Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Fritzén, Lena, Professor
Alternative names
Publications (4 of 4) Show all publications
Fritzén, L. & Krantz, J. (2018). Lärarprofession i förändring. In: Joakim Krantz & Daniel Sundberg (Ed.), Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall (pp. 163-192). Kalmar: Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>Lärarprofession i förändring
2018 (Swedish)In: Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall / [ed] Joakim Krantz & Daniel Sundberg, Kalmar: Linnaeus University Press, 2018, p. 163-192Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Kalmar: Linnaeus University Press, 2018
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45879 (URN)978-91-88761-70-5 (ISBN)
Available from: 2018-08-27 Created: 2019-09-11Bibliographically approved
Krantz, J. & Fritzén, L. (2017). From Expert to Novice?: The Influence of Management by Documents on Teachers Knowledge Base and Norms.. Professions & Professionalism, 7(3), Article ID e2113.
Open this publication in new window or tab >>From Expert to Novice?: The Influence of Management by Documents on Teachers Knowledge Base and Norms.
2017 (English)In: Professions & Professionalism, ISSN 1893-1049, E-ISSN 1893-1049, Vol. 7, no 3, article id e2113Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this study is to reveal how teachers experience the effects of management by documents in their professional practice. Approximately one hundred primary school teachers were asked to describe their daily teaching work with special focus on the demands in terms of the production of documentation. The reports were analysed using a “profession theoretical” model which focuses on the following aspects of professional knowledge: recognition, emotional engagement, and evaluation of and responsibility for one’s own work. The results show that the teachers have experienced that the teaching profession has changed because of fixation on results, and fragmentation has resulted in a decrease in the levels of trust and a feeling that the work is boring. The internal pedagogic discourse is weakened because of the presence of an external legal discourse. Management by documents can thus be a factor that causes a professional regression.

Place, publisher, year, edition, pages
OsloMet – storbyuniversitetet, 2017
Keywords
Management by documents, teacher knowledge and norms, professional regression
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45882 (URN)10.7577/pp.2113 (DOI)2-s2.0-85038111200 (Scopus ID)
Available from: 2017-11-24 Created: 2019-09-11Bibliographically approved
Krantz, J. & Fritzén, L. (2013). Lärarprofessionens kollektiva självbild: som den framträder i Lärarnas tidning och Pedagogiska magasinet 1990 - 2010. Institutionen för utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Lärarprofessionens kollektiva självbild: som den framträder i Lärarnas tidning och Pedagogiska magasinet 1990 - 2010
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Institutionen för utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet, 2013. p. 142
Series
En rapport från Forum för professionsforskning ; 2013:3
Keywords
Lärarprofession, kollektiv självbild, Lärarnas tidning, Pedagogiska magasinet
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45889 (URN)978-91-87427-55-8 (ISBN)
Projects
Frihet under ansvar eller ansvar under insyn? Om dokumentstyrnings påverkan på autonomi, kunskapsbas och normsystem bland professionella.
Available from: 2019-09-11 Created: 2019-09-11 Last updated: 2019-09-11Bibliographically approved
Krantz, J. & Fritzén, L. (2011). Lärarprofessionen - som den framträder i Lärarnas tidning och Pedagogiskt Magasin 1990 - 2009. In: : . Paper presented at Svenska nätverket för professionsforskning; Kunskap, profession och expertis. Konferens 28-29 september 2011 i Växjö.
Open this publication in new window or tab >>Lärarprofessionen - som den framträder i Lärarnas tidning och Pedagogiskt Magasin 1990 - 2009
2011 (Swedish)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

Lärarprofessionen har de senaste decennierna genomgått stora förändringar, där kommunaliseringen ofta pekas ut som en av huvudorsakerna. Med ändrade styrformer har bl a följt att lärares arbete alltmer kommit att styras, kontrolleras och standardiseras via olika typer av dokument. Det handlar dels om styrning via standarder för hur olika processer ska genomföras, dels om styrning via krav på dokumentering av den egna arbetsprocessen. I båda fallen innebär dokumentstyrning att de professionellas arbetsprocesser synliggörs. I vårt antagande ligger att synliggörandet förändrar lärarprofessionens kunskaps- och normbas. Med fokus på relationen mellan professionell autonomi och synliggörande av professionella arbetsprocesser, och med hjälp av en teoretiskt grundad analysmodell, har vi analyserat den bild som Lärarförbundet gett av lärarprofessionen under åren 1990 – 2009. Det empiriska underlaget har bestått av ett stort antal artiklar i Lärarnas tidning och Pedagogiskt Magasin med relevans för relationen mellan autonomi och synliggörande av arbetsprocesser. Syftet med papret är att problematisera förskjutningar i lärarprofessionens kunskaps- och normbas, så som dessa framträder i Lärarförbundets bild av lärarprofessionen. Förskjutningarna diskuterar vi utifrån begrepp som auktorisation, legitimation, inre och yttre gränsdragning i arbetsprocessen, styrning, organisering, dokumentation, social status samt politisk och massmedial granskning. Bilden som framträder är en profession som kämpar för självständighet, och då ofta med elevernas bästa för ögonen, samtidigt som olika kontrollmekanismer alltmer begränsar deras handlingsutrymme. 

National Category
Social Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45891 (URN)
Conference
Svenska nätverket för professionsforskning; Kunskap, profession och expertis. Konferens 28-29 september 2011 i Växjö
Projects
Projektet Frihet under ansvar eller ansvar under insyn? Om dokumentstyrnings påverkan på autonomi, kunskapsbas och normsystem bland professionella
Available from: 2011-09-12 Created: 2019-09-11Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications