Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 13) Show all publications
Ylenfors, M., Malmqvist, J., Möllås, G. & Rack, J. (2022). Arbete för flerspråkiga elever som möter svårigheter i läs- och skrivutveckling – en enkätstudie. Nordic Journal of Literacy Research, 8(2), 82-105
Open this publication in new window or tab >>Arbete för flerspråkiga elever som möter svårigheter i läs- och skrivutveckling – en enkätstudie
2022 (Swedish)In: Nordic Journal of Literacy Research, E-ISSN 2464-1596, Vol. 8, no 2, p. 82-105Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Elever med utländsk bakgrund presterar genomsnittligt lägre i läsförståelse än elever med inhemsk bakgrund. Föreliggande studie ämnar bidra med kunskap om skolors arbete med flerspråkiga elever som möter svårigheter med läsning och skrivning. Syftet med studien var att undersöka hur grundskolor i en kommun beskriver hur de arbetar med att förebygga läs- och skrivsvårigheter, identifiera läs- och skrivsvårigheter samt hur de arbetar med stödinsatser för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga. En webbenkät skickades till samtliga skolor i en kommun. En litteracitetsmodell, som innefattar olika aspekter av läsning och skrivning med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, användes för att analysera kodknäckande och meningsskapande undervisningspraktiker. Resultaten visar på ett behov av att utveckla skolornas arbete inom två viktiga områden. Det första är att utveckla arbetet med att tillvarata flerspråkiga elevers olika språkliga och sociokulturella resurser samt deras erfarenheter. Det andra är att förbättra samarbetet med modersmålslärare och studiehandledare. Studiens huvudslutsats är att skolor, genom att tillvarata elevers olika språkliga och kulturella resurser, rimligtvis kan förbättra stödet till flerspråkiga elever i deras läs-och skrivutveckling.

Abstract [en]

Schools’ teaching practices for multilingual pupils experiencing difficulties in their literacy development process

The aim of the present study is to investigate how the elementary schools in one municipality describe how they work to prevent difficulties with literacy development, to identify specific reading and writing difficulties among multilingual pupils and how they work to develop their literacy skills. A questionnaire was sent to all schools in the municipality (response rate, 77 %). A literacy model within a sociocultural theoretical framework was used in the analysis of codebreaking and meaning-making practices. The results show the need for schools to improve their capability in two crucial areas: firstly, to better utilize the students’ different linguistic resources and sociocultural experiences, and secondly to improve the collaboration with mother tongue teachers and study guidance tutors. The main conclusion is that the schools can improve their practices by taking advantage of the students’ linguistic resources to a greater extent, which plausibly can support these students’ literacy development.

Place, publisher, year, edition, pages
Cappelen Damm Akademisk, 2022
Keywords
multilingual students; preventive work; identifying; reading and writing difficulties; support, flerspråkiga elever; förebyggande arbete; identifiering; läs- och skrivsvårigheter; stödinsatser
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-59269 (URN)10.23865/njlr.v8.3197 (DOI)GOA;;851049 (Local ID)GOA;;851049 (Archive number)GOA;;851049 (OAI)
Available from: 2023-01-02 Created: 2023-01-02 Last updated: 2023-08-15Bibliographically approved
Möllås, G. (2022). Kompetensutvecklingsinsatser för högre måluppfyllelse. In: Åsa Hirsh & Jesper Boesen (Ed.), Uppdragsutbildning – ett ömsesidigt lärande i samverkan: (pp. 20-37). Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication
Open this publication in new window or tab >>Kompetensutvecklingsinsatser för högre måluppfyllelse
2022 (Swedish)In: Uppdragsutbildning – ett ömsesidigt lärande i samverkan / [ed] Åsa Hirsh & Jesper Boesen, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication , 2022, p. 20-37Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Från inledningen: Likvärdighet är ett nyckelbegrepp i dagens skoldebatt. Hur skapas förutsättningar för en likvärdig utbildning där alla elever får utvecklas i linje med skolans sociala mål och samtidigt ges möjlighet att nå kunskapsmålen och bli behöriga för vidare utbildning? Detta är en utmaning för alla skolor men för vissa är det svårt, eller till och med mycket svårt, att klara uppdraget. Våren 2021 lämnade nästan en fjärdedel (23,9%) av eleverna grundskolan utan att vara behöriga i alla ämnen (Skolverket, 2021). Genomströmningen i gymnasieskolan har ökat om en jämförelse görs mellan första årskullen som slutförde Gy 2011 (71,6%) fram till den senaste årskullen våren 2021 (79,6%) (Skolverket, 2021). Trots detta, kan vi konstatera att var femte elev inte klarar gymnasieutbildningen inom tre år.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication, 2022
Series
Forskningsrapporter från Högskolan för lärande och kommunikation ; 22
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-56612 (URN)978-91-88339-50-8 (ISBN)
Available from: 2022-05-30 Created: 2022-05-30 Last updated: 2022-05-30Bibliographically approved
Anderson, L., Möllås, G. & Ohlsson, L. (2019). Characteristics of independent schools directed at students in need of special support: A study of school website presentation. Problems of Education in the 21st Century, 77(3), 317-337
Open this publication in new window or tab >>Characteristics of independent schools directed at students in need of special support: A study of school website presentation
2019 (English)In: Problems of Education in the 21st Century, ISSN 1822-7864, E-ISSN 2538-7111, Vol. 77, no 3, p. 317-337Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of the research was to explore how 55 Swedish independent schools, directed at (or limited to) students in need of special support (SNSS), describe their organisation, work and visions. The empirical data of the research consisted of the schools' website presentations, which were processed and analysed in consecutive steps. The results showed that the students' complicated school- and life situations were often combined with disabilities mainly in the neuropsychiatric field. The majority of the schools (76%) practiced both schooling and methods for treatment and care, differentiating their role from the mainstream track. Neuropsychiatric and psychological perspectives had a significant influence, reflected in how the schools describe their daily routines, therapeutic methods of treatment and access to specific categories of staff. Small groups, individual instruction and competent staff were described as specific features. Teaching content and didactic aspects were seldom highlighted. The focus on the websites was on socialisation and subjectification while qualification, i.e. knowledge development, had a more limited role. The study points to a need for further research exploring daily pedagogical practice in more depth and calls for a greater focus on student perspectives. Consequences for learning contexts are discussed in the concluding part of the article. The specialist role, the independent schools in the present study tended to take on are most urgent issues to discuss in an educational context striving for equity and inclusive learning environments. 

Place, publisher, year, edition, pages
Scientia Socialis, 2019
Keywords
Inclusive education, Independent schools, Students in need of special support, Treatment methods, Website presentation
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45340 (URN)10.33225/pec/19.77.317 (DOI)000487191300002 ()2-s2.0-85067974044 (Scopus ID)GOA HLK 2019 (Local ID)GOA HLK 2019 (Archive number)GOA HLK 2019 (OAI)
Available from: 2019-07-12 Created: 2019-07-12 Last updated: 2019-10-11Bibliographically approved
Malmqvist, J., Hellberg, K., Möllås, G., Rose, R. & Shevlin, M. (2019). Conducting the pilot study: A neglected part of the research process? Methodological findings supporting the importance of piloting in qualitative research studies. International Journal of Qualitative Methods, 18, Article ID 1609406919878341.
Open this publication in new window or tab >>Conducting the pilot study: A neglected part of the research process? Methodological findings supporting the importance of piloting in qualitative research studies
Show others...
2019 (English)In: International Journal of Qualitative Methods, E-ISSN 1609-4069, Vol. 18, article id 1609406919878341Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

During the development of research to compare the processes and impact of inclusive education in Sweden with results obtained from a study undertaken in Ireland, a pilot study was conducted and documented. The pilot study had three aims: (1) to gather data to provide guidance for a substantive study adapted to Swedish conditions through modification of Irish research procedures and instruments, (2) to critically interrogate how we as researchers could most effectively conduct a pilot study utilizing observational and video-recorded data, and (3) to use the Irish theoretical model as a tool of analysis for studying inclusion in two Swedish schools. Although pilot studies are frequently conducted to assess the efficacy of research instruments for use in qualitative research projects, few publications have drawn upon empirical findings related to such studies. Additionally, while methodological texts recommend the use of pilot studies in qualitative research, there is a lack of reported research focusing on how to conduct such pilot studies. We argue that our methodological findings may contribute to greater awareness of the important role that a pilot study may have for full-scale qualitative research projects, for example, in case study research where semi-structured qualitative interviews are used. This argument is based on the assumption that researchers, and especially novice researchers, having conducted a pilot study will be better informed and prepared to face the challenges that are likely to arise in the substantive study and more confident in the instruments to be used for data collection. A proper analysis of the procedures and results from the pilot study facilitates the identification of weaknesses that may be addressed. A carefully organized and managed pilot study has the potential to increase the quality of the research as results from such studies can inform subsequent parts of the research process.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2019
Keywords
case study, methods in qualitative inquiry, qualitative evaluation, interpretive description, mixed methods
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-46529 (URN)10.1177/1609406919878341 (DOI)000487795400001 ()2-s2.0-85073061865 (Scopus ID)GOA HLK 2019;HLKLPSIS (Local ID)GOA HLK 2019;HLKLPSIS (Archive number)GOA HLK 2019;HLKLPSIS (OAI)
Available from: 2019-10-11 Created: 2019-10-11 Last updated: 2024-01-17Bibliographically approved
Malmqvist, J. & Möllås, G. (2019). Enhancing equity through an intervention?. In: Abstract book: . Paper presented at NERA 2019, Education in a Globalized World, Uppsala, Sweden, 6-8 March 2019 (pp. 370-371).
Open this publication in new window or tab >>Enhancing equity through an intervention?
2019 (English)In: Abstract book, 2019, p. 370-371Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-43703 (URN)
Conference
NERA 2019, Education in a Globalized World, Uppsala, Sweden, 6-8 March 2019
Available from: 2019-05-20 Created: 2019-05-20 Last updated: 2021-01-14Bibliographically approved
Möllås, G. & Malmqvist, J. (2019). Intensivstöd, en intervention i Jönköpings kommun med syfte att öka fyra skolors måluppfyllelse samt att uppfylla skollagens kompensatoriska uppdrag. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication
Open this publication in new window or tab >>Intensivstöd, en intervention i Jönköpings kommun med syfte att öka fyra skolors måluppfyllelse samt att uppfylla skollagens kompensatoriska uppdrag
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication, 2019. p. 32
Series
Forskningsrapporter från Högskolan för lärande och kommunikation ; 13
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-47064 (URN)978-91-88339-25-6 (ISBN)
Available from: 2019-12-11 Created: 2019-12-11 Last updated: 2021-01-14Bibliographically approved
Möllås, G. (2018). Vad formar rollen som specialpedagog?. In: : . Paper presented at Forskningsbaserad undervisning - Teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköpings kommun, 13 november, Jönköping.
Open this publication in new window or tab >>Vad formar rollen som specialpedagog?
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Den specialpedagogiska yrkesrollen medför ofta en rik flora av arbetsuppgifter och varierande uppdrag. Det saknas dock tydliga riktlinjer för yrkesrollen, vilket gör att den kan tolkas på olika sätt. Hur skolan identifierar och hanterar skolproblem, blir därför avgörande för hur det specialpedagogiska uppdraget ser ut. Det väcker i sin tur frågan om vilka konsekvenserna blir för utvecklingen av en inkluderande undervisning, som främjar alla elevers optimala lärande och delaktighet.

Ett forskningsprojekt, bestående av tre olika delstudier, har riktat sitt fokus mot ”Speciella yrken”. Främst har specialpedagoger och speciallärare deltagit, men även resurslärare var involverade i en av delstudierna. Efter två genomförda enkätstudier, valdes sex respondenter ut för fördjupade fallstudier. Observationer, intervjuer, informella samtal, inspelade dagboksanteckningar och dokument utgjorde datamaterialet. Samtliga sex deltagare var anställda eller arbetade som specialpedagoger.

Det övergripande syftet var att undersöka hur specialpedagogrollen konstitueras i grundskolans vardagliga och lokala praktiker. Följande forskningsfrågor ställdes:

- Vilka kontextuella villkor och förutsättningar bidrar till att forma specialpedagogers yrkesroll?

- Vilka strategier använder specialpedagoger sig själva av för att stärka och forma sin yrkesroll?

- Vilka arbetsuppgifter ingår i specialpedagogers vardagspraktik?

Resultatet pekar på att flera kontextuella dimensioner (situerade, professionella, materiella och externa) bidrar till att skapa olika förutsättningar för specialpedagogers arbete. Hit hör bland annat skolans historiska, socioekonomiska och kulturella miljö, organiseringen av specialpedagogiskt arbete och inte minst rektors ledarskap och visioner, samt rektors inställning till elever i svårigheter och tilltron till specialpedagogens styrkor.

Samtidigt visar forskningsresultaten på att specialpedagogerna använder sig av egna strategier för att ta kontrollen över sina arbetsuppgifter. Det handlar om personliga intressen, erfarenheter och kompetenser. Vidare rör det sig om förmågan att bygga relationer, att kunna inta ett självständigt ledarskap och att fungera som en stödjande länk mellan olika kontexter, nivåer och aktörer inom och utanför skolan.

National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42382 (URN)
Conference
Forskningsbaserad undervisning - Teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköpings kommun, 13 november, Jönköping
Available from: 2018-12-21 Created: 2018-12-21 Last updated: 2018-12-21Bibliographically approved
Klang, N., Gustafsson, K., Möllås, G., Nilholm, C. & Göransson, K. (2017). Enacting the role of special needs educator – six Swedish case studies. European Journal of Special Needs Education, 32(3), 391-405
Open this publication in new window or tab >>Enacting the role of special needs educator – six Swedish case studies
Show others...
2017 (English)In: European Journal of Special Needs Education, ISSN 0885-6257, E-ISSN 1469-591X, Vol. 32, no 3, p. 391-405Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

With the increasing focus on inclusion, special needs educators (SNEs) are now expected to share responsibility for pupils with teacher colleagues and to lead school development, but it is a challenge to enact this role in schools. The aim of the study was to explore how professional roles of Swedish SNEs are enacted in local school contexts. From a survey of SNEs in 10 Swedish municipalities, six participants whose work tasks were expected to correspond to the degree ordinances for their university training were chosen. The participants were followed at work, and data were collected through observation of the participants at work, participants’ diaries and interviews with the participants, their teacher colleagues and their school principals. The analysis involved both quantitative and qualitative methods. First, based on the researchers’ observations of the participants at work, categories of SNEs’ tasks were discerned, and the amount of time devoted to those categories of tasks was summarised. Second, case study narratives of the SNEs’ work were constructed to describe how the participants, their teacher colleagues and their school principals view the SNE role and to describe how the work is enacted in various school contexts. The results revealed seven categories of work tasks practised to varying degrees by the six SNEs. The case study narratives exposed large variation in how the SNEs conceptualised their role and how it evolved in relation to local school contexts. The results of the study are discussed with regard to the role of the SNE in relation to policies of inclusion.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2017
Keywords
case study; narratives; professional role; special needs educator; work tasks
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-34062 (URN)10.1080/08856257.2016.1240343 (DOI)000402308800008 ()2-s2.0-84994300415 (Scopus ID)
Available from: 2016-11-21 Created: 2016-11-21 Last updated: 2017-10-02Bibliographically approved
Göransson, K., Lindqvist, G., Möllås, G., Almqvist, L. & Nilholm, C. (2017). Ideas about occupational roles and inclusive practices among special needs educators and support teachers in Sweden. Educational review (Birmingham), 69(4), 490-505
Open this publication in new window or tab >>Ideas about occupational roles and inclusive practices among special needs educators and support teachers in Sweden
Show others...
2017 (English)In: Educational review (Birmingham), ISSN 0013-1911, E-ISSN 1465-3397, Vol. 69, no 4, p. 490-505Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Special needs educators (SNEs) and their counterparts are expected to play a significant role in schools’ work towards inclusive practices. Studies do, however, indicate a rather diversified picture regarding the occupational groups assigned to work with special support and their workroles, within and between different countries. In Sweden, one can differentiate between two such occupational groups, SNEs with qualifications in special educational needs at advanced level and support teachers (SuTs) with varying teacher education and education in special educational needs. The aims of this article are to investigate the occurrence of SNEs and SuTs within the compulsory school system in 10 municipalities in Sweden and the occupational roles of those SNEs and SuTs in relation to the inclusion agenda. A questionnaire was sent out in 2012 to all SNEs and SuTs in 10 municipalities (n = 511, response rate 61.6%). Main results indicate that: (a) there is wide variation between municipalities regarding the extent to which SNEs or SuTs are assigned to work with special support; (b) the characteristics of the occupational role of SNEs are more in line with inclusive practices than those of the role of SuTs; (c) there is consensus between the two occupational groups regarding what they think should characterize the occupational role of SNEs; (d) SNEs consider, more than do the SuTs themselves, that the role of SuTs should be more in line with that of a “traditional special-education teacher”. Results are discussed in relation to Thomas Skrtic’s theoretical accounts of inclusive education and Andrew Abbott’s notion of jurisdictional control.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2017
Keywords
inclusion, jurisdictional control, occupational roles, Special needs educators, support teachers, work tasks
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-32218 (URN)10.1080/00131911.2016.1237477 (DOI)000402077900006 ()2-s2.0-84991492593 (Scopus ID)
Available from: 2016-11-02 Created: 2016-11-02 Last updated: 2017-10-04Bibliographically approved
Möllås, G., Gustafson, K., Klang, N. & Göransson, K. (2017). Specialpedagogers/speciallärares arbete i den dagliga skolpraktiken: En analys av sex fallstudier.
Open this publication in new window or tab >>Specialpedagogers/speciallärares arbete i den dagliga skolpraktiken: En analys av sex fallstudier
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Vilka arbetsuppgifter ingår i specialpedagogernas vardagspraktik? Vilka kontextuella villkor och förutsättningar bidrar till att forma den specialpedagogiska yrkesrollen samt vilka strategier använder specialpedagogerna sig själva av för att stärka och forma sin yrkesroll? Frågorna ligger till grund för den analys av sex fallstudier som presenteras i den här rapporten. Studien utgör den tredje delstudien inom ett större forskningsprojekt ”Speciella yrken? Ett projekt om speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning”, vilket har finansierats av Vetenskapsrådet. Samtliga respondenter är anställda som specialpedagoger, men har varierande bakgrund och utbildning. Syftet har varit att undersöka hur specialpedagogrollen konstitueras i grundskolans vardagliga och lokala praktiker. Datamaterialet består av dokument, fältanteckningar från observationer, informella samtal och intervjuer samt respondenternas egna dagboksinspelningar. Rapporten riktar sig främst till verksamma aktörer inom grundskolan på olika nivåer (förvaltningspersonal, rektorer, elevhälsans personal, specialpedagoger, speciallärare, lärare m fl), blivande specialpedagoger och speciallärare samt lärarutbildare. 

Publisher
p. 56
Keywords
specialpedagogik, specialpedagog, speciallärare, yrkesroll, fallstudier
National Category
Pedagogy
Research subject
Special Education
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-37497 (URN)978-91-7063-794-0 (ISBN)978-91-7063-795-7 (ISBN)
Projects
Speciella yrken? Specialpedagogers och speciallärares arbete och utbildning
Funder
Swedish Research Council, 721-2011-5986]
Available from: 2017-05-11 Created: 2017-10-02 Last updated: 2017-10-02Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7823-557X

Search in DiVA

Show all publications