Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 41) Show all publications
Svensson, A. (2018). Multimodala (fiktions)texter: korrelation mellan lärarutbildning och läraryrke?. In: : . Paper presented at SMDI 13: Bildning, utbildning, fortbildning, 13:e nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Linköping, 22-23 november, 2018..
Open this publication in new window or tab >>Multimodala (fiktions)texter: korrelation mellan lärarutbildning och läraryrke?
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42208 (URN)
Conference
SMDI 13: Bildning, utbildning, fortbildning, 13:e nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Linköping, 22-23 november, 2018.
Available from: 2018-12-05 Created: 2018-12-05 Last updated: 2019-02-21Bibliographically approved
Svensson, A. & Haglind, T. (2018). Text Universe: Teaching and Learning Within and Across Genres and Media. In: : . Paper presented at International conference, Genres and media landscapes in virtual-physical learning spaces. Moving frontlines? GeM 2018, 12-14 September 2018, Jönköping.
Open this publication in new window or tab >>Text Universe: Teaching and Learning Within and Across Genres and Media
2018 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42206 (URN)
Conference
International conference, Genres and media landscapes in virtual-physical learning spaces. Moving frontlines? GeM 2018, 12-14 September 2018, Jönköping
Available from: 2018-12-05 Created: 2018-12-05 Last updated: 2019-02-21Bibliographically approved
Svensson, A. (2018). Text Universe: Teaching Literary Classics Across Analogue and Digital Media Spaces. In: : . Paper presented at The 5th International Media Summit. Mediamorphosis: Identity and Participation. 16-17 Feb 2018, Mumbai, India..
Open this publication in new window or tab >>Text Universe: Teaching Literary Classics Across Analogue and Digital Media Spaces
2018 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42199 (URN)
Conference
The 5th International Media Summit. Mediamorphosis: Identity and Participation. 16-17 Feb 2018, Mumbai, India.
Available from: 2018-12-05 Created: 2018-12-05 Last updated: 2019-02-21Bibliographically approved
Svensson, A., Haglind, T. & Ebefors, F. (2018). Textuniversum i praktiken. In: : . Paper presented at Forskningsbaserad undervisning - Teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköpings kommun, 13 november, Jönköping..
Open this publication in new window or tab >>Textuniversum i praktiken
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Samhällets och skolans pågående digitalisering medför nya litteraturdidaktiska förutsättningar och utmaningar i klassrummet. Ämnesplaner har reviderats och innehåller förtydliganden kring digitalisering. I ämnesplanen för svenska på gymnasiet står det till exempel att "eleverna [ska] ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att orientera sig, läsa, sovra och kommunicera i en digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter” (Skolverket, 2018). Dagens elever har förkunskaper och är förtrogna med andra medier än de som traditionellt sett är dominerande i skolan. Idag är det vanligt att ungdomar ser filmen, läser boken, spelar spelet, lyssnar på soundtrack och tittar på tv-serien, det vill säga de deltar i textuniversum. Ett textuniversum bygger på att en berättelse, eller delar därav, återskapas i olika text- och medieformat (Lundström & Svensson, 2017). Denna presentation bygger på tre pilotstudier där arbete med olika textuniversum har genomförts på olika skolstadier. Syftet med det övergripande arbetet är att bidra med kunskap om hur textuniversum tillsammans med en lektionsdesign kan bidra till att elever utvecklar ett analytiskt och kreativt tänkande. Pilotstudierna genomförsmed ett praktiknära förhållningssätt där delar av lektionsdesignen genomförs kollaborativt och både forskare och lärare är aktiva. Lektionsdesignen består av tre faser; planeringsfasen, genomförandefasen och utvärderingsfasen. I planeringsfasen samarbetar forskaren och läraren, här fastställs lektionsdesignen och textuniversum väljs. I genomförandefasen genomför och dokumenterar läraren designen som innebär att först arbeta medkärntexten, sedan gruppvis med andra delar av textuniversumet (fragment) och slutligen skapas tvärgrupper med syftet att skapa en transmedial produkt. I utvärderingsfasen genomförs intervjuer med elever och lärare samt analyser av dokumentation och insamlade produkter. I resultatdelen presenteras de genomförda pilotstudierna; Harry Potter, Stolthet & fördom och The Walking Dead med fokus på att visa resultat från datainsamlingen samt att levandegöra textuniversumen för att förtydliga och konkretisera arbetet i klassrummet.

National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42207 (URN)
Conference
Forskningsbaserad undervisning - Teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköpings kommun, 13 november, Jönköping.
Available from: 2018-12-05 Created: 2018-12-05 Last updated: 2019-02-21Bibliographically approved
Svensson, A. (2017). Adaptations, Sequels and Success: The Expanding Sense and Sensibility Text Universe. The ESSE Messenger, 26(2), 46-58
Open this publication in new window or tab >>Adaptations, Sequels and Success: The Expanding Sense and Sensibility Text Universe
2017 (English)In: The ESSE Messenger, E-ISSN 2518-3567, Vol. 26, no 2, p. 46-58Article in journal (Other academic) Published
Abstract [en]

This article asks why people are obsessed with Jane Austen’s stories and why her stories are spreading across the globe, across media forms, and across generations? In an attempt to analyse the Austenmania-phenomenon, this article examines various representations of Austen’s Sense and Sensibility in order to discuss what these representations contribute with to the understanding of the source text and to the text universe as a whole. The analysis shows that the re-presentations not only expand Austen’s story and provide insight into the characters and their actions, but also draw attention to historical and contemporary power hierarchies and gender roles.

Place, publisher, year, edition, pages
ESSE (the European Society for the Study of English), 2017
Keywords
Jane Austen; Sense and Sensibility; text universe; re-presentation; adaptation; fan fiction
National Category
Specific Literatures
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38149 (URN)
Available from: 2017-12-13 Created: 2017-12-13 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved
Lundström, S. & Svensson, A. (2017). Fiktioner och textuniversum. In: B. Ljung Egeland, C. Olin Scheller, M. Tanner, & M. Tengberg (Ed.), Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Textkulturer. Paper presented at Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Karlstad 24-25 nov, 2016 (pp. 157-173).
Open this publication in new window or tab >>Fiktioner och textuniversum
2017 (Swedish)In: Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Textkulturer / [ed] B. Ljung Egeland, C. Olin Scheller, M. Tanner, & M. Tengberg, 2017, p. 157-173Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

Bokens åttonde artikel tar sin utgångspunkt i de förändrade medievanor kring fiktion som konvergenskulturen innebär, närmare bestämt i de textuniversum som bildas kring ett visst innehåll. Textuniversum 15 Sammanfattningar kännetecknas av att inkludera ett stort antal texter i olika medier, där det inte går att dra exakta gränser för innehållet. Syftet med artikeln är att bidra med kunskap om hur deltagare bygger förståelse av innehållet i textuniversum. Detta nås genom att analysera delar av två exempel på textuniversum, Stolthet och fördom samt Fables, med avseende på hur deltagande i universumen möjliggör många olika meningsskapande erfarenheter. Studien bygger på textanalyser och visar hur transformation av meningsbärande delar, fragment, till helheter, mosaiker, kan skapa många olika förståelser av innehållet. Fragmenten transformeras från många olika medier och texter, vilket gör att de ofta kan förstås som transmediala förlängningar som skapar ett nätverk av texter. Fragmenten bidrar till, och ger en ökad förståelse för, kärntexten samt för helhetsbilden, mosaiken. För att analysera strukturer i dessa nätverk används i artikeln en begreppsapparat som utvecklats för att förstå narrativa strukturer i nya medieyttringar och belysa hur meningsskapande och fiktionsförståelse skapas vid konstruerande och användande av textuniversum Artikelns huvudresultat är att deltagande i textuniversum kräver nya sätt att förstå fiktionsanvändning samt att fokus skiftar från klassiska narratologiska textbeskrivningar mot hur deltagare upplever berättelser och konstruerar sammanhang utifrån dem, vilket i förlängningen kan påverka också undervisningen kring fiktion i skolan.

Series
Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, ISSN 1651-9132
National Category
General Language Studies and Linguistics General Literature Studies Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38639 (URN)978-91-7063-920-3 (ISBN)978-91-7063-825-1 (ISBN)
Conference
Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Karlstad 24-25 nov, 2016
Available from: 2018-01-24 Created: 2018-01-24 Last updated: 2018-01-24Bibliographically approved
Svensson, A. (2017). Food as Function and Food as Figure: Cultural Translation and Cultural Hybridity in Love and Vertigo and Nina’s Heavenly Delights. In: : . Paper presented at ACSIS Conference: Mobilising Cultural Studies, Norrköping, 19-21 June, 2017..
Open this publication in new window or tab >>Food as Function and Food as Figure: Cultural Translation and Cultural Hybridity in Love and Vertigo and Nina’s Heavenly Delights
2017 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The symbolic meaning of food is a major concern in popular culture and literary studies at present and there are numerous novels, movies, TV-shows etc. that focus on food and its various functions – literary, cultural, and social. This paper responds to the ongoing discussions in food studies, literary criticism, postcolonialism and gender studies, at the same time as it aims to expand the field of food studies further by connecting it with translation studies. Food, which is a highly politicised subject, is one way in which cultural translation takes place as it is used to create an understanding of cultural transfer and the effects thereof. This paper aims to explore food as literary figure and its cultural function as it analyses continuous processes of cultural transfer and the ensuing effect of cultural hybridity in close-reading analyses of Love and Vertigo by Hsu-Ming Teo, and Nina’s Heavenly Delights by Pratibha Parmar. 

National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-37534 (URN)
Conference
ACSIS Conference: Mobilising Cultural Studies, Norrköping, 19-21 June, 2017.
Available from: 2017-10-03 Created: 2017-10-03 Last updated: 2017-10-03Bibliographically approved
Svensson, A. (2017). Formal and Informal Learning: The Many Challenges of Teaching English in a Diverse Classroom. In: : . Paper presented at The 18th World Congress of Applied Linguistics: Innovation and Epistemological Challenges in Applied Linguistics, Rio de Janeiro, July 23rd to 28th, 2017..
Open this publication in new window or tab >>Formal and Informal Learning: The Many Challenges of Teaching English in a Diverse Classroom
2017 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Despite a Language Act (2009) that protects the Swedish language (SOU 2009:600), influences from English are increasing on a regular basis much due to the Internet, movies, and TV. Young people grow up as “digital natives” (Prensky 2001) and learn English in an informal context at a very young age (Cabau 2009). However, not all young people watch movies in the English language and partake in participatory cultures, for example, read and write blogs, take an active part in discussion forums online, or write English fan fiction. As a result of the discrepancy between those students who use English to a great extent through, for example, frequently playing computer games and those students who do not use the English language at all outside a school context, a Swedish classroom contains students of highly diverse knowledge concerning the English language, in this paper referred to as diversity and the diverse classroom. English teachers are thus required to juggle an exceedingly diverse class.

The study presented in this paper aims to explore in what ways teachers at upper secondary level (grade 10-12) work in a heterogeneous classroom with particular focus on the students’ diverse knowledge of the English language. Presumably, this phenomenon does not differ that much from the situation in other countries where English is taught as a second language and is a highly influential language. Hence, this study has implications for teacher educators and teachers of English as a second language on a global scale

National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-37535 (URN)
Conference
The 18th World Congress of Applied Linguistics: Innovation and Epistemological Challenges in Applied Linguistics, Rio de Janeiro, July 23rd to 28th, 2017.
Available from: 2017-10-03 Created: 2017-10-03 Last updated: 2017-10-03Bibliographically approved
Svensson, A. (2017). Multimodal Text Universes and Teaching Creative Thinking. In: : . Paper presented at Litteraturdidaktisk konferens, Jönköping, 6-7 oktober, 2017.
Open this publication in new window or tab >>Multimodal Text Universes and Teaching Creative Thinking
2017 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

In a multimodal media society that offers narratives in various forms such as novels, poems, movies, and fan fiction, stories are in constant circulation and have a great impact on people who can be seen as participants in a convergence culture (Jenkins 2006). In a convergence culture, narratives exist in parallel forms; novels, films, tv-series, poems, songs, fan film, computer games etc. A text universe centres around one particular story, a source text, and the parallel stories in various text and media forms that relate to it. This pilot study uses the text universe of The Walking Dead to explore the use of a teaching design that centres on TWD text universe, and the construction of a transmedial product, in order to study how text universes may contribute to the students’ creative thinking. Hence, this study focuses on applied teaching and learning perspectives among teacher students in English as it considers the teacher’s as well as the students’ experiences. Methodologically, the study relies on experiences in the shape of shared practice, analyses of the students’ productions, as well as on semi-structured interviews with the students.

 

Working with text universes allows the teacher to tap into the text- and media forms the students use in their recreational time. Working with text universes, moreover, might encourage students to recognize texts, patterns, structures, and to adopt an analytical and reflective approach to texts of various kinds. Furthermore, the students’ analyses of creative versions of a particular story that contribute not only to the source text, but also to the whole text universe, as well as their own constructions of transmedial products, can be seen to encourage creative thinking.

National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38178 (URN)
Conference
Litteraturdidaktisk konferens, Jönköping, 6-7 oktober, 2017
Available from: 2017-12-14 Created: 2017-12-14 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved
Svensson, A. (2017). Textuniversum, multimodala texter och elevers måluppfyllelse. In: : . Paper presented at Skriv! Les! 2017 – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy, Trondheim, 9. - 11. mai, 2017..
Open this publication in new window or tab >>Textuniversum, multimodala texter och elevers måluppfyllelse
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

I dagens samhälle är ungdomar masskonsumenter av olika sorters texter (Medierådet 2015), men de är också i hög grad delaktiga i textskapandet och befinner sig i en så kallad konvergenskultur (Jenkins 2006). Kännetecknande för konvergenskulturen är bland annat att berättande texter i olika medieformat i stor utsträckning används parallellt, exempelvis romaner, filmer, tv-serier, dikter, musiklåtar, videoklipp, datorspel, serier och fanfiktioner. Ett textuniversum kännetecknas av att samma berättelse förekommer i olika versioner och i olika medieformat och framförallt ungdomar, men också barn och vuxna, deltar i olika textuniversum i hög utsträckning. Syftet med undersökningen är att med utgångspunkt i ungdomars medievanor använda textuniversumet kring The Walking Dead som exempel för att diskutera multimodala texters funktioner och skolans måluppfyllelse i relation till gymnasieskolans litteraturundervisning. Den här undersökningen består således av textanalyser av flera olika texter som ingår i textuniversumet kring The Walking Dead samt av textanalyser av rådande styrdokument för gymnasieskolan i Sverige. Analyserna, som har ett didaktiskt perspektiv, fokuserar därmed spänningsfältet mellan styrdokument och multimodala texter.

Gunther Kress (2003) anser att människor idag lever i ett multimodalt samhälle, där skärmen har ersatt boken som det dominerande kommunikationsmedlet. I skärmkulturen är således en kombination av bilder, ljud, typografisk text, film osv. det vanligaste sättet att kommunicera. Studiens teoretiska ramverk utgörs av medieekologi för att dels belysa relationen mellan berättelser i olika medieformat, dels belysa relationen mellan ungdomars fritidsanvändning och skolanvändning av berättelser i olika medieformat. Ett medieekologiskt perspektiv innebär att man ser medier som miljöer som alla människor befinner sig i och som präglar dem mycket starkt. Människans förståelse av världen kan inte frigöra sig från de strukturer som medier skapar. Skärmkulturens inträde innebär då en genomgripande förändring för hur världen uppfattas. Medan skriften är tydligt linjär, och därmed organiserar kunskap linjärt, erbjuder skärmkulturen och andra nya medier andra sätt att förmedla innehåll.

Det råder ingen tvekan om att ungdomar konsumerar och producerar berättelser, fiktioner, i olika medieformat i hög utsträckning på fritiden, men det ser inte likadant ut i skolans litteraturundervisning. Där är det främst typografiska texter i form av romaner eller romanutdrag och noveller, men också film som förekommer (Svensson, 2015). Denna diskrepans, tillsammans med styrdokumentens uppmuntran att använda skönlitteratur, film och andra medier (Skolverket 2011), utgör utgångspunkt för studien vars relevans för forskningsfältet främst kan ses i att den bidrar till diskussionen kring dagens och morgondagens litteraturdidaktik då den fokuserar utrymme, material och verktyg för att nå lärandemålen i litteraturundervisningen. Det behövs mer forskning kring hur multimodala texter kan användas i skolan och effekten av att använda dem både i den litteraturdidaktiska kontexten, men också när det gäller språkämnenas didaktik mer generellt.

 

National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-37533 (URN)
Conference
Skriv! Les! 2017 – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy, Trondheim, 9. - 11. mai, 2017.
Available from: 2017-10-03 Created: 2017-10-03 Last updated: 2017-10-03Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6665-3990

Search in DiVA

Show all publications