths voices and experiences [Hem-begreppet. Ensamkommande ungas röster och erfarenheter]. European Journal of Social Work
Open this publication in new window or tab >>The concept of home – unaccompanied youths voices and experiences [Hem-begreppet. Ensamkommande ungas röster och erfarenheter]
2020 (English)In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

In Sweden, unaccompanied youths are placed within residential care units. However, to settle in a foreign country and feel emotional belonging is more complex than access to a physical building. The aim of this study is to critically discuss the concept of 'home' as experienced by the youths, narrated in nine focus group interviews. These interviews occurred in the aftermath of a turbulent migration time (2015), when over 35,000 unaccompanied youths arrived in Sweden. A transnational theoretical perspective stretches the meaning across national borders, when home links to people, processes and other geographical places. It is difficult to create an environment that mirrors the emotional attachment described in analysis. Earlier research has shown that residential care workers refer to the institutional setting as home, yet the results of this study show that the young people relate to the concept differently. Staff utilisation of the concept of home rather emphasises the lack of home-like aspects for the youths, creating a frustration in the current institutional conditions. Staff in residential care units must therefore be aware of the different interpretations and reactions that their actions and communications generate, in order to respond to various needs.

Abstract [sv]

Ett boende alternativ för ensamkommande unga i Sverige är hem för vård och boende (HVB). Att komma till ett nytt land och skapa förutsättning för känslomässig tillhörighet är mer komplext än att få tillgång till en fysisk byggnad. Syftet med den här studien är att kritiskt diskutera hembegreppet baserat på ungdomarnas egna upplevelser, delgett i nio olika fokus-grupps intervjuer. Intervjuerna utfördes i efterdyningarna av en turbulent tid då det 2015 anlände över 35,000 ensamkommande unga i Sverige. Ett transnationellt teoretiskt perspektiv breddar förståelsen och sträcker sig över nationella gränser där hem länkas samman till människor, processer och olika geografiska platser. Det är svårt att skapa en miljö som motsvarar den emotionella samhörighet som de unga beskriver i studien. Tidigare forskning har visat att personal på HVB relaterar till den institutionella miljön i termer av ett hem, resultatet av vår studie visar dock att de ungas förståelse av begreppet skiljer sig åt. Personalens sätt att relatera till HVB som hem understryker snarare avsaknaden av hemlika element från de ungas perspektiv och skapar således frustration. Personalen behöver vara medvetna om de olika tolkningarna och reaktionerna som deras kommunikation genererar, för att kunna bemöta olika behov.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2020
Keywords
migration/immigration; practice/theory; institutions; critical perspectives, Ensamkommande unga; socialt arbete;
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-47459 (URN)10.1080/13691457.2019.1709159 (DOI)000507063900001 ()2-s2.0-85078599614 (Scopus ID)
Available from: 2020-01-20 Created: 2020-01-20 Last updated: 2020-02-18
Lundgren, D., Ernsth-Bravell, M., Börjesson, U. & Kåreholt, I. (2019). The impact of leadership and psychosocial work environment on recipient satisfaction in nursing homes and home care. Gerontology and geriatric medicine
Open this publication in new window or tab >>The impact of leadership and psychosocial work environment on recipient satisfaction in nursing homes and home care
2019 (English)In: Gerontology and geriatric medicine, E-ISSN 2333-7214Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study examines the association between nursing assistants’ assessment of leadership, their psychosocial work environment, and satisfaction among older people receiving care in nursing homes and home care. Cross-sectional surveys were conducted with nursing assistants (n = 1,132) and people receiving care (n = 1,535) in 45 nursing homes and 21 home care units. Direct leadership was associated with the psychosocial work environment in nursing homes and home care. Furthermore, better leadership was related to higher satisfaction among nursing assistants and older people in nursing homes. Thus, indirect leadership had no effect on recipients’ satisfaction in either nursing homes or home care. The path analysis showed an indirect effect between leadership factors and recipient satisfaction. The findings suggest that the psychosocial work environment of nursing assistants and recipient satisfaction in nursing homes can be increased by improving leadership.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2019
Keywords
satisfaction with care, nursing assistants, nursing homes, home care
National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41998 (URN)10.1177/2333721419841245 (DOI)000475377000001 ()31037251 (PubMedID)GOA HHJ 2019 (Local ID)GOA HHJ 2019 (Archive number)GOA HHJ 2019 (OAI)
Note

Included in thesis in manuscript form.

Available from: 2018-11-09 Created: 2018-11-09 Last updated: 2019-09-02Bibliographically approved
Lundgren, D., Ernsth-Bravell, M., Börjesson, U. & Kåreholt, I. (2018). The association between psychosocial work environment and satisfaction with old age care among care recipients. Journal of Applied Gerontology
Open this publication in new window or tab >>The association between psychosocial work environment and satisfaction with old age care among care recipients
2018 (English)In: Journal of Applied Gerontology, ISSN 0733-4648, E-ISSN 1552-4523Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

This study examines the association between nursing assistants’ perceptions of their psychosocial work environment and satisfaction among older people receiving care in nursing homes and home care. Cross-sectional surveys were conducted among people receiving care (N = 1,535) and nursing assistants (N = 1,132) in 45 nursing homes and 21 home care units within municipal old-age care. Better psychosocial work environment was related to higher satisfaction in old-age care among the recipients. Significant and stronger associations were more common in nursing homes than in home care. Perception of mastery and positive challenges at work were associated with higher recipient satisfaction both in home care and in nursing homes: social climate, perception of group work, perception of mastery, and positive challenges at work only in nursing homes. Findings suggest that recipient satisfaction may be increased by improving the psychosocial work environment for nursing assistants, both in nursing homes and in home care. 

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2018
Keywords
home care, nursing assistants, nursing homes, old-age care, psychosocial work environment, satisfaction with care, staff
National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-40926 (URN)10.1177/0733464818782153 (DOI)XYZ ()2-s2.0-85048887876 (Scopus ID)
Available from: 2018-07-03 Created: 2018-07-03 Last updated: 2018-11-09
McCall, M. E. & Börjesson, U. (2017). Integration or specialization? Similarities and differences between Sweden and the United States in gerontology education and training. Gerontology & Geriatrics Education, 38(1), 47-60
Open this publication in new window or tab >>Integration or specialization? Similarities and differences between Sweden and the United States in gerontology education and training
2017 (English)In: Gerontology & Geriatrics Education, ISSN 0270-1960, E-ISSN 1545-3847, Vol. 38, no 1, p. 47-60Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article examines the similarities and differences in the education and training of gerontologists and others who work with older people in Sweden and the United States. It outlines the aging trends in both countries and assesses the level of training for those who provide care in a variety of fields. Both countries are aging, but the programs for gerontological training are quite different in the two countries, reflecting underlying cultural values. Sweden’s education is generally more oriented toward the integration of some aging education in more disciplinary fields, such as nursing and social work and thus could benefit from more specialized, aging-specific courses. The United States is highly specialized, with multiple programs in various subfields of aging (e.g., geropsychology; aging services administration) and could benefit from integrating more aging knowledge into courses in other disciplines. The authors challenge professionals to consider if there is a basic but global curriculum and/or set of competencies in gerontology that could be agreed upon. As an increasingly global village, the ability to share and learn is more easily achievable. Sweden and the United States have much to learn from each other in terms of appropriately educating and training those who support our older people.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2017
Keywords
cross-national comparison, gerontology curriculum, Sweden and the U.S., gerontological training, aging, cultural value, curriculum, gerontologist, gerontology, human, human experiment, nursing, social work, specialization, Sweden, United States
National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-34065 (URN)10.1080/02701960.2016.1232592 (DOI)000399115900004 ()27648765 (PubMedID)2-s2.0-84994092929 (Scopus ID)HHJSALVEIS (Local ID)HHJSALVEIS (Archive number)HHJSALVEIS (OAI)
Available from: 2016-11-21 Created: 2016-11-21 Last updated: 2017-06-08Bibliographically approved
Börjesson, U., Cedersund, E. & Bengtsson, S. (2015). Reflection in action: implications for care work. Reflective Practice, 16(2), 285-295
Open this publication in new window or tab >>Reflection in action: implications for care work
2015 (English)In: Reflective Practice, ISSN 1462-3943, E-ISSN 1470-1103, Vol. 16, no 2, p. 285-295Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper addresses the issue of reflective practice, as suggested by Schon. The aim is to analyze instances of reflective practice in elder care, in order to depict individual and collective work. Reflective practice is prevailing as a way of emphasizing the value of practical knowledge and enhancing its status. Reflexivity is thinking about what and why we do something. Moreover, reflexivity is a way of incorporating knowledge with our own personal selves, making it a very personal matter. Using reflective practice in elder care enables learning, leading to improved quality of care. However, individual reflection must be accompanied by collective reflection; this is crucial to improve quality of care.

Keywords
elder care, participant observations, reflective practice, ethnography, reflection
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-28340 (URN)10.1080/14623943.2015.1023275 (DOI)000354254200011 ()2-s2.0-84929129882 (Scopus ID)
Available from: 2015-11-17 Created: 2015-11-17 Last updated: 2018-08-30Bibliographically approved
Börjesson, U. (2014). Everyday Knowledge in Elder Care: An Ethnographic Study of Care Work. (Doctoral dissertation). Jönköping: School of Health Sciences
Open this publication in new window or tab >>Everyday Knowledge in Elder Care: An Ethnographic Study of Care Work
2014 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

This dissertation is about how knowledge is constructed in interactions and what knowledge entails in practical social work. It is about how a collective can provide a foundation for the construction and development of knowledge through the interactions contextualized in this study on Swedish elder care, organized by the municipality. This study follows a research tradition that recognizes knowledge as socially constructed, and focuses on the practice of knowledge within an organizational context of care.

This is an ethnographic study. The empirical material consists primarily of field notes from participant observations at two elder care units in a midsized city in Sweden. Moreover, the collected materials include national and municipal policy documents, local policy documents and guidelines, and notes from observations in staff meetings and interviews with care workers and managers. This thesis uses Institutional Ethnography as a departure point for analyzing the contextual factors for workers in elder care, mainly women, and the situational factors for acquiring knowledge.

The overall aim of this dissertation was to explore knowledge in elder care practice by analyzing the construction and application of knowledge for and by staff in elder care. This sheds light to the Mystery of Knowledge in Elder Care Practice: Locally Enabled and Disabled.

In order to pursue this aim, two questions were addressed in the study:

1. How and what kind of knowledge is expressed and made visible in daily elder care practice?

2. How is knowledge shared interactively in the context of elder care?

The findings shed light to the situation for care workers in elder care and the conditions for using and gaining knowledge. This situation is problematic as the local conditions both enables and disables knowledge use and sharing of knowledge. Contributing challenging factors are lack of recognition and equal valuing of various forms of knowledge; the organizational cultures and a limiting reflective work to the individual.

The main findings in this thesis are presented in three areas:

- a way of understanding tacit knowledge, which refers to knowledge gained by care workers through working in elder care;

- the connection between an organizational culture and the knowledge shared within the organizational culture;

- reflective practice in elder care work and the imbalance between individual and collective reflectivity.

These findings have implications for specific knowledge in social work practice and the need for education linked to this knowledge. Formal knowledge alone is insufficient for effective elder care practice; however, informal knowledge is also insufficient alone. Both are needed, and they should be linked to create synergy between the two types of knowledge.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: School of Health Sciences, 2014. p. 77
Series
Hälsohögskolans avhandlingsserie, ISSN 1654-3602 ; 50
Keywords
ethnography, knowledge, care work, elder care
National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-23778 (URN)978-91-85835-49-2 (ISBN)
Public defence
2014-06-02, Forum Humanum, Hälsohögskolan i Jönköping, Jönköping, 13:00 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2014-05-09 Created: 2014-05-09 Last updated: 2015-11-30Bibliographically approved
Börjesson, U. (2014). From shadow to person: Exploring roles in participant observations in an eldercare context. Qualitative Social Work, 13(3), 406-420
Open this publication in new window or tab >>From shadow to person: Exploring roles in participant observations in an eldercare context
2014 (English)In: Qualitative Social Work, ISSN 1473-3250, E-ISSN 1741-3117, Vol. 13, no 3, p. 406-420Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article explores participant observation as a research method and more specifically addresses the intriguing situation of the researcher's role in interacting with participants in the setting. The materials used in the analysis are field notes from participant observations focused on staff at two eldercare units in a mid-sized city in Sweden. Because limitations when referring to Raymond Gold's roles of participant observations are known but sparsely described and discussed, this text attempts to provide that description and discussion. The specific question posed in the article is, (How) do roles for the researcher in participant observations change during the course of fieldwork? Randall Collins' theory on interaction ritual chains is used as an analytical tool to identify symbols in the two staff groups. The examples chosen from the field are symbols displayed at the units, which moreover illustrate that the researcher’s roles in participant observations not only change once or twice during the course of fieldwork but also change continuously. Consequently, fieldworkers shift roles in different situations when observing a variety of people and settings. Observations are developed in the interaction between the researcher and the participants; therefore, referring observations to a number of roles is restrictive and limiting.

Keywords
Ethnography, participant observation, knowledge, organization research
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-23773 (URN)10.1177/1473325013479136 (DOI)000339334100006 ()2-s2.0-84899425321 (Scopus ID)
Available from: 2014-05-09 Created: 2014-05-09 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Börjesson, U., Bengtsson, S. & Cedersund, E. (2014). “You have to have a certain feeling for this work”: Exploring tacit knowledge in elder care. SAGE Open, 4(2)
Open this publication in new window or tab >>“You have to have a certain feeling for this work”: Exploring tacit knowledge in elder care
2014 (English)In: SAGE Open, ISSN 2158-2440, E-ISSN 2158-2440, Vol. 4, no 2Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Increased care worker knowledge has been emphasized for improving quality of care for older persons in organized elder care in Sweden. However, care workers and national policies are not always corresponding, with observations suggesting that care workers emphasize tacit knowledge. The aim of this article is to explore the nature of this kind of knowledge and how it can be identified and described. Field notes from participant observations at two elder care units in Sweden serve as the empirical material. Knowledge use for staff in elder care is part of a process of knowledge making and knowledge shaping. Analysis of the field notes identified the themes of “feeling for work” and “acting and artistry” as parts of a tacit knowledge in elder care. The processes of knowledge and job execution are closely intertwined, making them difficult to separate or even understand without a deeper insight.

Place, publisher, year, edition, pages
SAGE Open, 2014
Keywords
Aging and the life course, Management, Occupation, Organizational behavior, Organizations, Social sciences, Sociology, Sociology of health and illness, Sociology of work, Work
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-36895 (URN)10.1177/2158244014534829 (DOI)2-s2.0-84907284348 (Scopus ID)
Available from: 2017-08-16 Created: 2017-08-16 Last updated: 2019-11-12Bibliographically approved
Wilinska, M. & Börjesson, U. (2007). Informal caregivers and the social quality of their lives: a macro level analysis of Germany, Sweden and United Kingdom. In: : . Paper presented at ECSR and TransEurope Conference on GLOBALIZATION, SOCIAL INEQUALITY AND THE LIFE COURSE, 1-2 September, Groningen, The Netherlands.
Open this publication in new window or tab >>Informal caregivers and the social quality of their lives: a macro level analysis of Germany, Sweden and United Kingdom
2007 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other (popular science, discussion, etc.))
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-5107 (URN)
Conference
ECSR and TransEurope Conference on GLOBALIZATION, SOCIAL INEQUALITY AND THE LIFE COURSE, 1-2 September, Groningen, The Netherlands
Available from: 2008-01-08 Created: 2008-01-08 Last updated: 2015-11-30Bibliographically approved
Wilinska, M. & Börjesson, U. (2007). Refugees - homelessness at the global level: A challenge for social work?. In: : . Paper presented at Vi och de – hur länge? Integration – en utmaning för socionomutbildningen :Nordiska Socialhögskolekommitténs 22 konferens, 16-18 augusti, 2007.
Open this publication in new window or tab >>Refugees - homelessness at the global level: A challenge for social work?
2007 (English)Conference paper, Published paper (Other (popular science, discussion, etc.))
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-5106 (URN)
Conference
Vi och de – hur länge? Integration – en utmaning för socionomutbildningen :Nordiska Socialhögskolekommitténs 22 konferens, 16-18 augusti, 2007
Available from: 2008-01-08 Created: 2008-01-08 Last updated: 2015-11-30Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications