Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Larsson, Hans Albin
Publications (10 of 18) Show all publications
Florin Sädbom, R., Gustafsson, M. & Larsson, H. A. (Eds.). (2017). Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar. Jönköping: Jönköping University
Open this publication in new window or tab >>Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar
2017 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jönköping University, 2017. p. 191
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38722 (URN)978-91-981530-2-6 (ISBN)
Note

På omslag: "Samhällsstudier & Didaktik"

Available from: 2018-02-01 Created: 2018-02-01 Last updated: 2019-05-14Bibliographically approved
Larsson, H. A. (2017). Historieundervisningens framtid: en oviss historia. In: Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 171-188). Jönköping: Jönköping University
Open this publication in new window or tab >>Historieundervisningens framtid: en oviss historia
2017 (Swedish)In: Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar / [ed] Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson, Jönköping: Jönköping University , 2017, p. 171-188Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jönköping University, 2017
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38721 (URN)978-91-981530-2-6 (ISBN)
Available from: 2018-02-01 Created: 2018-02-01 Last updated: 2018-04-13Bibliographically approved
Larsson, H. A. (2017). Samhällsdidaktiska utmaningar!. In: Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 5-13). Jönköping: Jönköping University
Open this publication in new window or tab >>Samhällsdidaktiska utmaningar!
2017 (Swedish)In: Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar / [ed] Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson, Jönköping: Jönköping University , 2017, p. 5-13Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jönköping University, 2017
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38718 (URN)978-91-981530-2-6 (ISBN)
Available from: 2018-02-01 Created: 2018-02-01 Last updated: 2018-04-13Bibliographically approved
Larsson, H. A. (Ed.). (2015). Det historiska perspektivet. Jönköping: Samhällsstudier & Didaktik
Open this publication in new window or tab >>Det historiska perspektivet
2015 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Avsikten med denna bok är att presentera några olika artiklar som alla ryms under rubriken ”Det historiska perspektivet”. Texterna ska kunna utgöra inlägg i den inomvetenskapliga debatten eller användas som läromedel eller bådadera. De undersökta företeelserna har alla en koppling till samhällsförändringarna men på olika sätt. Texternas innehåll spänner över så skilda fält som hur synen på vad som är att betrakta som relevant fortbildning har påverkats av new age-liknande samhällstrender, hur historia och religionshistoria kan förstås ömsesidigt, hur litteraturhistoria och historia går hand i hand, hur förutsättningen för medborgarskap kan uppfattas utifrån en historisk bakgrund, hur källkritisk analys kan kullkasta populärhistoriska föreställningar, hur våra första skriftliga dokument, runorna, kan tolkas i sitt sammanhang samt hur olika skolideologier och deras genomslag kan historiskt analyseras som samhällsfenomen.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Samhällsstudier & Didaktik, 2015. p. 174
Series
Aktuellt om historia, ISSN 0348-503X ; 2015:2-3
Keywords
Didaktik, historiedidaktik, Litteraturdidaktik, Religionshistoria, Runor, Skolideologi, skolpolitik, coaching
National Category
Social Sciences Humanities History
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-29006 (URN)978-91-981530-1-9 (ISBN)
Available from: 2016-01-12 Created: 2016-01-12 Last updated: 2016-02-26Bibliographically approved
Larsson, H. A. (2015). Skolideologiernas kamp: En tolkning av synsätt och aktörer. In: Hans Albin Larsson (Ed.), Det historiska perspektivet: (pp. 154-174). Jönköping: Samhällsstudier & Didaktik
Open this publication in new window or tab >>Skolideologiernas kamp: En tolkning av synsätt och aktörer
2015 (Swedish)In: Det historiska perspektivet / [ed] Hans Albin Larsson, Jönköping: Samhällsstudier & Didaktik , 2015, p. 154-174Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Mot bakgrund av de senaste femtio årens samhälls- och skolförändring analyseras några principiellt olika sätt att se på skolan, alltså olika skolideologier, och vilka motiveringar de har givits. Vilket genomslag fick vilken ideologi under vilken period? Hur ställde sig de politiska och fackliga aktörerna? Hur kan man tolka förändringarna?

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Samhällsstudier & Didaktik, 2015
Series
Aktuellt om historia, ISSN 0348-503X ; 2015:2-3
Keywords
Skolideologi, skolpolitik, progressivism, realism, klassicism, encyklopedism, kameralism
National Category
Humanities Social Sciences Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-28999 (URN)978-91-981530-1-9 (ISBN)
Available from: 2016-01-12 Created: 2016-01-12 Last updated: 2016-03-01Bibliographically approved
Larsson, H. A. (Ed.). (2014). 14 röster kring samhällsstudier och didaktik. Jönköping: Samhällsstudier & didaktik
Open this publication in new window or tab >>14 röster kring samhällsstudier och didaktik
2014 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

14 röster kring samhällsstudier och didaktik är enantologi tillkommen som ett resultat av en pågåendeutvecklingsprocess av samhällsämnenas didaktik vidforskningsplattformen Samhällsstudier och didaktikvid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK),Högskolan i Jönköping. I boken presenterar 14 forskarefrån ett flertal samhällsdiscipliner olika aspekter på problematikenkring samhällsundervisningens villkor iskolan eller på akademisk nivå. Artiklarna är ordnadeefter fyra teman:

  • kring samhällsundervisningens innehålloch metod i skolan;
  • kring akademisk samhällsvetenskapligkunskapsutveckling;
  • kring medier och samhällsundervisning;
  • kring sambandet samhälls- och skolförändring.

Avsikten med texterna är dels att de ska kunna användasinom den akademiska undervisningen, delsatt de ska ses som diskussionsinlägg i den pågåendedebatten om utbildningens villkor och kvalitet. Bokenriktar sig främst till forskare och studenter inom samhällsvetenskapoch lärarutbildning men även till demsom är allmänt intresserade av samhälls- och utbildningsfrågor.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Samhällsstudier & didaktik, 2014. p. 345
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-24781 (URN)978-91-981530-0-2 (ISBN)
Available from: 2014-09-22 Created: 2014-09-22 Last updated: 2014-09-22Bibliographically approved
Larsson, H. A. (2014). När medlet blev mål: Om mål- och resultatstyrningens effekter på skolan. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik: (pp. 303-343). Jönköping: Samhällsstudier & Didaktik
Open this publication in new window or tab >>När medlet blev mål: Om mål- och resultatstyrningens effekter på skolan
2014 (Swedish)In: 14 röster kring samhällsstudier och didaktik / [ed] Hans Albin Larsson, Jönköping: Samhällsstudier & Didaktik , 2014, p. 303-343Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Samhällsstudier & Didaktik, 2014
Keywords
Målstyrning, mål- och resultatstyrning, skolpolitik
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-23422 (URN)978-91-981530-0-2 (ISBN)
Available from: 2014-02-07 Created: 2014-02-07 Last updated: 2014-09-23Bibliographically approved
Larsson, H. A. (2013). Klassisk bildning för vår tid: Både bredd och djup för att möta framtiden (1ed.). In: Kurt Almqvist & Lotta Gröning (Ed.), Krävs en elitsatsning på utbildning för att klara världskonkurrens?: (pp. 95-109). Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål
Open this publication in new window or tab >>Klassisk bildning för vår tid: Både bredd och djup för att möta framtiden
2013 (Swedish)In: Krävs en elitsatsning på utbildning för att klara världskonkurrens? / [ed] Kurt Almqvist & Lotta Gröning, Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål , 2013, 1, p. 95-109Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 2013 Edition: 1
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-23374 (URN)978-91-89672-52-9 (ISBN)
Available from: 2014-02-02 Created: 2014-02-02 Last updated: 2015-07-01Bibliographically approved
Larsson, H. A. (2013). Skolpolitiken: (1ed.). In: Daniel Tarschys & Marja Lemne (Ed.), Vad staten vill : Mål och ambitioner i svensk politik (pp. 347-381). Möklinta: Gidlunds
Open this publication in new window or tab >>Skolpolitiken:
2013 (Swedish)In: Vad staten vill : Mål och ambitioner i svensk politik / [ed] Daniel Tarschys & Marja Lemne, Möklinta: Gidlunds , 2013, 1, p. 347-381Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Möklinta: Gidlunds, 2013 Edition: 1
Keywords
Politik, skola, skolpolitik, utbildningspolitik
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-23152 (URN)978-91-7844-868-5 (ISBN)
Available from: 2014-01-20 Created: 2014-01-20 Last updated: 2015-09-25Bibliographically approved
Larsson, H. A. (2013). Vår demokratis värdegrund: Aspekter på en högst väsentlig del av lärarutbildningens gemensamma kärna (3ed.). Eksjö: Ordförrådet
Open this publication in new window or tab >>Vår demokratis värdegrund: Aspekter på en högst väsentlig del av lärarutbildningens gemensamma kärna
2013 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Vår demokratis värdegrund behandlar en väsentlig del av lärarutbildningens gemensamma kärna, nämligen de värden som vår demokrati vilar på. Intresset koncentreras framför allt till de värderingar som återfinns i regeringsformen och skolans läroplan och hur dessa kan omsättas i skolans undervisning. I boken gesen historisk bakgrund och sammanhang kring hur värdegrunden kan tolkas. Ett kapitel innehåller sex dilemmasituationer i vilka läsaren ska ta ställning till vad som är rätt, fel, önskvärt, mindre önskvärt, möjligt och omöjligt på kort och lång sikt.

Mot bakgrund av en ny skollag 2010, nya läroplaner 2011 samt en ny lärarutbildning 2011 har "Vår demokratis värdegrund" reviderats och anpassats efter de nya förutsättningarna. Boken - nu i sin tredje upplaga - är avseddd för blivande och redan verksamma lärare. Den kan med fördel användas i lärarutbildningens värdegrundsundervisning och i fortbildningssammanhang.

Place, publisher, year, edition, pages
Eksjö: Ordförrådet, 2013. p. 104 Edition: 3
Keywords
Lärarutbildning, demokrati, värdegrund
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-23150 (URN)978-91-633-7196-7 (ISBN)
Available from: 2014-01-20 Created: 2014-01-20 Last updated: 2015-05-28Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications