Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 23) Show all publications
André, S. & Elgh, F. (2019). Supporting the modelling and managing of relations in the design platform. In: Proceedings of the 22th International Conference on Engineering Design (ICED), 5-8 August, Delft, The Netherlands: . Paper presented at The 22th International Conference on Engineering Design (ICED), 5-8 August, Delft, The Netherlands (pp. 3001-3010). Cambridge University Press, 1(1)
Open this publication in new window or tab >>Supporting the modelling and managing of relations in the design platform
2019 (English)In: Proceedings of the 22th International Conference on Engineering Design (ICED), 5-8 August, Delft, The Netherlands, Cambridge University Press, 2019, Vol. 1, no 1, p. 3001-3010Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

A common strategy which has in many cases become a necessity in product developing companies is to apply platform thinking to some extent. Engineer-to-order (ETO) companies are firms that need to invest in a significant amount engineering time in each product ordered by customers. These companies have in the past been known to not be fully able to apply platform strategies. An area of concern to product development is the design and manufacture of machine tools aimed for part manufacturing which is a large investment and a critical bottle neck. As a response to these challenges the design platform (DP) concept was developed which is founded on the re-use of company assets. This paper aims to investigate the application of the DP in a company designing and producing unique high-pressure die casting tools for different applications and customers. To enable companies of this character to utilize platform thinking to a higher degree and thus increase the efficiency in product development, a focus is set on modelling and managing relations within the DP. In addition, a PDM system setup is proposed together with an integrated support application for the realisation in industry.

Place, publisher, year, edition, pages
Cambridge University Press, 2019
Series
Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design, E-ISSN 2220-4342 ; Volume 1, Issue 1
Keywords
Platform strategies, High Pressure Die Casting, Product Lifecycle Management (PLM), Product modelling/models, Engineer-to-Order
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45773 (URN)10.1017/dsi.2019.307 (DOI)
Conference
The 22th International Conference on Engineering Design (ICED), 5-8 August, Delft, The Netherlands
Available from: 2019-09-02 Created: 2019-09-02 Last updated: 2019-09-02Bibliographically approved
André, S. (2019). The Design Platform Approach –Enabling platform-based development in the engineer-to-order industry. (Doctoral dissertation). Jönköping: Jönköping University, School of Engineering
Open this publication in new window or tab >>The Design Platform Approach –Enabling platform-based development in the engineer-to-order industry
2019 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

Manufacturing companies are continuously faced with requirements regarding technology novelty, shorter time to market, a higher level of functionality, and lower prices on their products. This is especially the case for companies developing and manufacturing highly customized products, also known as engineer-to-order (ETO) companies. The traditional view of the product lifecycle introduces the customer only at the sale and distribution phase, which is often concerned with identifying and transferring customer needs into fixed specifications that guide the development of end-consumer products. In the ETO industry, however, the customer is involved already at the scoping and quotation stage, and a significant amount of engineering needs to be performed for every customer order. Thus, ETO companies cannot work according to the traditional model described above since specific requirements are set directly by the customer, or a detailed requirements specification is missing and must be developed in cooperation with the customer. It is not uncommon that products are developed in joint ventures with the customer and run for several years, during which requirements change.

Product platform approaches have been generally accepted in the industry to serve a wide product variety while maintaining business efficiency. However, how to apply a product platform approach in ETO companies that face the reality described above is a challenge. Product platform approaches tend to require focused development of the platform, which, in turn, requires some knowledge about the future variants to be derived from the platform. The research presented in this thesis investigates the state of art and practice in the industry regarding the challenges, needs, and current use of product platforms. To respond to the identified need, a product platform approach is proposed that expands the scope of what a product platform has traditionally contained. The purpose of this proposal is to aid the development of highly customized products when physical modules or component scalability do not suffice. The resulting approach, the Design Platform Approach (DPA), provides a coherent model and methodology for heterogeneous engineering assets to be used in product development, supporting the activity of designing and existing solutions. The approach is based on identifying and modelling generic product and process items, which are the generic building blocks of the product, its structure, and the process of designing them. The generic product and process items are associated with the generic assets governing their design. By describing engineering assets that are the outcome of technology and product development, such as finished designs, design guidelines, constraints etc., in a standardized format, the DPA successively evolves.

This thesis outlines the DPA in detail and presents cases of applications that have focused on different aspects of the approach. Tools to support the DPA are presented and evaluated in different kinds of industries along with the specific methods used and literature summarization.

Abstract [sv]

Tillverkande företag blir kontinuerligt utmanade med krav på kortare ledtider, lägre priser på sina produkter och en högre nivå av funktionalitet och teknik. Detta är särskilt fallet för företag som utvecklar och tillverkar högt kundanpassade produkter, även kända som engineer-to-order (ETO) företag. Den traditionella synen på produktlivscykeln introducerar kunden i försäljnings- och distributionsfasen, som ofta berör identifiering och överföring av kundbehov i kravspecifikationer som styr produktutvecklingen av produkter för slutkonsumenter. ETO-branschen skiljer sig i att kunden redan är involverad i offertstadiet och att en betydande mängd ingenjörsarbete behöver utföras för varje kundorder. ETO-företag kan således inte fungera som tidigare beskrivna företag eftersom specifika krav ställs direkt av kunden. Även motsatsen kan inträffa då en detaljerad kravspecifikation saknas och behöver utvecklas i samarbete med kunden. Det är inte ovanligt att produkter utvecklas i gemensamma projekt med kunden och att projekt drivs under flera år under vilka krav tenderar att ändras.

Plattformsstrategier har accepterats inom industrin för att effektivt kunna hantera ett brett produktsortiment samtidigt som företagets effektivitet upprätthålls. En utmaning är dock hur ETO företag som står inför den verklighet som beskrivs ovan bör applicera en plattformsstrategi. Plattformsmetoder tenderar att kräva en fokuserad utveckling av plattformen vilket i sin tur kräver viss kunskap om vilka framtida varianter som ska skapas från plattformen. Forskningen som presenteras i denna avhandling undersöker litteratur och praktik inom industrin gällande utmaningar, behov och användning av plattformar. För att svara på det identifierade behovet föreslås en plattformsmodell och metod som utökar omfattningen av vad en produktplattform traditionellt har varit. Syftet är att stödja utvecklingen av höganpassade produkter när fysiska moduler eller skalbara komponenter inte räcker till. Det resulterande tillvägagångssättet, Design Platform (DP) -modellen, ger ett sammanhängande sätt för att hantera ingenjörstillgångar som ska användas vid produktutveckling och inkluderar både konstruktionsprocessen samt befintliga produktlösningar. Tillvägagångssättet bygger på att identifiera och modellera den generiska produkten och processen som är produktens generiska byggstenar, dess struktur och dess process. Dessa kopplas samman med de generiska tillgångarna som stödjer konstruktion och återanvändning. Genom att beskriva ingenjörstillgångarna, som är resultatet av teknik och produktutveckling, som färdiga konstruktioner, riktlinjer för konstruktion, krav etc. i ett standardiserat format, utvecklas plattformen successivt.

Denna avhandling presenterar DP-modellen och implementationer som har fokuserat på olika aspekter av DP-modellen. Flera verktyg för att stödja DP-modellen presenteras och utvärderas i olika branscher samt diskuteras i ljuset av den forskningsmetodik och litteratur.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jönköping University, School of Engineering, 2019. p. 91
Series
JTH Dissertation Series ; 48
Keywords
Product Development, Engineering Design, Quotation, Customization, Supplier, Product Platform, Design Reuse, Adaptation
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45777 (URN)978-91-87289-51-4 (ISBN)
Public defence
2019-09-20, Gjuterisalen (E1405), School of Engineering, Jönköping, 10:00 (English)
Opponent
Supervisors
Funder
VinnovaKnowledge Foundation
Available from: 2019-09-02 Created: 2019-09-02 Last updated: 2019-09-02Bibliographically approved
Stolt, R., André, S. & Elgh, F. (2018). Introducing Inserts for Die Casting Manufactured by Selective Laser Sintering. In: Dušan Šormaz, Gürsel Süer, F. Frank Chen (Ed.), Global Integration of Intelligent Manufacturing and Smart Industry for Good of Humanity: . Paper presented at 28th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, FAIM 2018, Columbus, United States, 11 - 14 June 2018 (pp. 309-316). Elsevier
Open this publication in new window or tab >>Introducing Inserts for Die Casting Manufactured by Selective Laser Sintering
2018 (English)In: Global Integration of Intelligent Manufacturing and Smart Industry for Good of Humanity / [ed] Dušan Šormaz, Gürsel Süer, F. Frank Chen, Elsevier, 2018, p. 309-316Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The advances in additive manufacturing (AM) for high grade steels has in some cases made it possible to manufacture die inserts for demanding processes like high pressure die casting (HPDC). However, several challenges remain before this becomes commonplace. There is still a need of secondary manufacturing steps on the insert after printing. Also, extensive design changes must be made on the die inserts to fully utilize the advantages of AM. Further, the die insert is only one of many parts needed in the die assembly. Much of the die manufacturing will still be done by conventional methods. In this paper, several companies involved in the manufacturing and use of dies for HPDC have been interviewed on that they think is the future role of AM in their business. The result is that the effect of just printing the inserts would will be quite limited at present. Bringing down the time spent on die manufacture is important since that time then could be spent on improving the manufacturability of the parts.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2018
Series
Procedia Manufacturing, ISSN 2351-9789 ; 17
Keywords
Additive Manufacturing, Design, Die, HPDC, Interview, Tool
National Category
Materials Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42938 (URN)10.1016/j.promfg.2018.10.051 (DOI)000471035200039 ()2-s2.0-85060478657 (Scopus ID)
Conference
28th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, FAIM 2018, Columbus, United States, 11 - 14 June 2018
Available from: 2019-02-12 Created: 2019-02-12 Last updated: 2019-06-27Bibliographically approved
André, S. & Elgh, F. (2018). Modeling of transdisciplinary engineering assets using the design platform approach for improved customization ability. Advanced Engineering Informatics, 38, 277-290
Open this publication in new window or tab >>Modeling of transdisciplinary engineering assets using the design platform approach for improved customization ability
2018 (English)In: Advanced Engineering Informatics, ISSN 1474-0346, E-ISSN 1873-5320, Vol. 38, p. 277-290Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Original equipment suppliers (OES) that develop unique products are continuously faced with changing requirements during both the quotation and product development processes. This challenge is a different reality from companies that develop off-the-shelf products for the end consumer, which use fixed specifications and where product platforms have been a strong enabler for efficient mass customization. However, product platforms cannot adequately support companies working as OES. The reason is that a high level of customization is required which means that interfaces cannot be standardized, the performance is not negotiable, requirements are not initially fixed, and the specific system interacts with, is affected by, or affects other systems that are simultaneously developed in a transdisciplinary environment. The design platform (DP) approach provides a coherent environment for heterogeneous and transdisciplinary design resources to be used in product development by supporting both designing and off-the-shelf solutions. This research describes the introduction, application and further development of the DP approach at an automotive supplier to support the development of customized solutions when traditional modularity or platform scalability do not suffice. A computer tool called Design Platform Manager has been developed to support the creation and visualization of the DP. The support tool has a connection to a product data management database to link the platform model to the various kinds of engineering assets needed or intended to support variant creation. Finally, the support tool was evaluated by the case company representatives showing promising results. 

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2018
Keywords
Engineer-to-order, Engineering design, Product development, Product platform, Quotation, Supplier, Fixed platforms, Information management, Engineer to orders, Product platforms, Product design
National Category
Computer Systems Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41161 (URN)10.1016/j.aei.2018.07.006 (DOI)000454378700021 ()2-s2.0-85051115681 (Scopus ID)
Funder
VINNOVA
Available from: 2018-08-16 Created: 2018-08-16 Last updated: 2019-09-02Bibliographically approved
Raudberget, D., André, S. & Elgh, F. (2018). Modularisation in two Global Product Developing Companies: Current State and Future Outlook. In: Proceedings of NordDesign: Design in the Era of Digitalization, NordDesign 2018. Paper presented at NordDesign 2018, August 14-17, Linköping. Linköping: The Design Society
Open this publication in new window or tab >>Modularisation in two Global Product Developing Companies: Current State and Future Outlook
2018 (English)In: Proceedings of NordDesign: Design in the Era of Digitalization, NordDesign 2018, Linköping: The Design Society, 2018Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Modularisation and platform strategies enable efficient utilization of resources through economies of scale and are therefore increasingly important for manufacturing companies. On the product side, modules are often considered the basis of product platforms by enabling a variety of product variants by combining interchangeable modules into different products. On the process side, modularisation enables faster and cheaper development of new product variants by reusing physical components, interfaces, and production equipment.

The benefits of product platforms and modularisation have led two global product developing and manufacturing companies to initiate research projects within this field. The companies have previously made unsuccessful attempts to implement modularisation founded on a componentbased approach and the firms are now searching for other methods to get the benefits of modularisation.

This paper describes the initial state of practice in modularisation and product platforms in the two companies in their attempts to move from a purely physical approach to modularisation into the universal view that is presented in the Design Platform approach. Here, a platform is viewed as an evolutionary entity involving several company assets such as processes, knowledge, methods, and relationships which are essential to gain the benefits of platforms also in the development phase. The Design Platform contains various concrete resources such as the geometry of physical components, but also inhomogeneous resources such as design rules, processes, methods and design automation.

The results point to specific barriers that the companies experience when trying to adopt a modularisation strategy. Several barriers are experienced by both companies while some are specific for one of the companies. Through several workshops, the concepts of the Design Platform and a flexible view on modularisation are introduced, and their possibilities are elaborated and appreciated by the workshop participants.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: The Design Society, 2018
Keywords
Modularisation, module types, barriers, product platform, product development
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41266 (URN)2-s2.0-85057176916 (Scopus ID)9789176851852 (ISBN)
Conference
NordDesign 2018, August 14-17, Linköping
Available from: 2018-08-28 Created: 2018-08-28 Last updated: 2019-02-14Bibliographically approved
André, S. & Elgh, F. (2017). Creating an ability to respond to changing requirements by systematic modelling of design assets and processes. In: : . Paper presented at 2017 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 10 Dec - 13 Dec 2017, Singapore (pp. 196-200). IEEE
Open this publication in new window or tab >>Creating an ability to respond to changing requirements by systematic modelling of design assets and processes
2017 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

System suppliers, e.g. original equipment suppliers, are important for the success of many products. They design a unique solution, often in close collaboration with other companies, based on different product concepts and/or core technologies. The solution can then be manufactured in different quantities depending on the client’s need. High level of customization is required as the interfaces are not standardized, the performance is not negotiable, requirements are not initially fixed and the specific system interacts with, is affected by, or affects other systems that are simultaneously developed. A system supplier commonly designs and manufactures solutions for different OEMs and must support many models and variants in their product portfolios. Efficiency, short lead-time, continuous technology development, and adaptability are essential for the competitive edge. A product platform approach has been a success for many companies to enable variety at low cost, however, it is not applicable for system suppliers. This work describes the result from a case study where a platform approach enabling a new way of structuring, publishing and managing design assets and processes was introduced at a company with the purpose to improve the ability to respond to changing requirements in the quotation process and the subsequent product development activities.

Place, publisher, year, edition, pages
IEEE, 2017
Keywords
customization, system suppliers, platform, product development, changing requirements, DSM
National Category
Other Mechanical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38462 (URN)10.1109/IEEM.2017.8289879 (DOI)000428267800041 ()2-s2.0-85045271567 (Scopus ID)978-1-5386-0948-4 (ISBN)
Conference
2017 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 10 Dec - 13 Dec 2017, Singapore
Available from: 2018-01-12 Created: 2018-01-12 Last updated: 2018-08-17Bibliographically approved
Elgh, F., André, S., Johansson, J. & Stolt, R. (2017). Design Platform - A Coherent Model for Management and Use of Mixed Design Assets. In: C. H. Chen, A. C. Trappey, M. Peruzzini, J. Stjepandić, & N. Wognum (Ed.), Transdisciplinary Engineering: A Paradigm Shift: Proceedings of the 24th ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering. Paper presented at 24th ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering, Singapore, July 10-14, 2017. (pp. 703-712). IOS Press (3-4)
Open this publication in new window or tab >>Design Platform - A Coherent Model for Management and Use of Mixed Design Assets
2017 (English)In: Transdisciplinary Engineering: A Paradigm Shift: Proceedings of the 24th ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering / [ed] C. H. Chen, A. C. Trappey, M. Peruzzini, J. Stjepandić, & N. Wognum, IOS Press, 2017, no 3-4, p. 703-712Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

For many companies, it is a challenge to balance product variety and cost, i.e. external and internal efficiency. Product platforms has been the dominant solution for a business targeting mass-customization. The main idea is to dived the product into modules that can be shared among different product variants. This has been a success on the consumer market, however, many manufacturing companies are engineer-to-order (ETO) oriented, such as original equipment suppliers (OES). They design a unique solution, often in close collaboration with other companies, based on different product concepts and/or core technologies. For these companies, there is a strategic need for a platform model influenced by the principles of masscustomization, although, not limited to only include modules. In this work, a novel platform model, called Design Platform is described. The model has been developed and applied in cooperation with four companies. The Design Platform provides a coherent environment for management of heterogeneous design assets to be used in product development and supports an improved ability to master fluctuating requirements and systematic introduction of new technologies.

Place, publisher, year, edition, pages
IOS Press, 2017
Series
Advances in Transdisciplinary Engineering, ISSN 2352-7528 ; 5
Keywords
Customization, Engineer-to-Order, Design Platform, Product Development, Fluctuating Requirements, Technology Development
National Category
Mechanical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-36926 (URN)10.3233/978-1-61499-779-5-703 (DOI)000449466100080 ()2-s2.0-85032862825 (Scopus ID)978-1-61499-778-8 (ISBN)978-1-61499-779-5 (ISBN)
Conference
24th ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering, Singapore, July 10-14, 2017.
Available from: 2017-08-18 Created: 2017-08-18 Last updated: 2019-06-07Bibliographically approved
André, S. & Elgh, F. (2017). Introducing a platform approach at a supplier for efficient design of highly customized systems.
Open this publication in new window or tab >>Introducing a platform approach at a supplier for efficient design of highly customized systems
2017 (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
National Category
Other Engineering and Technologies
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-35168 (URN)
Available from: 2017-03-08 Created: 2017-03-08 Last updated: 2018-08-17
Stolt, R., André, S., Elgh, F. & Andersson, P. (2017). Introducing Welding Manufacturability in a Multidisciplinary Platform for the Evaluation of Conceptual Aircraft Engine components. International Journal of Product Lifecycle Management, 10(2), 107-123
Open this publication in new window or tab >>Introducing Welding Manufacturability in a Multidisciplinary Platform for the Evaluation of Conceptual Aircraft Engine components
2017 (English)In: International Journal of Product Lifecycle Management, ISSN 1743-5110, E-ISSN 1743-5129, Vol. 10, no 2, p. 107-123Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Computer simulations play an important role for evaluating designs in an early stages leading to that more informed decisions can be taken and thereby reducing the risk of costly re-design. In this paper, a platform currently in operation at aeronautical company for doing extensive automated multiobjective design parameter studies on conceptual designs of aircraft engine components is studied. In the paper, an extension of the capability of the platform into making a rule-based evaluation of the welding manufacturability of the conceptual designs is proposed. The extension is tested by a prototype system at the air-craft manufacturer showing the relation between the design parameters and the manufacturability of the components. The results are presented as a manufacturability index showing what trade-offs with other performance criteria of the engine that can be made. It is shown that the manufacturability evaluation can be integrated in the knowledge value stream and supports a set-based concurrent engineering approach in the company.

Place, publisher, year, edition, pages
InderScience Publishers, 2017
Keywords
Manufacturability, CAx, Robotic welding, Set-Based Concurrent Engineering, platform, Multi-objective
National Category
Mechanical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-36808 (URN)10.1504/IJPLM.2017.10006967 (DOI)2-s2.0-85028515861 (Scopus ID)
Available from: 2017-08-08 Created: 2017-08-08 Last updated: 2018-08-17Bibliographically approved
Raudberget, D., Levandowski, C., André, S., Isaksson, O., Elgh, F., Müller, J., . . . Stolt, R. (2017). Supporting Design Platforms by Identifying Flexible Modules. In: Anja Maier, Stanko Škec, Harrison Kim, Michael Kokkolaras, Josef Oehmen, Georges Fadel, Filippo Salustri, Mike Van der Loos (Ed.), 21st International Conference on Engineering Design (ICED17): Vol. 3: Product, Services and Systems Design. Paper presented at International Conference on Engineering Design (ICED17), Vancouver, 21-25 August, 2017. (pp. 191-200). The Design Society
Open this publication in new window or tab >>Supporting Design Platforms by Identifying Flexible Modules
Show others...
2017 (English)In: 21st International Conference on Engineering Design (ICED17): Vol. 3: Product, Services and Systems Design / [ed] Anja Maier, Stanko Škec, Harrison Kim, Michael Kokkolaras, Josef Oehmen, Georges Fadel, Filippo Salustri, Mike Van der Loos, The Design Society, 2017, p. 191-200Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

One way for firms to stay competitive is to adapt a platform approach. In product platforms, modules are used as exchangeable design blocks to create a variety in product performance. This is a proven way to get advantages of scale in production by reusing physical parts and investments in manufacturing. To ensure exchangeability between modules, interfaces between modules must be well defined. Hence, from this point of view, there is no such thing as flexible modules. In this research, flexibility refers to the idea of identifying strategic portions of the platform where flexibility is needed and to create the modular division in a way that the assigned modules are de-coupled in theses areas. The presented approach shows how the Design platform concept can be extended by the introduction of flexible modules. These support the Design Platforms by allowing areas of strategic importance to be more flexible and thereby enable room for uncertainties such as fluctuating requirements and future technical development.

Place, publisher, year, edition, pages
The Design Society, 2017
Series
Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ISSN 2220-4342, E-ISSN 2220-4334
Keywords
Product architecture, Set-based Concurrent Engineering, Systems Engineering (SE), Functional modelling, Modularisation
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-37119 (URN)2-s2.0-85029821488 (Scopus ID)978-1-904670-91-9 (ISBN)
Conference
International Conference on Engineering Design (ICED17), Vancouver, 21-25 August, 2017.
Available from: 2017-09-01 Created: 2017-09-01 Last updated: 2018-08-17Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7656-0889

Search in DiVA

Show all publications