Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 93) Show all publications
Persson, R. S. (2019). Särbegåvade barn i skolan och deras hälsa. Jönköping, Sweden
Open this publication in new window or tab >>Särbegåvade barn i skolan och deras hälsa
2019 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Skolvårdande instanser i Sverige träffar oundvikligen på särbegåvade elever; och ofta av fel anledningar. Deras beteende har tolkats som symptom på allahanda sociala och kanske psykologiska problem när de i själva verket de är understimulerade och förstår inte alltid sin egen tillvaro och andras reaktion på dem som särbegåvade. Denna korta artikel diskuterar på ett mycket översiktligt och okomplicerat sätt vilka dessa barn i skolan är, deras sociala sammanhang, psykiatriska aspekter och i någon mån också fysiologiska aspekter av särbegåvning. Problematiken är mer komplicerad än vad en kort översikt som denna kan förmedla. Läsaren bör konsultera den empiriska forskning som finns för att bättre förstå denna komplexitet som sällan eller aldrig gör handhavandet av denna grupp individer kan standardiseras.

Place, publisher, year, pages
Jönköping, Sweden: , 2019. p. 3
Keywords
Särbegåvning, Hälsa, Skolhälsovård, Identifiering
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-43373 (URN)
Note

Denna korta artikel var ett beställningsarbete av en svensk facktidskrift som önskade en kort översikt för sin läsekrets om just särbegåvade elever och deras hälsa i skolans värld. Oenighet mellan författaren och redaktionsrådet om hur problematiken kan och bör kommuniceras ledde emellertid till att artikeln drogs tillbaka av författaren. Artikeln har emellertid redan fått en publik som manuskript i både Norge och Sverige som har välkomnat informationen den innehåller. Det är därför lämpligt att göra denna artikel allmänt tillgänglig inom ramen för den akademiska världens Tredje Uppgift, nämligen spridandet av forskningsbaserad kunskap till alla intresserade. Artikeln laddas därför upp till DiVA.

Available from: 2019-03-22 Created: 2019-03-22 Last updated: 2019-04-08
Persson, R. S. (2018). Destined to lead the world? Great leaders, fashionable nonsense, and the origins and possible future of leadership. In: R. Klingner (Ed.), Leadership in gifted education: (pp. 1-47). Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, Inc.
Open this publication in new window or tab >>Destined to lead the world? Great leaders, fashionable nonsense, and the origins and possible future of leadership
2018 (English)In: Leadership in gifted education / [ed] R. Klingner, Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, Inc., 2018, p. 1-47Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Is the possession of formidable abilities, skills, a creative flair, and considerable intellectual prowess, a path to successful leadership? The brief answer is no. While leadership is a human universal, few theories and management procedures include a biological and genetic foundation for explaining and facilitating leadership behavior and practice. Gifted individuals, irrespective of how ethical, intelligent, and wise, are highly unlikely to reach the pinnacles of power and influence. They are too different in comparison to most others. Should they manage to move upwards in the social hierarchy despite of this, they arrive at the top as changed individuals. The force of evolution, social status, as well as degree of power and influence, change the behavior of an individual physiologically affecting both perception and personal characteristics prompting a leader to become less ethical and more coercive as well as manipulative. This chapter focuses on the evolutionary origins of leadership and discusses obstacles to operationalize transformational leadership in large groups and populations. While a consistent ethical and compassionate leadership is largely a futile endeavor on a large scale, it is nevertheless feasible on a much smaller scale with a group of fewer than about 250 individuals. Glamour, fame, and worldwide recognition, as attributes of an ethical and wise Great Leader to nations, large organizations, or multinational businesses, contrary to the hopes and wishes of many, are not available for our best and brightest—and never will be, unless Homo Sapiens is somehow reprogrammed by evolution. The possible implications of this for gifted leadership training is discussed.

Place, publisher, year, edition, pages
Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, Inc., 2018
Series
Education in a Competitive and Globalizing World
National Category
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42375 (URN)978-1-53614-287-7 (ISBN)
Available from: 2018-12-20 Created: 2018-12-20 Last updated: 2018-12-21
Aktaş, V., Tepe, Y. K. & Persson, R. S. (2018). Investigating Turkish university students’ attitudes towards refugees in a time of Civil War in neighboring Syria. Current psychology (New Brunswick, N.J.)
Open this publication in new window or tab >>Investigating Turkish university students’ attitudes towards refugees in a time of Civil War in neighboring Syria
2018 (English)In: Current psychology (New Brunswick, N.J.), ISSN 1046-1310, E-ISSN 1936-4733Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Thousands of refugees have immigrated to Turkey because of the current Civil War in neighboring Syria. This is causing tensions between refugees and locals. These increasingly negative attitudes towards the incoming victims of conflict are of particular interest. The present study, therefore, aimed at determining the premises of the emergence of such negative attitudes. The research sample consisted of university students who all studied at various faculties at Cumhuriyet University in the Turkish province of Sivas. Data were collected by the Attitude Scale Towards Refugees, the Patriotism Attitude Scale, the Interpersonal Reactivity Index, and the Cirhinlioğlu Religiosity Scale. Data were analyzed by Independent Sample t-tests as well as using Stepwise Regression Analyses. Results showed that the feeling of empathy correlated negatively with negative attitudes towards refugees, while blind patriotism, religiosity, and having nationalist/conservative orientations, correlated positively. Men were found to be more negative than women. The feeling of empathy was the most prominent factor in predicting the nature of attitudes towards refugees. Religious doctrine and distancing oneself from conservative and patriotic perspectives appeared to be effective in potentially preventing the development of negative attitudes. In conclusion, research results are discussed in the light of relevant literature.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2018
Keywords
Attitudes Refugees, Patriotism, Religiosity, Religiousness, Empathy, Nationalism, Conservatism
National Category
Psychology Social Sciences Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41353 (URN)10.1007/s12144-018-9971-y (DOI)2-s2.0-85053200922 (Scopus ID)HLKLivslångtIS (Local ID)HLKLivslångtIS (Archive number)HLKLivslångtIS (OAI)
Available from: 2018-09-05 Created: 2018-09-05 Last updated: 2018-09-25
Persson, R. S. (2018). Recruitment mistakes, future employees, and fabulous fantasies: The market's need of magical qualities (1ed.). In: H. Ahl, I. Bergmo-Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 86-102). London, UK: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Recruitment mistakes, future employees, and fabulous fantasies: The market's need of magical qualities
2018 (English)In: Human resource management: A Nordic perspective / [ed] H. Ahl, I. Bergmo-Prvulovic & K. Kilhammar, London, UK: Routledge, 2018, 1, p. 86-102Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

The chapter questions the use of ‘personality tests’ for recruitment. There is an exaggerated belief that a person’s suitability for a job lies in their personality, and that people who possess the ‘right’ personality can be identified by psychological tests. But the common conception, that a person’s personality is a stable entity, is a misconception. One’s personality is just as much the result of cultural and environmental factors as one’s genetic inheritance. Moreover, there is no correlation between ‘personality variables’ and work performance. The only factors that show a certain degree of correlation with work performance is a person's general intellectual ability and evidence of previous successful performances.

Place, publisher, year, edition, pages
London, UK: Routledge, 2018 Edition: 1
Keywords
Personality, Flawed predictions, Epigenetics, Recruitment, Fourth Industrial Revolution
National Category
Psychology Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41893 (URN)9781138592858 (ISBN)9781138592834 (ISBN)9780429489761 (ISBN)
Available from: 2018-10-24 Created: 2018-10-24 Last updated: 2018-11-20Bibliographically approved
Persson, R. S. (2018). Skola, utbildningspolitik och bortglömda vetenskapliga sanningar. In: : . Paper presented at LUMA (Lärareutbildare i matematik) Konferensen,17-19 oktober 2018, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. (pp. 1-23).
Open this publication in new window or tab >>Skola, utbildningspolitik och bortglömda vetenskapliga sanningar
2018 (Swedish)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

Det är populärt att kritisera skolan och dess lärarkår. Anledning är oftast bristen på önskade eller planerade studieresultat. Samtidigt höjs progressivt kunskapskraven på alla elever och därmed också kraven på ökad kompetens för lärarkåren. Under senare tid har framför allt matematikämnet varit i fokus, men även naturvetenskap, teknologi och programmering har blivit allt viktigare. Skolans nydaning är tänkt att generera talang, knappast i första hand baserat på elevernas egna intressen utan snarare framdriven kollektiv talang för ökad ekonomisk tillväxt. För denna utveckling är intellektuella färdigheter grundläggande. Problemen med denna framtidsvision är emellertid många. Det allra mest problematiska är skolans ideologiska styrning som inte alltid tar hänsyn till väletablerade och helt vetenskapligt okontroversiella rön. Detta problem är motivet till detta paper. Den följande texten diskuterar skillnaden mellan utbildningspolitiska mål och vad som faktiskt går att genomföra utan att göra våld på elevers individuella förutsättningar och intressen. Ett särskilt huvudbry för skolans styrning är förståelsen för begreppet begåvning. Detta paper avslutas med en lista på alla de referenser som hela resonemanget bygger på

Keywords
Begåvning, särbegåvning, skola, didaktik, matematikämnet, matematikbegåvning, evolution, genetik, epigenetik, skolpolitik, värdegrund, Salamanca, kunskapsekonomi, STEM, STEAM.
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41800 (URN)
Conference
LUMA (Lärareutbildare i matematik) Konferensen,17-19 oktober 2018, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.
Note

Detta paper är en utförlig sammanfattning av den inbjudna presentation som hölls muntligen vid den aktuella konferensen

Available from: 2018-10-10 Created: 2018-10-10 Last updated: 2018-10-24Bibliographically approved
Persson, R. S. (2018). The Confusing Life of Being Too Different. Third Factor, 1(4)
Open this publication in new window or tab >>The Confusing Life of Being Too Different
2018 (English)In: Third Factor, Vol. 1, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [en]

This article aims not at theorizing or reporting empirical results. It rather endeavours to practically help extremely gifted individuals who have discovered that the world does not necessarily function as expected. This tends to create confusion and self-doubt. Based on solid research, however, suggestions are made on how to possible lead a reasonably happy life in a paradoxical world which is not always so appreciative of intellectual brilliance as one might think. Importantly, in order to cope one first needs to understand why being extremely gifted is not always welcomed. Such a framework is therefore suggested. The empirical research in which reasoning and argumentation are built are listed in the reference list for further self-study.

Keywords
Extreme giftedness, social exclusion, belonging, social dysfunction, suggestions for a happier life
National Category
Applied Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41934 (URN)
Note

This is an online publication available at: https://www.thirdfactor.org/persson-too-different/ The Third Factor Magazine is a specialized publication aiming to reach readers who are, i various ways, catalysts in society by creativity, leadership, or by other means. It is not a scholarly journal although scholarship underlies the idea of the publication. The aim of the Third Factor Organization, based in the U.S., can be found here: https://www.thirdfactor.org/mission/

Available from: 2018-10-28 Created: 2018-10-28 Last updated: 2018-10-30
Persson, R. S. (2018). To be abnormal in a normal world. In: : . Paper presented at A paper for the 10-year jubilee of the Bavarian Centre for Gifted and Talented Children, 3-4 November 2018 at Freising, Germany.
Open this publication in new window or tab >>To be abnormal in a normal world
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

While true that gifted children certainly hold much promise for the future and need to be trained and stimulated accordingly, one aspect of preparation for adult and professional life that is often forgotten is that gifted children are, in fact, abnormal. That is, they are not like most others. This is a problem in any context from early education to adulthood including both professional life and a later academic life should the gifted child have chosen this as a possible future. The resistance from society which any intellectually gifted individual is highly likely to encounter because of their uniqueness is rarely, if ever, prepared for in gifted education programmes or in any school system. At a suitable age, children will need to understand why they do not always succeed as anticipated. They must learn how the social dynamics of professional life and careers work because of the human nature we all share, gifted or not. Understanding who you are and your function in a context are important determinants of mental health. This short presentation aims at demonstrating a few issues that gifted and particularly older children and their parents will need to know in this respect.

Keywords
Adolescent gifted children, career choice, social dynamics, understanding success and failure
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41519 (URN)
Conference
A paper for the 10-year jubilee of the Bavarian Centre for Gifted and Talented Children, 3-4 November 2018 at Freising, Germany
Note

 A paper for the 10-year jubilee of the Bavarian Centre for Gifted and Talented Children, 3-4 November 2018 at Freising, Germany. The paper is published ahead of the conference for practical purposes to make it available to conference delegates.

Available from: 2018-09-20 Created: 2018-09-20 Last updated: 2018-11-05
Persson, R. S. & Aktaş, V. (2018). Understanding why an immigrant neurosurgeon is driving your taxi: On highly qualified foreign labour looking for work in your country (1ed.). In: H. Ahl, I. Bergmo-Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 153-162). London, UK: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Understanding why an immigrant neurosurgeon is driving your taxi: On highly qualified foreign labour looking for work in your country
2018 (English)In: Human resource management: A Nordic perspective / [ed] H. Ahl, I. Bergmo-Prvulovic & K. Kilhammar, London, UK: Routledge, 2018, 1, p. 153-162Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Why is it that when most employers are in dire need of highly qualified individuals with experience, they nevertheless tend to reject job applicants with a different cultural background? The reluctance behind employing immigrant experts is rarely made manifest intentionally or on ideological grounds, but the result of an unhappy, and largely inevitable, consequence of lacking experience of cultures other than one's own. With such experience and relevant knowledge of other cultures in place, discriminatory behaviour toward foreign skilled labour is likely to lessen considerably. The chapter suggest several HR practices which would facilitate their employment and integration into the organisation.

Place, publisher, year, edition, pages
London, UK: Routledge, 2018 Edition: 1
Keywords
Immigration, xenophobia, ethnocentrism, highly skilled labour
National Category
Social Sciences Psychology Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41891 (URN)9781138592858 (ISBN)9781138592834 (ISBN)9780429489761 (ISBN)
Available from: 2018-10-24 Created: 2018-10-24 Last updated: 2018-11-20Bibliographically approved
Persson, R. S. (2017). Accountable talent: Under and overachievement as investible human capital (1ed.). In: Roya Klingner (Ed.), Gifted underachiever: (pp. 1-32). Hauppage, NY: Nova Science Publishers, Inc.
Open this publication in new window or tab >>Accountable talent: Under and overachievement as investible human capital
2017 (English)In: Gifted underachiever / [ed] Roya Klingner, Hauppage, NY: Nova Science Publishers, Inc., 2017, 1, p. 1-32Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

The notion of underachievement seems often accepted uncritically at face value by educatorsand policy-makers alike. Few consider the origins of the terms and the culturalvalues motivating them. This chapter, therefore, aims at contextualizing how underachievement,and by extension, inevitably also overachievement and talent, are currentlyunderstood in educational settings to demonstrate that both definition and applicationare coupled with market oriented industry management strategies, and that these, inturn, are tied to current socioeconomic ideology and discourse. Individual considerationand empowerment by means of education are no longer favored values in society. Globalizedworld economy and the ideologies sustaining it, have made explicit demands onwhat education must be and do. The meaning and nature of both underachievement andoverachievement, therefore, have changed dramatically in a relatively short period oftime, prompted by policy changes based on a number of doubtful assumptions, all arguedto prompt both school systems and societal systems’ development into excellence. However,in scrutinizing research done on underachievement, overachievement, and talentsince the 1990s, this demonstrating how meanings and their underpinning values havediscretely changed, it is quite possible to conclude that it is perhaps better for most studentsand employees to remain unexcellent rather than to potentially sacrifice health andsanity being more or less forcefully assimilated into a culture of excellence.

Place, publisher, year, edition, pages
Hauppage, NY: Nova Science Publishers, Inc., 2017 Edition: 1
Series
Education in a competitive amd globalizing world
National Category
Psychology Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-36905 (URN)2-s2.0-85034839264 (Scopus ID)978-1-53612-429-3 (ISBN)9781536123968 (ISBN)
Note

Hardcover and softcover prints are also available with the publisher

Available from: 2017-08-16 Created: 2017-08-16 Last updated: 2018-01-03Bibliographically approved
Persson, R. S. & Aktaş, V. (2017). De som kan mer än du: Talent management i Googles tidevarv för särskilda begåvningar i svenska organisationer (1ed.). In: Helene Ahl, Ingela Bergmo-Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 237-256). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>De som kan mer än du: Talent management i Googles tidevarv för särskilda begåvningar i svenska organisationer
2017 (Swedish)In: HR: Att ta tillvara mänskliga resurser / [ed] Helene Ahl, Ingela Bergmo-Prvulovic & Karin Kilhammar, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 1, p. 237-256Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017 Edition: 1
Keywords
Talent management, särskild begåvning, talang, kreativitet, Google
National Category
Psychology Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-35947 (URN)9789144118833 (ISBN)
Available from: 2017-06-09 Created: 2017-06-09 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5498-9649

Search in DiVA

Show all publications