Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 99) Show all publications
Bradling, B. & Lindberg, Y. (2018). Critical Perspectives as Advanced Reading Strategies: An Intersectional Approach to John Ajvide Lindqvist's Let the Right One In and Handling the Undead. In: Mark A. Fabrizi (Ed.), Horror Literature and Dark Fantasy: Challenging Genres. Leiden: Brill Sense
Open this publication in new window or tab >>Critical Perspectives as Advanced Reading Strategies: An Intersectional Approach to John Ajvide Lindqvist's Let the Right One In and Handling the Undead
2018 (English)In: Horror Literature and Dark Fantasy: Challenging Genres / [ed] Mark A. Fabrizi, Leiden: Brill Sense , 2018Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Leiden: Brill Sense, 2018
Series
Critical Literacy Teaching Series: Challenging Authors and Genres, ISSN 2542-8608 ; 10
National Category
Pedagogy Specific Literatures
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-39067 (URN)978-90-04-36625-1 (ISBN)
Available from: 2018-03-28 Created: 2018-03-28 Last updated: 2018-04-09Bibliographically approved
Lindberg, Y. (2018). L’(im)mobilité de l’œuvre de Melchior Mbonimpa et le refus de la world literature. Nordic Journal of Francophone Studies / Revue nordique des études francophones, 1(1), 62-76
Open this publication in new window or tab >>L’(im)mobilité de l’œuvre de Melchior Mbonimpa et le refus de la world literature
2018 (French)In: Nordic Journal of Francophone Studies / Revue nordique des études francophones, E-ISSN 2003-0401, Vol. 1, no 1, p. 62-76Article in journal (Refereed) Published
Abstract [fr]

La position et le rôle de la littérature francophone et transnationale produite dans la périphérie font l’objet de cette étude pilote, qui vise une réflexion sur la world literature à partir des oeuvres qui ne sont pas incluses dans la circulation globale des lettres. Quelles sont leurs positions et leurs conditions sur le marché littéraire et quels rapports entretiennent ces oeuvres avec les littératures locales, ainsi qu’avec la littérature world ? Ces interrogations sont au centre de cette étude d’un cas particulier observé dans la région franco-ontarienne au Canada. Dans cette périphérie, l’oeuvre de l’auteur canadien et burundais Melchior Mbonimpa est à la fois produite et primée, sans pour autant circuler au-delà des frontières de cet espace limité. Le contexte et le contenu de son roman Le Dernier roi faiseur de pluie (2003), primé en 2006, l’année où les prix littéraires internationaux ont privilégié des auteurs transnationaux, sont mis en parallèle, avec l’objectif d’attirer l’attention sur le continuum local-global et sur les liens que construit l’oeuvre entre la périphérie et le centre. D’une part, écartée de la littérature world, l’oeuvre de Mbonimpa contribue néanmoins à construire le fond de cette littérature globale en circulation dont la plus grande part consiste d’oeuvres transnationales, d’autre part, les appartenances périphériques reflétées par le contexte et le contenu du roman étudié suggèrent que l’oeuvre participe également à la construction des espaces littéraires périphériques au Canada et en Afrique.

Abstract [en]

The position and role of the French transnational literature produced in the periphery are at the center of this pilot study, which aim is to further the reflection on world literature from the perspective of literary works excluded from the global circulation. Which are the positions and conditions on the literary market and which are the relationships between these works, local literatures and world literature ? These inquiries are governing this study of a specific case observed in the French-Ontarian region in Canada, where the work of the Canadian-Burundian author Melchior Mbonimpa is both produced and awarded, still without passing the boundaries of this limited space. Context and content of the novel Le Dernier roi faiseur de pluie [The last rainmaker king] (2003), awarded in 2006, the year when international awards favored transnational authors, are compared and related, in order to draw attention to the continuum local-global and to links that the work constructs between the periphery and the center. On the one hand, distanced from world literature, Mbonimpa’s work still contributes to the construction of global literature in circulation, which for the major part consists of transnational works. On the other hand, affiliations reflected by context and content of the studied novel, suggest that the work also participates in the construction of peripheral literary spaces in Canada and Africa.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm University Press, 2018
Keywords
world literature, cosmopolitanism, migrant writing, African literature, periphery, Francophone literature, world literature, cosmopolitisme, écriture migrante, littérature africaine, périphérie, littérature francophone
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38285 (URN)10.16993/rnef.6 (DOI)
Available from: 2017-12-22 Created: 2017-12-22 Last updated: 2018-05-30Bibliographically approved
Cedergren, M., Edfelt, C., Johansson, I., Lindberg, Y. & Schwartz, C. (2017). Akademisk forskning som litteraturförmedling – Om skönlitteratur från romanska språk inom svensk forskning. In: Romanska språk i Sverige – tradition och förnyelse: Konferens i Göteborg 20-21 april 2017: Abstracts. Paper presented at Romanska språk i Sverige - tradition och förnyelse, 20-21 april 2017, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
Open this publication in new window or tab >>Akademisk forskning som litteraturförmedling – Om skönlitteratur från romanska språk inom svensk forskning
Show others...
2017 (Swedish)In: Romanska språk i Sverige – tradition och förnyelse: Konferens i Göteborg 20-21 april 2017: Abstracts, 2017Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Föreliggande studie syftar till att studera svenska högskolor och universitet som förmedlare av skönlitteratur från de romanska språken under perioden 1990–2015. Vårt föredrag avser i första hand att kartlägga vilken litteratur skriven på de romanska språken som uppmärksammas i akademisk forskning vid några utvalda lärosäten, såväl inom ämnena franska, spanska, italienska och portugisiska som inom ämnet litteraturvetenskap.

Ytterst få studier har hittills undersökt hur den svenska forskningen medverkar till att förmedla litteratur, i synnerhet från de romanska språken. Man har dessutom undvikit de perspektiv som utgår från hur (semi)perifera länder som Sverige förhåller sig till och deltar i den globala diskussionen om litteratur. Vår utgångspunkt är att akademisk forskning i hög grad bidrar till att såväl bekräfta som omförhandla litteraturens värde, men att det saknas en självreflektion kring den egna funktionen som introduktör, kanonbildare och aktör med makt att legitimera och konsekrera skönlitterära verk och författarskap på det världslitterära fältet.

Mer konkret kommer studien att fördjupa sig i följande frågeställningar: Vilken skönlitteratur från de romanska språkområdena förekommer inom forskning på akademisk nivå? Vilken relevans har den kanoniserade litteraturen i förhållande till andra typer av litteratur? Vilken betydelse har akademin som medskapare av bilden av kulturen och litteraturen från de romanska språkområdena?

För att kunna besvara dessa frågor kommer hittills outforskat undersöknings- och grundmaterial att samlas in och analyseras. Materialet består främst av avhandlingar och vetenskapliga uppsatser men även uppgifter om olika aktiviteter inom forskning som konferenser, workshops, studiedagar och forskningsprojekt utgör en viktig stomme för studien.

National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38289 (URN)
Conference
Romanska språk i Sverige - tradition och förnyelse, 20-21 april 2017, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
Available from: 2017-12-22 Created: 2017-12-22 Last updated: 2017-12-22Bibliographically approved
Lindberg, Y. (2017). Colombanis fläta är ett bakverk utan bitter eftersmak [Review]. Jönköpings-Posten 2017-11-24
Open this publication in new window or tab >>Colombanis fläta är ett bakverk utan bitter eftersmak
2017 (Swedish)In: Jönköpings-Posten 2017-11-24Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Ingress: Efter Barbereys "Igelkottens elegans" och Anna Gavaldas "Tillsammans är man mindre ensam" introduceras nu den franskspråkiga författaren Laetitia Colombani till svenska. Litteraturvetaren Ylva Lindberg har läst "Flätan" som knyter ihop tre kvinnoöden från tre olika världsdelar.

National Category
General Literature Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38295 (URN)
Available from: 2017-12-22 Created: 2017-12-22 Last updated: 2017-12-22Bibliographically approved
Lindberg, Y. (2017). Dis/Ability explored through media and culture. In: : . Paper presented at DoIT tankesmedja, i region Jönköping, 26 september, 2017.
Open this publication in new window or tab >>Dis/Ability explored through media and culture
2017 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38291 (URN)
Conference
DoIT tankesmedja, i region Jönköping, 26 september, 2017
Available from: 2017-12-22 Created: 2017-12-22 Last updated: 2017-12-22Bibliographically approved
Lindberg, Y. & Sandblom, E. (2017). Dive iN – Diversity as Normality. In: : . Paper presented at 17th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, 27 augusti - 2 september, 2017, Tampere, Finland.
Open this publication in new window or tab >>Dive iN – Diversity as Normality
2017 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38181 (URN)
Conference
17th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, 27 augusti - 2 september, 2017, Tampere, Finland
Available from: 2017-12-14 Created: 2017-12-14 Last updated: 2017-12-22Bibliographically approved
Lindberg, Y. (2017). Diversity as Normality – Language, Learning and the Need for Literature. In: : . Paper presented at National forum for English Studies, Jönköping University, April 26-27, 2017.
Open this publication in new window or tab >>Diversity as Normality – Language, Learning and the Need for Literature
2017 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38292 (URN)
Conference
National forum for English Studies, Jönköping University, April 26-27, 2017
Note

Featured speaker.

Available from: 2017-12-22 Created: 2017-12-22 Last updated: 2017-12-22Bibliographically approved
Lindberg, Y. (2017). Förhållandet mellan förmedling av litteratur på franska i press och akademi i Danmark. In: : . Paper presented at Akademin som litteraturförmedlare, Nordisk konferens vid Stockholms universitet, 16–17 november 2017, Stockholm, Sverige.
Open this publication in new window or tab >>Förhållandet mellan förmedling av litteratur på franska i press och akademi i Danmark
2017 (Swedish)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38286 (URN)
Conference
Akademin som litteraturförmedlare, Nordisk konferens vid Stockholms universitet, 16–17 november 2017, Stockholm, Sverige
Available from: 2017-12-22 Created: 2017-12-22 Last updated: 2017-12-22Bibliographically approved
Lindberg, Y. (2017). Kreativitet på arbetsplatsen. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo-Prvulovic och Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 95-111). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Kreativitet på arbetsplatsen
2017 (Swedish)In: HR: Att ta tillvara mänskliga resurser / [ed] Helene Ahl, Ingela Bergmo-Prvulovic och Karin Kilhammar, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 95-111Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-36821 (URN)978-91-44-11883-3 (ISBN)
Available from: 2017-08-10 Created: 2017-08-10 Last updated: 2017-12-15Bibliographically approved
Cedergren, M. & Lindberg, Y. (2017). La lecture de la littérature francophone à la lumière d’un contexte nordique: Réflexions sur la recherche universitaire actuelle en littérature. Romanesques (9), 201-224
Open this publication in new window or tab >>La lecture de la littérature francophone à la lumière d’un contexte nordique: Réflexions sur la recherche universitaire actuelle en littérature
2017 (French)In: Romanesques, ISSN 2269-7586, no 9, p. 201-224Article in journal (Refereed) Published
Abstract [fr]

L’étude porte sur les romanciers de langue française figurant dans les thèses écrites en littérature dans les départements suédois d’études françaises et dans les revues suédoises spécialisées en langue romane, entre 2005 et 2016. Même si la représentativité des romans de la France hexagonale s’impose dans ce corpus, le roman francophone semble en voie d’autonomisation. La recherche universitaire s’avère à l’avant-garde de ce que propose la littérature de langue française.

Place, publisher, year, edition, pages
Editions Classiques Garnier, 2017
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-36820 (URN)10.15122/isbn.978-2-406-07044-3.p.0201 (DOI)
Available from: 2017-08-10 Created: 2017-08-10 Last updated: 2017-09-29Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8634-715X

Search in DiVA

Show all publications