Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 44) Show all publications
Svensson, A. & Lundström, S. (2019). Kärlek och galenskap: intertextualitet i Anne på Grönkulla och Batman som textuniversum. In: Anna Nordenstam & Suzanne Parmenius-Swärdh (Ed.), Digitalt: Svensklärarens årsskrift 2018 (pp. 44-59). Stockholm: Natur & Kultur Läromedel
Open this publication in new window or tab >>Kärlek och galenskap: intertextualitet i Anne på Grönkulla och Batman som textuniversum
2019 (Swedish)In: Digitalt: Svensklärarens årsskrift 2018 / [ed] Anna Nordenstam & Suzanne Parmenius-Swärdh, Stockholm: Natur & Kultur Läromedel , 2019, p. 44-59Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur & Kultur Läromedel, 2019
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45792 (URN)9789127457386 (ISBN)
Available from: 2019-09-04 Created: 2019-09-04 Last updated: 2019-09-04Bibliographically approved
Svensson, A. & Haglind, T. (2019). Multimodala textuniversum, kreativt lärande och bedömning. In: : . Paper presented at Skriv! Les!, 7/5 - 9/52019, Stavanger, Norge.
Open this publication in new window or tab >>Multimodala textuniversum, kreativt lärande och bedömning
2019 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45779 (URN)
Conference
Skriv! Les!, 7/5 - 9/52019, Stavanger, Norge
Available from: 2019-09-02 Created: 2019-09-02 Last updated: 2019-09-02Bibliographically approved
Svensson, A. (2019). Text Universe: Literature Teaching and Learning in Transformation. In: : . Paper presented at National Forum for English Studies 2019, 10-12 April 2019, Malmö university, Sweden.
Open this publication in new window or tab >>Text Universe: Literature Teaching and Learning in Transformation
2019 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

This presentation is based on the challenge of teaching literature in an increasingly digitalised school. The school is part of a society in which the screen has replaced the book as the natural medium through which stories are told (Livingstone, 2002). The current digital reform in Sweden, and many other countries around the globe, affects young people who use stories in various media forms to a great extent in their recreational time (The Swedish Media Council, 2017; Svensson, 2014). Young people use stories across and within genres and media, for example watch the film, read the novel, play the game, listen to the soundtrack, watch the tv-series, and consume or produce fan fiction or fan film. In other words, they participate in text universes. A text universe consists of (parts of) a storyworld that is recreated and transferred into various textand media forms (Lundström & Svensson, 2017). There is thus a source text that is transmediated (Klastrup & Tosca, 2004) into new stories across various media forms. How do teacher educators prepare future teachers of English at upper secondary level for working with literary studies in an increasingly digital classroom? By focusing on text universes, this paper aims to report on students’ experiences from producing stories within and across media as a form of creative learning.

National Category
Educational Sciences Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45794 (URN)
Conference
National Forum for English Studies 2019, 10-12 April 2019, Malmö university, Sweden
Available from: 2019-09-05 Created: 2019-09-05 Last updated: 2019-09-05Bibliographically approved
Svensson, A. (2018). Multimodala (fiktions)texter: korrelation mellan lärarutbildning och läraryrke?. In: : . Paper presented at SMDI 13: Bildning, utbildning, fortbildning, 13:e nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Linköping, 22-23 november, 2018..
Open this publication in new window or tab >>Multimodala (fiktions)texter: korrelation mellan lärarutbildning och läraryrke?
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42208 (URN)
Conference
SMDI 13: Bildning, utbildning, fortbildning, 13:e nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Linköping, 22-23 november, 2018.
Available from: 2018-12-05 Created: 2018-12-05 Last updated: 2019-02-21Bibliographically approved
Svensson, A. & Haglind, T. (2018). Text Universe: Teaching and Learning Within and Across Genres and Media. In: : . Paper presented at International conference, Genres and media landscapes in virtual-physical learning spaces. Moving frontlines? GeM 2018, 12-14 September 2018, Jönköping.
Open this publication in new window or tab >>Text Universe: Teaching and Learning Within and Across Genres and Media
2018 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42206 (URN)
Conference
International conference, Genres and media landscapes in virtual-physical learning spaces. Moving frontlines? GeM 2018, 12-14 September 2018, Jönköping
Available from: 2018-12-05 Created: 2018-12-05 Last updated: 2019-02-21Bibliographically approved
Svensson, A. (2018). Text Universe: Teaching Literary Classics Across Analogue and Digital Media Spaces. In: : . Paper presented at The 5th International Media Summit. Mediamorphosis: Identity and Participation. 16-17 Feb 2018, Mumbai, India..
Open this publication in new window or tab >>Text Universe: Teaching Literary Classics Across Analogue and Digital Media Spaces
2018 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42199 (URN)
Conference
The 5th International Media Summit. Mediamorphosis: Identity and Participation. 16-17 Feb 2018, Mumbai, India.
Available from: 2018-12-05 Created: 2018-12-05 Last updated: 2019-02-21Bibliographically approved
Svensson, A., Haglind, T. & Ebefors, F. (2018). Textuniversum i praktiken. In: : . Paper presented at Forskningsbaserad undervisning - Teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköpings kommun, 13 november, Jönköping..
Open this publication in new window or tab >>Textuniversum i praktiken
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Samhällets och skolans pågående digitalisering medför nya litteraturdidaktiska förutsättningar och utmaningar i klassrummet. Ämnesplaner har reviderats och innehåller förtydliganden kring digitalisering. I ämnesplanen för svenska på gymnasiet står det till exempel att "eleverna [ska] ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att orientera sig, läsa, sovra och kommunicera i en digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter” (Skolverket, 2018). Dagens elever har förkunskaper och är förtrogna med andra medier än de som traditionellt sett är dominerande i skolan. Idag är det vanligt att ungdomar ser filmen, läser boken, spelar spelet, lyssnar på soundtrack och tittar på tv-serien, det vill säga de deltar i textuniversum. Ett textuniversum bygger på att en berättelse, eller delar därav, återskapas i olika text- och medieformat (Lundström & Svensson, 2017). Denna presentation bygger på tre pilotstudier där arbete med olika textuniversum har genomförts på olika skolstadier. Syftet med det övergripande arbetet är att bidra med kunskap om hur textuniversum tillsammans med en lektionsdesign kan bidra till att elever utvecklar ett analytiskt och kreativt tänkande. Pilotstudierna genomförsmed ett praktiknära förhållningssätt där delar av lektionsdesignen genomförs kollaborativt och både forskare och lärare är aktiva. Lektionsdesignen består av tre faser; planeringsfasen, genomförandefasen och utvärderingsfasen. I planeringsfasen samarbetar forskaren och läraren, här fastställs lektionsdesignen och textuniversum väljs. I genomförandefasen genomför och dokumenterar läraren designen som innebär att först arbeta medkärntexten, sedan gruppvis med andra delar av textuniversumet (fragment) och slutligen skapas tvärgrupper med syftet att skapa en transmedial produkt. I utvärderingsfasen genomförs intervjuer med elever och lärare samt analyser av dokumentation och insamlade produkter. I resultatdelen presenteras de genomförda pilotstudierna; Harry Potter, Stolthet & fördom och The Walking Dead med fokus på att visa resultat från datainsamlingen samt att levandegöra textuniversumen för att förtydliga och konkretisera arbetet i klassrummet.

National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42207 (URN)
Conference
Forskningsbaserad undervisning - Teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköpings kommun, 13 november, Jönköping.
Available from: 2018-12-05 Created: 2018-12-05 Last updated: 2019-02-21Bibliographically approved
Svensson, A. (2017). Adaptations, Sequels and Success: The Expanding Sense and Sensibility Text Universe. The ESSE Messenger, 26(2), 46-58
Open this publication in new window or tab >>Adaptations, Sequels and Success: The Expanding Sense and Sensibility Text Universe
2017 (English)In: The ESSE Messenger, E-ISSN 2518-3567, Vol. 26, no 2, p. 46-58Article in journal (Other academic) Published
Abstract [en]

This article asks why people are obsessed with Jane Austen’s stories and why her stories are spreading across the globe, across media forms, and across generations? In an attempt to analyse the Austenmania-phenomenon, this article examines various representations of Austen’s Sense and Sensibility in order to discuss what these representations contribute with to the understanding of the source text and to the text universe as a whole. The analysis shows that the re-presentations not only expand Austen’s story and provide insight into the characters and their actions, but also draw attention to historical and contemporary power hierarchies and gender roles.

Place, publisher, year, edition, pages
ESSE (the European Society for the Study of English), 2017
Keywords
Jane Austen; Sense and Sensibility; text universe; re-presentation; adaptation; fan fiction
National Category
Specific Literatures
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38149 (URN)
Available from: 2017-12-13 Created: 2017-12-13 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved
Lundström, S. & Svensson, A. (2017). Fiktioner och textuniversum. In: B. Ljung Egeland, C. Olin Scheller, M. Tanner, & M. Tengberg (Ed.), Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Textkulturer. Paper presented at Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Karlstad 24-25 nov, 2016 (pp. 157-173).
Open this publication in new window or tab >>Fiktioner och textuniversum
2017 (Swedish)In: Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Textkulturer / [ed] B. Ljung Egeland, C. Olin Scheller, M. Tanner, & M. Tengberg, 2017, p. 157-173Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

Bokens åttonde artikel tar sin utgångspunkt i de förändrade medievanor kring fiktion som konvergenskulturen innebär, närmare bestämt i de textuniversum som bildas kring ett visst innehåll. Textuniversum 15 Sammanfattningar kännetecknas av att inkludera ett stort antal texter i olika medier, där det inte går att dra exakta gränser för innehållet. Syftet med artikeln är att bidra med kunskap om hur deltagare bygger förståelse av innehållet i textuniversum. Detta nås genom att analysera delar av två exempel på textuniversum, Stolthet och fördom samt Fables, med avseende på hur deltagande i universumen möjliggör många olika meningsskapande erfarenheter. Studien bygger på textanalyser och visar hur transformation av meningsbärande delar, fragment, till helheter, mosaiker, kan skapa många olika förståelser av innehållet. Fragmenten transformeras från många olika medier och texter, vilket gör att de ofta kan förstås som transmediala förlängningar som skapar ett nätverk av texter. Fragmenten bidrar till, och ger en ökad förståelse för, kärntexten samt för helhetsbilden, mosaiken. För att analysera strukturer i dessa nätverk används i artikeln en begreppsapparat som utvecklats för att förstå narrativa strukturer i nya medieyttringar och belysa hur meningsskapande och fiktionsförståelse skapas vid konstruerande och användande av textuniversum Artikelns huvudresultat är att deltagande i textuniversum kräver nya sätt att förstå fiktionsanvändning samt att fokus skiftar från klassiska narratologiska textbeskrivningar mot hur deltagare upplever berättelser och konstruerar sammanhang utifrån dem, vilket i förlängningen kan påverka också undervisningen kring fiktion i skolan.

Series
Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, ISSN 1651-9132
National Category
General Language Studies and Linguistics General Literature Studies Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38639 (URN)978-91-7063-920-3 (ISBN)978-91-7063-825-1 (ISBN)
Conference
Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Karlstad 24-25 nov, 2016
Available from: 2018-01-24 Created: 2018-01-24 Last updated: 2018-01-24Bibliographically approved
Svensson, A. (2017). Food as Function and Food as Figure: Cultural Translation and Cultural Hybridity in Love and Vertigo and Nina’s Heavenly Delights. In: : . Paper presented at ACSIS Conference: Mobilising Cultural Studies, Norrköping, 19-21 June, 2017..
Open this publication in new window or tab >>Food as Function and Food as Figure: Cultural Translation and Cultural Hybridity in Love and Vertigo and Nina’s Heavenly Delights
2017 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The symbolic meaning of food is a major concern in popular culture and literary studies at present and there are numerous novels, movies, TV-shows etc. that focus on food and its various functions – literary, cultural, and social. This paper responds to the ongoing discussions in food studies, literary criticism, postcolonialism and gender studies, at the same time as it aims to expand the field of food studies further by connecting it with translation studies. Food, which is a highly politicised subject, is one way in which cultural translation takes place as it is used to create an understanding of cultural transfer and the effects thereof. This paper aims to explore food as literary figure and its cultural function as it analyses continuous processes of cultural transfer and the ensuing effect of cultural hybridity in close-reading analyses of Love and Vertigo by Hsu-Ming Teo, and Nina’s Heavenly Delights by Pratibha Parmar. 

National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-37534 (URN)
Conference
ACSIS Conference: Mobilising Cultural Studies, Norrköping, 19-21 June, 2017.
Available from: 2017-10-03 Created: 2017-10-03 Last updated: 2017-10-03Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6665-3990

Search in DiVA

Show all publications