Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (4 of 4) Show all publications
Svensson, A., Haglind, T. & Ebefors, F. (2018). Textuniversum i praktiken. In: : . Paper presented at Forskningsbaserad undervisning - Teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköpings kommun, 13 november, Jönköping..
Open this publication in new window or tab >>Textuniversum i praktiken
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Samhällets och skolans pågående digitalisering medför nya litteraturdidaktiska förutsättningar och utmaningar i klassrummet. Ämnesplaner har reviderats och innehåller förtydliganden kring digitalisering. I ämnesplanen för svenska på gymnasiet står det till exempel att "eleverna [ska] ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att orientera sig, läsa, sovra och kommunicera i en digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter” (Skolverket, 2018). Dagens elever har förkunskaper och är förtrogna med andra medier än de som traditionellt sett är dominerande i skolan. Idag är det vanligt att ungdomar ser filmen, läser boken, spelar spelet, lyssnar på soundtrack och tittar på tv-serien, det vill säga de deltar i textuniversum. Ett textuniversum bygger på att en berättelse, eller delar därav, återskapas i olika text- och medieformat (Lundström & Svensson, 2017). Denna presentation bygger på tre pilotstudier där arbete med olika textuniversum har genomförts på olika skolstadier. Syftet med det övergripande arbetet är att bidra med kunskap om hur textuniversum tillsammans med en lektionsdesign kan bidra till att elever utvecklar ett analytiskt och kreativt tänkande. Pilotstudierna genomförsmed ett praktiknära förhållningssätt där delar av lektionsdesignen genomförs kollaborativt och både forskare och lärare är aktiva. Lektionsdesignen består av tre faser; planeringsfasen, genomförandefasen och utvärderingsfasen. I planeringsfasen samarbetar forskaren och läraren, här fastställs lektionsdesignen och textuniversum väljs. I genomförandefasen genomför och dokumenterar läraren designen som innebär att först arbeta medkärntexten, sedan gruppvis med andra delar av textuniversumet (fragment) och slutligen skapas tvärgrupper med syftet att skapa en transmedial produkt. I utvärderingsfasen genomförs intervjuer med elever och lärare samt analyser av dokumentation och insamlade produkter. I resultatdelen presenteras de genomförda pilotstudierna; Harry Potter, Stolthet & fördom och The Walking Dead med fokus på att visa resultat från datainsamlingen samt att levandegöra textuniversumen för att förtydliga och konkretisera arbetet i klassrummet.

National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42207 (URN)
Conference
Forskningsbaserad undervisning - Teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköpings kommun, 13 november, Jönköping.
Available from: 2018-12-05 Created: 2018-12-05 Last updated: 2019-02-21Bibliographically approved
Ebefors, F. (2017). Motivation och litteraturundervisning: en studie över förstelärares uppfattningar om undervisning med skönlitteratur. (Student paper). Högskolan för lärande och kommunikationHögskolan i JönköpingHögskolan för lärande och kommunikationHögskolan i Jönköping
Open this publication in new window or tab >>Motivation och litteraturundervisning: en studie över förstelärares uppfattningar om undervisning med skönlitteratur
2017 (Swedish)Student thesis
Abstract [sv]

Syfte:

Syftet med studien var att undersöka vilka uppfattningar förstelärare i svenska, i årskurs 4-6 och på gymnasiet, har om undervisning med skönlitteratur i relation till elevers läsmotivation. Dessutom undersöktes hur deras dessa uppfattningar visades i undervisningen kan gestalta sig.

 

Teori:

Vetenskapsteoretiskt har studien ett sociokulturellt perspektiv. Vidare används även läsreceptionsteorier i analysen av det empiriska materialet och i diskussionkapitlet.

 

Metod:

Studien har en kvalitativ inriktning. I studien har fyra lärare intervjuats vid två tillfällen. Intervjuerna var semi-strukturerade. Studien innefattar även fyra observationer av lektioner där litteraturundervisning genomfördes. En observation för varje lärare.

 

Resultat:

Resultatet av de kvalitativa intervjuerna visar att lärarna anser att läsintresset har minskat de senaste åren. Lärarna uttrycker att det kan vara svårt att motivera eleverna att läsa. Lärarnas mål med undervisningen är att eleverna framförallt ska känna läsglädje. Av Detta visarlärarnas uttalanden sig genomframgår att de ofta samtalar om böcker i undervisningen och att dessa samtal präglas av en öppenhet där det finns möjligheter för eleverna att själva tolka det de läst. Förutom detta gemensamma arbete präglas även lärarnas undervisning av att de de läser högt för eleverna, olika ofta beroende på vilket stadium de undervisar i. Digitala verktyg användes i någon mån. Observationerna bekräftade till stor del lärarnas utsagor. Under observationerna gavs exempel på hur lärarnas uppfattningar.  visades i undervisningen.

 

Publisher
p. 42
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38201 (URN)
Thesis level
Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsHLK, Learning
Examiners
Available from: 2018-01-04 Created: 2017-12-15 Last updated: 2018-01-04Bibliographically approved
Ebefors, F. (2014). Childrens Experiences Of Different Texttypes in their Everyday Life and in School. In: : . Paper presented at The 20th European Conference on Educational Research, ECER, Porto, 2-5 September, 2014.
Open this publication in new window or tab >>Childrens Experiences Of Different Texttypes in their Everyday Life and in School
2014 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

Childrens Use of different Medias, such as Literature and Film, has changed dramatically over the Last Years and their attitudes to specifically Reading of Literature has become less positive, especially in Sweden (Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., and Drucker, K.T., 2012). The Syllabus for Swedish Language and Literature for Elementary School includes Education about Literature and Multimodal Texts, such as Web Texts (Kress 2003, Barton 2007). From a Swedish Educational Perspective, it is important to consider the Pupils' Experiences when the Teacher plans the Teaching about Literature and other Medias (Chambers 2011). This study examines eight ten year old Childrens experiences of Literature, Movies and Social Media and the Childrens Experiences of those Medias. It considers Appleyards (1991) Theories about the Young Reader. It also examines how these different medias are used in the Education in School, according to the Childrens experiences and Point of view. The Study also investigates those Childrens opinions and experiences about social Medias, such as Facebook and Instagram, and their pedagogical possibilities (Jones, N., Blackey, H., Fitzgibbon, K., and Chew, E., 2009). The Main Topic of the Study is to invent what kind of Texts the Children are using in their Everyday Life and what Role those Medias play for the Children and what kind of Functions they have in the Childrens Life. The Second Topic is to investigate The Childrens opinions about how these texts are used in School.

National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-25410 (URN)
Conference
The 20th European Conference on Educational Research, ECER, Porto, 2-5 September, 2014
Available from: 2014-12-22 Created: 2014-12-22 Last updated: 2015-07-08Bibliographically approved
Myers, J. & Ebefors, F. (2010). Globalizing English through Intercultural Critical Literacy. English Education, 42(2), 148-170
Open this publication in new window or tab >>Globalizing English through Intercultural Critical Literacy
2010 (English)In: English Education, ISSN 0007-8204, E-ISSN 1943-2216, Vol. 42, no 2, p. 148-170Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article examines the construction of an intercultural critical literacy practice in a Web-based discussion forum as one way to globalize interpretive practices within the English classroom.  English education students in the United States and Sweden discussed a short story over a period of three weeks.  The analysis of the students’ postings identified five patterns of an intercultural critical literacy practice in which global readers identify and critique the cultural values and beliefs they use to interpret texts and understand their own lives.  Knowledge of the characteristics of an intercultural critical literacy practice can assist English educators in the construction of similar global interactions and critical practices with their students.

Place, publisher, year, edition, pages
Urbana, IL: Conference Council of Teachers of English, 2010
Keywords
Critical Literacy, Global Interactions
National Category
General Literature Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-11678 (URN)HLKÖvrigtIS (Local ID)HLKÖvrigtIS (Archive number)HLKÖvrigtIS (OAI)
Available from: 2010-03-01 Created: 2010-03-01 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4328-398X

Search in DiVA

Show all publications