Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Sundström, Gerdt
Alternative names
Publications (10 of 251) Show all publications
Sundström, G. (2019). Mer familj, mer omsorg: Svenska familjeband under senare år – särskilt 1985-2015. Storvreta: Familjen Först
Open this publication in new window or tab >>Mer familj, mer omsorg: Svenska familjeband under senare år – särskilt 1985-2015
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Föreliggande rapport handlar om medelålders (45-64 år) respektive äldre personer (65+) och visar att dagens familjerelationer utvecklats gynnsamt för de äldre och är stabil för de medelålders. Fler äldre har partner, barn eller både- och än någonsin tidigare: 6 procent av dem har till och med fortfarande föräldrar i livet; många har dessutom syskon; och de har ofta föräldrarna, barnen och syskonen i närheten. Materialet bygger på en analys av hela den svenskfödda befolkningen, där vi granskat tillgång och närhet, det vill säga vilka relationer de har och var de har dem, men inte vad man gör med dem: Annan forskning visar dock på att socialt umgänge med anhöriga, inbördes utbyte och omsorg – given och mottagen – nu liksom förr är mycket vanligt och till och med ökande. Svenska familjeband är omfattande och i flera avseenden växande. Familjen mår sammanfattningsvis bra och ger allt mer omsorg. Det beror sannolikt på utökade familjeband men troligen också på sviktande offentlig service och sjukvård. Vi ser brister i kontaktytan mellan stat och familj.

Place, publisher, year, edition, pages
Storvreta: Familjen Först, 2019. p. 71
National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42674 (URN)978-91-639-9890-4 (ISBN)
Available from: 2019-01-18 Created: 2019-01-18 Last updated: 2019-01-18Bibliographically approved
Johansson, L., Sundström, G. & Malmberg, B. (2018). Ett halvt århundrade svensk äldreomsorg. Tidsskrift for omsorgsforskning, 4(1), 62-68
Open this publication in new window or tab >>Ett halvt århundrade svensk äldreomsorg
2018 (Swedish)In: Tidsskrift for omsorgsforskning, ISSN 2387-5976, Vol. 4, no 1, p. 62-68Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Den svenska offentliga äldreomsorgen växte starkt från 1950-talet, och nådde sin högsta nivå på 1980-talet, för att därefter minska under 2000-talet. Med hjälp av riksrepresentativa befolkningsundersökningar från 1954 och fram till 2009 studerar vi mönster i äldres hjälpbehov och insatser från familj och offentlig omsorg. Ansvarsförhållandet mellan stat och familj har skiftat över tid, men omsorg från anhöriga och det offentliga överlappar allt mer. De offentliga insatserna minskar samtidigt som allt fler på sikt får hjälp, men mindre och senare i livet. Allt fler äldre har anhöriga, som ger mer omsorg.

Place, publisher, year, edition, pages
Universitetsforlaget, 2018
Keywords
Sverige, Äldreomsorg, Anhöriga, Ansvar
National Category
Nursing History
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-39593 (URN)10.18261/issn.2387-5984-2018-01-08 (DOI)
Available from: 2018-05-30 Created: 2018-05-30 Last updated: 2018-05-30Bibliographically approved
Sundström, G. (2018). Familjen, marknaden och staten. Äldre i centrum (3), 64-67
Open this publication in new window or tab >>Familjen, marknaden och staten
2018 (Swedish)In: Äldre i centrum, ISSN 1653-3585, no 3, p. 64-67Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41675 (URN)
Available from: 2018-10-01 Created: 2018-10-01 Last updated: 2018-10-01Bibliographically approved
Sundström, G. (2018). Gammal nog för att dö. Äldre i centrum (3), 96-97
Open this publication in new window or tab >>Gammal nog för att dö
2018 (Swedish)In: Äldre i centrum, ISSN 1653-3585, no 3, p. 96-97Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41676 (URN)
Note

Sektion: Lästips

Available from: 2018-10-01 Created: 2018-10-01 Last updated: 2018-10-01Bibliographically approved
Sundström, G. (2018). La pareja en la vejez: el caso de Suecia. Panorama Social (28), 117-124
Open this publication in new window or tab >>La pareja en la vejez: el caso de Suecia
2018 (Spanish)In: Panorama Social, ISSN 1699-6852, E-ISSN 2254-3449, no 28, p. 117-124Article in journal (Refereed) Published
Abstract [es]

Los patrones domésticos y rasgos demográficos de las personas mayores han cambiado en la mayoría de los países occidentales durante las últimas décadas. El ejemplo más claro de esta tendencia general es tal vez Suecia, cuyo caso se examina en el presente trabajo. Los mayores suecos conviven cada vez más a menudo con su pareja únicamente y cada vez menos con los hijos u otras personas. De hecho, la cantidad de personas mayores solas ha disminuido recientemente en Suecia, ante el avance de las que viven en pareja, ya sea dentro o fuera del matrimonio. Puesto que los hombres y las mujeres mayores asumen a menudo con igual dedicación el cuidado de sus parejas cuando no hay otros convivientes en el hogar, la generalización de tales hogares se convierte en un factor primordial para la atención a la dependencia. Lo cierto es que las personas mayores ya proporcionan una parte sustancial del total de los cuidados familiares en Suecia.

Place, publisher, year, edition, pages
Funcas, 2018
National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42795 (URN)
Available from: 2019-01-31 Created: 2019-01-31 Last updated: 2019-01-31Bibliographically approved
Sundström, G. (2018). Legalism - ett tecken i tiden. Äldre i centrum (2), 100-105
Open this publication in new window or tab >>Legalism - ett tecken i tiden
2018 (Swedish)In: Äldre i centrum, ISSN 1653-3585, no 2, p. 100-105Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-39826 (URN)
Available from: 2018-06-05 Created: 2018-06-05 Last updated: 2018-06-05Bibliographically approved
Sundström, G., Jegermalm, M., Abellán, A., Ayala, A., Pérez, J., Pujol, R. & Souto, J. (2018). Men and older persons also care, but how much? Assessing amounts of caregiving in Spain and Sweden. International Journal of Ageing and Later Life, 12(1), 75-90
Open this publication in new window or tab >>Men and older persons also care, but how much? Assessing amounts of caregiving in Spain and Sweden
Show others...
2018 (English)In: International Journal of Ageing and Later Life, ISSN 1652-8670, E-ISSN 1652-8670, Vol. 12, no 1, p. 75-90Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

We estimate how much caregiving men and women respectively do, and how much of the caregiving is done by older (65+) and younger persons, inside their household and for other households, in Spain and in Sweden. To assess this, we use self-reported hours of caregiving from two national surveys about caregiving, performed in 2014 (Spain, N = 2003; Sweden, N = 1193). Spain and Sweden have dissimilar household structures, and different social services for older (65+) persons. Caregivers, on average, provide many more hours of care in Spain than in Sweden. Women provide about 58% of all hours of caregiving, in Spain in all age groups, in Sweden only among younger caregivers. The reason is the dominance of partner caregivers among older Swedes, with older men and women providing equal hours of care. Family caregiving inside the household is more extensive in the more complex Spanish households than in Swedish households. Family care between households prevails in Sweden, where the large majority of older persons live with a partner only, or alone. This is increasingly common in Spain, although it remains at a lower level. We estimate that older persons provide between 22% and 33% of all hours of caregiving in Spain, and between 41% and 49% in Sweden. Patterns of caregiving appear to be determined mainly by demography and household structure.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping University Electronic Press, 2018
Keywords
Caregivers; family care; gender; household; partner; Spain; Sweden
National Category
Social Work Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41615 (URN)10.3384/ijal.1652-8670.17365 (DOI)2-s2.0-85058119367 (Scopus ID)HLKLivslångtIS, HHJARNIS, HHJSALVE (Local ID)HLKLivslångtIS, HHJARNIS, HHJSALVE (Archive number)HLKLivslångtIS, HHJARNIS, HHJSALVE (OAI)
Available from: 2018-09-26 Created: 2018-09-26 Last updated: 2019-01-16Bibliographically approved
Sundström, G. (2018). ”Nödvändigt att hjälpa åldrade gamla”: Från fattigvård till offentlig äldreomsorg i Huddinge. Huddinge: Huddinge Hembygdsförening
Open this publication in new window or tab >>”Nödvändigt att hjälpa åldrade gamla”: Från fattigvård till offentlig äldreomsorg i Huddinge
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Ordet fattigvård får många att erinra sig, kanske med en rysning, Astrid Lindgrens kommandora och Albert Engströms skildring av Fattighuset. Den moderna välfärden och äldreomsorgen ser vi ofta som ett totalt brott med det förflutna, däribland fattigvården.

I denna skildring av fattigvården i Huddinge, först i socknens regi och sedan i kommunens, visas hur fattigvården gradvis gick över i dagens offentliga omsorg. Då som nu utgör de äldre en stor grupp i fattigvården-omsorgen och vi möter många människoöden, varav inte alla stillatigande och tacksamt fann sig i sin lott.

Den ”moderna” offentliga omsorgen bevarar många drag av det förflutna och bygger på den grund som fattigvården lade redan för flera hundra år sedan. Detta arv av lokala lösningar med kollektiv finansiering och beslut i ordnade former hade inslag man kan stanna upp och begrunda, men har samtidigt visat sig funktionsdugligt och är kanske rentav något att vara litet stolt över. Även den senaste tidens omsorgsmönster belyses i skriften.

Den offentliga omsorgen avspeglar helt enkelt livsvillkoren i stort, då som nu. De flesta svenskar var fattiga och fattigvård-omsorg blir därefter. Perspektivet sträcker sig från 1700-talet fram till 2017 för Huddinge socken-kommun. Denna representerar ganska väl utvecklingen i stort i Sverige, men livsöden och offentlig administration blir gripbara saker först när man ser dem i deras lokala sammanhang.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Huddinge Hembygdsförening, 2018. p. 106
Series
Huddinge Hembygdsförenings småskriftserie, ISSN 1100-1291 ; 17
National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences History
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38983 (URN)
Available from: 2018-03-13 Created: 2018-03-13 Last updated: 2018-10-01Bibliographically approved
Sundström, G., Tortosa, M. Á. & González, D. P. (2018). Older people: A growing but neglected resource. In: : . Paper presented at 5th International Conference on Evidence-based Policy in Long-term Care, 10-12 September 2018, Vienna, Austria.
Open this publication in new window or tab >>Older people: A growing but neglected resource
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42715 (URN)
Conference
5th International Conference on Evidence-based Policy in Long-term Care, 10-12 September 2018, Vienna, Austria
Available from: 2019-01-23 Created: 2019-01-23 Last updated: 2019-01-23Bibliographically approved
Sundström, G. (2018). Personalen flyr från ”Sveriges bästa hemtjänst”. Nyfiken Grå (18 mars)
Open this publication in new window or tab >>Personalen flyr från ”Sveriges bästa hemtjänst”
2018 (Swedish)In: Nyfiken Grå, no 18 marsArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42763 (URN)
Available from: 2019-01-28 Created: 2019-01-28 Last updated: 2019-01-28Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications