Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Sundström, Gerdt
Alternative names
Publications (10 of 279) Show all publications
Tortosa Chuliá, M. Á. & Sundström, G. (2023). Convivencia entre familia, Estado, empresas y ONG: Un equilibrio a mejorar en el bienestar y el cuidado de las personas mayores. In: C. Pineda, S. M. M. Costa, R. Roig, E. Mondragon & S. Martins (Ed.), Políticas Públicas sobre el Envejecimiento: (pp. 48-58). Viçosa: Universidade Federal de Viçosa
Open this publication in new window or tab >>Convivencia entre familia, Estado, empresas y ONG: Un equilibrio a mejorar en el bienestar y el cuidado de las personas mayores
2023 (Spanish)In: Políticas Públicas sobre el Envejecimiento / [ed] C. Pineda, S. M. M. Costa, R. Roig, E. Mondragon & S. Martins, Viçosa: Universidade Federal de Viçosa , 2023, p. 48-58Chapter in book (Other academic)
Abstract [es]

La convivencia o colaboraciones entre diferentes agentes sociales en los cuidados y bienestar de las personas mayores está en debate y en desequilibrio. Existen múltiples combinaciones de convivencias, que dependen de los contextos socioeconómicos y políticos. Las tradicionales convivencias pueden peligrar por el cambio del modelo de cuidados hacia la desinstitucionalización. Analizando Suecia y España se muestran tendencias similares en convivencias, aunque con retraso temporal. Los desafíos familiares, financieros, laborales y tecnológicos en un contexto de individualismo serán determinantes en el éxito de estas convivencias y bienestar de las personas mayores.

Place, publisher, year, edition, pages
Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2023
National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-62294 (URN)978-85-60601-19-6 (ISBN)
Available from: 2023-08-25 Created: 2023-08-25 Last updated: 2023-08-25Bibliographically approved
Johansson, L. & Sundström, G. (2023). Hållbarheten i svensk äldreomsorg i ljuset av covid-19. Journal of Care Research, 9(2), 105-115
Open this publication in new window or tab >>Hållbarheten i svensk äldreomsorg i ljuset av covid-19
2023 (Swedish)In: Journal of Care Research, ISSN 2387-5976, E-ISSN 2387-5984, Vol. 9, no 2, p. 105-115Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Covid-19-pandemin var ett stresstest som visade tillståndet i svensk äldreomsorg. Redan före pandemin hade äldreomsorgen stora problem med att finansiera och att upprätthålla kvaliteten i verksamheten och framför allt att rekrytera och behålla personal.

Den svenska Coronakommissionens uppföljning av äldreomsorgen under pandemin pekar på flera problem: Den övergripande strategin att skydda de äldre misslyckades. Äldreomsorgen saknade beredskap och var illa rustad för en pandemi, vilket berodde på brister kända sedan tidigare: En fragmenterad organisation lokalt och nationellt, underbemanning, bristande kompetens, ett otillräckligt regelverk, hinder för kommunerna att anställa läkare och bristande tillgång till medicinsk utrustning i särskilt boende.

Kommissionen riktar kritik mot staten, regionerna såväl som kommunerna för bristande beredskap, senfärdighet, dålig samverkan mellan statliga myndigheter och mellan staten, regionerna och kommunerna. Oklara ansvarsförhållanden gjorde det svårt att peka ut skuldbördan för dessa brister.

Äldreomsorgens struktur utgör förutsättningarna när det gäller samverkan mellan olika myndigheter, huvudmän, och verksamheter. Styrning och samordning av hälso- och sjukvård och social omsorg från nationell nivå har länge varit en stridsfråga i Sverige. Pandemin ledde till krav på att staten måste få ett tydligare ansvar för att leda och samordna insatserna, såväl löpande som vid nationella kriser.

Förändringar av äldreomsorgens struktur och styrning är i närtid osannolika och de gamla problemen med kostnadsutvecklingen, kvaliteten och personalproblemen har snarast blivit ännu större. Svensk äldreomsorg har i dag stora problem med hållbarheten och står inför ännu större utmaningar i framtiden.

Place, publisher, year, edition, pages
Universitetsforlaget, 2023
National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-62565 (URN)10.18261/tfo.9.2.9 (DOI)POA;;907229 (Local ID)POA;;907229 (Archive number)POA;;907229 (OAI)
Available from: 2023-10-02 Created: 2023-10-02 Last updated: 2024-01-17Bibliographically approved
Nordlöf, B. & Sundström, G. (2023). Spanskan och dagens Corona-virus: några reflektioner. In: Å. Blomqvist & E. Ajaxén (Ed.), Årsskrift 2021-2022: Huddinge hembygdsförening (pp. 25-29). Huddinge: Huddinge hembygdsförening
Open this publication in new window or tab >>Spanskan och dagens Corona-virus: några reflektioner
2023 (Swedish)In: Årsskrift 2021-2022: Huddinge hembygdsförening / [ed] Å. Blomqvist & E. Ajaxén, Huddinge: Huddinge hembygdsförening , 2023, p. 25-29Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Inledning: För ett par år sedan skrev vi en då högaktuell artikel om corona-pandemin, där vi jämförde med spanska sjukan hundra år tidigare (Gammalt & Nytt 3/2020). Nu verkar pandemin ha lugnat ner sig och även ha blivit något mindre dödlig, förhoppningsvis dags att summera? I skrivande stund uppges att drygt 17 000 personer dött i pandemin, nio av tio var 70+ och med en viss övervikt för män. Några av dem har vi mött i media och i dödsannonserna. För ett annat perspektiv, omfattningen, går man som alltid bäst till källan, dvs. Statistiska Centralbyrån (SCB). Med dagens tio miljoner invånare var dödstalet för viruset i genomsnitt cirka 60 per hundra tusen i befolkningen det första året (cirka 6 000 döda år 2020) och cirka 171 fram till i dag. Av SCB:s Dödsorsaker 1918 (på nätet) framgår att dödstalet i spanskan det året var 471, att jämföra med t.ex. kikhosta 11, difteri 31 och dåtidens gissel TBC 176. I Dödsorsaker 1919 konstaterade SCB att spanskan tog drygt 34 000 liv, vilket gav ett dödstal på 591.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Huddinge hembygdsförening, 2023
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology History
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-62376 (URN)
Available from: 2023-09-04 Created: 2023-09-04 Last updated: 2023-09-04Bibliographically approved
Labbas, E., Magnusson, L., Malmberg, B. & Sundström, G. (2023). Tar vi hand om gamla föräldrar?. Äldre i centrum (3), 78-81
Open this publication in new window or tab >>Tar vi hand om gamla föräldrar?
2023 (Swedish)In: Äldre i centrum, ISSN 1653-3585, no 3, p. 78-81Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Ingress: Det finns i dag en allmän uppfattning om att samhället utför det mesta av omsorgen. I själva verket är vi allt fler som hjälper närstående – ofta våra egna föräldrar.

Keywords
Äldreomsorg, Anhörig
National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-62843 (URN)
Note

Publicerad online 16 september 2023.

Available from: 2023-11-06 Created: 2023-11-06 Last updated: 2023-11-07Bibliographically approved
Sundström, G. (2023). Underhållande om ålderdom [Review]. Äldre i centrum (3), 90-91
Open this publication in new window or tab >>Underhållande om ålderdom
2023 (Swedish)In: Äldre i centrum, ISSN 1653-3585, no 3, p. 90-91Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Ronny Ambjörnsson samlar gamla och nya artiklar i Terra incognita och berättar underhållande om sina egna erfarenheter av att åldras.

National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-63096 (URN)
Note

Terra incognita av Ronny Ambjörnsson, Carlsson Bokförlag, 2022. ISBN: 9789189065598.

Available from: 2023-12-21 Created: 2023-12-21 Last updated: 2023-12-21Bibliographically approved
Tortosa Chuliá, M. Á. & Sundström, G. (2022). Analysing Long Term Care policies: The case of Spain and Sweden [Análisis de Políticas de Cuidados de Larga Duración (CLD). El caso de España y Suecia]. International Review of Economic Policy - Revista Internacional de Política Económica, 4(1), 42-61
Open this publication in new window or tab >>Analysing Long Term Care policies: The case of Spain and Sweden [Análisis de Políticas de Cuidados de Larga Duración (CLD). El caso de España y Suecia]
2022 (English)In: International Review of Economic Policy - Revista Internacional de Política Económica, E-ISSN 2695-7035, Vol. 4, no 1, p. 42-61Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

We analyse approaches to Long Term Care (LTC) policies generally, using Spain and Sweden as examples. Notwithstanding their differences in, especially, family life, their service coverage is little different, although Sweden relies heavily on municipalities for service delivery, whereas Spain has a more complex administration. A major problem for LTC is to assess needs of older people. Use of macro demographic information top-down often results in catastrofic scenarios. Policies about LTC should also use a bottom-up perspective, with micro information about older people. Bottom-up perspectives suggest less severe consequences of ageing for LTC, by including information about resources and needs, complaints and problems of families and services. Bottom-up knowledge exists among social workers, particularly in less urbanised areas where social services function better; especially in Sweden, less so in Spain. The problem is how to feed the political process with this information. In both countries, the covid-19 pandemic revealed big shortcomings in social services and health care–most of which was known beforehand – and worst in major urban areas. Interventions in both Spain and Sweden proved insufficient, or mis-directed. Regrettably, the pandemic did not change public LTC projections: There is a need for both top-down and bottom-up perspectives in future reforms of LTC, also to reduce family care burdens.

Abstract [es]

Analizamos los enfoques de las políticas de atención a largo plazo (LTC) en general, utilizando España y Suecia como ejemplos. A pesar de sus diferencias, especialmente en la vida familiar, la cobertura de sus servicios es un poco diferente, aunque Suecia depende en gran medida de los municipios para la prestación de servicios, mientras que España tiene una administración más compleja. Un problema importante para LTC es evaluar las necesidades de las personas mayores. El uso de información macrodemográfica de arriba hacia abajo a menudo da como resultado escenarios catastróficos. Las políticas sobre LTC también deben utilizar una perspectiva de abajo hacia arriba, con microinformación sobre las personas mayores. Las perspectivas ascendentes sugieren consecuencias menos graves del envejecimiento para LTC, al incluir informaciónsobre recursos y necesidades, quejas y problemas de las familias y servicios. Existe información de abajo hacia arriba entre los trabajadores sociales, particularmente en áreas menos urbanizadas donde los servicios sociales funcionan mejor; especialmente en Suecia, menos en España. El problema es cómo alimentar el proceso político con esta información. En ambos países, la pandemia de covid-19 reveló importantes deficiencias en los servicios sociales y la atención médica, y lo peor en las principales áreas urbanas. Las intervenciones tanto en España como en Suecia resultaron insuficientes o mal dirigidas. Lamentablemente, la pandemia no cambió las proyecciones públicas de LTC: se necesitan perspectivas políticas tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba para futuras reformas de LTC, también para reducir las cargas de cuidado familiar.

Place, publisher, year, edition, pages
Universitat de València, 2022
Keywords
Long Term Care (LTC); Spain; Sweden; Needs of older people; Policy approaches, Cuidados larga duración (CLD); España; Suecia; Necesidades personas mayores; Enfoques de políticas
National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-58059 (URN)10.7203/IREP.4.1.24765 (DOI)POA;intsam;58059 (Local ID)POA;intsam;58059 (Archive number)POA;intsam;58059 (OAI)
Available from: 2022-07-26 Created: 2022-07-26 Last updated: 2023-01-20Bibliographically approved
Tortosa Chuliá, M. Á. & Sundström, G. (2022). El cohousing senior en España: Cambios desde la economía social en los alojamientos y en la economía de los cuidados para personas mayores [Senior cohousing in Spain: Changes from the Social Economy in accommodation and in economy of care for older people]. CIRIEC - España: Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa (104), 303-331
Open this publication in new window or tab >>El cohousing senior en España: Cambios desde la economía social en los alojamientos y en la economía de los cuidados para personas mayores [Senior cohousing in Spain: Changes from the Social Economy in accommodation and in economy of care for older people]
2022 (Spanish)In: CIRIEC - España: Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, ISSN 0213-8093, E-ISSN 1989-6816, no 104, p. 303-331Article in journal (Refereed) Published
Abstract [es]

Es un hecho que ha crecido el número de personas mayores que viven solas y que los servicios sociales en la actualidad presentan muchas deficiencias, que se han evidenciado especialmente con el COVID-19. Estos hechos han convertido al cohousing senior en una atractiva alternativa de alojamiento para ellos. El avance del cohousing senior supone un empuje hacia la modernización de los alojamientos y servicios sociales para las personas mayores, en particular de las residencias. El cohousing senior lleva varios años de experiencia en otros países europeos, y representa una forma de convivir deseable entre los mayores y/o las familias que desean compañía y compartir tareas. Para conocer mejor la posible evolución futura del cohousing senior se introducen algunos apuntes del desarrollo de estos alojamientos en Suecia, un país modelo y guía en materia de políticas de viviendas y cuidados para personas mayores. El objetivo de este artículo es analizar el crecimiento de los alojamientos colaborativos para personas mayores en España desde la economía social, y conocer los problemas encontrados en su implementación, y las soluciones e impulsos políticos a su desarrollo. Hemos revisado la literatura española e internacional sobre cohousing senior durante la última década, y buscado datos en España sobre estos alojamientos en la prensa local y nacional y en la base de datos del proyecto MOVICOMA para determinar su grado de implantación y características. También se consultaron los barómetros de UDP sobre cohousing. Y hemos encontrado que su funcionamiento en España es incipiente, y que existen pocas iniciativas consolidadas, aunque bastantes en marcha, y se comprueba que la economía social juega un papel primordial. El Covid-19 ha elevado la demanda de estos alojamientos y alternativas de cuidado porque promueven y facilitan contactos sociales, evitan riesgos de las residencias, y mantienen a los participantes activos. Pero su implementación es lenta porque cuentan con importantes limitaciones a nivel de diseño, localización, financiación, burocracia excesiva y escaso apoyo público. Últimamente, a nivel político hay un mayor interés por estos alojamientos. Los planes de recuperación del Gobierno de España y algunas regulaciones de las CCAA y Ayuntamientos incorporan estrategias específicas sobre viviendas, otras para la Economía Social y cooperativas, y para el cuidado de los mayores (SAAD) que afectan directa o indirectamente al cohousing senior.

Abstract [en]

The advancement of senior cohousing is a push towards the modernization of housing and care for older people, and a challenge for present nursing homes. Cohousing has several years of experience in other European countries, and it is an attractive way of living for older people and/or families who want company and to share tasks. This article analyzes the growth of cohousing for older people in Spain from Third Sector, its barriers, and political impulses, and compares it with the experience in Sweden. Its functioning in Spain is incipient, and the Social Economy plays a key role. There are few consolidated initiatives, and quite a few underway, but the progress is slow due to numerous administrative and financial obstacles. The Covid-19 pandemic has raised the demand for these accommodations and care alternative because they promote and facilitate social contacts, some of the the risks of nursing homes, and comply with sustainable development objectives (SDG). Both Spain and Sweden have a variety of co-housing types, with a big role for cooperatives, but in Sweden they are primarily seen as a type of housing, where older people share fewer activities and maintain their privacy. Recently, there is greater political interest in cohousing. The recovery plans of the Spanish government and some regulations of the Autonomous Communities and City Councils incorporate specific strategies on housing, for the Third Sector, and the care of older people (SAAD) that affects senior cohousing.

Place, publisher, year, edition, pages
CIRIEC- España, 2022
Keywords
Older people, cooperatives, senior cohousing, Collaborative accommodation, nursing homes, Spanish Recovery Plan from COVID-19, Personas mayores, cooperativas, senior cohousing, alojamientos colaborativos, residencias personas mayores, Plan Recuperación España, COVID-19
National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-56178 (URN)10.7203/CIRIEC-E.104.21435 (DOI)000787138200011 ()2-s2.0-85129660393 (Scopus ID)POA;intsam;56178 (Local ID)POA;intsam;56178 (Archive number)POA;intsam;56178 (OAI)
Note

Theme: El papel de la Economía Social en la recuperación y reconstrucción económica tras la COVID-19 [The role of the Social Economy in the economic recovery after COVID-19].

Available from: 2022-04-11 Created: 2022-04-11 Last updated: 2022-06-22Bibliographically approved
Tortosa Chulia, M. Á., Sundström, G. & Puga González, D. (2022). La soledad de las personas mayores en la agenda política internacional. In: : . Paper presented at I Congreso Internacional Longevidad. Políticas Públicas Sobre El Envejecimiento, 22-24 Noviembre 2022, Universitat de Valencia, España.
Open this publication in new window or tab >>La soledad de las personas mayores en la agenda política internacional
2022 (Spanish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-59150 (URN)
Conference
I Congreso Internacional Longevidad. Políticas Públicas Sobre El Envejecimiento, 22-24 Noviembre 2022, Universitat de Valencia, España
Available from: 2022-12-16 Created: 2022-12-16 Last updated: 2022-12-16Bibliographically approved
Sundström, G. (2021). Han byggde de äldres folkhem [Review]. Äldre i centrum (4), 124-125
Open this publication in new window or tab >>Han byggde de äldres folkhem
2021 (Swedish)In: Äldre i centrum, ISSN 1653-3585, no 4, p. 124-125Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-55184 (URN)
Note

Lästips om boken "Gustav Möller: En legendarisk socialpolitiker" av Per Gunnar Edebalk, Arkiv Förlag, 2021.

Available from: 2021-11-29 Created: 2021-11-29 Last updated: 2021-11-29Bibliographically approved
Sundström, G. (2021). Hädanfärden begrundad. Äldre i centrum (4), 100-103
Open this publication in new window or tab >>Hädanfärden begrundad
2021 (Swedish)In: Äldre i centrum, ISSN 1653-3585, no 4, p. 100-103Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Ingress: Dagliga dödsrunor, tidningsartiklar, aktuell och äldre bokutgivningsamt forskning inklusive tre av årets avhandlingar får Gerdt Sundström att tänka på refrängen.

National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-55161 (URN)
Available from: 2021-11-26 Created: 2021-11-26 Last updated: 2021-11-26Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications