Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 42) Show all publications
Askerlund, P. & Almers, E. (2019). Det är den digitala kompetensen som måste utvecklas. Jönköpings-Posten (30 november)
Open this publication in new window or tab >>Det är den digitala kompetensen som måste utvecklas
2019 (Swedish)In: Jönköpings-Posten, ISSN 1103-9469, no 30 novemberArticle in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Hall Media, 2019
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-47155 (URN)
Note

Replik till Peter Hallgrens debattinlägg "Våra barn riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap" i Jönköpings-Posten, 2019-11-23. 

Available from: 2019-12-18 Created: 2019-12-18 Last updated: 2019-12-18Bibliographically approved
Hammarsten, M., Askerlund, P., Almers, E., Avery, H. & Samuelsson, T. (2019). Developing ecological literacy in a forest garden: children’s perspectives. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 19(3), 227-241
Open this publication in new window or tab >>Developing ecological literacy in a forest garden: children’s perspectives
Show others...
2019 (English)In: Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, ISSN 1472-9679, E-ISSN 1754-0402, Vol. 19, no 3, p. 227-241Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Today, cities become more dense, green spaces disappear and children spend less time outdoors. Research suggests that these conditions create health problems and lack of ecological literacy. To reverse such trends, localities are creating urban green spaces for children to visit during school time. Drawing on ideas in ecological literacy, this study investigates school children’s perspectives on a forest garden, a type of outdoor educational setting previously only scarcely researched. Data were collected through walk-and-talk conversations and informal interviews with 28 children aged 7 to 9. Many children in the study expressed strong positive feelings about the forest garden, the organized and spontaneous activities there, and caring for the organisms living there. We observed three aspects of learning in the data, potentially beneficial for the development of children’s ecological literacy: practical competence, learning how to co-exist and care, and biological knowledge and ecological understanding.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2019
Keywords
forest garden; social Studies of childhood; children’s perspectives; walk-and-talk conversations; ecological literacy
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41474 (URN)10.1080/14729679.2018.1517371 (DOI)000470670800004 ()2-s2.0-85053503238 (Scopus ID)HOA HLK 2019 (Local ID)HOA HLK 2019 (Archive number)HOA HLK 2019 (OAI)
Available from: 2018-09-17 Created: 2018-09-17 Last updated: 2019-06-27Bibliographically approved
Gustafsson, M., Almers, E. & Askerlund, P. (2019). Samverkan och urvalsprocess angående åtgärder med syfte att utveckla ekosystemtjänster på förskolegården. In: : . Paper presented at Forskningsbaserad undervisning – Teori och praktik i samverkan, 12 November 2019, Jönköping University, Högskolan för Lärande och Kommunikation i samarbete med Utbildningsförvaltningen i Jönköpings Kommun.
Open this publication in new window or tab >>Samverkan och urvalsprocess angående åtgärder med syfte att utveckla ekosystemtjänster på förskolegården
2019 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Region Jönköpings län inledde 2016 tillsammans med JU, Riksbyggen, Vätterhem och nio förskolor i regionen ett forskningsbaserat samverkansprojekt för att utveckla multifunktionella urbana förskolegårdar med förstärkta ekosystemtjänster för hälsa, lek, lärande och hållbarhet.

Ekosystemtjänster är ett sätt att benämna produkter och tjänster som naturen förser oss med, såsom försörjande ekosystemtjänster, som ger oss frukter, bär och ätbara blad; stödjande ekosystemtjänster, som bidrar med skydd mot UV-ljus, förbättrad luftkvalitet, vattenreglering och kolbindning samt kulturella ekosystemtjänster, såsom, rekreation, välbefinnande, möjligheter till lek, rörelse och lärande, vilka bidrar till gemenskap i närmiljön.

Ekosystemtjänstperspektivet har använts både vid planering, utveckling och utvärdering av multifunktionella utomhusmiljöer vid förskolorna i ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete. De 9 deltagande förskolorna utformade sina visioner och mål för sina utemiljöer i varsin workshop. Detta skedde i samverkan med forskare från SER-gruppen vid JU, av förskolorna specifikt inbjudna gäster samt en hållbarhetschef vid Riksbyggen som ledde samtliga workshops via länk.

I respektive workshop inventerades och dokumenterades 15 befintliga ekosystemtjänster i Riksbyggens digitala mätverktyg för ekosystemtjänster. Deltagande förskollärare beskrev också sin vision för hur de vill att förskolegården ska utvecklas. Även denna fördes in i Riksbyggens digitala verktyg. Forskarna och Riksbyggen har förutom att dokumentera processen också funnits med som resurs genom att komma med förslag till möjliga åtgärder.

Förutom att varje förskola har haft en egen workshop om sin specifika förskolegård har de tillsammans med de övriga medverkande parterna deltagit i gemensamma föreläsningar och erfarenhetsutbyten vid inspirationsträffar arrangerade av regionens folkhälsoavdelning.

Ett syfte med forskningsstudien har varit att undersöka vilka ekosystemtjänster som prioriteras och utvecklas av deltagarna under såväl som efter förbättringsarbetet, samt hur urvalet av ekosystemtjänster gått till.

Förskolornas workshops spelades in under våren 2017 och har analyserats kvalitativt med utgångspunkt från deltagarnas utsagor, som framkom under nämnda workshops. I dessa workshops deltog lärarna från respektive förskola, Riksbyggens representant samt projektets forskare från HLK. Efter ett och ett halvt år fick förskolorna dessutom besvara en enkät om vilka åtgärder för att stärka ekosystemtjänster som genomförts.

Preliminärt visar resultaten, i flera fall, på likheter i de val av ekosystemtjänster som förskolorna valde att lyfta fram, men även att idéen till att satsa på olika ekosystemtjänster kan komma från olika kategorier av workshopdeltagare. Lärarna lyfter vid flera fall fram verksamhetens förutsättningar som grund för val av åtgärd. De åtgärder som flest förskolor valt att genomföra, enligt enkäten, var att anlägga insektshotell, plantera blommande växter för pollinerare, odla i pallkragar och sätta upp fågelholkar. Åtgärder som genomfördes av få förskolor var exempelvis utplacering av död ved och anläggning av vattenspegel. Vid den aktuella tillämpningen av Riksbyggens mätverktyg är en svaghet att ekosystemtjänster inte kvantifieras i tillräcklig grad.

National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-46815 (URN)
Conference
Forskningsbaserad undervisning – Teori och praktik i samverkan, 12 November 2019, Jönköping University, Högskolan för Lärande och Kommunikation i samarbete med Utbildningsförvaltningen i Jönköpings Kommun
Funder
Swedish Research Council Formas
Available from: 2019-11-13 Created: 2019-11-13 Last updated: 2019-11-13
Hammarsten, M., Askerlund, P., Almers, E., Avery, H. & Samuelsson, T. (2018). Barns perspektiv på att vistas i en skogsträdgård. In: : . Paper presented at Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning, 25–26 oktober 2018, Örebro universitet.
Open this publication in new window or tab >>Barns perspektiv på att vistas i en skogsträdgård
Show others...
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Keywords
skogsträdgård, lågstadieelever, samtalspromenader
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42291 (URN)
Conference
Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning, 25–26 oktober 2018, Örebro universitet
Available from: 2018-12-13 Created: 2018-12-13 Last updated: 2018-12-13Bibliographically approved
Hammarsten, M., Askerlund, P., Almers, E., Avery, H. & Samuelsson, T. (2018). Developing ecological literacy in a forest garden: children’s perspectives.
Open this publication in new window or tab >>Developing ecological literacy in a forest garden: children’s perspectives
Show others...
2018 (English)Other (Other academic)
Keywords
forest garden; social Studies of childhood; children’s perspectives; walk-and-talk conversations; ecological literacy
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42364 (URN)
Note

Summary of the article: Hammarsten, M., Askerlund, P., Almers, E., Avery, H., Samuelsson, T., (2018). Developing ecological literacy in a forest garden: Children's Perspectives. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. doi: http://dx.doi.org/10.1080/14729679.2018.1517371 on the Children & Nature Network Research Digest website.

Available from: 2018-12-19 Created: 2018-12-19 Last updated: 2018-12-19Bibliographically approved
Askerlund, P. & Almers, E. (2018). Hur fungerar ekosystemtjänster som verktyg för hållbarhetsarbete på förskolor?. In: : . Paper presented at Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning, 25–26 oktober 2018, Örebro universitet.
Open this publication in new window or tab >>Hur fungerar ekosystemtjänster som verktyg för hållbarhetsarbete på förskolor?
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Keywords
ekosystemtjänster, förskola, hållbar utveckling, lärande, skogsträdgård
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42290 (URN)
Conference
Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning, 25–26 oktober 2018, Örebro universitet
Available from: 2018-12-13 Created: 2018-12-13 Last updated: 2018-12-13Bibliographically approved
Hammarsten, M., Almers, E., Askerlund, P., Avery, H. & Samuelsson, T. (2018). The Forest Garden from Children's Perspectives. In: : . Paper presented at Childhood and Materiality. VIII conference on childhood studies, 7-9 may Jyväskylä Finland.
Open this publication in new window or tab >>The Forest Garden from Children's Perspectives
Show others...
2018 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Pedagogy Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-39400 (URN)
Conference
Childhood and Materiality. VIII conference on childhood studies, 7-9 may Jyväskylä Finland
Projects
Forest gardens as environments for learning, recreation and sustainability
Available from: 2018-05-14 Created: 2018-05-14 Last updated: 2018-08-28Bibliographically approved
Almers, E., Askerlund, P. & Kjellström, S. (2018). Why forest gardening for children? Swedish forest gardeneducators' ideas, purposes, and experiences. The Journal of Environmental Education, 49(3), 242-259
Open this publication in new window or tab >>Why forest gardening for children? Swedish forest gardeneducators' ideas, purposes, and experiences
2018 (English)In: The Journal of Environmental Education, ISSN 0095-8964, E-ISSN 1940-1892, Vol. 49, no 3, p. 242-259Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Utilizing forest gardens as urban settings for outdoor environmental education in Sweden is a new practice. These forest gardens combine qualities of a forest, e.g., multi-layered polyculture vegetation, with those of a school garden, such as accessibility and food production. The study explores both the perceived qualities of forest gardens in comparison to other outdoor settings and forest garden educators’ ideas, purposes, and experiences of activities in a three-year forest gardening project with primary school children. The data were collected through interviews and observations and analyzed qualitatively. Four reported ideas were to give children opportunities to: feel a sense of belonging to a whole; experience self-regulation and systemic dependence; experience that they can co-create with non-human organisms; and imagine possible transformation of places. Four pedagogical forest garden features are discussed.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2018
Keywords
Forest garden; outdoor environmental education; school garden; sustainability; systemic thinking
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-37430 (URN)10.1080/00958964.2017.1373619 (DOI)000431603400004 ()2-s2.0-85030151207 (Scopus ID)
Available from: 2017-09-28 Created: 2017-09-28 Last updated: 2018-06-28Bibliographically approved
Askerlund, P. & Almers, E. (2016). Forest gardens – new opportunities for urban children to understand and develop relationships with other organisms. Urban Forestry & Urban Greening, 20, 187-197
Open this publication in new window or tab >>Forest gardens – new opportunities for urban children to understand and develop relationships with other organisms
2016 (English)In: Urban Forestry & Urban Greening, ISSN 1618-8667, E-ISSN 1610-8167, Vol. 20, p. 187-197Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This case study explores a learning situation in a forest garden in Sweden. A forest garden is an edible polyculture landscape with different layers of mostly perennial vegetation. The forest garden is designed to maximize the yield of useful plants while minimizing the input of energy and resources, including human labour. Forest gardens may offer learning situations that contextualize interconnectedness and relations between organisms as well as situations that are beneficial for evaluative development (Kellert, 2002), i.e. the development of values, beliefs and moral perspectives in children.

Twenty-seven seven to eight year old primary school children were followed in the first six months of a three year project in which they participated in developing a forest garden. The aim of the study is to investigate how the children reason with respect to different organisms’ dependence on and relations to each other, themselves included. Specifically:

  • How do the children describe their own relationships with other organisms, as well as the relationships between other organisms in the forest garden?
  • What values of nature are expressed by the children, and in relation to which situations in the forest garden?

Data were collected in the form of field notes, audio and video recordings and photos from the children’s visits to the forest garden. The photos were used for stimulated recall in focus group interviews. The data were analysed using a combination of qualitative content analysis (Patton, 2002) and semi-quantitative methods.

The children in the study presented a unidirectional perspective about the relationship between themselves and the organisms, especially the insects, in the forest garden. Rather than asking what these organisms can do for me/us, they pose the question: What can I/we do for the bugs/plants/ bees?  

The humanistic values, expressed by the children as a willingness to help other organisms (mostly insects) are in line with the explicit aims of the former curriculum for Biology to “promote care and respect for nature”. We should note that these humanistic values are no longer explicitly stated in the current curriculum. It is striking that the anthropocentric ecosystem services perspective (introduced in the current curriculum from grade 4), is so rare in the data. The children seldom mentioned the benefits for humans from insect pollination, even though this relationship is clearly stated by the pedagogues together with humanistic values.

 In observations, the children showed a great deal of curiosity for the natural environment (naturalistic value) as well as joy and enthusiasm about participating in the different activities that took place in the forest garden. Aesthetic values were expressed in relation to flowers, cones, berries, a snail’s shell etc.

This study shows that forest gardens have the potential to be places where children can connect emotionally and cognitively to other organisms.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2016
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-31546 (URN)10.1016/j.ufug.2016.08.007 (DOI)000391471000021 ()2-s2.0-84988027272 (Scopus ID)
Available from: 2016-08-26 Created: 2016-08-26 Last updated: 2017-03-02Bibliographically approved
Hammarsten, M., Almers, E., Askerlund, P. & Avery, H. (2016). School children's special places in a forest garden in Sweden. In: NERA 2016, 9-11 March, Helsinki Finland, NERA 44th Congress, Social Justice, Equality and Solidarity in Education: Book of abstracts. Paper presented at NERA 2016, 9-11 March, Helsinki Finland, NERA 44th Congress, Social Justice, Equality and Solidarity in Education (pp. 73).
Open this publication in new window or tab >>School children's special places in a forest garden in Sweden
2016 (English)In: NERA 2016, 9-11 March, Helsinki Finland, NERA 44th Congress, Social Justice, Equality and Solidarity in Education: Book of abstracts, 2016, p. 73-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-29635 (URN)
Conference
NERA 2016, 9-11 March, Helsinki Finland, NERA 44th Congress, Social Justice, Equality and Solidarity in Education
Available from: 2016-03-17 Created: 2016-03-17 Last updated: 2017-02-13Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0117-2974

Search in DiVA

Show all publications