Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 17) Show all publications
Sandblom, E., Haglind, T. & Lindberg, Y. (2019). Diversity in policies and practices of digital communication in Swedish upper secondary school. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez & I. Candel Torres (Ed.), INTED2019 Proceedings: 13th International Technology, Education and Development ConferenceValencia, Spain, 11-13 March, 2019. Paper presented at INTED2019, Exploring New Frontiers in Education, 13th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 11-13 March, 2019 (pp. 2668-2677). IATED Academy
Open this publication in new window or tab >>Diversity in policies and practices of digital communication in Swedish upper secondary school
2019 (English)In: INTED2019 Proceedings: 13th International Technology, Education and Development ConferenceValencia, Spain, 11-13 March, 2019 / [ed] L. Gómez Chova, A. López Martínez & I. Candel Torres, IATED Academy , 2019, p. 2668-2677Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
IATED Academy, 2019
Series
INTED Proceedings, E-ISSN 2340-1079
Keywords
diversity, digital communication, upper secondary school, student support in education, inclusive learning
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45467 (URN)10.21125/inted.2019.0715 (DOI)978-84-09-08619-1 (ISBN)
Conference
INTED2019, Exploring New Frontiers in Education, 13th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 11-13 March, 2019
Available from: 2019-08-07 Created: 2019-08-07 Last updated: 2019-12-20Bibliographically approved
Lindberg, Y., Sandblom, E. & Bagga-Gupta, S. (2019). Patterns of socialization into multiple academic writing spaces. On centers and peripheries. In: Book of abstracts: . Paper presented at Ethnographies of academic writing: research and pedagogy, Zaragoza, Spain, May 16-17th, 2019 (pp. 15-16).
Open this publication in new window or tab >>Patterns of socialization into multiple academic writing spaces. On centers and peripheries
2019 (English)In: Book of abstracts, 2019, p. 15-16Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45465 (URN)
Conference
Ethnographies of academic writing: research and pedagogy, Zaragoza, Spain, May 16-17th, 2019
Available from: 2019-08-07 Created: 2019-08-07 Last updated: 2019-08-07Bibliographically approved
Lindberg, Y., Sandblom, E. & Haglind, T. (2018). Dive iN – Diversity as Normality: A substudy on usage of digital resources across subjects in upper secondary school. In: : . Paper presented at Mediamorphosis – Identity and Participation, Mumbai, KC College, 16-17 February 2018.
Open this publication in new window or tab >>Dive iN – Diversity as Normality: A substudy on usage of digital resources across subjects in upper secondary school
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42323 (URN)
Conference
Mediamorphosis – Identity and Participation, Mumbai, KC College, 16-17 February 2018
Available from: 2018-12-17 Created: 2018-12-17 Last updated: 2018-12-17Bibliographically approved
Sandblom, E., Haglind, T. & Lindberg, Y. (2018). Dive iN, mångfald som normalitet. In: : . Paper presented at Forskningsbaserad undervisning - Teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköpings kommun, 13 november, Jönköping..
Open this publication in new window or tab >>Dive iN, mångfald som normalitet
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Dive iN – Mångfald som normalitet

Presentationen bygger på forskningsprojektet DiveiN (Diversity as normality) vars syfte är att problematisera begreppet mångfald, vilket diskuteras flitigt i både samhälle och forskning (BaggaGupta & Messina Dahlberg, 2018). Samtidigt vill vi bidra med kunskap om hur digitala kommunikativa praktiker formar och ger ramar för mångfald i undervisning och lärande. Presentationen redogör för en pilotstudie som genomfördes på en gymnasieskola med elever i årskurs två. Studiens övergripande frågor var:

• Vilken mångfald syns i materialet?

• Hur kan mångfald i digitala kommunikativa praktiker i skolan beskrivas?

• Vilka är “the gaps” mellan digitala kommunikativa praktiker i samhället, styrdokument och praktiker i skolrelaterade kontexter?

Datainsamlingen har skett genom en enkät om användning av digitala resurser i skolans alla ämnen, både i och utanför skolan. Enkätsvaren har sedan legat till grund för fokusgruppsintervjuer som rör elevers uppfattningar om sig själva som digitala användare, det stöd de får vid användning av digitala resurser i skolan, multimodala arbetssätt, spelbaserat lärande och skolrelaterad digital kommunikation.

Resultaten visar på olikheter mellan grupper av skolaktörer och ämnen samt mångfald i en mängd aspekter av kommunikation. Exempelvis varierar elevers uppfattningar om sig själva som digitala användare, och om hur deras tillgång till och sätt att få stöd ser ut vid användning av digitala resurser. Resultaten visar också på mångfald i skolans digitala kommunikativa praktiker som nödvändiggör en mångfacetterad beskrivning av begreppet mångfald, en som inte bara beaktar grupper som exempelvis kön, språkbakgrund och funktionalitet utan också tar hänsyn till aspekter som är relevanta för det område som undersöks. För kommunikation är bl.a. skalor som monologisk – dialogisk, unilateral – polylateral och formell – informell relevanta. Skillnaderna i användandet av digitala resurser, tycks slutligen bekräfta bilden av en “new digital divide” som innefattar digital literacy och supportsystem, snarare än teknologin i sig, som det ursprungliga ”digital divide”-begreppet avsåg (Samuelsson, 2014; Warschauer, 2002; Warschauer & Matuchniak, 2010).

National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42073 (URN)
Conference
Forskningsbaserad undervisning - Teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköpings kommun, 13 november, Jönköping.
Available from: 2018-11-20 Created: 2018-11-20 Last updated: 2018-11-20Bibliographically approved
Sandblom, E., Lindberg, Y. & Haglind, T. (2018). Diversity as Normality, Dive iN. In: : . Paper presented at European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), SIG 10 & 21 Conference 2018, 30–31 August 2018, Luxembourg.
Open this publication in new window or tab >>Diversity as Normality, Dive iN
2018 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42025 (URN)
Conference
European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), SIG 10 & 21 Conference 2018, 30–31 August 2018, Luxembourg
Available from: 2018-11-14 Created: 2018-11-14 Last updated: 2018-11-14Bibliographically approved
Lindberg, Y., Sandblom, E. & Haglind, T. (2018). In/ex/clusive communication in upper secondary school settings. The challenge of digital resources. In: : . Paper presented at Creating Inclusive Communities, April 17, 2018, Jönköping University, Shool of Health and Welfare.
Open this publication in new window or tab >>In/ex/clusive communication in upper secondary school settings. The challenge of digital resources
2018 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42324 (URN)
Conference
Creating Inclusive Communities, April 17, 2018, Jönköping University, Shool of Health and Welfare
Available from: 2018-12-17 Created: 2018-12-17 Last updated: 2018-12-17Bibliographically approved
Lindberg, Y. & Sandblom, E. (2017). Dive iN – Diversity as Normality. In: : . Paper presented at 17th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, 27 augusti - 2 september, 2017, Tampere, Finland.
Open this publication in new window or tab >>Dive iN – Diversity as Normality
2017 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38181 (URN)
Conference
17th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, 27 augusti - 2 september, 2017, Tampere, Finland
Available from: 2017-12-14 Created: 2017-12-14 Last updated: 2017-12-22Bibliographically approved
Sandblom, E. & Lindberg, Y. (2016). Form och funktion i argumenterande texter skrivna av gymnasieelever. In: : . Paper presented at SMDI 12 Textkulturer, Tolfte Nationella konferensen i Svenska med Didaktisk inriktning, Karlstads universitet, 24-25 november, 2016.
Open this publication in new window or tab >>Form och funktion i argumenterande texter skrivna av gymnasieelever
2016 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-34150 (URN)
Conference
SMDI 12 Textkulturer, Tolfte Nationella konferensen i Svenska med Didaktisk inriktning, Karlstads universitet, 24-25 november, 2016
Available from: 2016-12-01 Created: 2016-12-01 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Lindberg, Y. & Sandblom, E. (2015). Att utveckla skrivkompetens på gymnasiet. In: : . Paper presented at Skriv! Les! 2015 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy, 18. - 20. mai 2015, Universitetet i Stavanger, Norge.
Open this publication in new window or tab >>Att utveckla skrivkompetens på gymnasiet
2015 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

I en digitaliserad värld kommer allt fler människor i situationer där de använder skrift för att kommunicera (Westman, 2010), såväl i yrkesliv som privat. Samtidigt visar forskning att utvecklingen av skrivkompetenser under skoltiden, inte minst när det gäller diskursiva och argumenterande texttyper, uppvisar brister (Ask, 2005, 2007; Bergh Nestlog 2009; Ciolek-Ciastek 2008; Johansson 2010; Lindberg & Sandblom, 2013a; Nyström 2000).

I en pilotundersökning, Progression i en genre (Lindberg & Sandblom, 2013a), av ca 40 texter från årskurs 7 och 9 respektive årskurs 1 och 3 på gymnasiet framkommer bl.a. två problem när det gäller progression i skrivutvecklingen. Ett är att det diskursiva, argumenterande skrivandet i årskurs 7 är svagt utvecklat, trots att eleverna hade behövt den kompetensen i mötet med mer avancerade texttyper i olika ämnen. Ett annat problem är att den utveckling som sker under högstadiet tycks avstanna till stor del under gymnasiet och många studenter som sedan går vidare till högre studier är dåligt förberedda för kraven på att skriva akademiskt (Ask, 2005; Lindberg & Sandblom, 2013b). Detta övergripande resultat kan man koppla till Kroghs (2014) forskning om stadieövergångar. Krogh visar exempelvis på att gymnasieelever inte utmanas i sin språkliga kreativitet, då uppgifterna har mycket strikta ramar och inte tillåter språkligt skapande. Silverström (2007) visar även på att gymnasieelever har svårt att frigöra sig från den berättande genren då de skriver diskursivt, vilket vår studie problematiserar.

Ifrågavarande undersökning syftar till att belysa de språkliga och textuella resurser som elever aktiverar då de ställs inför att skriva en diskursiv text, där ramarna inte är entydigt fastställda. Studien utgår från nämnda pilotundersökning men vill fördjupa kunskapen om hur skrivundervisningen kan förbättras på gymnasiet. Därför fokuserar vi i nästa steg på ett material som omfattar ca 200 texter skrivna av elever i årskurs 1 på gymnasiet.

Analysen utgår från Grounded theory. Den huvudsakliga metoden är kvalitativ men kompletteras i viss mån med kvantitativ analys. För att belysa så många facetter av skrivkompetens som möjligt arbetar vi tvärvetenskapligt och använder språk- och litteraturvetenskapliga modeller samt argumentationsmodeller (särskilt Toulmin 2003) i analysen. I blickpunkten ligger identifiering av olika former av textkompetenser, där mottagaranpassning och genreanpassning är två viktiga aspekter. På en mikro- och en makro-nivå visar resultaten vilka kompetenser elever spontant mobiliserar i en given skrivaktivitet. De ger också indikationer om vad undervisningen bör fokusera tydligare på för att en effektivare progression ska uppnås.

Sammanfattningsvis visar våra resultat att det behövs ett tydligare fokus i undervisningen på att hjälpa elever att förstå hela processen när man skriver och tolkar texter. Målet är en undervisning som, på grundval av de kompetenser elever har, förmår lotsa dem till en flexibel användning av de språkliga medel som står till förfogande i olika textsammanhang, både vid skrivande och läsande.

Presentationen avslutar med tankar kring passande didaktik för att möta det vi ser i resultaten.

Keywords
diskursiv text, språkutveckling, skrivundervisning, genreanpassning, mottagaranpassning
National Category
Specific Languages Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-28017 (URN)
Conference
Skriv! Les! 2015 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy, 18. - 20. mai 2015, Universitetet i Stavanger, Norge
Projects
Progression i en genre
Available from: 2015-09-22 Created: 2015-09-22 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Sandblom, E. & Lindberg, Y. (2014). Diskursiv mångfald: En makro- och mikroanalys av elevtexter från svenska och svenska som andraspråk i åk 1 på gymnasiet. In: Peter Andersson, Per Holmberg, Anna Lyngfelt, Anna Nordenstam & Olle Widhe (Ed.), Mångfaldens möjligheter: Litteratur- och språkdidaktik i Norden (pp. 73-97). Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI)
Open this publication in new window or tab >>Diskursiv mångfald: En makro- och mikroanalys av elevtexter från svenska och svenska som andraspråk i åk 1 på gymnasiet
2014 (Swedish)In: Mångfaldens möjligheter: Litteratur- och språkdidaktik i Norden / [ed] Peter Andersson, Per Holmberg, Anna Lyngfelt, Anna Nordenstam & Olle Widhe, Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI) , 2014, p. 73-97Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI), 2014
Series
Texter om svenska med didaktisk inriktning, ISSN 1651-9132 ; 11
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-25204 (URN)9789187850561 (ISBN)
Available from: 2014-12-02 Created: 2014-12-02 Last updated: 2016-01-14Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4074-5643

Search in DiVA

Show all publications